iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 4. 2006
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

19 hlasů
4661
zhlédnutí

Na plovárně

Ivo Mathé

Rozhovory Marka Ebena s významnými osobnostmi

23 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Ivem Mathé

 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:27 Existují různé druhy talentů,
  náš dnešní host má výrazný
 • 00:00:31 talent řídit a také celý svůj život
  něco řídí, nejdřív malý štáb,
 • 00:00:36 pak větší štáb, pak Českou
  televizi, pak Kancelář prezidenta
 • 00:00:40 republiky a nyní
  Akademii múzických umění.
 • 00:00:44 Doufám, že se neurazí, když o něm
  řeknu, že by se k němu výborně
 • 00:00:48 hodil výraz řídící pracovník,
  protože co ho znám, nejen výborně
 • 00:00:53 řídí, ale také usilovně pracuje.
 • 00:00:56 Vítám NA PLOVÁRNĚ rektora Akademie
  múzických umění, docenta Ivo Mathé.
 • 00:01:00 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:01:03 Ivo, napadá mě, jak ty se cítíš
  v autě na sedadle spolujezdce?
 • 00:01:07 Ne dobře.
 • 00:01:11 Když to jde, tak dokonce
  to řízení přebírám.
 • 00:01:15 Usiluju o to, abych i služební auto
  občas mohl řídit sám.
 • 00:01:18 V rodině je běžné, že řídím sám,
  byť to asi není třeba správné,
 • 00:01:22 protože potom ten druhý, třetí
  má pocit jakéhosi podceňování,
 • 00:01:26 ale raději řídím auto sám.
 • 00:01:28 Zprvu jsem si dokonce myslel,
  při prvním šoférovi někdy
 • 00:01:32 na začátku 90. let, že budu
  minimálně z poloviny jezdit sám.
 • 00:01:38 Potom jsem ale uznal, že to opravdu
  není možné, dokonce jsem občas
 • 00:01:41 seděl i vzadu na sedadle,
  protože jsem potřeboval pracovat.
 • 00:01:45 Mám takový rekord, jednou z Prahy
  do Ostravy jsem napsal
 • 00:01:48 63 dopisů na počítači.
 • 00:01:50 Ty jsi vlastně původně
  studoval práva.
 • 00:01:54 Ne, já jsem studoval velmi krátce
  ekonomii, VŠ ekonomickou.
 • 00:01:58 Tak vidíš a ve tvých materiálech
  se nachází práva.
 • 00:02:03 Ne, vždycky jsem psal o té
  VŠ ekonomické.
 • 00:02:06 To byla velmi krátká epizoda
  koncem 60. let, kdy to byla
 • 00:02:10 škola asi velmi dobrá, skvělá,
  měla báječný program.
 • 00:02:13 Já přestože jsem inklinoval
  odmalička k věcem kolem umění,
 • 00:02:18 ke kumštu, ke kultuře, tak jsem ale
  chtěl ty věci jakoby zezadu řídit,
 • 00:02:23 ne to umění, ale pomáhat jaksi
  organizačně vzniku těch děl.
 • 00:02:27 Myslel jsem, že to půjde třeba
  přes tu VŠ ekonomickou,
 • 00:02:30 ale to se ukázalo po roce
  jako nemožné.
 • 00:02:33 Tam nastalo brutální sekání
  předmětů, vyhazování profesorů,
 • 00:02:38 a tak jsem raději zvolil na nějakou
  dobu praxi a na druhý pokus jsem se
 • 00:02:43 dostal na filmovou fakultu.
 • 00:02:46 Ty jsi teď rektorem školy,
  kterou jsi vystudoval.
 • 00:02:50 Přesně.
 • 00:02:52 Když porovnáš svoje studia
  a studia lidí,
 • 00:02:55 kteří tam jsou teď jako studenti,
  jsou to hodně rozdílné podmínky?
 • 00:03:01 To je úplně jiný svět samozřejmě,
  přestože my jsme si to
 • 00:03:05 tenkrát nepřipouštěli.
