iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 2. 2014
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

76 hlasů
88250
zhlédnutí

Vrahem z povolání - utrpení soudce Karla Vaše

Životní portrét člověka, který v 50. lech poslal na smrt řadu významných osobností za tzv. velezradu.

84 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vrahem z povolání - utrpení soudce Karla Vaše

 • 00:00:02 (HUDBA)
 • 00:00:08 Dalo by se říct,
  že mně osobně Vaš nic neudělal
 • 00:00:14 a já bych ho s klidem zabil.
 • 00:00:20 V té skupině, co se podíleli
  na těch nejhorších zvěrstvech
 • 00:00:25 50. let, tak je mezi nimi jediný
  takový viditelný. Doktor Vaš.
 • 00:01:06 Karel Vaš je podle mě
  v každém případě spoluvinen,
 • 00:01:12 spolupachatelem vraždy,
  politické vraždy, mého otce.
 • 00:01:16 V každém případě.
 • 00:01:59 To, co se píše, může být lež
  a může být pravda.
 • 00:02:04 A co se povídá,
  může být také pravda,
 • 00:02:09 ale může být současně lež.
  Nebo je to chyba.
 • 00:02:14 Nebo je to omyl, jo?
 • 00:02:24 Podívejte se, já nejsem anděl.
  Určitě jsem dělal iks chyb.
 • 00:02:31 Ale vcelku mám čisté ruce
  a čisté svědomí,
 • 00:02:36 že jsem žádnou lumpárnu,
  nečestné věci, nedělal.
 • 00:02:44 Karel Vaš se narodil v roce 1916
  v rodině advokáta v Užhorodě.
 • 00:02:48 Ten ve 20. století ležel
  v pěti různých státech
 • 00:02:52 a dnes je zapomenutým koutem
  západní Ukrajiny.
 • 00:02:57 Já jsem byl politicky aktivně
  činný na Podkarpatské Rusi.
 • 00:03:02 Už jako gymnazista.
 • 00:03:07 Tehdy mě poprvé vyhodili
  z partaje.
 • 00:03:12 Dělal jsem anarchistu.
  Otec politicky nepřemýšlel,
 • 00:03:17 matka ta vůbec, ta byla doma.
  Měl jsem sestru, nikoho jiného.
 • 00:03:23 Byla o dva roky starší než já,
  měšťácky vychovaná.
 • 00:03:29 Holka, kterou zajímaly
  idiotské věci. Vařit,
 • 00:03:34 hrát na klavír, co je móda
  a takové ty věci, no.
 • 00:03:40 Karel Vaš již od svého mládí
  patřil ke komunistickým fanatikům.
 • 00:03:44 Projevuje se to, mimo jiné, i tím,
  že odvrhl dokonce svého otce,
 • 00:03:48 který byl právníkem a kterého
  považoval za buržoazního živela.
 • 00:03:52 A dokonce mu odmítl pomoct v době,
  kdy to nejvíce potřeboval.
 • 00:03:56 Kdy byl těžce nemocen.
 • 00:03:59 Studoval jsem právnickou fakultu
  a jako student Karlovy univerzity
 • 00:04:03 jsem mohl politicky
  veřejně pracovat.
 • 00:04:07 A byl jsem tajemníkem
  svazu přátel SSSR.
 • 00:04:13 V té době vypukly v Praze
  pouliční bitky mezi českými
 • 00:04:17 a německými studenty.
  Důvodem bylo vydání insignií
 • 00:04:21 Univerzity Karlovy.
 • 00:04:25 Normální demonstrant
  demonstroval z nějakého důvodu,
 • 00:04:29 kdežto doktor Vaš demonstroval
  proto, aby byl nepořádek.
 • 00:04:35 Jako provokatér.
 • 00:04:44 Měl jsem jisté nedorozumění
  s československou policií.
 • 00:04:47 Pomáhal jsem demolovat tiskařské
  závody, byl jsem zatčen a odsouzen
 • 00:04:50 ke 14 dnům, které jsem si skutečně
  odseděl v Bartolomějské ulici.
 • 00:04:53 Za tuto věc jsem měl být vyloučen
  z právnické fakulty
 • 00:04:57 Univerzity Karlovy.
 • 00:05:00 Karel Vaš ale ve studiu, i ve svých
  politických aktivitách, pokračoval.
 • 00:05:08 K promoci jsem teda dostal papír,
  v lednu 1939.
 • 00:05:16 Před návratem jsem musel
  nechat na gestapu Na Perštýně
 • 00:05:22 potvrdit, že mohu odjet
  do Užhorodu.
 • 00:05:29 Pár dní před začátkem 2. světové
  války podepsal Sovětský svaz
 • 00:05:32 a hitlerovské Německo pakt
  o neútočení, na jehož základě
 • 00:05:37 začaly obě totalitní velmoci
  spolupracovat.
 • 00:05:40 Hitler a Sovětský svaz rozdělili
  Polsko, tak začala 2. světová válka
 • 00:05:47 Karel Vaš působil v Užhorodě
  jako právník a pokračoval
 • 00:05:51 ve svých komunistických aktivitách.
  Když obdržel povolávací rozkaz
 • 00:05:55 od maďarské armády, odcestoval
  do Budapešti, kde se skrýval
 • 00:05:59 s falešnými doklady a třikrát
  si změnil příjmení.
 • 00:06:04 Ten maďarský bezpečnostní aparát
  byl mnohem horší než gestapo.
 • 00:06:10 Mnohem horší, poněvadž to byli
  hrubí neinteligentní lidé.
 • 00:06:18 Prostě to byli surovci.
  Byl jsem nucen před zatčením
 • 00:06:24 utéct přes Karpaty
  do Sovětského svazu.
 • 00:06:32 Po mém odchodu u mě dělala maďarská
  bezpečnost domovní prohlídku
 • 00:06:38 a matka a sestra
  to prostě odnesly.
 • 00:06:47 Já jsem utekl přes hranice,
  asi po padesáti metrech
 • 00:06:52 jsem byl zadržen
  sovětskou hlídkou.
 • 00:06:57 Ti vyšetřující, to byli málo
  zdatní lidé, málo školení.
 • 00:07:03 U koho našli mapu, doklady,
  dostal sedm let.
 • 00:07:11 Já jsem neměl nic, tak jsem
  dostal tři, to je zajímavý.
 • 00:07:18 Totiž, to nebyl soud,
  to byl administrativní soud.
 • 00:07:23 To znamená, že jsem se
  soudu nezúčastnil.
 • 00:07:28 Jednoho krásného dne
  mě zavolali a řekli:
 • 00:07:33 "Byl jste odsouzen,
  tři roky, poklona."
 • 00:07:37 Karel Vaš dodnes věří,
  že spolupráce Stalina s Hitlerem
 • 00:07:40 byla nezbytná, ale on sám se
  v gulagu ocitl neoprávněně.
 • 00:07:44 Podle něj musel Sovětský svaz
  uprchlíky před nacismem izolovat.
 • 00:07:48 Ačkoli jsou ruské archívy těžko
  přístupné, podařilo se získat
 • 00:07:52 unikátní dokumenty z vyšetřovacího
  spisu, který na Karla Vaše
 • 00:07:55 sovětská zpravodajská služba
  NKVD vedla.
 • 00:08:09 Tam nebyl politický
  nebo kriminální trestanec.
 • 00:08:14 Já jsem například ležel na palandě
  vedle plukovníka polské armády.
 • 00:08:24 Ve vazbě v Sovětském svazu jsem se
  dal ihned od prvních dnů jako
 • 00:08:28 komunista k dispozici sovětským
  bezpečnostním orgánům
 • 00:08:32 a pomáhal jim odhalovat řadu
  špionů, kontrarevolucionářů
 • 00:08:35 a protisovětských elementů.
 • 00:08:38 V archivech NKVD se dochovaly
  dopisy, které psal Karel Vaš
 • 00:08:43 moskevskému vedení NKVD
  a komunistické internacionály.
 • 00:08:47 Samozřejmě v nich žádá o propuštění
  z vězení a odvolává se na osobní
 • 00:08:53 kontakty s předními komunistickými
  funkcionáři, jako byl například
 • 00:08:58 Klement Gottwald nebo Ivan
  Turjanica, asi vedoucí představitel
 • 00:09:03 komunistů v Užhorodu.
  Dále se odvolává například
 • 00:09:07 na osobní příbuzenské vztahy
  s předním maďarským komunistou
 • 00:09:12 Bélou Kunem, o kterém však netušil,
  že již byl Stalinem popraven.
 • 00:09:21 Sovětský svaz byl za spolupráci
  s Hitlerem vyloučen ze Společnosti
 • 00:09:26 národů, přesto Stalin dál
  spolupracoval s Hitlerem.
 • 00:09:29 Teprve, když Německo roku 1941
  napadlo Sovětský svaz,
 • 00:09:33 začaly obě totalitní velmoci
  válčit mezi sebou.
 • 00:09:37 Ze spojenectví vznikla hluboko
  zakořeněná nenávist.
 • 00:09:41 Válka na východě proto
  nerespektovala žádná pravidla.
 • 00:09:46 V Africe a ve Velké Británii
  už v té době působily
 • 00:09:50 československé vojenské jednotky.
 • 00:09:54 Sověti se proto dohodli s exilovou
  vládou v Londýně na vzniku
 • 00:09:58 československé vojenské jednotky
  na území Sovětského svazu.
 • 00:10:02 Tím spojovacím článkem byla
  takzvaná československá mise
 • 00:10:07 v Sovětském svazu.
  V čele té mise byl Píka.
 • 00:10:13 Tehdy ještě podplukovník nebo
  už plukovník, pozdější generál.
 • 00:10:18 Byl souzen a popraven.
 • 00:10:30 Činností mého otce
  se dostal Vaš z gulagu,
 • 00:10:35 protože měl kontakty. Chodil
  k Stalinovi a chodil i k Berijovi.
 • 00:10:40 Požádal všechny ty, kdo byli
  občany, aby byli propuštěni
 • 00:10:45 do jednotky, a tak se i stalo.
  Tak odešel i doktor Vaš.
 • 00:10:53 Já jsem přišel do armády
  v Buzuluku jako šestej v pořadí
 • 00:10:59 a byl jsem odveden ještě
  koncem roku 1941.
 • 00:11:08 Ke každému vlaku, který přijížděl
  do Buzuluku, jsme měli hlídky
 • 00:11:14 na nádraží, měly naši vlaječku,
  tím na sebe upozorňovaly
 • 00:11:20 a přivedly potom ty lidi
  k nám do kasáren.
