iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 11. 2013
20:05 na ČT2

1 2 3 4 5

15 hlasů
7780
zhlédnutí

Pod dlažbou je pláž

Pořad o smyslu a budoucnosti televize (a ostatních médií) veřejné služby.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Pod dlažbou je pláž

 • 00:00:03 HUDBA
 • 00:00:50 Veřejný prostor můžeme považovat
  za druh veřejného statku.
 • 00:00:56 Jako pečujeme o vzduch, o vodu,
  o zemi, tak musíme pečovat
 • 00:01:00 o veřejný prostor.
 • 00:01:02 Veřejný prostor má nezastupitelnou
  funkci v tom,
 • 00:01:06 že má svoji jakousi produktivitu.
 • 00:01:10 A když veřejný prostor
  přestane být produktivní,
 • 00:01:14 tak se společnost roztrhne
  do nesrozumitelných fragmentů.
 • 00:01:18 A to proto, že základní funkce
  veřejného prostoru,
 • 00:01:22 jeho produktivita spočívá v tom,
  že redukuje konflikty
 • 00:01:26 na život a na smrt.
 • 00:01:28 Nebo konflikty, které vedou
  ke studené občanské válce,
 • 00:01:33 redukuje na pouhé spory.
 • 00:03:23 BBC začínala jako British
  Broadcasting Company
 • 00:03:27 v podstatě na komerčním základu.
 • 00:03:30 My vám budeme dávat službu,
  za kterou si budete platit.
 • 00:03:33 A ta služba bude především zábavní.
 • 00:03:36 Koneckonců i RADIOŽURNÁL,
  kdy se chlubíme,
 • 00:03:39 že jsme jako druzí po BBC v r. 1923
  začal tady pravidelně vysílat,
 • 00:03:43 to byla taky obchodní společnost,
  akciová.
 • 00:03:46 Všichni si totiž zpočátku mysleli,
  že to je přesně byznys,
 • 00:03:51 zábava pro pár lidí,
  kteří si to mohou dovolit.
 • 00:03:54 A teprve v tom okamžiku,
  když se ukázalo, že rozhlas
 • 00:03:58 se stává masovým médiem a jaký má
  obrovský vliv, tak se tady projevil
 • 00:04:03 rozdíl americké a evropské kultury.
 • 00:04:08 Zatímco americká kultura
  nechala to rozhlasové vysílání
 • 00:04:12 v soukromé sféře,
 • 00:04:15 tak v Evropě se toho ujali...
 • 00:04:20 já nevím, jak bych to řekl,
 • 00:04:23 vychovatelé, vzdělávatelé,
  kteří řekli,
 • 00:04:26 to je výborná příležitost,
  jak budeme ty lidi kultivovat,
 • 00:04:31 vzdělávat atd.
 • 00:04:34 Informovat, vzdělávat a bavit,
  takhle zněla ta první hesla,
 • 00:04:39 která jsou s tou veřejnoprávností
  spojená.
 • 00:04:45 A pak jsou to takové ty pojmy
  nezávislost a vyváženost,
 • 00:04:49 které jsou tady
  taky dezinterpretovány.
 • 00:04:53 To znamená, nic neselektovat
  a nic nezkreslovat.
 • 00:04:57 Necenzurovat a nezkreslovat, tečka.
  Za tím není žádné vyšší tajemství.
 • 00:05:07 A ta vyváženost není nic jiného
  než pojem, který je vztažený
 • 00:05:12 na celou instituci,
  ale ne na jednu zprávu,
 • 00:05:15 na jeden zpravodajský
  nebo publicistický pořad.
 • 00:05:19 Ten pořád vždycky musí mít tvář.
 • 00:05:22 V okamžiku, kdy ji ztratí,
  tak je nudný, nikdo by se na to
 • 00:05:25 nedíval a jde to proti smyslu
  té zprávy.
 • 00:05:30 Čili to, co tady politici dělají,
  že si na stopkách měří,
 • 00:05:35 kolik vteřin či minut jejich strana
  má v té zpravodajské relaci,
 • 00:05:41 to je doopravdy naprostý nesmysl.
 • 00:05:45 Z toho už si dělal Sartre legraci
  v padesátých letech,
 • 00:05:49 když řekl tu slavnou větu,
  že vyváženost není
 • 00:05:53 10 minut Hitlera, 10 minut židé.
 • 00:05:58 Po válce Němci,
  kteří spolupracovali s vítěznými
 • 00:06:02 mocnostmi, měli takovou
  představu, že rozhlas byl
 • 00:06:06 nacistickým režimem
  nesmírným způsobem zneužit.
 • 00:06:10 Byla to vlastně Goebbelsova
  hlásná trouba.
 • 00:06:14 Ale teď je Goebbels pryč,
  my teď tady budeme budovat
 • 00:06:17 demokracii, tak budeme mít stále
  tu státní televizi a ona bude,
 • 00:06:22 stejně jako za Výmarské republiky,
  jenomže bude hodná, mravná,
 • 00:06:26 slušná atd. Načež spojenci řekli,
  nikoli, vy už nebudete mít státní
 • 00:06:31 rozhlas, protože pokud budete
  mít rozhlas, tak tento rozhlas
 • 00:06:34 bude provozován nezávisle
  na státu, na exekutivě,
 • 00:06:38 nezávislou institucí.
 • 00:06:41 A byli to právě kluci,
  ti osvětoví angličtí důstojníci,
 • 00:06:46 kteří měli školení
  z Cambridge a Oxfordu...
 • 00:06:53 Mimochodem, jeden z nich byl Čech.
 • 00:06:57 Nebo z českých židovských rodičů.
 • 00:07:02 A ti tam přišli s tímhle konceptem,
 • 00:07:05 po zkušenostech s Hitlerem
  i se Stalinem.
 • 00:07:14 A ti Němci to brzy pochopili,
  že by to bylo dobré odstínit to,
 • 00:07:19 zavedli to tam
  a začalo to velmi dobře fungovat.
 • 00:07:23 V němčině se to pak jmenuje
  öffentlich rechtlicher anstalten,
 • 00:07:28 to znamená veřejnoprávní.
 • 00:07:31 To veřejný znamená,
  že je to placeno z veřejné daně,
 • 00:07:35 to znamená z přímé daně.
 • 00:07:37 A to právní znamená,
  že zákon předepisuje rozsah
 • 00:07:41 té veřejné služby.
 • 00:07:46 Když se podíváme na celou
  tu mediální krajinu, tak ji můžeme
 • 00:07:50 rozdělit na tři takové kategorie.
