iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 12. 2016
21:20 na ČT art

1 2 3 4 5

12 hlasů
8803
zhlédnutí

Sága rodu Strettiů

Umění, které neokázale pokračuje mnoha generacemi. Životy jeho protagonistů jsou úzce spjaty s klášterem v Plasech.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sága rodu Strettiů

 • 00:00:02 To jsou lunety z minoritského
  kláštera v Českém Krumlově.
 • 00:00:11 Já jsem je tam objevil v ambitu,
 • 00:00:15 kdy byly vlastně
  srolovaný a zploštělý,
 • 00:00:19 malbou dovnitř.
  Takže když jsem zjistil,
 • 00:00:23 že se nejedná
  o dřevomorkou zničené prkno,
 • 00:00:29 které tam mají zedníci
  u malty a u míchačku vedle,
 • 00:00:35 tak jsem to naložil na fošnu
  a odvezli jsme to do školy.
 • 00:00:42 Tady se to rozvinulo.
  Byly z toho prostě
 • 00:00:45 takovýhle rolety.
  V šíleným stavu byly ty obrazy.
 • 00:00:48 Potrhaný, plesnivý, záplatovaný.
 • 00:00:53 A pak se tedy tady restaurovaly.
 • 00:00:56 To je madonka,
 • 00:01:00 kterou si přivezli
  první naši předkové,
 • 00:01:04 když přišli z Itálie.
 • 00:01:07 A vlastně je to stejnej typ
  jako je klatovská madona.
 • 00:01:13 Klatovská madona je mnohem větší
  a roní krev od tý doby,
 • 00:01:18 co ji namalovali
  a vyvěsili v Klatovech.
 • 00:01:21 -A proč? -Proč?
  No to je takovej symbol, víš.
 • 00:01:24 A to se udělalo
  i s touhle královnou?
 • 00:01:27 No, to já,
  upřímně řečeno, moc nevím.
 • 00:01:32 Já do tý liturgie
  zase tolik nevidím.
 • 00:01:35 -Můžu to držet?
  -No, to bych nerad.
 • 00:01:38 -Můžu to zkusit?
  -No tak to zkus.
 • 00:01:41 -To je lehoučký jak pírko.
  -Jak pírko je to, no.
 • 00:01:45 Ale v podstatě
  je moc pěkná ta madonka.
 • 00:01:48 A co je tohle?
 • 00:01:50 A protože
  je v rukou rodiny restaurátorů...
 • 00:01:53 -Co je tohle? -Tak má
  takhle krásnou platinu, vidíš?
 • 00:01:57 -Ani jsem ji nevyrámoval,
  nevysklil. -Kovářova kobyla?
 • 00:02:01 To není kovářova kobyla,
  to je smysl pro autenticitu.
 • 00:02:05 -Strejdo, co je tohle?
  -Koruna, protože to je královna.
 • 00:02:09 A dokument historicko - umělecký.
 • 00:02:13 Vlastně jsem se potřeboval
  trošku vypořádat s tou figurou.
 • 00:02:17 To je viz tohle.
 • 00:02:21 A teď zase mám
  zpětnej takovej jako ráz
 • 00:02:28 zpátky k tý abstrakci.
 • 00:02:33 Tohle vlastně
  bylo vystavený v Olomouci v muzeu.
 • 00:02:40 Jsme na místě,
  kam nerada chodím obvykle.
 • 00:02:43 My jsme před hrobkou Strettiů,
 • 00:02:48 která byla pořízena
  mým dědečkem Bohušem Strettim.
 • 00:02:53 Ten sem dal pohřbít své rodiče -
 • 00:02:57 Karla Strettiho
  a jeho ženu Marii Strettiovou,
 • 00:03:03 jejichž nápisy vidíte
  pod tou krásnou starou sochou.
 • 00:03:15 Piemontská oblast severní Itálie
  byla v 18.století poměrně chudá.
 • 00:03:20 Lidé se odsud stěhovali
  za lepším živobytím.
 • 00:03:23 Tak z horského městečka Forna
  odešel i desetiletý
 • 00:03:27 Ambroggio Stretti za strýcem
  zlatníkem do daleké Prahy.
 • 00:03:31 Vyučil se zde klenotníkem.
 • 00:03:36 Již jako etablovaný pražský občan
  si do rodného Forna
 • 00:03:39 zajel pro nevěstu Annu Zamponni.
 • 00:03:42 Jejich byt v domě
  U bílého koníčka v Železné ulici
 • 00:03:45 se stal vyhlášeným společenským
  centrem italské pražské kolonie.
 • 00:03:51 Ambroggiovi a Anně
  se narodil syn Carlo.
 • 00:03:54 Úspěšný obchodník. Za ženu
  si vzal první Češku v rodině,
 • 00:03:57 krásnou Marii-Annu Smykalovou.
 • 00:04:02 Nejmladší z jejich čtyř dětí Karel,
  il piccolo Carlino,
 • 00:04:06 byl i přes svůj částečný italský
  původ náruživý český vlastenec.
 • 00:04:10 To mu zkomplikovalo
  studia lékařství,
 • 00:04:13 které však
  nakonec úspěšně dokončil.
 • 00:04:16 Se svou ženou Marií,
  rozenou Jahnovou přijal nabídku
 • 00:04:20 stát se lékařem v panství
  v západočeských Plasích.
 • 00:04:25 Zdejší bývalý cisterciáský klášter
  koupil roku 1826
 • 00:04:29 kancléř rakouského císařství
  Klemens Wenzel von Metternich,
 • 00:04:34 který je zde ostatně
  v rodinné hrobce pochovaný.
 • 00:04:40 V konventu kláštera žila tehdy
  členitá skupina zaměstnanců
 • 00:04:44 starající se o zdejší panství,
  zámek a knížecí rodinu -
 • 00:04:48 Richarda Metternicha-Winneburg,
  jeho manželku Paulinu,
 • 00:04:52 první dámu vídeňského dvora
  a propagátorku Smetanovy hudby
 • 00:04:56 a o jejich dcery,
  princezny Pascalinu a Klementinu.
 • 00:05:02 Lékař Karel Stretti
  si brzy získal jejich sympatie.
 • 00:05:05 Také proto, že byl
  náruživým muzikantem a skladatelem.
