iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 7. 2019
12:50 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
2589
zhlédnutí

Postřehy odjinud

Jižní Afrika očima Vladimíra Kroce

Moravan z Kunína

5 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Postřehy odjinud - Jižní Afrika očima Vladimíra Kroce

 • 00:00:16 "Údolí Milosti", tak přejmenoval
  někdejší prezident Nelson Mandela
 • 00:00:20 oficiální sídlo hlavy státu
  v Kapském Městě.
 • 00:00:23 Podle Genadendalu,
  první misijní stanice na jihu Afriky.
 • 00:00:34 23. dubna roku 1738 ji tady,
  původně v údolí Paviánů,
 • 00:00:39 založil rodák z moravskoslezského
  Kunína George Schmidt.
 • 00:00:44 Ještě mu nebylo ani třicet,
  když připlul do Kapského Města
 • 00:00:48 jako příslušník Jednoty bratrské
  na svoji první misii.
 • 00:00:52 Měl za sebou 6 měsíců plavby
  podél západoafrických břehů
 • 00:00:56 a ve vlasti 6 let věznění
  katolickou církví kvůli tomu,
 • 00:01:00 že se hlásil k protestanské víře.
 • 00:01:02 Po 6 letech okovů a mučení
  prý jeho víra zeslábla
 • 00:01:06 a veřejně se jí zřekl.
  Proto mohl být propuštěn.
 • 00:01:10 Ve zdejším přístavu ho vítal
  jak guvernér,
 • 00:01:13 tak představitel
  Holandské reformované církve.
 • 00:01:17 Nadšení z Jiřího Schmidta opadlo,
  když se ukázalo,
 • 00:01:20 že nehodlá zaměřit na bílé farmáře,
  ale že chce svůj čas věnovat misii
 • 00:01:25 a zaměřit se na domorodé Křováky.
 • 00:01:28 Ty ovšem bílí osadníci pokládali
  za nehodné víry, ďáblovy děti.
 • 00:01:33 Proto musel mladý misionář
  odejít do divočiny pěšky.
 • 00:01:37 Nesměl si vzít ani koně,
  takže svůj dvoukolák si táhl sám.
 • 00:01:42 Dospěl až sem, do údolí vzdáleného
  asi 120 kilometrů od Kapského města.
 • 00:01:47 Postavil si tady původně malou chýši,
  časem vybudoval zděný dům.
 • 00:01:52 Misie se rozrostla o mlýn, který se
  stal časem turistickou atrakcí,
 • 00:01:56 o proslulé nožířství, kostel a školu.
 • 00:02:04 Georg Schmidt chtěl domorodce,
 • 00:02:06 kterým se kvůli nesrozumitelnému
  mlaskavému jazyku říkalo Hotentoti,
 • 00:02:11 učit nejen křesťanství, číst a psát,
  ale chtěl, aby si osvojili i řemesla.
 • 00:02:18 Kojkojnové znamená "praví lidé".
  Patří do etnické skupiny Khoisan.
 • 00:02:24 Zatímco Kojkojnové měli dobytek,
  Sanové byli lovci.
 • 00:02:27 Často ale kradli z kojkojnských stád.
 • 00:02:30 Tady se nesprávně směšují
  Hotentoti a Křováci ?
 • 00:02:34 ti druzí byli považováni za podřadné.
 • 00:02:37 Často to byli Hotentoti,
  kteří přišli o svůj dobytek
 • 00:02:40 a museli se vrátit do křoví,
  tedy zpět k lovu.
 • 00:02:43 Než přijali křesťanství,
  vzývali domorodci Měsíc.
 • 00:02:47 Nov a úplněk bývaly významnými
  obdobími pro rituály
 • 00:02:51 spojené třeba s přivoláváním deště.
 • 00:02:55 Stvořitel byl pro ně patron zdraví,
  zdroj blahobytu a hojnosti,
 • 00:03:00 který kontroluje mraky,
  hromy a blesky.
 • 00:03:04 Když George Schmidt začal
  svoje domorodé farníky křtít,
 • 00:03:08 vystoupila proti němu
  i holandská reformovaná církev,
 • 00:03:11 která si vyhrazovala právo na křest
  a chtěla rozhodovat o tom,
 • 00:03:15 kdo bude a nebude pokřtěn.
 • 00:03:16 Mladý misionář dokázal
  ještě rok vzdorovat,
 • 00:03:19 ale v roce 1743 byl povolán
  do Kapského Města
 • 00:03:23 a odtud ho poslali do Holandska,
  aby tamní autority rozhodly,
 • 00:03:27 jestli je jeho činnost
  v pořádku nebo ne.
 • 00:03:31 A tak malá misie, která tou dobou
  měla 47 věřících domorodých Kojkojnů,
 • 00:03:36 zůstala bez pastora.
 • 00:03:38 Úřady Schmidtovi znemožnily návrat
  a nikdo nevěřil,
 • 00:03:41 že malá africká komunita nezanikne.
 • 00:03:45 Když ale po půl století
  navštívili údolí Paviánů
 • 00:03:49 další moravští misionáři,
  našli tu věrné stoupence víry.
 • 00:03:55 "Otec George mne pokřtil
  a dal mi jméno Magdaléna,"
 • 00:03:59 řekla jim stará, skoro slepá žena
  a ukázala jim bibli,
 • 00:04:03 památku na otce Jiřího.
 • 00:04:05 Když chtěli, aby jim ze svaté knihy
  něco přečetla,
 • 00:04:09 zavolala vnučku,
  která uměla číst.
 • 00:04:12 Úsilí Jiřího Schmidta - později
  označovaného za apoštola Hotentotů ?
 • 00:04:17 přece jen neslo plody.
 • 00:04:19 Nejen skutečné, z hrušní,
  které tady kdysi sám vysázel,
 • 00:04:23 ale i v přeneseném slova smyslu.
 • 00:04:26 Na místě původní misie
  George Schmidta
 • 00:04:28 bylo založeno město Genadendal,
 • 00:04:30 které se postupně stalo náboženským,
  kulturním a vzdělávacím centrem
 • 00:04:34 Moravských bratří v oblasti Kapska.
 • 00:04:38 Člověk si tady stále musí připomínat,
  že je na jihu Afriky.
 • 00:04:41 V Genadendalu jako by se
  zastavil čas
 • 00:04:44 a jako bychom se přenesli
  kamsi na Moravu.
 • 00:04:47 Zdejší nevelké Muzeum moravské misie
  se možná překvapivě věnuje
 • 00:04:51 i osobnosti Jana Ámose Komenského,
 • 00:04:54 kterého jako duchovního otce
  Moravské církve
 • 00:04:57 řadí zdejší lidé
  mezi největší velikány dějin.
 • 00:05:01 Jiří Schmidt sloužil Moravské církvi
  na několika místech v Čechách,
 • 00:05:05 ke stáru se usadil v Nízkém
  v Horní Lužici - dnešním Sasku.
 • 00:05:10 Tam také 1. srpna 1785 zemřel.
 • 00:05:14 Z údolí Milosti, Genadendalu
  v Jihoafrické republice
 • 00:05:18 vás zdraví Vladimír Kroc.
 • 00:05:21 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2019

Související