 • 00:07:53 Když to vezmem zespodu,
  tak je to bulvár,
 • 00:07:56 pak jsou to pop noviny
  a pak máme prestižní média.
 • 00:08:00 Mezi ta prestižní média patří
  i veřejnoprávní média
 • 00:08:04 a ta jsou důležitá pro to,
  že nedělají žádnou selekci.
 • 00:08:14 Chceme-li to nazvat
  hodně diplomaticky.
 • 00:08:19 Čili necenzurují věci podle toho,
  jestli to přitáhne hodně diváků,
 • 00:08:24 čili obsluhují i menšiny,
 • 00:08:28 vytvářejí kulturu
  kritického myšlení.
 • 00:08:36 Ta demokratická správa
  veřejnoprávních médií souvisí
 • 00:08:41 s tím, že chceme zajistit
  tu normu té transparentnosti,
 • 00:08:45 té průhlednosti, té viditelnosti,
  totiž toho zveřejňování
 • 00:08:51 jako předpokladu racionálního
  rozhodování ve společnosti.
 • 00:08:56 Kdy co je utajeno, je korupce,
  je omezení svobody, cenzura.
 • 00:09:05 Takže správa médií,
  která mají veřejnoprávní status,
 • 00:09:10 je právě inspirována tou ideou,
  že transparentnost rozhodování
 • 00:09:16 musí být zajištěna.
 • 00:09:21 Veřejnoprávní televize plní funkci
  jakéhosi média zvláštní
 • 00:09:24 speciální citlivosti,
  které si může dovolit i to,
 • 00:09:27 že diváky nějakým způsobem
  znejisťuje.
 • 00:09:31 Nabízí jim věci,
  o kterých oni nevědí.
 • 00:09:33 Vlastně ta informace
  ve veřejnoprávní televizi
 • 00:09:37 nebo rozhlasu veřejné služby
  je něco, co toho člověka zarazí,
 • 00:09:40 u čeho se zastaví, čemu najednou
  jakoby nerozumí a začne přemýšlet.
 • 00:09:45 Čili pro tu veřejnou službu
  je důležitější ten šum,
 • 00:09:49 než ta dokonalá hladká informace,
  dokonalá hladká zábava,
 • 00:09:53 jaká je v komerčním médiu.
 • 00:10:05 Kolegové, prosím vás, s dovolením.
 • 00:10:08 Prosím vás,
  mohli byste jít na stranu?
 • 00:10:12 Ťažko povedať...
 • 00:10:14 Slyšíš mě? Slyšíš mě?
 • 00:10:17 To víš, že tě slyším.
 • 00:10:21 Slyšíš mě, dobrý, dobrý, dobrý.
 • 00:10:24 -Slyším tě, Otto.
  -Ty mně mávneš.
 • 00:10:31 Mávnu ti, Otto.
  VÝSTŘEL
 • 00:10:40 Ještě raději než veřejná televize
  já radši používám termín televize
 • 00:10:45 poskytující službu veřejnosti.
 • 00:10:48 Protože to je to správné
  vystižení poslání.
 • 00:10:52 Taky to odpovídá tomu překladu
  public servis broadcasting.
 • 00:10:55 Veřejnoprávní jako výraz úplně
  vylučuji, protože to je právní
 • 00:10:58 ukotvení té instituce, které je
  převzaté z němčiny nešťastně.
 • 00:11:02 A my jsme si z toho vyrobili
  adjektivum, které má vyjadřovat
 • 00:11:05 i vlastně obsah té televize.
  To je vlastně nesmysl.
 • 00:11:09 A v tom je možná i základní rozdíl
  mezi televizemi podnikatelskými,
 • 00:11:14 které prodávají ty své diváky
  inzerentům, a tady tou televizí
 • 00:11:19 poskytující službu veřejnosti,
  která je orientovaná
 • 00:11:23 na poskytování služby každému.
  Spíš víc než většině, tak každému.
 • 00:11:29 Rád cituji norskou badatelku
  Sivertsenovou, která napsala
 • 00:11:33 disertaci o veřejné službě, o tom,
  co to televize veřejné služby je
 • 00:11:39 a analyzovala definice
  v různých státech.
 • 00:11:44 Zjistila, že některé si dokonce
  odporují navzájem, že každá země
 • 00:11:49 si je po svém nějak definuje.
 • 00:11:52 Ale našla tam zhruba
  tři společné rysy.
 • 00:11:56 A ty bychom mohli položit
  do takového základu toho,
 • 00:12:00 co si představujeme,
  že je veřejná služba.
 • 00:12:04 Tak zaprvé, to vysílání
  veřejné služby jako public utility,
 • 00:12:08 jako veřejná užitečnost,
  tzn., že je něco,
 • 00:12:11 co je univerzálně dostupné
  a nabízí jakousi službu
 • 00:12:14 na jakémsi standardním základě.
 • 00:12:17 Ten druhý princip té veřejné služby
  je služba
 • 00:12:21 jako demokratickému systému.
  Nebo vůbec služba společnosti.
 • 00:12:26 To znamená, že televize veřejné
  služby je schopna jednak šířit
 • 00:12:31 kulturní dědictví,
  rozšiřovat ho, přenášet.
 • 00:12:35 A také i z hlediska demokracie
  poskytovat platformu pro veřejnou
 • 00:12:40 diskuzi, takovou,
  kterou třeba ta komerční televize
 • 00:12:44 z jasných ziskových důvodů,
  protože to lidi často nezajímá,
 • 00:12:48 není schopna poskytnout.
 • 00:13:45 Pro mě se dá televize
  veřejné služby definovat jednak
 • 00:13:49 jako televize, která chce něco víc.
 • 00:13:53 To znamená, nejen vydělává peníze
  nebo nejen baví diváky,
 • 00:13:57 ale u všeho, co dělá,
  má ještě nějaký další úmysl.
 • 00:14:05 To znamená třeba vnést téma
  do společnosti
 • 00:14:08 nebo nějakým způsobem upozornit
  na věci, které třeba většina lidí
 • 00:14:13 nevnímá nebo jsou
  menšinová záležitost.
 • 00:14:17 Ale mohou se stát většinovou.
  To je ta jedna poloha.
 • 00:14:20 A ta druhá pro mě je poloha
  laboratoř. Já si myslím,
 • 00:14:24 že televize veřejné služby
  by měla zkoušet formáty,
 • 00:14:28 nové žánry, ale i zkoušet,
  jak co funguje,
 • 00:14:31 jak se udělá programová struktura.
