iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 10. 2015
15:10 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
21996
zhlédnutí

Tajný život skal

Znaky ve skalách

Výpravy Václava Cílka do světa skal

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Tajný život skal - Znaky ve skalách

 • 00:00:17 I docela obyčejné nenápadné kameny
 • 00:00:20 mají několik životů
  a svá tajemství.
 • 00:00:24 Prvním životem kamene je,
  jak vznikl.
 • 00:00:27 Jeho druhým životem je,
  jakou krajinu vytvořil,
 • 00:00:32 ale jeho největším tajemstvím je,
 • 00:00:35 jak se sžil s člověkem
  a jak na něj působí.
 • 00:00:39 Vydejme se na cestu do údolí řek,
  lesů a do skal Čech a Moravy.
 • 00:00:45 Uvidíme naši zemi,
  jak jsme ji dosud nespatřili,
 • 00:00:48 v tajném písmu hornin
  a světel minerálů.
 • 00:01:00 Tento díl se bude týkat
  znaků ve skalách.
 • 00:01:03 První a základní situace je,
 • 00:01:05 kdy samotná skála nebo hora
  je znakem,
 • 00:01:08 to je Říp, to je Radhošť,
  to je Sitno.
 • 00:01:17 Druhá situace je ta,
 • 00:01:18 že když ve skalách je něco vyryto,
  nějaká značka, nějaký symbol.
 • 00:01:24 A třetí situace teprve je ta,
  když z té skály, z toho pískovce,
 • 00:01:28 udělám sochu nebo patník,
 • 00:01:30 nebo něco, co nese nějakou
  informaci.
 • 00:01:48 Začínáme na zvláštním místě.
 • 00:01:51 V kraji nedaleko Třeštic,
  které je hrozně málo známé,
 • 00:01:55 kde na těchhletěch výšinných
  polohách
 • 00:01:59 na buližníkových sucích,
  které jsou v krajině,
 • 00:02:03 sídlili lidé chamské kultury.
 • 00:02:05 A abychom si uvědomili
  v jaké situaci jsme,
 • 00:02:08 tak se tady nalézáme někdy
  v situaci lidí před 5 tisíci lety.
 • 00:02:15 To znamená, něco megalitického,
 • 00:02:17 něco složeného z velkých kamenů
  už je ve vzduchu.
 • 00:02:21 V Bretani v této době vznikají
  jedny z těch největších,
 • 00:02:25 nejrozsáhlejších megalitických
  hrobek
 • 00:02:27 a v Egyptě se už připravuje situace
  na stavbu pyramid.
 • 00:02:33 Pojďme se vrátit nazpátek
  do českého pravěku,
 • 00:02:36 do eneolitu, mezi lidi chamské
  kultury,
 • 00:02:40 protože právě v tomhletom prostředí
  tady žili.
 • 00:02:44 Žili v této absurdní krajině,
 • 00:02:46 která v Čechách má velice málo
  obdob,
 • 00:02:49 ale právě mezi Křivoklátskem
  a Plzní a víc k jihu
 • 00:02:53 nalézáme celou řadu těchhle
  vypreparovaných,
 • 00:02:57 krásných, divokých buližníkových
  skal.
 • 00:03:06 Když procházím těmito skalami,
 • 00:03:07 tak si všímám, že jsou upravené
  člověkem, že jsou zurážené.
 • 00:03:11 Nevíme kdy, jestli to bylo
  v pravěku nebo ve středověku,
 • 00:03:15 nebo docela nedávno,
  ale jasně tady cítíme dotyk lidí.
 • 00:03:21 Jinak si říkám: My jezdíme
  do Bretaně,
 • 00:03:23 jezdíme na různá zvláštní místa,
 • 00:03:26 kde chceme procítit nějakou poetiku
  nebo možná nějakou pravěkou sílu,
 • 00:03:31 ale tohleto místo konkrétně
  si s Bretaní, myslím,
 • 00:03:36 v ničem nezadá.
 • 00:04:18 Mnoho pískovcových skalních převisů
  bylo v pravěku osídleno.
