iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 6. 2015
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

10 hlasů
10045
zhlédnutí

Druhý život Mistra Jana Husa 4

Ve víru politiky

Sotva byl upálen, už se jeho myšlenky využívaly a zneužívaly.

45 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Druhý život Mistra Jana Husa - Ve víru politiky

 • 00:00:24 Dokumentaristka Petra Nesvačilová
  a historik Pavel Helan zkoumají,
 • 00:00:29 jak se v dějinách měnil pohled
  na osobnost Jana Husa.
 • 00:00:33 V minulém díle nám zprostředkovali
 • 00:00:35 pohled na mistra Jana
  očima světa i Evropy.
 • 00:00:38 Nejvíce pozornosti věnovali Itálii,
 • 00:00:41 kde o Janu Husovi psali
  nejen básníci, ale i politici.
 • 00:00:45 Náš příběh začínáme
  na Staroměstském náměstí v Praze.
 • 00:00:50 Dnes je Husův pomník neodlučitelnou
  součástí Staroměstského náměstí.
 • 00:00:55 Avšak na začátku 80. let
  19. století tu ještě nestál.
 • 00:01:00 Zato tady stál víc než 200 let
 • 00:01:03 barokní sloup
  s Pannou Marií na vrcholu.
 • 00:01:06 Vznik Husova pomníku provázely
  dramatické události.
 • 00:01:10 A zdaleka nebylo na počátku jisté,
 • 00:01:12 že tady někdy tento pomník
  bude stát.
 • 00:01:15 Do diskusí se také od počátku
  zapojil Tomáš Garrigue Masaryk,
 • 00:01:19 budoucí prezident
  Československé republiky.
 • 00:01:21 Ten bude hrát v našem příběhu
  takovou klíčovou roli.
 • 00:01:25 V roce 1882,
  když Masaryk přišel do Prahy,
 • 00:01:29 tak přichází
  jako mimořádný profesor filozofie
 • 00:01:36 na nově zřízenou českou
  Karlo-Ferdinandovu univerzitu.
 • 00:01:44 V roce 1882 byla tehdejší
  Karlo-Ferdinandova univerzita
 • 00:01:49 tady v Praze rozdělena
  na dvě části - českou a německou.
 • 00:01:53 Tím aktem Češi získali
  vlastní univerzitu.
 • 00:01:57 Souviselo to jak s nacionalizací
  Čechů i Němců,
 • 00:02:02 tak se sílícím politickým
  a ekonomickým postavením
 • 00:02:05 české společnosti.
 • 00:02:11 Masaryk přichází už se svojí
  představou koncepce českých dějin.
 • 00:02:16 Tato koncepce českých dějin,
  která se line od husitství
 • 00:02:21 přes reformaci, přes obrozenectví,
  je potom jeho červenou linií,
 • 00:02:26 na které on staví
  i své politické přístupy.
 • 00:02:31 Nabízí hodnoty, to jsou jednak
  hodnoty demokracie, humanity,
 • 00:02:37 tohoto jeho konceptu,
  ale i hodnoty,
 • 00:02:40 za kterými stál Jan Hus,
  a to byl ten boj za pravdu.
 • 00:02:44 To je to, co si z něj Masaryk bere
  a předkládá české společnosti.
 • 00:02:58 Venkovští návštěvníci Prahy
  měli od 80. let 19. století
 • 00:03:03 tady dvě taková povinná
  poutní zastavení.
 • 00:03:06 Jedním z nich bylo Národní divadlo.
 • 00:03:09 Kromě jiného návštěvníky
  lákalo i foyer,
 • 00:03:12 kde jsou obrazy,
  na kterých je zobrazena
 • 00:03:14 taková mytická slavná minulost
  Čechů.
 • 00:03:21 Význam Národního divadla
  známe všichni ze školy,
 • 00:03:24 ale já jsem netušila,
 • 00:03:26 že druhým zastavením byla
  i Staroměstská radnice.
 • 00:03:35 Tady na Staroměstské radnici byl
  v roce 1885 umístěn Brožíkův obraz
 • 00:03:39 zobrazující kostnický koncil
  a odsouzení mistra Jana.
 • 00:03:43 Je to jedna z nejznámějších
  kodifikovaných podob
 • 00:03:47 tohoto procesu.
 • 00:03:51 To má ještě třeba kořeny
  v době romantismu a revoluce
 • 00:03:55 a bachovského absolutismu,
  kdy v této době byla
 • 00:03:59 některá témata vídeňskou politikou
  zakázána,
 • 00:04:05 takže když jste chtěli zobrazovat
  české dějiny,
 • 00:04:08 tak jste se tomu tak trošku
  jako vyhýbali,
 • 00:04:10 Husovi, Komenskému a Bílé hoře.
 • 00:04:12 Právě od 70. nebo 80. let nastalo
  uvolnění v těch tématech,
 • 00:04:16 a tudíž se samozřejmě
  to téma velmi nabízelo.
 • 00:04:20 Samozřejmě existovaly různé typy,
  jak mistra Jana zobrazit.
 • 00:04:25 A tohle je právě ten případ,
  který představuje mistra Jana Husa
 • 00:04:29 jako hrdinu, jako toho,
  kdo je v tom sám,
 • 00:04:32 v konfliktu s církevní mašinerií
  a s koncilem kostnickým.
 • 00:04:43 V 80. letech 19. století
  je dokončována
 • 00:04:48 i výzdoba Národního divadla.
 • 00:04:50 Má to nějaký vztah i třeba
  k tomuto Brožíkovu obrazu?
 • 00:04:54 Myslím, že můžeme jasně říci,
  že Národní divadlo je záležitost,
 • 00:04:58 která má být
  co nejméně kontroverzní,
 • 00:05:01 má být pro co největší množství
  lidu,
 • 00:05:04 má to opravdu skutečně být tak,
  aby do naší zlaté kapličky
 • 00:05:08 dorazil Franz Josef,
  takže naprosto nekonfliktní témata.
 • 00:05:25 Toto asi sám, Pavle,
  posoudíš, že...
