iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 2. 2011
11:15 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
2548
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Dopady stavby D3 na životní prostředí

Bitva o přírodu pokračuje

16 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:20 Vláda letos z podnětu
  Ministerstva dopravy schválila
 • 00:00:23 takzvanou superstrategii
  rozvoje dopravní infrastruktury
 • 00:00:27 pod pseudonymem
  Zelená kniha - green paper.
 • 00:00:30 Ve schváleném dokument
  jsou ale jako nevyhnutelná
 • 00:00:33 součást rozvoje
  České republiky do roku 2025
 • 00:00:37 opět zahrnuty stavby
  i těch dálničních tahů,
 • 00:00:40 které byly v minulosti
  pro drtivou kritiku veřejnosti
 • 00:00:43 z priorit České republiky vyřazeny.
 • 00:00:46 Mezi žhavé priority byla znovu
  zařazena i stavba dálnice D3,
 • 00:00:50 kterou v její takzvané
  stabilizované variantě
 • 00:00:53 v minulosti odmítlo jak
  Ministerstvo životního prostředí,
 • 00:00:57 tak starostové obcí
  z Posázaví i Benešovska.
 • 00:01:01 V období, kdy jsem byla náměstkyně
  ministra životního prostředí,
 • 00:01:06 tak se projednávala
  dopravní strategie ve vládě.
 • 00:01:09 A právě dálnice D3
 • 00:01:11 byla autory dopravní koncepce
  shledána jako nadbytečná.
 • 00:01:15 Jenomže proti tomuto názoru
  se postavila mocná skupina,
 • 00:01:19 která za výstavbu D3 dodnes
  lobuje v nejvyšších kruzích.
 • 00:01:23 Co se týče dálnice D3, tak sám
  se kolem výstavby angažuji
 • 00:01:28 od roku 1999, kdy jsme založili
  Sdružení pro výstavbu dálnice D3.
 • 00:01:32 Taková první naše bitva bylo to,
  že jsme se snažili
 • 00:01:36 tím usnesením vlády číslo 741
  vrátit výstavbu dálnice D3
 • 00:01:40 do dopravní sítě do roku 2010.
 • 00:01:43 A mocní byli jako obvykle úspěšní.
 • 00:01:47 Schválení dálnice D3
  je dáno usnesením vlády,
 • 00:01:52 které pramení z července roku 1999.
 • 00:01:55 Takže od této doby se ví,
  že povede dálnice D3
 • 00:01:58 a jak by zhruba měla vést.
 • 00:02:00 Návrh tak, jak byl zpracován,
  vyvolal už tehdy velké pochybnosti
 • 00:02:04 a Ministerstvo životního prostředí
  bylo proti.
 • 00:02:08 Byly udělány pouze předběžné studie
  a na jejich základě bylo rozhodnuto
 • 00:02:15 o konkrétním vedení trasy,
  o konkrétních mostech,
 • 00:02:18 o konkrétních křižovatkách,
  o konkrétních tunelech.
 • 00:02:22 Přitom je zcela zřejmé,
  že o těchto investicích
 • 00:02:25 může být rozhodnuto
  až na základě podrobného posouzení
 • 00:02:31 všech dopadů jak na zdraví lidí,
  tak na ochranu přírody,
 • 00:02:36 ale musím říci
  i na státní rozpočet,
 • 00:02:39 když stavíme mosty
  po vršcích kopců,
 • 00:02:43 tunely, křižovatky,
  přitom se naskýtají řešení,
 • 00:02:47 která jsou daleko jednodušší.
 • 00:02:50 Nechali jsme si
  jako sdružení vypracovat studii,
 • 00:02:54 která je zde předložena,
  na kterou se složily tyto obce
 • 00:03:00 a lidé z vesnic po malých částkách
  pomalu jako na Národní divadlo.
 • 00:03:03 Samozřejmě tato studie
  není propracovaná do detailů
 • 00:03:07 takovým způsobem,
  jako to dělají státní podniky
 • 00:03:12 za státní peníze, čili naše.