 • 00:11:24 Je pravda, že tito lidé,
  pokud jsem se s nima setkal,
 • 00:11:28 na tom nebyli zdravotně
  nějak dobře.
 • 00:11:32 Přišli z těch gulagů, nevím odkud.
  Na cestě i zemřeli, tak je vyhodili
 • 00:11:38 z vlaku a jeli dál.
  Přijelo ještě řekněme 50,
 • 00:11:44 20 z nich šlo přímo
  do nemocnice.
 • 00:11:50 Karel Vaš původně do armády
  nebyl přijat z důvodu
 • 00:11:53 nevyhovujícího zdravotního stavu.
  Hlavním důvodem byla skutečnost,
 • 00:11:57 že neviděl na jedno oko.
 • 00:12:01 Vaše přijali do československé
  armády v Sovětském svazu
 • 00:12:04 až na základě přímluvy jednoho
  ze spolupracovníků NKVD.
 • 00:12:08 Jeho kariéra začala u polního soudu
  Posléze se stal vedoucím
 • 00:12:12 zpravodajským důstojníkem,
  až byl dosazen na post zástupce
 • 00:12:16 šéfa zpravodajské služby,
  která kopírovala sovětské Směrš.
 • 00:12:21 Zvláštní jednotky vojenské
  kontrarozvědky, známé svou krutostí
 • 00:12:26 Vojáci Svobodovy armády velmi
  dobře věděli, co komunismus znamená
 • 00:12:30 v praxi, tisíce z nich prošlo
  sovětskými gulagy.
 • 00:12:34 Úkolem Karla Vaše bylo systematicky
  potlačovat protikomunistické
 • 00:12:38 nálady, v čemž vynikal svou
  bezohledností. Mezi okruh jeho
 • 00:12:42 nejbližších spolupracovníků,
  kteří spolu s Karlem Vašem
 • 00:12:46 při výsleších mučili své
  spolubojovníky, patřil například
 • 00:12:49 pozdější komunistický politik
  Viliam Šalgovič.
 • 00:13:02 Dělal jsem různé služby.
 • 00:13:09 Byl jsem v Buzuluku, tam jsem dělal
  referenta polnímu prokurátorovi,
 • 00:13:14 poněvadž jsem měl právnické
  vzdělání, to znamená, že jsem mohl
 • 00:13:19 jenom vyslýchat, vyšetřovat,
  nic jiného.
 • 00:13:23 Karel Vaš již v průběhu války
  používal násilných metod
 • 00:13:26 vyšetřování, dokonce Leopolda
  Blumenthala, který byl převelen
 • 00:13:30 k sovětské armádě a potom se vrátil
  k armádnímu sboru, při výslechu
 • 00:13:35 zbil, protože odmítl podepsat
  protokol o tom, že z armádního
 • 00:13:39 sboru zběhl. Násilí bylo používáno
  dokonce ve výjimečných případech
 • 00:13:43 vůči sovětským vojákům, v archivu
  jsem našel svědectví, kdy byl zbit
 • 00:13:49 staršina Rudé armády, který
  si přišel stěžovat zkrvavený
 • 00:13:53 na velitelství sboru.
  Sovětský velitel, který byl
 • 00:13:59 tomu přítomen, důrazně upozornil
  Bedřicha Reicina a Karla Vaše,
 • 00:14:03 že nelze používat fyzické násilí
  vůči sovětským vojákům.
 • 00:14:07 Já jsem mohl jenom vyslýchat
  a vyšetřovat.
 • 00:14:14 Na základě materiálů,
  připravených Karlem Vašem,
 • 00:14:17 vynášel polní soud přísné tresty.
 • 00:14:20 Měsíčně šlo o 80 až 100 rozsudků
  nad vojáky a důstojníky naší armády
 • 00:14:35 V jednotce bylo mnoho
  protisovětských elementů,
 • 00:14:38 bylo nutno na ně dávat pozor
  a jejich organizátory,
 • 00:14:41 a vůbec rozkladné elementy,
  z jednotky odstraňovat.
 • 00:14:44 Bylo nutné znemožnit jakoukoliv
  protisovětskou činnost důstojníků,
 • 00:14:47 kteří přišli ze západu,
  zejména z Anglie.
 • 00:14:52 My jsme polní věznici neměli.
  Byli jsme pohybliví,
 • 00:14:57 to znamená, že jsme věznici
  nevozili, takže polní soud,
 • 00:15:03 koho soudil,
  nepředával sovětským.
 • 00:15:12 Ale u nás byla zavedena instituce,
  takzvaný kárný, trestný oddíl.
 • 00:15:21 Trestanecká rota, to byla rota,
  která víceméně nahrazovala
 • 00:15:26 trest smrti a byly nasazovány
  do situací,
 • 00:15:32 které byly krajně nebezpečné.
  Já si pamatuju, jak později
 • 00:15:38 potom na Dukle prošlapávaly
  cestičky, kde bylo podezření,
 • 00:15:44 že jsou zaminovány.
 • 00:15:48 Kolik lidí tímto způsobem
  Karel Vaš poslal na smrt,
 • 00:15:51 už nikdy nespočítáme.
  Vaš často předával československé
 • 00:15:55 vojáky sovětským orgánům,
  které je bez soudu posílaly zpět
 • 00:15:58 do gulagů. K tomu, aby se někdo
  stal Vašovou obětí, stačilo málo.
 • 00:16:03 Třeba se nevhodně před Vašem
  vyjádřit nebo se zapomenout
 • 00:16:06 nad skleničkou vodky.
 • 00:16:14 Bratranec Bedřich Samet byl taky
  zařazen do té party kolem Vaše.
 • 00:16:23 Kolega, který tam dělal
  referenta, byl strašný karbaník.
 • 00:16:37 Podle svědeckých výpovědí,
  hrál Karel Vaš se dvěma kolegy
 • 00:16:41 karty o astronomické částky.
  Když sám prohrál, zahnal s pistolí
 • 00:16:46 v ruce vítěze hazardní hry
  do sklepa, kde ho mučil,
 • 00:16:49 dokud mu peníze nevrátil.
  Když velení vyšetřovalo,
 • 00:16:52 jak je možné, že vojáci hráli
  o takové množství peněz,
 • 00:16:56 svedl Karel Vaš vinu na svého
  kolegu Bedřicha Sameta.
 • 00:16:59 Trestu se tak vyhnul,
  ačkoliv svědci uvedli,
 • 00:17:03 že hrál karty celý večer.
 • 00:17:09 Já jsem byl potrestán,
  že hraji karty,
 • 00:17:12 ačkoliv jsem nikdy karty nehrál.
 • 00:17:16 Zůstává skutečností, že Vaš zůstal
  a Bedřich Samet se dostal
 • 00:17:21 do trestanecké roty,
  kde teda přišel o život.
 • 00:17:28 A oni měli příkaz šetřit komunisty
  a když už má někdo chcípnout,
 • 00:17:33 tak ať to je nekomunista.
  -Po incidentu s kartami
 • 00:17:37 Ludvík Svoboda přeřadil Vaše
  od polního soudu k rozvědce.
 • 00:17:41 Když později Svoboda ustavil,
  i přes odpor londýnské vlády,
 • 00:17:45 takzvané obranné zpravodajství,
  Sověti Karla Vaše prosazovali
 • 00:17:49 jako jejího šéfa. Tím ale
  Svoboda jmenoval umírněnějšího
 • 00:17:53 Bedřicha Reicina, který se od mládí
  přátelil s Klementem Gottwaldem.
 • 00:17:58 Vaše ale přímo jmenoval jeho
  zástupcem, takzvané obranné
 • 00:18:02 zpravodajství kopírovalo
  nejbrutálnější část sovětských
 • 00:18:05 bezpečnostních složek Směrš.
  Jeho úkolem bylo střílet
 • 00:18:09 do vlastních vojáků v případě
  ústupu, unášet civilisty
 • 00:18:12 z osvobozeného území,
  vraždit bez vyšetřování
 • 00:18:16 a bez písemných záznamů.
  Karel Vaš tak získal neomezenou moc
 • 00:18:28 Byli jsme nuceni založit
  zvláštní oddíl.
 • 00:18:36 Karel Vaš vycvičil zvláštní oddíly,
  které měly za úkol střílet
 • 00:18:40 své vlastní vojáky.
  Rusky se to jmenovalo
 • 00:18:46 zagrad otriad. Zahrazovací.
  Prostě jednotka, která bránila
 • 00:18:52 útěkům z linie. Utíkali.
  Ti, kteří byli rychle
 • 00:18:57 mobilizovaní, vždyť na Slovensku
  byly boje, my jsme těžce bojovali.
 • 00:19:04 U Ružomberoka jsme měli
  těžké ztráty.
 • 00:19:09 Utíkali nám lidé, bylo nutno bránit
  Zagradit.
 • 00:19:18 Zabránit těm lidem,
  aby utíkali.
 • 00:19:25 Takový situace skutečně byly.
  Nebyly při každým útoku, ale byly.
 • 00:19:30 Já sám jsem viděl
  takovou situaci.
 • 00:19:34 To byli mladý kluci, který podle
  mého názoru byli mladší,
 • 00:19:38 než osmnáct roků, nezažili nikdy
  pocity, že na ně někdo pálí
 • 00:19:44 z minometu, z kulometu
  nebo já nevím z čeho.
 • 00:19:49 Takže, když to poprvé zažili,
  dali se na útěk.
 • 00:19:55 To bylo to nejhorší, co mohli
  udělat, protože tím se, víceméně,
 • 00:20:00 stali ještě lepším terčem.
 • 00:20:15 Karel Vaš se ale po vzoru Sovětů
  nejvíc soustředil na hledání
 • 00:20:18 domnělých špionů. V osvobozených
  vesnicích na Slovensku chytal lidi,
 • 00:20:23 které někdo prohlásil
  za kolaboranty, a pokud nešlo
 • 00:20:26 o špiony, špiony z nich udělal.
  Ze Slovenska bylo do sovětských
 • 00:20:31 táborů zavlečeno přibližně
  6000 lidí a přibližně 2500
 • 00:20:36 z nich tam zahynulo.
  Ty chycené špiony,
 • 00:20:42 chycené lidi...
 • 00:20:47 Co s nima?
