iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 4. 2014
15:15 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
2348
zhlédnutí

Křížové cesty

Do Tvých rukou

Křížové cesty v Bohuticích, na Malenisku u Provodova, na Svatém Kopečku v Mikulově a Jiřicích u Moravských Budějovic.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Křížové cesty

 • 00:00:24 Putovat se dá prostorem,
  ale i časem.
 • 00:00:27 Procházíme krajinou, ve které se
  nám zjevují věci z dávna minulosti,
 • 00:00:31 ale i lidé se svými současnými
  příběhy.
 • 00:00:36 Dnes spolu navštívíme křížové cesty
  na Svatém kopečku v Mikulově,
 • 00:00:42 na Malenisku u Provodova,
 • 00:00:43 v Bohuticích a v Jiřicích
  u Moravských Budějovic.
 • 00:00:57 Nejstarší křížové cesty vznikaly
  vlastně už v 17. století
 • 00:01:02 a tahle mikulovská cesta
  také patří k těm nejstarším,
 • 00:01:06 není-li vůbec opravdu nejstarším.
 • 00:01:10 Rozhodně naší křížovou cestou,
 • 00:01:11 která vznikla za kardinála
  Dietrichsteina v tom 17. století,
 • 00:01:13 se zahájil vlastně ten proces
  výstavby.
 • 00:01:17 Začalo se prvními pěti kaplemi,
  pak se to rozšířilo na sedm
 • 00:01:20 a konečných 14 kaplí bylo doděláno
  později.
 • 00:01:24 Potom byl vybudován kostel
  sv. Šebestiána a zvonice.
 • 00:01:29 Mě velmi trápil stav křížové cesty.
 • 00:01:31 Kaple Božího hrobu byla jedna
  z nejzanedbanějších.
 • 00:01:36 Mříž do té kaple byla z půlky
  rozkradená, zničená.
 • 00:01:39 Ježíš Kristus tam ležel zafoukaný
  listím,
 • 00:01:42 různí čmáralové tam malovali
  něco po zdi.
 • 00:01:45 A přestože nejsem věřící člověk,
 • 00:01:47 tak jsem s tím nějakým způsobem
  soucítil
 • 00:01:49 a usiloval jsem o to,
  aby se tohle napravilo.
 • 00:01:56 Myslel jsem si, že to bude
  poměrně jednoduché.
 • 00:01:58 Ten proces byl mnohem složitější
  a mě napadlo,
 • 00:02:01 že když si někdo adoptuje zvíře
  v zoologické zahradě,
 • 00:02:03 taky si ho nebere domů a symbolicky
  posílá na to nějaké zdroje.
 • 00:02:07 Takže toto byla ta
  prvotní myšlenka -
 • 00:02:09 adoptuj si svoji kapličku.
 • 00:02:11 A to souvisí právě s tím,
 • 00:02:13 že církev neměla tu povinnou část
  na kofinancování.
 • 00:02:17 Ta akce stála milion 100 tisíc
  a těch 100 tisíc oni neměli.
 • 00:02:20 A protože ten projekt už jsem měl
  v hlavě
 • 00:02:23 a chtěl jsem jej realizovat,
 • 00:02:24 tak jsem použil svých osobních
  100 tisíc
 • 00:02:27 a použil jsem je právě na to
  kofinancování.
 • 00:02:29 A říkal jsem těm potenciálním
  donátorům:
 • 00:02:33 "Použijte svoje zdroje,
  pomozte nám!"
 • 00:02:36 Já jsem sám šel příkladem,
  dal jsem tam takovouhle částku,
 • 00:02:40 a to skutečně zabralo.
 • 00:02:48 Toto je desáté zastavení,
  jedna z největších kaplí.
 • 00:02:51 Tato kaple má pro mě ten význam,
  že byla jedna z těch prvních,
 • 00:02:57 kterou jsme touto formou adopce
  dokázali opravit.
 • 00:03:01 A zajímavé na tom je to,
 • 00:03:02 že si toho všimli sponzoři
  ne z Mikulovska,
 • 00:03:05 ale z Uherského Brodu,
  a byli jedni z těch průkopníků.