 • 00:05:29 Rozhodně nekonfliktní téma
  v té době nebylo.
 • 00:05:33 Možná to souvisí s tím,
  že mladočeši odkaz
 • 00:05:37 mistra Jana Husa používají
  jednoznačně politicky.
 • 00:05:41 Je to, jestli ne
  jejich hlavní vlajková loď,
 • 00:05:43 tak rozhodně jedna z vlajkových
  lodí jejich historického odkazu,
 • 00:05:48 takže zatímco v Národním divadle
  to tak nebylo,
 • 00:05:51 tady měli mnohem větší prostor.
 • 00:05:54 Myslím si, že mladočeši pak nakonec
  obsadili pražský magistrát
 • 00:05:57 a byli poměrně radikální,
  i vůči Vídni se dost vymezovali.
 • 00:06:11 Obraz vyvolal mimořádný ohlas.
 • 00:06:13 Nevíme to zcela jistě,
  ale je pravděpodobné,
 • 00:06:16 že jej navštívil i profesor
  Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:06:28 To já znám.
  To hráli v Obecné škole od Svěráka.
 • 00:06:31 Přesně tak.
 • 00:06:33 Je to kdysi velmi populární
  a Svěrákem zpopularizovaná
 • 00:06:37 píseň národní
  Na břehu Rýna hranice vzplála.
 • 00:06:42 Jejím autorem byl Karel Tůma,
  konkrétně napsal text v roce 1869.
 • 00:06:48 Napsal ho ve vězení.
 • 00:06:50 Ta píseň je dnešními slovy hitovka.
 • 00:06:53 Můžeme si ji zkusit zazpívat
  případně společně.
 • 00:06:56 Opakují se tam dost motivy,
  má to jednoduchou strukturu.
 • 00:07:01 -Pojďme to zkusit.
  -Dobře.
 • 00:07:07 ZPĚV
 • 00:07:09 Na břehu Rýna hranice vzplála.
 • 00:07:14 Na ní umírá dálné vlasti syn.
 • 00:07:21 A kolem něho mnichů fronta líná
 • 00:07:27 v prolhaném smíchu
  velebí svůj čin.
 • 00:07:34 A ty se tážeš,
  kdože v těch plamenech?
 • 00:07:40 Toť mistr Jan,
  bylť nejslavnější Čech.
 • 00:07:48 Někdy se velké věci
  rodí z malých.
 • 00:07:51 Například tento obrovský pomník,
  jeden z největších pomníků,
 • 00:07:56 vděčí za svůj vznik
  nebo podnět k tomu...
 • 00:07:59 Když zemský výbor vybíral
  významné osobnosti
 • 00:08:03 na dokončovanou budovu
  Muzea Království českého,
 • 00:08:08 dnešního Národního muzea,
 • 00:08:09 tak mezi ně nezařadil
  nejenom mistra Jana Husa.
 • 00:08:14 Hus byl pořád oficiálně kacíř,
  takže ho tedy vyškrtli.
 • 00:08:26 Připomeňme si, že do té doby
  české politické scéně dominovala
 • 00:08:31 Národní strana,
  takzvaní staročeši.
 • 00:08:34 Ovšem od nich se v roce 1874
  oddělilo
 • 00:08:37 radikální demokratické křídlo,
  takzvaní mladočeši,
 • 00:08:42 kteří propagovali český národní
  a zároveň liberální program
 • 00:08:46 a vymezovali se
  proti římskokatolické církvi
 • 00:08:49 i proti šlechtě.
 • 00:08:51 Okolo toho začal ohromný rozruch.
 • 00:08:55 Bylo to možná vůbec nejbouřlivější
  zasedání českého zemského sněmu.
 • 00:08:59 Teď se tedy samozřejmě hádali,
  vystupovaly jednotlivé osoby.
 • 00:09:04 Na jedné straně tedy
  zejména mladočeši radikální,
 • 00:09:07 kteří se dožadovali,
 • 00:09:09 že mistr Jan Hus musí být
  na Národním muzeu.
 • 00:09:23 A pak vystoupil třicetiletý mladý
  poslanec Karel Schwarzenberg,
 • 00:09:28 který pronesl řeč,
  na kterou se vzpomínalo
 • 00:09:31 většinou s rozhořčením ještě
  po dvaceti nebo třiceti letech.
 • 00:09:35 Citát Karla Schwarzenberga:
 • 00:09:38 Učení Husovu připadá vina
  za husitské války,
 • 00:09:41 za válku třicetiletou,
 • 00:09:43 vůbec za ony neblahé náboženské
  boje a rozboje,
 • 00:09:46 za ono neštěstí,
 • 00:09:48 které se následkem oněch nešvarů
  na náš národ sneslo.
 • 00:09:52 Husitské učení není nic jiného
  než komunismus 15. století.
 • 00:09:58 Husité bohužel zvrhli se brzy
  v tlupu lupičů a žhářů.
 • 00:10:07 Po Schwarzenbergově projevu
  však už radikálním mladočechům
 • 00:10:12 bylo málo pouhé umístění jména
  Jana Husa na budovu
 • 00:10:15 současného Národního muzea.
 • 00:10:21 Je zapotřebí postavit
  pořádný pomník,
 • 00:10:25 takže bleskurychle vzniká výzva,
 • 00:10:27 kterou podepisuje
  plno českých literátů,
 • 00:10:31 například Jan Neruda
  a Svatopluk Čech,
 • 00:10:34 plno herců z Národního divadla,
  a začíná veliká kampaň.
 • 00:10:40 V roce 1891 došlo na české
  politické scéně k zásadnímu otřesu.
 • 00:10:46 V březnových volbách
  mladočeská strana porazila
 • 00:10:50 dosavadního hegemona
  české politiky, staročechy.
 • 00:10:54 Mladočeši politiku radikalizují,
 • 00:10:58 vyhrocují ji národnostně
  a protiněmecky
 • 00:11:01 a jejich rétorika se nese
  na vlně historických tradic.
 • 00:11:04 Přitom hojně využívají
  i Husa a husitství.
 • 00:11:22 Mladočeši, staročeši.
