iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 6. 2013
11:35 na ČT2

1 2 3 4 5

30 hlasů
20099
zhlédnutí

Moravia Incognita

Boskovice

Vlastivědná putování po méně známých místech naší republiky

16 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Moravia Incognita - Boskovice

 • 00:00:37 No, takhle nějak.
 • 00:00:39 Takhle nějak to tady
  všechno začalo.
 • 00:00:42 Ptáčník Velen, který dostal
  tenhle kout moravského markrabství
 • 00:00:46 od zdejšího markraběte,
 • 00:00:48 pomáhal při stavbě svého
  nového sídla,
 • 00:00:52 pyšného hradu na vysoké skále,
 • 00:00:55 no a jak tak nosil kameny,
  tak si ukopl palec.
 • 00:00:59 Posadil se na kámen, jako já,
 • 00:01:02 a říká: "No, co, palec!
  Už nebudu chodit bosko více."
 • 00:01:09 No a byly tu Boskovice.
 • 00:01:12 Historici ovšem jeho název spojují
 • 00:01:14 spíše se staročeským jménem Bosko,
  tedy Bošek.
 • 00:01:19 V každém případě se historie
 • 00:01:20 zdejšího města na okraji
  Drahanské vrchoviny
 • 00:01:23 začala psát právě tady.
 • 00:01:28 No, tož po našem, vítám vás
  v Boskovicích u nás na hradě.
 • 00:01:34 -Dobrý den. -Děkuju za uvítání.
  Je tady nádherně.
 • 00:01:37 Ale já vím, že byť mezi
  vašimi předky
 • 00:01:39 byla spousta vojáků, důstojníků,
  tak tenhle hrad jste nedobyli.
 • 00:01:44 Ne, to zaplať Pánbůh ne,
  to jsme tady ještě dávno nebyli.
 • 00:01:47 Ne, ta rodina přišla až vlastně
  v půli 19. století.
 • 00:01:52 -Takže tenhle hrad jste vyženili?
  -Vyženili, ano.
 • 00:01:56 Místo pro svůj hrad si Boskovicové
  vybrali opravdu dobře -
 • 00:01:59 na vysoké skále 110 metrů
  nad Pilským údolím
 • 00:02:03 a při významné obchodní cestě,
  takzvané Trstenické stezce,
 • 00:02:08 která vedla ze západu na východ
  Evropy,
 • 00:02:10 a to byla taková středověká D1.
 • 00:02:14 Bylo výnosné na ní vybírat mýto,
  podobně jako dnes na dálnici.
 • 00:02:20 Kam mě to teď vedete?
 • 00:02:21 No, jdeme se podívat na studnu,
  samozřejmě, protože to je unikum.
 • 00:02:27 Jak stará je vlastně vaše
  slavná studna?
 • 00:02:30 No, hrad je ze 14. století
  a potřebovali vodu.
 • 00:02:35 Je 26 metrů hluboká.
 • 00:02:37 -A vždycky tam byla voda?
  -Vždycky.
 • 00:02:40 To nevyschlo.
  To taky byl jedinej zdroj.
 • 00:02:42 Nezapomeňte, že taky bylo obléhání,
  že jo.
 • 00:02:46 A jak to tedy vlastně fungovalo?
  Šlapalo se tady v tom kole...
 • 00:02:49 Šlapalo se v kole, tady byly
  dvě nádoby, veliký dřevěný.
 • 00:02:55 Jedna se vytahovala, druhá se
  spouštěla, takže se stále měnily.
 • 00:03:00 Tak jste šlapal jednou takhle,
  podruhý takhle.
 • 00:03:04 -Tak se muselo šlapat...
  -Šlapalo se na obě strany.
 • 00:03:07 Je to trochu složitý,
  ale všechno jde.
 • 00:03:17 Aha, a kdybychom měli džbery
  ve studni, tak vytáhneme vodu?
 • 00:03:21 Tak vytáhneme vodu.
 • 00:03:24 -No, byli chytří, naši předkové.
  -Jéje, ti věděli!
 • 00:03:26 Elektrika nebyla,
  ale oni si uměli poradit.