 • 00:03:14 Závěr toho projektu je místo,
 • 00:03:16 které jsme pojmenovali Getsemanskou
  zahradou,
 • 00:03:19 protože se nacházíme pod skaliskem,
 • 00:03:21 které je nazváno již v historii
  kardinálem Dietrichsteinem
 • 00:03:25 Olivetskou horou.
 • 00:03:27 Tím vznikla tato planina,
 • 00:03:28 kterou osadíme původními
  rostlinami,
 • 00:03:30 jako je dub šípák, a původní
  květenou, jako jsou kosatce.
 • 00:03:35 Je to prakticky završení
  toho projektu záchrany kapliček.
 • 00:03:42 Tak jak narůstají překážky,
 • 00:03:44 jak člověk se s tím nějakým
  způsobem rve
 • 00:03:45 a nestále v noci přemýšlí,
  jak tomu pomoci a najít to řešení,
 • 00:03:51 tak si myslím, že rozhodně mě to
  velmi, velmi posiluje.
 • 00:04:02 "My jsme blázni pro Krista,
  vy ovšem jste v Kristu rozumní.
 • 00:04:07 My jsme slabí, vy silní, vy slavní,
  my beze cti.
 • 00:04:12 Až do této chvíle trpíme hladem
  a žízní a nemáme co na sebe,
 • 00:04:16 jsme bití, jsme bez domova.
 • 00:04:19 S námahou pracujeme svýma rukama.
 • 00:04:22 Jsme-li tupeni, žehnáme,
 • 00:04:24 a jsme-li pronásledováni,
  neklesáme."
 • 00:04:31 Kristův třetí a poslední pád
  pod křížem.
 • 00:04:36 Číslo 3 bylo vždycky v symbolice
  číslem dokonalosti
 • 00:04:38 a třetím pádem se Kristova cesta
  blíží k naplnění.
 • 00:04:45 Naplňuje se i naše cesta, pomalu,
  v prostoru,
 • 00:04:48 ale v čase příběh pokračuje dál.
 • 00:05:00 Podle legendy pramen u kostela
  našla mlynářka Laštovicová,
 • 00:05:05 která měla několik takových
  prorockých snů,
 • 00:05:08 a když si omyla oči,
  tak vlastně se jí zrak uzdravil.
 • 00:05:14 Také majitel místního panství,
  Wolfgang Sereni,
 • 00:05:17 který onemocněl na mor,
 • 00:05:19 se tady vlastně uzdravil
  velice rychle.
 • 00:05:21 Takže nejdřív byla postavena
  dřevěná kaple
 • 00:05:23 a později zděný kostelík,
  který byl vysvěcen v roce 1735.
 • 00:05:32 Já mám k Provodovu určitý vztah,
 • 00:05:37 kdy jsem tady poprvé navštívil
  místo v roce 1985.
 • 00:05:40 Tehdy ještě jako laik
  jsem nepředpokládal,
 • 00:05:43 že se ještě někdy na toto místo
  vrátím.
 • 00:05:51 V roce 1917 místní duchovní
  správce,
 • 00:05:54 protože už bylo několik padlých
  z vesnice, se rozhodl,
 • 00:05:58 že postaví novou křížovou cestu
  v lese místo staré,
 • 00:06:02 která už dosloužila.
 • 00:06:05 A několik těch zastavení je právě
  věnováno
 • 00:06:07 padlým z první světové války.
 • 00:06:10 Za 90 let samozřejmě se podepsal
  zub času na křížové cestě,
 • 00:06:14 a tak jsme se rozhodli
  asi v roce 2008 nebo 2009,
 • 00:06:20 že křížovou cestu opravíme.
 • 00:06:23 A této se ujal obětavě
  pan Lubomír Pšeja ze Zlína
 • 00:06:28 a odlil chybějící reliéfy
  do umělého pískovce.
 • 00:06:35 No, já si jako myslím,
 • 00:06:37 že vlastně ta cesta,
  jakkoli má pravěký původ,
 • 00:06:42 byla taková základní trasa,
  nebo komunikační cesta,
 • 00:06:46 po které chodívali Provodovští.
 • 00:06:48 A co je zajímavé, že v 50. letech,
 • 00:06:51 vlastně v době komunistické
  nadvlády řekněme,
 • 00:06:56 tak že tady se pořádaly
  motocyklové závody.