  Dneska už docela zapomenuté pojmy.
 • 00:11:27 Nikdo už je nezná,
 • 00:11:29 ale na konci 19. století
  představoval jejich boj o moc
 • 00:11:33 základní osu
  českého politického života.
 • 00:11:40 V rámci 19. století nastalo období
  takzvaného pomníkového moru
 • 00:11:45 a bohužel se to nevyhnulo
  ani mistru Janu Husovi.
 • 00:11:49 Byl založen Spolek pro zbudování
  pomníku mistra Jana Husa.
 • 00:11:52 Proběhla první soutěž
  a začaly krejcarové sbírky.
 • 00:11:57 Tak jako jsme se skládali
  na Národní divadlo,
 • 00:11:59 jako jsme se skládali
  na obraz Václava Brožíka,
 • 00:12:02 tak jsme se také složili zespoda
  na tento pomník.
 • 00:12:06 Dokonce existovaly hospodské
  skupiny jako například U Fleků,
 • 00:12:09 které prováděly
  důslednou krejcarovou sbírku,
 • 00:12:12 která třeba během tří let
  vynesla tisíc zlatých.
 • 00:12:18 První soutěž proběhla v roce 1892,
  tu vyhrál Vilím Amort.
 • 00:12:22 Původně měl být pomník
  na Malém náměstí,
 • 00:12:25 ne na tom Velkém,
  dnešním Staroměstském.
 • 00:12:30 Vilím Amort vyhrál soutěž
  s takovou představou
 • 00:12:33 mistra Jana Husa,
 • 00:12:36 který skutečně káže
  a je ten Hus jako mravokárce,
 • 00:12:39 měl takové výrazné gesto
  do toho publika.
 • 00:12:43 Samozřejmě kolem něho pak byly
  důležité postavy pro husitství.
 • 00:12:47 Byla tam třeba postava
  Jiřího z Poděbrad,
 • 00:12:49 Jana Žižky nebo Prokopa Holého.
 • 00:12:52 Samozřejmě nad tím pak korunoval
  velký kalich.
 • 00:12:55 Řadu dalších let není otázka,
  jestli ten pomník bude nebo nebude,
 • 00:13:01 ale kde bude.
 • 00:13:02 Ohledně místa létaly různé návrhy.
 • 00:13:05 To při pomnících bývá vždycky,
  že fantazie pracuje.
 • 00:13:14 Postupně to všechno krystalizovalo
  ke dvěma místům.
 • 00:13:18 K Betlémskému náměstí
  a ke Staroměstskému náměstí.
 • 00:13:24 Do tohoto sporu vstupuje i Masaryk
  a vyslovuje svůj jasný názor.
 • 00:13:28 On je proti tomu,
  aby pomník mistra Jana Husa
 • 00:13:34 se postavil
  na Staroměstském náměstí,
 • 00:13:37 a myslí si, že vhodnější místo
  je náměstí Betlémské,
 • 00:13:41 protože si myslí,
 • 00:13:43 že to o hodně víc odpovídá
  životu Husovu.
 • 00:13:54 On se vysloví, on řekne,
  že by to bylo lepší tady.
 • 00:13:57 Že by se nějak přímo
  podle mého soudu zapojoval
 • 00:14:01 do šarvátek o pět metrů dál,
  o pět metrů nazpátek,
 • 00:14:04 to myslím,
  že u toho Masaryka není.
 • 00:14:10 Staroměstské náměstí by se hodilo,
  ale nejde to,
 • 00:14:13 protože je tam onen pomník,
  sloup Panny Marie Vítězné.
 • 00:14:18 A to nejde, to by byly dva veliké
  pomníky na jednom náměstí.
 • 00:14:22 To nejde, to nejde.
  To by nešlo.
 • 00:14:25 Tohle tabu porušili
  ne radikální mladočeši,
 • 00:14:28 ale komise složená
  z předních českých umělců.
 • 00:14:33 Tam byly skutečně čelné osobnosti
  architektury i sochařství,
 • 00:14:39 třeba Myslbek, Ženíšek,
  Zítek a další.
 • 00:14:46 Tihle, od kterých by se očekávalo,
  že budou opatrní,
 • 00:14:50 tak ti navrhli, že by ten sloup
  se mohl trošku odsunout,
 • 00:14:55 takže bylo rozhodnuto ano,
 • 00:14:58 pomník bude stát
  na Staroměstském náměstí.
 • 00:15:03 V roce 1896 vyšel Masarykův spis
  Jan Hus,
 • 00:15:07 ve kterém vyložil své pojetí
  české reformace.
 • 00:15:10 Hus vlastně přiváděl celý život,
  když si tak na to pomýšlím,
 • 00:15:15 Masaryka do různých konfliktů.
 • 00:15:19 V roce 1899
  při své univerzitní přednášce
 • 00:15:23 o praktické filozofii řekl,
  že mezi dvě nejvýznamnější postavy
 • 00:15:28 patří Kristus a Jan Hus,
  a připodobnil Jana Husa ke Kristu.
 • 00:15:34 Z toho vyplynula
  samozřejmě velká kontroverze.
 • 00:15:38 Vidíme v tom náznaky,
  že Masaryk se jednak rád
 • 00:15:42 zapojoval do kontroverzí
  a jednak že v mnoha
 • 00:15:46 těchto kontroverzích se postava
  Jana Husa objevovala.
 • 00:15:54 Zatímco v Praze probíhaly
  nekonečné spory o realizaci pomníku,
 • 00:15:58 venkov nezahálel,
  a tak se stalo,
 • 00:16:01 že první Husovy památníky
  byly postaveny mimo hlavní město.
 • 00:16:05 První pomník
  umístěný přímo na náměstí
 • 00:16:08 můžeme najít v Nové Pace.
 • 00:16:16 Ten nešťastný výrok Schwarzenbergův
 • 00:16:23 pochopitelně tady rozlítil
  tehdejšího starostu, mladočecha.
 • 00:16:26 Řekl, že když tohle říkají,
  tak na rynku postavíme Husa.
