iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2015
14:05 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
14306
zhlédnutí

Cesta ke kameni

Trať hledačů trilobitů

Paleontolog Vojtěch Turek — Co ukrývají stařičké bedny s podpisem Joachima Barranda a jak souvisí s plaveckým stadionem?

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesta ke kameni - Trať hledačů trilobitů

 • 00:00:28 V areálu dnešního plaveckého
  stadionu v Praze - Podolí,
 • 00:00:32 postaveného
  na místě zbořené cementárny,
 • 00:00:35 jsem poprvé
  vstoupil do světa fosílií.
 • 00:00:39 Neopalovaly se zde
  tehdy krásné dívky,
 • 00:00:42 ale byl tu lom. Tehdy jsme
  s kamarádem hledali kameny,
 • 00:00:46 které by obsahovaly
  pozůstatky dávných živočichů.
 • 00:00:51 Nejčastěji šlo o lilijice
  a různé měkkýše.
 • 00:00:56 Když jsem zjistil, že jejich věk
  se počítá ve stovkách milionů let,
 • 00:01:01 bylo to ve srovnání
  se stářím mého dědečka,
 • 00:01:04 tehdy symbolu dlouhého věku
 • 00:01:07 něco nepředstavitelného
  a magicky přitažlivého.
 • 00:01:26 Do této budovy jsem poprvé
  vstoupil, když mi bylo jedenáct.
 • 00:01:31 Tehdy jsem přinesl
  své první nálezy zkamenělin
 • 00:01:34 a snažil jsem se
  o nich něco více dozvědět.
 • 00:01:37 To jsem ještě netušil, že tato
  krásná neorenesanční budova
 • 00:01:41 se stane mým druhým domovem.
 • 00:01:43 Po dalších 11 letech
  jsem zde totiž nastoupil
 • 00:01:48 v paleontologickém oddělení
  na místo asistenta.
 • 00:01:51 A to bylo ještě v době
  vysokoškolských studií.
 • 00:01:55 A pak dalších 40 let jsem zde
  strávil v obklopení zkamenělinami,
 • 00:02:00 jejichž stáří se počítá v desítkách
  či stovkách milionů let.
 • 00:02:06 Těch 40 let v Národním muzeu byla
  cesta ve stopách Joachima Barranda.
 • 00:02:11 Tento Francouz, který
  strávil v Čechách přes 50 let
 • 00:02:15 svého života, patří
  k nejvýznamnějším osobnostem
 • 00:02:18 světové paleontologie
  a zároveň k největším mecenášům
 • 00:02:22 Národního muzea.
  Jeho sbírka se hned jako první
 • 00:02:27 už v roce 1890
  dostala do Národního muzea,
 • 00:02:32 do této budovy hned
  po jejím stavebním dokončení.
 • 00:02:47 Barrandeum je sál pojmenovaný
  na počest Joachima Barranda.
 • 00:02:51 V těchto prachotěsných skříních
  vyrobených podle návrhu
 • 00:02:54 vítězného projektu
  Národního muzea Josefa Schulze
 • 00:02:59 jsou uloženy typové exempláře
  jednotlivých druhů živočichů.
 • 00:03:04 Muzeum jich uchovává
  zhruba na 10 tisíc
 • 00:03:07 a je to z hlediska vědeckého
  ten nejcennější materiál,
 • 00:03:10 protože na jejich základě
  jsou popsány nové druhy.
 • 00:03:13 Je to ovšem jen zlomek toho,
 • 00:03:15 co Barrande
  za svého života nashromáždil.
 • 00:03:19 Jeho sbírka totiž obsahuje
  na 300 tisíc kusů zkamenělin.
 • 00:03:25 A na všech vědecky významných
  kusech najdeme jeho poznámky
 • 00:03:29 napsané buď černou
  nebo červenou tuší.
 • 00:03:33 Většinou se jedná o údaje
  o místech nálezů,
 • 00:03:37 což je v případě zkamenělin
  ten nejcennější údaj.
 • 00:03:41 Obsah paleontologické expozice
  se od konce 19.století
 • 00:03:44 podstatně změnil,
  ale exempláře z Barrandovy kolekce
 • 00:03:48 tvoří stále nejpodstatnější součást
  z těch vystavovaných exponátů.