 • 00:07:01 To je hrozně zajímavé,
  že oni to třeba zorganizovali tak,
 • 00:07:04 aby to rušilo průběh poutě.
 • 00:07:06 Venku byla mše, ale kolem projeli
  prostě motocyklisti na motorkách,
 • 00:07:11 ten cyklokros, aby to právě co
  nejvíc narušilo průběh toho obřadu.
 • 00:07:17 Ta křížová cesta byla vysvěcena
  v roce 1917,
 • 00:07:20 ale nebyla to úplně
  první křížová cesta.
 • 00:07:22 Vlastně jí předcházely dvě dřevěné.
 • 00:07:25 Ta první byla v roce 1877,
 • 00:07:27 byl to prostý sloupek, na kterém
  byl na plechu vždycky namalován
 • 00:07:31 výjev té křížové cesty.
 • 00:07:33 Nejvíce asi se o zbudování
  té křížové cesty
 • 00:07:35 zasloužil pan místní farář
  Václav Strmisko,
 • 00:07:39 a jednak prelát, který byl zároveň
  baronem, byl to Maximilián Mayer.
 • 00:07:46 To byla velice významná postava.
 • 00:07:48 On asi nejvíce působil
  na Znojemsku.
 • 00:07:51 No a pak přispěl hrabě Sereni,
 • 00:07:53 protože vlastně celé ty lesy
  tady kolem
 • 00:07:55 patřily ještě do konce
  první světové války
 • 00:07:57 hraběcímu rodu Sereniů.
 • 00:08:02 Třeba tady vidíš ty staré buky.
 • 00:08:04 Já myslím, že pamatují začátek
  té křížové cesty, té kamenné.
 • 00:08:12 A vlastně ty větve vytvářejí
  takovou klenbu,
 • 00:08:14 že člověk ani nemá pocit,
  že je v nějaké krajině,
 • 00:08:18 že to je vlastně druh chrámu, že?
 • 00:08:21 A teď když do toho ještě padá
  ten sníh,
 • 00:08:24 tak on obnažuje tu krajinu.
 • 00:08:28 Vlastně i ten sníh obnažuje
  tu krajinu,
 • 00:08:32 a i když člověk stoupá tou cestou,
 • 00:08:35 tak je to takový určitý druh
  obnažování,
 • 00:08:38 že člověk vlastně jakoby
  znova promýšlí svůj minulý život,
 • 00:08:43 že ta jednotlivá zastavení
  se nějak odkazují
 • 00:08:45 k jednotlivým etapám života.
 • 00:08:50 I ty pády, jak už ty mladistvé,
 • 00:08:51 tak ty v tom středním věku
  nebo v dospělosti,
 • 00:08:54 vlastně všechno to poukazuje
  k tomu konci,
 • 00:08:58 který ale není tím hrobem tmavým,
  tady je ta naděje.
 • 00:09:16 Ježíš zbavován roucha - obraz,
 • 00:09:18 který dříve byl umisťován
  do zákristií,
 • 00:09:22 na místo, kde se kněz obléká
  do nádherných liturgických rouch,
 • 00:09:26 zřejmě proto, aby viděl svého
  spasitele nahého.
 • 00:09:31 A také aby správně rozuměl
  slovu proroka.
 • 00:09:35 "Jeho ubohostí jsme povýšeni,
 • 00:09:38 jeho bolestí jsme uzdraveni
  a jeho nahotou jsme oblečeni."
 • 00:09:50 Tak tady je vlastně jméno bratra
  mého dědečka.
 • 00:09:53 Jmenoval se František Slovák.
 • 00:09:55 A ten padl 26. května 1915
 • 00:09:58 a shodou okolností ten den
  měl zrovna 20. narozeniny.
 • 00:10:04 A jinak kromě něho vlastně byli
  ve válce i ten můj dědeček,
 • 00:10:09 ten se jmenoval Jan.
  On se dožil teda devadesáti.
 • 00:10:14 Tak ke stáru se vracela ta válka
  v takových zvláštních příbězích.
 • 00:10:22 Jev tom i něco, co vlastně
  překračuje tu každodennost.
 • 00:10:27 On třeba říkal, že ve Vídni
  léčil raněné a nemocné vojáky,
 • 00:10:34 a že vlastně co nejvíc pomáhalo
  těm vojákům,
 • 00:10:37 byla tady ta svatá voda
  z Maleniska.