  A našli jsme řešení,
 • 00:03:16 které by mělo být lacinější, kratší
 • 00:03:21 a mělo by méně zasáhnout do
  krajinných rázů příslušných obcí.
 • 00:03:27 Studie s názvem Promika
  získala v roce 2001
 • 00:03:30 podporu tehdejšího
  Ministerstvo životního prostředí
 • 00:03:33 a stala se vážným konkurentem
  dálnice D3. Jenomže...
 • 00:03:38 Variant bylo několik.
  Varianta Promika nebyla jedinou.
 • 00:03:43 Ministerstvo dopravy se usneslo
  na variantě tzv.stabilizované,
 • 00:03:46 která má nyní
  doporučující charakter pro kraj.
 • 00:03:50 A bylo v roce 2005 vymalováno.
 • 00:03:52 Obrázky z let šedesátých
  byly na mapách opět v platnosti.
 • 00:03:56 Nic proti tomu nezmohlo ani
  Ministerstvo životního prostředí
 • 00:04:00 Po všech nesouhlasech, které
  ministerstvo vyslovila v minulosti,
 • 00:04:05 nás vláda svým usnesením
  z prosince 2005 zavázala,
 • 00:04:08 abychom byli pro variantu
  takzvanou stabilizovanou.
 • 00:04:12 Stát zlomil svým usnesením vlády
 • 00:04:14 odpor Ministerstvo
  životního prostředí
 • 00:04:17 a krajský úřad přes masivní
  nesouhlas občanů v regionu
 • 00:04:20 schválil dálnici,
  která ve své trase
 • 00:04:23 obce i jejich okolí
  významně ohrožuje.
 • 00:04:27 Úřad připravil a zastupitelstvo
  Středočeského kraje
 • 00:04:33 v prosinci loňského roku schválilo
  územní plány dvou územních celků -
 • 00:04:37 Benešovsko a Pražský region,
  které zakotvily trasu dálnice D3
 • 00:04:44 v té nejproblematičtější variantě,
  takzvané stabilizované.
 • 00:04:50 V reakci na schválení stabilizované
  trasy z let šedesátých
 • 00:04:54 se starostové dotčených obcí
  v Posázaví a na Benešovsku
 • 00:04:58 rozhodli bránit svá území,
  zdraví svých občanů
 • 00:05:01 a jejich majetek proti záměru
  prostřednictvím stavebních uzávěr.
 • 00:05:07 Odpor obcí proti variantě,
  kterou nastoluje kraj
 • 00:05:13 a ministerstvo pro místní rozvoj
  je už letitý
 • 00:05:16 a my jsme pomáhali už těm obcím
  v rámci územního plánování.
 • 00:05:19 Problém je v tom, že kraj
  ani stát vůbec nerespektuje
 • 00:05:22 názory těch obcí
  a zcela ignoruje jejich námitky.
 • 00:05:25 A nastoluje takovou variantu,
  která je v podstatě kontroverzní
 • 00:05:28 a která může způsobit
  likvidaci těch obcí.
 • 00:05:31 Jsem starostou obce Tisem,
  která leží tady za těma kopcema.
 • 00:05:36 Jako první jsme teda vydali
  nařízení o stavební uzávěře.
 • 00:05:41 Otec Tisem prakticky od začátku,
  já nevím, devadesátého roku,
 • 00:05:46 nebo kdy to začalo,
  nesouhlasí s dálnicí
 • 00:05:49 vedenou okolo Tismi
  ve vzdálenosti zhruba 800 metrů.
 • 00:05:54 Když si vezmeme situaci,
  jak vypadá na mapě.
 • 00:05:57 Toto je Neštětická hora,
  které vidíme támhle.
 • 00:06:01 Tam nahoře je vršek
  tý Neštětický hory.
 • 00:06:03 Tady máme Chlum.
  Ten je na támhle tu stranu.
 • 00:06:07 Není vidět.
  Akorát tam vršky stromů vyčuhujou.
 • 00:06:10 A tady - mezi těma dvěma horama -
  je trasa dálnice.
 • 00:06:16 Údajně tady mají být
  tři mosty za sebou,
 • 00:06:19 což je veledílo.