 • 00:14:35 A je zcela přirozené, aspoň venku
  na těch trzích to tak je,
 • 00:14:39 že ve chvíli, kdy se veřejné
  televizi něco podaří a ukáže se,
 • 00:14:44 že to je na trhu úspěšné,
  diváci a kritici jsou spokojeni,
 • 00:14:48 tak to přeberou ty komerční
  televize a dělají si svoje verze.
 • 00:14:53 Na tom není nic špatného.
 • 00:14:56 Veřejná televize by pro mě
  měla být první,
 • 00:15:00 nebo kdo chce být první.
 • 00:15:03 U nás v ČT máme divizi Nová média,
  která postupně vznikala.
 • 00:15:07 A teď už je to velká jednotka,
  která se stará o to,
 • 00:15:11 aby se všechny výdobytky
  moderní doby co nejlépe propojily
 • 00:15:15 s TV prostředím a přinesly co
  nejlepší nové služby našim divákům.
 • 00:15:20 Moderní technologie by neměly být
  brány jako nějaká módní hračka
 • 00:15:24 nebo nějaké trendy, vychytávka,
  kterou se budete předvádět
 • 00:15:28 před diváky, že to či ono
  jako veřejná televize znáte,
 • 00:15:31 že to umíte použít.
 • 00:15:34 Vždycky se snažíme u těchto věcí
  zkoumat, jakou můžou mít přidanou
 • 00:15:38 hodnotu pro tu veřejnou službu.
 • 00:15:40 A když se bavíme o těch sociálních
  sítích jako nějaké součásti
 • 00:15:43 toho prostředí tzv. nových médií,
  tak určitě je to strašně důležitý
 • 00:15:47 a zajímavý prostředek, jak můžete,
  když to řeknu v uvozovkách,
 • 00:15:51 "číst" potřeby té společnosti.
 • 00:15:53 My jsme tady pro ni, to je naše
  mise jako televize veřejné služby.
 • 00:15:57 A když používáme právě chytře
  třeba ty sociální sítě
 • 00:16:00 a nasloucháme tam, což se obecně
  někdy děje nejen na těch sociálních
 • 00:16:04 sítích, ale i v životě méně,
  než by mohlo, snažíme se skutečně
 • 00:16:08 naslouchat skrz tyhle technologie,
  tak můžeme od diváků velmi rychle
 • 00:16:12 získat jak zpětnou vazbu na to,
  co jsme vysílali, ať už se to týká
 • 00:16:16 jakéhokoli typu pořadů.
 • 00:16:19 Můžeme od nich získat
  jakýkoli typ inspirace.
 • 00:16:22 A pokud to zpracujeme,
  tak to můžeme promítnout
 • 00:16:25 do těch plánů, které máme opět
  skrz naskrz tím vším,
 • 00:16:28 co Česká televize dělá.
 • 00:16:30 Takže tohle je
  taková důležitá rovina.
 • 00:16:34 A pak tím chci říct,
  že se to promítá i do obsahu,
 • 00:16:38 nechci, aby tyhle věci byly brány
  příliš technicistně.
 • 00:16:41 Tohle je skutečně nějaká pomůcka
  k tomu, jak svým způsobem zlepšit
 • 00:16:46 ten obsah jako celek.
 • 00:16:50 Když mě televize veřejné služby
  nenaštve, tak nemá podle mě smysl.
 • 00:16:54 A ona nás v poslední době naštvává
  jenom tím, že se přibližuje
 • 00:16:57 tomu komerčnímu médiu.
 • 00:17:00 To není tak, že by se v televizi
  muselo provozovat myšlení,
 • 00:17:03 že by tam seděli ti vousatí
  chlápci či ošklivé paní s brýlemi,
 • 00:17:07 které říkají složité věty,
  ten divák vlastně neví.
 • 00:17:11 Odchází od televize, jde si
  udělat kafe, přepne si na Novu
 • 00:17:14 nebo na nějaký jiný program,
  pustí si fotbal. Takhle to není.
 • 00:17:18 Tam jde spíš o to, aby ta televize
  poskytovala programy,
 • 00:17:21 které jsou inspirující k tomu
  přemýšlení, které ten svět podávají
 • 00:17:25 jako problém.
  A nemusí to být v obalu odpudivé.
 • 00:17:29 To samozřejmě jde udělat tak,
  aby se divák u televize nenudil,
 • 00:17:34 aby nebyl pasivní.
 • 00:17:36 A dokonce to nevyžaduje
  ani interaktivitu
 • 00:17:40 těch tzv. nových médií.
 • 00:17:42 K tomu nepotřebuji mobil,
  abych přemýšlel, k tomu nepotřebuji
 • 00:17:46 být napojený na internet
  a vyměňovat si názory
 • 00:17:49 s lidmi a okamžitě to filtrovat
  zase do toho prostoru zpátky.
 • 00:17:52 Vlastně ten prostor
  se stejně nakonec zahltí
 • 00:17:54 a ta debata nikam nevede.
 • 00:17:56 Tam jde o to, aby toho diváka ta
  televize nějakým způsobem nakopla.
 • 00:18:01 A nyní krátce z kultury.
 • 00:18:23 Ahoj.
 • 00:18:25 Vážení přátelé, pánové, já bych
  tento hlavní blok dnešní KATOVNY
 • 00:18:30 chtěl směrovat k novým
  českým filmům.
 • 00:18:34 -První z nich je NÁVRAT IDIOTA.
  -Tak už je to tady.
 • 00:18:37 -To je prostě film o kurvách...
  -Přesně, přesně.
 • 00:18:41 -Hned první záběr filmu je přímo
  trestí tady toho, o čem mluvím.
 • 00:18:46 -Hlásím se k tomu NÁVRATU IDIOTA,
  protože mně se nesmírně líbil.
 • 00:18:50 A řeknu i proč. Příběh je krásný,
  filmové zpracování je příšerné.
 • 00:18:55 Rejžo, máš recht.
 • 00:20:01 Musí to být jakási záruka
  nadstranického nejen zpravodajství
 • 00:20:06 a publicistiky, ale vlastně
  i hodně svobodného názoru
 • 00:20:10 ve vlastní tvorbě, i umělecké.
 • 00:20:14 A protože to spektrum TV programů
  je široké, a vlastně i výběr toho,
 • 00:20:18 co vysílá, i co se týká sportu,
  hudby, publicistiky,
 • 00:20:26 zábavných pořadů, dramatických děl,
  tak tady musí být záruka
 • 00:20:31 mnohem většího a promyšlenějšího
  výběru, který není zatížen
 • 00:20:36 jenom úspěchem u toho diváka,
  ale mnohem víc kvalitou.