 • 00:05:09 Vášnivou zálibou knížecího páru
  bylo totiž divadlo,
 • 00:05:13 které zde manželé
  Metternichovi inscenovali
 • 00:05:16 a Karla Strettiho rádi angažovali.
 • 00:05:19 Kromě všemožných jiných věcí
  hrály se kusy,
 • 00:05:23 jichž autorem byli knížecí manželé.
 • 00:05:28 Kněžna psala text,
  kníže komponoval hudbu
 • 00:05:32 a mnohé hudební vložky
  byly dílem tatínkovým.
 • 00:05:37 Kněžna sama hrála,
  zpívala kuplety, vždy měla režii.
 • 00:05:43 Spoluúčinkovali princezny,
  četní hosté a rodiny úředníků.
 • 00:05:53 Marie Strettiová
  dávala hodiny klavíru.
 • 00:05:56 Doktor Karel Stretti vedl
  v Plasích zpěvácky spolek Střela.
 • 00:06:00 Při zdejším múzickém pobytu
  se jim narodilo pět dětí -
 • 00:06:04 Bohuš, Richard, Viktor,
  Olga a nejmladší Jaromír.
 • 00:06:09 Viktor, z kterého
  se stal známý malíř,
 • 00:06:12 vzpomíná na své dětství v Plasích
  a tatínkovu nelehkou práci lékaře.
 • 00:06:17 Často se vrátil od nemocných
  a prohlásil:
 • 00:06:21 Jděte dál, děti, ode mne.
  Jdu od nakažlivé nemoci.
 • 00:06:25 Bývalo to od záškrtu, od neštovic.
 • 00:06:32 Život ve zdejším tajuplném klášteře
  a v jeho nádherném okolí
 • 00:06:36 byl pro děti Strettiovy plný
  dobrodružství zážitků a inspirace.
 • 00:06:41 Ponuré chodby
  s poletujícími netopýry,
 • 00:06:44 monumentální malby mnichů
  na stěnách,
 • 00:06:46 sluncem zalité parky
  iniciovaly dětskou představivost.
 • 00:06:50 Jenže jak děti rostly, bylo
  potřeba myslet na jejich vzdělání.
 • 00:06:54 Idylické Plasy v tomto
  Strettiovým už nevyhovovaly.
 • 00:06:59 Jak vzpomíná Marie Strettiová
  ve svých memoárech
 • 00:07:02 O starých časech a dobrých lidech,
  z kterých cituje její vnučka Olga.
 • 00:07:08 Prázdniny v roce 1886
  znamenaly loučení s Plasy,
 • 00:07:14 milým dětským domovem.
 • 00:07:17 Strettiovi se stěhovali
  do Prahy na Vinohrady,
 • 00:07:22 kde přijal tati
  místo městského lékaře
 • 00:07:26 a začínal 42letý
  novou neznámou praxi.
 • 00:07:32 Když se odstěhoval tatínek Stretti
  s celou rodinou do Prahy,
 • 00:07:38 tak jeho prvním zákazníkem
  tam byl Tomáš Garrigue Masaryk.
 • 00:07:45 A jednoho dne,
  na to vzpomínala celá rodina,
 • 00:07:49 přišel domů a říkal:
  Víte, co je nového?
 • 00:07:52 Masarykům se narodil
  krásný zdravý kluk.
 • 00:07:56 A to byl Jan Masaryk.
 • 00:07:58 Jedna z prvních zakázek,
  kterou dostal Viktor,
 • 00:08:01 byla hned v roce 1918,
  kdy jako druhý po Švabinským
 • 00:08:06 měl portrétovat
  pana prezidenta Masaryka.
 • 00:08:10 A portrétoval,
  my náhodou tady stojíme zrovna
 • 00:08:13 před portrétem
  pana prezidenta Beneše.
 • 00:08:26 Viktor Stretti projevoval
  své výtvarné nadání již od dětství.
 • 00:08:30 Studoval
  na uměleckoprůmyslové škole
 • 00:08:33 a na Akademii výtvarných umění.
 • 00:08:36 Zkušenosti sbíral v Mnichově,
  pobýval v Paříži,
 • 00:08:39 Londýně a samozřejmě v Itálii.
 • 00:08:42 Věnoval se krajinomalbě
  i figurální tvorbě.
 • 00:08:45 Byl vyhlášeným
  a vyhledávaným portrétistou.
 • 00:08:49 Zabýval se grafikou.
  Například tvorbou v Čechách
 • 00:08:52 do té doby
  neznámých novoročních přání.
 • 00:08:55 Stal se členem
  Výtvarného spolu Mánes
 • 00:08:58 a spoluzakladatelem
  Sdružení grafiků Hollar.
 • 00:09:02 Viktor byl poměrně velice brzy
  úspěšný, zavedený umělec
 • 00:09:06 a Jaromír byl nejmladší
 • 00:09:10 a vlastně nestudoval
  a byl bankovním úředníkem.
 • 00:09:20 Což mu velmi nesedělo,
  otravovalo, česky řečeno.
 • 00:09:27 Protože měl jako výtvarný nadání.
 • 00:09:30 A vlastně Viktor
  nějakým způsobem viděl
 • 00:09:35 jeho schopnosti v grafice,
 • 00:09:37 tak ho zkontaktoval
  s Pennellem v Americe
 • 00:09:41 a s různými dalšími grafiky.
 • 00:09:45 A Jaromír začal vlastně
  se systematicky zabývat grafikou
 • 00:09:53 a specificky jako jeho akvatinty,
 • 00:09:58 nejprve černobílé, posléze barvené.
 • 00:10:02 Akvatinty jak Prahy, tak Itálie,
  Benátky, Paříž, bukinisti.
 • 00:10:10 To všechno vlastně
  jsou velice kvalitní,
 • 00:10:14 myslím si, grafiky.
 • 00:10:19 Aby se odlišil
  od svého bratra malíře,
 • 00:10:21 připojil Jaromír ke svému jménu
  příjmení Zamponi
 • 00:10:24 po své prababičce Anně.
 • 00:10:27 Také on spoluzakládal
  sdružení Hollar.
 • 00:10:29 Ve 20.letech byl uměleckým expertem
  při rekonstrukci Černínského paláce
 • 00:10:34 a byla mu i svěřena úprava
  interiérů Pražského hradu.
 • 00:10:38 Jaromír měl syna
  Maria - jak jinak - malíře.
