iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 6. 2014
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

28 hlasů
22944
zhlédnutí

Námořníci bez lodí

Dokument Miroslava Kačora zkoumá, co se dělo s námořníky, kteří zůstali na souši po privatizaci československé námořní flotily.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Námořníci bez lodí

 • 00:00:04 Pozemský člověk se setkává
  vlastně s námořní dopravou,
 • 00:00:09 nebo s námořní profesí v našich
  vnitrozemských podmínkách zřídka.
 • 00:00:14 Vidí filmy, vidí fotografie,
  čte knihy,
 • 00:00:17 a tak v něm vznikne náhle touha
  být jeden z nich.
 • 00:00:25 Tehdy bylo embargo na lodě
  ze socialistických států,
 • 00:00:29 takže jsme koupili loď,
  to bylo z 20. roku, jo,
 • 00:00:35 a nutný to bylo z toho důvodu
  zpočátku,
 • 00:00:39 že my jsme už vyváželi do Číny
  hodně zboží
 • 00:00:43 a najímali jsme až 80 lodí ročně.
 • 00:00:48 Takže se ukázala nutnost
  mít svoje lodě.
 • 00:00:55 Nikdy jsme nebyli ztrátoví,
  nikdy, žádný rok.
 • 00:00:59 Jednou to bylo více, větší výdělek,
  jednou menší,
 • 00:01:04 a počítalo se to pochopitelně
  na miliony devizových korun.
 • 00:01:48 Hlášení místního rozhlasu.
 • 00:01:52 Kulturní komise obecního úřadu
  Choťovice
 • 00:01:56 zve všechny spoluobčany
  na promítání
 • 00:01:59 celovečerního dokumentárního filmu
  Bratr oceán.
 • 00:02:05 Film uvede a následné dotazy
  zodpoví
 • 00:02:09 náš spoluobčan pan Karel Zeman.
 • 00:02:14 Dobré odpoledne. My se setkáváme
  už potřetí s námořnickou tématikou.
 • 00:02:19 Ty předchozí dvě besedy byly
  o lodích,
 • 00:02:23 které jsou současné,
  nebo jenom opravdu nedávno minulé.
 • 00:02:28 Dnes se posuneme trochu dále
  do minulosti,
 • 00:02:32 protože dnešní film Bratr oceán
  je z let 52-55,
 • 00:02:40 čili je to ještě z hlubokého
  starého režimu,
 • 00:02:45 a jenom proto, že si tam říkají
  soudruhu kapitáne,
 • 00:02:49 tak ten film už se nikde neukazuje.
 • 00:02:53 Před námi je moře. Širé moře,
  podzimní Baltik, zlobivý a chladný.
 • 00:03:03 Na Republice zavládl okamžitě ruch.
 • 00:03:05 Musí se natáhnout antény
  radiostanice
 • 00:03:08 a na loď pokrytou nánosem
  přístavní špíny
 • 00:03:11 chrlí lodní pumpy
  proudy mořské vody.
 • 00:03:14 Na můstku má službu
  druhý palubní důstojník,
 • 00:03:17 Toník Fojtů z Valašska.
 • 00:03:20 Za těch 36 hodin,
 • 00:03:22 které stačí Republice,
  aby přeplula neveliký Baltik,
 • 00:03:24 zmizí v moři poslední památka
  po přístavním zmatku,
 • 00:03:27 a moře ubíhá, jak bude ubíhat
  téměř tři měsíce.
 • 00:03:33 Tehdy, v 52. roce,
 • 00:03:35 si Československo tehdy pořídilo
  první námořní loď Republika,
 • 00:03:41 a to byl natolik důležitý
  politický krok,
 • 00:03:45 že to muselo najít odezvu
  i ve filmu.
 • 00:03:50 Hlásí se všemožnými barvami
  svých vlajek,
 • 00:03:53 mezi nimi naši, československou,
  nesou tři z nich.
 • 00:03:58 Julius Fučík,
 • 00:04:03 Lidice,
 • 00:04:07 Republika.
 • 00:04:09 To byly vlastně tři lodě, které jsme
  tenkrát v roce 52-55 měli.
 • 00:04:14 Potom samozřejmě se naše flotila
  rozrostla na 13
 • 00:04:18 a jednou jsme měli dokonce
  i 17 lodí.
 • 00:04:33 Jaká byla moje cesta
  na kapitánský můstek?
 • 00:04:37 No, začala ve 48. roce,
  když jako žák mateřské školky
 • 00:04:41 jsem vystupoval v nácviku
  na všesokolský slet
 • 00:04:45 v námořnickém oblečku,
  s tím límcem, s čepicí,
 • 00:04:48 a tam vznikla ta myšlenka:
  Budu námořníkem.
 • 00:04:55 Při konci základního vzdělání
  jsem říkal:
 • 00:04:58 "Nepůjdu na žádnou jedenáctiletku,
  devítiletku,
 • 00:05:01 půjdu se učit do pracovních záloh,
  a lodníkem."
 • 00:05:05 A v třetím roce jsem dokonce jezdil
  do Hamburku.
 • 00:05:08 57. rok, já v Hamburku, Roeperbahn,
  všude veliké lodě.
 • 00:05:12 Říkám: "Ale na těch velikých lodích
  by to bylo ještě zajímavější."
 • 00:05:16 Říkali: "Ano, můžeš, ale musíš mít
  maturitu a námořní školu."
 • 00:05:24 Námořní školu jsem nakonec
 • 00:05:26 s velmi dobrým prospěchem
  dokončil v 70. roce
 • 00:05:29 a nastoupil jsem
  na české námořní lodě,
 • 00:05:32 a začal, jak se říká, od píky.
 • 00:05:35 Rok kadetem,
  rok třetím důstojníkem,
 • 00:05:38 dva roky druhým důstojníkem,
  tři roky prvním důstojníkem,
 • 00:05:43 a posledních 10 let jsem velel
  přesně šesti českým námořním lodím.
 • 00:05:49 A to byla ta nejkrásnější doba,
  na kterou nejraději vzpomínám,
 • 00:05:52 protože to už bylo to pravé
  naplnění
 • 00:05:55 toho mého námořnického snu.
 • 00:06:09 V začátcích, tak, jak to je
  zachyceno v tom filmu Bratr oceán,
 • 00:06:13 jsme více méně podporovali
  spřátelené socialistické země.
 • 00:06:18 Vozili jsme hodně věcí do Číny,
  na Kubu.
 • 00:06:22 Prosím já sám jsem 4 roky jezdil
  na Kubu,
 • 00:06:24 kam jsme vozili všechno možné,
  počínaje chmelem na pivo,
 • 00:06:30 lopatami, novinové kiosky.
 • 00:06:36 A potom, protože ty lodě,
  co my jsme tam jezdili,
 • 00:06:38 to byly ty Blaníky,
  Blaník, Sitno, Radhošť, Kriváň,
 • 00:06:41 tak to byly lodě poměrně malé,
  sedmitisícové,
 • 00:06:45 a ty se vešly i do těch nejmenších
  přístavů na Kubě.