 • 00:20:45 Když se tady rozdělovaly počátkem
  80. let, nebo koncem 70. let,
 • 00:20:50 licence na komerční vysílání,
  tak tehdejší konzervativní
 • 00:20:54 pravicová vláda
  Margaret Thatcherové
 • 00:20:57 si velice hlídala, co v zákonech,
  které to umožní, bude.
 • 00:21:01 A stanovila např. komerční televizi
  velice přesné povinnosti
 • 00:21:06 a velice přesně strukturovala
  tu část zákona, která se týká
 • 00:21:10 zpravodajství a řekněme
  dokumentaristických pořadů.
 • 00:21:14 A tam se to velice blízko
  a těsně překrývá s tím,
 • 00:21:18 co má ve svých zásadách,
  v Královské chartě, zadáno BBC.
 • 00:21:24 Takže když si pustíte večerní
  zpravodajství BBC nebo ITN,
 • 00:21:28 která dodává ITV zpravodajské
  bloky, tak poznáte v tom,
 • 00:21:32 že je tam méně
  zahraničního zpravodajství.
 • 00:21:34 Ale pokud jde o řazení zpráv
  nebo o náplň té relace samotné,
 • 00:21:38 o prezentaci,
  tak jsou si velice podobné.
 • 00:21:41 Není neobvyklé, že redaktoři
  nebo moderátoři občas přecházejí
 • 00:21:45 z jedné stanice na druhou.
 • 00:21:48 Televize v 50., 60. letech byla
  obrovsky investičně náročná věc.
 • 00:21:52 A teprve v okamžiku,
  když přišly mikročipy,
 • 00:21:56 když v 70. letech přišlo Sony
  s kazetovou televizí,
 • 00:21:59 kdy se ta technologie zlevnila,
  tak se ukázalo,
 • 00:22:03 že i na malých trzích
  s 10 miliony obyvatel atd.,
 • 00:22:07 je komerční televize
  schopna přežít.
 • 00:22:12 A vlastně až v 70. a potom
  v 80. letech jsou první pokusy,
 • 00:22:16 nejdřív trošku pirátské,
  jako v Itálii,
 • 00:22:20 a později akceptované,
  kdy se ukázalo,
 • 00:22:23 že nové komunikační cesty
  byly přineseny kabelovou
 • 00:22:28 a satelitní televizí.
 • 00:22:30 Náhle jste si mohli zapojit kabel
  nebo satelit a měli jste tam
 • 00:22:35 ne dva tři programy, ale deset,
  patnáct, později dvacet.
 • 00:22:40 V Británii vznikla ITV proto,
  že televize se najednou stala
 • 00:22:45 masovým médiem
  a spousta komerčních subjektů
 • 00:22:48 do ní neměla přístup.
 • 00:22:51 A při té veřejné debatě to přišlo
  většině lidem nespravedlivé,
 • 00:22:56 protože oni mohli přispět
  k rozvoji toho média.
 • 00:23:03 Tím, že nesou peníze, investice
  do programu atd., nebude se
 • 00:23:08 všechno muset investovat
  pouze z koncesionářských poplatků.
 • 00:23:13 Příchodem komerční televize
  do Evropy vznikla nová situace,
 • 00:23:18 kdy vznikl tzv. duální systém
  vysílání, který popisuje soužití
 • 00:23:23 komerční a někdejší státní,
  později veřejnoprávní televize
 • 00:23:28 a rozhlasu. A toto soužití
  není zcela bez problémů.
 • 00:23:35 Komerční televize si
  od začátku stěžují na to,
 • 00:23:38 že je to neférová soutěž,
  neboť jsou tu subjekty,
 • 00:23:42 které jsou podporovány
  veřejnými penězi.
 • 00:23:49 Buď daněmi, dotacemi
  nebo tedy našimi poplatky.
 • 00:23:53 A speciálně dost dlouho jim vadilo,
  že se vysílá reklama.
 • 00:23:58 Často se lidé ptají,
  vždyť za naše peníze tady BBC
 • 00:24:02 nebo i Česká televize vyrábí
  v podstatě totéž,
 • 00:24:06 co ta komerční televize,
  tak v čem je rozdíl?
 • 00:24:10 Proč to mám platit?
 • 00:24:13 Ono je to těžké přesvědčování,
  protože tady se opravdu zažila
 • 00:24:17 představa,
  že platíte za to, co vidíte.
 • 00:24:21 Ne, vy platíte za existenci
  duálního systému.
 • 00:24:23 To je trošku rozdíl.
 • 00:24:26 To znamená, námitka, já si platím,
  a oni nedávají tohle,
 • 00:24:29 je samozřejmě dost zvláštní,
  protože tak to není.
 • 00:24:34 Co možná bylo trochu odlišné
  od toho vývoje ve světě,
 • 00:24:38 je ten odstup od té deetatizace
  těch státních televizí.
 • 00:24:41 To byla dejme tomu Československá
  televize, kdy se v roce 1990
 • 00:24:45 vytvářel jakýsi pokus ji
  transformovat na budoucího
 • 00:24:49 poskytovatele služby veřejnosti.
 • 00:24:52 A už to nestačilo,
  protože se federace rozpadla.
 • 00:24:55 Respektive ty národní televize
  byly založeny dřív, už v roce 1992,
 • 00:24:59 a paralelně vedle nich
  existovaly vedle té Československé.
 • 00:25:03 Tan ten odstup od deetatizace
  této služby, od státu
 • 00:25:07 a její kodifikace,
  a později nástupu vysloveně
 • 00:25:11 privátních stanic,
  které vydělávají vysíláním,
 • 00:25:14 byl příliš krátký.
  To samozřejmě v Británii tak nebylo.
 • 00:25:18 ITV je už od roku 1955, ve Francii,
  v Německu, všude soukromý sektor
 • 00:25:22 nastupoval jakýmsi odstupem
  po té deetatizaci
 • 00:25:25 toho státního a po kodifikaci
  služby veřejnosti.
 • 00:25:28 Tady to šlo příliš naráz,
  tím pádem se nestačila etablovat.
 • 00:25:32 Proto říkám, že šlo o pokus,
  protože vlastně už rok a půl
 • 00:25:36 v roce 1994 existoval plnohodnotný
  privátní sektor s veškerým
 • 00:25:41 zajištěním, s dokonalou sítí
  frekvencí. Takže jakoby ta služba
 • 00:25:46 se ještě vůbec nestačila naplnit,
  zorientovat, ustanovit dokonale.
