iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 1. 2004
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

40 hlasů
10904
zhlédnutí

Na plovárně

Leoš Suchařípa

Rozhovory Marka Ebena s významnými osobnostmi

22 min | další Zábava »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na plovárně s Leošem Suchařípou

 • 00:00:26 Dobrý večer.
 • 00:00:28 V historii umění najdeme celou řadu
  případů, kdy někdo začal jako
 • 00:00:32 výkonný umělec (řekněme jako herec
  nebo hudebník), pak se ukázalo,
 • 00:00:36 že to není úplně to pravé
  a skončil jako teoretik.
 • 00:00:40 Mnohdy vynikající teoretik.
 • 00:00:42 Je ale strašně málo případů,
  kdy tomu bylo opačně.
 • 00:00:46 Že by někdo začal jako dramaturg
  nebo jako divadelní vědec
 • 00:00:51 a pak se ještě etabloval
  jako herec.
 • 00:00:54 Popravdě řečeno, nevzpomínám si
  na žádný takový případ,
 • 00:00:57 až na jednu výjimku.
 • 00:00:59 A tato čestná výjimka usedla dnes
  do našeho křesla NA PLOVÁRNĚ.
 • 00:01:04 Já tady vítám dramaturga,
  překladatele a herce,
 • 00:01:07 to vše s přídomkem vynikající,
  pana LEOŠE SUCHAŘÍPU.
 • 00:01:11 Dobrý večer.
 • 00:01:13 To nebyla zrovna snadná startovní
  čára pro vás, jako pro teoretika,
 • 00:01:17 vlastně i pro divadelního kritika,
  začít najednou sám hrát.
 • 00:01:22 No, není to snadné.
 • 00:01:25 Zvlášť proto, že někdy jste psal
  o těch hercích dost přísně.
 • 00:01:35 Přísně, opravdu.
 • 00:01:39 Vzhledem k tomu jsem přišel
  na jeviště a očekával jsem,
 • 00:01:46 že oni budou říkat, teď se ukaž.
 • 00:01:51 Teď uvidíme, jak ty to hraješ
  a budeme taky přísní,
 • 00:01:58 jako ty jsi býval.
 • 00:02:00 A byli?
 • 00:02:02 Já jsem radši se zacpanýma ušima
  utíkal pryč.
 • 00:02:07 Já jsem je neposlouchal.
  A myslím, že jsem dobře udělal.
 • 00:02:13 Vy jste studoval dost dlouhou dobu
  v Moskvě, že?
 • 00:02:16 Pět let.
 • 00:02:17 V kterých to bylo letech?
 • 00:02:19 V roce 1952 jsem do Moskvy přijel
  a v roce 1957 jsem z Moskvy odjel.
 • 00:02:28 Tak to jste tam byl v docela
  napjatém období.
 • 00:02:32 Ano, to bylo období, ve kterém
  umřel Stalin.
 • 00:02:38 Já jsem pracoval tehdy ještě
  v sovětském rozhlase
 • 00:02:44 a vysílali jsme zprávu o jeho
  úmrtí.
 • 00:02:50 Já jsem opakoval tu hlášku
  toho sovětského hlasatele Levitana,
 • 00:03:01 který měl takový hluboký hlas.
 • 00:03:06 Ten byl hrozně slavný.
 • 00:03:08 Ano. A tímto hlasem oznamoval také
  úmrtí Josifa Vissarionoviče.
 • 00:03:16 A já jsem měl ten jeho text
  a opakoval jsem to v češtině.
 • 00:03:23 -Stanislavskij ještě žil v té době?
  -Ne!
 • 00:03:26 Ten už ne dávno. Ale vy jste ještě
  musel vidět některé jeho inscenace.
 • 00:03:31 Ty ještě byly na repertoáru?
 • 00:03:33 Ano, já jsem viděl například
  "Tři sestry".
 • 00:03:37 Jaké to bylo?
 • 00:03:39 To bylo velmi dlouhé představení.