  A obec Tisem je zde.
 • 00:06:24 Z jedný strany budeme mít vepřín,
  dálnici, skládku komunálního odpadu
 • 00:06:30 a rozšiřované letiště,
  takže nám nezbývá,
 • 00:06:33 než z téhle strany aby přijely
  buldozery a obec zahrnuly.
 • 00:06:36 Nám jako obci ani občanům
  dálnice nepřinese vůbec nic.
 • 00:06:41 Žádné pracovní příležitosti, nic.
  A je zbytečná už z toho důvodu,
 • 00:06:45 že z jedné strany
  vede silnice na Budějovice,
 • 00:06:50 z druhé strany
  je už do Příbrami hotová R4
 • 00:06:57 a mezi ně se nacpou další statisíce
  tun betonu zcela zbytečně
 • 00:07:03 a zničí se tím krajina.
  A teď ještě bych jenom v krátkosti.
 • 00:07:08 V roce 1943 vyhnaly občany
  a sebraly jim pole jednotky SS,
 • 00:07:15 v padesátých letech kolektivizace,
  socializace zemědělství,
 • 00:07:19 znovu přišli o pole.
 • 00:07:21 Teď přijdou potřetí.
  Jsme proti tomu.
 • 00:07:25 Na dálnici v podstatě
  nám vadí jedna věc,
 • 00:07:30 že byla přesunuta o několik
  kilometrů z této západní strany
 • 00:07:33 k naší obci. Považujeme to za
  účelové přiblížení k městu Benešov.
 • 00:07:38 Původní trasa
  byla logicky rovnější a byla dál.
 • 00:07:42 Dálnice se tedy k nám přiblížila,
  ovšem hrozí nám další věc,
 • 00:07:45 a to je přivaděč na Benešov,
  který půjde těsně podle obce
 • 00:07:50 východním směrem, takže vlastně
  obec se dostane do kleští,
 • 00:07:56 kdy nás tyhle dvě liniový stavby
  úplně uzavřou.
 • 00:08:00 A vidíte tu obec, která
  je v tomto údolíčku inverzním,
 • 00:08:04 že směr proudění větru
  zasáhne negativně naši obec.
 • 00:08:11 Účelové posunutí dálnice
  o několik kilometrů
 • 00:08:14 bylo vybráno opravdu s citem.
 • 00:08:17 Já jsem místostarostka obce
  Chrášťany, kterou vidíte za mnou.
 • 00:08:22 Stojíme na hranici naší obce
  a stojíme na témže místě,
 • 00:08:25 kde jste stál s kolegou,
  se starostou václavickým,
 • 00:08:29 a tudy přesně má procházet dálnice.
  Přesně na hranici té ohrady,
 • 00:08:34 kterou vidíte za mnou.
  Tudíž každý určitě pochopí,
 • 00:08:37 že dálnici nevítáme.
 • 00:08:40 Obě obce stejně jako obec Tisem
  vyhlásily pro dálnici
 • 00:08:44 na svých územích stavební uzávěry.
 • 00:08:48 Stavební uzávěry jsou z naší strany
  jakýmsi posledním pokusem,
 • 00:08:52 abychom zamezili vlivu těchto
  staveb na životní prostředí
 • 00:08:59 v naší obci a aby s námi začali
  trochu solidně jednat
 • 00:09:02 všechny kompetentní orgány.
  Poslední seriózní jednání,
 • 00:09:05 kdy tady byl někdo z projektantů,
  proběhly v polovině 90.let.
 • 00:09:10 Od tý doby je to
  svým způsobem určitý diktát.
 • 00:09:13 Tak to ale podle všech mých
  informací dostupných nebylo.
 • 00:09:19 Já jsem sám byl u toho, kdy se v
  zastupitelstvu Středočeského kraje
 • 00:09:23 opakovaně projednávaly
  argumenty jednotlivých obcí,
 • 00:09:26 kdy se o tom diskutovalo.