 • 00:04:06 Luh u Skryjí
  je pravděpodobně místem,
 • 00:04:09 kde se Joachim Barrande poprvé
  setkal ve velkém množství
 • 00:04:11 se zkamenělinami. Stalo se tak
  v době, kdy byl zeměměřičem
 • 00:04:16 při vyměřování koněspřežné dráhy
  křivoklátskými lesy.
 • 00:04:20 Bohatství zkamenělin
  ho natolik oslovilo,
 • 00:04:22 že se rozhodl stát paleontologem.
 • 00:04:26 Skryjské břidlice,
  které se v mělkém moři usazovaly
 • 00:04:30 před 520 miliony let,
 • 00:04:33 jsou zkameněliny
  skutečně neobyčejně bohaté.
 • 00:04:37 Stačí se trošku porozhlédnout,
  přeprobírat se sutí
 • 00:04:41 a každý zde
  nějakou zkamenělinu objeví.
 • 00:04:44 Nejčastěji je to zbytek
  trilobita rodu hydrocephalus,
 • 00:04:48 jednoho z největších, který
  dorůstal délky kolem 40 centimetrů.
 • 00:04:53 Zkameněliny jsou zde
  krásně rezavě zbarvené
 • 00:04:56 povlakem oxidu železitého.
 • 00:05:07 Tato místnost v sobě uchovává
  jeden vzácný poklad.
 • 00:05:10 A tím jsou
  Barrandovy terénní deníky.
 • 00:05:14 Celkem jich bylo 30,
  ale dochovalo se jich jenom 15.
 • 00:05:18 15 jich vzalo zasvé
  při bombardování Vídně
 • 00:05:23 za 2.světové války, kam byly
  zapůjčeny začátkem 20.století.
 • 00:05:29 Zbývajících 15
  by stihl stejný osud,
 • 00:05:33 kdyby byly uchovávány
  v této místnosti,
 • 00:05:37 protože právě toto křídlo
  zasáhla německá bomba
 • 00:05:41 7.května 1945 a tato část budovy
  byla velmi silně postižena.
 • 00:05:47 Deníky samy o sobě
  jsou vedeny velmi pečlivě
 • 00:05:53 a obsahují spoustu informací,
  které nám mohou posloužit
 • 00:05:56 při vyhledávání
  dávno zaniklých lokalit.
 • 00:05:59 A také nám mohou poskytnout
  jasnou představu o tom,
 • 00:06:03 jak si tu geologickou stavbu
  Joachim Barrande představoval.
 • 00:06:15 Kosořská rokle
  je jednou z prvních lokalit,
 • 00:06:17 kterou jsme jako mladí
  sběratelé zkamenělin navštívili.
 • 00:06:21 Ve starých lomech se zde těžil
  mozaik pro pražské chodníky.
 • 00:06:25 Během ruční těžby
 • 00:06:27 kameníci objevovali
  velké množství zkamenělin
 • 00:06:30 a jejich prodejem
  si přilepšovali k svému živobytí.
 • 00:06:34 Pochází odtud velké množství
  různých druhů zkamenělin.
 • 00:06:38 Například trilobitů,
  ramenonožců, mlžů.
 • 00:06:42 Některé z mlžů
  pojmenoval Barrande českými názvy
 • 00:06:46 jako panenka nebo královna.
 • 00:07:08 Když přičichnu
  k čerstvě roztlučené hornině,
 • 00:07:11 cítím vůni devonského moře.
  Jsou to vlastně uhlovodíky,
 • 00:07:15 které vznikly rozkladem
  rostlinných a živočišných těl.
 • 00:07:25 Tato lokalita byla pro nás kluky
  co do množství zkamenělin
 • 00:07:28 a jejich zachování
  skutečně ohromující.
 • 00:07:35 Při našem klukovském pátrání
  po zkamenělinách
 • 00:07:38 byla pro nás jedinečným zdrojem
  informací knížka profesora Boučka
 • 00:07:42 Geologické vycházky
  do okolí pražského.
 • 00:07:45 Tam podle vyobrazení
  jsme si také dokázali
 • 00:07:49 některé
  z nalezených zkamenělin určit.