 • 00:10:43 Otcův autoportrét mám velice rád,
 • 00:10:46 protože je to z takovýho
  šťastnýho celkem období,
 • 00:10:51 kdy už jako
  vlastně otec se dostával
 • 00:10:56 zase víc ke svobodný práci.
 • 00:10:59 Vlastně je vidět,
  jak ten prvotní záznam a rozvrh,
 • 00:11:06 jak je to vlastně svižně,
  rychle namalovaný.
 • 00:11:09 Záznam prostě jako.
 • 00:11:11 To je prázdninová chalupa
  v Dolní Čermné,
 • 00:11:15 kam jsme jezdívali jako děti
  s rodiči na celý prázdniny.
 • 00:11:22 Se vždycky zabalily
  krabice od cukru
 • 00:11:25 a ty se posílaly vlakem,
  aby tam bylo vybavení.
 • 00:11:29 Takže to byl takový
  jako taky šťastný období
 • 00:11:33 ty prázdniny vždycky.
 • 00:11:35 Otec byl i známý portrétista.
  Byl pověřen nebo dotazován,
 • 00:11:40 jestli by neměl portrétovat
  některý vrcholný politiky.
 • 00:11:49 No a otec nějak říkal,
  že si na to netroufá.
 • 00:11:53 To byla taková
  jako docela šikovná výmluva,
 • 00:11:56 ale prostě nezapomněli mu to
  a prostě do nějakých,
 • 00:12:01 no, až do konce života
  měl problémy.
 • 00:12:04 Měl čtyři děti ostatně, takže
  to mnohdy nebylo vůbec snadný.
 • 00:12:10 A potom prostě vyjel
  na studijní cestu se svazem, že jo,
 • 00:12:19 to bylo to v tom roce 1960...
  -Výtvarných umělců?
 • 00:12:23 No, Svaz výtvarných umělců, ano.
  A v Rize,
 • 00:12:28 jaksi nevysvětleno
  zatím nikým, ani místními,
 • 00:12:35 prostě zemřel.
 • 00:12:38 Můj otec
  byl poměrně jako neopatrný,
 • 00:12:42 bych řekl, impulzivní člověk,
 • 00:12:44 takže si tam v noci
  nebo večer pouštěl pusu na špacír.
 • 00:12:50 Ta jeho smrt
  v podstatě je zarážející v tom,
 • 00:12:53 že ty metody
  už byly použity u Jana Masaryka.
 • 00:12:58 Prostě defenestrace.
 • 00:13:10 Tady vidíme zátiší,
 • 00:13:12 které si tady postavila studentka.
 • 00:13:18 A velmi pečlivě maluje.
 • 00:13:23 A už postoupila
  v posledních dnech výrazně kupředu.
 • 00:13:30 Vypadá to velice dobře.
 • 00:13:33 Já se omlouvám,
  že jsme vás takhle přepadli.
 • 00:13:46 Tohle je zbraslavská madona,
 • 00:13:48 tak jsme si vybrali
  detaily různých příkladů technik,
 • 00:13:52 které jsme si chtěli vyzkoušet.
 • 00:13:55 -Dřevená destička nakřídovaná.
  -Křídový podklad.
 • 00:13:59 Křídový podklad, potom polimemt
  a potom plátkové zlato.
 • 00:14:03 Tohle je, myslím,
  23karátové zrovna.
 • 00:14:17 Prostě i v tý tváři madony
  je kresba.
 • 00:14:20 Tam taky.
 • 00:14:23 Tady prst jde přes Ježíška,
  a v malbě ho máme za Ježíškema.
 • 00:14:29 I neměl takovou tvář, ne?
 • 00:14:32 Vidíš? Tady tohle je retuš.
  Tady je defekt.
 • 00:14:35 -Ano. Vlastně podélnej.
  -Takhle podélnej.
 • 00:14:39 Já jsem to původně retušoval
  jenom v neutrálním tónu umbrou,
 • 00:14:45 ale pak když jsem byl
  v Národní galerii,
 • 00:14:48 tak jsem to předělal
  na barevnou vlastně rekonstrukci.
 • 00:14:52 A to je krása.
 • 00:14:54 Je to deska Assumpty
  emauzské z Národní galerie
 • 00:14:59 a pro mě je to velice milé setkání,
  protože to je moje diplomní práce,
 • 00:15:07 s kterou jsem se teďka setkal,
  protože vlastně děláme infrascany,
 • 00:15:12 infrareflektografie
  a prostě po kolika?
 • 00:15:20 Po 40 letech, po 47 letech?
 • 00:15:23 1972, no.
 • 00:15:31 Možná z bočního pohledu
  to bude jako vlastně čitelnější.
 • 00:15:40 Pak tady máme
  ještě tuhle partii další,
 • 00:15:43 kde to je značně uvolněný.
  Ona je tady vlastně celoplošně
 • 00:15:47 jako vidět ta krakelura, jo.
  To je prostě jako krakelovaný
 • 00:15:54 víceméně různě podle síly
  toho strukturálního nánosu.
 • 00:16:03 Tuším, během studia
  na gymnáziu tady byla
 • 00:16:07 výstava restaurátorská
  velice pozoruhodná
 • 00:16:12 v Kramářově galerii v Praze,
  kde vlastně já jsem se nadchl
 • 00:16:21 a velice mě to oslovilo
  a řekl jsem si,
 • 00:16:26 že bych opravdu chtěl
  se věnovat restaurování.
 • 00:16:31 Tady je
  naprosto věrohodná krakelura,
 • 00:16:35 přestože obraz
  nepůsobí úplně jednotně.
 • 00:16:40 Byl jsem přijat
  na Akademii výtvarných umění.
 • 00:16:43 Ještě za profesora Slánského
  jsem studoval většinu času.
 • 00:16:48 V době studia jsme vlastně
  měli jedinečnou příležitost,
 • 00:16:55 protože ve Florencii
  došlo k povodní.
 • 00:17:02 Arno se vylilo z břehů.
 • 00:17:05 A do Florencie
  se sjížděly nejrůznější týmy
 • 00:17:09 jak studentské, tak profesionální
 • 00:17:14 a prostě zachraňovaly, co se dalo,
  a pomáhaly florentským sbírkám.
 • 00:17:20 Takhle jako v Santa Croce
  byly čtyři metry vody.
 • 00:17:29 Tady voda teče Florencií.