 • 00:16:36 Udělali velkou sbírku
 • 00:16:38 a taky se to nakonec povedlo
  a bylo to uskutečněno.
 • 00:16:44 Postavit tady pomník Jana Husa
  na náměstí
 • 00:16:47 vedle mariánského sloupu,
  vedle sochy Jana Nepomuckého,
 • 00:16:51 to musela ale být jasná provokace.
 • 00:16:54 Taky že byla,
  to bylo úplně jasné.
 • 00:16:57 Vezměte si, že Nová Paka
  byla významné poutní místo.
 • 00:17:01 Ta Panna Maria,
  to bylo něco úžasného.
 • 00:17:06 Ten pan děkan Josef Fiedler
  byl velice rozčílen.
 • 00:17:11 Říkal: Na náměstí před faru
  a mezi farní kostel
 • 00:17:16 svatého Mikuláše a panenku Marii
  postavit Husa,
 • 00:17:21 to je něco strašného.
 • 00:17:24 To jeho rozčílení bylo tak velké,
  že ihned týden po odhalení
 • 00:17:30 Husova pomníku zakázal tady
  veškerá procesí
 • 00:17:34 a zakázal
  i slavnou mariánskou pouť.
 • 00:17:43 On pan farář tehdejší se také
  choval dost radikálně poté,
 • 00:17:47 co ta socha byla postavena.
 • 00:17:49 Aby nemusel vidět Husa,
  tak to obešel takhle celé zadem
 • 00:17:55 a do kostela chodil zadním vchodem,
  aby Husa vůbec neviděl.
 • 00:17:58 Což tipuju,
  že je aspoň trojnásobná cesta.
 • 00:18:08 Pak byla další soutěž v roce 1899,
  probíhala až do roku 1901.
 • 00:18:12 Tu vyhrál Ladislav Šaloun.
 • 00:18:15 Ladislav Šaloun vyhrál soutěž
  s takovým tématem,
 • 00:18:19 které kritikové trošku sejmuli
  v tehdejším tisku,
 • 00:18:23 že to vypadá jako husitská opera.
 • 00:18:26 Hlavní postavou samozřejmě
  byl mistr Jan Hus,
 • 00:18:28 ale tentokrát skutečně
  jako mučedník.
 • 00:18:30 Byl přesně na kostnické hranici
  s kacířskou čepicí,
 • 00:18:35 takové odhalené rameno,
  byl tam opravdu připoután
 • 00:18:39 a pod tím byla velká skupina husitů
  a velká skupina exulantů
 • 00:18:43 v různých dramatických postojích.
 • 00:18:45 Konečná verze je až z roku 1910,
 • 00:18:48 kde se změnilo dost postavení
  mistra Jana Husa.
 • 00:18:51 Z mistra Jana Husa
  coby oběti nebo mučedníka
 • 00:18:53 se stane národní symbol.
 • 00:19:07 5. července 1903 se konala
  obrovská sláva,
 • 00:19:10 jak se klade základní kámen.
 • 00:19:12 Myslím si, že to byla po kladení
  základního kamene
 • 00:19:16 k Národnímu divadlu největší
  česká sláva před rokem 1914.
 • 00:19:21 Souviselo to s tím,
  že Hus měl být prezentován
 • 00:19:25 jako reprezentant národa,
  který se obrodil.
 • 00:19:29 Přesné odhady o počtu
  účastníků nemáme.
 • 00:19:32 Možná že se blížil 100 000.
 • 00:19:36 Hlavně ten průvod
  byl koncipován dokonale.
 • 00:19:40 První šli sokolové.
 • 00:19:42 Pak šli jednotliví starostové
  z celých Čech.
 • 00:19:46 Když byl projev,
  tak nakonec Edvard Grégr pravil,
 • 00:19:50 že je to výborné, že Hus se bude
  dívat na sochu Panny Marie,
 • 00:19:56 kterou tolik ctil.
 • 00:20:06 Od druhé poloviny 19. století
  vyšlo o Janu Husovi
 • 00:20:08 nezměrné množství knížek,
  ovšem v souvislosti
 • 00:20:11 s druhým životem Jana Husa
  bych zejména zdůraznil knížku
 • 00:20:16 Mistr Jan Hus
  na koncilu kostnickém,
 • 00:20:19 což je naprosté ideologické falzum,
  které se vydává za to,
 • 00:20:23 že je z pera Husova současníka
  Poggia Braccioliniho.
 • 00:20:28 U nás je asi nejrozšířenější vydání
  právě tohle z roku 1902
 • 00:20:32 s ilustracemi Alfonse Muchy
  a Jana Dědiny.
 • 00:20:37 Hus je tam prezentován
  jako zastánce velice moderních,
 • 00:20:41 progresivních reforem,
  například jako nepřítel celibátu.
 • 00:20:46 Ostatně podívejte se sama.
 • 00:20:48 Zejména na začátku 20. století
  však také vycházejí
 • 00:20:51 různé odborné publikace
  o Janu Husovi,
 • 00:20:54 ať už z pera Jana Sedláka,
  Václava Flajšhanse,
 • 00:20:58 který také vydává
  některé Husovy práce.
 • 00:21:01 V roce 1911 dokonce
  Česká akademie věd a umění
 • 00:21:05 vyhlásila soutěž o nejlepší spis
  o mistru Janovi.
 • 00:21:08 Tu soutěž vyhráli v roce 1918
 • 00:21:11 historici Vlastimil Kybal
  s Václavem Novotným.
 • 00:21:20 Zde v Národním divadle
  bylo v roce 1911 uvedeno
 • 00:21:23 historické drama Aloise Jiráska
  Jan Hus v režii Jaroslava Kvapila.
 • 00:21:29 Hlavní roli zahrál
  slavný herec Eduard Vojan.
 • 00:21:32 Ovšem ještě před premiérou
  hra byla podrobena cenzuře
 • 00:21:36 a autor musel některé pasáže
  upravit.
 • 00:21:54 Léta běžela a Husův pomník
  nebyl stále postaven.