 • 00:27:14 Ve 13:10 se v Chrastavě
  objevuje armádní vrtulník.
 • 00:27:24 Můžu se zeptat,
  vás teď přivezli tím vrtulníkem?
 • 00:27:27 No, na půdě jsme byli schovaní.
 • 00:27:30 Máme vlastně patrovej barák
  a teď už jsme byli na půdě.
 • 00:27:33 Už nás museli helikoptérou
  vzít a máme všechno pod vodou.
 • 00:27:38 Jsme hotoví, vyřízení,
  psychicky úplně...
 • 00:27:41 Voda se Chrastavou prohnala
  poprvé už časně ráno.
 • 00:27:43 Hlavní vlna přišla
  až kolem 11. hodiny.
 • 00:27:46 My jsme se pokusili využít
  sociální sítě už v roce 2010
 • 00:27:49 významnějším způsobem právě
  při těch letních povodních.
 • 00:27:53 A nastala obrovská smršť reakcí,
  kdy lidi projevili velikánskou
 • 00:27:57 ochotu se na tom podílet.
 • 00:27:59 Nějak nám podsouvat fotky,
  videa, informovat.
 • 00:28:02 Nebo se pokoušeli zorganizovat
  pomoc, hledali se lidi,
 • 00:28:06 kteří se ztratili atd.
 • 00:28:08 Vznikla tam právě tou kombinací
  televize a sociálních sítí
 • 00:28:13 taková situace,
  že se to už potom násobilo.
 • 00:28:17 Lidi viděli, že to používáme,
  tím pádem na to zase víc reagovali
 • 00:28:21 a už se to v tomhle slova smyslu
  řetězilo.
 • 00:28:25 Na 10,5 m zřejmě vystoupá řeka
  v Ústí nad Labem.
 • 00:28:28 To je o 7 metrů víc než normálně.
 • 00:28:31 Voda tak může odříznout
  městské části Vaňov a Střekov.
 • 00:28:34 Postupně se uzavírají mosty
  a chystají se i evakuace lidí.
 • 00:28:41 Na začátku těch 90. let v ČR jsou
  tady instituce státní, obecní
 • 00:28:46 a pak jsou nějaké veřejnoprávní.
 • 00:28:51 To znamená, že to jakoby nepatří
  státu, ani obci, ale že je to něco,
 • 00:28:56 co patří nám všem, je nějakým
  společným způsobem sdílené.
 • 00:29:00 Tak to slovo brzo proniklo
  do toho veřejného diskurzu.
 • 00:29:04 Ta veřejná služba je asi lepší.
 • 00:29:07 Ono to samozřejmě i v zákonu o ČT
  je jasně řečené,
 • 00:29:11 že poskytuje veřejnou službu.
 • 00:29:13 Je to lepší v tom, že my si
  pod tím dokážeme víc představit.
 • 00:29:17 Že někdo nabízí službu
  a co ta služba je.
 • 00:29:20 Pak si to můžeme definovat
  a můžeme se poprat o to,
 • 00:29:23 co by ta služba měla být.
 • 00:29:25 Začalo se čelit problému ještě
  v době přípravy zákona o ČT,
 • 00:29:30 protože byli někteří i poslanci,
  kteří na ten koncept nevěřili.
 • 00:29:36 Prostě neměli ani tu zkušenost
  z té západní Evropy.
 • 00:29:40 Dokonce existují opravdu
  vyjádření poměrně zajímavých lidí,
 • 00:29:46 politiků, poslanců,
  kteří očekávali tu kvalitu
 • 00:29:48 teprve až od soukromé televize.
 • 00:29:51 Ta je v tom totálně převezla,
  to se popletli.
 • 00:29:53 Ona taky - asi to bylo způsobeno
  tím, jak Nova, respektive autoři
 • 00:29:58 konceptu Novy trochu naslibovali
  něco jiného při získání licence,
 • 00:30:03 než opravdu později vysílali.
 • 00:30:06 Tak to byl asi nějaký podvod
  na tom regulačním orgánu
 • 00:30:09 a možná i na veškerém obyvatelstvu.
 • 00:30:12 Ale tenkrát byla představa,
  jak i to podnikatelské vysílání
 • 00:30:16 teprve přineslo tu kvalitu.
 • 00:30:18 Kdežto ta transformovaná televize
  Československá v Českou bude mít
 • 00:30:23 příliš velký ruksak té minulosti,
  nebo molocha starých zvyků,
 • 00:30:28 prostě už do toho vínku jí dávali
  něco, co tam ona ani nechtěla mít.
 • 00:30:33 Jednalo se vlastně
  o novou instituci,
 • 00:30:36 která opravdu neměla čas
  se vzpamatovat.
 • 00:30:40 A neměla tím pádem
  ani velkou příležitost
 • 00:30:44 vyložit tedy lidem, k čemu je.
 • 00:30:47 Že jejich televize není
  tou politickou, není ani státní,
 • 00:30:50 že nechce konkurovat
  soukromé televizi.
 • 00:30:53 Prostě neměla čas na vyložení
  lecčeho a ani vlastně
 • 00:30:56 na přesvědčení politiků,
  že není jejich,
 • 00:30:59 ale že je docela dobrou službou
  veřejnosti,
 • 00:31:02 ale možná tím pádem i jejich.
 • 00:31:05 Protože politika je vlastně taky
  služba veřejnosti, čemuž dneska
 • 00:31:08 nikdo moc nerozumí a nechce slyšet.
 • 00:31:12 A oni si možná myslí,
  jak dobře ji poskytují,
 • 00:31:15 ale to by si zase lidi
  z toho Českého rozhlasu
 • 00:31:18 mohli vzít příklad.
 • 00:31:20 Pokud by si mohli vzít čeští
  novináři a čeští televizní tvůrci
 • 00:31:25 nějakou inspiraci z BBC,
  tak je to ten neustálý
 • 00:31:29 kultivovaný požadavek
  odstupu od politiků.
 • 00:31:33 Česká televize v tom má
  tak trochu smůlu, že přešla
 • 00:31:37 z toho totalitního prostředí
  do jiného prostředí, kde bohužel
 • 00:31:41 noví politici zdědili některé
  zlozvyky komunistických politiků
 • 00:31:46 a měli, možná někteří z nich
  mají dodnes za to,
 • 00:31:50 že veřejně financovaná televize
  má sloužit především jejich zájmu
 • 00:31:54 a informovat tak, aby jim to
  zajišťovalo volební preference
 • 00:31:58 a výhru ve volbách.