 • 00:03:07 Ono bylo brzy po konci 60. let,
  která aspoň naší generaci umožnila
 • 00:03:13 otevřít okno do světa, byli jsme
  leckde v těch 18, 19 letech.
 • 00:03:18 FAMU vůbec byla vždycky trošku
  zvláštním prostředím,
 • 00:03:22 třeba i díky velkému procentu
  zahraničních studentů,
 • 00:03:25 studentů z bývalé Jugoslávie,
  ti tam přinášeli čerstvé informace.
 • 00:03:30 -Dneska slavná jména, Kusturica.
  -Samozřejmě, Zafranovič.
 • 00:03:33 Vždycky ta filmová fakulta,
  možná celá AMU, byla ostrůvkem
 • 00:03:38 zvláštní situace,
  nějakého mikroklima.
 • 00:03:42 Ostatně to byl i důvod, proč tam
  koncem 80. let vzniklo tolik
 • 00:03:46 aktivit a proč třeba studenti
  filmové fakulty byli v listopadové
 • 00:03:50 revoluci v prvních řadách.
 • 00:03:53 To byla jiná atmosféra, ale přesto
  současní studenti žijí v úplně
 • 00:03:58 jiných podmínkách, svět jim je
  otevřen, nemusí mít povinné
 • 00:04:02 dva roky praxe mezi maturitou
  a nástupem do školy.
 • 00:04:06 A na vojnu nemusí.
 • 00:04:08 Na vojnu nemusí, my jsme dělali
  ty vojenské katedry.
 • 00:04:12 Ty jsi zastáncem toho, že by si
  studenti měli alespoň něco platit.
 • 00:04:16 V čem si myslíš,
  že to bude pro studenty dobré?
 • 00:04:19 Když poukážu na tu uměleckou školu,
  tak oni si tam už hodně platí.
 • 00:04:24 Instrumentalista, který přijde
  na hudební fakultu s nástrojem,
 • 00:04:28 to je investice obrovská.
 • 00:04:30 To se nedá srovnat, teď nechci teda
  dávat příklad studenta medicíny
 • 00:04:35 nebo chemie, ale to je nevídaná
  obrovská investice.
 • 00:04:38 Často právě z této investice
  vychází někdy argument,
 • 00:04:42 proč by na té umělecké škole
  mělo být nižší školné.
 • 00:04:45 Ne, já si myslím, že samozřejmě
  školné nemůže uhradit náklady,
 • 00:04:49 které souvisejí se studiem
  a pokrývají cenu toho studia,
 • 00:04:53 ale ta spoluúčast, spoluangažmá
  toho studenta, ta spoluodpovědnost
 • 00:04:56 je nesmírně důležitá.
 • 00:04:59 Možná se k odpovědnosti ještě
  dneska dostaneme.
 • 00:05:02 To symbolické školné by je ještě
  víc připoutalo k cíli studia
 • 00:05:06 nebo ke studiu jako takovému.
 • 00:05:08 Já si pamatuju, že když táta učil
  v Anglii, tak volal domů
 • 00:05:12 asi po dvou měsících zoufalý,
  že mu všichni chodí.
 • 00:05:15 Tam se nestane, že by žák nepřišel
  na hodinu, což se u nás
 • 00:05:19 dělo docela běžně.
 • 00:05:22 Jistě. Musím říct, že nyní je možná
  morálka lepší než za nás
 • 00:05:25 nebo na začátku 90. let.
 • 00:05:28 Když jsem začal na filmové fakultě
  trochu učit v 90. a v 91. roce,
 • 00:05:33 kdy spíš studenti mě k tomu trochu
  měli, tak morálka byl úděsná,
 • 00:05:38 ale to souviselo s těmi možnostmi.
 • 00:05:41 Bylo běžné, že posluchači
  2. a 3. ročníku už zároveň
 • 00:05:44 měli několik firem na všechno
  možné, nejen na filmovou produkci.