 • 00:06:48 Takže my jsme byli ti vyvolení,
  kteří obíhali celou Kubu
 • 00:06:53 a v malinkatých přístavech,
  kde byly malinkaté pivovary,
 • 00:06:57 tu 300 tun cukru, tu 500 tun,
  tu 700 tun,
 • 00:07:02 takže my jsme poznali vlastně
  celou Kubu,
 • 00:07:05 místa, kam se normální turista
  v životě nedostane.
 • 00:07:10 Hodně jsme vozili železo do Iráku
  na stavbu všelijakých pevnůstek,
 • 00:07:15 když se očekával válečný konflikt
  Írán-Irák.
 • 00:07:20 Potom jsme vozili různé investiční
  celky, do Indie pivovary,
 • 00:07:23 do Číny nebo do Bangladéše
  a do takových zemí,
 • 00:07:30 ale to skončilo všechno
  nástupem nové doby, 89. rokem.
 • 00:07:36 Pak nás začali dávat do charterů
  různým cizím společnostem.
 • 00:07:41 Už jsme nevozili více méně
  české zboží žádné,
 • 00:07:44 ale tím jsme se dostali prostě
  po celém světě.
 • 00:07:48 Takže my jsme potom už jezdili
  třeba po Amazonce až do Manaus,
 • 00:07:53 to je 600 mil od ústí Amazonky.
 • 00:07:56 Já jsem byl s lodí Kriváň
 • 00:07:58 na velkých kanadských jezerech
  v přístavu Toledo,
 • 00:08:03 nebo jsme jezdili do Austrálie
  pro magnezit,
 • 00:08:07 tam do té rovníkové sféry
  v Austrálii.
 • 00:08:11 Prostě potom už jsme skutečně
  jezdili všude.
 • 00:08:17 Vůbec lodě těchhle bývalých
  socialistických států
 • 00:08:20 byly vybaveny nejlépe ze všech.
 • 00:08:24 Posádka měla veškeré pohodlí.
  My jsme na lodi měli tělocvičnu,
 • 00:08:28 kinosál, bazén, video,
  podmínky přepychové,
 • 00:08:33 a co se týče stravování, tak též.
 • 00:08:36 Mívali jsme třikrát týdně zmrzlinu,
 • 00:08:39 pekli nám různé věnečky, kremrole
  a takové věci.
 • 00:08:49 Co se týče odměn za práci
  nebo platů,
 • 00:08:52 tak na tu dobu byli námořníci
  placeni velmi dobře.
 • 00:08:57 Část platu byla vyplácena
  v dolarech
 • 00:09:01 a další část ještě toho
  českého platu
 • 00:09:04 byla možnost si nechat vyplatit
  v tuzexových poukázkách.
 • 00:09:13 Tady máme prosím certifikát
  o přetnutí rovníku.
 • 00:09:17 Jako druhý mu sekunduje certifikát
  o přetnutí polárního kruhu.
 • 00:09:22 A jak se říká nejlepší na konec,
  je certifikát o obeplutí zeměkoule.
 • 00:09:30 Ani v mé pracovně se nemůžeme
  zbavit lodí.
 • 00:09:32 Lodě nás tady čekají
  na každém kroku.
 • 00:09:35 Tak například tady máme dvě,
  kterým jsem velel,
 • 00:09:38 a zrovna s Orlíkem jsem obeplul
  tenkrát celý svět.
 • 00:09:42 No a dále máme i tady zase lodě
  jenom pořád.
 • 00:09:47 Tak tohlento je loď Dunaj,
 • 00:09:50 se kterou jsem vlastně končil
  svoji službu na moři v 95. roce.
 • 00:10:04 Když přišel konec naší flotily,
  nejprve jsme tomu nevěřili,
 • 00:10:08 říkali jsme: "To není možné!",
 • 00:10:09 protože asi dva roky předtím
  byly naše lodě převedeny
 • 00:10:13 pod maltskou vlajku z důvodu
  daňových úspor.
 • 00:10:18 Takže náhle začala naše flotila
  vydělávat ještě daleko víc,
 • 00:10:21 než pod československou vlajkou.
  A teď náhle přišlo tohleto.
 • 00:10:26 A tak jsme byli z toho velmi
  nepříznivě jako překvapeni.
 • 00:10:32 Nelíbilo se nám to
  a snažili jsme se,
 • 00:10:35 aby teda ti noví majitelé,
  kterým to Kožený prodal,
 • 00:10:41 aby si nechali naše posádky.
 • 00:10:44 Jenomže oni zase si najmuli
  posádky laciné,
 • 00:10:49 to znamená indické, filipínské,
  a naše posádky nechtěli.
 • 00:10:54 Takže mnoho námořníků přišlo
  o práci v té době
 • 00:10:59 a vnímali jsme to tak,
 • 00:11:01 že nastala nějaká chyba někde
  na politické úrovni,
 • 00:11:05 a to hodně vysoké.
 • 00:11:21 Jestli neležely kolik...
  čtyřicet let ve sklepě.
 • 00:11:29 Já jsem to nikdy předtím neviděl,
  tohleto,
 • 00:11:33 poněvadž jsem to neměl zpracované.
 • 00:11:35 To nebylo ani slepené, nic.
  Já jsem to nikdy neviděl předtím.
 • 00:11:41 Špatný počasí bylo.
 • 00:11:43 No, zas tak špatný nebylo,
  ale bylo pod mrakem.
 • 00:11:47 To je vlastně výjezd
  ze Středozemního moře
 • 00:11:49 a to jedeme na Brazílii, poprvé.
 • 00:11:57 Tohle byla naše vlajka,
  já ji tady ještě mám.
 • 00:12:01 Kluci mi ji dali.
 • 00:12:02 Taky nám někteří říkávali na moři,
 • 00:12:06 že jsme "red star line -
  linka červené hvězdy".
 • 00:12:12 My jsme ji měli na komíně. Takový
  byl znak a všichni ho respektovali.
 • 00:12:20 Byl jsem ve Vojenské škole
 • 00:12:21 Jana Žižky z Trocnova
  v Moravské Třebové
 • 00:12:24 a v druhém pololetí nás zavolali
  na velitelství pět kamarádů
 • 00:12:29 a řekli, že nám dají tři dny
  dovolené,
 • 00:12:33 abychom se dohodli s rodiči,
 • 00:12:35 jestli nechceme jít do námořní
  školy v Bulharsku.
 • 00:12:40 Slova tatínka byly: "Víš, já jsem
  ti nikdy v ničem nepřekážel,
 • 00:12:43 vždycky sis v těchhle věcech
  řešil sám ty věci",
 • 00:12:47 poněvadž jsem byl nejstarší
  ze čtyř dětí,
 • 00:12:50 "ale to víš, já tu vodu
  nemám moc rád."
 • 00:12:54 On táta neuměl plavat.
 • 00:12:55 A maminka říkala: "Pavlíčku,
  to ber, já se hrozně ráda koupu."
 • 00:13:05 No a po vyřazení jsme nastoupili
  k československé námořní plavbě.
 • 00:13:10 Nikdo z nás nechtěl být námořníkem.