 • 00:20:52 S nima jsem neměl jiný úkol,
 • 00:20:57 než je prvotně
  jenom vyslechnout
 • 00:21:01 a předávat sovětským orgánům.
 • 00:21:05 Po výslechu u Karla Vaše
  potkal mnohé ještě horší osud.
 • 00:21:09 Ta skupina, o které jsem mluvil
  jako o zagrad otriad,
 • 00:21:14 zahrazovacím oddílu,
  ta měla ještě druhý úkol.
 • 00:21:19 Ty lidi, ty špiony, likvidovat.
 • 00:21:25 My jsme ani dokumentaci
  o tom nevedli.
 • 00:21:30 Nač? Co s nima?
 • 00:21:40 To, co se říká, co se píše,
  to je jedna věc, ale to,
 • 00:21:44 co se dělá,
  to je rozhodující.
 • 00:21:57 Až večer jsem zjistil,
  že přítomná dívka je ta,
 • 00:22:00 která byla ráno zadržena,
  protože u sebe neměla doklady.
 • 00:22:03 Dívka se mně zalíbila a s jejím
  souhlasem jsem s ní zůstal
 • 00:22:06 přes noc a spal s ní.
  Reicin mě vzbudil, protože jsem
 • 00:22:09 ležel v posteli s dívkou a já
  jsem jej odbyl, aby mi dal pokoj.
 • 00:22:13 Reicin se však rozhněval a pomstil
  se mi obviněním, že jsem zajištěnou
 • 00:22:17 dívku propustil,
  abych se s ní mohl vyspat.
 • 00:22:21 Karel Vaš měl za svého života
  velmi specifický vztah k ženám.
 • 00:22:25 Dalo by se říct, že sadistický.
  Už na frontě své oběti
 • 00:22:29 poměrně ošklivě sexuálně napadal.
  Mimo to, Vaš také udržoval poměr
 • 00:22:34 s několika ženami.
  Jedna z nich byla údajně provdaná
 • 00:22:39 za vojáka nepřátelské armády.
  Když se fronta přiblížila,
 • 00:22:44 měla spáchat sebevraždu,
  když zjistila, že je s Vašem
 • 00:22:47 v jiném stavu.
 • 00:22:54 Se vztahy na jednu noc
  se Vaš nikdy netajil.
 • 00:22:58 Po osvobození Československa
  se měl sám dopustit znásilnění.
 • 00:23:04 U vojska se otázka znásilňování
  vyskytovala, to bylo v každé armádě
 • 00:23:15 V roce 1944 se Karel Vaš vrátil
  na dva dny do rodného Užhorodu,
 • 00:23:20 kde navštívil předválečného šéfa
  komunistů a důstojníka Svobodovy
 • 00:23:24 armády Ivana Turjanicu.
  Ten byl nově jmenovaným předsedou
 • 00:23:28 vlády Zakarpatské Ukrajiny.
  Turjanica a Vašův bratranec
 • 00:23:32 Ivan Vaš měli za úkol donutit
  obyvatele hlasovat v referendu
 • 00:23:36 o připojení Zakarpatské Ukrajiny
  k Sovětskému svazu.
 • 00:23:39 Turjanica současně žádal po Vašovi,
  aby přijal funkci generálního
 • 00:23:43 prokurátora Zakarpatské Ukrajiny.
  Musel znát mou činnost před válkou
 • 00:23:49 a musel znát mou činnost
  v armádě.
 • 00:23:54 Navrhl,
  abych se stal žalobcem.
 • 00:24:23 Gambulov se mnou podrobně probral
  moje záležitosti, řekl mi,
 • 00:24:26 že sovětská místa si mě velmi váží,
  a právě proto bych mohl pro
 • 00:24:29 Sovětský svaz více vykonat v Praze
  neboť na Turjanicovo nabízené místo
 • 00:24:33 mají dost schopných lidí
  ze Sovětského svazu.
 • 00:24:37 Navrhl mi, abych zůstal v Praze
  jako funkcionář vojenské defenzivy
 • 00:24:40 a pokračoval v práci pro sovětskou
  zpravodajskou službu.
 • 00:24:45 Řekl, že Praha je pro Sověty velmi
  důležité místo a Sovětský svaz
 • 00:24:48 nemá na toto místo tolik tak
  vhodných lidí, jako jsem já.
 • 00:24:52 Přestože Turjanicova nabídka
  by znamenala dosáhnout vysoké
 • 00:24:56 kariéry takřka přes noc, zvítězila
  ve mně láska a bezvýhradná oddanost
 • 00:25:00 k Sovětskému svazu a vědomí,
  že komunista musí bojovat
 • 00:25:03 a nezištně dávat i sebe,
  jde-li o vyšší zájmy.
 • 00:25:45 Byl jsem normálně prověřeným
  a stále řízeným a kontrolovaným
 • 00:25:49 pracovníkem sovětské zpravodajské
  služby NKVD a jako takový
 • 00:25:52 jsem měl přesné povinnosti.
  Pracoval jsem skutečně nepřetržitě,
 • 00:25:56 vlastně za dva lidi. Jako komunista
  důstojník československé armády
 • 00:26:00 i jako komunista pracovník
  sovětské rozvědky.
 • 00:26:05 Pronikal jsem postupně do těch
  úseků, o něž měl zájem sovětský
 • 00:26:08 zpravodajský aparát a z těchto
  úseků jsem získával zprávy
 • 00:26:12 a materiály. Při dané situaci
  trikem, podvodem a provokací.
 • 00:26:22 Pochopitelně až na malé výjimky
  jsem se vydával za pracovníka
 • 00:26:25 československé vojenské rozvědky.
 • 00:26:29 Vojenské obranné zpravodajství,
  bezprostředně po osvobození,
 • 00:26:33 mělo téměř neomezené pravomoci,
  protože bezpečnost státu,
 • 00:26:37 v době branné pohotovosti
  nebo v době výjimečného stavu,
 • 00:26:41 zajišťuje ministerstvo obrany,
  respektive odpovídá ministr obrany,
 • 00:26:46 a proto obrannému zpravodajství
  byly podřízeny všechny
 • 00:26:50 bezpečnostní složky.
  Koncem války se Karel Vaš
 • 00:26:55 podílel na předávání
  československých občanů sovětským
 • 00:26:59 zpravodajským službám bez
  jakýchkoliv záznamů.
 • 00:27:05 Zatýkali československé občany,
  ukrajinského, ruského
 • 00:27:09 a běloruského původu,
  kteří zde našli azyl v meziválečném
 • 00:27:13 období, v době, kdy prchli před
  bolševickou revolucí
 • 00:27:18 do Československa.
 • 00:27:24 Z českých zemí odvlekla NKVD
  300 až 500 lidí a zhruba 200 z nich
 • 00:27:29 v táborech gulagu zahynula.
  Zatýkání civilních osob nebylo
 • 00:27:34 přece zločinem, prováděl jsem je
  na základě sovětských rozkazů,
 • 00:27:37 které pro mě byly svaté.
  Souběžně s námi zatýkala operativní
 • 00:27:41 skupina kontrarozvědky
  sovětské armády.
 • 00:27:46 V té době tato skutečnost byla
  v rozporu s platnými zákony
 • 00:27:50 a fakticky měl být za to potrestán.
  On naopak za své věrné služby
 • 00:27:55 sovětským zpravodajským službám
  obdržel luxusní automobil Mercedes
 • 00:27:59 v roce 1945.
  Karel Vaš byl v plnění Sověty
 • 00:28:05 požadovaných úkolů v osvobozeném
  Československu ještě radikálnější,
 • 00:28:09 než jeho nadřízený Bedřich Reicin.
  Karel Vaš považoval Reicinova
 • 00:28:13 rozhodnutí za příliš mírná
  a neustále si na něj u sovětských
 • 00:28:17 orgánů stěžoval.
  Bylo mu tehdy 28 let.
 • 00:28:22 V roce 1945 mě Reicin požádal,
 • 00:28:28 abych přišel na hlavní správu
  dělat obranné zpravodajství.
 • 00:28:39 Po osvobození Československa
  se aktivity takzvaného obranného
 • 00:28:42 zpravodajství rozvinuly na území
  celé republiky.
 • 00:28:46 Vedl ho stále Reicin a Vaš řídil
  jeho nejbrutálnější složky.
 • 00:28:49 Takzvané bezpečnostní oddíly.
 • 00:29:02 Přibyly nové úkoly, a sice
  likvidovat zbytky německé rozvědky
 • 00:29:08 na našem území.
 • 00:29:14 Zjišťovat a likvidovat "Verwolf."
 • 00:29:21 Nabádal jsem svoje podřízené,
  aby používali násilí.
 • 00:29:24 V ojedinělých případech jsem těžko
  mohl svou nenávist k zatčeným
 • 00:29:28 nepřátelům krotit.
  V roce 1945 jsem ponechal
 • 00:29:32 na vůli svých podřízených,
  aby si s jedním zatčeným dělali,
 • 00:29:37 co chtějí, aby ho ubili,
  neboť jsem znal smýšlení
 • 00:29:40 svých podřízených, které jsem na
  frontě vychovával k nekompromisní
 • 00:29:43 nenávisti proti fašistům.
 • 00:29:46 Myslíte, že sovětské orgány
  trestaly předávané německé agenty
 • 00:29:50 a nebo jinou sebranku jinak
  než kulkou? Ne.
 • 00:29:53 Většinu gestapáků ani nevyslýchali,
  po krátkém informativním výslechu
 • 00:29:57 je prostě vyvedli na dvůr
  a poslali na onen svět.
 • 00:30:39 V lednu 1945 byli u obranného
  zpravodajství vytvářeny
 • 00:30:44 bezpečnostní oddíly.
  Karel Vaš, který těmto
 • 00:30:48 bezpečnostním oddílům v té době
  velel, vybíral naprosto jemu oddané
 • 00:30:53 a spolehlivé příslušníky,
  kteří vykonávali rozkazy
 • 00:30:58 bez jakéhokoliv přemýšlení
  a pokud dostali příkaz někoho
 • 00:31:02 zastřelit, zlikvidovat,
  tak s tím neměli žádné problémy.
 • 00:31:07 Koncem války vydal Karel Vaš
  rozkaz k zastřelení osmi lidí
 • 00:31:10 v Kroměříži, stejně tak podle
  svědectví, které jsou uloženy
 • 00:31:15 v archivu, vydal rozkaz
  k zastřelení dvanácti lidí
 • 00:31:21 v Praze, v Kobylisích,
  ještě v červnu roku 1945.