 • 00:10:41 A že ta vlastně v Dunaji
  se držela u pravého břehu.
 • 00:10:45 Takže on vždycky si ji mohl nabrat,
  že ji tam měl po ruce.
 • 00:10:54 A to jsou vlastně odlitky, že jo,
  tyhlety věci?
 • 00:10:56 Ano. Vlastně ta původní křížová
  cesta, která byla barevná,
 • 00:11:02 ale už byla hodně poničená.
  Ale mělo to zase takovou patinu.
 • 00:11:05 Bylo to zarostlé, někde občas
  upadla hlava třeba,
 • 00:11:08 nebo že tam byl vidět ten čas,
 • 00:11:10 který samozřejmě je hrozně
  důležitý.
 • 00:11:13 Tak já myslím, že oni to odlili
  a domodelovali,
 • 00:11:17 a to je vlastně litý kámen,
  že to zasadili.
 • 00:11:21 Ale jinak vlastně ty podstavce
  jsou původní.
 • 00:11:24 Cena téhle křížové cesty
  je v tom zasazení
 • 00:11:27 v té staré krajině.
 • 00:11:30 I když občas se tam objeví
  takové zajímavosti,
 • 00:11:31 jako třeba ten žebřík,
 • 00:11:34 který vlastně se opírá o křížek,
  který se směrem vzhůru rozšiřuje.
 • 00:11:38 To je zvláštní. Jako kdyby člověk,
  když stoupá vzhůru,
 • 00:11:42 tak vlastně jakoby se ta cesta
  rozšiřuje a uvolňuje.
 • 00:11:47 Kdybysme to vzali jako metaforu,
 • 00:11:49 tak čím blíže k nebi,
  tak tím je to jakoby snazší,
 • 00:11:52 že nejhorší je ten začátek,
  než člověk začne stoupat.
 • 00:11:55 -Duchovní perspektiva,
  -že ta perspektiva je obrácená.
 • 00:12:09 Přicházíme do míst,
  kde je Lurdská bohutická jeskyně,
 • 00:12:13 kterou nechal postavit
  farář Prášek.
 • 00:12:18 Byl to ten farář, který putoval
  po Evropě,
 • 00:12:21 a když se vrátil z francouzských
  Lourd,
 • 00:12:23 tak tam ho napadla spásná myšlenka
 • 00:12:26 postavit Lurdskou jeskyni
  i v Bohuticích.
 • 00:12:30 A od té doby sem začala najíždět
  velká spousta poutníků.
 • 00:12:34 V 30. letech to bylo
  až 5 tisíc lidí za víkend.
 • 00:12:40 On se rozhodl, že má dostatek peněz
  na to, aby tu myšlenku dokonal,
 • 00:12:44 a chtěl dovybavit Lurdskou jeskyni
  křížovou cestou,
 • 00:12:48 tak jak to je ve francouzských
  Lourdech.
 • 00:12:52 V roce 1933 si nechal dovézt
  cedrové dřevo z Libanonu,
 • 00:12:56 celou zakázku nechal řezat
  u Bohumila Beka v Kutné Hoře.
 • 00:13:02 Tento řezbář a jeho dílna
 • 00:13:04 dělali do té doby pouze betlémy,
 • 00:13:06 dělali různé okrasy na oltáře,
  ale šel do téhle zakázky,
 • 00:13:12 kdy měl vyřezat 54 soch
  v životní velikosti.
 • 00:13:17 Po roce 48 křesťanství
  bylo utlačováno.
 • 00:13:20 On je nestačil v 50. letech
  instalovat
 • 00:13:22 a v roce 57 zemřel
  a tu myšlenku nedokonal.
 • 00:13:26 Ale sochy byly uschovány,
  než se z Bohutic odvezly.
 • 00:13:33 A tahle místa si vybavuji z mládí.
 • 00:13:35 Já jsem se vlastně nedaleko tady
  od té Lurdské jeskyně narodil
 • 00:13:38 a samozřejmě jako kluci jsme
  kolem Lurdské jeskyně,
 • 00:13:43 dá se říct, vyváděli,
 • 00:13:46 ale měli jsme takový zvláštní pocit
  ze soch,
 • 00:13:48 protože jejich výrazy byly
  takové až děsivé.