 • 00:17:34 Povodeň vlastně přinesla do města
  nejenom teda spousty bahna,
 • 00:17:41 ale taky topných olejů a nafty.
 • 00:17:46 A to všechno znečistilo
  i ty nástěnný malby.
 • 00:17:50 Takže tam vlastně
  v tom Santa Croce se transferovalo
 • 00:17:54 20 metrů čtverečních malby
  systémem strapo,
 • 00:18:01 což je neuvěřitelná zkušenost.
 • 00:18:05 To je takovej jako, řekl bych,
  nejriskantnější způsob transferu,
 • 00:18:10 kdy se odtrhává
  jenom barevná vrstva a intonaco.
 • 00:18:17 Intonaco je ta nejjemnější
  vrstvička vápenná pod malbou.
 • 00:18:22 Takže i technologicky to byla
  velice jako převratná akce.
 • 00:18:30 Akademie v podstatě byla přizvána
  díky renomé profesora Slánského
 • 00:18:37 a renomé
  české restaurátorské školy.
 • 00:18:41 Taky se to v podstatě
  hned vlastně ukázalo.
 • 00:18:45 Když jsme přijeli do Florencie,
  tak nám zadali práci
 • 00:18:50 a profesor Lovullo,
  doyen restaurování říkal:
 • 00:18:58 Tak, přátelé,
  co byste s tím asi tak dělali?
 • 00:19:02 A my jsme mu to řekli,
  jako co si představujeme,
 • 00:19:06 že by se s tím mělo dělat,
  a on říkal:
 • 00:19:09 No jo, no jo, tak pracujte,
  Vy jste od Slánského. A odešel.
 • 00:19:14 DOBOVÝ DOKUMENT: Pomoc nešťastné
  Florencii přislíbila už řada zemí
 • 00:19:18 celého světa. Skupinu restaurátorů
  vysílá i Československo.
 • 00:19:30 Dostal jsem
  ateliérovou cenu dokonce
 • 00:19:33 od pana profesora Slánského.
 • 00:19:36 Když jsem absolvoval,
  tak mně pan profesor Slánský říkal:
 • 00:19:39 Pane Stretti,
  nemohl byste zajet do těch Židovic
 • 00:19:43 a dodělat to tam?
  My jsme tam dělali odkryvy.
 • 00:19:47 Tam byly školní praxe.
 • 00:19:50 A on říkal: Já bych byl rád,
 • 00:19:53 kdybyste to mohli dokončit,
  to restaurování.
 • 00:19:56 A mezitím přijel důl a rypadlo,
  takže jsme to museli transferovat.
 • 00:20:03 Je to škoda,
  protože kvůli pár kilo uhlí
 • 00:20:08 se prostě likviduje krajina celá.
 • 00:20:13 No a pak teda zbourali Most.
 • 00:20:16 A aby se prezentovali
  jako před světem,
 • 00:20:20 tak přesunuli děkanskej chrám.
  Exhibice technická.
 • 00:20:24 V podstatě byla to
  jako exhibice bezesporu.
 • 00:20:28 No a pustina, paneláky, paneláky.
 • 00:20:38 Vlastně v Národní galerii
  ještě jsem dostal jeden obraz
 • 00:20:45 nepříliš ceněný.
  V tom itineráři hradním
 • 00:20:50 to bylo vedený jako
  Klanění pastýřů neznámého autora.
 • 00:20:58 1840 nebo takhle nějak.
 • 00:21:01 Prozkoumal jsem to,
  udělal jsem sondy a zjistil jsem,
 • 00:21:05 že je to vlastně benátská malba
  pod silnou olejovou přemalbou.
 • 00:21:12 Takže vlastně
  jsem udělal i rentgeny
 • 00:21:17 a zjistil jsem, že skutečně
  tam je kompoziční posun
 • 00:21:23 sklonu hlavy madony, což znamená,
  že to je autorský dílo,
 • 00:21:28 že to není kopie něčeho, jo.
 • 00:21:32 To bylo velice náročný časově,
  protože bylo nutno
 • 00:21:36 napřed zeslabit tu přemalbu,
  ten olej
 • 00:21:41 a pak teda skalpelem po milimetrech
  odštípávat ten zbytek.
 • 00:21:47 Trvalo to 11 let.
 • 00:21:49 11 let z toho důvodu,
  že jsem měl děti taky.
 • 00:21:53 A v té době vlastně jsem musel
  já zase živit rodinu,
 • 00:21:59 takže prostě jsem to kombinoval
 • 00:22:04 s transfery nástěnných maleb
  v severních Čechách.
 • 00:22:10 Tak jako potom jsem měl
  vlastně jako pro radost
 • 00:22:16 tady v ateliéru Tintoretta.
 • 00:22:23 Tady vám dám hádanku.
  Co vám na tom obrazu připadá divné?
 • 00:22:28 Nepovím vám to.
 • 00:22:31 Dívejte se.
 • 00:22:33 Nic?
 • 00:22:35 Nic? Pořád nic?
 • 00:22:39 Tak si všimněte
  pořádně toho pozadí.
 • 00:22:43 Co je na pozadí té světice,
  která má na svatozáři své jméno?
 • 00:22:52 Nic vám nepřipadá divné?
 • 00:22:56 Tak já vám to prozradím.
 • 00:22:59 Vidíte tady část ruky někoho,
  za tím chlupy jakési,
 • 00:23:08 které nasvědčují,
  že to je část velikého celku
 • 00:23:14 oltářního obrazu,
  kde za svatou Kateřinou
 • 00:23:19 stál nebo klečel,
  to nevíme, nějaký světec.
 • 00:23:24 Ten světec
  musel mít kožešinový plášť.
 • 00:23:27 Byl to prostě Jan Křtitel.
 • 00:23:33 Olga Pujmanová, rozená Stretti,
  sice vystudovala dějiny umění,
 • 00:23:37 ale nemohla nebo spíš nesměla
  najít hned uplatnění.
 • 00:23:40 Musela se věnovat manuální práci.
 • 00:23:44 Teprve po několika letech hlavně
  díky znalostem cizích jazyků
 • 00:23:48 ji přijali v Národní galerii
  jako průvodce.
 • 00:23:51 Náhle se vyskytla příležitost
 • 00:23:55 udělat výstavu italského
  gotického a renesančního umění.