 • 00:32:01 Pochopitelně veřejně financovaná
  televize musí sloužit veřejnosti
 • 00:32:05 jako celku a někdy musí vysílat
  zprávy a informace,
 • 00:32:09 které naopak tu vládu odhalují
  a možná poškozují
 • 00:32:13 její volební preference. A v tom je
  její úloha nezastupitelná.
 • 00:32:50 Bývalý generální ředitel BBC
  Greg Dyke dnes kritizoval
 • 00:32:53 zprávu soudce Huttona.
  Ten v ní říká, že BBC pochybila,
 • 00:32:56 když na základě informací zbrojního
  experta Davida Kellyho obvinila
 • 00:33:00 vládu, že zveličuje iráckou hrozbu.
 • 00:33:03 Greg Dyke na základě této zprávy
  včera odstoupil.
 • 00:33:06 Dnes ale řekl, že Huttonova zpráva
  jednostranně odsuzuje BBC,
 • 00:33:09 zatímco chyby udělala i vláda.
 • 00:34:34 Za to, jak vypadá současná situace
  nepřímo obvinil Václav Klaus
 • 00:34:38 čtyřkoalici a prezidenta
  Václava Havla.
 • 00:34:40 Podle něj bojují proti opoziční
  smlouvě a krize kolem ČT byla
 • 00:34:44 pro ně záminkou k protiútoku.
 • 00:34:47 POTLESK
 • 00:34:59 Na to je samozřejmě x-vysvětlení,
  proč to tehdy tak eskalovalo.
 • 00:35:03 To uslyšíte od kritiků samozřejmě,
  tehdejších zaměstnanců ČT
 • 00:35:07 úplně něco jiného.
  Pokus o ten nový management taky.
 • 00:35:10 Je pravda, že se tehdy stalo
  něco opravdu neobvyklého.
 • 00:35:14 Přerušit vysílání, to se podařilo
  předtím sovětské armádě v r. 1968.
 • 00:35:19 A teď najednou uprostřed
  demokratické mírové doby
 • 00:35:23 se to několika pošetilcům
  podařilo znovu.
 • 00:35:27 A to je neobvyklá situace.
 • 00:35:30 Ale ano, tam došlo
  k nějakému názorovému střetu
 • 00:35:32 a zřejmě ta Česká televize,
  ta její služba z toho sice nevyšla
 • 00:35:37 bez nějakých poranění a šrámů,
  ale alespoň se mezi lidi dostala
 • 00:35:42 debata o té existenci a potřebnosti
  služby veřejnosti vysíláním.
 • 00:35:55 A teraz sa pozríme
  na Václavské námestie v Prahe,
 • 00:35:58 kde sa protisocialistické
  sily pokúsili o provokáciu.
 • 00:36:01 Jak jsme informovali v minulých
  dnech, tuto provokaci dlouhodobě
 • 00:36:05 připravovaly různé protistátní
  skupiny, především Charta 77,
 • 00:36:09 spolu se západními diverzními
  centry a některými západními
 • 00:36:13 rozhlasovými stanicemi,
  jako Svobodnou Evropou
 • 00:36:15 a Hlasem Ameriky.
 • 00:36:18 Zamýšlená akce byla státními orgány
  zakázána, proto Václavské náměstí
 • 00:36:21 s provokatéry i zvědavci
  bylo nejdříve v klidu vyklizeno.
 • 00:36:26 Proti zbylým provokatérům
  a jimi připraveným akcím
 • 00:36:29 později příslušníci pořádkových
  jednotek rázně zakročili.
 • 00:36:33 91 nejagresivnějších bylo zadrženo.
 • 00:36:35 Ta televize sloužila moci.
 • 00:36:38 A moc do ní nějakých věcí, které by
  člověka zajímaly, neproniklo.
 • 00:36:57 ORIGINÁLNÍ VIDEOŽURNÁL
 • 00:36:59 Originální, neboť co čekáte,
  nenajdete. A naopak.
 • 00:37:03 Originální zprávy
  z domova a ze světa,
 • 00:37:07 který je nám též domovem.
 • 00:37:09 Originální pohledy
  na banální skutečnosti.
 • 00:37:12 Originální rozhovory
  s originálními lidmi.
 • 00:37:15 Originální výstavy,
  divadelní inscenace,
 • 00:37:18 hudební nahrávky -
  to vše na pásce VHS.
 • 00:37:21 Originální, protože od tohoto
  videožurnálu existuje
 • 00:37:25 pouze originál.
 • 00:37:28 Kopírování a další rozšiřování
  jen na vlastní domluvu.
 • 00:37:33 Předtím, než se začaly vydávat
  ORIGINÁLNÍ VIDEOŽURNÁLY,
 • 00:37:38 tak tady existovala skupina
  jakýchsi poloilegálních,
 • 00:37:42 ale spíš ilegálních filmařů,
  kteří se pomalinku dostávali
 • 00:37:47 k těm tématům.
 • 00:37:49 A dokonce bylo zapotřebí
  nějak se i ochraňovat,
 • 00:37:53 takže měli dokonce i krycí jméno.
 • 00:37:56 Ta skupina se jmenovala Čeněk.
 • 00:37:59 A pokud se nemýlím,
  tak vůdčí osobnosti téhle skupiny
 • 00:38:03 byl Jan Ruml.
 • 00:38:08 Došlo k tomu, že Václav Havel
  pozval do bytu člověka,
 • 00:38:12 kterého není možné nezmínit,
  kterého všichni znáte,
 • 00:38:16 Pavel Kačírek,
  což v podstatě byl člověk,
 • 00:38:19 bez kterého by ten VIDEOŽURNÁL
  vůbec nemohl fungovat.
 • 00:38:23 To byl ten člověk, profík,
  který tyhle věci znal, uměl.
 • 00:38:27 Jak bylo u Václava Havla zvykem,
  tak to setkání mělo své následky.
 • 00:38:32 Po určitém čase, po několika
  měsících přišla ta idea,
 • 00:38:36 proč ty materiály posílat
  jenom ven, protože tam už
 • 00:38:40 samozřejmě zhoustla ta činnost,
  už ta kamera byla u lecčeho,
 • 00:38:44 takže vznikla otázka,
  proč to posílat ven?
 • 00:38:51 Ano, posílejme to ven,
  ale pojďme zkusit nějak
 • 00:38:55 ty informace a ty materiály
  tady zpracovávat
 • 00:38:58 a dostat to nějakým způsobem
  mezi lidi.