 • 00:13:12 Já jsem chtěl být leteckým
  konstruktérem.
 • 00:13:18 Takhle to tam prášilo všechno.
 • 00:13:23 To se musely zavřít veškeré
  ty bulaje,
 • 00:13:27 poněvadž to jsme měli všechno
  prostě,
 • 00:13:30 ten prach všade, i v jídle.
 • 00:13:31 Vidíte na tom pásu to všechno běží,
  ta ruda,
 • 00:13:38 a tam to rovnou sypají do té lodi.
 • 00:13:41 To víte, tohleto jim trvalo,
  těch 25 tisíc tun, několik dní.
 • 00:13:51 Tohle je Suez.
 • 00:13:53 Košice asi vplouvají poprvé
  do Suezu,
 • 00:13:58 tenkrát byl otevřený ještě.
 • 00:14:00 Pak jsme jednou jeli kolem Afriky,
  to bylo nekonečné.
 • 00:14:05 Ten Suez to přeci jenom zkracoval.
 • 00:14:09 Košice byla první loď,
  která jela na Jižní Ameriku,
 • 00:14:11 do Brazílie pro rudu.
 • 00:14:13 To byl vlastně, my jsme tomu říkali
  "rudovec".
 • 00:14:15 To byla loď pro hromadné náklady.
 • 00:14:19 To mimo jiné taky byla největší loď
 • 00:14:21 v takzvaném tom socialistickém
  táboře,
 • 00:14:24 to ani Rusové neměli takovou
  velkou loď.
 • 00:14:27 My jsme tenkrát byli největší.
 • 00:14:30 Opletal, strojovna!
  Start hlavního motoru!
 • 00:14:38 I v této chvíli na klidném moři
  na rejdě
 • 00:14:41 musí mít první strojní důstojník
  Pavel Opletal
 • 00:14:44 kdykoli možnost zapnout
  hlavní motor.
 • 00:14:47 Pro nás byl zajímavý údaj,
  jak rychle loď zastaví.
 • 00:14:50 Co když se jí něco připlete
  do cesty?
 • 00:14:53 Od vydání pokynu z palubního můstku
  sem, do strojovny,
 • 00:14:57 pluje loď ještě setrvačností
  minimálně 2 kilometry,
 • 00:15:00 a to ještě když brzdí motorem.
 • 00:15:03 Strojní důstojník nesmí
  ztrácet čas.
 • 00:15:06 Okamžitě musí zareagovat
  a pak teprve se může ptát, proč?
 • 00:15:13 27 milionů dolarů stály lodě
  v Jižní Koreji.
 • 00:15:16 To bylo něco kolem 800 milionů
  v českých korunách.
 • 00:15:23 A to platili všichni.
 • 00:15:26 To platili všichni, co tady
  v Československu pracovali,
 • 00:15:30 protože to platil stát.
 • 00:15:34 Ty lodě vždycky vydělávaly,
  velmi často v tvrdých devizách,
 • 00:15:39 protože naše lodě byly perfektně
  udržované.
 • 00:15:42 Naše posádky jednak byly vysoce
  kvalifikované, a pracovité.
 • 00:15:49 Měli jsme teda výborné obchodní
  oddělení, ústředí,
 • 00:15:53 takže našli i ty nájmy
 • 00:15:54 a rádi si nás ti nájemci brali
  takzvaně do charteru,
 • 00:16:00 protože naše posádky plnily
  perfektně ty úkoly.
 • 00:16:05 I pro toho nájemce to bylo
  nesmírně výhodné,
 • 00:16:09 svým způsobem pro podnik také.
 • 00:16:10 Byli jsme tímhle vyhlášení.
 • 00:16:12 Ta naše loď se vždycky poznala,
  že byla čistá.
 • 00:16:19 Tohle je už v tý Victorii.
  To jsem už potom měl černobílé.
 • 00:16:23 Tam se jelo zase pro rudu.
 • 00:16:26 To bylo Menajera, ten stát,
  a ten přístav se jmenoval Victorie.
 • 00:16:34 To se jezdilo po řece Santa Maria.
 • 00:16:38 A dost dlouho. Tam se to nakládalo
  a tam se nám to líbilo.
 • 00:16:45 Vůbec Brazílie se nám líbila.
 • 00:16:47 Gazali Store, to byl známej kšeft,
 • 00:16:51 kam chodili upomínkový předměty
  naši kluci kupovat.
 • 00:16:59 Otázka je, co se teďka ukáže.
 • 00:17:04 Jo, tak to poprvé vlastně přijely
  manželky, jak jsme se vrátili,
 • 00:17:07 jak jsme na tý první cestě,
  tak nás tam čekaly.
 • 00:17:18 Na konci 60. let a 70.,
 • 00:17:21 tak už povolili plavbu i manželkám
  a rodinným příslušníkům
 • 00:17:25 jednou snad za tři nebo čtyři roky
  to povolili, tu cestu.
 • 00:17:32 Tak to už řada manželek některých
  důstojníků měla víc odplaváno,
 • 00:17:37 jak někteří námořníci.
 • 00:17:42 Tady je jedna věc,
  kterou bych chtěl podotknout,
 • 00:17:45 že jsem mnohokrát přemýšlel,
 • 00:17:49 jestli toho nemám nechat,
  toho plavání na moři,
 • 00:17:53 ale ve skutečnosti jsme se tam
  vždycky rádi vraceli.
 • 00:17:59 Těžko se člověk loučil s tou
  rodinou, zejména když vyprovázeli,
 • 00:18:05 ať už jsme jeli vlakem,
  nebo na letišti,
 • 00:18:09 a v momentě, jakmile jsme už byli
  ve vlaku,
 • 00:18:12 anebo jakmile jsme byli
  v tom letadle, tak jsme zapomněli
 • 00:18:16 a už jsme si začali povídat
 • 00:18:18 a už jsme se těšili, jak to
  na tý lodi zase bude vypadat.
 • 00:18:22 Tak, to je ten první křest.
 • 00:18:26 Tady je kapitán nějak ve své kráse,
 • 00:18:28 to jsem já, tohleto, jako lazebník.
 • 00:18:33 Tohleto je výbornej kluk,
  taky ze Spořilova,
 • 00:18:36 tak ho tam mordovali.
 • 00:19:27 Každej námořník, kterej projíždí
  poprvé rovník,
 • 00:19:30 tak se musí zúčastnit křtu
  a nakonec dostane diplom námořníka.
 • 00:19:36 Další kuriozita je
  ta létající ryba.
 • 00:19:40 Když loď je plně naložená,
 • 00:19:42 tak ty ryby v celým hejnu vzlítnou
  a padnou na tu palubu.
 • 00:19:48 No a ráno jsme chodili
  a sbírali ty ryby
 • 00:19:52 a náš místní námořník
  Karivalis, Řek,
 • 00:19:56 je upravoval na roštu.
  Bylo to výborný.
 • 00:20:00 No a nejkurióznější náklad,
  kterej jsme vezli, to bylo z Indie.
 • 00:20:05 Byl to indickej slon, dar místního
  maharadži
 • 00:20:10 ministru Hamouzovi tenkrát.