 • 00:24:00 Tehdejší ředitel galerie
  profesor Kotalík
 • 00:24:04 chtěl dělat francouzské umění,
 • 00:24:08 ale všichni kolegové říkali,
  že to nemají připravené,
 • 00:24:13 tak jsem řekla, že to zkusím.
 • 00:24:17 A on mi na to řekl: Ne zkusím.
 • 00:24:20 To se musíte k tomu...
  To prostě do roka bude hotové.
 • 00:24:25 Takže to byla
  dost taková křížová situace,
 • 00:24:29 protože já jsem vedle toho
  musela dělat
 • 00:24:32 tu normální průvodcovskou činnost.
  Takže to bylo dost složité.
 • 00:24:39 Díky své precizní kurátorské práci
  získala Olga Pujmanová
 • 00:24:42 v odborných kruzích
  i v zahraničí zasloužené renomé.
 • 00:24:48 V roce 1989 nebo 1990
  přišli studenti.
 • 00:24:55 Byli u mě asi 4 hodiny
  a přemlouvali mě,
 • 00:24:58 abych šel do školy. Já jsem říkal:
  Běžte za Mojmírem Hamsíkem,
 • 00:25:02 běžte za Petrem Barešem.
  A oni říkali:
 • 00:25:06 Víte, my jsme za nima byli
  a všichni říkali, ať jdeme za váma.
 • 00:25:11 Nakonec prostě
  po asi 4 konvích čaje,
 • 00:25:16 moje žena Alena
  nám nosila čaje a pak říkala:
 • 00:25:20 Prosím tě, tak už je nemuč.
  Už je nemuč.
 • 00:25:23 A já jsem říkal:
  Já je nemučím, oni mučej mě.
 • 00:25:26 A tak jsem prostě jako nakonec
  souhlasil a vzal jsem to.
 • 00:25:33 Takže teď jsme vstoupili
  do trezorového ateliéru,
 • 00:25:38 což je v podstatě jediná
 • 00:25:40 plně klimatizovaná prostora
  restaurátorské školy,
 • 00:25:46 proto tady vlastně se dělají
  polychromované plastiky
 • 00:25:52 a desková malba. V podstatě dřevo.
 • 00:25:57 Takže vlastně tady
  můžeme realizovat
 • 00:26:00 i tedy jako obrazy a díla
 • 00:26:05 z Národní galerie
  a z jiných institucí,
 • 00:26:09 které v podstatě mají vyšší
  nároky na zabezpečení.
 • 00:26:16 Ta socha není jenom ta polychromie,
  ale je to vlastně komplexní dílo
 • 00:26:21 i s tím materiálem,
  který je vevnitř.
 • 00:26:24 A učíme studenty věnovat se
  a znát ten materiál i uvnitř.
 • 00:26:32 Tu materiální strukturu.
  To je v podstatě obdoba
 • 00:26:36 vlastně situace i u malířských děl.
 • 00:26:39 Že vlastně malířské dílo má určitou
  jako materiální strukturu,
 • 00:26:45 kterou je zapotřebí přirozeně
  restaurovat a konzervovat.
 • 00:26:51 Ale vlastně jde nám prioritně
  o koncepci výtvarnou toho autora.
 • 00:26:58 Jedná se o námět ukřižování.
 • 00:27:01 Ten obraz pochází z Budyně
  a nyní je to vlastně ve stavu,
 • 00:27:05 kdy obraz už je částečně očištěn.
 • 00:27:08 Na začátku tam byly nebo původně
  tam byly rozsáhlé přemalby,
 • 00:27:13 které se týkaly zejména oblohy,
  některých drapérií,
 • 00:27:17 taktéž inkarnáty
  byly částečně přemalovány.
 • 00:27:21 Ty defekty
  jsou pouze lokálního charakteru
 • 00:27:24 a netýkají se důležitých partií,
  jako je obličej.
 • 00:27:28 Výjimku tvoří pouze
  vlastně tato figura v pozadí.
 • 00:27:32 Proto je velice důležité,
 • 00:27:35 aby vlastně restaurátor
  měl výtvarné cítění,
 • 00:27:38 výtvarné schopnosti
  a výtvarné školení,
 • 00:27:41 protože musí vlastně umět rozečíst,
 • 00:27:44 co je autorská vlastně úroveň,
  kde začíná přemalba
 • 00:27:49 a co vlastně chybí
  tomu konzervátorovi, že jo.
 • 00:27:56 Je to velice kvalitní obraz,
  i když je fragmentární,
 • 00:28:01 ale vlastně ten obraz
  teď tady restauroval Jakub,
 • 00:28:07 můj syn,
  který původně byl v ateliéru
 • 00:28:13 ve škole profesora Toroně
  ještě na restaurování.
 • 00:28:16 A když jsem vstupoval do školy,
  tak jsme se dohodli,
 • 00:28:19 že půjde do malířských ateliérů
  k profesoru Hodonskému
 • 00:28:23 a k profesoru Malichovi.
 • 00:28:26 A teď se navrací
  tady na celoživotní vzdělávání,
 • 00:28:31 aby si dokončil
  poslední tři ročníky.
 • 00:28:34 Ten obraz byl značně poškozený,
  protože tady praskla klimatizace
 • 00:28:42 a vlastně
  vytekla z toho ta kapalina,
 • 00:28:47 co tam je,
  a celý obraz byl zakalený,
 • 00:28:51 takže bylo trošku problematický,
  jak to restaurovat.
 • 00:28:54 Celý restaurování trvalo
  přibližně tři čtvrtě roku
 • 00:28:59 a dnes je to ve finální podobně.
 • 00:29:04 Tati, tak pojď!
 • 00:29:14 Tak všechno nejlepší k narozeninám.
 • 00:29:18 Děkuju. Děkuju, Anne.
 • 00:29:20 -Ó!
  -Tohle je pozvánka na svatbu.
 • 00:29:23 Á, svatba bude!
  Ježíš, tohle je krásná fotka taky.
 • 00:29:28 No to je taky od vás moc milý.
 • 00:29:32 No krásný.
 • 00:29:35 To je totiž rodina na Rosutci.
 • 00:29:40 Tohle je táta Mario,
  to je babička neboli máma naše,
 • 00:29:46 tady je Helenka, to byla naše
  vlastně taková hospodyně,
 • 00:29:52 která mámě pomáhala
  s těma čtyřma dětma.