 • 00:39:04 Medzinárodný pakt
  o občianskych právach hovorí,
 • 00:39:07 že služobný postup môže byť
  podmienený jedine vzdelaním
 • 00:39:11 a pracovnými schopnosťami.
 • 00:39:13 Žiadnymi kádrovými nomenklatúrami
  ani nič. A to sa týka...
 • 00:39:18 Ten VIDEOŽURNÁL se nechtěl obracet
  k disidentům, to byl nebyl úkol.
 • 00:39:24 Ti disidenti zhruba tak věděli,
  co se kolem nich děje.
 • 00:39:29 Ale bylo to nasměrováno
  do té šedé zóny,
 • 00:39:32 byl zájem informovat
  širší veřejnost.
 • 00:39:38 KŘIK DAVU
 • 00:39:47 Z toho, co jsem viděl, a viděl
  jsem toho dost, protože jsem měl
 • 00:39:51 jednu dobu na starost podstatnou
  část archivu, tak mi to hodně
 • 00:39:55 připomnělo ten můj osobní
  dojem Public service v Americe.
 • 00:40:03 Když jsem si vzpomněl na dokumenty,
  které jsem o tom viděl,
 • 00:40:07 tak tou metodou natáčení,
  to, co se natáčelo,
 • 00:40:11 tak to přesně odpovídalo
  tomuhle typu.
 • 00:40:48 Ano, myslím si,
  a vždycky jsem to tak koncipoval,
 • 00:40:52 že Britské listy jsou svého druhu
  veřejnoprávní médium.
 • 00:40:56 Nejprve začaly vycházet v červenci
  1996 jako příloha Neviditelného psa.
 • 00:41:01 A musím říct, že Ondřej Neff
  tehdy manuálně velmi obětavě rok
 • 00:41:05 každý večer umísťoval vydání
  Britských listů
 • 00:41:08 na Neviditelného psa.
 • 00:41:10 Takže důvod byl, že jsem
  měl pocit, že nedůvěřuji
 • 00:41:13 šéfredaktorům českých médií,
  protože taky asi na základě
 • 00:41:17 mé trochu jiné životní
  zkušenosti, oni vždycky
 • 00:41:21 zredigovali ten článek tak,
  že hlavní myšlenka zmizela.
 • 00:41:25 Je to velmi subjektivní,
  ale co mám dělat?
 • 00:41:29 Říkám to otevřeně.
 • 00:41:31 Dávám do toho vydání to,
  co mně osobně přijde zajímavé.
 • 00:41:35 To znamená, co je nové, podnětné
  a zajímavé nebo nějakým způsobem
 • 00:41:38 rozšiřuje obzor,
  tak to dám do vydání.
 • 00:41:47 Musím se vám k něčemu přiznat.
 • 00:41:49 Jsem přesně to,
  čemu se říká oběť svého povolání.
 • 00:41:52 Protože když jsme s Doc. Dolečkem
  natáčeli seriál
 • 00:41:55 O NEBEZPEČNÉM SVĚTĚ KALORIÍ,
  tak jsem zhubl téměř o 20 kg.
 • 00:41:59 Když jsme s profesorem Šerým
  natáčeli seriál o boji
 • 00:42:03 proti nádorovým onemocněním
  SOUKROMÝ VESMÍR,
 • 00:42:06 tak jsem přestal kouřit.
 • 00:42:08 A před rokem jsme začali
  připravovat seriál
 • 00:42:11 o plánovaném rodičovství,
  takže jsem se stal
 • 00:42:14 plánovaným otcem svého 3. dítěte.
 • 00:42:16 Prosím, tady vidíte,
  můj syn Ondra, 4 kg, 53 cm.
 • 00:42:19 Není to krásné?
 • 00:42:21 A já jsem přesvědčen, že když
  se budete řídit našimi radami
 • 00:42:24 a budete sledovat seriál
  až do konce, že za chvíli
 • 00:42:27 se z vás stane maratonec.
 • 00:42:29 Je pěkně dneska. Skutečně pěkný
  den. Myslím, že se to podařilo.
 • 00:42:35 Jak je vidět,
  dá se při běhání i povídat.
 • 00:42:38 Jenomže maraton není žádná selanka.
 • 00:42:41 42 192 metrů. Postavte se tam.
 • 00:42:44 A hlavně to uběhněte.
  Já jsem to skutečně dokázal.
 • 00:42:50 Dokonce pod 4 hodiny jsem to uběhl.
 • 00:42:53 A tak se završila moje cesta
  vzdělávacími pořady,
 • 00:42:57 ve kterých jsem rozhodně
  nevystupoval jako nějaký úředník
 • 00:43:02 nebo redaktor. Nebo nějaký člověk,
  který to dostal za úkol,
 • 00:43:06 ale jako člověk,
  který se do toho aktivně zapojil.
 • 00:43:10 A to, co jsem lidem říkal, tak já
  jsem jim to prakticky ukazoval.
 • 00:43:15 I když to bylo vlastně spontánní
  a o slově veřejnoprávní
 • 00:43:19 nebo jako o televizi veřejné služby
  jsem tehdy absolutně neměl ponětí.
 • 00:43:28 Ani sousloví televize
  veřejné služby.
 • 00:43:32 Koho by na začátku 70. let
  napadlo sloužit veřejnosti?
 • 00:43:39 To byl naprostý tlak.
 • 00:43:41 My jsme byli masový
  vzdělávací prostředek.
 • 00:43:45 To bylo něco úplně jiného.
 • 00:43:53 Ale musím říci, že slovo služba,
  protože já považuji stále televizi
 • 00:43:58 ne za něco, co hlásá, ale co slouží.
 • 00:44:01 Opravdu, já si myslím,
  že to slovo služba je důležité.
 • 00:44:05 A víme, co říkal Masaryk:
  Sloužit, ale neposluhovat.
 • 00:44:12 Naše diváky zajímá,
  jaké máte koníčky?
 • 00:44:15 Když zrovna neběháte, co děláte?
 • 00:44:18 Jak neběháte? Vždyť já běhám pořád.
 • 00:44:25 Jak neběháte?
 • 00:44:28 Jak neběháte?
 • 00:44:32 Jak neběháte, vždyť já běhám pořád!
  Jak neběháte?
 • 00:44:41 Je evidentní, že schopnost
  vzdělávat, bavit a informovat
 • 00:44:45 televize prudce poklesla.