 • 00:21:57 Práce na monumentu
  se nakonec ukázala být
 • 00:22:00 mnohem komplikovanější
  a náročnější,
 • 00:22:03 než se původně předpokládalo.
 • 00:22:08 Sám Ladislav Šaloun netušil,
  kolik času mu toto dílo zabere,
 • 00:22:12 a tak se termín instalace
  pořád posouval.
 • 00:22:21 Na rok 1915 bylo připravováno
 • 00:22:22 velkolepé slavnostní odhalení
  pomníku,
 • 00:22:25 které ovšem vadilo
  následníkovi trůnu
 • 00:22:28 Františku Ferdinandovi d'Este.
 • 00:22:30 Jeho kancelář napsala list
  českému místodržícímu
 • 00:22:34 Františkovi Thunovi, zda by
  nebylo možné tuto akci zakázat.
 • 00:22:39 V tomto smyslu mezi nimi probíhala
  i další korespondence
 • 00:22:43 a vlastně dnes už nezjistíme,
 • 00:22:46 jestli Ferdinand d'Este
  uznal argumenty knížete Thuna,
 • 00:22:50 že zakázání této akce by bylo
  krajně politicky nevhodné,
 • 00:22:54 protože přišel rok 1914
 • 00:22:58 a 28. června osudové výstřely
  v Sarajevu,
 • 00:23:02 které ukončily život
  následníka trůnu.
 • 00:23:06 V důsledku toho pak o měsíc
  později vypukla
 • 00:23:09 první světová válka
  a události dostaly další spád.
 • 00:23:20 Někteří z české společnosti
  od války očekávali skutečně
 • 00:23:23 vyřešení české otázky,
  vyřešení postavení českého národa.
 • 00:23:27 Jedním z nich byl T. G. Masaryk,
  který se v prosinci 1914 rozhodl,
 • 00:23:33 že odjede do zahraničí.
 • 00:23:36 Netušil, že jeho pobyt
  se protáhne na čtyři léta.
 • 00:23:40 Netušil, jaká cesta,
  jaký boj ho očekává
 • 00:23:44 a ve kterém bude muset přesvědčit
  hlavní představitele politiky
 • 00:23:49 dohodových vlád o tom,
  že Češi a Slováci mají oprávnění,
 • 00:23:55 mají právo na svůj samostatný stát.
 • 00:23:58 V souvislosti
  s Masarykovým vystoupením v Ženevě
 • 00:24:01 jsem si dovolil oslovit
 • 00:24:03 předsedu Besedy Slovan
  pana Jaroslava Havelku.
 • 00:24:06 Jedním z dokumentů Besedy Slovan
  je záznam o významných hostech.
 • 00:24:12 Velmi často vidíme v této knize
  záznam Tomáše Garrigua Masaryka
 • 00:24:19 při jeho přípravě
  na různá vystoupení,
 • 00:24:24 speciálně na oslavy 500letého
  výročí upálení Jana Husa.
 • 00:24:34 Když vypukla světová válka,
  tak už byla takzvaná glajcha.
 • 00:24:39 To znamená základní obrysy
  sochy stály.
 • 00:24:44 O velké slavnosti nemohla
  být ani řeč.
 • 00:24:48 Husitství a vzpomínky na husitství
  byly spíš za války
 • 00:24:52 válečnou cenzurou,
  válečnou diktaturou pronásledovány,
 • 00:24:57 ale pomník rozbourán nebyl.
 • 00:25:02 Nicméně byl tedy
  6. července 1915 otevřen,
 • 00:25:06 ale slavnost byla povolena
 • 00:25:09 jenom v komorních sálech
  Staroměstské radnice.
 • 00:25:17 I přesto,
  že tato slavnost byla zakázána,
 • 00:25:20 přijížděli mnozí lidé
  z různých vesnic a měst okolí Prahy
 • 00:25:24 a tajně kladli květiny na pomník.
 • 00:25:27 A mezi nimi nejvíce převládaly
  červené růže.
 • 00:25:36 První světová válka znamená
  naprostý předěl v přípravách
 • 00:25:40 na připomenutí upálení
  mistra Jana Husa.
 • 00:25:43 Zároveň dává té postavě
  jiný rozměr.
 • 00:25:49 Masaryk tohoto výročí
  jasně využívá pro prosazení
 • 00:25:55 programu nezávislého státu
  pro Čechy a Slováky.
 • 00:25:59 Masaryk zde uvedl:
 • 00:26:02 Bylo řečeno,
  že dějiny jsou soudcem,
 • 00:26:04 že jsou učitelem,
  dějiny jsou především povinností.
 • 00:26:10 Každý Čech znalý dějin svého národa
  se musí rozhodnout
 • 00:26:14 buď pro reformaci,
  nebo pro protireformaci,
 • 00:26:18 pro ideu českou,
  nebo pro ideu Rakouska,
 • 00:26:21 orgánu evropské protireformace
  a reakce.
 • 00:26:25 Hus, Žižka, Chelčický, Komenský
  jsou pro nás živoucím programem.
 • 00:26:31 Stůjtež v poznané pravdě.
  Braňte pravdy až do smrti.
 • 00:26:35 To je velké naučení Husovo
  a naučení z jeho života.
 • 00:26:45 To je ta deska připomínající
  Masarykovo vystoupení.
 • 00:26:48 Beseda Slovan obdržela tuto desku
  od místní protestantské církve.
 • 00:26:54 Tato oslava byla provedena
  v sále reformace v Ženevě.
 • 00:27:00 Tento sál dnes již neexistuje.
 • 00:27:03 A proto tato deska byla sejmuta
  z toho sálu,
 • 00:27:07 byla uložena ve sklepeních
  a potom nám byla předána
 • 00:27:11 a skončila zde
  jako velmi hezký historický doklad
 • 00:27:15 spojující českou
  a švýcarskou kulturu.
 • 00:27:30 Toto dílo, které je za mnou,
  je záležitost,
 • 00:27:33 kterou Alfons Mucha namaloval
  za první světové války,
 • 00:27:37 jak ho všichni dobře známe,
  a to je Slovanská epopej.
