iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 12. 2016
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

17 hlasů
39311
zhlédnutí

Klenoty naší krajiny

Broumovsko

Labyrinty skalních měst, mohutné pískovcové věže pozoruhodných tvarů i výjimečná barokní i lidová architektura. To všechno nabízí pohádkové Broumovsko.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Klenoty naší krajiny - Broumovsko

 • 00:00:21 I oživla tam v pustých rozvalinách
  a prudčeji vzplanula touha,
 • 00:00:27 aby mi tajemství ono bylo zjeveno.
  Pátral jsem proto a hledal.
 • 00:00:32 I ducha jsem citoval
  a ten mi odpověděl.
 • 00:00:35 Byl to vznešený duch našich dějin.
  Těžká jest jeho řeč, avšak jasná.
 • 00:00:41 A ne vždycky jí porozuměno.
 • 00:00:44 Zdaliž já jsem této pověsti
  dobře rozuměl, nevím.
 • 00:00:50 Srdce praví, že ano.
 • 00:00:55 Tak tohle napsal Alois Jirásek, který
  jako mladý muž v tomto kraji pobýval.
 • 00:01:01 A kdeže to jsme?
  Na Broumovsku.
 • 00:01:06 V kraji nádherných skalních měst
  a labyrintů, v kraji,
 • 00:01:10 který má úžasnou atmosféru, srdce,
  paměť a plnou náruč tajemství.
 • 00:01:17 Řečeno tedy s trochou nadsázky
  s klasikem.
 • 00:01:22 Pojďme se tedy podívat.
 • 00:01:26 Počítejme s tím, že se nám občas
  zatočí hlava z velké výšky,
 • 00:01:32 občas se budeme trochu bát
  ve skalní průrvě,
 • 00:01:36 ale to všechno k tomuto
  krásnému kraji patří.
 • 00:01:42 CHKO Broumovsko vznikla v r. 1991
  a má rozlohu 410 km2.
 • 00:01:51 Broumovsko je krajinou skal,
  ale stojí za to vypravit se sem
 • 00:01:55 i kvůli jiným lákadlům.
 • 00:01:58 Najdete tady Adršpašské skály,
  Teplické skály, Broumovské stěny
 • 00:02:04 ale i menší skalní města
  jako třeba Ostaš.
 • 00:02:07 Pozoruhodnými místy jsou
  i Jestřebí hory a Javoří hory,
 • 00:02:11 kde leží nejvyšší vrchol CHKO.
 • 00:02:15 Oblast je zajímavá
  i díky architektuře.
 • 00:02:18 Setkávají se tady různé styly a slohy
  a rozhodně se nebudete nudit.
 • 00:02:24 Asi největšími lákadly
  tohoto čistého kraje,
 • 00:02:27 který je jen tak mimochodem významnou
  zásobárnou unikátní podzemní vody,
 • 00:02:33 jsou ale skalní města.
 • 00:02:35 A rozhodně stojí za to poznat i
  spoustu drobných místních kuriozit.
 • 00:02:40 Přírodních i těch,
  které sloužily nebo slouží lidem.
 • 00:02:49 Své o tom ví i Petr Kuna
  z CHKO Broumovsko,
 • 00:02:54 který tento kraj miluje
  a zná v něm doslova každý kámen.
 • 00:03:00 Když se řekne Broumovsko,
  každý si představí skalní města.
 • 00:03:04 Byla tato města příčinou toho,
  že se tady založila CHKO?
 • 00:03:10 Je to tak. Skalní města jsou
  značkou našeho regionu
 • 00:03:15 a na konci 80. let,
  kdy se CHKO připravovala k vyhlášení,
 • 00:03:20 byly hlavním důvodem 2 velké
  rezervace a 4 další menší.
 • 00:03:29 Takže i koncentrace chráněných území
  na jedné lokalitě hrála roli.
 • 00:03:35 Nejde jen o hodnoty ve skalách,
  jde o celkovou zajímavost v krajině.
 • 00:03:42 Máme tady hodně dynamickou krajinu,
 • 00:03:45 která není zajímavá
  jen ve skalních městech,
 • 00:03:49 a kromě toho je tady i dochovaná
  a hodně cenná lidová architektura,
 • 00:03:54 takže i to hrálo roli,
  proč se tady vyhlásila CHKO.
 • 00:03:58 -Co tě tady nejvíc štve?
  -Tak...
