iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 6. 2015
na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
688
zhlédnutí

Občanské noviny

Umíráček záměrům těžařů

Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu.

7 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Občanské noviny - Umíráček záměrům těžařů

 • 00:00:07 Krásný den všem, kteří jste
  dnes přišli tady na Horečky
 • 00:00:12 ke zvoničce strážkyně Beskyd.
  My se tady scházíme každý rok,
 • 00:00:15 abychom si připomněli
  významnou událost,
 • 00:00:18 a tou je 8.výročí uzamčení
  země valašské na 100 roků.
 • 00:00:22 Je to událost, která se konala před
  8 lety tady na památném Radhošti,
 • 00:00:27 kdy do kaple svatých
  Cyrila a Metoděje na Radhošti
 • 00:00:31 jsme uložili dekret
  o uzamčení země valašské,
 • 00:00:34 pod který se podepsali
  zástupci obcí,
 • 00:00:38 které představují sílu
  téměř 200 tisíc obyvatel.
 • 00:00:41 A tím jsme jako Valaši vyjádřili
  svůj nesouhlas se záměry těžařů
 • 00:00:46 někdy v budoucnu
  tady v Beskydech těžit uhlí.
 • 00:00:57 Dobývací prostor
  zasahuje 11 katastrů obcí.
 • 00:01:01 Má 64 kilometrů čtverečních.
  Je největší v České republice.
 • 00:01:06 Ani největší dobývací prostory
  na Karvinsku a na Mostecku
 • 00:01:09 nedosahují této velikosti.
  Zasahuje vlastně také
 • 00:01:12 do Chráněné
  krajinné oblasti Beskydy
 • 00:01:16 a do Přírodní rezervace Noříčí.
 • 00:01:19 Spolek Naše Beskydy
  vznikl v roce 2004
 • 00:01:23 a byla to v podstatě
  reakce na žádost OKD,
 • 00:01:26 kterou dala na báňský úřad
  na průzkumnou ražbu.
 • 00:01:29 Právě díky iniciativě Našich Beskyd
  se nepodařila ta průzkumná ražba,
 • 00:01:35 protože zorganizovali
  takovou protestní akci v Praze.
 • 00:01:42 Byli jsme na Hradě,
  v senátu, v parlamentu.
 • 00:01:46 Potom velká taková demonstrace
  byla před Českým báňským úřadem.
 • 00:01:51 Petice za zrušení
  a zasypání dolu Frenštát
 • 00:01:56 zhruba v této formě
  šly na vládu, do parlamentu,
 • 00:01:59 do senátu a prezidentovi,
 • 00:02:04 kdy se pod ní podepsalo
  nějakých 22 560 lidí.
 • 00:02:08 Stavba dolu Frenštát
  započala v 80.letech.
 • 00:02:11 V polovině 90.let byl zahájen
  konzervační režim,
 • 00:02:15 na který firma OKD,
  která důl v privatizaci získala,
 • 00:02:18 vynakládá ročně
  několik desítek milionů korun.
 • 00:02:21 Samosprávy dotčených obcí
  požadují zrušení a zasypání dolu.
 • 00:02:25 Firma OKD se však plánů
  na těžbu černého uhlí nevzdává.
 • 00:02:29 Do toho roku 2004
  se v boji proti OKD
 • 00:02:34 a proti těžbě
  udělal velký kus práce.
 • 00:02:37 Jednak se založilo v 97.roce
  Sdružení měst a obcí
 • 00:02:41 na ochranu beskydského regionu,
  jednak se podařilo odepsat zásoby,
 • 00:02:45 prakticky je převést
  z bilančních do nebilančních,
 • 00:02:49 ale ty aktivity byly do toho
  roku 2004 takového toho typu,
 • 00:02:55 že se čekalo, co vymyslí OKD,
  a pak se na to reagovalo.
 • 00:02:59 Od toho roku 2004 my jsme šli
  jakoby aktivně proti OKD,
 • 00:03:04 aniž by oni cokoliv dělali.
 • 00:03:08 Takže jsme začali
  vyhledávat materiály,
 • 00:03:11 jak vlastně to mají
  všechno v pořádku v tom areálu
 • 00:03:15 nebo v rámci povolení a podobně.
  A zjistili jsme,
 • 00:03:18 že asi nějakých 52 staveb,
  včetně těžních věží,
 • 00:03:22 včetně skladu výbušnin,
  vrátnice a podobně
 • 00:03:28 mají propadlou kolaudaci
  a neplatné stavební povolení.
 • 00:03:33 Ty těžní věže, které tady stojí,
  byly stavěné jako průzkumné dílo.
 • 00:03:37 Dostaly stavební povolení
  jenom na omezenou dobu.
 • 00:03:40 A v tom stavebním povolení
  bylo přímo napsáno,
 • 00:03:44 že jakmile uplyne ta doba, tak se
  musí všechny stavby zlikvidovat,
 • 00:03:48 a místo uvést do původního stavu.
  A to je hlavní problém těch staveb,