 • 00:31:31 Příslušníci takzvaných
  bezpečnostních oddílů,
 • 00:31:34 které Karel Vaš osobně vycvičil,
  se podíleli na největších masakrech
 • 00:31:37 civilistů, které se v Evropě
  odehrály od konce 2. světové války,
 • 00:31:41 až do masakru v Srebrenici
  v roce 1995.
 • 00:31:45 Vašovi lidé povraždili na tisíc
  německých civilistů v Postoloprtech
 • 00:31:51 Před samotným masakrem
  navíc demonstrativně
 • 00:31:54 zastřelili pět chlapců.
  Každé dítě se na českých školách
 • 00:32:00 dozví, většinou několikrát během
  výuky, co se stalo v Lidicích.
 • 00:32:05 Ačkoliv počet obětí v případě
  Postoloprt je nejmíň třikrát vyšší,
 • 00:32:11 než v Lidicích, ještě zdaleka
  to není zaběhnutá praxe,
 • 00:32:16 aby se děti dozvěděly o tom,
  co se stalo v Postoloprtech.
 • 00:32:22 S jednou jedinou výjimkou
  nebyl za ty různé popravy,
 • 00:32:28 které se staly v prvním poválečném
  roce, nikdo potrestán a i ten,
 • 00:32:34 co byl odsouzen, mimochodem
  za druhý největší případ podle
 • 00:32:40 počtu obětí, ten byl už předčasně
  propuštěn v první polovině 50. let.
 • 00:32:46 Své podřízené, kteří byli
  v poválečném Československu
 • 00:32:50 vyšetřováni za bezúčelné vraždění
  civilistů, pomáhal Karel Vaš krýt.
 • 00:32:55 Dodnes označuje oběti vraždění
  za špiony a teroristy.
 • 00:32:59 Za genocidní praktiky nebyl
  Karel Vaš nikdy potrestán.
 • 00:33:04 Já jsem byl po dobu pěti let
  soudcem mezinárodního trestního
 • 00:33:08 tribunálu pro Rwandu a musím říct,
  že mezi situací ve Rwandě
 • 00:33:13 a Postoloprtským masakrem
  vidím určitou podobnost.
 • 00:33:17 Podle mého názoru šlo v obou
  případech o masovou vraždu,
 • 00:33:21 spáchanou jedním etnikem
  na druhém, pro předchozí
 • 00:33:25 dlouhodobý útlak.
 • 00:33:29 Byli jsme nejen vojskem národních
  osvoboditelů, ale vstupem na naše
 • 00:33:32 území také vojskem národních
  mstitelů, proto jsem zneškodňoval
 • 00:33:36 agenty, vyzvědače a diverzanty
  bez milosti.
 • 00:33:39 Jestliže to nutnost vyžadovala,
  bylo použito i násilí.
 • 00:33:42 Výslechy byly velmi krátké
  a o to násilnější.
 • 00:33:46 Dělaly se excesy, prosím,
  to je normálka, no.
 • 00:33:49 Podívejte se,
  co dělali v Itálii.
 • 00:33:53 Partyzáni bojovali proti německým
  vojákům a pak je vraždili
 • 00:33:58 a kolaboranty pověsili.
 • 00:34:10 Případy sovětských zběhů
  na našem území,
 • 00:34:15 které my jsme zjistili,
 • 00:34:20 jsem měl předat sovětské armádě,
  tam bylo velitelství.
 • 00:34:26 Takové úkoly jsem plnil.
 • 00:34:40 V roce 1946 ani jeden banderovec
  nebyl předán československému
 • 00:34:44 soudu k potrestání.
  Ti, kteří nedostali
 • 00:34:47 spravedlivou odměnu kulkou
  do těla, byli předáni sovětským
 • 00:34:51 nebo polským orgánům.
  Mohu vám prozradit,
 • 00:34:54 že v Polsku a v Sovětském svazu
  po výslechu těchto banditů,
 • 00:34:57 byli posláni na onen svět,
  aniž by spatřili lesk soudních síní
 • 00:35:02 Karel Vaš se podílel na zatčení
  světoznámého českého dirigenta
 • 00:35:06 Václava Talicha, kterého neprávem
  obvinil z kolaborace.
 • 00:35:10 Většina z jeho obětí jsou však
  neznámí lidé.
 • 00:35:13 Jednou z takových kauz byla vražda
  belgického občana,
 • 00:35:16 kterou nařídil Vaš v roce 1946.
  Případ se dostal i na jednání
 • 00:35:21 do tehdejšího československého
  parlamentu.
 • 00:35:26 Na podzim roku 1945 byl vojenským
  obranným zpravodajstvím zatčen
 • 00:35:30 belgický občan de Backer,
  který byl podezříván původně
 • 00:35:34 ze špionáže, po rozsáhlém
  prošetřování se toto obvinění
 • 00:35:39 nepotvrdilo a měl být
  z vězení propuštěn.
 • 00:35:45 Emil de Backer se Vašovi přiznal,
  že pracuje pro americkou vojenskou
 • 00:35:49 rozvědku a žádal okamžité
  propuštění nebo možnost hovořit
 • 00:35:52 se zástupcem americké ambasády.
  Vaš ho přesto mučil a nutil
 • 00:35:56 podepsat přiznání,
  že pracoval pro gestapo.
 • 00:36:00 Ponižoval ho, nechal mu obléct
  uniformu SS a podávat projímadla.
 • 00:36:05 Sedmadvacetiletý Emil de Backer
  se přes veškeré utrpení a nátlak
 • 00:36:10 snažil kontaktovat americkou
  ambasádu. Z okna cely vyhazoval
 • 00:36:14 papírky s žádostí o pomoc,
  kde popisoval své věznění.
 • 00:36:18 To Vaše rozzuřilo natolik,
  že se rozhodl de Backera
 • 00:36:21 fyzicky zlikvidovat.
  Jako komunistický fanatik
 • 00:36:25 byl Vaš už po válce přesvědčen,
  že západní státy jsou
 • 00:36:28 pro komunismus nepřítelem
  číslo jedna, ačkoliv se
 • 00:36:31 Studená válka teprve rodila,
  proto spolupracovníka americké
 • 00:36:35 rozvědky považoval za
  nebezpečnějšího, než příslušníka
 • 00:36:39 gestapa. Ve stejné době řídil
  Karel Vaš sledování ambasád
 • 00:36:43 Velké Británie, Francie
  a Spojených států v Praze.
 • 00:36:52 Zde, uprostřed Prahy v malé
  uličce, nechává Karel Vaš zastřelit
 • 00:36:56 eskortou belgického občana
  de Backera při zdánlivém pokusu
 • 00:37:01 o útěk, zcela beze svědků.
  De Backer dostal zezadu dávku
 • 00:37:06 ze samopalu a následně ještě kulku
  z pistole.
 • 00:37:10 Stalo se to jen pár kroků
  od americké ambasády
 • 00:37:13 a na dohled od Ministerstva
  zahraničních věcí.
 • 00:37:17 Členové eskorty tehdy působili
  v bezpečnostních oddílech
 • 00:37:20 a byli k Vašovi loajální.
  Později ale oba písemně potvrdili,
 • 00:37:24 že de Backera zastřelili na přímý
  rozkaz Karla Vaše.
 • 00:37:30 Fanatismus a radikalismus
  Karla Vaše začal činit problémy
 • 00:37:35 nejen při jeho působení v rámci
  obranného zpravodajství,
 • 00:37:38 ale potom i na dalších funkcích.
  Karel Vaš se stal
 • 00:37:43 notorickým stěžovatelem.
  Sovětský zpravodajský služby
 • 00:37:48 informoval i o svých nadřízených,
  včetně Bedřicha Reicina.
 • 00:37:52 Dokonce to dospělo tak daleko,
  že mu bylo nabídnuto,
 • 00:37:57 aby se vrátil do Sovětského svazu.
  Navrhli mně, poněvadž jsem ovládal
 • 00:38:02 francouzštinu, abych se stal
  kulturním atašé v Paříži.
 • 00:38:10 Karlovi Švábovi Vaš sdělil,
  že nemůže tuto nabídku přijmout,
 • 00:38:14 protože dostal od sovětských
  zpravodajských služeb úkol,
 • 00:38:17 aby působil v Československu.
 • 00:38:24 Stížností na takzvané obranné
  zpravodajství bylo tolik,
 • 00:38:28 že jim mohl ministr obrany
  Ludvík Svoboda jen těžko čelit.
 • 00:38:32 Oznámil proto, že obranné
  zpravodajství zrušil.
 • 00:38:36 Ve skutečnosti ho ale jen
  přejmenoval, a tak byly zločiny,
 • 00:38:39 ve stále ještě demokratickém
  Československu, dále přehlíženy.
 • 00:38:43 Karel Vaš se stal v Praze
  nepřijatelným.
 • 00:38:47 Záminkou k jeho odvolání se stal
  incident v roce 1947,
 • 00:38:52 kdy ve známé pražské vinárně Reduta
  ohrožoval personál pistolí
 • 00:38:57 a v opilosti se dožadoval hrát
  ruské častušky místo nepřijatelné
 • 00:39:01 buržoazní hudby.
  To vše za přítomnosti představitelů
 • 00:39:05 národně socialistické strany.
 • 00:39:09 Karel Vaš považoval zákony, platné
  po roce 1945, za zákony buržoazní
 • 00:39:15 a vůbec se netajil tím, že tyto
  zákony pro něj nejsou závazné
 • 00:39:21 a že je dodržovat nebude, že bude
  dodržovat až zákony, které vzniknou
 • 00:39:25 po vítězství komunismu.
  Situace ovšem byla taková,
 • 00:39:30 že Karel Vaš flagrantně porušoval
  nejen zákony platné v letech
 • 00:39:34 1945-1948, ale i ty, které vznikly
  po uchopení moci komunisty.
 • 00:39:42 Jednoho krásného dne na mě
  narazil vrchní vojenský prokurátor.
 • 00:39:50 Nikdy v životě jsem ho neviděl,
  nikdy, jedno osobní setkání,
 • 00:39:56 jinak písemně.
 • 00:40:00 Tehdejší vrchní vojenský prokurátor
  Jan Vaněk působil od roku 1946
 • 00:40:05 jako právní poradce takzvaného
  obranného zpravodajství.
 • 00:40:09 Bydlel nedaleko Karla Vaše
  a oba se navštěvovali.