 • 00:04:04 Jak zlobí lidi?
  Co dělají a co by neměli dělat?
 • 00:04:08 Já bych si přál,
  aby se trošku víc zamysleli nad tím,
 • 00:04:12 když někde něco staví nebo opravují.
 • 00:04:15 Aby to více zapadlo do krajiny.
 • 00:04:18 Je to časté?
 • 00:04:20 Je to tak, že dneska už skoro v každé
  vesničce najdete několik příkladů,
 • 00:04:24 které do krajiny nezapadly.
 • 00:04:26 Není to tím,
  že bychom na úřadě nechtěli,
 • 00:04:30 ale on ten úřad taky
  všechno nezvládne.
 • 00:04:34 Co se architektury týče,
  přijde si tady na své snad každý,
 • 00:04:39 kdo umí najít kouzlo
  v selských staveních.
 • 00:04:42 Na Teplicko a do Broumovské kotliny
  od poloviny 13. století
 • 00:04:47 přicházeli kolonisté
  převážně z Durynska,
 • 00:04:51 kteří sem přinesli specifický druh
  hospodářské usedlosti
 • 00:04:55 známé jako francký dvorcový statek.
 • 00:04:58 Vesnice v celém Broumovsku
  jsou tzv. kolonizačního typu
 • 00:05:03 a stavení jsou hlavně podél potoků.
 • 00:05:06 Potom stoupají vzhůru na úpatí kopců
  a na okraje lesů.
 • 00:05:10 Roubenky v některých oblastech patří
  mezi skvosty lidové architektury.
 • 00:05:16 Dlužno dodat, že dnes vypadají
  tak hezky i díky chalupářům.
 • 00:05:24 Když se chce člověk hezky
  porozhlédnout po kraji,
 • 00:05:28 musí se napřed někam vyškrábat.
 • 00:05:30 Na kopec, na rozhlednu
  nebo nějakou skálu.
 • 00:05:33 To vždycky nejde
  a bývá to nebezpečné.
 • 00:05:36 Proto lidé na různých místech
  vytesali nebo postavili schodiště,
 • 00:05:40 jako třeba tady na poutní místo
  Hvězda v Broumovských stěnách.
 • 00:05:44 Jdeme na to.
 • 00:05:51 Broumovské stěny se zvedají
  nad Policí nad Metují
 • 00:05:55 a jsou předělem mezi kopcovitou
  krajinou směřující do vnitrozemí
 • 00:06:00 a Broumovskou kotlinou.
 • 00:06:02 Vedla tudy také hranice
  mezi Sudety a českým územím.
 • 00:06:06 Broumovské stěny jsou oblíbené
  díky skalním útvarům, roklím,
 • 00:06:11 vyhlídkám a klidu.
 • 00:06:14 Jsou ale také domovem mnoha vzácných
  živočichů, především ptáků.
 • 00:06:19 Vznikly v mladších druhohorách
  před asi 100 miliony lety.
 • 00:06:23 Tehdy sem proniklo mělké moře
  a na jeho dně se ukládaly
 • 00:06:27 mohutné vrstvy písku.
 • 00:06:29 Jejich vahou a chemickými procesy
  se volná zrna spojila
 • 00:06:33 v horninu zvanou pískovec.
 • 00:06:41 Tyto magické schody mě přivedly
  až sem
 • 00:06:45 k barokní kapli Panny Marie Sněžné
  na vrcholku Hvězda,
 • 00:06:50 která tu byla postavena
  v letech 1732 ? 1733
 • 00:06:54 podle návrhu Ignáce Kiliána
  Dientzenhofera.
 • 00:07:03 Kaple je přirozenou dominantou
  a je velmi oblíbeným místem
 • 00:07:07 nejen pro poutníky.
 • 00:07:09 Při pohledu na její půdorys se zdá,
 • 00:07:12 že je postavena ve tvaru
  pěticípé hvězdy.
 • 00:07:15 Uvnitř je však kruhová a hvězdu
  vytváří z kruhu vyčnívajících 5 cípů.
 • 00:07:21 Zlatá do dáli zářící hvězda je pro
  toto místo historicky velmi důležitá.
 • 00:07:26 Už v 17. století byl v severní části
  Broumovských stěn vztyčen kříž,
 • 00:07:32 na jehož vrcholu byla
  pozlacená hvězda.
 • 00:07:35 Údajně sloužila i jako dobře
  viditelný orientační bod.