 • 00:08:01 V tomto suterénním depozitáři
  mnohé zkameněliny odpočívaly
 • 00:08:05 více než sto let.
  Toto jsou poslední dvě bedny,
 • 00:08:10 které po očištění materiálu
  budou spolu s ostatními putovat
 • 00:08:13 do nových depozitárních prostor
  v Horních Počernicích.
 • 00:08:17 Celkem zde bylo na 2500 beden,
 • 00:08:20 což reprezentuje
  hmotnost zhruba 4 tuny.
 • 00:08:38 Lom Kosov je z pohledu paleontologa
 • 00:08:40 jedinečným oknem
  do geologické historie.
 • 00:08:43 Vrstevný sled
  o mocnosti zhruba 80 metrů
 • 00:08:47 se zde ukládal
  po dobu 10 milionů let.
 • 00:08:51 Za tu dobu se leccos událo,
  a to je zapsáno ve vrstvách
 • 00:08:54 jako v knize.
  Stačí jen umět v ní správně číst.
 • 00:08:59 Při určování stáří vrstev
  paleontologové využívají
 • 00:09:02 takzvaných vůdčích zkamenělin.
 • 00:09:05 To jsou druhy, které existovaly
  po relativně krátkou dobu,
 • 00:09:09 jsou snadno určitelné,
  vyskytují se ve větším množství,
 • 00:09:13 byly málo závislé na prostředí,
 • 00:09:16 takže je můžeme objevit
  v různých typech sedimentů.
 • 00:09:25 Zde na dně lomu
  vystupují černé břidlice,
 • 00:09:28 které obsahují
  velké množství graptolitů.
 • 00:09:31 Podle nich
  se nazývají graptolitové.
 • 00:09:35 To, co mám v ruce,
  je jeden z vůdčích druhů.
 • 00:09:38 Jmenuje se Monopraptus flemingi.
 • 00:09:56 Zhruba 40 metrů
  v nadložích graptolitových břidlic
 • 00:09:59 vystupuje tato
  pozoruhodná vápencová lavice.
 • 00:10:02 Jedná se o povrch
  silurského mořského dna
 • 00:10:06 pokrytý kuželovitými
  schránkami hlavonožců.
 • 00:10:09 To znamená příbuzných dnešních
  sépií, chobotnic nebo kalmarů.
 • 00:10:16 Některé z nich představují
  důležité vůdčí fosílie.
 • 00:10:42 Jednou z vůdčích zkamenělin
  pro nejvyšší části vrstev
 • 00:10:47 vystupujících v lomu
  je mlž kardiolinka.
 • 00:10:51 Připomíná dnešní srdcovky.
 • 00:10:58 Protloukáním vrstvy po vrstvě
  v lomu na Kosově
 • 00:11:01 získali paleontologové
  velice ucelený obraz o tom,
 • 00:11:04 jak se zde měnilo prostředí
  a jaká fauna zde žila.
 • 00:11:17 Toto je největší dílo,
  jaké kdy sepsal jediný paleontolog.
 • 00:11:21 Jmenuje se Systéme Silurien
  du Centre de la Boheme -
 • 00:11:26 Silurský systém středních Čech
 • 00:11:28 a jeho první svazek
  vyšel v roce 1852.
 • 00:11:34 Celkem za Barrandova života
  vyšlo 22 svazků.
 • 00:11:38 Na 1160 tabulích
  a přes 6 tisících stranách textu
 • 00:11:44 Barrande zde popsal
  přes 3500 druhů mořských zkamenělin
 • 00:11:50 zahrnujících trilobity,
  hlavonožce, mlže, ramenonožce
 • 00:11:55 a zástupce dalších skupin.
 • 00:11:58 Tabule jsou krásně
  graficky zpracované.
 • 00:12:01 Barrande sám je osobně navrhoval
 • 00:12:03 a po té výtvarné stránce je
  připravovali litografové z Paříže,
 • 00:12:08 Vídně a Prahy.
  Barrandovo dílo Systéme Silurien
 • 00:12:12 je základním dílem pro poznání
  fauny českých starších prvohor.