 • 00:40:16 To znamená žádné protekční
  techtle mechtle.
 • 00:40:21 Žádný klientelismus, jak se tomu
  dnes říká, nic takového.
 • 00:40:29 A říkal mně: Heleďte se, nechcete
  ke mně přijít? Já mám spoustu restů
 • 00:40:35 Potřebuji někoho, kdo tomu rozumí
  a kdo mě to zpracuje.
 • 00:40:43 Já jsem říkal: Já budu rád,
  souhlasím s tím.
 • 00:40:48 A byl jsem přemístěn na vrchní
  vojenskou prokuraturu v Praze.
 • 00:40:52 Karel Vaš soustavně vypracovával
  pro šéfa NKVD v Praze
 • 00:40:55 Michaila Chazanova burcující zprávy
  o situaci v armádě,
 • 00:40:59 žádal o vyslání sovětských poradců
  do Československa a obviňoval
 • 00:41:03 i přední komunisty z nečinnosti.
  Prostřednictvím jediného
 • 00:41:07 odposlechového zařízení
  v tehdejším Československu,
 • 00:41:10 které vybudovalo gestapo,
  řídil od konce války odposlechy
 • 00:41:14 armádních a politických
  představitelů země.
 • 00:41:17 Takto získané informace pravidelně
  zasílal do Moskvy
 • 00:41:21 a komunistické straně.
 • 00:41:26 V únoru 1948 se splnil jeho sen.
  Komunistická strana převzala moc
 • 00:41:31 a následovalo vyvlastňování
  majetku, likvidace svobodného trhu
 • 00:41:36 a politická persekuce ve velkém.
 • 00:41:46 Přišel 25. únor 1948,
  šofér nás bral z domu.
 • 00:41:51 Já jsem si k němu sem tam přisedl.
  A právě toho 25.,
 • 00:41:57 když Gottwald někde hovořil,
  jak pochodil u prezidenta Beneše,
 • 00:42:03 jsem říkal: Tati, prosím tě,
  co se stane?
 • 00:42:12 Já jsem tenkrát myslel, že žertuje,
  povídá mi: Milane, mě pověsí
 • 00:42:16 na první lucerně.
  Stále ve mně ta věta zůstala.
 • 00:42:21 Jako dneska to slyším.
  Já jsem se ani neptal proč a jak,
 • 00:42:27 ale tenkrát to řekl.
 • 00:42:34 Jednoho krásného dne vznikl
  případ Píka. Generál Píka.
 • 00:42:43 Náměstek náčelníka generálního
  štábu, na něho bylo podáno
 • 00:42:48 trestní oznámení, podle
  vojenského trestního řádu
 • 00:42:52 a předtím mi zavolal vrchní
  prokurátor Vaněk a říkal:
 • 00:42:58 Hele, ty jsi byl v prvním sboru,
  znal jsi Píku, jeho činnost,
 • 00:43:04 ty znáš ty poměry, celou tu věc,
  ty jsi v tom zběhlý,
 • 00:43:10 prosím tě, tak tady máš
  trestní oznámení.
 • 00:43:26 A dělej, co zákon nařizuje
  a co ti svědomí káže.
 • 00:43:34 Tak já jsem se stal vyslýchajícím
  orgánem případu generála Píky.
 • 00:43:44 Vaše jsem si pamatoval.
  Pamatuju si, že ho zmiňoval i on,
 • 00:43:49 v posledním motáku, co jsem dostal
  od otce a tam píše o doktoru
 • 00:43:55 Vašovi, jak ho vyslýchal.
 • 00:44:00 Měnil smysl výpovědi, no.
 • 00:44:05 Dostal jsem rozkaz dostavit se
  k ministru Svobodovi
 • 00:44:11 a jako referent jsem informoval
  o stavu věci.
 • 00:44:15 Před ním jsem položil na stůl
  celý spis,
 • 00:44:20 i když to snad bylo proti předpisům
  Nevím, snad.
 • 00:44:28 Tak jsem mu předložil spis.
  On se mnou mluvil, ptal se.
 • 00:44:37 A nic na mně nechtěl.
 • 00:44:43 Reicin mu vytýkal, že to vyslýchání
  k ničemu nevede, že tam není
 • 00:44:48 nic prokázané, že to nemůže
  být odsouzené, ano?
 • 00:44:54 Tak Vaš mu řekl, no, Bedřichu,
  pověz, kolik chceš,
 • 00:44:59 patnáct roků nebo špagát, od toho
  jsme právníci, to můžeme zařídit.
 • 00:45:04 Na začátku samotného vyšetřování
  pana Heliodora Píky zde nebyl
 • 00:45:08 jediný důkaz, který by svědčil
  o tom, že se dopustil jednání,
 • 00:45:14 z kterého byl posléze shledán
  vinným, a pro který mu byl uložen
 • 00:45:18 absolutní trest. Ta situace
  se změnila v okamžiku,
 • 00:45:22 kdy ta důkazní situace byla
  obohacena o zcela jednoznačné fázum
 • 00:45:28 Tím, kdo vložil do spisu absurdní
  důkaz o tom, že generál Píka
 • 00:45:33 je britský špion, byl Karel Vaš.
  Vsouvání falešných důkazů
 • 00:45:38 do spisu bylo, podle mého názoru,
  i v 50. letech porušením procesních
 • 00:45:44 předpisů a trestným činem.
  A pokud se někdo takového jednání
 • 00:45:48 dopustil v úmyslu způsobit
  obviněnému smrt, jednalo se,
 • 00:45:52 podle mého názoru, o vraždu nebo
  o pomoc k tomuto trestnému činu.
 • 00:46:00 Smrt generála Píky si přála
  hlavně Moskva.
 • 00:46:04 Asi v srpnu 1948 jsem se na
  normální pracovní schůzce
 • 00:46:08 s Chazanovem od něho dozvěděl,
  že budu jako referent vrchní
 • 00:46:11 vojenské prokuratury zpracovávat
  případ generála Píky.
 • 00:46:15 Chazanov mě žádal, abych učinil
  vše, aby se Píka nemohl útěkem
 • 00:46:18 dostat na západ, abych případu
  věnoval mimořádnou péči,
 • 00:46:22 aby Píka mohl být souzen s tím,
  že je to naléhavá žádost
 • 00:46:26 úředních míst v Moskvě.
  Chazanov mě upozornil,
 • 00:46:29 že materiál na Píku je slabý
  a prosil mě, abych s ním
 • 00:46:32 v této věci vše projednával,
  neustále ho informoval, přičemž mě
 • 00:46:36 upozornil, že později mi dodá
  bližší pokyny.
 • 00:46:40 Chazanov, ano.
  Měl zájem o ten případ.
 • 00:46:45 To vím, že mi řekl,
  že ho mám informovat,
 • 00:46:49 že na to mám dát pozor.
  Karel Vaš dodnes považuje
 • 00:46:55 za zcela normální, že do
  probíhajícího soudního řízení
 • 00:47:00 zasahoval představitel sovětské
  rozvědky v Praze.
 • 00:47:05 Pro mě nebyla novota,
  že příslušníci vyslanectví,
 • 00:47:11 teda diplomatický aparát,
  je víceméně aparátem zpravodajským.
 • 00:47:21 Jedním z důvodů,
  proč otec režimu vadil, bylo i to,
 • 00:47:26 že toho moc věděl
  o sovětské tajné službě.
 • 00:47:33 Měl zmapovanou síť gulagů
  po Sovětským svazu.
 • 00:47:38 Vaš ho několikrát vyhodil,
  nechtěl ho,
 • 00:47:43 na 14 dní přerušil vyslýchání.
  To, že byl v samovazbě prakticky
 • 00:47:49 od června až do února,
  to je to nejhorší,
 • 00:47:53 člověk neví, co s ním bude.
 • 00:48:00 On doznal vinu a vymlouval se,
  ospravedlňoval se, jak mohl.
 • 00:48:05 Já jsem to formuloval,
  ty protokoly jsem psal jasně.
 • 00:48:11 Protokol byl Píkou přečten
  a podepsán.
 • 00:48:17 Výslechy celé vedl Vaš,
  byly tendenčně převrácené.
 • 00:48:26 Každý výrok má dvě strany, záleží,
  z jakého úhlu se člověk podívá.
 • 00:48:32 A Vaš tvrdil, že nebude vyslýchat,
  že to není potřeba, tak podepsal
 • 00:48:38 některé tendenční výslechy,
  které nejsou absolutně pravdivé,
 • 00:48:44 ale podepsal je proto,
  aby se dostal před soud.
 • 00:48:49 Aby to tam mohl vysvětlit.
  A u soudu nebylo dovolené hovořit.
 • 00:48:54 Ani on nesměl hovořit,
  to byl hrdelní proces s generálem
 • 00:48:58 Píkou, tajný, absolutně bez svědka,
  to je bezprecedentní, aby teda
 • 00:49:04 při hrdelním procesu nebyl
  vyslyšen ani jeden svědek.
 • 00:49:08 Byly čteny jen protokoly.
  On už potom o tom věděl.
 • 00:49:13 Že teda si ten život
  asi nezachrání.
 • 00:49:18 Tak jsme se tam rozešli,
  oni ho odvedli jinými dveřmi
 • 00:49:24 se na nás podívat, usmál se,
  ale úplně vážně, jako kdyby šel
 • 00:49:29 nějakou vážnou nebo složitou cestou
  A my jsme šli domů.
 • 00:49:34 Chtěli jsme ho pohřbít,
  tak to nám odmítli.
 • 00:49:41 V době, kdy jsem dělal referenta
  vrchní vojenské prokuratury,
 • 00:49:46 tak ten Píkův obhájce podal
  žádost o milost.
 • 00:49:56 Ta žádost o milost
  byla vyřízena negativně.
 • 00:50:08 Píka byl odsouzen k trestu smrti.
  Chazanov byl spokojen
 • 00:50:11 a tlumočil mi poděkování
  centrálních míst v Moskvě,
 • 00:50:14 kde byli velmi spokojeni,
  neboť jsem splnil úkol znemožnit
 • 00:50:18 Píkovi útěkem na západ vyzradit
  sovětská vojenská tajemství.