 • 00:04:21 Archeologové, a vlastně i my
  ostatní,
 • 00:04:24 se už mnoho let díváme po tom,
 • 00:04:27 jestli na těchhle pískovcových
  stěnách
 • 00:04:29 nenalezneme nějaký zbytky maleb
  anebo rytin,
 • 00:04:33 ale většinou je to tak, že ten
  pískovec málo vydrží a ubývá,
 • 00:04:37 takže i když některé převisy
  asi byly malované,
 • 00:04:40 tak se to dneska nedozvíme.
 • 00:04:42 Jedna z významných výjimek
  je rytina připomínající panenku,
 • 00:04:49 kterou objevil Václav Sojka,
 • 00:04:51 a později archeolog Jiří Svoboda
  určil,
 • 00:04:55 že existují analogie ve Španělsku,
  které pochází z doby bronzové.
 • 00:05:02 Takže není vyloučeno,
  že to, na co se díváte,
 • 00:05:04 je jeden, možná jediný,
 • 00:05:07 příklad skalního umění
  doby bronzové u nás.
 • 00:05:14 V Čechách asi nikdy nebudeme mít
 • 00:05:16 takové ty pravěké parky
  skalního umění, jako je Tassilie,
 • 00:05:20 ale nicméně nedaleko panenky
  nalézáme několik skalních rytin,
 • 00:05:25 dokonce někdy dělané tím způsobem
  té piketáže, toho vyklepávání.
 • 00:05:32 A tyto obrazce nemají žádnou
  nám známou analogii.
 • 00:05:39 Třeba podívejte se na tohleto,
 • 00:05:40 vypadá to jako panenka,
  nebo jako figurka.
 • 00:05:43 Těžko říct vlastně, co to je.
 • 00:05:45 Archeologická sonda tady objevila
  středověké pozůstatky,
 • 00:05:49 takže minimálně je to středověk,
 • 00:05:51 ale nedivil bych se, kdyby tyto
  obrazce byly ještě starší.
 • 00:05:59 Tyto pečlivé a jinou technikou
  udělané značky
 • 00:06:01 už můžeme datovat do vrcholného
  středověku, nebo do renesance.
 • 00:06:06 Jedna značka - šipka mířící dolů,
  ale údajně tam žádný poklad není.
 • 00:06:10 Další značka podobná vlčímu háku
  a potom ještě jedno znamení,
 • 00:06:16 vlastně vůbec nejvíc fantastické,
  které vypadá takhle
 • 00:06:21 a podobá se těm starým kamenickým
  značkám.
 • 00:06:26 Původ je nejasný a opředený
  pověstmi,
 • 00:06:28 nicméně v této oblasti je doloženo,
 • 00:06:31 že zde působili vlašští hledači
  drahokamů,
 • 00:06:36 nebo alespoň drahých kovů
  a tyto značky vytvářeli.
 • 00:06:40 Z jiného typu literatury
  ale také víme,
 • 00:06:42 že tyhlety značky byly
  někdy kresleny
 • 00:06:46 jako evokační symboly, to znamená,
 • 00:06:48 mám pocit, že tato oblast
  něco drahého skrývá,
 • 00:06:53 tak se snažím ochočit si
  nějakého gnóma,
 • 00:06:56 nějakého permoníka teda,
 • 00:06:59 aby přišel a sdělil mi,
  kde tady naleznu poklad.
 • 00:07:17 Tyto značky šťastně zvýrazněné
  lišejníkem už mají jiný charakter,
 • 00:07:22 jsou takové rovnější,
  jsou víc technicistní.
 • 00:07:26 Tohle může být nějaká
  chemická nádoba,
 • 00:07:29 takže si umíme představit
  povídání o alchymistech.
 • 00:07:33 Pode mnou je možná průzkumná šachta
  na železné nebo na jiné rudy.
 • 00:07:39 Tohle je taky záhada,
  ale řekl bych, že malá.