 • 00:07:40 Pro Broumovské stěny
  stejně jako pro celou CHKO
 • 00:07:44 jsou typická nejen skalní města
  ale i unikátní architektura.
 • 00:07:50 Kromě té lidové jsou tu ještě kostely
  a další památky,
 • 00:07:54 které jsou stejně
  jako tato kaple spojeny
 • 00:07:58 se slavným jménem Dientzenhoferů.
  Ještě se s nimi setkáme.
 • 00:08:07 Na Broumovsku se setkávaly dva světy,
  český a německý.
 • 00:08:11 Společnou aktivitou obou národů
  byla turistika.
 • 00:08:15 Řekne nám o tom geolog
  a znalec místního kraje Jiří Kopecký.
 • 00:08:20 Mě zajímá, co znamená tento obelisk.
  Jaký měl význam?
 • 00:08:26 Tento obelisk byl postaven v r. 1888
  původně jako rozcestník
 • 00:08:33 mezi německou a českou stranou
  tohoto území.
 • 00:08:39 Současně byl také směrovníkem
  pro hřebenovou cestu,
 • 00:08:44 která vycházela z Hvězdy
  a mířila na pruskou Hejšovinu,
 • 00:08:52 tedy na pruský Heuscheuer.
 • 00:08:54 To bylo významné centrum
  v kladské oblasti.
 • 00:08:58 Pravděpodobně je to nejstarší
  dochované turistické značení
 • 00:09:03 široko daleko,
  ne-li v celém Česku.
 • 00:09:06 -Na světě.
  -To ne.
 • 00:09:09 Ale tady v Česku určitě.
 • 00:09:14 Zur Restauration.
  Tady mám napsáno k restauraci.
 • 00:09:19 Tak bych vyrazil.
  Ne že bych měl takovou žízeň, to ne.
 • 00:09:24 Ale předpokládám,
  že to bude slavná chata Hvězda.
 • 00:09:28 Ano, je to tak.
 • 00:09:30 Můžu vás pozvat
  na něco dobrého teplého?
 • 00:09:33 -Děkuji.
  -Tak pojďme.
 • 00:09:39 Turistická chata Hvězda
  pochází z let 1854 ? 1856.
 • 00:09:45 Je postavena v zajímavém
  švýcarském slohu.
 • 00:09:48 Interiér je opravdovým unikátem.
 • 00:09:52 Dalo by se bez nadsázky říct
  klenotem.
 • 00:09:55 Postavena byla z rozhodnutí
  a nákladem opata J. N. Rottera
 • 00:10:00 a sloužila jako hostinec
  a sídlo hajného
 • 00:10:03 hvězdeckého klášterního polesí.
 • 00:10:06 Majitel chaty patří k rodině,
 • 00:10:08 která se o tento skvost stará
  již několikátou generaci.
 • 00:10:12 Je to akční muž se svéráznými nápady.
 • 00:10:15 Chová bachyni jménem Beruška, která
  má ráda společnost a chatu hlídá.
 • 00:10:20 A není sama.
 • 00:10:22 Ochočených divokých prasat
  je tady možné potkat víc.
 • 00:10:39 Největším lákadlem CHKO Broumovsko
  jsou Adršpašsko-Teplické skály.
 • 00:10:57 Při procházení skalním městem
  narazíte na každém kroku na skálu,
 • 00:11:02 která byla díky svému tvaru
  nějak pojmenována.
 • 00:11:05 Mezi nejznámější patří Homole cukru,
  která stojí na své špičce,
 • 00:11:09 takže se člověku zdá,
  že musí každou chvíli spadnout,
 • 00:11:13 a proto ji především děti
  pro jistotu podepírají klacíky.
 • 00:11:19 Nyní jsme na Sloním náměstí.
 • 00:11:28 A tady je zase patrná Hlava lvice.
 • 00:11:34 Turistický okruh adršpašským
  skalním městem je dlouhý asi 3,5 km
 • 00:11:40 a trvá asi 3 hodiny.
 • 00:11:43 Místy se tady stoupá
  po strmých schodištích,
 • 00:11:46 někdy se leze i po žebřících.
 • 00:11:49 Ale ten výšlap stojí za to.
  Je to nádhera.
 • 00:12:01 Darmo mluvit, je tady na co koukat.
 • 00:12:05 Je to klenot jako hrom.
 • 00:12:12 Třeba tohle jezero.