 • 00:50:23 Pan Vaš v podstatě doprovázel
  pana Heliodora Píku
 • 00:50:27 od samotného počátku vyšetřování,
  to znamená tehdy v roli vojenského
 • 00:50:31 prokurátora, myslím, že i dokonce
  v roli náměstka vojenského
 • 00:50:35 prokurátora, aby se posléze stal
  vyšetřujícím soudcem, opětovně
 • 00:50:39 přebírá spis pana Heliodora Píky,
  poté přestává být vyšetřujícím
 • 00:50:44 soudcem, stává se opětovně
  prokurátorem a působí i v rámci
 • 00:50:49 hlavního líčení s panem
  Heliodorem Píkou.
 • 00:50:53 Zvěrstva typu, že někdo vystupuje
  v jedné věci nejdřív jako žalobce
 • 00:50:58 a později jako soudce, to je prostě
  středověk, to mi připomíná
 • 00:51:02 španělskou inkvizici.
  Kolik lidí bylo odsouzeno
 • 00:51:07 k trestu smrti.
  A bylo usmrceno.
 • 00:51:12 Kolik lidí?!
 • 00:51:43 On trval na tom, že jsme zrádci.
  Díval se na nás celou tu dobu
 • 00:51:49 jako na psy.
  Žádal o naše maximální potrestání.
 • 00:51:57 Zatímco Karel Vaš si o českých
  letcích ve službách RAF myslel,
 • 00:52:00 že jsou to odporní psi,
  Winston Churchill si myslel opak.
 • 00:52:29 Nerad na to hledám odpověď.
 • 00:52:38 Pro něho zatknout generála Janouška
  byla velká ryba.
 • 00:52:44 Pro něho to znamenalo mnoho.
  Přece jen on byl velitelem
 • 00:52:50 českého letectva v Anglii.
  On byl generálem,
 • 00:52:55 mohl Vašovi říct: Vykliď se odtud,
  já jsem generál, ty seš major.
 • 00:53:04 Toho prvního dne soudu,
  nám hlavní soudce říkal,
 • 00:53:09 že jsme nespáchali nic,
  takže můžeme být propuštěni.
 • 00:53:13 Jenomže přišel Vaš: Žádný
  propuštění, já tady nařizuju,
 • 00:53:17 že musí zůstat ve vazbě
  a další soud příštího dne.
 • 00:53:22 Karel Vaš navrhoval Janouškovi
  a jiným, kteří by mohli být zrádci,
 • 00:53:28 popravu, když s ním někdo
  nesouhlasil, byl taky zrádcem.
 • 00:53:38 To byl českej soud.
  Generál Janoušek dostal 15 let,
 • 00:53:43 Chrást nějakejch 13,
  Bryks tak 10 a ti jiní tak 5 až 6
 • 00:53:49 za menší zločiny.
  Já jsem dostal tři roky.
 • 00:54:14 Sám, jako předseda senátu,
  jsem ostře stíhal jakoukoliv
 • 00:54:17 protistátní činnost, všechny činy,
  které rozvracely armádu.
 • 00:54:20 Vynesl jsem za poměrně krátkou dobu
  více než 150 rozsudků.
 • 00:54:24 Mé rozsudky byly přísné.
 • 00:54:48 Komunisti se chovali mnohem hůře,
 • 00:54:53 než Němci a esesáci.
 • 00:54:59 Oni měli takovou nenávist.
  Komunistické soudy,
 • 00:55:03 to byly frašky,
  to bylo všechno tak zařízený,
 • 00:55:08 že nějaký odvolání nebo něco
  takového nemělo žádnej význam.
 • 00:55:14 50. léta považuji za nejtemnější
  etapu historie české justice.
 • 00:55:19 Je pravdou, že justice byla
  částečně zneužita,
 • 00:55:24 ale současně se jednalo
  o její fatální selhání.
 • 00:55:29 Stal jsem se velitelem zastupujícím
  náčelníka vrchního vojenského soudu
 • 00:55:33 Stačil jsem na vše.
  I na to, abych předsedům senátů
 • 00:55:36 vysvětloval politický význam
  souzení, vysvětloval problémy
 • 00:55:39 budování armády, marx-leninské
  pojetí práva a spravedlnosti,
 • 00:55:43 nové pokrokové metody sovětské
  právní vědy, které jsem už studoval
 • 00:55:48 Pracoval jsem i v sobotu odpoledne,
  v neděli, i o svátcích.
 • 00:56:35 Za celou dobu činnosti
  u vrchního vojenského soudu
 • 00:56:38 jsem byl pochopitelně i nadále
  v těsné spolupráci s Chazanovem.
 • 00:56:43 V roce 1949 se českoslovenští
  důstojníci, kterým se podařilo
 • 00:56:48 uprchnout do Německa, rozhodli
  Karla Vaše unést nebo zabít.
 • 00:56:55 Josef Kasal dostal
  v Německu za úkol,
 • 00:57:00 kam musel utéct,
  aby zlikvidoval Vaše.
 • 00:57:08 Josef Kasal se vloupal se svým
  komplicem do Vašova
 • 00:57:12 160 metrového bytu
  v Heřmanově ulici v Praze.
 • 00:57:16 Svázali služku a čekali několik
  hodin na příchod Karla Vaše.
 • 00:57:20 Když nepřišel v obvyklý čas,
  sebrali několik kilogramů
 • 00:57:23 vyšetřovacích spisů
  a Vašovu pistoli.
 • 00:57:27 Krádež dokumentů v bytě Karla Vaše
  sice vyšetřování zpomalila,
 • 00:57:31 bohužel však nezastavila.
  Když byl Kasal později zadržen
 • 00:57:35 a byla u něj nalezena Vašova zbraň,
  vyšetřující mu uvěřili,
 • 00:57:39 že šlo o obyčejnou krádež.
  Karel Vaš zlikvidoval nejen stovky
 • 00:57:43 neznámých lidí, ale i elitu
  československé armády.
 • 00:57:47 Kromě zástupce šéfa generálního
  štábu generála Heliodora Píky
 • 00:57:51 a velitele československých pilotů
  v Anglii, leteckého maršála RAF,
 • 00:57:56 generála Karla Janouška,
  se Vaš podílel jako soudce
 • 00:58:00 nebo prokurátor na uvěznění
  mnoha elitních důstojníků.
 • 00:58:04 Jmenujme alespoň velitele
  pražského povstání,
 • 00:58:08 generála Karla Kutlvašra.
  Vojenského velitele Prahy,
 • 00:58:11 generála Karla Klapálka.
  Bývalého velitele armádního sboru
 • 00:58:16 v Sovětském svazu, generála
  Jana Kratochvíla nebo generála
 • 00:58:20 Antonína Pelicha, generála
  Raimunda Mrázka nebo také
 • 00:58:25 proslulého krále Šumavy
  Josefa Hasila.
 • 00:58:28 Přesto dnes ohromující počet
  svých obětí počítá na jedné ruce.
 • 00:58:34 Prosím vás, já jsem v 50. letech
  jako vojenský soudce soudil
 • 00:58:39 nějaké to zběhnutí,
  nějaký pokus,
 • 00:58:45 pokud se dobře pamatuju
  pár jich bylo, možná,
 • 00:58:51 že bych to spočítal na jedné ruce,
  možná na dvou rukách.
 • 00:58:56 Nějaké pokusy o zběhnutí
  do ciziny.
 • 00:59:03 Ivana Kieslingera Karel Vaš soudil
  za plánování pokusu o ozbrojené
 • 00:59:07 povstání proti komunistickému
  režimu v roce 1949.
 • 00:59:12 Celkově v té naší akci bylo
  odsouzeno k smrti šest lidí.
 • 00:59:21 Těch šest lidí bylo popraveno.
  Na Pankráci.
 • 00:59:30 Ostatní si to tam
  poctivě odseděli.
 • 00:59:35 Seděli až do roku 1960,
  kdy byli propuštěni na amnestii.
 • 01:00:26 Jednoho krásného dne jsem byl
  zastaven dvěma pány,
 • 01:00:32 snad jsem je znal,
  snad jsem je neznal.
 • 01:00:37 Jste zatčen, pojďte s náma.
  Já říkám: Prosím.
 • 01:00:42 Nasadili mi šátek na oči
  a vezli mě trošku po Praze,
 • 01:00:48 abych byl dezorientován
  a odvezli mě do vazby
 • 01:00:53 v Kapucínské ulici.
 • 01:01:21 Byl jsem celkem 18 měsíců
  na samotce.
 • 01:01:26 Pak mě odvezli na Pankrác
  a tam mě soudili.
 • 01:01:33 U soudu byl Karel Vaš viněn
  za dvě hlavní věci.
 • 01:01:37 Za prvé to bylo zastřelení vězně
  de Backera a za druhé používání
 • 01:01:41 násilných metod
  a mučení při výsleších.
 • 01:01:46 Žalobu jsem neviděl, neseznámil se,
  advokát se mnou nemluvil,
 • 01:01:52 až při jednání. Nesdělil ani mně,
  z čeho jsem obviňován a tak dál.
 • 01:01:59 A odsoudili mě na základě
  lživých obvinění na doživotí.
 • 01:02:23 Já jsem měl tehdy štěstí v tom
  směru, že mě odsoudili na doživotí.
 • 01:02:28 Ovšem, nezapomeňte, prosím vás
  pěkně, na jednu věc.
 • 01:02:33 Že já jsem nikdy nedoznal lumpárnu,
  nikdy jsem nedoznal porušení zákona
 • 01:02:39 Nikdy jsem nedoznal obvinění
  z čeho mě vinili.
 • 01:02:48 Choval jsem se vzpurně
  a mluvil jsem skutečně pravdu,
 • 01:02:53 kterou mohli lidi ověřit.
  Vinu ze zastřelení de Backera
 • 01:02:58 Vaš jednoznačně odmítal,
  ale ta druhá věc, mučení
 • 01:03:03 a používání násilných metod,
  to dokonce sám připustil.
 • 01:03:11 Odseděl jsem si asi 5 a půl roku,
  celkově od zatčení.
 • 01:03:16 V Leopoldově. Tam byla celá
  garnitura známých lidí.
 • 01:03:22 I Husák tam byl.
  Goldstucker tam byl.
 • 01:03:27 Švermová tam byla.
  V Leopoldově jsem měl tu čest
 • 01:03:33 osobně se setkat s několika lidmi,
  které jsem soudil.
 • 01:03:44 Takovej ten odpor, to opovržení
  k němu samotnýmu,
 • 01:03:49 kluci dávali najevo.
  Jeden nebo dva mě tam zbili.
 • 01:03:54 Zmlátili mě, zmlátili!
  Mluvím jasně, srozumitelně.