 • 00:03:44 Ono v Rusku je většinou představení
  delší, než my jsme zvyklí.
 • 00:03:53 Ale velmi pěkné.
 • 00:03:56 A co se herecké psychologie týče,
  myslím, že to bylo velmi přesné
 • 00:04:04 představení.
 • 00:04:08 Vy jste v té době ještě
  sympatizoval s komunismem.
 • 00:04:12 No ano.
 • 00:04:13 A nevyléčila vás ta Moskva?
 • 00:04:16 Ne, ta mě nevyléčila, ale možná,
  že mě tak jako nahlodala.
 • 00:04:23 Souviselo to u vás nějak
  s tím tragickým osudem
 • 00:04:26 vašeho tatínka za války?
 • 00:04:29 Asi ano, protože otec byl Žid.
 • 00:04:35 Byl Němci internován a posléze
  vězněn v Terezíně, Osvětimi
 • 00:04:46 a Mauthausenu. Byl tam zavřený
  spolu s rakouskými komunisty.
 • 00:04:56 Otec říkal, že nemůže utíkat,
  že má děti, že zůstane tam.
 • 00:05:05 A dočká konce války.
 • 00:05:09 No, dočkal se konce života.
 • 00:05:14 A my jsme se potom s těmi
  komunisty, kteří utekli
 • 00:05:20 z transportu, setkali.
 • 00:05:24 Já jsem zjistil, že otec se
  přikláněl k nim, tak jsem pochopil,
 • 00:05:34 že patrně by on po válce přirozeně
  tíhnul ke komunismu.
 • 00:05:48 A myslím, že jsem si říkal,
  tak dobře, já půjdu v jeho stopách.
 • 00:05:54 Kdy přišlo to vystřízlivění?
 • 00:05:57 Nevím přesně, jak to říct,
  který den nebo v kterou hodinu?
 • 00:06:05 Přicházelo to postupně.
 • 00:06:08 Ale myslím, že definitivně se to
  objevilo v r. 1968 příchodem
 • 00:06:18 okupačních vojsk.
 • 00:06:22 To samozřejmě znamenalo pro mě
  naprostý konec.
 • 00:06:29 Úplně všechno se změnilo.
 • 00:06:33 Všechno, co jsem dosud žil,
  jsem považoval za hloupé.
 • 00:06:45 Vy jste takový odborník
  přes ruskou literaturu,
 • 00:06:48 sám jste hrál v mnoha ruských hrách
  a překládal je.
 • 00:06:53 Hrají oni tu ruskou klasiku jinak
  než my?
 • 00:06:56 Ano, hrají.
 • 00:06:57 A v čem se to liší?
 • 00:06:59 No v čem? Já vám řeknu
  takový příklad.
 • 00:07:03 My jsme byli s Ivanovem v Moskvě.
 • 00:07:08 Hráli jsme ve MCHATU.
 • 00:07:13 To bylo velmi zajímavé,
  protože MCHAT je divadlo velké
 • 00:07:18 a rozlehlé, a to jeviště
  je také velké.
 • 00:07:25 A Ivanov se hraje, jak znáte,
  v takových malých krabičkách.
 • 00:07:35 Celé dějství se odehrává uvnitř
  té krabičky.
 • 00:07:41 Takže my jsme měli postavenou
  tu krabičku uprostřed
 • 00:07:46 a kolem bylo veliké jeviště,
  které bylo prázdné.
 • 00:07:52 A v tom jsme hráli Ivanova.
 • 00:07:56 A v tom Ivanovovi Lébl tehdy,
  nebožtík Lébl...
 • 00:08:07 ...tehdy udělal takové čepice
  pro dámy, takové náhlavníky.
 • 00:08:15 Skoro jako přední část
  Mikulášské mitry.
 • 00:08:25 A mluvil jsem s ruskými diváky,
  a rovněž s Rusi,
 • 00:08:31 kteří jsou mí přátelé dodnes,
  kteří nepochopili vůbec,
 • 00:08:39 proč ty ženské jsou takhle
  oblečené? Proč mají tyhle čepice?