 • 00:05:48 To se myslím dnes zklidnilo.
 • 00:05:51 Dokonce bych zásadní odpor
  proti tomu školnému možná neviděl,
 • 00:05:57 aspoň na některých školách.
 • 00:06:00 Ty jsi strávil spoustu času
  v televizním prostředí,
 • 00:06:03 v politickém prostředí, teď vlastně
  v akademickém prostředí.
 • 00:06:07 Které ti nejvíc vyhovuje?
 • 00:06:09 Já se trochu bráním nazývání toho
  prostředí na Hradě v kanceláři
 • 00:06:16 prostředím politickým,
  protože to do jisté míry bylo
 • 00:06:20 pokračování ve službě veřejnosti.
 • 00:06:23 Z mnoha důvodů jsem se pokoušel
  tu kancelář udržet v jakési
 • 00:06:28 mimostranické a mimopolitické
  situaci a stavu,
 • 00:06:32 přestože prezident je podle zákona
  součástí exekutivy.
 • 00:06:37 Ale to, aby se nepolitizovala, to
  bylo jedním z mých velkých zadání.
 • 00:06:43 Ano, člověk byl přitažen nablízko
  politice, viděl jsem do mnoha věcí,
 • 00:06:49 které mne bolí až dodnes.
 • 00:06:51 Respektive ta znalost mi umožňuje
  dnes jakýsi analytický pohled,
 • 00:06:55 který spíše přináší smutek,
  ale nechtěl bych, aby to bylo
 • 00:06:59 vnímáno jako politické jednání.
 • 00:07:02 Někteří moji předchůdci se tím
  netajili, já vím,
 • 00:07:06 že Ivan Medek vždycky měl názor
  a dovedl ho deklarovat.
 • 00:07:10 Luboš Dobrovský byl typický
  politik, co si budeme povídat.
 • 00:07:13 Já jsem se za svůj názor taky
  nestyděl, ale nebylo to první,
 • 00:07:17 co bych chtěl dělat - deklarovat
  svůj politický názor na věc.
 • 00:07:22 Ale otázka zněla na ta prostředí,
  kde se mi nejvíc líbilo.
 • 00:07:25 Co ti z toho nejvíc vyhovuje?
 • 00:07:28 No, já jsem se nejvíc vyznal
  v televizním prostředí.
 • 00:07:31 Teď už to můžu říct, s osmiletým
  odstupem, věnuju se mu jenom
 • 00:07:35 teoreticky na té škole,
  přednášky a nějaké práce,
 • 00:07:39 ale tam jsem se vyznal.
 • 00:07:41 Já jsem na Hradě říkal:
  "V televizi bych nezabloudil."
 • 00:07:44 A myslel jsem to i obrazně.
 • 00:07:46 Ta problematika z jakéhokoliv
  pohledu na jakékoliv úrovni
 • 00:07:50 pro mě nebyla cizí a stejně bych
  nezabloudil ani v tom objektu.
 • 00:07:53 Kdežto na Pražském hradě
  bych i po 5 letech zabloudil,
 • 00:07:56 přestože jsem se ho taky
  snažil objevit, a zabloudil bych
 • 00:07:59 i v té problematice.
 • 00:08:02 Ty jsi před mnoha lety
  produkoval seriály a inscenace.
 • 00:08:05 Když jsi potom přišel na Hrad
  a přijela státní návštěva,
 • 00:08:08 to není tak velký rozdíl, ne?
 • 00:08:10 Jsou tam nějaké kulisy,
  nějaké předepsané oblečení,
 • 00:08:13 dramatik přichází
  jako hlavní figura.
 • 00:08:16 Zkušenosti byly určitě použitelné
  a samozřejmě ta celoživotní
 • 00:08:20 zkušenost s tou branží byla i dobrá
  v kontaktu s Václavem Havlem,
 • 00:08:24 to v každém případě.