 • 00:03:30 Kromě unikátní studny
 • 00:03:32 se na boskovickém hradě
  do dnešní doby dochovaly
 • 00:03:34 pozůstatky někdejšího paláce,
 • 00:03:36 v kterém kdysi bývaly honosné
  komnaty a sály,
 • 00:03:40 dále středověká cisterna
  na dešťovou vodu,
 • 00:03:43 renesanční hláska,
  anebo brána do hradu.
 • 00:03:46 V té se dnes nachází expozice,
 • 00:03:48 ve které návštěvník může vidět,
  jak hrad vypadal kdysi. Paráda, co?
 • 00:03:55 A nemyslete si, tohle pyšné sídlo
  nezničil žádný dobyvatel.
 • 00:03:59 Když v 18. století přestalo
  vyhovovat nárokům na bydlení,
 • 00:04:04 nechali tehdejší majitelé,
  tedy Dietrichsteinové,
 • 00:04:07 strhnout střechy a zdivo se začalo
  rozebírat na jiné stavby ve městě.
 • 00:04:14 Tak děkuji za provedení po hradě.
 • 00:04:17 Půjdeme teď do podhradí,
  pane hrabě?
 • 00:04:19 No, jděte do podhradí,
  i my už jsme dneska tam.
 • 00:04:22 Už nebydlíme na hradě,
  to je zcela výjimečný.
 • 00:04:25 My se tam na tom zámku uvidíme
  a budu se na vás těšit.
 • 00:04:29 Mějte se moc hezky a na shledanou.
 • 00:04:31 -Tak za chvíli na viděnou.
  -Na shledanou.
 • 00:04:35 Je pravda, že v podhradí
  se můžete dozvědět
 • 00:04:38 mnoho o historii zdejší
  trhové osady,
 • 00:04:40 založené podobně jako hrad
  ve 13. století
 • 00:04:43 a také o městě Boskovice,
 • 00:04:45 o kterém máme první zmínku
  z roku 1413.
 • 00:04:58 Co to je za zajímavou historickou
  stavbu, ve které sídlí vaše muzeum?
 • 00:05:03 Nacházíme se v budově
 • 00:05:04 původní hraběcí rezidence
  z první třetiny 18. století.
 • 00:05:08 V době, kdy panstvu přestal
  vyhovovat hrad,
 • 00:05:12 neodpovídal už tehdejším nárokům
  na bydlení,
 • 00:05:14 tak se zde přestěhovali.
 • 00:05:16 V budově později byla lesní správa,
  správa panství,
 • 00:05:19 no a v pozdější době třeba i byty.
 • 00:05:22 A jak přišly Boskovice
 • 00:05:23 ke svému opravdu zvláštnímu erbu
  s těmi sedmi zuby?
 • 00:05:27 Vypráví se, že prapředek rodu
  pánů z Boskovic, Velen...
 • 00:05:31 -To byl ten, co si ukopl palec?
  -Přesně tak, ano. -To známe.
 • 00:05:35 Takže Velen žil ve zdejších lesích
  a živil se lovem zpěvných ptáků.
 • 00:05:39 A jednou se mu stala příhoda,
 • 00:05:41 že v lese potkal zbloudilého
  šlechtice.
 • 00:05:44 Velen jako muž dobrý
  poskytl boháči přístřeší,
 • 00:05:48 určitě ho nasytil,
 • 00:05:50 no a mimo jiné mu asistoval
  při koupeli.
 • 00:05:52 Poté rozčesával boháči
  dlouhé vlasy hřebenem.
 • 00:05:56 Hm, a od té doby mají Boskovice
  tento hřeben?
 • 00:06:00 Ano. Všimněte si, že má sedm zubů,
  je stříbrný a je v červeném poli.
 • 00:06:04 Hm, on ten šlechtic totiž byl
  moravský markrabě,
 • 00:06:07 ale to už taky víme.
 • 00:06:10 Takže tady, na Masarykově náměstí,
 • 00:06:12 tady jsme vlastně na historickém
  rynku města Boskovice?
 • 00:06:16 Ano, zde se lidé scházeli
 • 00:06:18 už vlastně od velice dávných dob,
  možná ve 13. století,
 • 00:06:21 ale zcela jistě ve 14. století
  to zde bohatě žilo.
