iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 4. 2016
13:50 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
5747
zhlédnutí

Postřehy odjinud

Baleáry očima Jaroslava Skalického

Slavný syn Mallorky

5 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Postřehy odjinud - Baleáry očima Jaroslava Skalického

 • 00:00:14 Když zrovna necestoval po světě,
  mohl se Ludvík Salvátor habsburský
 • 00:00:19 z terasy sídla Son Marroig kochat
  pohledem na moře a pohoří Tramuntana.
 • 00:00:25 Jeho životní příběh
  je stejně pozoruhodný
 • 00:00:28 jako arcivévodova osobnost.
 • 00:00:38 Muzeum v bývalé arcivévodově
  rezidenci seznamuje
 • 00:00:41 s výjimečnou životní poutí bratrance
  rakouského císaře Františka Josefa.
 • 00:00:47 Nám je Ludvík Salvátor blízký tím,
  že od 13 let vyrůstal v Čechách.
 • 00:00:52 Na zámek v Brandýse nad Labem se jeho
  otec, toskánský vévoda Leopold II.
 • 00:00:58 s rodinou uchýlil ve chvíli,
  kdy Itálie rozhodla o svém sjednocení
 • 00:01:02 a Habsburkové se v Toskánsku
  po 120 letech vlády
 • 00:01:06 stali nevítanými hosty.
 • 00:01:09 Po smrti svého otce převzal Ludvík
  Salvátor brandýský zámek s panstvím,
 • 00:01:14 ale víc ho to táhlo do světa.
 • 00:01:16 Jeho druhým domovem
  se stala Mallorka.
 • 00:01:20 Arcivévoda koupil nemovistosti
  a pozemky v pobřežní části
 • 00:01:24 pohoří Tramuntana.
 • 00:01:28 Navštívila ho tady i císařovna Sissi.
 • 00:01:31 Studoval ostrovní geografii, přírodu,
  archeologii, historii i folklor.
 • 00:01:42 O Baleárách napsal několik knih,
  které doplňoval nákresy a mapami.
 • 00:01:46 Salvátor popsal i mnohé další tehdy
  ještě neznámé oblasti ve Středozemí,
 • 00:01:50 které poznával při plavbách
  na svých jachtách Nixe a Nixe 2.
 • 00:01:53 Za kormidlem ale dosáhl
  i mnoha vzdálenějších míst.
 • 00:01:57 Plavil se i přes oceány,
 • 00:01:59 aby poznal Severní a Jižní Ameriku
  a Austrálii, a dokonce obeplul svět.
 • 00:02:04 Neměl problém se domluvit, protože
  díky obdivuhodnému jazykovému talentu
 • 00:02:10 ovládal v dospělosti plynně 12 jazyků
  včetně češtiny a mallorštiny.
 • 00:02:16 A jen tak mimochodem.
 • 00:02:18 V Přerově nad Labem založil
  na konci 19. století
 • 00:02:21 jedno z prvních etnografických muzeí
  v Evropě.
 • 00:02:26 Stal se uznávanou vědeckou osobností,
  členem 4 evropských akademií věd
 • 00:02:31 a 20 mezinárodních
  učených společností.
 • 00:02:38 Úchvatný skalní útvar Sa Foredada
  patřil
 • 00:02:42 k nejoblíbenějším místům
  arcivévody na Mallorce.
 • 00:02:45 V jeho blízkosti kotvil
  svou jachtu Nixe.
 • 00:02:49 Nádhernou Tramuntanu velkorysý
  Ludvík Salvátor zpřístupnil
 • 00:02:53 i dalším milovníkům přírody.
 • 00:02:56 Jeho lidé udržovali turistické
  stezky, stavěli vyhlídky.
 • 00:03:01 Turistům dokonce poskytoval
  na pár dnů ubytování,
 • 00:03:04 mohli přespat v jednom z jeho domů.
 • 00:03:07 Bezplatná noclehárna
  už dávno neexistuje
 • 00:03:10 a na jejím místě dnes stojí běžný
  ale příjemný hotel El Encinar.
 • 00:03:18 Na příkaz císaře se Ludvík Salvátor
  v prvních dnech světové války
 • 00:03:23 vrátil z Mallorky zpátky
  do Rakouska-Uherska.
 • 00:03:26 Přišla s ním i skupina
  jeho nejvěrnějších.
 • 00:03:30 Na zámku v Brandýse Ludvík Salvátor
  dokončil poslední knihy.
 • 00:03:34 Po několika měsících
  na podzim roku 1915 zemřel.
 • 00:03:39 Víc než nemoc ho přemohl
  stesk po Středomoří.
 • 00:03:45 Legitimního dědice
  Ludvík Salvátor neměl,
 • 00:03:48 a tak veškerý majetek odkázal
  svému tajemníku Antoniu Vivesovi
 • 00:03:53 z mallorské vesnice Deiá.
 • 00:03:55 Dnes už arcivévodovy nemovitosti
  na Mallorce vlastní více lidí,
 • 00:03:59 mezi nimi i americký herec
  Michael Douglas.
 • 00:04:04 Salvátorova rezidence Son Marroig
  a také další usedlost,
 • 00:04:08 někdejší klášter Miramar, ale stále
  patří potomkům původního dědice.
 • 00:04:14 Manžel Vivesovy vnučky
  a velký znalec Salvátorova života
 • 00:04:18 Dr. Jose Maria Sevilla Marcos
  spravuje arcivévodovo dědictví
 • 00:04:22 s velkou péčí.
 • 00:04:24 Také Miramar připomíná
  Salvátorovy vztahy s Čechami.
 • 00:04:28 Na náhrobek svého prvního sekretáře
  Vratislava Výborného z Kutné Hory,
 • 00:04:33 který na Malorce zemřel na úpal,
  dal postavit velkolepou sochu.
 • 00:04:38 Do Prahy se ve svých myšlenkách
  vracel ve zdejší kapli,
 • 00:04:42 vyzdobené po vzoru
  svatovítské katedrály.
 • 00:04:44 Umístil do ní i model
  kaple sv. Václava.
 • 00:04:48 Do historie se Ludvík Salvátor zapsal
  svým celoživotním dílem vzdělance
 • 00:04:53 a badatele, cestovatele, spisovatele,
  mecenáše věd a umění.
 • 00:04:58 Obecní rada města Palma de Mallorka
  ho jmenovala Slavným synem Mallorky.
 • 00:05:04 Habsburský arcivévoda Ludvík Salvátor
  je na Baleárách,
 • 00:05:08 v Německu i v Rakousku
  nesmírně populární.
 • 00:05:12 Jeho fandové se sdružují
  do četných spolků.
 • 00:05:15 Své příznivce má i v Česku.
 • 00:05:18 Z Mallorky vás zdraví
  Jaroslav Skalický.
 • 00:05:22 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2015

Související