 • 00:44:48 V epoše internetu televize
  jako informační médium
 • 00:44:52 je velmi nepravděpodobné.
 • 00:44:56 Že by člověk, kterému je dneska
  25 let, se informoval televizí.
 • 00:45:00 Informuje se internetem.
 • 00:45:03 Vzdělává se patrně taky jinde
  a baví se patrně taky jinde.
 • 00:45:07 Takže televize změnila své
  postavení v dnešní společnosti.
 • 00:45:15 Ta média už ve své historii
  zažila leccos.
 • 00:45:18 S vynálezem knihtisku se popravoval
  rukopis a s vynálezem filmu
 • 00:45:23 už bylo mrtvý divadlo a s vynálezem
  televize zase mrtvý film.
 • 00:45:27 A ono to nikdy naplno nebylo.
 • 00:45:29 Vždycky to ubralo samozřejmě
  nějaký segment té populace,
 • 00:45:33 stejně tak to je s internetem,
  prostě se očekávalo,
 • 00:45:37 jak velkou část
  toho diváctva ubere.
 • 00:45:40 Ale ona ta část není tak veliká.
 • 00:45:42 Dokonce se ani kupodivu neproměňuje
  s tou generací.
 • 00:45:46 Nakonec zřejmě i ta internetová
  mládež vlastně sleduje
 • 00:45:50 na počítačích televizní program.
 • 00:45:53 A nebo se někdy uchýlí k tomu
  pohodlnějšímu sledování,
 • 00:45:56 jak za ně někdo program poskládá
  a oni se nechají obsloužit.
 • 00:46:00 Tak to je vlastně
  taky služba veřejnosti.
 • 00:46:53 Christ Kramer je už starší pán,
  legenda svého druhu
 • 00:46:57 mezi mediálními manažery.
 • 00:46:59 Pracoval třeba v CNN,
  BBC nebo pro Reuters.
 • 00:47:03 A on to sesumíroval
  do takové jedné věty,
 • 00:47:06 kterou považuji za dost silnou.
 • 00:47:09 Myslím si,
  že to velmi dobře popisuje.
 • 00:47:12 On říkal, dřív my jako média jsme
  vedli a lidi nás následovali.
 • 00:47:16 Teď je to naopak.
 • 00:47:18 A nejúspěšnější budou ta média,
  která porozumí síle davu,
 • 00:47:22 té společnosti.
 • 00:47:30 Já jsem nedávno psal
  k výročí 60 let televize.
 • 00:47:34 Tohle téma jsem citoval
  z jednoho eseje.
 • 00:47:37 Tam mě zaujalo to, že on hovoří
  o hypnotické síle televize.
 • 00:47:41 O takovým tom,
  jak sedíme před tou televizí
 • 00:47:44 a pasivně přijímáme,
  ona nás ukolébá a my v tom světě
 • 00:47:47 tak příjemně odpočíváme.
 • 00:47:50 A on právě říká,
  že pokud má mít televize smysl,
 • 00:47:53 tak tahle hypnotická síla
  musí být překonaná,
 • 00:47:57 musíme jít dál za ty obrazy
  a nějak jim rozumět.
 • 00:48:00 A televize by měla
  otevírat prostor,
 • 00:48:02 abychom těm obrazům rozuměli.
 • 00:48:05 Nemá je jenom vytvářet
  a jakoby je házet
 • 00:48:07 do toho veřejného prostoru, ale má
  vytvářet to prostředí k tomu,
 • 00:48:10 abychom se zbavili té hypnózy,
  abychom ji jen nesledovali.
 • 00:48:14 I v ekonomii jsou pojmy
  jako Publi goods, Samuelson,
 • 00:48:18 prostě jako veřejné statky,
  mezi kterými se uváděla televize,
 • 00:48:22 rádio, v té době ještě
  třeba majáky,
 • 00:48:26 taky byly privatizovatelné.
 • 00:48:28 Dneska už je doba trochu jiná
  díky technickému vývoji.
 • 00:48:31 Samozřejmě, tak armáda taky nejde
  úplně zprivatizovat.
 • 00:48:35 Pokud je ta služba veřejnosti
  v těch médiích organizována
 • 00:48:39 a uspořádána kvalitně,
  tak to rozhodně patří
 • 00:48:43 mezi veřejný statek, o který by se
  nemělo jen tak přicházet.
 • 00:48:48 Bill Bryson, britský spisovatel,
  napsal moc pěknou knížku
 • 00:48:52 VZPOMÍNKY Z MALÉHO OSTROVA.
 • 00:48:54 A je tam taková pasáž,
  teď jsem ji nedávno četl,
 • 00:48:58 o tom, jak se dneska říká,
  že všechno musí být
 • 00:49:01 komerčně zdůvodnitelné.
  Všechno musí vydělávat.
 • 00:49:04 A on velmi přesvědčivě,
  asi na 20 řádkách, říká,
 • 00:49:08 ty nejdůležitější věci
  v životě jsou takové,
 • 00:49:12 které nevydělávají.
 • 00:49:15 Nevydělává pouliční osvětlení...
  A teď to tam vyjmenovává.
 • 00:49:18 A kdybyste opravdu chtěli,
  aby nejdůležitější věci v životě
 • 00:49:21 vydělávaly,
  tak tu společnost zničíte.
 • 00:49:24 A výhoda veřejnoprávní televize
  spočívá v tom, že by asi měla
 • 00:49:28 dělat věci, které nejsou závislé
  na zisku, protože, znovu opakuji,
 • 00:49:33 myslím si, že i po čtvrt století
  postkomunismu v České republice
 • 00:49:37 my dnes víme,
  že trh nevyřeší všechno.
 • 00:50:26 Taková ta představa, že existuje
  soubor zákonů nebo pravidel,
 • 00:50:31 které nám zaručují nezávislost
  televize, ani její produktivnost
 • 00:50:36 ve společnosti, je naprostá iluze.
 • 00:50:42 Ta kvalita televize je výrazem
  kvality té společnosti.
 • 00:50:46 Když je společnost konsensuální,
  tak taky tam je televize,
 • 00:50:51 která funguje,
  jako např. v britské společnosti.
 • 00:50:55 Když se francouzská společnost
  vymanila ze své situace 60. let,
 • 00:51:00 tak je to konsensuální společnost,
  kde se nakonec dohodneme na tom,
 • 00:51:05 jak má vypadat
  veřejnoprávní televize.
 • 00:51:08 Ale česká společnost
  není konsensuální.
 • 00:51:12 SKRYTÁ TELEVIZE: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2013

Související