  Ta diskuze samozřejmě
 • 00:09:30 v závislost na tom,
  jak je to záležitost významná,
 • 00:09:34 byly rozsáhlé
  a rozhodně nenastalo to,
 • 00:09:38 že by se kraj,
  zastupitelé Středočeského kraje
 • 00:09:41 či samotný úřad
  těmi námitkami nezabývali.
 • 00:09:46 Já jsem místostarostkou
  zhruba šestý rok a nepamatuju si,
 • 00:09:51 že by s námi
  Středočeský kraj jednal,
 • 00:09:53 pokud pominu teda
  poslední odpověď na námitky letos.
 • 00:09:57 A jak ta odpověď zněla?
 • 00:09:59 Všechny tři námitky byly zamítnuty.
 • 00:10:01 Teď nám přišlo asi před týdnem
  vyjádření od krajské úřadu,
 • 00:10:07 kde nám sdělují,
 • 00:10:10 že naše námitky a veškeré další
  argumenty jsou irelevantní.
 • 00:10:13 20.ledna 2011 byla vládou schválena
 • 00:10:16 superstrategie rozvoje
  dopravní infrastruktury
 • 00:10:19 a pár dní nato svolalo
  Sdružení pro výstavbu dálnice D3
 • 00:10:23 na 31.leden
  jednání do Benešova u Prahy.
 • 00:10:28 Pane senátore,
  proč jste svolali toto jednání?
 • 00:10:30 Naše sdružení chce informovat
  občany o výstavbě dálnice D3,
 • 00:10:36 respektive o její přípravě
 • 00:10:39 a dělá to tak trošičku
  jako suplování za státní správu,
 • 00:10:43 které ne vždy
  dostatečně občany informuje.
 • 00:10:47 My se domníváme, že na výstavbu
  dálnice D3 do jižních Čech
 • 00:10:51 je již velmi pozdě, a proto chceme,
 • 00:10:55 aby nějakou trasou do jižních Čech
  doprava existovala.
 • 00:10:58 Zajímalo nás,
  co se na stavbě dálnice změnilo,
 • 00:11:02 aby byla přijatelná pro veřejnost
  i dotčené obce v regionu.
 • 00:11:07 Pane řediteli, tady na jednání
  zaznělo, že vlastně z vaší strany -
 • 00:11:10 z Ředitelství silnic a dálnic,
 • 00:11:12 vy preferujete tu západní
  neboli dříve stabilizovanou trasu.
 • 00:11:16 Ředitelství silnic a dálnic
  preferuje západní trasu
 • 00:11:21 z jednoho prostého důvodu.
 • 00:11:23 Ta stavba
  je v souladu s územním plánem,
 • 00:11:25 to znamená, je pro nás v nějakém
  dohledném čase realizovatelná.
 • 00:11:29 Při pečlivém studiu
  současných mapových podkladů,
 • 00:11:33 které byly Ředitelstvím silnic
  a dálnic na jednání v Benešově
 • 00:11:37 předloženy, snadno zjistíme,
 • 00:11:39 že obsahují vedení dálnice D3
  i v oblasti Posázaví.
 • 00:11:43 Přitom jako priorita tato část
  do superstrategie zahrnuta není.
 • 00:11:49 Vidíte i na této
  zpracované dokumentaci,
 • 00:11:51 že řeší dokumentaci v podstatě
  od úseku pražského okruhu
 • 00:11:55 až po křižovatku
  Mezno - Nová Hospoda.
 • 00:11:59 To znamená, i ta příprava
  v tuto chvíli probíhá
 • 00:12:02 na celou tuto etapu stavby.
 • 00:12:05 To znamená,
  že i Posázaví je v preferencích?
 • 00:12:09 I Posázaví je v preferencích.
 • 00:12:11 Pak je ale vydaný dokument
  superstrategie podvod.
 • 00:12:14 Zásluhu na jeho odhalení má vlastně
  Spolek pro dostavbu dálnice D3,
 • 00:12:19 který jednání svolal, protože:
 • 00:12:22 Do superstrategie je ovšem zařazena
  jako priorita D3 pouze ta část,
 • 00:12:26 co je Benešovsko
  až po České Budějovice.
 • 00:12:29 Zbytek jsou PPP projekty
  někdy v budoucnu. Je to tak?