 • 00:07:42 To důležité jsou ty panenky
  a ty divné symboly,
 • 00:07:45 které jsme viděli před chvílí,
 • 00:07:47 které jsou doopravdy unikátem
  a nafilmovány byly vůbec poprvé.
 • 00:08:06 Na malebné žulové Ostrožně
  na soutoku Vltavy a Otavy
 • 00:08:11 stávalo pravěké hradiště,
 • 00:08:14 ale dnes zde stojí klenot
  mezi českými hrady,
 • 00:08:19 královský Zvíkov.
 • 00:08:21 A k tomuto Zvíkovu se váží
 • 00:08:23 nejenom pověsti o zvíkovském
  raráškovi,
 • 00:08:25 ale také o zvláštních runových
  znacích ve skalách.
 • 00:08:30 Pojďme se na ně podívat!
 • 00:08:33 Když po ránu vstupujeme do hradu,
 • 00:08:35 tak se nám stane něco,
  co je opisováno tím slavným klišé,
 • 00:08:40 že na nás dýchne historie.
 • 00:08:42 Nejenom historie,
 • 00:08:43 ale také doopravdy něco tajemného,
  prastarého,
 • 00:08:45 což si myslím, že je tady dáno
  tím keltským
 • 00:08:49 a ještě starším hradištěm.
 • 00:08:51 To, proč sem přicházíme,
 • 00:08:53 je ta velká hranolovitá věž
  ještě románského typu,
 • 00:08:58 které se říká hlízovitá věž,
  nebo markomanka.
 • 00:09:02 A o této věži soudili
  páni profesoři 19. století,
 • 00:09:07 že je věží buďto ještě římskou,
  anebo věží starogermánskou.
 • 00:09:15 A nalézali na ní kamenické značky,
  které známe i odjinud
 • 00:09:18 a snažili se uhodnout,
 • 00:09:20 jestli se nejedná o nějaké
  staré germánské runy.
 • 00:09:25 Kamenické značky jsou vlastně
  podpisy
 • 00:09:29 a zároveň je to důkaz
  o odvedené práci.
 • 00:09:34 To znamená, na základě tohoto
  podpisu já pak mohu
 • 00:09:36 té kamenické huti dejme tomu
  fakturovat odvedenou práci.
 • 00:09:41 Jak vznikají kamenické značky?
 • 00:09:43 Z Francie máme doloženo,
 • 00:09:45 že se začíná někdy takovýmhle
  čtverečkem, magickým čtvercem,
 • 00:09:50 který má 3 krát 3 pole.
 • 00:09:55 To znamená, doopravdy je tady
  devět znaků.
 • 00:09:59 A kdyby se kameník jmenoval
  dejme tomu Adam a nějak dál,
 • 00:10:04 tak on by přiřadil každému písmenu
  nějaké číslo
 • 00:10:07 a teďka by vytvořil součty
  těch čísel
 • 00:10:11 a propojil by je nějakým zajímavým
  způsobem, třeba takhle.
 • 00:10:17 Když se na to podíváme tady
  na věži, tak vidíme krásné značky.
 • 00:10:22 Třeba tahleta je zašlá,
  ale je tady.
 • 00:10:26 Tady se opakuje stejná značka.
 • 00:10:29 Katalogy těchhletěch značek
  nám potom pomáhají pochopit,
 • 00:10:32 jak putovali kameníci
  od hradu k hradu,
 • 00:10:36 na kterých všech stavbách
  pracovali.
 • 00:10:42 Neřekl jsem jednu důležitou věc,
  a to kde ty značky vznikaly.
 • 00:10:47 Ty značky nevznikaly tady na věži,
  ty vznikaly v lomu,
 • 00:10:50 protože kameník seděl pět
  nebo deset kilometrů daleko,
 • 00:10:53 opracovával kámen, označil ho
 • 00:10:55 a pak teprve ten kámen byl přivezen
  na hrad.
 • 00:10:59 Značná část zmatku okolo
  těch tajemných,
 • 00:11:01 jakoby runových nápisů,
  vznikala právě proto,
 • 00:11:04 že lidé předpokládali,
 • 00:11:06 že byla postavena věž a pak teprve
  do ní byly ty značky vytesány.