 • 00:08:26 My jsme vždycky byli naladěni
  v nějaké skupině spíše na stejnou
 • 00:08:30 strunu než lidé, kteří přicházeli
  úplně z jiných prostředí.
 • 00:08:34 Musel jsi změnit šatník,
  když jsi přišel na Hrad?
 • 00:08:38 Nebylo to tak výrazné, protože já
  jsem v těch více než 6 letech
 • 00:08:42 na špičce televize,
  a dokonce i trošku evropské,
 • 00:08:46 vystřídal hodně příležitostí,
  kde jsem musel být podobně oblečen.
 • 00:08:50 Dokonce pro mne nebyly novinkou
  ani kontakty s hlavami států
 • 00:08:54 nebo s vládami, protože to bylo
  součástí některých televizních
 • 00:08:58 konferencí Evropské vysílací unie.
 • 00:09:01 Takže to pro mne takový
  velký zlom nebyl,
 • 00:09:05 ale trošku jsem vylepšovat musel.
 • 00:09:08 Co tě znám, tak jsi na mě vždycky
  působil dojmem relativně
 • 00:09:11 velmi asketického člověka.
 • 00:09:14 Když jsi byl ředitelem ČT,
  tak tvoje osobní auto
 • 00:09:17 byl myslím Fiat Punto.
  Nebo co jsi to měl?
 • 00:09:21 -Pořád.
  -Pořád ho máš?
 • 00:09:23 Asi čtvrté od té doby,
  ale pořád tahle značka.
 • 00:09:26 Já vím, že jsem byl konsternovaný,
  protože v tom světě velkého byznysu
 • 00:09:30 jsem neviděl nikoho ve tvé pozici,
  že by jezdil Fiatem Punto.
 • 00:09:34 Nevím, jestli nám to nevypípnou,
  s tím máme velké problémy.
 • 00:09:38 Oni nám to vypípnou,
  ale mluvíme o malém autě,
 • 00:09:41 s kterým ideálně zaparkuješ,
  což je na Starém Městě
 • 00:09:43 jedno z mála řešení.
 • 00:09:45 Dneska mi připadá i toto malé auto
  na tu Prahu příliš velké.
 • 00:09:49 Za co jsi ochoten utratit?
 • 00:09:51 Za jídlo, čili ten asketismus
  nesedí, to ty víš.
 • 00:09:55 Možná i za cestování spojené
  se sportem, to už možná méně,
 • 00:10:00 asi trochu i za to oblečení,
  protože to patřilo
 • 00:10:04 spíše k povinnostem,
  než že by to byl můj koníček.
 • 00:10:08 V. Havel se pokud vím chystá napsat
  knížku o svém působení na Hradě.
 • 00:10:12 Neuvažuješ o něčem obdobném?
 • 00:10:15 Neuvažuju, dokonce souhlasím
  s Karlem Schwarzenbergem,
 • 00:10:18 který říká, že biografie buď bývají
  úplně nudné nebo bulvární.
 • 00:10:23 Já si myslím, že ani V. Havel
  nebude psát knížku o působení
 • 00:10:27 na Hradě, že to bude trošku
  složitější kompozice.
 • 00:10:30 Ale mají tam být údajně nějaká
  data či vzpomínky přímo
 • 00:10:34 na hradní působení.
  Zatím je ta kniha velké tabu.
 • 00:10:37 Uvidíme, mají tam být nějaké přesné
  informace z toho,
 • 00:10:41 jak třeba V. Havel sděloval
  svá přání a příkazy.
 • 00:10:45 -A pokud jde o tebe?
  -Já bych se k tomu neodhodlal.
 • 00:10:49 Zaprvé jsem si nevedl žádný deník,
  což si myslím, že je zásadní
 • 00:10:53 předpoklad pro to napsat dobrou
  knížku, třeba zábavnou, ale dobrou.
 • 00:10:56 Protože i ta zábavnou formou
  napsaná kniha
 • 00:10:59 musí mít nějaké reálné kořeny.