 • 00:12:15 Tady si musíte připadat
  jako v pohádce.
 • 00:12:19 Proč připadat? Přivřu oči a už vidím
  scény z pohádky Třetí princ.
 • 00:12:27 Toto jezero, původně pískovna,
  si v této pohádce taky zahrálo.
 • 00:12:32 A nebyla to jediná úspěšná pohádka,
  která se natáčela právě tady.
 • 00:12:40 Krásy zdejšího skalního města
  si mohli diváci vychutnat
 • 00:12:44 třeba i v pohádce Princ a Večernice
  nebo Z pekla štěstí.
 • 00:12:49 Možná i ty pohádky sem lákají
  tolik lidí.
 • 00:12:52 Ročně jich tu projde přes 300 000.
 • 00:12:56 Zajímalo by mě,
  kolik z nich zná tajné heslo,
 • 00:12:59 bez kterého si jen těžko vychutná
  jeden z největších místních zázraků.
 • 00:13:08 Další atrakcí jsou totiž
  Malý a Velký vodopád
 • 00:13:12 padající do soutěsky
  z výšky 16 metrů.
 • 00:13:16 Když znáte kouzelnou formuli,
  možná se vám poštěstí
 • 00:13:19 a na vlastní oči uvidíte zázrak.
  Tak to zkusíme.
 • 00:13:23 Krakonoši, pusť nám vodu.
 • 00:13:38 Vodní živel se postaral
  o další zajímavost.
 • 00:13:41 Tou je značka, kam až voda sahala
  při povodni v r. 1844.
 • 00:13:46 Tahle skála připomíná džbán.
 • 00:13:52 A tady jsou Milenci.
 • 00:13:54 Nejvyšší a nejznámější útvar
  v celém skalním městě.
 • 00:13:58 Tady je Starosta.
  A Starostová.
 • 00:14:06 Adršpašské skály
  jsou Mekkou horolezců.
 • 00:14:10 Místní skalní kaple
  je symbolickým hřbitovem,
 • 00:14:14 kde mají pamětní destičky lezci,
  kteří toto místo milovali.
 • 00:14:23 Pokud si chcete prohlédnout Adršpach
  v celé své kráse,
 • 00:14:28 musíte se vydat
  do skalního labyrintu.
 • 00:14:31 A pokud chcete vidět celé panorama,
  vydejte se na Křížový vrch.
 • 00:14:36 Přírodní rezervace se tyčí naproti
  vchodu do skalního města Adršpach.
 • 00:14:43 Na vrcholu je umístěn železný kříž
  z r. 1857
 • 00:14:48 s plastikami sv. Anny,
  Josefa a Jana Nepomuckého.
 • 00:14:52 Cestou nahoru uvidíte unikátní
  křížovou cestu ze 17. století.
 • 00:14:59 Biblické výjevy jsou tady vyvedeny
  na litinových deskách,
 • 00:15:03 které jsou zasazené
  do pískovcových skal.
 • 00:15:12 ZVONĚNÍ ZVONU
 • 00:15:16 17. a 18. století se v tomto kraji
  podepsalo opravdu výjimečně.
 • 00:15:22 Existuje tady řada kostelů, které
  stavěli největší architekti své doby.
 • 00:15:28 Jedním z nich je i kostel
  sv. Marie Magdaleny v Božanově.
 • 00:15:33 Autory jsou Kryštof Dientzenhofer
  a jeho syn Kilián Ignác.
 • 00:15:39 Celkem 9 barokních venkovských
  kostelních staveb
 • 00:15:43 uváděných pod názvem broumovská
  skupina kostelů tvoří mimořádný
 • 00:15:47 a v mnoha ohledech jedinečný
  památkový a architektonický soubor.
 • 00:15:54 Stalo se tak díky velkému rozmachu
  kulturní výstavby
 • 00:15:58 iniciované zejména opatem
  řádu benediktýnů Otmarem Zinkem.
 • 00:16:04 ZVONĚNÍ ZVONU
 • 00:16:09 Na Broumovsku je hned
  několik rozhleden. To je logické.
 • 00:16:14 Zkrátka je tady všude na co koukat.
 • 00:16:17 Některé neslouží svému účelu,
  protože jsou zarostlé stromy,
 • 00:16:21 ale rozhledna Čáp postavená
  na nejvyšším vrcholku
 • 00:16:26 Adršpašsko-Teplických skal
  786 m n. m. si své jméno zaslouží.