 • 00:08:49 Oni si to nedovedou představit,
  že v Čechovovi by měly Rusky mít
 • 00:08:56 takovouhle pokrývku hlavy.
 • 00:09:00 Já jsem chvíli přemýšlel,
  co na to říct?
 • 00:09:04 A pak jsem říkal, no, ony ty čepice
  mají, protože je mají.
 • 00:09:11 Co jiného můžete říct?
 • 00:09:15 V každém případě to byly
  staré ruské pokrývky.
 • 00:09:20 Nepochopili to. Musí být všechno
  tak, jak je to předepsáno rusky.
 • 00:09:32 Jak je to napsáno,
  tak je to později inscenováno.
 • 00:09:39 Vy samozřejmě o těch autorech hodně
  víte, dá se třeba z Čechovovy
 • 00:09:43 korespondence vysledovat,
  jak on sám se díval
 • 00:09:46 na inscenace svých her?
 • 00:09:49 On vyslovil takové názory,
  že řekněme Stanislavskij
 • 00:09:57 nebo Němirovič Dančenko
  nepochopili vůbec jeho hru.
 • 00:10:08 Já ručím za to, říká Čechov,
  já ručím za to, že nemohli dosud
 • 00:10:15 přečíst mou hru.
 • 00:10:18 Já jsem přece napsal komedii,
  napsal jsem frašku!
 • 00:10:25 A oni hrají hru, ve které cvrlikají
  cvrčci a ptáček.
 • 00:10:34 Realizují inscenaci, kterou by
  dělali podle Čechova někde
 • 00:10:42 v cizině, ne v Rusku.
 • 00:10:52 On přirozeně nechápal,
  že to, co píše,
 • 00:10:56 není pro lidi, kteří nechápou
  Rusko tak, jak mu rozuměl on.
 • 00:11:05 On byl ironik.
 • 00:11:09 Polovinu těch věcí, které napsal,
  jsou všechno ironické poznámky.
 • 00:11:15 To jsou všechny jeho povídky.
 • 00:11:21 To přirozeně inteligentní
  a rozumný ruský režisér chápe.
 • 00:11:32 Já jsem byl u toho, když Jefromov
  se hádal s Larisou Pavlovnou
 • 00:11:38 Sonzevovou a hájil Lébla
  proti jejímu názoru,
 • 00:11:45 že tak to Čechov nenapsal.
 • 00:11:50 A on říkal, tak to napsal!
  Já jsem to tak četl.
 • 00:11:57 To je taky důležité,
  umět si přečíst tu hru.
 • 00:12:01 To nejdůležitější!
 • 00:12:03 Kdo je podle vašeho gusta u nás
  dobrým inscenátorem Čechova?
 • 00:12:08 Byl jím samozřejmě Krejča.
  Potom Rajmont ve "Třech sestrách",
 • 00:12:17 které inscenoval v Činoherním
  studiu v Ústí nad Labem.
 • 00:12:25 Vy jste tam zažil docela šťastná
  léta, že? V Ústí.
 • 00:12:29 Byla to krásná léta.
 • 00:12:32 Ale v rodině mi teď vytýkají
  ta léta a říkají,
 • 00:12:39 no jo, ty jsi odjel
  a měl jsi od nás pokoj.
 • 00:12:44 No, byla to pravda, měl jsem pokoj,
  ale byl jsem otevřen,
 • 00:12:52 byl jsem dychtiv divadelních
  zážitků, které přišly
 • 00:13:00 s pondělním dopolednem,
  kdy jsem přijel do Ústí,
 • 00:13:07 a odešly s páteční nocí,
  kdy jsem odjel z Ústí.
 • 00:13:17 Ta sobota a neděle byla krátká,
  bylo toho málo.
 • 00:13:23 Děti si mě málo užily, manželka
  nadávala a nadává dosud,
 • 00:13:32 že takhle se žít nedá.