 • 00:11:02 Já mám možná jakýsi elektronický
  deník, ale rozhodně ne ten,
 • 00:11:06 který by mohl být dobrým základem
  pro takovou knížku.
 • 00:11:10 Televize je tvoje celoživotní
  láska, řekl bych, možná i vášeň.
 • 00:11:14 Kdyby ti dneska někdo nabídl,
  že by ses mohl stát
 • 00:11:17 šéfem vlastní televize,
  nechal bys všeho a šel bys?
 • 00:11:20 To je velmi hypotetická otázka.
 • 00:11:22 Já nevím, jestli bych dneska
  už ve svém věku stačil odpovědně,
 • 00:11:26 tak jak bych chtěl,
  řídit nějakou televizi.
 • 00:11:29 Taky by záleželo na tom,
  jak by to byl velký kolos,
 • 00:11:33 do jaké míry by si mohl našinec
  vybudovat televizi od začátku,
 • 00:11:37 protože jak je známo, nejlepší
  je budovat ji na zelené louce.
 • 00:11:40 To se ovšem stane málokdy
  a já ani nevěřím mnoho,
 • 00:11:44 že je to možné i dnes.
 • 00:11:46 Založit televizi je dneska
  možné jen teoreticky.
 • 00:11:50 Podle mne vývoj půjde ve prospěch
  velkých vysilatelů.
 • 00:11:55 To znamená, že i ti kteří dneska
  žádají o licenci jako malí, drobní
 • 00:12:00 a možná na těch velkých nezávislí,
  se brzy dostanou do nějakého
 • 00:12:04 obchodního nebo dokonce
  vlastnického vztahu s těmi velkými.
 • 00:12:09 Já si myslím, že to je
  naprosto nutný vývoj.
 • 00:12:12 Teď nás čeká tzv. digitalizace.
 • 00:12:15 To je přesně to, o čem mluvím,
  čili ta šance na rozmnožení stanic
 • 00:12:19 spíš bude podle
  mého názoru znamenat,
 • 00:12:22 že ty velké budou mít víc kanálů.
 • 00:12:25 -No a nebudou mít menší vliv?
  -Každopádně.
 • 00:12:29 I když by ty nitky zůstaly
  koncentrovány jenom v několika
 • 00:12:33 párech rukou, tak rozmnožením
  programů je samozřejmě ten vliv
 • 00:12:36 rozdroben, to je evidentní.
 • 00:12:39 Teoreticky by bylo lepší,
  kdyby těch majitelů s různými
 • 00:12:42 názory a strategiemi
  těch televizí bylo víc.
 • 00:12:45 To znamená, že by tam byla ještě
  větší záruka té plurality
 • 00:12:48 a demokracie ve vysílání,
  nabídky, většího trhu, ale ono to
 • 00:12:51 z praktických důvodů nebude možné.
 • 00:12:55 Finanční hlediska jsou totiž v tak
  malé zemi, jako je ČR, důležité
 • 00:13:00 a z přirozených důvodů se budou
  nové programy po několika letech
 • 00:13:06 soustřeďovat kolem těch
  už existujících nebo silných.
 • 00:13:12 To spíš vypadá, že někdo by mohl
  udělat malé studio, produkovat
 • 00:13:16 vynikající program a pak ho dobře
  prodat některé z velkých televizí.
 • 00:13:21 Nebo dostane licenci, bude se
  pokoušet třeba dva roky být úplně
 • 00:13:25 nezávislý a potom na nějakou
  spolupráci přistoupí
 • 00:13:28 nebo dokonce bude vlastněn.
 • 00:13:31 Přirozeně ten synergický efekt
  při výrobě, nákupu a reprízování
 • 00:13:36 programů z archivu je obrovský.
 • 00:13:39 Ředitel televize je velmi mocný
  člověk, já bych řekl, že je možná
 • 00:13:43 mocnější než ministr vlády.
  Nemáš ten pocit?
 • 00:13:47 Nikoliv automaticky.
