iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 5. 2015
12:50 na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
4490
zhlédnutí

Postřehy odjinud

Sardinie očima Jaroslava Skalického

Korálové pobřeží

5 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Postřehy odjinud - Sardinie očima Jaroslava Skalického

 • 00:00:23 Odtud 500 km na západ leží Barcelona.
 • 00:00:26 Tady na Sardinii
  má svou sestru Barcelonetu ?
 • 00:00:30 Malou Barcelonu.
 • 00:00:32 Přezdívá se tak městu Algheru,
  ve kterém vládne katalánský duch.
 • 00:00:42 I tyto městské hradby postavili
  v 16. století Katalánci.
 • 00:00:46 Západní pobřeží Sardinie osídlovali
  od doby,
 • 00:00:49 kdy ostrov ovládli Aragoňané.
 • 00:00:52 Od té doby lidé v Algheru,
  a je to pětina všech obyvatel ?
 • 00:00:56 mluví kromě italštiny
  i skoro čistou katalánštinou,
 • 00:00:59 ale v její středověké podobě.
 • 00:01:02 Dvojjazyčnost je patrná
  mj. na označení ulic ?
 • 00:01:05 v katalánštině a italštině.
 • 00:01:08 Zajít do starého města znamená šlapat
  po dláždění z ohlazených valounů
 • 00:01:13 a se zakloněnou hlavou
  se dívat vzhůru,
 • 00:01:16 protože zatímco křivolaké uličky
  jsou úzké,
 • 00:01:19 domy, paláce a kostely
  po jejich stranách závratně vysoké.
 • 00:01:22 Žádnému pohledu rozhodně neunikne
  vysoká štíhlá osmiboká věž
 • 00:01:27 zdejší katedrály.
 • 00:01:29 Má typické znaky katalánské gotiky,
 • 00:01:31 podobně jako mnoho dalších staveb
  ve městě.
 • 00:01:37 V ulicích Alghera najdete bezpočet
  luxusních obchůdků,
 • 00:01:40 které prodávají výrobky
  ze zdejších červeného zlata.
 • 00:01:47 Korály rostou v puklinách
  mořského dna.
 • 00:01:50 Na některých místech se za nimi
  stačí potopit
 • 00:01:52 ani ne do 10m hloubky.
 • 00:01:55 Starořecký básník Ovidius
  ve svých Proměnách vypráví,
 • 00:01:58 že červený korál vznikl
  z krve Medúzy,
 • 00:02:01 které Perseus setnul hlavu.
 • 00:02:04 Jejím pohledem všechno zkamenělo
  a při styku s pěnou vln
 • 00:02:07 zkameněly i vlasy,
  které se krví zbarvily do ruda.
 • 00:02:11 Skalnaté dno je doslova
  poseté větvičkami červeného zlata,
 • 00:02:15 ve skutečnosti kalcitovými schránkami
  mořských polypů.
 • 00:02:19 A tak se staly vyhledávanou surovinou
  pro výrobu šperků
 • 00:02:22 a uměleckých předmětů.
 • 00:02:26 Pro sběr korálů platí na Sardinii
  přísná pravidla.
 • 00:02:29 Je možné je lovit
  jen od května do října
 • 00:02:33 a z hloubky 80-110 m.
 • 00:02:38 Na drahý klenot je ve svých dílnách
  povyšují alghérští šperkaři.
 • 00:02:42 Pan Agostino Marogna se práci,
  která vyžaduje um,
 • 00:02:45 preciznost a trpělivost,
  věnuje od roku 1962.
 • 00:02:49 Jeho rukama prochází
  nesmírně cenný přírodní výtvor.
 • 00:02:53 Z mořského dna ho vylovil potápěč,
  který k tomu musí mít licenci.
 • 00:02:57 Z jednoho ponoru může přinést
  na hladinu nanejvýš 2,5 kg korálů.
 • 00:03:02 Je to nebezpečná činnost,
  kterou už mnozí potápěči
 • 00:03:06 zaplatili životem.
 • 00:03:08 I proto jsou korály tak cenné.
 • 00:03:10 Cena závisí na kvalitě korálů,
  uměleckém zpracování
 • 00:03:14 a velkou roli hraje jejich velikost.
 • 00:03:17 Zatímco např. náhrdelník
  s korály o průměru 9 mm
 • 00:03:21 stojí kolem 7 tisíc eur,
 • 00:03:24 cena klenotu s korály
  o milimetr menšími
 • 00:03:26 se už snižuje na méně než polovinu.
 • 00:03:30 Všeobecně se ale ceny šperků
  a uměleckých předmětů zvyšují,
 • 00:03:34 protože korálů v mořích ubývá.
 • 00:03:36 Návrhy šperků,
  které tvoří Agostino Marogna,
 • 00:03:40 jsou dílem dcery Sáry
  a jejího manžela,
 • 00:03:42 kteří se také starají o prodej.
 • 00:03:45 Korály kombinují s drahými kovy
  a nechávají se inspirovat
 • 00:03:48 motivy sardinské kultury.
 • 00:03:51 Kromě červených korálů
  se pod hladinou moře
 • 00:03:53 u sardinských břehů skrývá
  i spousta výtečných lahůdek.
 • 00:03:57 Vynikají mezi nimi proslulé
  algherské langusty,
 • 00:04:00 známé a ceněné
  v gastronomickém světě.
 • 00:04:03 Turisté si spojují Alghero
  také s dlouhými plážemi
 • 00:04:07 s jemným bílým pískem.
 • 00:04:10 K Algheru také neodmyslitelně patří
  mys Capo Caccia.
 • 00:04:14 Vápencová skála se zvedá
  od moře do výšky skoro 200 m.
 • 00:04:19 Útes porostlý typickými
  středomořskými
 • 00:04:22 suchomilnými rostlinami poskytuje
  útočiště mnoha druhům ptactva.
 • 00:04:26 Dost lákadel k tomu,
  aby si každý na korálovém pobřeží
 • 00:04:30 užil hezkou dovolenou.
 • 00:04:32 Ostatně už dlouho Alghero
  a jeho okolí
 • 00:04:35 k nejoblíbenějším turistickým
  oblastem na Sardinii patří.
 • 00:04:40 Den končí v Algheru
  až v pozdních nočních hodinách.
 • 00:04:43 Ať už v restauraci,
  při procházce přístavem
 • 00:04:46 nebo podél hradeb.
 • 00:04:49 Z Malé Barcelony vás zdraví
  Jaroslav Skalický.
 • 00:04:52 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2014