 • 00:13:54 V dnešní době jsem to všechno
  napravil
 • 00:13:56 a sochám jsme pomohli do lepšího
  stavu, do lepšího prostředí.
 • 00:14:02 V těchto místech jsou pozůstatky
  cesty,
 • 00:14:04 kde měla být umístěna křížová
  cesta.
 • 00:14:07 Mělo zde být 13 zastavení
  samotné cesty
 • 00:14:09 a 14. zastavení - samotný hrob.
 • 00:14:13 A měl být umístěn v kapli
  na hřbitově.
 • 00:14:18 Nám se v roce 2007 sochy podařilo
  dovézt zpět do Bohutic
 • 00:14:23 do místního kostela.
 • 00:14:25 V té době to byl takový impulz
  pro to,
 • 00:14:27 abysme tenhle záměr po faráři
  Práškovi dokonali.
 • 00:14:32 V té době jsem si myslel,
  že to bude jednoduchá záležitost,
 • 00:14:35 ale ono to samozřejmě
  tak jednoduché nebylo,
 • 00:14:37 protože ty sochy byly
  v žalostném stavu.
 • 00:14:41 Některé sochy neměly ruku,
  některé neměly nohu,
 • 00:14:44 byly bez polychromie,
 • 00:14:47 takže nastal čas, kdy jsme se
  snažili sehnat různé prostředky
 • 00:14:50 na to, abysme těm sochám pomohli.
 • 00:15:08 "Za ním šel veliký zástup lidu.
 • 00:15:10 Ženy nad ním naříkaly
  a oplakávaly ho.
 • 00:15:14 Ježíš se k nim obrátil a řekl:
 • 00:15:16 Dcery jeruzalémské,
  nade mnou neplačte!
 • 00:15:19 Plačte nad sebou a nad svými dětmi,
 • 00:15:22 neboť, hle, přicházejí dny,
  kdy budou říkat:
 • 00:15:25 Blaze neplodným, blaze těm,
  které nerodily a nekojily.
 • 00:15:30 Tehdy řeknou horám: Padněte
  na nás
 • 00:15:32 a pahrbkům: Přikryjte nás,
 • 00:15:35 neboť děje-li se toto se zeleným
  stromem, co se stane se suchým?"
 • 00:15:48 Nyní máme tenhleten
  nádherný prostor.
 • 00:15:52 Je to druhé patro zámku,
  kde jsou umístěny.
 • 00:16:00 Tenhle sochař vlastně vybavil
  většinu soch z cedrovýho dřeva.
 • 00:16:07 Cedr je velice odolný
  vůči dřevokazným organismům.
 • 00:16:12 Ale část, některé skulptury,
  jsou z lípy.
 • 00:16:17 A vzhledem k tomu takovýmu osudu
  trošku celé té věci,
 • 00:16:23 právě ty lipový sochy
  byly značně napadený červotočem,
 • 00:16:27 takže před náma stál úkol
 • 00:16:30 stabilizace té silně narušené
  dřevní hmoty
 • 00:16:35 a specielně u Panny Marie,
 • 00:16:38 která je v tom zastavení Ukládání
  do hrobu,
 • 00:16:42 ta situace byla kritická.
 • 00:16:47 Na tomto sousoší vidíme například
  Piláta,
 • 00:16:51 který byl také bez polychromie.
 • 00:16:54 Na něm byla ze dvou třetin,
  úplně dole bylo vidět surové dřevo.
 • 00:17:02 Tady na této soše znovu musela být
  vyřezána ruka.
 • 00:17:07 Ještě jí pořád chybí zástava,
 • 00:17:09 takže při dalším restaurování
  bude ta zástava doplněna.
 • 00:17:15 Na samotném ukřižování je vidět,
  jak je poškozena polychromie.
 • 00:17:20 Ježíši chybí například prst.
 • 00:17:23 Došlo k poškození od návštěvníků,
  kdy jsme je měli vystavené v kapli,
 • 00:17:30 tak jeden z návštěvníků se pokusil,
  nebo ulomil prst,
 • 00:17:34 a pokusil se si vzít ho sebou domů.
