iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 3. 2002
21:55 na ČT1

1 2 3 4 5

29 hlasů
9411
zhlédnutí

Osudové okamžiky

Zaječí 1928

Dokumentární cyklus o mimořádných událostech uplynulého století

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Osudové okamžiky - Zaječí 1928

 • 00:00:25 Bolestný ryk, při němž vstávaly
  vlasy hrůzou na hlavě
 • 00:00:28 a mráz běhal po zádech,
  bil do mých uší.
 • 00:00:32 Sám jsem byl zachvácen tímto šílením
  a hrůza námi všemi lomcovala.
 • 00:00:39 Tu a tam ležely uražené údy,
  lidé zakrvácení, ranění a polonazí
 • 00:00:44 dobývali se z vagónů za neustálého
  křiku a volání o pomoc.
 • 00:01:16 V září r. 1928 žije Československá
  republika rozsáhlými přípravami
 • 00:01:18 na oslavu 10 let své existence.
 • 00:01:20 Výročí slibuje velkolepou podívanou.
 • 00:01:23 Obyvatelstvo je podrážděno
  z ohlášeného zdražování cukru
 • 00:01:27 a dalších základních potravin.
 • 00:01:29 V pražském Národním divadle
  uvádějí Dvořákovu Rusalku.
 • 00:01:36 V biografech běží komedie
  s Ferencem Futuristou
 • 00:01:38 a Járou Kohoutem -
  Ve dvou se to lépe táhne.
 • 00:01:48 Zaječí - malebná obec
  na jihovýchodě Moravy.
 • 00:01:52 1500 obyvatel, vesnice je
  obdarována štědrými lány
 • 00:01:58 a nekonečnými pásy vinic.
 • 00:01:59 Den za dnem, rok za rokem
  a století za stoletím tu plyne
 • 00:02:02 poklidným tempem už od 13. věku,
  kdy zde založili osadu
 • 00:02:07 němečtí kolonisté.
 • 00:02:09 Jejich potomci zde žili až do konce
  2. sv. války.
 • 00:02:14 Místní kostel je zasvěcen
  sv. Janu Křtiteli.
 • 00:02:17 Spojení s okolním světem
  zajišťuje železnice.
 • 00:02:23 Tato oblast jakoby neštěstí
  přitahovala.
 • 00:02:27 V Zaječí to nebyla první
  ani poslední srážka vlaků.
 • 00:02:31 Srážka vlaků byla i ve Vranovicích,
  v Šakvicích,
 • 00:02:34 autobus se srazil s vlakem
  v Podivíně...
 • 00:02:38 Z těch mimoželezničních tragédií
  bylo utopení několika desítek
 • 00:02:43 dětí v Nových Mlýnech v r. 1936.
 • 00:02:52 Jen pár kilometrů od Zaječí leží
  Šakvice a Podivín.
 • 00:02:56 Při vlakových neštěstích
  na počátku 50. let zde zahynulo
 • 00:03:00 téměř 200 osob.
 • 00:03:03 A dalších 31 životů se uzavřelo
  v r. 1936 v sousedních Rakvicích -
 • 00:03:09 šlo o děti, jimž se stal osudným
  školní výlet k Dyji.
 • 00:03:14 Ale to vše mělo teprve přijít.
 • 00:03:22 V pondělí 9. září 1928 o druhé hod.
  odpolední se srazil za prudké jízdy
 • 00:03:28 ve stanici zdejší rychlovlak s vlak
  nákladním, ve stanici stojícím.
 • 00:03:36 Hrozná chvíle.
 • 00:03:37 Na místě bylo 19 mrtvých,
  na 40 těžce zraněných
 • 00:03:41 a lehce zraněných přes 100.
 • 00:03:45 Hned jsem přispěchal na místo,
  abych těžce zraněným katolickým
 • 00:03:48 cestujícím poskytl poslední útěchu.
 • 00:03:53 Zůstal jsem na místě od půl třetí
  do půl sedmé,
 • 00:03:57 až poslední z těžce zraněných byl
  z vozu vyproštěn.
 • 00:04:02 Výkrok českých mrtvých se konal