 • 00:20:15 No, já jsem závodně vzpíral
 • 00:20:18 a s náma na utkání jezdil
  lodní lékař, nějakej Ivan Wolf,
 • 00:20:24 dělal jako sportovního lékaře.
 • 00:20:26 No a ten mně vždycky říkal:
 • 00:20:28 "Roberte, teda pro tebe by to bylo
  svobodné, víš? A ten život!"
 • 00:20:31 Tenkrát se nikam nesmělo, že jo,
  jenom do Německa východního.
 • 00:20:36 No a tak mě tam šel jednou
  přihlásit
 • 00:20:39 a po letech kádrování jsem se teda
  dostal na první loď Pionýr,
 • 00:20:45 kde jsem strávil první tři roky
  života na moři.
 • 00:20:51 Začátky byly krutý,
  protože já to dost těžko snášel.
 • 00:20:55 Trpěl jsem hodně mořskou nemocí.
 • 00:20:58 Moje první noc na moři, to jsme
  vyjeli a tam řádila bóra.
 • 00:21:02 Jeli jsme do Bejrútu z Rijeky
  a byl nějak Novej rok, svátek,
 • 00:21:07 a najednou pro mě přišel
  službu konající námořník s tím,
 • 00:21:11 že se nám uvolnil náklad na špičce,
  tak že musíme jít a upevnit to.
 • 00:21:17 To jsou takový obrovský lana
  a ty stahováky.
 • 00:21:20 No a na špičce, na zádi,
  to nejvíc kejvá.
 • 00:21:23 Vždycky se převalila vlna, spláchla
  a já jsem ležel jako žába,
 • 00:21:28 teď jsem si do toho zvracel, jo,
 • 00:21:30 teď jsem víc mrtvej, než živej
  šel do tý kajuty, zmočenej,
 • 00:21:35 a já měl otevřený bulaje
  a jak jsem si sed pod to,
 • 00:21:40 tak najednou jako dva vodopády
  těma dvěma okýnkama tam vlítla voda
 • 00:21:45 a já byl v momentě takhle
  po kotníky ve vodě.
 • 00:21:49 Tak jsem zase...kýbl,
  a teď jsem to vynášel,
 • 00:21:51 a teď, jak jsem se nahnul
  přes tu burtu proti větru,
 • 00:21:54 tak mě to hvízdlo hned zase
  takhle na záda.
 • 00:22:11 Já jsem zkusil, říkal jsem:
 • 00:22:13 "Do prvního přístavu a jedu domů,
  já už tady nebudu."
 • 00:22:16 Zase bylo pod moji důstojnost,
  abych říkal:
 • 00:22:18 "Ježíšmarja, to jsi srab,
  že to vzdáš,
 • 00:22:20 já nevím, po kolika měsících?"
 • 00:22:22 Ale pak jsem tomu přišel na chuť.
 • 00:22:24 Přece jenom člověk poznával
  pořád něco novýho,
 • 00:22:26 i když ten běžnej život na moři,
  když to nehoupe a tak,
 • 00:22:32 tak je to monotónní
  a je to taky těžký.
 • 00:22:43 Támhle ji vidím!
 • 00:22:45 Vezli jsme ji z indické Bombaje
  československou námořní lodí Jiskra
 • 00:22:51 a vezli jsme ji do jugoslávského
  přístavu Rijeka
 • 00:22:53 a odtamtud dál do Prahy.
 • 00:22:55 A chtěl bych ji dneska
  vidět zblízka.
 • 00:22:58 Doufám, že mě pozná.
 • 00:23:00 Spíš ne, ale já, protože mám
  sloní paměť, ji poznám určitě.
 • 00:23:08 No tak tohle je ten základ
  z tý Bombaje,
 • 00:23:10 když přivezli tu slonici,
  dali jí ty popruhy pod to břicho
 • 00:23:16 a zvedli ji do vejšky, já nevím,
  čtyřpatrovýho baráku.
 • 00:23:20 A když ji postavili na tu palubu,
 • 00:23:22 tak nikdo k ní nechtěl jít,
  protože byla vyděšená,
 • 00:23:25 ale pak ten Wilda Klein,
  ten s ní šel.
 • 00:23:28 Tohle už by v dnešní době
  nebylo absolutně vůbec myslitelný.
 • 00:23:31 No a jak byste ji na tu loď dostal?
 • 00:23:33 No, dneska už by jela
  v transportní bedně.
 • 00:23:36 Ta by se naložila přímo na místě
  a byla by napevno uchycená.
 • 00:23:42 Bylo to povyražení
  pro celou posádku.
 • 00:23:45 Jakmile měl člověk volno,
  tak šel k ní.
 • 00:23:47 Ale říkám, takhle jsem měl v zadní
  kapse trenýrek vždycky banán,
 • 00:23:51 tak mi to chobotem vzala,
  až mně svlíkla trenýrky.
 • 00:23:56 Tady baští ty banány.
 • 00:23:58 -A jinak byla klidná při tý plavbě?
  -Byla, no, byla.
 • 00:24:00 Akorát jednou říkali,
  že asi měla tu mořskou nemoc,
 • 00:24:04 protože si asi na čtyři hodiny
  lehla, že jí nebylo dobře.
 • 00:24:09 Naštěstí chytla dobrý počasí.
 • 00:24:18 Tak tady je ta babička!
  Tenkrát byla ještě slečna.
 • 00:24:23 Tak na, Gulab, na!
 • 00:24:26 Pojďte k ní, pojďte dál!
  Tady máte ještě potom další.
 • 00:24:31 No, ještě jedno. Tak...
 • 00:24:35 Ta vyrostla! Vždyť jsem ji neviděl,
  kolik? Osmačtyřicet let.
 • 00:24:44 Osmačtyřicet let.
 • 00:24:47 Ty mě nepoznáváš, viď?
 • 00:24:50 Když ji brali, tak byla šestiletá,
  říkali tenkrát.
 • 00:24:54 Takže tam jste se s ní rozloučil
 • 00:24:55 a od tý doby jste ji neviděl,
  až dneska?
 • 00:24:57 No, naposled jsem ji viděl na lodi.
 • 00:24:59 Ten Wilda Klein, to byl námořník,
  s kterým jsem jezdil,
 • 00:25:05 a ten ji dostal na lodi na starost
  těch čtrnáct dní tý cesty,
 • 00:25:09 že se o ni bude starat.
 • 00:25:12 Byl vyčleněnej z posádky,
 • 00:25:14 takže krmil ji celej den,
  jenom se staral o ni.
 • 00:25:18 Tak, babičko!
 • 00:25:20 Tady si vemte housku
  a dejte jí to tady.
 • 00:25:23 No, šup!
 • 00:25:26 Tak se tady měj dobře a vzpomínej!
 • 00:25:39 V nejlepších letech měla Námořní
  plavba asi snad 18 lodí.
 • 00:25:44 Tenkrát říkali, že to je druhej
  nejlukrativnější podnik,
 • 00:25:47 kterej nesl státu devizy.
 • 00:25:51 A když se zeptáte kterýhokoliv
  námořníka,
 • 00:25:53 tak vám poví jenom negativa.