 • 00:11:10 Opak je pravdou.
 • 00:11:24 Jsme pod děčínským zámkem
  na soutoku Ploučnice a Labe.
 • 00:11:30 Tahleta zelená louka je hrozně
  zajímavá,
 • 00:11:33 protože tady stávalo
  celé středověké město.
 • 00:11:37 Ale ve 14. století,
 • 00:11:38 to bylo takové období výrazného
  povodňového neklidu,
 • 00:11:42 toto město, stejně jako mnoho
  jiných českých vesnice a městeček,
 • 00:11:47 bylo zcela zničeno povodní.
 • 00:11:49 Město už nebylo nikdy obnoveno
  na stejném místě,
 • 00:11:52 ale přesunulo se za děčínskou
  skálu.
 • 00:11:56 A jako mimochodem, když si
  uvědomíme úroveň povodně roku 2002,
 • 00:12:00 tak to je někde zhruba
  po má ramena,
 • 00:12:04 to znamená, kdyby nebylo to město
  zničeno už ve 14. století,
 • 00:12:07 tak určitě má vážné problémy
  začátkem 21. století.
 • 00:12:19 Pro paměť budoucím věkům
  a z praktických důvodů
 • 00:12:22 byly do skal vyrývány
  výšky povodní.
 • 00:12:27 Tady právě v Děčíně
 • 00:12:29 je jedna z nejslavnějších takových
  vodočetných zařízení.
 • 00:12:32 My si musíme představit,
  že Labe původně se opíralo o skálu,
 • 00:12:36 protože tady nebyla za mnou
  ta hráz, ale co vidíme?
 • 00:12:39 Vidíme značku 1682, 1595, 1830.
 • 00:12:46 A teďka se podívejte,
 • 00:12:48 2013, to nebyla nějak jako
  výrazně velká povodeň,
 • 00:12:52 ale jak vysoko jsme!
 • 00:12:54 Nad tím 1784 a dokonce půlka
  19. století
 • 00:12:59 a tady je několik dalších
  starých údajů.
 • 00:13:03 Po straně ještě je vyryto měřítko,
 • 00:13:06 to znamená, že ne všechny povodně
  jsou tady zaznamenány,
 • 00:13:10 ale v kronikách bývá zaznamenána
  výška vody.
 • 00:13:14 Tohle je z hlediska povodňové
  situace, řekl bych,
 • 00:13:18 naprosto jedinečný povodňový
  dokument.
 • 00:13:24 Stopy ve skalách nám ukazují
  nejenom nějaký posvátný život lidí,
 • 00:13:28 ale také úplně normální každodenní
  všednost.
 • 00:13:36 Vstoupili jsme do údolí
  Suché Kamenice,
 • 00:13:38 jako bočního přítoku Labe.
 • 00:13:41 Krajina byla odlesněna,
 • 00:13:42 a to, co vidíme kolem nás,
  jsou zbytky stavení,
 • 00:13:45 detailně propracované cesty.
 • 00:13:47 Je to taková sudetská archeologie
  19. a 20. století
 • 00:13:52 a úplně s radostí vnímáme,
 • 00:13:55 jak si to příroda zase bere
  všechno nazpátek
 • 00:13:58 a zároveň ale také vždycky
  věnujeme tu vzpomínku těm lidem,
 • 00:14:02 kteří tady žili celé roky
  nebo desetiletí,
 • 00:14:05 často v hrozně chudobných poměrech.
 • 00:14:12 Nápis dosvědčuje,
 • 00:14:14 že tady ještě v 19. století
  probíhalo plavení dřeva.
 • 00:14:28 Betonová stavba bunkru zmizela
  pod vegetací
 • 00:14:34 jako nějaký mayský chrám
  na Yucatanu,
 • 00:14:40 ale když se podíváme kolem,
 • 00:14:43 tak nalézáme nejenom tenhleten
  pěkný řapík,
 • 00:14:47 ale i záznam obránců vlasti
  z mobilizace roku 1938.