 • 00:29:56 A tady jsou všechny čtyři děti.
 • 00:29:58 Tohle je Bianka, tady je Mario,
  tady sedí Karel a tohle je Adam.
 • 00:30:08 -Ahoj. To tě ráda vidím.
  -No, taky.
 • 00:30:12 Ahoj.
 • 00:30:14 -Už jste se vypovídali?
  -No jo.
 • 00:30:19 To je Bianka. Nejstarší sestra.
 • 00:30:24 Přišli noví příchozí.
 • 00:30:27 Tady máme Silvii,
  která je ženou Adama.
 • 00:30:31 A nejmladší dítě jejich Eliášek,
  bratr Esterky.
 • 00:30:40 Bertík bude určitě taky malíř.
 • 00:30:45 Má taky ty genový poruchy?
 • 00:30:48 No, vypadá to.
  Tady ti přinesl dárek.
 • 00:30:52 -To mi přinesl mi ukázat?
  -To dělali ve školce.
 • 00:30:56 Ty jsi dělal strom?
  No to je krásný.
 • 00:31:00 My jsme na kuřácké lavičce
  s mým bratrem Mariem,
 • 00:31:05 který jaksi, bych řekl,
 • 00:31:09 jak jsme nahoře mluvili
  o tom genovém postižení výtvarném,
 • 00:31:14 že to máme.
 • 00:31:18 Já jsem zůstal nepostižen poněkud.
 • 00:31:21 Mario v podstatě je racionální typ,
  spíše literární a psycholog.
 • 00:31:27 Chemie, filologie,
  čeština, polština.
 • 00:31:32 A pak teda ta psychologie.
 • 00:31:37 Bianka trochu, bych řekl,
  se dostala do obtížný situace,
 • 00:31:45 když vlastně zemřel táta.
  -No. Bylo to blbý.
 • 00:31:50 Najednou prostě měla máma
  čtyři děti na krku
 • 00:31:55 a Bianka se výrazně
  jako zasloužila.
 • 00:32:00 Pomáhala mámě.
 • 00:32:04 No, v podstatě jako vlastně
  jsi šla rovnou pracovat.
 • 00:32:09 Čili v tomto smyslu myslím,
  že tě to dost jako...
 • 00:32:13 Co pracovat? To nebylo jednoduchý.
  Totiž tě nikde nechtěli vzít jako.
 • 00:32:19 Předložil jsi. Máme plno, nejde to.
 • 00:32:23 No jo. A vlastně nepřítomný Adam
 • 00:32:27 de facto vlastně
  se stal uměleckým kovářem.
 • 00:32:34 A začal restaurovat polychromovaný
  mříže renesanční a tak.
 • 00:32:39 A poté, když mu odešly lokty,
  jak bývá u kovářů obvyklé,
 • 00:32:47 tak se vlastně
  stal nějak zaměstnancem
 • 00:32:52 na arcibiskupství pražském.
 • 00:33:04 Máme tady vlastně
  Jakubovy nějaké portréty.
 • 00:33:09 A tady je vlastně jedna z dcer
 • 00:33:14 z jeho prvního manželství
  Eliška, pardon Anežka.
 • 00:33:20 -Jo, jo, Eliška. Teďka Anežka.
  -Jo?
 • 00:33:24 -Ne, promiň.-Tohle je Anežka.
  Nebo Eliška. Tohle je Anežka.
 • 00:33:29 Anežka je o hodinu starší
  než Eliška,
 • 00:33:32 ale přestože jsou dvouvaječný,
 • 00:33:35 tak jsou
  si tak neuvěřitelně podobný,
 • 00:33:38 nebo byly si tak podobný.
  Ony se teď jako velice snaží,
 • 00:33:42 aby jaksi se odlišily,
  ale už tehdy v dospívání byly tak.
 • 00:33:49 Anežka se ostatně
  bude vdávat teďka v létě.
 • 00:33:52 To jsou docela hezký portréty.
 • 00:33:54 Myslím, že je vidět,
  že je Jakub má rád.
 • 00:33:58 Kolik já mám vnoučat?
  No tak Jakub má tyhle tři děti.
 • 00:34:04 -Ještě bude další.
  -Ještě Bertíka.
 • 00:34:07 Ona Josefínka
  má staršího bratra ještě.
 • 00:34:10 Já jsem opravdu dobrej dědeček.
 • 00:34:13 No a Adam má vlastně dvě děti.
 • 00:34:18 Má vlastně Esterku a Eliáše.
 • 00:34:22 Eliáš je stejně starej jako Bertík,
 • 00:34:25 takže v podstatě jsou to
  takoví dvouletí asi kluci, viď?
 • 00:34:29 -No, rok a půl.
  -No tak přibližně takhle veliký.
 • 00:34:34 Tady teďka vlastně zkusíme
  místo obrazu dát zrcadlo.
 • 00:34:43 No a my teďka tady
  se na sebe díváme s Adamem.
 • 00:34:48 Adam vlastně
  nám dělá záznam kamerový
 • 00:34:53 celýho našeho povídání.
 • 00:34:57 Adam vlastně je...
 • 00:35:01 Absolvoval kameru na FAMU.
 • 00:35:04 Když už jsme tedy v naší rodině,
 • 00:35:06 tak ještě bychom se mohli zmínit
 • 00:35:12 o vlastně Aleně a Nice.
 • 00:35:19 Máma našich dětí
 • 00:35:23 a v podstatě velmi statečná
 • 00:35:30 a, řekl bych, vyrovnaná osoba.
 • 00:35:39 Jako vlastně se mnou žila
  až do roku 1990,
 • 00:35:45 kdy teda zahynula při autohavárii.
 • 00:35:47 Byla vlastně
  takovej centrální bod rodiny.
 • 00:35:55 Prostě stmelila všechny dohromady.
 • 00:35:58 Ona byla jako velice,
 • 00:36:01 velice...
 • 00:36:06 Milá a klidná a tolerantní žena.
 • 00:36:13 Tady je Jakub už starší,
  Adam zase jako malej.
 • 00:36:20 A tohle je Berenika. To je Nika,
  sestra nebo naše další dítě,
 • 00:36:31 která bohužel v 95.roce
  taky zemřela při autohavárii.
 • 00:36:39 Prostě v severních Čechách
 • 00:36:42 se jim vlastně navezl
  do auta opilý mladík.