 • 00:25:56 Každej by byl rád, kdyby ta Námořní
  plavba zůstala zachovaná,
 • 00:26:01 kdyby se našel někdo,
  kdo by to obnovil. No, nevím...
 • 00:26:18 A já myslím, že to je moje poslední
  cesta, kdy ještě uvidím Sázavu.
 • 00:26:28 A já vždycky říkám:
  "Vzpomínky jsou ty nejkrásnější."
 • 00:26:33 Mně to připomíná moje mládí
  a tak nějak,
 • 00:26:38 když jsem si pouštěl trampské
  písničky,
 • 00:26:42 mě to vždycky táhlo do přírody,
 • 00:26:45 a obzvlášť, když jsem jezdil
  na moři.
 • 00:26:50 Poláci nabídli pět stipendií,
 • 00:26:52 jako pět lidí, že by mohlo studovat
  na polské námořní akademii.
 • 00:26:58 Já jsem se úplně zbláznil,
  tak jsem začal lítat za tím,
 • 00:27:02 na ministerstvu z jedné strany
  mě vyhodili, z druhé jsem přišel,
 • 00:27:08 a tak dlouho jsem je otravoval,
  až mi řekli:
 • 00:27:11 "Tak my vás tam pošlem."
 • 00:27:15 Školu jsem úspěšně vychodil,
 • 00:27:18 takhle jsme třeba v Alžíru,
  to jsme jenom my, Češi,
 • 00:27:22 byli na vycházce v bílých
  uniformách.
 • 00:27:26 No tak já jsem vcelku sloužil
  na dvanácti lodích,
 • 00:27:31 na Republice samozřejmě nejdýl,
  jednou skoro až dva roky,
 • 00:27:37 no a dostal jsem se na tu loď
  jako třetí důstojník
 • 00:27:41 a kapitánem se stal kapitán Klos,
  který jezdil za první republiky.
 • 00:27:49 -...západní délky.
  -Dobrá, zapište to do lodní knihy.
 • 00:27:53 Nebylo lehké se stát kapitánem.
 • 00:27:56 To byly podmínky politické
  velmi důležité,
 • 00:28:00 poněvadž po polsku se říká,
  že kapitán je "pervši po bogu".
 • 00:28:09 No, a samozřejmě to se nelíbilo
  politickým.
 • 00:28:12 Na každé lodi byli nějací,
  kteří psali zprávy.
 • 00:28:16 Nelíbilo se jim to.
  Já jsem se dozvěděl,
 • 00:28:18 že třeba jeden politický
  napsal zprávu,
 • 00:28:21 že "kapitánovi je třeba
  přistřihnout hřebínky,
 • 00:28:25 poněvadž má příliš velkou moc".
  Takže neměli jsme to lehký.
 • 00:28:33 No a pak přišly prověrky
  samozřejmě,
 • 00:28:36 no a teď dva si na mě sedli,
  to byli tvrdí kádři,
 • 00:28:41 a u těch prověrek řekli:
 • 00:28:44 "Vy jste soudruhu nepochopil
  oprávněnost vojsk. To je jedna věc.
 • 00:28:51 A druhá věc, vy jste nechal
  volnej průběh posádce
 • 00:28:55 poslouchat Hlas Ameriky,
 • 00:28:58 kterej hlásil o vstupu vojsk,
  a tak dále."
 • 00:29:03 No, samozřejmě,
  my jsme měli rodiny doma
 • 00:29:06 a uprostřed havajskýho ostrovu
 • 00:29:10 přece nemůžete poslouchat
  naše rádio.
 • 00:29:14 Musíte to, co slyšíte,
  tak jsme poslouchali Hlas Ameriky,
 • 00:29:20 tam nám to všechno říkali.
 • 00:29:22 Tak to všechno mně bylo přičteno
  k mínusu.
 • 00:29:31 Moře je kruté.
 • 00:29:33 Podívejte se, dneska máte lodě
  moderní, takzvaně my jsme říkali,
 • 00:29:38 dříve byly lodě dřevěné
  a oceloví námořníci,
 • 00:29:42 dneska je to opačně, že jo,
  ocelové lodě a dřevění námořníci.
 • 00:29:48 Dneska už není ta romantika,
  dneska penízky, kolik to hodí,
 • 00:29:54 a ani ty ostrovy a to všechno,
  to vás moc nezajímá,
 • 00:29:59 jenom počítat, kolik se vydělá
  dolárků, jo.
 • 00:30:05 Když byla bouře,
  tak jsem proklínal.
 • 00:30:10 Třeba bez konce když byl monsun a
  jeli jsme proti na Indickém oceánu,
 • 00:30:16 tak jsme jeli třeba tři týdny
  proti bouři.
 • 00:30:20 To jsme vyhlíželi, kdy už uvidíme
  na severovýchodním cípu Afriky
 • 00:30:26 maják, takzvaný Guardafui,
 • 00:30:29 který byl tehdy nejsilnější maják
  na světě.
 • 00:30:34 Ten tvrdý život tam byl.
 • 00:30:42 Naši flotilu zabila doba,
  že se privatizovalo.
 • 00:30:47 Stát by to nedělal, Švýcaři taky
  jezdili na moři a moře neměli,
 • 00:30:55 a tak nějak všechno že zahynulo,
  tak nám přišlo líto.
 • 00:31:02 Ale myslím si, že to bylo zákonité,
  a že to bylo dobou.
 • 00:31:07 Ti, co chtějí jezdit na moři,
  mají možnost,
 • 00:31:11 studujou naši lidé v Polsku,
 • 00:31:14 a i v cizině, v Německu
  nebo v Anglii.
 • 00:31:17 Kdo chce plavat, může plavat,
  ale bohužel ne pod naší vlajkou.
 • 00:31:27 Já jsem moře miloval
  a byl jsem zapálenej.
 • 00:31:32 Byl jsem šťastný.
 • 00:31:35 Viděl jsem romantiku, i přesto,
  že to moře bylo zlé.
 • 00:31:39 A tak nějak žil jsem jenom
  pro tu loď.
 • 00:31:45 Tak přišli na mě a říkali:
 • 00:31:49 "Jen ty můžeš ještě něco zachránit
  a říct všechno podrobně,
 • 00:31:54 co se tam všechno dělo,
  na té Republice."
 • 00:31:59 Tak jsem musel sednout,
 • 00:32:00 říkám, než tady nebudu,
  tak musím to všechno sepsat.
 • 00:32:06 Lodní tesař obsluhuje na všech
  lodích světa kotvu.
 • 00:32:09 Hlásí třemi údery, že 30 metrů
  kotevního řetězu je pod vodou.
 • 00:32:18 Tak tento zvon je z první Republiky,
 • 00:32:22 poněvadž existovala potom ještě
  druhá Republika,
 • 00:32:26 a když se prodávala,
  tak došli k závěru,
 • 00:32:29 že ten zvon by měli darovat mně,
 • 00:32:33 poněvadž jsem byl na lodi
  nepřetržitě a nejdýl,
 • 00:32:40 takže patří asi mně.