 • 00:14:56 Je to o tom, že vlasti zůstaneme
  věrni, a že tady stojíme na stráži.
 • 00:15:04 Tady je hrozně působivé to,
 • 00:15:05 že jsme v naprosté divočině
  mezi spadanými bloky pískovců
 • 00:15:11 a najednou narazíme na detailně
  z kamenů vyskládaný náhon k mlýnu,
 • 00:15:20 který ale neměl dost vody
  a tak zbankrotoval.
 • 00:15:31 To, co tady provozujeme,
  je taková pískovcová detektivka,
 • 00:15:35 kdy na základě drobných stop
  v kameni
 • 00:15:37 se snažíme odhadnout,
  co se tady kdysi stalo.
 • 00:15:43 Pískovce jsou poměrně měkké
 • 00:15:45 a lidi přes zimu, když nepracovali
  na poli, měli poměrně dost času.
 • 00:15:50 Nikde nenacházíme takovou škálu
  všelijakých výklenků a útvarů
 • 00:15:56 udělaných lidskou rukou,
  jako v pískovcích.
 • 00:16:00 Podívejte se třeba na tohleto,
  co to je?
 • 00:16:02 To je skříňka. To je špajz,
 • 00:16:04 tady se zastrčily prkýnka,
  skála chladila,
 • 00:16:07 takže hospodyně tady pravděpodobně
  měla nějakej krajáč s mlékem,
 • 00:16:11 nebo něco podobného.
 • 00:16:13 Skála nade mnou je přitesaná celá
 • 00:16:17 a tady zase vidíme,
  že byly zapuštěny trámy.
 • 00:16:21 Tady šla podlaha a co je potom
  teda támhleten výklenek?
 • 00:16:25 No, pravděpodobně tam odkládali
  svíčku,
 • 00:16:28 nebo nějakou lampičku na noc.
 • 00:16:31 Ten dům původně byl vlastně
  přede mnou
 • 00:16:34 a protože byl dřevěný, tak shnil
  a spadnul.
 • 00:16:38 A když jdeme do tohodle,
  co vypadá jako sklípek,
 • 00:16:40 tak si uvědomujeme zátesky.
 • 00:16:43 Umíme si představit, kde byly
  dveře, jak ty dveře se otevíraly,
 • 00:16:47 a když vkročíme dovnitř, já si
  takhle na to rozsvítím světlo,
 • 00:16:53 tak co najdeme?
  Najdeme žlaby, že jo.
 • 00:16:55 Takže jasně vidíme, že aspoň prostě
  v určité chvíli
 • 00:17:00 tady byla ustájena dvě zvířata,
  pravděpodobně dvě kravičky.
 • 00:17:09 Tyhlety sklípky se většinou
  opracovávaly kopáčem,
 • 00:17:12 polovičním krumpáčem.
 • 00:17:15 A to, co vidíme,
  jsou stopy po tesání.
 • 00:17:24 Většina drobných kamenných památek,
 • 00:17:25 jako například smírčích křížů,
  nebo nápisů ve skalách,
 • 00:17:29 se týká lokálních historií.
 • 00:17:31 Je to něco jako kamenný bulvár,
  nebo jako kamenná černá kronika.
 • 00:17:52 Ono je mnoho typů smírčích křížů.
 • 00:17:54 Základní smírčí kříž je o tom,
 • 00:17:57 že se stane neštěstí,
  nebo někdo někoho zabije,
 • 00:18:00 třeba často nešťastnou náhodou,
 • 00:18:01 a ten hříšník, aby odčinil to,
  co provedl,
 • 00:18:05 jde do lesa, vytáhne kámen,
  otesá ho
 • 00:18:09 a dopraví ho na místo,
  kde se stalo neštěstí.
 • 00:18:12 Jiné vysvětlení je to, že v místě,
  kde zahynul člověk,
 • 00:18:15 tak to místo je jako něčím
  proklaté, musíte si tam dát pozor,
 • 00:18:19 kdo ví, jestli tam o půlnoci
  nechodí duchové,
 • 00:18:22 tak radši prostě postavíte kříž
  ještě na paměť toho člověka.