 • 00:17:40 Čteme v evangeliích tato slova:
  "Na kříži zvolal Ježíš:
 • 00:17:46 Otče, odpusť jim, protože nevědí,
  co dělají!
 • 00:17:51 A lidé stáli okolo
  a posmívali se mu.
 • 00:17:55 A Ježíš řekl k tomu,
  co s ním byl ukřižován:
 • 00:17:58 Ještě dnes budeš se mnou v ráji."
 • 00:18:02 Text to je velmi stručný,
 • 00:18:04 žádné podrobnosti o bolesti
  z probodených rukou,
 • 00:18:07 hlavy rozdrásané trním,
  o tom, jak se ukřižovaný dusí.
 • 00:18:13 Písmo jen říká: "Ten, koho právě
  zabíjejí, odpouští svým vrahům
 • 00:18:20 a dává naději tomu,
  který je od všech zavržen."
 • 00:18:43 Dostal jsem se k tomu díky
  Bedřišce Znojemské,
 • 00:18:46 díky tomu, že ta klasická křížová
  cesta byla pojata modernisticky.
 • 00:18:54 Farářům na severu Čech se zdála
  moc moderní.
 • 00:18:58 Chtěli po ní, po Bedřišce,
  aby ju upravila,
 • 00:19:01 ale ty obrazy jsou jako její děti,
  a upravit dítě je problém.
 • 00:19:07 Tak jí vlastně zbyly
 • 00:19:08 a na to konto jsme vymysleli
  společně
 • 00:19:09 tady tu meditační křížovou cestu.
 • 00:19:13 Já si vzpomínám, když se zahajovala
  ta křížová cesta,
 • 00:19:17 jako když jsi vlastně přišel
  s tím nápadem, dát ten platan tady,
 • 00:19:23 a k tomu platanu se dal vlastně
  ten kámen, kde bylo řečeno:
 • 00:19:31 "Ať sem chodí ti,
  kteří si lásku slibujou,
 • 00:19:38 a kteří jsou rozvedení,
  ať se spojí."
 • 00:19:43 A potom jsi mi říkal,
  že byli tady dva sousedi,
 • 00:19:47 kteří léta spolu nemluvili,
 • 00:19:50 a když se zahajovala ta křížová
  cesta,
 • 00:19:53 tak potom přišli
  a sedli si vedle sebe.
 • 00:19:57 A to jsem si říkala:
 • 00:19:58 To je vlastně ten účel toho,
  dělat tyhlety akce,
 • 00:20:04 a vůbec jako tu křížovou cestu,
  aby se lidi začli mít rádi.
 • 00:20:12 Díky vojenskýmu duchovnímu
  Monsignorovi Supovi,
 • 00:20:14 který světil tuto cestu,
 • 00:20:17 a vlastně byl duchovní jak v Koreji,
  ve Vietnamu,
 • 00:20:21 a vlastně dotáhl to až na vrchního
  duchovního celé americké armády,
 • 00:20:25 proto tato křížová cesta
  byla vysvěcená 11. září 2011,
 • 00:20:30 čili 10 let od Dvojčat,
 • 00:20:33 tak na základě celosvětového
  sblížení všech náboženství
 • 00:20:39 jsme si dovolili dát za křížovou
  cestu
 • 00:20:41 ještě symboliku hinduismu,
  buddhismu a judaismu.
 • 00:20:48 Tohle je taková skrytá pozoruhodná
  zahrada
 • 00:20:51 a mě na té věci překvapuje to,
 • 00:20:53 jak ta jednotlivá zastavení
  vyrůstají z těch prastarých stromů
 • 00:20:58 a tak se jakoby integrálně zapojují
  do té přírody.
 • 00:21:02 A nakonec vlastně to všechno ústí
  tady do té rozhledny.
 • 00:21:07 To není vůbec obvyklé
 • 00:21:08 a s tím jsme se ještě tedy
  nesetkali.
 • 00:21:10 Rozhledna Anička,
  je to po naší vnučce,
 • 00:21:13 a hlavně proto, když člověk
  má v životě ty problémy,
 • 00:21:17 který neumí řešit, tak si vyjde
  po těch 44 schodech
 • 00:21:22 a řeší ten pohled na svět
  z ptačí perspektivy,
 • 00:21:25 který je podstatně jednodušší.