 • 00:13:49 Když chce být mocný, a ten případ
  jsme v ČR měli, tak je to zlé.
 • 00:13:53 Když se rozhodne, že svoji televizi
  nebo televizi, kterou vede,
 • 00:13:57 bude používat jako mocenskou zbraň
  nebo jako výtah k moci, k politice,
 • 00:14:02 tak je to zlé a dokonce
  pokazí to prostředí.
 • 00:14:07 Naučí ty politiky na tento směr
  a oni potom nebudou schopni chápat
 • 00:14:12 ten normální stav, kdy by to
  rozhlasy a televize neměly dělat.
 • 00:14:17 Já jsem se vždycky bránil.
 • 00:14:20 Je to asi lákavé, ale my jsme to
  jako ČT dokonce chtěli mít
 • 00:14:25 vytetováno na čele, že jsme služba
  veřejnosti a nechceme být žádným
 • 00:14:30 mocenským instrumentem.
 • 00:14:32 Ale kdo k tomu inklinuje nebo kdo
  to chce zneužít - televizi, noviny,
 • 00:14:37 veškerá média - tak je to možné.
 • 00:14:40 Ale musí to být pokušení.
 • 00:14:42 Pokušení je to rozhodně velké,
  ale to pokušení je potom
 • 00:14:47 i uvnitř té televize, u těch
  šéfredaktorů, redaktorů apod.
 • 00:14:52 A je to vidět i dnes, jaké mají
  občas ambice, co rozhodnout,
 • 00:14:56 koho odvolat nebo koho chtít dohnat
  k odvolání, odstoupení, rezignaci.
 • 00:15:01 Taky je to zlé, protože to by měli
  ti šéfredaktoři aspoň trochu řídit,
 • 00:15:06 nabádat je k nadstranickosti,
  nezávislosti a k odstupu.
 • 00:15:11 Ono to může být velmi často
  i v dobré vůli.
 • 00:15:15 Často i v dobré vůli.
 • 00:15:17 Pochybuji, že by Stanislav Gross
  byl odstoupil,
 • 00:15:19 kdyby ho k tomu nedohnala média.
 • 00:15:22 Velmi často je ten výsledek kladný,
  ale je na to vidět třeba i kampaň.
 • 00:15:27 Já dokonce teď zpětně po 10 - 12
  letech chápu, že někteří už
 • 00:15:32 České televizi vyčítali na počátku
  90. let, že nahrává jenom
 • 00:15:37 jednomu trendu, ale ono to zas
  nebylo tak úplně nenormální.
 • 00:15:42 Ti lidé byli mladí, noví, mysleli
  jinak a samozřejmě, že to nové jim
 • 00:15:47 připadalo správné, tedy to, že bude
  tržní prostředí, trh, svoboda.
 • 00:15:52 To všechno jim připadalo naprosto
  jako kladná hodnota
 • 00:15:56 a nelze jim vyčítat, že se na to
  nedívali s nějakým velkým odstupem
 • 00:16:02 a nerespektovali nějaké síly,
  které jsme tehdy možná zcela
 • 00:16:07 logicky považovali za odumřelé.
 • 00:16:10 Myslíš si, že se dočkáme toho,
  že politické strany
 • 00:16:13 budou mít své televize?
  No, ony už je mají, že?
 • 00:16:17 To je velmi křehká věc,
  ale neměly by je mít.
 • 00:16:22 I když co by v demokracii
  nemělo být, to je velmi těžké.
 • 00:16:27 Ale bylo by možná lepší,
  aby to bylo transparentní,
 • 00:16:30 aby se psalo na ty noviny,
  jako to bylo kdysi:
 • 00:16:34 "orgán konzervativní strany",
  než když se musíme lopotně
 • 00:16:38 k tomu dostávat a získávat
  ty informace.
 • 00:16:41 Média dneska hrají ve společnosti
  klíčovou roli a všichni si
 • 00:16:45 permanentně stěžují
  na jejich pokleslost.