 • 00:06:25 Lidé se scházeli v rámci
  každodennosti,
 • 00:06:28 chodili zde nakupovat,
 • 00:06:29 vykonávali obchodní i řemeslnou
  činnost ve svých domech,
 • 00:06:32 no ale byly někdy události
  i zcela mimořádné,
 • 00:06:35 a to byly události, které souvisely
  se soudním a trestním právem.
 • 00:06:39 Boskovice tato práva měla,
  takže před radniční věží byl pranýř
 • 00:06:44 a tam se tato práva
  přímo vykonávala.
 • 00:06:47 Jak koukám,dnes pranýř naštěstí
  před radnicí už není,
 • 00:06:51 ale tu dobu určitě pamatuje
  i samotná radnice,
 • 00:06:53 zejména její věž.
 • 00:06:54 Ano, určitě.
  Věž je vysoká 41,5 metru
 • 00:06:57 a zajímavý je také zvonek
  z roku 1593.
 • 00:07:00 Je takový nenápadný, ale ve své
  době měl velký význam.
 • 00:07:04 A k čemu sloužil?
 • 00:07:05 Zvonek mohl svolávat například
  lidi z krčem a hospod,
 • 00:07:09 takže takový praktický význam,
 • 00:07:10 ale zcela jistě důležité bylo,
  když se lidé svolávali při požáru.
 • 00:07:15 No, představte si, že byste šli
  na pivo a zvonil na vás zvonek!
 • 00:07:26 Jaká je historie tohoto kostela?
 • 00:07:29 Doložená historie kostela
  sv. Jakuba
 • 00:07:31 se začala psát na koncil
  14. století.
 • 00:07:35 Zásadnější přestavba probíhala
  v druhé polovině 15. století
 • 00:07:38 a je spojena s rodem
  pánů z Boskovic.
 • 00:07:41 Z nejstaršího období pochází
  kněžiště,
 • 00:07:44 které si můžeme prohlédnout,
  dále potom trojlodí,
 • 00:07:47 no a k tomu nejstarším půdorysu
  patřila také stará sakristie.
 • 00:07:52 Ta se nachází v místě
  kostelní věže.
 • 00:07:54 A já jsem četl, že tyhle lavice
 • 00:07:56 jsou z někdejšího dominikánského
  kláštera,
 • 00:07:58 který stával v místech
  dnešního zámku.
 • 00:08:01 Ano, přesně tak. Lavice pocházejí
  z dominikánského kláštera.
 • 00:08:04 Jsou zdobeny vyřezávanou výzdobou
  barokního charakteru
 • 00:08:08 a ta výzdoba se váže symboly
  na kult sv. Dominika.
 • 00:08:13 No, naši předkové uměli šetřit!
 • 00:08:19 Toto je jedna ze dvou někdejších
  bran do židovského ghetta.
 • 00:08:23 Původně v ní byla ještě vrata
  a ta se na noc zavírala.
 • 00:08:27 Židé po svém zrovnoprávnění
  usilovali o to,
 • 00:08:30 aby obě brány byly zbourány,
 • 00:08:33 povedlo se jim ale nechat zbourat
  jenom druhou z těchto bran,
 • 00:08:36 zatímco tahle tady zůstala
  do dnešní doby
 • 00:08:39 jako připomínka časů, kdy někteří
  lidé museli žít za zdí.
 • 00:08:44 Židovské město v Boskovicích
 • 00:08:46 vzniklo kousek od zdejšího rynku
  po roce 1727.
 • 00:08:50 Tehdy tu napočítali
  na 1500 obyvatel.
 • 00:08:55 Kde to teď stojíme?
 • 00:08:57 Jsme na náměstí u vážné studny.
  Nazývá se tak proto,
 • 00:09:01 že zde odnepaměti stávala
  vážná studna, voda se vážila,
 • 00:09:07 a sloužila nejenom
  pro toto náměstíčko,
 • 00:09:09 ale prakticky pro celou tu oblast
  židovského ghetta.
 • 00:09:13 A tady jsme v centru?
 • 00:09:14 Jsme v centru obchodním,
  společenském a kulturním.
 • 00:09:19 Svědčí o tom budova zde naproti,
  kde bývalo židovské kasino,
 • 00:09:23 společenské místnosti, taneční sál,
  kde se hrávala divadla.
 • 00:09:27 Za námi byla Sparkasse,
  židovská záložna,
 • 00:09:34 vedle ní byla restaurace.