 • 01:04:05 Přiběhl tam vyplašenej malej
  vězeň, rozhlídl se,
 • 01:04:11 jak splašenej zajíc
  a tam, co byl dlouhej stůl,
 • 01:04:16 kde seděli generál Kutlvašr
  a generál Janoušek,
 • 01:04:22 generál Pelich
  a generál Mrázek.
 • 01:04:27 S kněží tenkrát tam byli,
  biskup Zela.
 • 01:04:32 Bylo jasný, že tomu,
  co tam přiběhl, hrozí,
 • 01:04:37 že dostane vejprask.
  Ten padl na kolena, sepjal ruce
 • 01:04:42 a řekl: Prosím vás,
  proboha, ať mě nebijou.
 • 01:04:50 Tady ti staří pánové řekli
  těm pronásledovatelům:
 • 01:04:56 S tou vší se nešpiňte.
  Vždyť je to sketa, pusťte ho.
 • 01:05:04 Lidé, kteří se také zásluhou
  Karla Vaše dostali do vězení
 • 01:05:08 a z počátku použili proti
  Vašovi násilí,
 • 01:05:12 od tohoto později upustili.
 • 01:05:22 Poněvadž jsem znal zákon,
  tak jsem žádal
 • 01:05:27 o obnovu řízení.
  Prosím Vás, narazil jsem.
 • 01:05:34 To bylo další štěstí.
  Několik slušných lidí,
 • 01:05:39 kteří mně umožnili,
  abych naformuloval žádost o obnovu.
 • 01:05:44 Ta žádost byla rozsáhlá,
  asi 250 nebo kolik stran.
 • 01:05:50 Já jsem tu žádost
  formuloval lidem,
 • 01:05:55 kteří byli v té době
  ve funkci.
 • 01:06:00 Ta žádost v podstatě
  mluví pravdivě.
 • 01:06:09 A právě z textů,
  v nichž se Karel Vaš vyznával
 • 01:06:12 ze své oddanosti ke komunistickému
  režimu, jsme použili citace
 • 01:06:16 Vašových vzpomínek, uvedené
  v tomto filmu.
 • 01:06:20 A zřejmě díky oněm slušným lidem
  byla jeho žádost vyslyšena.
 • 01:06:25 Vašovo odvolání skončilo
  na stole předsedy Nejvyššího soudu
 • 01:06:29 Josefa Urválka, který v procesu
  s poslankyní Miladou Horákovou
 • 01:06:33 žádal její oběšení, proti čemuž
  protestoval Albert Einstein
 • 01:06:38 a celý kulturní svět.
  V rozsudku zdůvodnil Karel Urválek
 • 01:06:43 Vašovu nevinu ve věci vraždy
  Emila de Backera zcela nečekaně:
 • 01:06:50 Důsledné zachování základní
  zásady trestního řádu,
 • 01:06:54 presumpce neviny, vylučuje,
  aby byl vysloven závěr o vině,
 • 01:06:58 i když všechny okolnosti případu
  činí Vašovu vinu pravděpodobnou.
 • 01:07:10 V roce 1956 je Karel Vaš uznán
  bezúhonným, opouští vězení
 • 01:07:15 a následně inkasuje od státu
  jako odškodnění 66 tisíc.
 • 01:07:23 Ostatní jeho oběti většinou
  zůstávají sedět dále ve vězení.
 • 01:07:28 Nejvíce se o Vašovo propuštění
  zasloužil advokát Josef Rychetský.
 • 01:07:33 Můj otec figuroval
  hlavně po tom roce 1956.
 • 01:07:39 Dělal ohromný množství
  rehabilitací.
 • 01:07:43 Řada lidí je dodnes přesvědčena,
  že Karel Vaš byl politický vězeň.
 • 01:07:48 Ne v uvozovkách, to byl
  politický vězeň!
 • 01:07:52 -Byl odsouzený za sabotáž.
  -Ne, on byl odsouzený za vraždu
 • 01:07:55 belgického občana Emila de Backera,
  kterého v roce 1946
 • 01:07:59 nechal zastřelit.
  -Jo? To já jsem vůbec nevěděl.
 • 01:08:06 Dostal jsem se jako civilní
  zaměstnanec vojenské politické
 • 01:08:11 akademie v Praze.
  Tam jsem kdysi vystudoval,
 • 01:08:16 mimo zaměstnání, dálkově,
  filozofickou fakultu.
 • 01:08:22 Historii, tam jsem získal
  druhý doktorát.
 • 01:08:27 Doba 60. let znamenala
  pro stalinské Československo
 • 01:08:31 naději a záblesk svobody.
  Začaly vycházet knihy
 • 01:08:34 Bohumila Hrabala.
  Praha se začala nadechovat
 • 01:08:37 ke svobodě, na majáles dorazil
  i Allen Ginsberg.
 • 01:08:41 Novým československým prezidentem
  se stal generál Ludvík Svoboda.
 • 01:08:46 Pavel Kohout a Milan Kundera
  začali psát, místo básniček
 • 01:08:50 na Stalina, skvělé knihy. Miloš
  Forman natočil své první filmy.
 • 01:08:55 Karel Vaš s jistým rozladěním
  potkával na ulici lidi,
 • 01:09:00 které odsoudil a nejen to.
  Došlo k znovuotevření případu
 • 01:09:04 generála Heliodora Píky.
  Sovětský vůdce Leonid Brežněv,
 • 01:09:10 který jako důstojník Rudé armády
  pomáhal osvobozovat Československo
 • 01:09:14 od nacismu, poslal do Prahy tanky,
  stejně, jako jeho předchůdce
 • 01:09:18 Nikita Chruščov do Maďarska.
  Mezi lidmi, kteří podepsali
 • 01:09:22 zvací dopis a žádali o zásah
  proti demokratickým reformám,
 • 01:09:27 byl také Vašův blízký
  spolupracovník Viliam Šalgovič,
 • 01:09:31 s nímž Karel Vaš při vyšetřování
  týral na frontě své spolubojovníky.
 • 01:09:37 Příchod sovětských vojsk
  byl pro Karla Vaše, i mnoho dalších
 • 01:09:42 komunistických fanatiků, záchranou
  před trestem za jejich zločiny.
 • 01:09:46 Soudy, které měly rehabilitovat
  oběti komunistických represí,
 • 01:09:51 byly ukončeny.
  Z Československa se stal jeden
 • 01:09:54 z nejkonzervativnějších
  komunistických států na světě.
 • 01:10:05 Karel Vaš zůstával komunistickým
  fanatikem i v době normalizace.
 • 01:10:10 V té době působil na filozofické
  fakultě v Praze a dokonce
 • 01:10:14 některým osobám vyhrožoval,
  že s nimi zatočí.
 • 01:10:21 70. léta, nejtěžší normalizace.
  Filozofická fakulta
 • 01:10:25 Univerzity Karlovy, zde se
  Karel Vaš snaží získat habilitaci
 • 01:10:30 a přednášet dějiny dělnického hnutí
  Má k tomu mnoho příležitostí.
 • 01:10:37 To ale nestačilo, Karel Vaš začal
  úporně pracovat dnem i nocí
 • 01:10:41 na nové kariéře. Stal se
  zaměstnancem oddělení propagandy
 • 01:10:44 a výchovy ústřední rady odborů
  a získal další akademické tituly.
 • 01:10:49 Ty Karlova univerzita dávala,
  v té době v souvislosti
 • 01:10:53 s dějinami dělnického hnutí,
  kdekomu. Vaš se idejí komunismu
 • 01:10:57 nikdy nevzdal a bývalé stalinisty,
  kteří podepsali Chartu 77,
 • 01:11:01 považuje za zrádce odpornější,
  než jsou bojovníci proti komunismu.
 • 01:11:07 Charta byla prostě společenství
  lidí, které spojovalo velmi silně
 • 01:11:12 jedno jediné a to je touha
  po svobodě.
 • 01:11:16 A bylo naprosto nerozhodující,
  jestli je bývalý komunista.
 • 01:11:20 To bylo každému naprosto jedno.
  Naše utrpení bylo nulové
 • 01:11:25 proti těm zločinům 50. let,
  protože u nás nešlo o utrpení.
 • 01:11:30 To se nedá srovnávat, vůbec.
 • 01:11:35 Doktor Vaš přednášel
  na Ústavu marxismu-leninismu
 • 01:11:39 Univerzity Karlovy a ve svém volném
  čase ještě proškoloval kádry
 • 01:11:43 lidové strany v rámci její
  ústřední politické školy.
 • 01:11:47 Po nocích psal Karel Vaš
  kvazi odborné publikace
 • 01:11:50 a dokonce se stal členem
  svazu novinářů.
 • 01:11:54 Tak takovýhle (PÍP)
  a hnusný a neuvěřitelný (PÍP)
 • 01:11:58 psal ten (PÍP) Vaš.
  Je tohleto možný?
 • 01:12:02 Kdo mohl takovýhle (PÍP) číst?
 • 01:12:07 Prezidentem Československa se stal
  Vašův spoluvězeň z Leopoldova,
 • 01:12:11 slovenský politik,
  doktor Gustav Husák,
 • 01:12:15 který se stal symbolem čistek
  a bezcharakterního pragmatismu.
 • 01:12:22 Během normalizace Karel Vaš odchází
  do důchodu, země je po okupaci
 • 01:12:25 sovětskými vojsky plundrována,
  ekonomika stagnuje
 • 01:12:29 a komunismu nevěří už skoro nikdo.
  Až na Karla Vaše.
 • 01:12:34 A to i přesto, že v Polsku
  dělníci zakládají hnutí
 • 01:12:37 Solidarność a protestují
  proti režimu.
 • 01:12:46 Pád Berlínské zdi, nakonec
  komunismu, znamenal pro Karla Vaše
 • 01:12:49 poměrně pochopitelný problém.
  Ne však pro zbytek sovětizované
 • 01:12:53 Evropy, pro který to znamenal
  příchod svobody.
 • 01:12:57 Se svobodou přišla ale i korupce
  a nechuť vyrovnat se s minulostí.
 • 01:13:08 Za nějakou dobu byl vytvořen
  úřad pro vyšetřování
 • 01:13:14 a dokumentace zločinu komunismu.
  Zahájil proti mně trestní řízení.
 • 01:13:23 Že jsem vědomě zavinil
  justiční vraždu generála Píky.