 • 00:12:33 Je to tak, jak říkáte.
 • 00:12:35 To znamená, že stát uvolní
  v těch prioritách peníze,
 • 00:12:40 pokud to dopadne,
  právě na tu stabilizovanou trasu
 • 00:12:44 na Benešovsku
  až po České Budějovice?
 • 00:12:47 Stát uvolní peníze ve stabilizované
  trase pro tu západní variantu.
 • 00:12:54 Pak ale platí
  veškeré námitky oponentů,
 • 00:12:57 které proti dálnici padly
  za posledních 10 let.
 • 00:13:00 Jen je tady snaha prosadit
  stavbu salámovou metodou.
 • 00:13:04 Je potřeba vnímat superstrategii
  jako v současné době
 • 00:13:07 pracovní materiál,
  který je v nějakém konceptu,
 • 00:13:10 je dán do připomínkového řízení,
  je uveřejněn na internetu
 • 00:13:15 a smyslem současné etapy
  projednávání superstrategie
 • 00:13:20 je i jakási odborná
  a veřejná diskuze k tomu,
 • 00:13:24 které stavby tam nejsou zahrnuty,
  které je potřeba ještě doplnit,
 • 00:13:28 v jakých variantách
  a čistopis té superstrategie
 • 00:13:31 může doznat nějakých dalších změn.
  To není dogma.
 • 00:13:35 Starostové z Benešovska
  to ale vidí jinak.
 • 00:13:38 Já bych za Václavice,
  kde jsem místostarosta,
 • 00:13:44 zopakoval naše zamítavé stanovisko
  k takzvané západní variantě,
 • 00:13:47 která se nás dotýká především
  prostřednictvím takzvaného
 • 00:13:50 václavického přivaděče, což je
  komunikace, které je kontroverzní.
 • 00:13:55 Ze sjezdu,
  který tam ještě naplánovali,
 • 00:13:59 na křižovatce u Chrášťan, kde by
  vlastně ten tranzit do Benešova
 • 00:14:02 se vedl přes naši obec
  a máme obavy ze zatížení
 • 00:14:05 konopišťského parku
  a vůbec jako rekreační zóny.
 • 00:14:09 Z toho pohledu bychom samozřejmě
  preferovali variantu východní,
 • 00:14:13 dříve takzvanou Promika.
  Teď je zpracována tzv.EIA,
 • 00:14:16 dopad na životní prostředí,
  kde byla víceméně protěžovaná
 • 00:14:21 spíše západní varianta.
  Východní je zpracována taky,
 • 00:14:24 ale je tam jedno ale,
  kde se mluví o tom,
 • 00:14:28 že nemohla být dostatečně
  zodpovědně provedena,
 • 00:14:32 veškeré studia a tak dále
  z důvodů časových.
 • 00:14:35 A tak opět není možné
  kvalifikovaně rozhodnout.
 • 00:14:38 Jako by těch deset let projektantům
  nestačilo na úplné zpracování
 • 00:14:42 jiné trasy
  nežli té z let šedesátých.
 • 00:14:46 K dálnici D3
  máme následující stanovisko.
 • 00:14:50 Do roku 2006
 • 00:14:57 naše obec souhlasila
  se stabilizovanou variantou.
 • 00:15:01 Pak ale došlo
  k přeložení dálnice k Benešovu,
 • 00:15:04 a tím pádem i do obce Chrášťany.
 • 00:15:06 A jelikož nikdo nereagoval
  na naše připomínky,
 • 00:15:10 tak jsme využili té možnosti
  udělat stavební uzávěru.
 • 00:15:17 Mysleli jsem si, že na ten náš čin
  bude někdo reagovat.
 • 00:15:24 K našemu překvapení
  se nestalo vlastně nic.
 • 00:15:28 Naše stanovisko
  je nadále negativní.
 • 00:15:32 Ty návrhy na dálnici
  jsou pořád stejný
 • 00:15:38 a občané obce Tismi mají pořád
  stejný názor na výstavbu dálnice,
 • 00:15:42 to znamená záporný.
 • 00:15:54 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2011

Související