 • 00:18:27 A zároveň ten kříž říká:
 • 00:18:28 "Tady se stalo to a to,
  modlete se za moji duši."
 • 00:18:35 Toto je slavný smírčí kříž
  pod Ostašem
 • 00:18:39 nedaleko Police nad Metují,
 • 00:18:42 takový jeden z těch našich
  nejkrásnějších,
 • 00:18:45 se zvláštní rytinou člověka
  z druhé strany.
 • 00:18:51 A to je tenhle typ památek,
  který je vlastně hrozně neumělý,
 • 00:18:55 a přitom hrozně pocitově působivý.
 • 00:19:11 Ve městě se říká, že grafity
  přitahují grafity
 • 00:19:14 a v pískovcových skalách
 • 00:19:15 jedny nápisy přitahují
  další pískovcové nápisy.
 • 00:19:20 Přicházíme k takové malinkaté
  jeskyňce na Čížkových kamenech,
 • 00:19:24 kde mě čeká pan Otto Štemberka,
 • 00:19:26 místní znalec ze Sdružení
  draka,
 • 00:19:29 a budu se ho vyptávat,
 • 00:19:31 co znamená támhleten
  zvláštní nápis pod kamenem?
 • 00:19:36 Tohleto místo je zajímavé tím,
 • 00:19:38 že při válce roku 1866,
  rakousko-pruské,
 • 00:19:42 sem odešli obyvatelé
  Dolního Poříčí,
 • 00:19:47 aby se schovali před tím
  běsněním té války.
 • 00:19:51 A tady se můžeme podívat,
 • 00:19:54 tady je přímo nápis toho dotyčného,
  jmenoval se Walzel,
 • 00:19:59 a on nám tam právě,
  jak jste koukal na ten nápis,
 • 00:20:02 zanechal zprávu o tom svém
  pobytu tady,
 • 00:20:05 jak se schovávali v době té války.
 • 00:20:10 Lidé se vždycky podepisovali.
  Podpisy známe z římských Pompejí,
 • 00:20:14 ale když se podíváme na rozdíl
  mezi dřívějškem a dneškem,
 • 00:20:18 tak tady se spíš jedná o zachování
  paměti
 • 00:20:21 a někdy o nenápadné zachování
  paměti,
 • 00:20:24 zatímco těch posledních 10, 15
  nebo 20 let
 • 00:20:28 je taková ta potřeba té velké
  halasné sebeprezentace.
 • 00:20:35 A my v podstatě všude vidíme
  jednak sprejové nápisy
 • 00:20:39 a jednak ničení starších nápisů.
 • 00:20:44 A vždycky je za tím takové
  to upozornění, že:
 • 00:20:46 "Já jsem ten větší,
  já jsem ten důležitější."
 • 00:20:48 A to nás vede k tomu,
  že některé lokality musíme tajit.
 • 00:20:54 Kolegové ze Sdružení draka
  z Trutnova
 • 00:20:57 na expedici trvající 30 dní,
 • 00:21:01 při které obešli stokilometrový
  okruh okolo města,
 • 00:21:05 objevili naprosto neuvěřitelný
  počet
 • 00:21:07 700 hraničních kamenů
  a hraničních značek.
 • 00:21:11 Nejstarší kameny pocházejí
  někdy z 16. století.
 • 00:21:15 Tady jsou pravděpodobně indikovány
  erbem
 • 00:21:18 a monogramem V.S.
  Václav Smiřický,
 • 00:21:22 jinak velmi často se objevují
  tyhlety zdvojené kříže.
 • 00:21:27 Pro Trutnov je charakteristická
  kombinace písmen T a S,
 • 00:21:32 což je Stadt Trautenau,
  neboli město Trutnov.
 • 00:21:46 Jsme v Sudetech, a tak ne všechny
  naše nálezy nám dělají radost,
 • 00:21:50 i když značná část těchto nálezů
  jsou dneska historickými prameny.
 • 00:21:55 Co bylo v této nice?