 • 01:13:32 Čtyři roky jsem byl stíhán
  a pronásledován
 • 01:13:37 a propírán, špiněn v novinách,
  že to, to, to, jsem prováděl.
 • 01:13:43 Ta představa, že politická
  reprezentace, vzešlá tedy
 • 01:13:47 z demokratických voleb,
  má jakési poslání zajistit
 • 01:13:53 ten revanš, tu odvetu.
  Odstartovat politické procesy,
 • 01:13:58 to je představa naivní, samozřejmě.
  Absolutně nedemokratická.
 • 01:14:03 Nemůže o tom, kdo jak bude souzen,
  rozhodovat politická reprezentace.
 • 01:14:09 Byl rok 2000,
  já jsem byl u městskýho soudu
 • 01:14:14 s Milanem Píkou,
  ten proces vedl doktor Luboš Vlasák
 • 01:14:23 Báječnej soudce, kterej měl
  skutečně všechny fakta v malíku.
 • 01:14:31 Státní zástupce vinil pana doktora
  Karla Vaše z podílu
 • 01:14:35 na násilné smrti divizního
  generála Heliodora Píky.
 • 01:14:40 Já jsem předsedal senátu,
  který tu věc soudil.
 • 01:14:45 Faktem je, že soud prvního stupně
  vynesl odsuzující rozsudek.
 • 01:14:49 Vaš dostal sedmiletý
  trest, že ano.
 • 01:14:55 Od předsedy soudu,
  doktora Vlasáka.
 • 01:14:59 Bylo tam podáno odvolání jak pana
  obžalovaného, tak státního zástupce
 • 01:15:04 v neprospěch, výsledkem bylo
  rozhodnutí Vrchního soudu v Praze,
 • 01:15:08 který v podstatě jednak odvolání
  státního zástupce zamítl
 • 01:15:12 a jednak rozsudek soudu prvního
  stupně byl zrušen
 • 01:15:15 a trestní stíhání bylo zastaveno
  jako promlčené.
 • 01:15:19 Tím, kdo prohlásil zločiny Karla
  Vaše za promlčené, byli bývalí
 • 01:15:23 vojenští prokurátoři, v té době
  soudci Vrchního soudu v Praze.
 • 01:15:28 Myslím, že nejvíc byl
  s tím rozhodnutím soudu
 • 01:15:34 překvapen doktor Vaš.
  Tak oni věděli,
 • 01:15:39 že to obvinění je minimálně,
  minimálně promlčené.
 • 01:15:47 Poněvadž se museli řídit zákonem.
  Zákon stanovil počet let uplynulých
 • 01:15:53 Vždyť dneska už to máte, plus
  mínus, 60 let starou historku.
 • 01:16:00 To, že nebyl odsouzen, se nedá
  interpretovat jinak,
 • 01:16:06 než tím, že se nestihl čas
  a došlo tedy k zastavení
 • 01:16:10 trestního stíhání z důvodu
  překážky promlčení.
 • 01:16:14 Což je samozřejmě trestuhodné.
 • 01:16:18 Byl podán opravný prostředek
  k Nejvyššímu soudu.
 • 01:16:23 Ten Nejvyšší soud potvrdil
  to zrušení.
 • 01:16:34 Na panu Heliodorovi Píkovi
  byla spáchána justiční vražda.
 • 01:16:40 A ze žádných soudních rozhodnutí
  v podstatě nevyplynulo,
 • 01:16:45 že by tomu tak nebylo.
  -Ten se chlubil:
 • 01:16:48 Toto je mé velké vítězství.
  Já jsem vyhrál.
 • 01:16:54 Veřejně.
  Já bych mu roztrhl tu držku.
 • 01:17:02 Já bych ho s klidem zabil.
  Bez výčitek.
 • 01:17:07 Jsem věřící katolík,
  od narození do smrti.
 • 01:17:12 A nedělal bych si s tím
  žádný starosti.
 • 01:17:16 Klidně bych to udělal.
 • 01:17:25 Mně se to těžko říká, protože jsem
  taky reprezentantem české justice,
 • 01:17:30 ale chtě nechtě musím dospět
  k závěru, že se česká justice
 • 01:17:34 se zločiny 50. let
  plně nevypořádala.
 • 01:17:39 Vzít spravedlnost do vlastních
  rukou se rozhodl Čechoameričan
 • 01:17:42 Pravomil Raichl, odcestoval
  z USA do Prahy a chtěl udělat to,
 • 01:17:47 na co generál Kácha neměl
  fyzickou sílu.
 • 01:17:50 Pokud měl někdo důvod Vaše zabít,
  byl to právě Raichl.
 • 01:17:55 Nikdo neznal Karla Vaše tak dlouho
  a tak dobře, jako on.
 • 01:17:59 S Vašem se znal z Užhorodu,
  kde byl svědkem jeho prosovětské
 • 01:18:03 agitace. Když se sám dostal
  do gulagu, skončil ve Vorkutě
 • 01:18:08 a byl svědkem Vašova udavačství.
  Propuštěn byl spolu s ním
 • 01:18:12 a viděl, jak na frontě likvidoval
  vlastní spolubojovníky
 • 01:18:16 a další nevinné lidi.
  Když přišel únor 1948,
 • 01:18:21 byl Vašem souzen,
  z komunistického kriminálu
 • 01:18:25 se mu ale podařilo uprchnout.
  Sám přitom patřil mezi
 • 01:18:29 válečné hrdiny s nejvyššími
  oceněními.
 • 01:18:32 Na zabití Vaše si Raichl
  z USA přivezl loveckou zbraň,
 • 01:18:36 o kterou však po příletu
  do Prahy přišel.
 • 01:18:39 Z Berlína za ním přijel
  Josef Kasal, tehdy už německý občan
 • 01:18:43 Tentýž Kasal, kterému Vaš
  navrhoval trest smrti
 • 01:18:46 a který se vloupal do Vašova
  bytu v roce 1949,
 • 01:18:50 aby Vaše zabil. S ním a s Vojtěchem
  Klečkou začala trojice válečných
 • 01:18:55 veteránů plánovat, jak vykonat
  spravedlnost ve jménu desítek
 • 01:18:59 mrtvých kamarádů a tisíců
  dalších lidí, do jejichž života
 • 01:19:04 Vaš tragicky zasáhl.
  Přivedla je k tomu beznaděj,
 • 01:19:08 že česká justice nedokáže
  potrestat ani korupčníky,
 • 01:19:12 ani vrahy, jako je Karel Vaš.
 • 01:19:16 V tom momentě, jak přijel Pravoš
  a Pepík Kasalů, Pravoš říká:
 • 01:19:21 Vojto, toho musíme dostat.
  A já jsem teda tenkrát sehnal
 • 01:19:25 pětatřicítku, taková prskavka
  opravdu, jak se říká
 • 01:19:30 dát mu to z metru,
  poněvadž to je lehká zbraň.
 • 01:19:36 A když to nejde, jak se říká přímo,
  buď do mozku nebo do srdce,
 • 01:19:40 tak to nekončí.
  Kde bydlí nebo kudy chodí
 • 01:19:44 to jsem už zjistil.
  Říká se vždycky je lepší,
 • 01:19:48 když je u toho člověk sám než dva,
  poněvadž se plete jeden druhýmu.
 • 01:19:52 Podle jedné z verzí se Pravomil
  Raichl rozhodl zavraždit
 • 01:19:56 Karla Vaše 25.února 2002. V den
  výročí komunistického převratu.
 • 01:20:00 Následně se chtěl přihlásit
  na policii.
 • 01:20:04 K pokusu o vraždu Karla Vaše
  ale nedošlo.
 • 01:20:07 Ten den ráno válečný veterán
  z rozrušení, které akci provázelo,
 • 01:20:11 náhle zemřel.
  Zemřel nejen on, ale téměř
 • 01:20:15 všichni svědci Vašových zločinů.
 • 01:20:20 Ve 20. století existovala spousta
  autoritativních režimů,
 • 01:20:24 jejichž představitelé
  se dopouštěli zločinu proti
 • 01:20:28 lidskosti, ale přesto nebyli
  nikdy potrestáni právě vzhledem
 • 01:20:32 k tomu, jakou pozici v tom
  systému zastávali.
 • 01:20:35 Proto také vznikl Mezinárodní
  trestní soud, aby stíhal
 • 01:20:39 a odsoudil pachatele v případech,
  kdy národní státy nejsou schopny
 • 01:20:45 je stíhat nebo odsoudit nebo jim
  k tomu chybí politická vůle.
 • 01:20:49 I když pachatelé zločinů z dob
  stalinismu nikdy před tímto
 • 01:20:53 soudem nestanou, pro mě je
  nejvýznamnější ten fakt,
 • 01:20:57 že po zřízení tohoto soudu
  jednou pro vždy skončila doba
 • 01:21:02 beztrestnosti pachatelů
  podobných zločinů.
 • 01:21:05 Karel Vaš nebyl po roce 1989
  pravomocně odsouzen
 • 01:21:09 za žádný ze svých zločinů.
  Důchod trávil poklidným způsobem
 • 01:21:13 v pražském domově pro seniory,
  kde zemřel bezbolestnou smrtí
 • 01:21:18 ve věku nedožitých 97 let.
  Pobíral dvojnásobek průměrného
 • 01:21:22 českého důchodu a jeho jediné
  utrpení spočívalo v tom,
 • 01:21:26 že jeho údajné zásluhy
  nikdo neuznává
 • 01:21:30 a že nebyl po roce 1989
  povýšen na generála.
 • 01:21:35 Podle předpisů jsem měl být
  povýšen jako záložník.
 • 01:21:40 Povýšen.
 • 01:21:44 Dokonce o tom, jak je perzekuován
  a jak trpí, vydal knížku.
 • 01:21:48 Jmenuje se: "Moje perzekuce
  v právním státě."
 • 01:21:53 Do smrti Karel Vaš opakoval
  výmluvy nacistických pohlavárů,
 • 01:21:56 že pouze plnil rozkazy
  a postupoval dle platných zákonů.
 • 01:22:01 Vaš je díky naší justici
  navždy nevinným občanem,
 • 01:22:05 ač pro dějiny zůstane zločincem.
 • 01:22:12 Na co jsem pyšný?
 • 01:22:15 Pyšný.
 • 01:22:19 Byl jsem vždycky na straně
  lidského pokroku.
 • 01:22:24 Humánního, humanistického pokroku.
 • 01:23:01 Skryté titulky: Matěj Hodr
  Česká televize 2014

Související