 • 00:36:50 Nika fotila taky.
 • 00:36:53 Vlastně připravovala se na FAMU.
 • 00:36:57 Ale pak prostě jako
  přišla ta tragická chvíle.
 • 00:37:04 Nakonec jako Adam
  v tom autě seděl taky, že jo.
 • 00:37:10 Takže měl jako fantastický štěstí.
  A ta její přítelkyně,
 • 00:37:14 která to řídila, ta taky jako
  z toho vyvázla bez škrábnutí.
 • 00:37:18 Adam měl přeraženou stehenní kost.
 • 00:37:21 No ale vlastně
  díky Ničině duchapřítomnosti
 • 00:37:28 z toho vyvázli ti ostatní,
  protože Nika prostě
 • 00:37:32 jí strhla volant tak,
  že se vlastně navezli k ní akorát.
 • 00:37:39 No. Takže to byla
  taková jako trága.
 • 00:37:55 V době, kdy vlastně byl
  jachetní oddíl Slavoj Vyšehrad,
 • 00:37:59 kdy jsme jezdili krajský přebory,
  republikový přebory a tak,
 • 00:38:05 to bylo jako vášeň.
 • 00:38:07 Já jsem v podstatě vlastně
  neměl moc čas ani na gymnázium,
 • 00:38:11 poněvadž jsem byl pořád na vodě.
 • 00:38:14 Ne, přeháním.
  Ale v podstatě je to krásný.
 • 00:38:19 Ráno se člověk probudí
  a koukne na topol,
 • 00:38:23 jak moc se hýbou lístky,
  a hnedka běží do loděnice.
 • 00:38:31 Teďka máme opravdu smůlu,
  že lístky na topolu se nehýbou.
 • 00:38:38 Po vojně už jsem
  na to neměl prostor a čas,
 • 00:38:43 protože jsem se začal
  jaksi plně připravovat
 • 00:38:48 a věnovat profesi.
 • 00:38:51 Takže pro mě
  je to návrat po 41 letech,
 • 00:38:55 řekl bych, nebo kolika.
 • 00:38:59 Umění je v podstatě
  hlavní náplň mého života.
 • 00:39:07 Nicméně jachting je ohromně
  krásná a estetická záležitost,
 • 00:39:15 protože vlastně člověk
  je v kontaktu
 • 00:39:19 s přírodními silami a krásami.
 • 00:39:22 Vlastně držíte v ruce
  vítr, slunce, vodu, vlny.
 • 00:39:30 Takže je to opravdu
  jako kontakt se živly.
 • 00:39:37 To je krásný.
 • 00:39:39 A to mě vždycky
  jako na tom velice těšilo.
 • 00:39:43 A člověk musí dát něčemu přednost.
 • 00:39:51 Milí studenti,
 • 00:39:55 paní doktorka,
  naše asistentka vás přivezla
 • 00:40:00 poprvé do kostela,
  tedy do toho kostela.
 • 00:40:04 Takže tady teď budeme
  vlastně si povídat trošičku o tom,
 • 00:40:09 co se tady děje a co vás čeká
  a nemine během letní praxe.
 • 00:40:16 Máte někdo z vás
  nějaký zkušenosti už
 • 00:40:20 se stratigrafickým průzkumem
  a se snímáním vápenných vrstev?
 • 00:40:25 -Dělali jste někdy něco takovýho?
  -Minulý rok jsem zkoušela.
 • 00:40:29 -Minulý rok? -Ano.
  -Já jsem taky už něco dělal.
 • 00:40:32 Nějaké drobné zkušenosti bych měl.
 • 00:40:35 Jen se přiznejte, nebojte se.
  To je všechno v pořádku.
 • 00:40:39 Dobře. Takže teď jsme
  tady vlastně se přišli
 • 00:40:43 zblízka podívat
  už na odkryté druhé čelo klenby.
 • 00:40:50 Je celkem zřetelně možno vidět
 • 00:40:56 jaksi menší formát
  těch starších figurek.
 • 00:41:04 Ta spodní vrstva malby,
  která souvisí tady s tím
 • 00:41:08 červeným nápisem,
  popisujícím jednotlivé světce,
 • 00:41:16 a novější vrstva maleb,
  který vlastně byly pozdější.
 • 00:41:23 Tak ta z větší části odpadla
  v této partii,
 • 00:41:28 protože ta spodní vrstva
  byla hodně mastná olejová tempera,
 • 00:41:35 a tím pádem vlastně malby
  provedený v tý svrchní vrstvě
 • 00:41:44 na vápenném nátěru
  se neudržely a odpadly.
 • 00:41:47 Ano, přesně tak. Ta spodní
  vrstva na tom zeleném podkladě
 • 00:41:51 s těmi klečícími donátory
  je určitelná přibližně
 • 00:41:58 časově někam zhruba
  do druhé poloviny 15.století.
 • 00:42:01 S tím, že je úkolem
  historiků a kunsthistoriků
 • 00:42:06 ve spolupráci s restaurátory se
  to pokusit případně ještě zjemnit.
 • 00:42:11 -Upřesnit.
  -Upřesnit.
 • 00:42:13 Takhle to mám být jako v tý praxi,
  že prostě historik,
 • 00:42:17 kunsthistorik a restaurátor
  spolupracují na téhle věci.
 • 00:42:22 A tady se to doplňuje,
  staví se vlastně ten příběh
 • 00:42:28 z jednotlivých
  vlastně indicií znova.
 • 00:42:34 Nebo otevírá se ta historie.
 • 00:42:45 O malbách se vědělo
  jenom z malých sond,
 • 00:42:49 který tady kdysi udělala
  škola profesora Slánského,
 • 00:42:53 a vlastně od té doby
  se tady až tak moc nedělo.
 • 00:42:57 Čili je to určitá satisfakce,
  že jsme dokončili presbytář kostela
 • 00:43:06 a že vlastně se odhalily tady ty
 • 00:43:09 vlastně poměrně
  velice kvalitní malby,
 • 00:43:14 který se odvolávají
  na Lucase Cranacha a na jeho okruh.
 • 00:43:20 Je to velice zvláštní,
  že vlastně v tý nástěnný malbě
 • 00:43:24 se tady vyskytuje takový drobnopis
 • 00:43:27 a v podstatě
  víceméně technika malby
 • 00:43:31 odpovídající deskové malbě.