 • 00:27:40 Bylo to téma,
  které samozřejmě konvenovalo
 • 00:27:43 s dobou a s povzbuzením
  české národní otázky.
 • 00:27:46 Nás samozřejmě,
  protože jsme v dokumentu
 • 00:27:49 Druhý život mistra Jana Husa,
  zajímá především ten,
 • 00:27:52 který představuje mistra Jana Husa
 • 00:27:55 v kapli Betlémské
  při kázání v roce 1412.
 • 00:28:07 Alfons Mucha se nějakým způsobem
  identifikoval
 • 00:28:10 s odkazem mistra Jana Husa.
 • 00:28:11 Už od okamžiku,
  kdy začal na obrazech pracovat,
 • 00:28:14 tak tady byla velká vlna nesouhlasu
 • 00:28:16 v případě avantgardních
  a moderních umělců,
 • 00:28:19 kteří byli zásadně proti.
 • 00:28:20 Myslím si,
  že Alfons Mucha jako takový
 • 00:28:23 se mohl identifikovat s postavou
  mistra Jana Husa,
 • 00:28:28 že opravdu za pravdu je třeba
  i položit život
 • 00:28:32 nebo za to umění
  nebo za tu myšlenku.
 • 00:28:35 Mistr Jan Hus v životě
  a památkách českého lidu.
 • 00:28:40 Je taková zajímavá.
 • 00:28:42 Ona má tady
  i hezké grafické úpravy.
 • 00:28:46 -Má tady takových volných míst.
  -To není grafická úprava.
 • 00:28:49 Tohle je způsobeno cenzurou,
  protože v této publikaci
 • 00:28:53 v roce 1915 bylo
  na 23 cenzurních zásahů.
 • 00:28:57 -To právě způsobí
  pak tato volná místa. -Mezery.
 • 00:29:01 Ta knížka pak vyšla
  až po první světové válce
 • 00:29:04 už bez zabílených míst.
 • 00:29:24 Na konci roku 1918 tady stojí
  už Husův pomník.
 • 00:29:28 Zato tady už nestojí
  mariánský sloup,
 • 00:29:30 protože byl na podzim roku 1918
  zničen rozvášněným davem
 • 00:29:34 jako symbol katolického útlaku.
 • 00:29:40 Souviselo to
  s tehdejší takovou atmosférou,
 • 00:29:42 takovou revoluční atmosférou.
 • 00:29:44 Rezonovalo heslo Los von Rom,
  což znamená Pryč od Říma.
 • 00:29:48 Katolická církev byla vnímána
  jako spojenec Habsburků a Čechů
 • 00:29:50 nepřátelské Vídně.
 • 00:29:53 Ovšem mariánský sloup
  nebyl jedinou památkou,
 • 00:29:56 která v této atmosféře
  byla zničena.
 • 00:29:58 Bylo zničeno i mnoho dalších soch
  světců, zejména Jana Nepomuckého.
 • 00:30:07 Masaryk se v prosinci 1918
  vrací jako vítěz.
 • 00:30:11 Nikdo, a možná že ani on sám,
  to nepředpokládal,
 • 00:30:15 když odjížděl v prosinci 1914,
  že ten návrat bude tak slavný.
 • 00:30:20 Přijíždí do státu, kde už je
  zvolený aklamací prezidentem,
 • 00:30:25 kde má neuvěřitelnou reputaci.
 • 00:30:29 On přijíždí s tím,
  že se zastavuje v Táboře,
 • 00:30:35 zase velmi symbolicky,
  a říká Tábor je náš program.
 • 00:30:40 Předkládá svoji ideu
  českých dějin,
 • 00:30:45 vlastně ideu reformační,
  a domnívá se,
 • 00:30:50 že tyto jeho myšlenky budou
  velmi dobře a ochotně akceptovány
 • 00:30:55 v novém státě.
 • 00:30:59 ZPĚV
 • 00:31:01 Zdráv buď, Žižko, Huse Jene.
 • 00:31:04 Zdráv buď, Žižko, Huse Jene.
 • 00:31:08 Nepřátelé, nepřátelé,
 • 00:31:14 nepřátelé my budeme.
 • 00:31:17 Stůjme svorně v pevném šiku.
  Stůjme svorně v pevném šiku.
 • 00:31:26 Zdráv buď, otče,
  zdráv buď, otče.
 • 00:31:30 Zdráv buď, otče Masaryku.
 • 00:31:34 Zdráv buď, otče,
  zdráv buď, otče.
 • 00:31:38 Zdráv buď, otče Masaryku.
 • 00:31:51 V roce 1920 se od katolické církve
  odtrhla skupina reformních kněží,
 • 00:31:55 kteří založili vlastní církev,
  Církev československou.
 • 00:31:59 Jedná se o současnou
  Církev československou husitskou.
 • 00:32:03 Zakladatelé se přihlásili k odkazu
  mistra Jana Husa.
 • 00:32:07 Kromě toho i k odkazu
  Českých bratří,
 • 00:32:11 svatého Cyrila a Metoděje
  nebo Tomáše Garrigua Masaryka.
 • 00:32:15 Někteří z nich měli ambice
  stát se novou,
 • 00:32:18 jakousi státní
  československou církví
 • 00:32:21 a měli i podporu z nejvyšších
  státních československých míst.
 • 00:32:27 Postupem času si začali zakládat
  své vlastní kultovní budovy.
 • 00:32:32 Husovy sbory.
 • 00:32:39 Když jsem si prolistovala
  dobové populární noviny a časopisy,
 • 00:32:43 tak mě zaujalo,
  že se ani tak nepsalo
 • 00:32:45 o idejích této církve
  jako spíš o tom,
 • 00:32:48 že kněží nové církve se smějí ženit
  a legitimizovat své potomky.
 • 00:33:17 Nacházíme se v Bílkově vile.