 • 00:13:35 Ale syn hraje divadlo.
 • 00:13:39 A vzpomíná na ta léta, když byl
  malý kluk, jako na nejkrásnější
 • 00:13:47 divadelní vzdělání. Na školu.
 • 00:13:56 Už jste si spolu s Davidem
  zahráli?
 • 00:13:59 My hrajeme v představení "Čekání na
  Godota" v Činoherním klubu v Praze.
 • 00:14:12 Je to krásné, stát vedle něj.
 • 00:14:16 Zvlášť když já s textem hry
  často zápasím,
 • 00:14:21 protože už si to nepamatuji,
  jak to jde přesně za sebou.
 • 00:14:27 A taky si pamatuji jenom některá
  slova a podle těch slov
 • 00:14:33 improvizuji svůj text.
 • 00:14:37 A je krásné stát vedle něj
  a čekat, co on udělá,
 • 00:14:44 až já řeknu něco takového,
  co tam pan překladatel nenapsal.
 • 00:14:51 Ostatně když jsme u těch překladů,
  to je také vaše velká profese.
 • 00:14:57 Přece když člověk překládá hru,
  kterou už před ním přeložili jiní -
 • 00:15:02 a kolikrát ji přeložili výtečně -
  dostanete se třeba k místu,
 • 00:15:07 kde zjistíte, že už ho líp
  nesvedete? Nebo se vám tak líbí
 • 00:15:11 od toho vašeho předchůdce,
  že si řeknete, já už to udělám
 • 00:15:15 jenom hůř. Můžete z toho
  předchozího překladu něco použít?
 • 00:15:20 Já to řeším tak, že vezmu ruský
  text a překládám ho do češtiny.
 • 00:15:33 Když jsem hotov s tím překladem,
  tak pak si vezmu překlady
 • 00:15:38 a vezmu si i ten nejlepší,
  třeba předchůdce, a čtu si ho,
 • 00:15:44 jako bych ho četl poprvé.
 • 00:15:48 Vtip je v tom, že překládat znamená
  hru interpretovat.
 • 00:15:57 A to člověk, který překládá,
  málokdy ví.
 • 00:16:03 Že jde o interpretaci.
 • 00:16:08 Jak moc velkou roli hraje vkus
  u překladatele?
 • 00:16:12 Je třeba těžké rozhodování,
  jak moc ta řeč má být
 • 00:16:18 ještě soudobá a jak moc archaická?
 • 00:16:23 Protože když bude překlad hodně
  archaický,
 • 00:16:26 tak proč ho pak dělat nový?
 • 00:16:28 Ale když zase se to přežene,
  tak to pak může vypadat
 • 00:16:31 jako Čechov z Karlína
  nebo ze současné Prahy.
 • 00:16:35 Řešíte tyhle problémy,
  kam až se dá zajít?
 • 00:16:40 Já vám řeknu jiné slovo než vkus.
  Já řeknu slovo cit.
 • 00:16:50 Vy musíte mít cit pro ten jazyk.
 • 00:16:55 Když přeložíte Čechova do normální
  hovorové češtiny,
 • 00:17:00 bude to velmi dobrý překlad.
  Za to vám ručím.
 • 00:17:06 Já jsem slyšel, ježišmarjá Čechov,
  to je zase Suchařípa,
 • 00:17:14 vždyť to je všechno na jedno brdo.
 • 00:17:18 Vždyť to je všechno, jako když to
  napsal jeden člověk.
 • 00:17:24 No, samozřejmě, že všech
  těchto 5 her napsal jeden člověk.
 • 00:17:30 Jmenoval se Čechov.
 • 00:17:33 Co s tím můžete dělat?
 • 00:17:35 Ale zjistil jsem, že moje překlady
  Čechova se hrají nezměněné
 • 00:17:43 od roku 1969.
 • 00:17:51 Řekněme od roku 1970 se hraje
  "Višňový sad" v tom překladu,
 • 00:17:58 který já jsem tehdy udělal
  pro Činoherní klub.