 • 00:12:23 K tisku tabulí Barrandova díla
  byl použit
 • 00:12:25 vysoce kvalitní
  jurský vápenec z Bavorska,
 • 00:12:30 z něhož pochází
  i slavné nálezy praptáků.
 • 00:12:33 Archeopteryxe.
 • 00:12:42 Vrch Zlatý kůň u Koněprus,
  odkousnutý lomovou stěnou
 • 00:12:45 v sobě skrývá několik pokladů.
 • 00:12:48 Jsou to jednak vedle proslulých
  Koněpruských jeskyní
 • 00:12:52 také pozůstatky spodnodevonského
  korálovo-řasového útesu.
 • 00:12:58 Ten vznikal v době, kdy se český
  masiv nacházel na rovníku.
 • 00:13:03 Díky tomu na tomto útesu
  nacházíme spoustu zkamenělin
 • 00:13:08 a je odtud popsáno
  přes 500 různých druhů.
 • 00:13:12 Nejpodstatnější součástí
  těchto vápenců jsou lilijice,
 • 00:13:17 mořští ostnokožci,
  dále ramenonožci, mechovky,
 • 00:13:21 měkkýší, trilobiti a další fauna.
 • 00:13:28 Díky poznatkům,
  které paleontologové nashromáždili
 • 00:13:31 na Zlatém koni u Koněprus,
  mohli jsme přistoupit
 • 00:13:34 k vytváření trojrozměrného modelu
  Koněpruského útesu.
 • 00:13:39 Tady nejde jenom o to
  zvládnout technologie
 • 00:13:42 jednotlivých odlévacích hmot
  a dalších materiálů,
 • 00:13:46 ale znát přesně morfologii
  jednotlivých živočichů,
 • 00:13:49 kteří na útesu žili.
 • 00:13:51 Samozřejmě
  nemáme všechny informace
 • 00:13:54 potřebné k zhotovení modelů.
 • 00:13:56 To znamená,
  chybějí nám obvykle měkké části
 • 00:13:59 nebo neznáme přesně
  jejich barevnost.
 • 00:14:02 Tady potom využíváme
  analogie s dnešními organismy.
 • 00:14:05 Ve výjimečných případech se nám
  však zachovávají barevné vzory.
 • 00:14:10 Tady za mnou
  jsou modely živočichů - ostnokožců,
 • 00:14:15 patřících mezi takzvané lilijice,
 • 00:14:18 kteří obývali
  jádro korálového útesu.
 • 00:14:21 Žily tam také druhy,
  které měly stonek silný,
 • 00:14:25 jako je sloní chobot.
 • 00:15:02 Estetickou hodnotu
  hlavonožcových vápenců,
 • 00:15:05 s jakými jsme se setkali
  v lomu na Kosově,
 • 00:15:08 rozpoznali již stavitelé
  v době baroka.
 • 00:15:12 Využili je k výzdobě interiérů
 • 00:15:15 některých
  významných pražských památek,
 • 00:15:17 jako je třeba Chrám svatého Víta
  na Pražském hradě
 • 00:15:20 nebo Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  na Strahově.
 • 00:15:26 Zdá se to neuvěřitelné,
  ale svět dávno zaniklých moří
 • 00:15:29 nás obklopuje na každém kroku.
 • 00:15:33 Z vápenců se vyrábí cement a vápno.
 • 00:15:37 A odedávna sloužily
  také k dekoračním účelům.
 • 00:15:42 Jsme v Café Barrande, místě
  pravidelného setkávání geologů
 • 00:15:46 a přede mnou je barový pult
  zhotovený z hlavonožcových vápenců.
 • 00:16:06 Tak jako v Bavorsku
  existuje barokní cesta,
 • 00:16:10 nebo na Moravě stezky vinařů,
 • 00:16:13 tak i u nás existuje
  unikátní železnice,
 • 00:16:16 kterou bychom mohli nazvat
  trať hledačů trilobitů.
 • 00:16:20 Je to cesta
  do českých starších prvohor
 • 00:16:23 po stopách Joachima Barranda
 • 00:16:25 a může se jí vydat každý,
  kdo nastoupí do tohoto vlaku.
 • 00:17:11 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2014

Související