 • 00:09:37 A kdy vlastně žilo v Boskovicích
  nejvíc Židů?
 • 00:09:40 Kolem roku 1850, to byl vrchol.
 • 00:09:42 -A kolik jich bylo?
  -Asi 1500-1600, kteří zde bydleli,
 • 00:09:47 a protože byla zrušena ghettoizace,
 • 00:09:50 Židé byli osvobozeni,
  mohli se stěhovat,
 • 00:09:52 tak odcházeli do velkých měst.
 • 00:09:57 Pane doktore, kdy jste objevili
  tuto mikve?
 • 00:10:01 Tahle mikve, neboli rituální lázeň,
  byla identifikována v roce 2002.
 • 00:10:07 Je to jedna z mála mikve
  v Boskovicích,
 • 00:10:11 a dokonce je druhá fungující
  na celé Moravě.
 • 00:10:16 Takže je to svým způsobem unikát.
 • 00:10:19 -Jak stará je? -No, počítejme,
  že byla tak ze 17. století,
 • 00:10:23 poněvadž v té době už tyto domy
  určitě stály.
 • 00:10:26 A k čemu sloužila taková
  očistná lázeň?
 • 00:10:29 K takové náboženské očistě,
 • 00:10:31 to znamená, když měla žena menses,
  po porodu, musela se očistit,
 • 00:10:38 nebo rodina byla navštívit
 • 00:10:40 některého zesnulého
  v jeho rodném domě,
 • 00:10:45 musela se po návratu očistit,
 • 00:10:48 nebo dokonce když Židovka koupila
  nádobí od křesťanky,
 • 00:10:53 tak je zde musela umýt, aby bylo
  prostě nábožensky bezvadné.
 • 00:10:59 A kolik muselo být vody
  v takové lázni?
 • 00:11:01 No, muselo jí být prakticky tolik,
 • 00:11:03 aby se mohl dospělý člověk
  zcela ponořit.
 • 00:11:08 Nejvýznamnější památkou,
 • 00:11:09 která se v bývalém židovském ghettu
  dochovala,
 • 00:11:12 je takzvaná větší synagoga.
 • 00:11:14 Patří mezi nejstarší
 • 00:11:16 a nejlépe zachovalé synagogální
  památky v celé Evropě.
 • 00:11:21 Pane doktore, jaká je historie
  této synagogy?
 • 00:11:26 Tato synagoga vznikla v roce 1639,
 • 00:11:30 kdy byla postavena italským
  stavitelem,
 • 00:11:33 a jsme v její nejstarší části,
  tj. hlavní sál.
 • 00:11:42 Nad námi nebo za námi galerie
  pro ženy,
 • 00:11:45 poněvadž ty nesměly být
  s muži zároveň.
 • 00:11:48 Jaké texty jsou na těch nápisech?
 • 00:11:50 To má docela zajímavou historii.
 • 00:11:53 Tady dole byla takzvaná bima,
  neboli řečniště,
 • 00:11:58 a ve čtyřech stranách
  byly řady sedadel.
 • 00:12:02 A protože ti Židé se modlili
  a knížky neměli,
 • 00:12:06 texty zpaměti neznali,
 • 00:12:08 tak ty texty byly vymalovány
  na těch protějších stranách.
 • 00:12:13 Takže ti, co seděli vlevo,
  mohli číst u oken,
 • 00:12:17 ti, co seděli pod okny,
  četli na druhé straně.
 • 00:12:23 Na okraji města se nachází
  místo odpočinku boskovických Židů.
 • 00:12:27 Jejich hřbitov náleží
  ke třem největším u nás.
 • 00:12:30 Napočítali byste na něm
  na 2,5 tisíce náhrobků.
 • 00:12:35 Nejstarší je z roku 1640.
 • 00:12:40 Boskovice se mohou pochlubit
  celou řadou slavných rodáků.
 • 00:12:43 Tato pamětní deska třeba připomíná,
 • 00:12:45 že se tu narodil profesor
  Karel Absolon,
 • 00:12:47 významná osobnost evropské
  archeologie
 • 00:12:50 první poloviny 20. století,
 • 00:12:52 objevitel Punkevních jeskyní
  v Moravském krasu,
 • 00:12:55 anebo Věstonické Venuše.
 • 00:12:59 To boskovický zámek nenápadný není.