 • 00:33:19 František Bílek se tématu
  mistr Jan Hus věnoval samozřejmě,
 • 00:33:23 nechci říci, že skoro celý život,
  ale rozhodně můžeme tuto postavu
 • 00:33:27 ještě zahlédnout na pomníku
  v Táboře, v Kolíně
 • 00:33:31 a samozřejmě v rámci velkého
  národního pomníku na Bílou horu,
 • 00:33:36 který zůstal bohužel
  jenom v plánech,
 • 00:33:38 tak i tam můžeme hořící postavu
  mistra Jana Husa zahlédnout.
 • 00:33:42 Právě toto téma
  a určitá nonkomformnost
 • 00:33:46 a hledání a nějaká syntéza
  náboženství později pak oslovila
 • 00:33:50 nově vzniklou
  Československou církev.
 • 00:33:57 František Bílek vytušil
  svůj prostor a možnost,
 • 00:33:59 protože kromě toho,
  že to byl mystik,
 • 00:34:02 tak samozřejmě velmi dobře
  si některé věci dokázal spočítat,
 • 00:34:05 a proto své služby nabídl
  této církvi.
 • 00:34:08 Často se právě v husitských sborech
  můžeme setkávat s jeho dílem.
 • 00:34:16 Právě tady v Nové Pace
  jsme našli zajímavý doklad toho,
 • 00:34:20 že Československá církev navázala
  nejen na odkaz Jana Husa,
 • 00:34:24 Komenského, ale hlásila se
  i k odkazu tehdejšího prezidenta
 • 00:34:28 Tomáše Garrigua Masaryka.
 • 00:34:30 Vevnitř v Husově sboru
  můžeme najít vitráže,
 • 00:34:33 na kterých je zobrazen Žižka,
  Hus, Komenský,
 • 00:34:37 ale právě vedle nich také
  Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:34:44 A unikátní je to,
  že na rozdíl od toho,
 • 00:34:47 že tady byly dvě Masarykovy sochy,
  jedna zbořená, postavená 1938,
 • 00:34:52 a 1948 druhá, obě vydržely,
  dokážete si představit, jak dlouho,
 • 00:34:58 ale ty vitráže v Husově sboru
  s Masarykovým portrétem
 • 00:35:03 přežily oba tyto neblahé režimy.
 • 00:35:17 Jeden z dominantních
  českých světců,
 • 00:35:20 dominantní postava
  je Jan Nepomucký.
 • 00:35:22 Do tohoto hájemství,
  jestli to tak mohu nazvat,
 • 00:35:26 vstupuje v druhé polovině
  19. století výrazně
 • 00:35:29 postava Jana Husa.
 • 00:35:32 Náhle stojí proti sobě
  jako mučedníci,
 • 00:35:35 jako, řekněme,
  i bojovníci za pravdu.
 • 00:35:39 My si to tady vlastně můžeme
  ukázat přímo na místě,
 • 00:35:42 kde stojí Jan Nepomucký
  a mistr Jan Hus
 • 00:35:45 už od 19. století...
 • 00:35:47 Na jednom náměstí.
 • 00:35:49 Na jednom náměstí
  takřka výsměšně proti sobě.
 • 00:35:51 Když se začíná spontánně slavit
  svátek Jana Husa od roku 1919,
 • 00:35:57 tak se na mnoha shromážděních
  na těchto akcích
 • 00:36:00 objevuje požadavek na zrušení
  svátku Jana Nepomuckého,
 • 00:36:05 že tento světec nepřísluší
  české společnosti,
 • 00:36:10 a naopak začínají rezonovat
  takové teze
 • 00:36:14 jako odčinění Bílé hory,
  300 let utrpení.
 • 00:36:18 A to je symbolizováno právě
  i tímto světcem Janem Nepomuckým.
 • 00:36:22 A to tím spíš,
  že i po vzniku Československa
 • 00:36:25 se 16. květen, svátek Jana
  Nepomuckého, slaví stále.
 • 00:36:28 Stále slaví,
 • 00:36:29 ale tlak na uzákonění svátku
  mistra Jana Husa je velmi silný.
 • 00:36:35 Je samozřejmě podporován
  nejvyššími autoritami.
 • 00:36:38 Nejvyšší autoritou je
  T. G. Masaryk, prezident.
 • 00:36:42 A tak se už od roku 1923
  začíná negociovat zákon
 • 00:36:48 o ustanovení svátku
  mistra Jana Husa.
 • 00:36:57 V roce 1925 vznikl velký spor
  o interpretaci
 • 00:37:00 osobnosti mistra Jana Husa,
  který byl v české společnosti
 • 00:37:03 vnímán zejména jako náboženský
  reformátor a myslitel.
 • 00:37:06 V dubnu 1925
  vstoupil v platnost zákon,
 • 00:37:10 který ustavoval 6. červenec
 • 00:37:13 jako památný den
  a den pracovního klidu.
 • 00:37:16 V odůvodnění bylo zdůrazněno,
 • 00:37:19 že Jan Hus se zasloužil
  o český národ, jazyk a literaturu.
 • 00:37:24 Tím byla vyzdvižena
  Husova národní role
 • 00:37:27 a trošku potlačena ta role
  církevního reformátora.
 • 00:37:30 Ovšem i tak byla připravena půda
  pro konflikt s Vatikánem,
 • 00:37:34 který tehdy jednoznačně Husa vnímal
  jako kacíře
 • 00:37:37 a tento zákon víceméně
  jako nepřátelský akt.
 • 00:37:41 A velkolepé oslavy byly v Praze,
  v Čechách i na Moravě,
 • 00:37:45 méně už na Slovensku
  a na Podkarpatské Rusi.
 • 00:37:58 Já myslím,
  že ten nejdůležitější bod aféry,
 • 00:38:02 který ji vyhrotil,
  bylo rozhodnutí prezidenta Masaryka
 • 00:38:06 vyvěsit na Pražský hrad
  na místo prezidentské standarty
 • 00:38:13 prapor s husitským kalichem.
 • 00:38:15 To myslím,
  že byl v podstatě
 • 00:38:18 Masarykův úmysl
  jednoznačně tu situaci vyhrotit.
 • 00:38:28 Podle vzpomínek
  Masarykova tajemníka
 • 00:38:31 byl prezident ve vynikající náladě,
  hrál na klavír,
 • 00:38:34 zpíval husitské písně
  a tančil americký tanec cakewalk.