 • 00:16:32 Je totiž nová a nabízí rozhled
  do širokého okolí.
 • 00:16:37 Za dobré viditelnosti je možné vidět
  Krkonoše, Orlické hory,
 • 00:16:41 Stolové hory a Teplické skály.
 • 00:16:53 Řád sv. Benedikta je na Broumovsku
  velmi pevně usazen.
 • 00:16:58 Jeho aktivity hrály klíčovou roli
  v rozvoji tohoto kraje
 • 00:17:02 už před staletími.
 • 00:17:04 Nyní začínají benediktýni
  své majetky znovu velebit.
 • 00:17:09 Mezi zdejší skvosty nepatří
  jen kostely,
 • 00:17:12 ale především broumovský klášter.
 • 00:17:21 Význam Broumova velmi vzrostl
  v době husitských válek.
 • 00:17:25 Vzhledem k tomu, že břevnovský
  klášter v Praze byl r. 1420
 • 00:17:30 vypálen husity, opat Mikuláš II.
  se s několika řeholními bratry
 • 00:17:35 uchýlil do bezpečí
  opevněného Broumova.
 • 00:17:38 S sebou přinesli řadu
  cenných předmětů; klenotnici
 • 00:17:42 a s knihovnou i největší rukopisnou
  knihu světa, tzv. Codex gigas,
 • 00:17:48 jež se od r. 1648 nachází
  jako válečná kořist ve Švédsku.
 • 00:18:02 Historie kláštera je neuvěřitelná.
  Třeba jen minulé století.
 • 00:18:09 Po 2. světové válce byla německá
  komunita z Broumova odsunuta.
 • 00:18:13 Dva mniši působící na jedné
  z klášterních far
 • 00:18:17 byli dokonce zavražděni.
 • 00:18:19 Posléze se komunita usadila
  v Bavorsku.
 • 00:18:29 V r. 1946 zkusili ještě klášter
  osídlit čecho-američtí benediktýni
 • 00:18:35 z opatství sv. Prokopa.
 • 00:18:38 V r. 1948 po nástupu komunistů k moci
  byla jejich komunita vypovězena
 • 00:18:43 z Československé republiky.
 • 00:18:46 Od r. 1950 sloužil klášter
  jako internační tábor
 • 00:18:50 pro řeholníky a řeholnice
  různých řádů.
 • 00:18:53 Až po r. 1989 se život v klášteře
  začal vracet do normálních kolejí.
 • 00:19:00 Dnes benediktýni opět spravují
  své majetky
 • 00:19:04 a klášter je chloubou
  zdejšího úžasného kraje.
 • 00:19:25 Jsme v Bezděkově nad Metují,
 • 00:19:28 což je výjimka mezi obcemi
  v CHKO Broumovsko.
 • 00:19:32 Bezděkov je založený
  na planině vysoko nad řekou.
 • 00:19:36 V době sucha tady byl problém
  s napájením dobytka.
 • 00:19:42 V r. 1862 se tady v obci domluvili
  a v místě, kde jsou mokřiny,
 • 00:19:48 vytvořili takovéto dva haltýře,
  jakoby sklípky v mokřině,
 • 00:19:54 které zadržují povrchovou
  dešťovou vodu
 • 00:19:57 a vodu, která proudí vrchní půdní
  vrstvou a zvětralinovým pláštěm.
 • 00:20:02 Sloužilo to jako zásobárna
  pro dobu sucha k napájení dobytka.
 • 00:20:07 Proč se to jmenuje haltýř?
 • 00:20:09 Je to odvozeno z německého slova
  "halten" ? držet, zadržet;
 • 00:20:13 v tomto případě vodu.
 • 00:20:15 Napil by ses z toho?
 • 00:20:18 Napil bych se na jaře,
  když je tady vody víc a proudí to.
 • 00:20:21 Teď bych se nenapil
  a ani bych ti to nedoporučil.
 • 00:20:24 No co se dá dělat.
  Halt se půjdeme napít do restaurace.
 • 00:20:32 Pro Broumovsko jsou typické
  stolové hory.
 • 00:20:37 Z mnoha míst můžete vidět jejich
  typické jakoby seříznuté vrcholy.
 • 00:20:43 Podobné kopce jsou i za hranicemi
  v nedalekém Polsku,
 • 00:20:47 kde mají dokonce park Stolové hory,
  tedy Park Narodowy Gór Stolowych.