 • 00:21:28 Čili myslíte si, že vlastně
  ta křížová cesta,
 • 00:21:31 tak jak končívají uložením
  do hrobu,
 • 00:21:34 což je vlastně nějaký sestup dolů,
 • 00:21:36 tak ta vaše naopak končí tím,
  že se vystupuje někam nahoru?
 • 00:21:40 Nahoru a dává naději.
 • 00:21:45 Pořád na tom světě, nejenom u nás,
  ale i jinde,
 • 00:21:49 a zvláště v dnešním světě,
 • 00:21:51 jsou ti, kteří jsou perzekuováni,
  kteří jsou pronásledováni,
 • 00:21:58 kteří jsou odsuzováni,
  kteří jsou nakonec i křižováni,
 • 00:22:04 ti, kteří prostě jako procházejí
  světem lhostejnosti, světem násilí.
 • 00:22:15 To je pořád aktuelní záležitost.
 • 00:22:18 Čili to není historická záležitost,
  křížová cesta,
 • 00:22:22 to je aktuelní záležitost.
 • 00:22:25 No a nemusím se šířit o násilí
  v tomto světě.
 • 00:22:32 Mně přišel jednou dopis od jednoho
  malíře, kde mně psal:
 • 00:22:38 "Prosím vás, nechte prostě
  těch líbeznejch tvářiček.
 • 00:22:42 Svět je jinej."
 • 00:22:44 A poslal mi fotografie svých děl,
  kde byly lebky, samá krev.
 • 00:22:48 "Prostě takovej je svět
  a ne to, co vy děláte."
 • 00:22:54 Já jsem napřed mu nechtěla
  odpovědět,
 • 00:22:56 ale potom jsem mu odpověděla:
 • 00:22:59 "Já jsem se hodně v životě
  dost potýkala s bolestí u druhých,
 • 00:23:06 nakonec i s mým mužem,
 • 00:23:10 ale i ta Božena Němcová,
  když jí bylo nejhůř,
 • 00:23:12 tak psala rozkošnou a milou
  Babičku."
 • 00:23:19 Čili tam se dává síla,
 • 00:23:22 ne přišlápnout toho člověka,
  že ten svět je tvrdej,
 • 00:23:27 že prostě jako je plnej násilí.
 • 00:23:33 Ne! Zvednout, zvednout člověka.
  To má být cílem umění.
 • 00:23:40 A takto já to pojímám.
 • 00:23:49 Pieta.
 • 00:23:53 Vždycky se znázorňovala
  ta Madona bolestná,
 • 00:23:59 ovšem po té vší bolesti vlastně
  ten konec,
 • 00:24:05 ona musela vědět, proč je ta oběť.
 • 00:24:08 Proto jsem jako toho Krista
  už dávala do toho nekonečna,
 • 00:24:13 do toho vesmíru.
 • 00:24:16 I ta ruka je vlastně
  už v tom vesmíru.
 • 00:24:19 Proto ne bolestná, ale spíš
  zahleděná do toho zítřka.
 • 00:24:27 Čili to je pak tedy vyjádřeno tím,
 • 00:24:28 že vlastně se nedívá na toho
  mrtvého Krista,
 • 00:24:31 ale do toho prostoru?
 • 00:24:32 Ano. Ano. On už je jinde.
 • 00:24:36 I jak ví, že prostě jako,
  když je ten poslední výdech,
 • 00:24:42 tak ze všech těch kolem, co jsou,
  tak to spadne, ta bolest.
 • 00:24:48 Pak teda samozřejmě,
 • 00:24:50 jak u toho posledního
  je ta opuštěnost,
 • 00:24:53 ale v tomto momentu prostě
  to je přechod do jiného světa.
 • 00:25:06 O věcech, o kterých se nedá mluvit,
  by se asi raději mělo mlčet.
 • 00:25:11 Vždyť jaká je naše zkušenost
  se smrtí?
 • 00:25:15 Snad jsme viděli někoho umírat,
 • 00:25:17 snad jsme viděli někoho,
  jak se potácí v bolestech,
 • 00:25:21 ale sami o smrti nic nevíme.
 • 00:25:24 A přesto, chtěli bychom znát
  nějakou odpověď,
 • 00:25:28 jaký je smysl života
  a jaký je smysl smrti.
 • 00:25:38 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související