  ve středu odpoledne,
 • 00:04:06 ve čtvrtek pak německých a cizinců.
 • 00:04:33 Všichni mrtví byli do domova
  převáženi.
 • 00:05:00 Situaci stěžovaly houfy lidí,
  kteří se okamžitě seběhli
 • 00:05:06 k neštěstí z okolních vsí.
 • 00:05:08 Museli jsme je rozhánět.
 • 00:05:10 Došlo i k tomu, že někteří lidé
  rozkrádali pohozená zavazadla
 • 00:05:14 a opuštěné věci.
 • 00:05:17 V této době to byla jednokolejná
  trať z Břeclavi do Brna.
 • 00:05:22 Stanice byly rozvětveny natolik,
  aby bylo umožněno předjíždění,
 • 00:05:29 odbavování, nástup a výstup
  cestujících, křižování.
 • 00:05:34 Každá stanice byla vybavena
  rozvětvením kolejí.
 • 00:05:37 V Zaječí bylo rozvětvení podobné
  jako dnes - 6 kolejí.
 • 00:05:49 Co se vlastně stalo?
 • 00:05:50 Aby se na jednokolené trati vlaky
  nesrazily, míjely se ve stanicích.
 • 00:05:55 I ve stanici v Zaječí to byla
  každodenní rutina.
 • 00:05:58 Nákladní vlak č. 681 byl ve stanici
  odkloněn na 4. kolej
 • 00:06:03 a čekal na průjezd rychlíku č. 16
  z Prahy do Bratislavy.
 • 00:06:06 Ten měl projet po koleji č. 1
  a ve stanici nestavěl.
 • 00:06:10 Po průjezdu rychlíku měl nákladní
  vlak volno.
 • 00:06:12 Rychlík však stanicí neprojel.
 • 00:06:15 Špatně postavená vyhýbka jeho jízdu
  odklonila na kolej č. 2,
 • 00:06:18 ze které souprava vykolejila
  a na vedlejší 4. koleji narazila
 • 00:06:22 do stojící lokomotivy vlaku
  nákladního.
 • 00:06:29 Seděl jsem asi v pátém voze
  a podle zvýšené rychlosti jízdy
 • 00:06:32 jsem měl pocit, že strojvůdce chce
  omeškané minuty nahraditi.
 • 00:06:38 Ale jelo se příjemně.
 • 00:06:43 Vyhýbka, v případě, že je postavená
  přímým směrem, je označena čtvercem.
 • 00:06:51 To znamená rovně.
 • 00:06:53 Když je vyhýbka postavena
  do odbočky, je na klíči označení
 • 00:06:58 trojúhelníku.
 • 00:07:03 Pokud chceme přestavit vyhýbku
  do vedlejšího směru nebo do odbočky,
 • 00:07:07 musíme odemknout výměnový zámek,
 • 00:07:14 sundat hák výměnového zámku
 • 00:07:17 a můžeme přistoupit k přestavení
  vyhýbky.
 • 00:07:24 Po přestavení vyhýbky - pokud ji
  chceme zabezpečit pro vlakovou cestu,
 • 00:07:28 musíme provést uzamčení vyhýbky
  do odbočky, kde nahodíme hák
 • 00:07:37 do výměnového zámku, zámek zamkneme
  a s klíčem, který má tvar štítku
 • 00:07:44 trojúhelníkový, odejdeme
  na stanoviště, kde zavěsíme klíč
 • 00:07:51 do tabule pro zavěšování klíčů.
 • 00:07:56 Pravděpodobně se vyhýbkář spletl.
 • 00:08:00 Na klíči měl trojúhelník,
  vyhýbka byla postavena do odbočky,
 • 00:08:06 ale návěstí bylo postaveno do polohy
  volno, takže strojvedoucí to nevěděl
 • 00:08:10 a jel max. dovolenou rychlostí,
  místo 40 - 60 km/hod.
 • 00:08:16 a na vyhýbce vykolejil.
 • 00:08:21 Právě záměna klíčů byla osudovým
  okamžikem, který přinesl tolik
 • 00:08:25 bolesti a smutku.
 • 00:08:27 34letý hradlař s 16letou praxí
  u železnice byl povolán do stanice
 • 00:08:32 Zaječí na výpomoc 2 dny
  před tragédií.