 • 00:03:53 protože tohle se mělo stát
  už před 25 lety,
 • 00:03:56 ale tohle se nestalo
  a ty věže tam stojí dodnes.
 • 00:04:00 Povolení na těžní věže
  vypršelo v roce 1988 a 1989.
 • 00:04:05 A potom na nějaké ty další
  doprovodné stavby v roce 2010.
 • 00:04:11 Takže jsme dali podnět
  na stavební úřad,
 • 00:04:14 aby se zahájilo řízení
  o odstranění staveb.
 • 00:04:17 A vlastně po nějakých 3-4 letech
 • 00:04:22 dlouhého řízení bylo vydáno
  rozhodnutí o odstranění staveb,
 • 00:04:26 které potvrdil i krajský úřad.
 • 00:04:31 A čekáme na poslední soudní řízení,
  které by mělo snad již potvrdit to,
 • 00:04:36 že vlastně to rozhodnutí
  o odstranění staveb proběhlo řádně
 • 00:04:41 podle správního řádu
  a že stavby se musí odstranit.
 • 00:04:46 V momentě, jak ten soud proběhne,
  ten by měl proběhnout
 • 00:04:49 v letošním roce,
  a bude pozitivní pro nás,
 • 00:04:52 tak OKD má 10 měsíců na to,
  aby stavby odstranilo.
 • 00:04:56 Umístění cedule SKANZEN SOCIALISMU
  v blízkosti těch těžních věží
 • 00:05:00 a toho areálu dolu
  je naše iniciativa.
 • 00:05:03 Hlavně z toho důvodu,
  abychom upozornili na to,
 • 00:05:07 že jde opravdu
  o dědictví bývalé éry.
 • 00:05:09 Někteří lidé jsou opravdu zvyklí
  uvažovat jen v uhlí a v oceli.
 • 00:05:13 A my budoucnost našeho regionu
  vidíme v něčem úplně jiném.
 • 00:05:16 Takže jsme chtěli, ať každý řidič
  a každý, kdo půjde kolem,
 • 00:05:21 ať si uvědomí ten paradox.
  Že sice žijeme v právním státě,
 • 00:05:25 všichni jsme si tady rovni,
  ale někteří jsme si rovnější.
 • 00:05:32 My jsme byli osloveni
  sdružením Naše Beskydy,
 • 00:05:34 zdali bychom nepodpořili
  tento projekt
 • 00:05:37 výsadbou lip, stoleté aleje.
 • 00:05:39 Za každý rok bez těžby uhlí
  se tady v době výročí
 • 00:05:44 uzavření země valašské na 100 roků
  vysadí nový pár těchto lip.
 • 00:05:50 Takže jsme se zavázali vytvořit
  takzvaně stoletou alej,
 • 00:05:53 kterou budeme sadit
  a udržovat po dobu 100 let.
 • 00:05:56 Toho, kdo sa opováží
  nařízení tohoto dekretu porušit,
 • 00:06:00 či vztáhne-li paprču na tuto zem,
  aby ju drancoval,
 • 00:06:03 stihne ho velká pohroma.
  Peníze, které ze svého hanebného
 • 00:06:08 počínání získá,
  mu nepřinesú nic dobrého.
 • 00:06:13 Vlastně na to přišel
  jeden můj kolega z práce.
 • 00:06:16 On je Ostravák a říkal: Udělejte
  něco, proti čemu se nedá bojovat.
 • 00:06:21 Tak nás napadl tento dekret.
  Že prostě dáme na papír to,
 • 00:06:24 co vlastně chceme. A řekli jsme:
 • 00:06:27 Na kolik roků zamkneme tu zemi?
  Tak na 100 let. Dobře.
 • 00:06:30 Ta symbolika toho je právě v tom,
 • 00:06:33 že ten dekret
  obsahuje vyjádření vůle.
 • 00:06:36 To je vůle místních lidí, obyvatel.
 • 00:06:39 A podepsalo se pod něj
  26 samospráv,
 • 00:06:42 občanských družení, nevládek,
  což představuje sílu
 • 00:06:46 nějakých 188 tisíc obyvatel
  tady v regionu.
 • 00:06:49 Ale nemá vůbec žádnou,
  řekněme, právní váhu.
 • 00:06:54 V tom ale není jeho slabost.
  V tom je jeho obrovská síla.
 • 00:06:58 Protože proti tomu se nedá nějakým
  způsobem bojovat, vystupovat.
 • 00:07:02 Ty těžaře, popřípadě průmyslníky
  to maximálně může iritovat.
 • 00:07:06 Ale to je tak všechno,
  co proti tomu můžou dělat.
 • 00:07:09 Stojíme u zvoničky strážkyně Beskyd
 • 00:07:12 a zvonička strážkyně Beskyd
  je tady proto, aby zvonila.
 • 00:07:15 Zvonila umíráček záměrům těžařů.
  Já bych chtěl požádat postupně
 • 00:07:19 vás všechny, abyste
  si také cinkli, jak se říká,
 • 00:07:24 a vyjádřili tím nejenom symbolicky,
  ale i osobně své odhodlání
 • 00:07:29 nejenom věřit,
  ale také dělat něco pro to,
 • 00:07:31 aby nám
  tahle krásná krajina zůstala.
 • 00:07:49 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2015

Související