 • 00:21:56 -Panenka Maria?
  -No, Panenka Maria to nebyla.
 • 00:22:00 Zdejší historik Ondřej Vašata
 • 00:22:03 našel v dobovém tisku
  toto vyobrazení runového nápisu
 • 00:22:08 a k tomu zjistil následující:
 • 00:22:12 Sudetoněmecká mládež, se tam praví
  na tom nápisu,
 • 00:22:16 věnuje Adolfu Hitlerovi,
  vůdci všech Němců, v roce 2045.
 • 00:22:22 To datum zdá se vám nesmyslné,
  když nápis vznikl v roce 1932?
 • 00:22:26 Svou logiku to ale má.
 • 00:22:28 Autoři nápisu za počátek letopočtu
  považovali,
 • 00:22:30 podobně jako pangermánští
  ideologové,
 • 00:22:34 slavná vítězství Germánů nad Římany
  v srpnu až září
 • 00:22:37 roku 113 před naším letopočtem.
 • 00:22:40 Ale nápis samotný,
  píše Ondřej Vašata,
 • 00:22:43 byl prý odstraněn snad již
  ve 30. letech,
 • 00:22:46 to znamená, ještě před válkou.
 • 00:23:02 Toto je to slavné místo,
 • 00:23:03 kam v 16. století dorazila
  pozemková komise?
 • 00:23:06 Ano, tohle je přesně to místo.
 • 00:23:08 My tomuto kameni pracovně říkáme
  barokní,
 • 00:23:11 a to z toho důvodu, že je na něm
  vytesán letopočet 1666,
 • 00:23:16 ale jinak máme velmi zajímavý zápis
  od Simona Hüttela
 • 00:23:20 v jeho kronice ze 16. století,
 • 00:23:22 a já to radši přečtu,
  abych něco nepopletl.
 • 00:23:27 "Léta páně 1573, 19. května,
 • 00:23:30 tu starý lesník Havel ze Studence
  zastavil
 • 00:23:34 a přede všemi vypověděl
  na svoje nejlepší svědomí,
 • 00:23:37 že je mu povědomo, že zde,
  až nahoře na Stadtbergu,
 • 00:23:40 začínají ty správné hranice
 • 00:23:42 mezi pánem na Náchodě
  a Trutnovskými a řekl:
 • 00:23:45 Právě na tom místě se stýkají
  hranice tří pánů,
 • 00:23:48 jak je pak vidět nedaleko těch
  tří borovic na jednom kameni,
 • 00:23:51 -To je tento kámen.
  -To je tento kámen.
 • 00:23:55 kde je vysekán erb pána
  ze Šumburka
 • 00:23:58 a nad ním stojí dvě písmena:
  A a S.
 • 00:24:03 Tady tedy poněkud překvapivě
  je S otočeno zrcadlově.
 • 00:24:07 Takže teď se vlastně díváme
  na ten výjev,
 • 00:24:09 který tady viděl Simon Hüttel
  a další členové komise v roce 1573
 • 00:24:16 a je to tedy velmi památný kámen.
 • 00:24:24 Skála, to je první médium člověka.
 • 00:24:27 Nejstarší jeskynní malby
  jsou starší jak 40 tisíc let.
 • 00:24:33 Indiáni, domorodci, beduíni,
  kdekdo, vytvářel obrazy ve skalách.
 • 00:24:40 Často to byly obrazy ruky,
 • 00:24:41 někdy dokonce ruky s chybějícím
  článkem,
 • 00:24:46 nebo ruky s šesti prsty,
 • 00:24:48 figury zvířat, figury dějů,
  figury života, toho, co se dělo.
 • 00:24:57 Dneska už máme jiná média
 • 00:25:00 a také skal je málo
  a je jich škoda.
 • 00:25:05 A proto to mystérium toho kamene
  si vlastně můžeme odpustit,
 • 00:25:12 protože jak říkali indiáni,
 • 00:25:15 je jenom jedna věc,
  která je trvalejší než skála,
 • 00:25:22 a to je vítr.
 • 00:25:31 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2014

Související