 • 00:38:48 Zde v Arcibiskupském paláci
  v první polovině 20. let
 • 00:38:52 20. století sídlil
  i papežský nuncius,
 • 00:38:54 tedy zástupce Svatého stolce
  v Československu.
 • 00:38:58 Pavle, tedy Vatikán oslavy vnímal
  jako urážku všech katolíků.
 • 00:39:03 Já jsem se dočetla,
  že jeho reakce byla okamžitá,
 • 00:39:07 že Prahu dokonce opustil
  papežský nuncius Francesco Marmaggi
 • 00:39:12 právě jako protest
  na tyto události.
 • 00:39:16 To znamenalo přerušení
  diplomatických vztahů
 • 00:39:18 s papežským stolcem.
 • 00:39:26 Ono to asi má naprostou kontinuitu.
 • 00:39:30 Masaryk se vlastně snaží
  české společnosti předkládat Husa
 • 00:39:36 s jeho hodnotami celou dobu
 • 00:39:38 a domnívá se,
  že jsou to dobré hodnoty,
 • 00:39:41 že by se na tom
  ten stát mohl postavit.
 • 00:39:44 A trošku možná nebere ohled
  na to,
 • 00:39:48 že to pro mnohé nefunguje,
  protože Masaryk je bojovník
 • 00:39:53 a prosazoval si vlastně celou dobu
  svoji politickou vůli,
 • 00:39:59 ale také se domnívá,
  že morální hodnoty,
 • 00:40:04 které předkládá Hus,
  předkládá on, jsou správné.
 • 00:40:15 V roce 1926 byly husovské oslavy
  spojeny s všesokolským sletem
 • 00:40:20 a Vatikán je opět hodnotil
  velice negativně.
 • 00:40:24 Dokonce díky zásahu
  vatikánské diplomacie
 • 00:40:27 na tyto oslavy nepřijela
  většina zahraničních delegací.
 • 00:40:31 Je určitou kuriozitou,
  že třeba se uvažovalo
 • 00:40:34 o příjezdu italské delegace
  včetně tehdejšího předsedy vlády
 • 00:40:37 Benita Mussoliniho,
  samozřejmě ani ta nepřijela.
 • 00:40:47 V roce 1927 už Československo
 • 00:40:50 svátek Jana Husa
  slaví velmi opatrně,
 • 00:40:53 takže pak na zasedání kardinálů
  ve Vatikánu už to je hodnoceno
 • 00:40:58 jako ano, československá vláda
  udělala maximum
 • 00:41:01 a můžeme otevřít jednání
  po červenci 1927.
 • 00:41:06 Z jiných dokumentů
  československé provenience vyplývá,
 • 00:41:11 že vláda anebo oficiální činitelé
  se snaží i dávat najevo
 • 00:41:17 vůči vatikánským představitelům,
  že stejně okázale,
 • 00:41:23 jako byl slaven v roce 1925
  Jan Hus,
 • 00:41:27 bude slaven svatý Václav
  v roce 1929,
 • 00:41:31 což si myslím,
  že je také jedna z důležitých věcí,
 • 00:41:35 která s tímto naším tématem
  souvisí.
 • 00:41:46 Je dost možné,
  že nálady negativní
 • 00:41:50 většiny nekatolického obyvatelstva
  spojené se spory se stát snažil
 • 00:41:55 vyřešit okázalým uspořádáním
 • 00:41:58 milénia svatého Václava
  v roce 1929.
 • 00:42:03 Oslavy proběhly za účasti
  státních orgánů včetně armády
 • 00:42:07 nebo prezidenta republiky Masaryka,
 • 00:42:10 který ostatně věnoval také
  značnou finanční částku
 • 00:42:13 na vznikající velkofilm
  o svatém Václavovi.
 • 00:42:16 Těchto oslav se zúčastnilo
  na čtvrt milionu lidí.
 • 00:42:29 Jestliže si položíme otázku,
  zda Masarykova koncepce
 • 00:42:32 českých dějin našla uplatnění
  nebo našla ohlas,
 • 00:42:38 rezonanci v Československu,
  v české společnosti,
 • 00:42:43 tak oslavy Jana Husa,
  samotná postava Jana Husa
 • 00:42:48 spíš budila kontroverzi,
  a prosazování Jana Husa
 • 00:42:53 tím pádem nemuselo být úplně
  šťastné nebo úplně rozumné,
 • 00:43:00 pokud chtěl najít
  nějakou sjednocující myšlenku,
 • 00:43:04 na které by se vytvořila
  československá státní identita.
 • 00:43:10 Ale můžu k tomu říci B,
 • 00:43:14 že když se ten stát dostal
  do ohrožení,
 • 00:43:18 tak česká společnost
  se úplně intuitivně a spontánně
 • 00:43:23 zase začala k mistru Janu Husovi
  hlásit.
 • 00:43:28 A jeho jméno začala používat.
 • 00:43:31 Teď myslím tím třeba
  tu symboliku husovskou
 • 00:43:36 ve 30. letech nebo koncem 30. let,
 • 00:43:39 období mnichovské krize
  nebo za druhé světové války.
 • 00:43:43 A náhle ten Hus zase začíná být
 • 00:43:45 pro českou společnost
  důležitým symbolem.
 • 00:43:56 Nedlouho po vzniku protektorátu
 • 00:43:58 byly okázale slaveny
  Hitlerovy padesátiny.
 • 00:44:01 České obyvatelstvo
  tento svátek bojkotovalo.
 • 00:44:04 A jako vyjádření tichého protestu
  přicházeli k pomníku Jana Husa
 • 00:44:08 a kladli k němu květiny.
 • 00:44:10 A tak to byl opět Jan Hus,
  který národ spojoval.
 • 00:44:16 Jeho obraz však čekají
  ještě mnohé proměny.
 • 00:44:19 Moderní média navíc poskytují
  nové prostředky
 • 00:44:22 pro mediální manipulace
  a ty se nevyhnou ani mistru Janovi.
 • 00:44:58 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2015

Související