 • 00:32:57 Nyní vám ukáži něco ze svého mládí.
 • 00:33:01 Čili tohleto, co vidíte,
  je z roku 1961,
 • 00:33:07 když jsme coby devatenáctiletí hoši
  nastupovali do námořní akademie
 • 00:33:16 do bývalého Sovětského svazu,
  do Oděsy.
 • 00:33:26 Toužil jsem po tom od mládí,
  cestovat,
 • 00:33:29 a také jsem četl knihu
  od kapitána Freje
 • 00:33:33 Loď, moře a námořníci.
 • 00:33:35 No, nakonec se mi to podařilo,
  to bylo v roce 61.
 • 00:33:40 Tenkrát Nmořní plavba potřebovala
  důstojníky
 • 00:33:43 a já jsem nastoupil do námořní
  akademie,
 • 00:33:46 kterou jsem absolvoval v roce 1964,
 • 00:33:51 no a nastoupil jsem na loď Košice
  jako kadet,
 • 00:34:04 kde jsem jezdil jako kapitán.
 • 00:34:07 Začínal jsem na lodi Radhošť,
  potom to byl Mír, Orlík,
 • 00:34:10 dvakrát Karlovy Vary,
  dále to byla loď Vítkovice,
 • 00:34:15 a potom jsem skončil
  na lodi Košice.
 • 00:34:20 Jako důstojník jste musel plnit
  dobře své povinnosti sám,
 • 00:34:26 abyste si získal teda nějaký
  respekt těch námořníků,
 • 00:34:30 protože vemte si, že člověk,
 • 00:34:33 když přišel jako z námořní
  akademie,
 • 00:34:36 tak to sice znal teoreticky dobře,
  ale měl řídit starší námořníky,
 • 00:34:42 kteří měli odjeto deset,
  patnáct let,
 • 00:34:46 no tak musel ukázat,
  že něco také umí.
 • 00:34:50 Jo, a také se traduje,
 • 00:34:51 že co námořní důstojník slíbí,
  tak musí vždycky splnit,
 • 00:34:56 a ve všech ohledech,
  i v normálním životě.
 • 00:35:04 Vždycky na lodi velitel
  je jednou nohou v kriminálu,
 • 00:35:10 protože zodpovídá za všechno.
 • 00:35:13 Třeba jsme se báli,
 • 00:35:14 když jsme pluli do Spojenejch
  států.
 • 00:35:17 Tam vždycky všechno přísně
  kontrolovali,
 • 00:35:20 jak jsou opravený mapy,
  jak je loď vybavená,
 • 00:35:24 jestli je všechno udržovaný,
 • 00:35:26 a když ne, když všechno nebylo
  v pořádku, tak hrozily pokuty,
 • 00:35:30 a to bylo vždycky ve všem.
 • 00:35:33 Americká Coast Guard,
  ta byla obávaná.
 • 00:35:38 No a nejhorší to bejvalo,
 • 00:35:41 to jsme měli všichni obavu,
 • 00:35:42 když se plulo třeba kanálem
  La Manche.
 • 00:35:45 Tam jako jsme se nebáli
  třeba bouře, nebo tak,
 • 00:35:49 ale báli jsme se velkého provozu
  lodí,
 • 00:35:52 protože je tam spousta
  rybářských lodí,
 • 00:35:54 potom ty trajekty z Anglie
  nebo z Francie, tak ty vás křižují.
 • 00:36:00 Čili lodím zprava jste se musel
  vyhýbat.
 • 00:36:03 No a nejhorší to bylo,
  když byla mlha,
 • 00:36:06 tak jste musel mít zapnutej radar.
 • 00:36:08 Sice na obrazovce vidíte,
  jestli se pohybují,
 • 00:36:10 kam se pohybují, jakým kurzem,
  jakou rychlostí,
 • 00:36:13 a vy mezi tím musíte manévrovat.
 • 00:36:16 Je tam taky spousta jachet,
  malých rybářských lodí.
 • 00:36:20 Čili tam to bylo nejhorší.
 • 00:36:28 Kdo absolvoval námořní akademii,
 • 00:36:30 dejme tomu ještě s červeným
  diplomem, a tak dále,
 • 00:36:32 tak byl na to hrdej.
 • 00:36:34 A byli jsme i hrdí na službu
  na lodi.
 • 00:36:38 A také námořní akademie vychovávala
  k tomu,
 • 00:36:41 že pro vás nesmějí existovat
  překážky, který byste nezdolal.
 • 00:36:46 Já jsem to bral jako elitní
  povolání.
 • 00:36:53 Tenkrát, když se nemohlo cestovat,
 • 00:36:56 tak člověk se dostal i tam,
  kam by se nikdo nedostal,
 • 00:37:01 čili i to bylo zvláštní,
  že když byly uzavřeny hranice,
 • 00:37:04 tak vy jste se dostal vlastně
  i do zemí,
 • 00:37:08 kam by se těžko někdo dostával.
 • 00:37:25 Toto je barometr z lodi
  Karlovy Vary,
 • 00:37:29 jediná památka, která mi zůstala,
 • 00:37:31 a tady je výpis z lodního deníku,
  kde je napsáno, že:
 • 00:37:37 "Dne 4.1.1996 v 19 hodin místního
  času, v 17 hodin GMT,
 • 00:37:43 byla loď předána novému majiteli.
 • 00:37:46 Zároveň byla spuštěna česká vlajka
  a tím ukončen provoz lodi."
 • 00:38:00 Námořní flotilu jsme měli,
  a docela úspěšnou.
 • 00:38:03 Jako jedni z prvních jsme používali
  satelitní komunikace,
 • 00:38:07 takže všichni těžce nesli,
 • 00:38:09 když po privatizaci se vlastně lodě
  rozprodaly
 • 00:38:14 a zbyly akorát oči pro pláč.
 • 00:38:17 Stalo se tak, že se měnil
  politickej systém,
 • 00:38:20 vlastnictví dostaly fondy,
 • 00:38:23 vlastně se staly faktickými
  vlastníky,
 • 00:38:25 no a lodě, to byla finanční
  hotovost.
 • 00:38:27 Když je prodali, tak měli devizy,
  které se snažili investovat jinde,
 • 00:38:33 a nakonec to skončilo,
  jak to skončilo,
 • 00:38:34 že česká námořní plavba
  zůstala bez lodí,
 • 00:38:38 no a tím vlastně byla likvidována.
 • 00:38:56 Pojď se podívat na moji kajutu,
  co jsem si vybudoval,
 • 00:39:03 abych mohl plíst uzlíčky.
 • 00:39:07 V tady tom kimonu jsem se cvičil
  deset let v bojovým umění.
 • 00:39:11 Půjdeme dál a já ti ukážu,
  co jsem se naučil,
 • 00:39:16 a co mě provázelo 40 let
  na zaoceánských a říčních lodích.
 • 00:39:22 Takže když mi hoděj lano z lodi,
 • 00:39:25 tak existuje uzel,
  takzvanej bezpečák.
 • 00:39:29 Ten se váže tady tím způsobem.