 • 00:18:04 Měl jste pocit, že vám chybí
  herecká škola, anebo jste to bral
 • 00:18:08 spíše jako přednost,
  že jste vlastně neherec?
 • 00:18:12 Já bych se zeptal vás,
  domníváte se, že je možné
 • 00:18:18 herectví se naučit?
 • 00:18:21 Já myslím, že nikoliv.
 • 00:18:23 Já rovněž se domnívám,
  že to není možné.
 • 00:18:28 Herectví je dar, jak se říká,
  od Boha.
 • 00:18:33 Ale... máte-li školu,
  máte za prvé papír,
 • 00:18:41 na jehož základě vás přijímají.
  A za druhé, měl jste možnost
 • 00:18:49 trénovat a učit se jistému řemeslu
  a jistým znalostem a schopnostem
 • 00:18:59 lidského těla,
  které herec přirozeně potřebuje.
 • 00:19:09 Ale jsou i neherci,
  kteří to nepotřebují.
 • 00:19:13 Ti to udělají perfektně,
  jako by byli herci.
 • 00:19:20 Jakkoli je to drzé a jakkoli je
  to... namyšlené,
 • 00:19:29 já se domnívám,
  že toto herectví mám.
 • 00:19:36 A pak už záleží jenom na tom,
  co je uvnitř.
 • 00:19:43 Co člověk rozumí tím,
  když tu věc, jak říkáte, čte.
 • 00:19:54 Co mu ta věc říká, co si o ní
  myslí, v co doufá...
 • 00:20:00 A tomu se říká, co chce říct.
  A to je celé.
 • 00:20:09 Divák vás určitě zná především
  jako nezapomenutelného Fauna
 • 00:20:15 z filmu Věry Chytilové
  "Faunovo velmi pozdní odpoledne".
 • 00:20:18 To se zdá, že vám ta role už byla
  psána na tělo. Bylo to tak?
 • 00:20:23 Byla do jisté míry psána na tělo.
 • 00:20:28 Ale to muselo být, jako když si
  člověk oblékne dobře ušité sako.
 • 00:20:32 Ano, to je ono.
 • 00:20:33 Že se v tom dobře cítí.
  Protože to je vidět.
 • 00:20:36 To je právě to. Že si to sako třeba
  déle oblékáte, do toho nikomu nic
 • 00:20:43 není, že jste v tom nemohl dýchat,
  potom že to na vás viselo,
 • 00:20:48 že to bylo veliké, to ne.
 • 00:20:51 Vy přijdete a to sako na vás sedí.
 • 00:20:56 A když to sako sedí, tak si říkáte,
  tak ať se dívají, jak sedí.
 • 00:21:06 Ještě vás to pořád těší po těch
  letech, podívat se do publika
 • 00:21:10 a slyšet ten potlesk?
 • 00:21:13 Ještě jo, já si myslím,
  že to člověka těší vždycky.
 • 00:21:20 A bude těšit celý život,
  až do konce.
 • 00:21:32 To je to nejkrásnější,
  co člověk dostává v životě.
 • 00:21:37 To je to nejkrásnější,
  co dostanete od diváka.
 • 00:21:42 Nikdy žádný prezent, žádná kytice,
  žádný kompliment není takový,
 • 00:21:51 jako když bouří hlediště
  a vy se ukláníte a...
 • 00:22:04 ...máte slzy v očích.
 • 00:22:11 Pane Suchařípo, mě moc těšilo,
  že jste dnes přijal pozvání
 • 00:22:15 NA PLOVÁRNU. Děkuji vám moc
  a přeji vám, aby vás to těšilo
 • 00:22:18 -pořád, tak jako dosud. Díky.
  -Děkuji.
 • 00:22:22 Dnes byl naším hostem
  pan LEOŠ SUCHAŘÍPA.
 • 00:22:27 Skryté titulky
  Simona Sedmihorská

Související