  On to Lucas Cranach osobně nebude,
 • 00:43:35 ale je to člověk naprosto
  jednoznačně znalý deskové malby.
 • 00:43:42 I ty techniky,
  to zlacení na zdi tady
 • 00:43:46 a ta drobnokresba.
 • 00:43:50 Nejste úplně první restaurátoři.
  Už v 17.století tady...
 • 00:43:54 To bylo moc zajímavý,
  co jste jim říkal.
 • 00:43:57 Už se tu objevila první úprava,
  kdy zanikla vybouráním okénka
 • 00:44:01 do kostela malba oplakávání Krista
 • 00:44:04 a byla nahrazena upravenou malbou
  kladení Krista do hrobu.
 • 00:44:08 To je velice zajímavý
  vlastně, že jo.
 • 00:44:13 Ty postavy na krajích
  jsou autenticky dochované
 • 00:44:16 a to okolí okénka je to,
  co bylo v 17.století upraveno.
 • 00:44:21 Domalováno.
 • 00:44:26 Tady jsme u toho třetího pole.
 • 00:44:29 Klenby a čelo klenby
  je nasondované.
 • 00:44:34 Pod tím vlastně vidíme
  krásné zpovědnice
 • 00:44:41 a můžeš se taky podívat
  tady na větší odkryv na pilíři,
 • 00:44:50 kde teda je vidět figuru,
  že jo, při krajích.
 • 00:44:58 To je určitý drama
  restaurátorské práce,
 • 00:45:03 že je to neustálé napětí,
  co člověk objeví.
 • 00:45:10 Vy tou stratigrafií
  se dostáváte až k malbě.
 • 00:45:15 A jakmile jste u malby,
  tak víte asi přibližně,
 • 00:45:18 v jaké hloubce ta malba je.
 • 00:45:20 Někde to může
  opravdu vypadat takhle,
 • 00:45:25 že ta soudržnost
  těch vrstev je jaksi pramalá
 • 00:45:36 a v podstatě malba naopak
  je poměrně kvalitní a drží.
 • 00:45:45 Tohle to, co tady vidíme,
  už je barevná vrstva.
 • 00:45:50 Že vlastně takhle vypadá
  malba na vápně na žebrech,
 • 00:45:59 kde není dobrá koheze.
  Takže tam prostě jako opravdu
 • 00:46:03 už toto se musí injektovat
  a upevňovat a prostě zajistit,
 • 00:46:08 aby neodešla vrstva vápna s malbou.
 • 00:46:17 Druhá jako metoda
  je kladívko, křížové kladívko,
 • 00:46:21 které vlastně umožňuje
  naklepat tu vrstvu vápna.
 • 00:46:34 No a takhle sundávají
  studenti celej kostel.
 • 00:46:41 Když si člověk představí
  ty kilometry těch ploch,
 • 00:46:45 tak vlastně vždycky si říkám:
  Klobouk dolů.
 • 00:47:03 Bene, bene.
 • 00:47:07 Tak tady je naprosto jasná
  klasická uvolněnost barevný vrstvy.
 • 00:47:17 Je tady vlastně možno sledovat,
  jak postupuje ta degradace.
 • 00:47:24 Je to vlastně malba
  na poměrně řídkým,
 • 00:47:28 dneska už značně rozrušeným,
  degradovaným plátně.
 • 00:47:33 A vlastně dochází k tomu,
 • 00:47:37 že vlastně tady teprve
  ta krakelura se začíná uvolňovat
 • 00:47:42 a tady už jsou pak ty,
  který jsou zcela odpadlý.
 • 00:47:46 Šárka to stihla tak akorát,
 • 00:47:50 protože konec semestru, klausury,
 • 00:47:55 dodělala kopii a šla porodit.
 • 00:47:59 Máme další děťátko, které povili.
 • 00:48:04 Je to fascinující,
  jak ten blížící se porod,
 • 00:48:10 jak ji aktivizoval,
  ale v podstatě jako dobře.
 • 00:48:15 Prostě holka věděla,
  že to chce dodělat,
 • 00:48:18 že to musí dodělat
  a dodělat obě věci.
 • 00:48:20 Jak porodit,
  ale předtím udělat ty klausury.
 • 00:48:26 Jinak je to, jako bych řekl,
  velice pěkná instalace klausurní,
 • 00:48:34 protože je tady vidět
  značný pokrok.
 • 00:48:37 A vesměs ty věci
  jsou pro mě určitá satisfakce.
 • 00:48:53 Můj kamarád
  se snaží vybudovat galerii.
 • 00:48:58 Já jsem se rozhodl,
  že ho podpořím v tom jeho snažení.
 • 00:49:06 A tady maluju obraz na zeď.
 • 00:49:12 -Ahoj.
  -Čau.
 • 00:49:15 Přišel jsem se podívat.
  No vypadá to dobře.
 • 00:49:19 Já jsem viděl jenom
  na tom tvým displeji tu skicu.
 • 00:49:25 -Hm.
  -A vypadá to dobře.
 • 00:49:30 A co to bude tady jako?
 • 00:49:34 To budou nějaký
  výstavní plochy nebo?
 • 00:49:39 -V budoucnu to bude asi galerie.
  -Aha.
 • 00:49:45 Už teďka to tak nějak funguje.
 • 00:49:47 To je bezvadný,
  jak jsou ti mladí takoví,
 • 00:49:51 bych řekl, volní, bez zábran.
  Já kdybych sem přišel
 • 00:49:55 a neřekl si, že tady bude galerie,
 • 00:49:58 tak si rovnou hodím mašli,
  protože...
 • 00:50:02 Ne, je to krásnej prostor.
 • 00:50:05 Maloval jsem, ale vlastně
  já jsem celkem jako jednoznačně
 • 00:50:12 byl zaměřenej
  na tu službu de facto,
 • 00:50:17 protože restaurování
  je jako do značné míry,
 • 00:50:21 se dá říct,
  služba kulturnímu dědictví,
 • 00:50:25 respektive těm dílům,
 • 00:50:28 který tady
  zanechali jaksi velcí umělci.
 • 00:50:33 Nemyslel jsem si nikdy,
  že bych byl jako
 • 00:50:37 tak pronikavý umělec,
  že bych mohl konkurovat těm,
 • 00:50:42 kterým jsem měl sloužit, takže...
 • 00:52:02 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2015

Související