 • 00:16:49 Ty máš zkušenost i v jiných zemích.
 • 00:16:52 Myslíš si, že to je někde s tím
  mediálním světem výrazně lepší
 • 00:16:56 než u nás, nebo je ten trend
  hrubosti a vulgárnosti
 • 00:16:59 celosvětová záležitost?
 • 00:17:04 Řekl bych, že trend je celosvětový,
  ale pořád jsou v něm
 • 00:17:07 výrazné rozdíly.
 • 00:17:09 Např. mezi jižní či střední Evropou
  a Británií nebo severní Evropou
 • 00:17:13 je v mediální kultuře standardů
  i potom následné gramotnosti
 • 00:17:17 docela podstatný rozdíl.
 • 00:17:19 Jsme na tom hůř, nebo líp?
 • 00:17:21 Jsme na tom hůř, rozhodně hůř
  než Skandinávie a Británie.
 • 00:17:24 V jakém směru?
 • 00:17:26 Asi nejvíc se to ukazuje
  na schopnosti publicistiky
 • 00:17:29 a zpravodajství, jejího přijímání,
  jejího sestavování a jakési
 • 00:17:34 zdrženlivosti některých vybraných
  médií od těch bulvárních.
 • 00:17:38 U nás se myslím ten rozdíl maže.
  Není prostě jasná hranice.
 • 00:17:42 Myslíš si, že opravdu může televize
  dlouhodobě ovlivnit vkus diváka,
 • 00:17:48 nebo je to něco, co bychom rádi,
  ale stát se to nemůže?
 • 00:17:52 Zřetelně ho ovlivňuje,
  ovlivňuje ho spíš k horšímu,
 • 00:17:57 ale ty nářky jsou zbytečné.
 • 00:18:00 Každý z nás by měl být natolik
  silný jedinec, že si to umí zakázat
 • 00:18:05 nebo by si to měl umět zakázat.
  To rozhodnutí je svobodné.
 • 00:18:08 Kdo si zapíná televizi,
  tak si ji zapíná stejně svobodně,
 • 00:18:11 jako si ji kupoval.
 • 00:18:13 Dlouhodobě se to ukazuje, dokonce
  si myslím, že i s poměrně malými
 • 00:18:17 odstupy lze asi i objektivně
  zjistit, že úroveň pořadů celé
 • 00:18:22 té prezentace včetně
  dramatických poklesává.
 • 00:18:28 Možná, že ten mediální standard
  poklesává generelně.
 • 00:18:33 Pořád si ale myslím, že to je úplně
  tragické a záleží na lidech,
 • 00:18:38 jak se s tím vypořádají.
 • 00:18:40 Má Česká televize něco,
  čím je jedinečná?
 • 00:18:43 Odlišuje se něčím zásadně
  od jiných televizí?
 • 00:18:47 Pořád je ještě v mnohém jedinečná.
 • 00:18:51 Myslím, že by ovšem tu odlišnost
  měla spíše pěstovat
 • 00:18:55 a teď k tomu má velké šance
  i tím financováním.
 • 00:18:59 Často kritici Českou televizi
  zbytečně haní za to, že se stará
 • 00:19:04 taky o sledovanost.
  Je to zcela přirozené.
 • 00:19:08 Nejpřirozenější a nejlepší by bylo,
  kdyby velmi kvalitními programy
 • 00:19:12 zasahovala co největší divácký
  podíl, to je určitě zbožné přání,
 • 00:19:16 ale nemůže rezignovat na diváky,
  vždyť si ji zřídili a platí ji.
 • 00:19:21 Ale ČT má velké šance nebýt úplně
  v přímé závislosti na komerční
 • 00:19:26 zájmy, na svůj komerční stav,
  protože ten je myslím dobrý
 • 00:19:31 a bude teď snad postaven
  na velmi dobrém základě.
 • 00:19:36 ČT musí v každém případě myslet
  na kvalitu, ale i na toho příjemce,
 • 00:19:41 čili na toho člověka,
  co u té televize sedí.