 • 00:08:34 V osudnou chvíli dal o 12 staršímu
  podřízenému vyhýbkáři příkaz,
 • 00:08:39 aby postavil vyhýbku na kolej
  č. 1.
 • 00:08:43 Vyhýbkář, otec 4 dětí, udělal chybu
  a vyhýbku pravděpodobně
 • 00:08:47 z roztržitosti postavil na kolej
  č. 2.
 • 00:08:57 Jeho nadřízený, který měl
  za povinnost jeho činnost
 • 00:09:00 zkontrolovat, snad pod tíhou
  množství práce tak neučinil.
 • 00:09:32 To, že je výhybka špatně nastavená,
  zjistil až ve chvíli,
 • 00:09:35 kdy se už nedalo nic dělat -
  snad se jen modlit.
 • 00:09:57 Nějaká starší dáma se sepjatýma
  rukama se vzlykavými slovy volala:
 • 00:10:04 "Prosím vás, pomozte mi najít
  moji hezkou dcerušku!
 • 00:10:07 Pomozte, pro všechno,
  co je vám drahé!"
 • 00:10:08 Po chvíli ji nalezli -
  měla rozervaná lýtka až na kost.
 • 00:10:12 Byla to opravdu hezká 19letá
  dívčina. Nyní mrzák.
 • 00:10:19 V kronice se uvádí, že došlo
  k pochybení - tzn. že některý
 • 00:10:25 vyhýbkář uzamkl vyhýbku na jinou
  kolej, než bylo řečeno výpravčím.
 • 00:10:34 Někdo to přehlédl a pochybyl.
 • 00:10:42 Jednoznačně došlo k selhání
  lidského činitele.
 • 00:10:44 Z hlediska příčiny nehodové
  události selhal lidský činitel -
 • 00:10:48 byla špatně postavena vyhýbka.
 • 00:10:54 Tato nehodová událost se stala
  v r. 1928.
 • 00:10:59 Nepřímo souvisí s urychlením
  vyvolání výběrového jednání
 • 00:11:07 na stavbu dvoukolejné tratě.
 • 00:11:11 Tato výběrová řízení byla zahájena
  v r. 1929.
 • 00:11:15 Během roku 1930 - 1931 došlo
  k budování nadjezdů.
 • 00:11:25 V roce 1933 byl zahájen provoz
  dvoukolejný.
 • 00:11:31 V rozmezí čtvrt století se kvůli
  lidské nedbalosti na několika málo
 • 00:11:34 čtverečních km udála čtyři
  velká neštěstí.
 • 00:11:38 Stejně jako obsluha vyhýbek
  v r. 1928 selhal i železničář
 • 00:11:43 v r. 1950 v Podivíně, když nestáhl
  závory a poslal tak autobus
 • 00:11:48 do cesty rozjetému rychlíku.
 • 00:11:50 Rovněž neštěstí v Rakvicích
  lze připsat lidskému pochybení
 • 00:11:54 a lhostejnosti.
 • 00:11:56 Převozníkova pramice, která se
  s dětmi potopila,
 • 00:11:58 byla v žalostném technickém stavu.
 • 00:12:02 Neštěstí v Zaječí se tak bohužel
  nestalo trvalým mementem.
 • 00:12:10 Vyhýbkáři Matěj Bartošic
  a Albrecht Fibich,
 • 00:12:14 kteří srážku zavinili,
  byli potrestáni vězením
 • 00:12:17 jeden a čtvrt roku.
 • 00:12:25 Tragédie na nádraží v Zaječí měla
  ještě jednu zajímavou dohru.
 • 00:12:30 Na vánoce roku 1929 se hradlař
  Albrecht Fibich,
 • 00:12:39 po odpykání části trestu,
  vrátil domů do Rakvic.
 • 00:12:45 O šest a půl roku později
  odjel jeho - tehdy 11letý syn
 • 00:12:48 spolu s dalšími spolužáky
  a kantory na školní výlet.
 • 00:12:50 Přeprava přes řeku skončila
  známou tragédií.
 • 00:12:59 Albrecht Fibich ml. patřil
  mezi těch 21 šťastných dětí,
 • 00:13:02 kterým se z vražedných vln Dyje
  podařilo vyváznout.
 • 00:13:11 Skryté titulky připravili
  Marie Marek a Josef Batěk

Související