 • 00:20:53 Jednou takovou horou je i Ostaš,
  krásné místo nad Policí nad Metují.
 • 00:20:59 Cestou na Ostaš můžete narazit
  na pozoruhodný objekt,
 • 00:21:04 mohutný pískovcový řecký kříž
  z r. 1501.
 • 00:21:08 Údajně je na místě,
  kde je pohřben švédský voják,
 • 00:21:11 a je označen za smírčí kříž.
 • 00:21:22 Ale pojďme zpátky do skal, protože
  přece jen nádherné pískovcové věže,
 • 00:21:28 stěny a labyrinty jsou tím největším
  lákadlem CHKO Broumovsko.
 • 00:21:34 Turistický okruh procházející
  oblastí Teplických skal
 • 00:21:38 je dlouhý 6 km a je v porovnání
  s adršpašským fyzicky náročnější.
 • 00:21:44 Pro Teplické skály
  jsou charakteristické
 • 00:21:47 souvislé skalní stěny, štíhlé věže,
  převisy, tajemné jeskyně,
 • 00:21:52 úzká údolí sevřená mezi skalami
  a divoká příroda.
 • 00:21:56 I tady najdete skály
  s opravdu zvláštními jmény,
 • 00:22:00 jako je například ...
 • 00:22:03 Krakonošova hůlka.
 • 00:22:05 Ruka se zmrzlinou.
 • 00:22:09 Karel IV.
 • 00:22:17 A želva.
 • 00:22:19 Pískovcová skalní města jsou zajímavá
  nejen díky monumentálním sceneriím
 • 00:22:25 ale také díky floře a fauně,
  kterým se daří v tajemných zákoutích.
 • 00:22:30 Jsou tady hnízdiště vzácných ptáků.
 • 00:22:35 Stejně jako Adršpašské skály,
  tzv. Adr,
 • 00:22:39 jsou i Teplické skály
  horolezeckým rájem.
 • 00:22:42 Kdo tady někdy lezl něco těžšího,
  jistě ví, o čem je řeč.
 • 00:22:47 Už jenom jejich názvy mluví za své.
 • 00:22:51 Tato skála se jmenuje Bumerang
  a cesta na ni Tsunami.
 • 00:23:09 Vidíte, jak se ohýbá?
 • 00:23:12 Bezesporu patří mezi nejobtížnější
  ze všech.
 • 00:23:16 Možná patříte mezi ty,
 • 00:23:18 kteří si ze svých cest potřebují
  přivézt nějakou maličkost.
 • 00:23:23 Kámen, mušli, cokoliv.
 • 00:23:25 Tak tady na Broumovsku můžete najít
  něco, co jinde hned tak neobjevíte.
 • 00:23:32 Zkamenělé dřevo.
 • 00:23:35 Fosilní dřevo vzniklo procesem,
 • 00:23:37 kdy se všechny organické materiály
  ve stromě přeměnily na minerály.
 • 00:23:42 Dřevu prý trvá 100 let,
  než zkamení.
 • 00:23:45 Říká se, že tato přírodní díla
  stará miliony let
 • 00:23:49 v sobě spojují kvality říše stromů
  a říše kamenů.
 • 00:23:54 Taky se říká, že kamenné dřevo
  uklidňuje a stabilizuje.
 • 00:23:58 Tak uvidíme.
 • 00:24:01 V každém případě je zvláštní
  se něčeho takového dotýkat.
 • 00:24:14 Ještě mnohem dříve
  než vzniklo zkamenělé dřevo,
 • 00:24:19 narodil se tento kraj
  se svými rozmanitými tvary,
 • 00:24:23 které jsou v mnohém výjimečné.
 • 00:24:27 Místo jako z pohádky.
  A to bez nadsázky.
 • 00:24:32 Právě tady se prý totiž ukrýval
  strašlivý loupežník Lotrando.
 • 00:24:42 Klasikem jsme začali
  a klasikem také skončíme.
 • 00:24:46 Broumovsko není jen krajem Aloise
  Jiráska, ale také Karla Čapka.
 • 00:24:52 Vždyť kdo by neznal pohádku
  o loupežníku Lotrandovi
 • 00:24:56 natočenou na motivy Druhé loupežnické
  pohádky a Velké pohádky doktorské.
 • 00:25:01 Obě jsou moc krásné.
 • 00:25:04 Stejně jako je krásně pohádkový
  tento kraj.
 • 00:25:12 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2016

Související