 • 00:13:02 Má okázalé a elegantní klasicistní
  průčelí
 • 00:13:05 a to je to vlastně bývalá
  manufaktura.
 • 00:13:10 Tak, a teďka mi řekněte,
  co jsou to za koule?
 • 00:13:12 K čemu to tady je
  a proč to tady je?
 • 00:13:17 Aha, tak dělové asi nebudou,
  na to jsou moc veliké.
 • 00:13:20 Meteority taky ne,
  to by nebyly tak pravidelné,
 • 00:13:23 takže já se nechám poddat.
 • 00:13:25 -Povím vám tajemství,
  jsou to kotle. -Aha.
 • 00:13:31 Když se zrušil klášter, tak se tady
  taky vyráběla berlínská mosaz
 • 00:13:37 a ta se míchala v těchto kotlích.
 • 00:13:39 Takže já vás zvu.
  Pojďte, jdeme dál!
 • 00:13:47 Tak, nádherné schodiště.
 • 00:13:49 Tohle miluju!
 • 00:13:51 Vidíte tu kombinaci dvou schodišť
  vedle sebe nebo za sebou?
 • 00:13:56 To prostě je velkorysý a elegantní.
  Něco tak nóbl, když to vezmete.
 • 00:14:07 -Nesmírně elegantní!
  -To je prostě radost.
 • 00:14:12 Na zámku si každý návštěvník
  může prohlednout
 • 00:14:15 parádní místnosti prvního patra,
  tedy takzvaného piana nobile.
 • 00:14:20 Je tu velký koncertní sál,
  který prochází dvěma patry,
 • 00:14:23 dále přijímací salón
  s empírovým nábytkem,
 • 00:14:27 zámecká knihovna, čítající
  víc než 10 tisíc svazků,
 • 00:14:32 anebo salón s obrazy
  bitevních scén.
 • 00:14:36 Ale pozor! To nejsou obrazy,
  původně se jednalo o tapety.
 • 00:14:42 Další z prostorů zámeckých.
 • 00:14:46 -Ale já si myslím, posadíme se
  na chvilku? Prosím. -Děkuji.
 • 00:14:52 Krásná sedačka!
 • 00:14:55 Když váš pradědeček byl bratranec
  anglické královny Victorie,
 • 00:15:00 tak to znamená, že vy jste příbuzný
  současné anglické panovnice!
 • 00:15:04 Ano, to je vlastně moje sestřenice.
 • 00:15:08 Protože zrovna tak je třeba
  belgický král můj bratranec,
 • 00:15:12 nebo ten bulharský totéž,
  že ano,
 • 00:15:17 protože to je všechno jedna rodina.
 • 00:15:19 Jeden z vašich předků kdysi odešel
  z Francie
 • 00:15:22 za Velké francouzské revoluce
 • 00:15:23 a nakonec jste skončili
  v Českých zemích jako Češi.
 • 00:15:29 Možná jako Moravané, nevím,
  jestli... Jako Češi, samozřejmě.
 • 00:15:34 A vždycky jste věřil,
  že se sem jednou vrátíte?
 • 00:15:37 Já jsem nevěděl,
  jestli já se vrátím,
 • 00:15:40 jestli to vydrží tak dlouho,
  nebo to dožiju,
 • 00:15:44 ale byl jsem přesvědčený,
  že rodina se sem vrátí.
 • 00:15:47 Jestli já, to není důležitý,
 • 00:15:48 ale že se sem rodina vrátí, o tom
  jsem byl stoprocentně přesvědčen.
 • 00:15:53 Kde jste bral tu víru?
 • 00:15:59 Ano, v duchu rodového hesla:
  "Beze změny!"
 • 00:16:04 My sem snad dokonce patříme
 • 00:16:07 a dokonce máme tady ještě
  cosi dokázat, pomoct.
 • 00:16:13 Snad k tomu můžeme aspoň malinko
  přispět našimi slabými silami.
 • 00:16:20 A mimochodem, kvůli Boskovicím
  stojí za to podívat se i na oblohu.
 • 00:16:24 Od února roku 2011 tam někde krouží
  mezi miliony nebeských těles
 • 00:16:29 i planetka Boskovice.
 • 00:16:32 Támhle, tam někde je...
 • 00:16:36 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související