 • 00:39:34 Je to kvůli tomu,
  aby se ten tonoucí vlastně,
 • 00:39:38 nebo ten plovoucí aby se neudusil
  nebo neuškrtil.
 • 00:39:47 Už odmalička jsem miloval lodě.
 • 00:39:50 Dělal jsem si všelijaký lodičky,
 • 00:39:53 a když jsem byl potom
  po ukončení školy,
 • 00:39:56 tak jsem si vzal přihlášku
  k Labsko-oderské plavbě,
 • 00:39:59 poněvadž se mi i ty šífy líbily,
 • 00:40:02 a nastoupil jsem do učiliště
  Labsko-oderské plavby v Děčíně.
 • 00:40:06 Tam jsem se vyučil lodníkem
  a lodním zámečníkem.
 • 00:40:09 Do vojny jsem jezdil
  do toho Hamburku, že jo,
 • 00:40:12 tak už jsem tam viděl
  ty giganty zaoceánský.
 • 00:40:14 Takže tím pádem už jsem měl
  takovou snahu se tam jako dostat.
 • 00:40:21 Tadyhle je námořnická knížka,
  která byla vydána v roce 1966.
 • 00:40:30 Tak to už jako jsem byl připravenej
  na odjezd na zaoceánskou loď.
 • 00:40:36 A tahle kniha mně byla dána naším
  nejlepším kapitánem Jakubem Frejem
 • 00:40:42 a říkal mně: "Když se ji naučíš,
  budeš king."
 • 00:40:46 Je o celý námořnický praxi.
 • 00:40:49 Jedná se o přeloženou knížku,
  z angličtiny do češtiny.
 • 00:40:54 To předtím nebylo, to nikdo neměl.
 • 00:40:57 To se jenom tak sháněly
  takový věci,
 • 00:40:59 co se někdo naučil
  támhle někde ve škole.
 • 00:41:03 A tady je napsáno úplně všechno,
  tak, jak to má bejt na těch lodích.
 • 00:41:09 Bocmana jsem začal dělat
  až po 12 letech v námořní plavbě,
 • 00:41:13 poněvadž já jsem po tý funkci
  jako moc netoužil.
 • 00:41:17 Byla to taková zodpovědnost,
 • 00:41:18 kde člověk byl mezispojka
  mezi můstkem a tou palubou.
 • 00:41:22 A já jsem potom posledních 20 let
  jezdil tady v tý funkci.
 • 00:41:26 No a tady ty uzlíčky, že jo,
  to byl můj takovej koníček.
 • 00:41:30 Někdo tam skládal plachetnice,
  já skládal uzlíčky, no.
 • 00:41:34 Někdo maloval, někdo se učil
  jazyky,
 • 00:41:36 každej tam měl nějakou
  takovou zálibu.
 • 00:41:39 Nebylo to, že by námořníci
  jenom pili a tak, to ne.
 • 00:41:44 A aby člověk mohl vůbec
  něco takovýho dělat,
 • 00:41:46 tak musí mít takový nářadí k tomu.
 • 00:41:50 Záplety ocelových lan, to jsou
  klasický námořnický nože.
 • 00:41:56 Tady to je takovej dlaník,
  když se dělají plachty,
 • 00:42:00 když se šijou plachty.
 • 00:42:01 Tady to je speciální měřidlo
  na lana.
 • 00:42:05 Šuplera.
  Všechno v námořnickým stylu.
 • 00:42:09 Takže bez tady toho se nedá
  nic dělat. Moje nádobíčko.
 • 00:42:14 No, a tady potom, přátelé,
  máte přívěsky na klíč,
 • 00:42:19 abyste si vzpomněli,
  že jste byli u mě v kajutě.
 • 00:42:23 Naše lodě měly vycvičený posádky,
  absolutně spolehlivý.
 • 00:42:26 To všechno byli kluci,
  který uměli s tou mašinou zacházet,
 • 00:42:29 byli ze Škodovek, že jo,
  byli z loděnic.
 • 00:42:31 To samý na palubě, že jo,
  ten základ, co byl,
 • 00:42:34 jak jsme byli vyučenci
  u toho Čespla nebo na Dunaji,
 • 00:42:38 a říkám, ty zkoušky byly takový,
  že se to nedalo nějak ošidit.
 • 00:42:42 Ať to byli navigační důstojníci,
  strojní důstojníci, palubáci,
 • 00:42:45 prostě i v kuchyni kouzlo.
 • 00:42:47 To byl hotel, normální hotel.
 • 00:42:49 Takhle jsem se nikdy nenajed,
  jako na těchhle lodích.
 • 00:42:54 Já jsem tam šel původně na 5 let.
 • 00:42:57 Pět let uteklo, a pak jsem šel
  na 10 let, zase utekly,
 • 00:43:00 no a pak jsem tam zůstal
  těch 32 let.
 • 00:43:05 Když jsem nalodil na loď Svitava,
  to byla loď postavená v Konstanci,
 • 00:43:12 tak tam už jsme se dozvěděli,
  že ty lodě se budou převlajkovávat.
 • 00:43:18 My jsme jezdili potom ve finále
  pod maltskou vlajkou
 • 00:43:22 a už pomalinku ty lodě nějak mizely
  a nevěděl nikdo kam, jak.
 • 00:43:28 A my jsme dojeli do Panamy
 • 00:43:30 a tím pádem nás vystřídala
  indická posádka,
 • 00:43:33 kterou si najmuli ti Dánové,
 • 00:43:36 no a my jsme skončili v Panamě a:
  "Odvézt domů a končím."
 • 00:43:40 Vůbec se s náma nikdo nebavil.
 • 00:43:42 Nějaký odstupný, vůbec nic,
  nikdo se s náma nebavil.
 • 00:43:46 Úplně jako když to neexistuje.
  Tak to byl konec takovejhle hezkej.
 • 00:43:53 To byl pěknej zločin, nic víc.
 • 00:43:57 Zlodějina a zločin, o takovouhle
  věc přijít.
 • 00:44:03 Neštěstí! Neštěstí tohohle státu.
 • 00:44:08 My jsme mohli uživit mnoho jinejch
  věcí, nemocnic, školek a všeho,
 • 00:44:13 já nevím, čeho, no.
 • 00:44:15 Konec. Tak to bylo.
 • 00:44:18 Dále existuje křížová osma.
 • 00:44:21 Někdo to nazývá, že to je lodní
  uzel, je to smyčka.
 • 00:44:25 To není žádnej lodní uzel.
 • 00:44:27 Z tý křížový osmy se dělaj pouta.
  To už je uzel.
 • 00:44:34 Takhle jsou pouta.
 • 00:44:56 Bylo mi 15 let, když jsem byl
  na východním Slovensku
 • 00:44:59 v Malých Karpatech na Javorníku,
 • 00:45:01 to je podobné jako Ještěd,
  jsme tam s tátou měli louku,
 • 00:45:06 spali jsme týden na kolibě
  a sekali jsme louky.
 • 00:45:09 Večer jsme opíkali slaninu u ohně
 • 00:45:12 a večer, když zapadalo sluníčko
  nad tím Javorníkem,
 • 00:45:17 a já sem tátovi vyprávěl: "Táto,
  tady slunce zapadá
 • 00:45:20 a v Americe vychází. Jednou budu
  v Americe a napíšu ti to."