 • 00:19:45 A je český příjemce jiný?
 • 00:19:47 Musí se mu program
  střihnout na míru?
 • 00:19:51 Já jsem vždycky měl pocit,
  že třeba ČT2 je program,
 • 00:19:54 který jsem v žádné
  jiné televizi nenašel.
 • 00:19:58 Je to naprosto jedinečná věc.
 • 00:20:00 A ještě by to mohlo být víc
  vyprofilováno.
 • 00:20:03 Teda my tam vysíláme,
  tak aby to nevypadalo blbě,
 • 00:20:06 že se vyčleňuju.
 • 00:20:08 Ne. Dvojka byla dlouhou dobu
  komponována velmi precizně
 • 00:20:13 a je to stále kvalitou jedinečný
  kanál v Evropě, možná i ve světě,
 • 00:20:18 ale musí se vyvíjet
  a musí se o něj pečovat.
 • 00:20:22 Myslím, že už minula ta správná
  doba, kdy se mělo rozhodnout
 • 00:20:26 o další perspektivě a obsahu
  jednotlivých kanálů,
 • 00:20:29 právě s ohledem na digitalizaci
  a jejich rozmnožení.
 • 00:20:33 Celý život trávíš ve funkcích
  s poměrně značnou zodpovědností.
 • 00:20:37 Netoužíš po tom - třeba jednou
  na stáří - dělat něco,
 • 00:20:41 kde nebudeš zodpovídat za nic,
  jenom sám za sebe a nebudeš mít
 • 00:20:45 na zádech to břemeno rozpočtu
  nějaké velké organizace
 • 00:20:49 nebo dalších lidí pod sebou?
 • 00:20:52 Já si myslím, že osobní odpovědnost
  souvisí naprosto s odpovědností,
 • 00:20:56 kterou má našinec v té vedoucí
  funkci, tedy v té top funkci,
 • 00:21:00 v níž zodpovídá na mnohem víc.
  "Vedoucí funkce" je hrozný obrat.
 • 00:21:07 Výbava osobní zodpovědnosti
  je možná největším polistopadovým
 • 00:21:11 deficitem, je sice už 16 let
  po listopadu, ale pořád si ještě
 • 00:21:15 lidé zásadní hodnotu odpovědnosti
  a osobní odpovědnosti neuvědomují.
 • 00:21:20 Také možná proto o ní často
  Václav Havel hovořil.
 • 00:21:24 Odpovědnost je opravdu důležitá,
  je důležitá i v privátním životě,
 • 00:21:29 i když člověk nevede a není
  zodpovědný za další 4000 lidí.
 • 00:21:33 Já jsem měl malou epizodu
  v privátním životě, mezi odchodem
 • 00:21:37 z Hradu a volbou rektorem jsem
  nějaký čas pobýval jako
 • 00:21:42 podnikatel - konzultant, autor.
 • 00:21:45 Byl jsem z toho trochu rozpačitý,
  musím říct.
 • 00:21:49 Řekl bych, že i v televizi
  v polovině 90. let jsem byl svědkem
 • 00:21:54 větších dávek osobní odpovědnosti
  než v tom privátním sektoru,
 • 00:21:59 v tom ohnisku trhu, kde by měla být
  jaksi přirozenou výbavou.
 • 00:22:04 Jak se cítíš po letech strávených
  v České televizi na obrazovce ČT?
 • 00:22:08 Teď už je ten odstup větší
  a vystřídalo se přede mnou vícero
 • 00:22:13 kamer, ale vždycky je to příjemný
  a trochu vzrušující zážitek.
 • 00:22:18 Tak jsem rád, že sis našel čas
  taky na ty naše kamery. Díky moc.
 • 00:22:22 Děkuju taky.
 • 00:22:24 Dnes byl naším hostem NA PLOVÁRNĚ
  rektor AMU, docent IVO MATHÉ.
 • 00:22:29 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2006

Související