 • 00:45:25 A tam vznikl ten můj sen
  být námořníkem.
 • 00:45:37 Dostal jsem se k tomu až na lodi
  Vítkovice
 • 00:45:39 a najednou jsme dopluli do přístavu
  Boston a já byl v Bostonu,
 • 00:45:43 byl jsem v Americe.
 • 00:45:45 A já jsem poslal domů pohled
  tátovi, táta ještě žil,
 • 00:45:49 bylo mu skoro osmdesát,
  a říkal jsem:
 • 00:45:52 "Tady sluníčko zapadá
  a u vás na východě slunce vychází."
 • 00:45:55 Můj sen se splnil, byl jsem
  v Americe a byl jsem námořník.
 • 00:46:03 Začínal jsem v Dunajské plavbě
  v Bratislavě,
 • 00:46:06 tam jsem jezdil dva roky
  na námořních lodích,
 • 00:46:08 ale jezdili jsme jenom
  Středozemní moře, Levantu.
 • 00:46:11 A já po dvou letech jsem potom
  přestoupil
 • 00:46:13 a dostal jsem se na zaoceánskou loď
 • 00:46:17 a tak jsem začínal
  v Československé námořní plavbě.
 • 00:46:21 Tam jsem jezdil skoro 22 let.
 • 00:46:29 Víte, na té lodi, tam jste se
  nalodil na 8-10 měsíců,
 • 00:46:35 i rok někdy.
 • 00:46:38 Tak byly tam jako povinnosti,
 • 00:46:40 ale bylo to, pro nás v tý době
  to byla trošku i romantika.
 • 00:46:44 Prostě jsme poznávali svět.
 • 00:46:46 Kdysi jsme se vůbec nemohli dostat
  někam ven
 • 00:46:47 a já jsem měl pas a doložku
  do všech zemí světa.
 • 00:46:52 No a s tou lodí Vítkovice najednou
  Brazílie, Argentina,
 • 00:46:54 Austrálie a Japonsko,
  bylo to moc hezký.
 • 00:47:02 Kdysi jsem byl v Brazílii
  v přístavu Salvador
 • 00:47:05 a tam jsem viděl námořnickou
  hospodu,
 • 00:47:08 něco podobného, jak mám tady.
 • 00:47:10 A tehdy vznikl nápad,
  že doma udělám hospodu
 • 00:47:13 a bude se to jmenovat U Námořníka.
 • 00:47:17 Nevěděl jsem vůbec, co to obnáší
  a jak to vybudovat,
 • 00:47:19 no, ale že jsem koupil ten dům
  od města, to byla stará ruina,
 • 00:47:24 tak jsem všechno dělal sám
  svépomocí.
 • 00:47:28 Naučil jsem se elektriku, vodu,
  všechno sám.
 • 00:47:31 Dva roky jsem každé ráno v 8 hodin
  ráno vstával
 • 00:47:35 a do večera do osmi jsem tady
  dělal, jako na lodi.
 • 00:47:40 Když jsem hospodu dokončil,
 • 00:47:41 potřeboval jsem 100 tisíc
  na provoz, na rozjezd.
 • 00:47:45 Banky mi nechtěly půjčit.
 • 00:47:47 A co bylo hezký, námořníci tady
  z Liberce se o tom dozvěděli,
 • 00:47:51 že už hospodu mám hotovou,
  složili se,
 • 00:47:53 a těch 100 tisíc mi půjčili.
 • 00:47:55 A my jsme to za tejden otevřeli.
 • 00:47:58 A tady prostě je to naše námořnická
  hospoda, pravá námořnická hospoda.
 • 00:48:18 U nás, v naší plavbě,
  lodě měly životnost omezenou.
 • 00:48:23 Jezdily tak 20-22 let,
  a potom se prodaly,
 • 00:48:26 ale nechaly se potom postavit
  nové lodě.
 • 00:48:30 Prostě plavba fungovala dál.
 • 00:48:31 A měl jsem to štěstí,
 • 00:48:32 že jsem na těch Vítkovicích byl
  na její poslední cestě na Taiwan.
 • 00:48:37 A pamatuju, jak námořník Pepa
  Konečnej stahoval naši vlajku,
 • 00:48:42 československou vlaku stahoval.
 • 00:48:44 My jsme stáli venku a nám bylo
  vyloženě,
 • 00:48:48 nám skoro tekly slzy,
  bylo nám do breku.
 • 00:48:52 První strojní důstojník říkal:
  "Kluci, jdu na to.
 • 00:48:54 Jdu tu loď prostě už naplno
  odstavit, už bude mrtvá."
 • 00:48:58 Sešli jsme dolů z lodi a letěli
  jsme potom letadlem domů
 • 00:49:03 a loď tam zůstala.
 • 00:49:06 Ještě jsme se na ni koukali
  z autobusu, na Taiwanu,
 • 00:49:09 ještě poslední záběr byl
  na Vítkovice.
 • 00:49:10 Kluci koukali, že:
  "Tam je, tam zůstala ta loď."
 • 00:49:13 No, bohužel. Bohužel takto
  skončila ta loď Vítkovice.
 • 00:49:23 Horší bylo, když už potom skončila
  úplně česká námořní plavba
 • 00:49:27 a celá naše námořní flotila
  byla rozprodaná a skončila úplně.
 • 00:49:33 Nechápali jsem to všichni,
  proč se ta námořní plavba prodává,
 • 00:49:36 a proč zrovna nějakej Viktor
  Koženej to zprivatizoval,
 • 00:49:39 který s tím neměl vůbec žádné
  zkušenosti, nic.
 • 00:49:43 A jak to zprivatizoval, najednou
  oznámil, že plavba se prodává,
 • 00:49:46 lodě se všechny odprodávají.
 • 00:49:48 A je to smutné, že mu to někdo
  i dovolil, umožnil prostě,
 • 00:49:53 to prostě všechno rozkrást,
 • 00:49:55 vyloženě to bylo rozkradené
  všechno, ta česká námořní plavba.
 • 00:50:19 Ta je naše vlajka z naší poslední
  české lodi, lodi Želivského.
 • 00:50:24 Tuhle vlajku mi dovezl námořník
  Honza Staněk,
 • 00:50:27 kterej ji sundával,
  když tu loď prodali,
 • 00:50:29 když Viktor Koženej, podvodník,
  nám lodě prodal.
 • 00:50:32 A tak námořníci zůstali bez práce
  a bez lodí.
 • 00:50:41 Rozhodně to nebylo uděláno
  kvůli prospěchu věci.
 • 00:50:47 Čili kvůli prospěchu našeho
  národního hospodářství
 • 00:50:50 to určitě nebylo.
 • 00:50:52 Byly v tom lokální zájmy
  a troufám si říct,
 • 00:50:57 že to byly zájmy opravdu sobecké
  a osobní.
 • 00:51:01 Proto jsme obětovali
  tak prosperující podniky,
 • 00:51:05 které se zabývaly lodní dopravou.
 • 00:51:16 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související