iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 11. 2013
08:30 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
4626
zhlédnutí

Vzpomínka na Adventní koncerty 2012

Jak jednotlivé organizace využily finanční prostředky vybrané v rámci loňských Adventních koncertů

17 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vzpomínka na Adventní koncerty 2012

 • 00:00:00 Za mořem nejhlubším,
  za horou vysokou,
 • 00:00:06 za lesem smutnějším,
  než oči dětí jsou,
 • 00:00:13 křídla vran, tisíc vran,
  devět řek vede tam.
 • 00:00:28 Poslouchej!
 • 00:00:32 Dobrý den, vážení a milí diváci.
 • 00:00:34 Děkujeme, že jste nás dnes pozvali
  do svých domovů.
 • 00:00:36 S blížícím se adventem
  nastal čas
 • 00:00:38 zavzpomínat si na loňské
  adventní koncerty.
 • 00:00:42 Děkujeme, že jste přes
  složitou dobu
 • 00:00:44 a nelehkou situaci mnohých z vás
  stále ochotni podat pomocnou ruku.
 • 00:00:48 Rád bych připomněl,
 • 00:00:50 že se nám v loňském roce díky
  vaší laskavosti a ochotě pomoci
 • 00:00:54 podařilo vybrat úctyhodných
  6 072 925 korun.
 • 00:01:00 Tato částka byla rovným dílem
  rozdělena na čtyři části,
 • 00:01:03 to znamená 1 518 231 korun.
 • 00:01:08 Pojďme se nyní podívat,
  jak bylo s vašimi dary naloženo.
 • 00:01:54 První adventní koncert
  loňského roku
 • 00:01:55 jsme vysílali již tradičně
  z Břevnovského kláštera.
 • 00:01:58 Byl věnován občanskému sdružení
  APPN - Agentuře pro neslyšící.
 • 00:02:41 Dobrý den. Co vás trápí?
 • 00:02:50 Dobrý den. Já mám právě problém,
 • 00:02:53 že se mi špatně dýchá, kašlu
  a v krku mě pálí.
 • 00:02:59 Projekt bezbariérové nemocnice
  i pro neslyšící
 • 00:03:01 byl podpořen v loňském roce
  Českou televizí
 • 00:03:05 prostřednictvím adventních
  koncertů.
 • 00:03:09 Jsme velmi rádi, protože díky
  této podpoře
 • 00:03:11 jsme mohli vybavit okresní
  nemocnice v České republice
 • 00:03:14 a šest hlavních nemocnic v Praze
  tablety,
 • 00:03:17 které umožňují komunikaci
  s neslyšícími.
 • 00:03:21 My věříme, že to je pouze začátek,
 • 00:03:23 že postupně se tento způsob
  komunikace bude rozšiřovat,
 • 00:03:26 a díky tomu budou moci neslyšící
  se slyšícími opravdu hovořit
 • 00:03:30 naprosto bez bariér,
  každý svým jazykem.
 • 00:03:33 Už jsme byli ve více než
  polovině nemocnic,
 • 00:03:36 například v Ostravě, Českých
  Budějovicích, Brně a dalších,
 • 00:03:41 kde neslyšící už běžně používají
  tento způsob komunikace.
 • 00:03:47 Vždycky na dveřích je taková
  nálepka,
 • 00:03:50 kde je i přesně popsáno,
  kde se ten tablet nachází,
 • 00:03:54 aby neslyšící nemusel bloudit
  po nemocnici
 • 00:03:55 a hledat, kde teda ten tablet
  přímo je umístěný.
 • 00:03:59 Děkujeme mockrát všem, kteří nás
  takhle tímto podpořili.
 • 00:04:03 Děkujeme České televizi
  i všem dárcům,
 • 00:04:05 kteří poslali svůj příspěvek.
 • 00:04:08 Doufáme, že to je takový
  vstřícný krok pro to,
 • 00:04:11 aby se neslyšící u nás cítili dobře
 • 00:04:13 a aby opravdu nedocházelo k žádným
  komunikačním disharmoniím.
 • 00:04:28 Druhý adventní koncert vysílaný
 • 00:04:30 z kostela sv. Mikuláše
  na Staroměstském náměstí
 • 00:04:33 byl věnován občanskému sdružení
  Hvězda ve Zlíně.
 • 00:04:37 Jako jediné ve Zlínském kraji
 • 00:04:39 poskytuje komplex sociálních služeb
  ve všech věkových kategoriích.
 • 00:05:22 Nacházíme se v prostorách nově
  zbudované kuchyně.
 • 00:05:27 Vidíte zde mnoho nových přístrojů,
 • 00:05:28 které jsme zakoupili z finančních
  prostředků
 • 00:05:31 a máme dva konvektomaty, nerezové
  stoly, vybavení velkou fritézou,
 • 00:05:39 varný kotel, novou varnou desku,
  stoličku, sporák.
 • 00:05:44 Podařilo se nám zakoupit z peněz
  i šokr
 • 00:05:47 na šokrování takzvaných chlazených
  jídel.
 • 00:05:49 Velkou radost máme z toho,
 • 00:05:51 že se nám podařilo ve velice
  krátké době
 • 00:05:53 udělat novou protiskluznou podlahu,
 • 00:05:56 která již splňuje veškeré požadavky
  hygieny pro stravovací zařízení,
 • 00:06:01 a velkou radost máme také
  z žaluzií,
 • 00:06:03 kdy jsme vlastně vnitřní žaluzie
  vyměnili za venkovní,
 • 00:06:06 čímž jsme dosáhli opravdu
  komfortního zastřešení
 • 00:06:09 tady těchto prostor.
 • 00:06:11 Nový stravovací provoz nám umožňuje
  vařit v celé šíři dietního systému.
 • 00:06:16 V současné době poskytujeme stravu
  denně asi 500 klientů.
 • 00:06:21 Stravu rozvážíme do domácností
  také,
 • 00:06:23 kromě toho, že poskytujeme
  tu stravu i našim klientům
 • 00:06:26 přímo tady, v těchto lůžkových
  zařízeních.
 • 00:06:29 A otevřeli jsme znovu sociální
  jídelnu,
 • 00:06:31 kde denně dochází dalších
  50 klientů na stravu.
 • 00:06:34 Stravu budeme poskytovat
  365 dnů v roce.
 • 00:06:50 Občanskému sdružení Ratolest Brno,
 • 00:06:53 jehož posláním je pomáhat sociálně
  znevýhodněným dětem,
 • 00:06:56 mladým lidem a rodinám
  řešit nepříznivé životní situace
 • 00:06:59 a také jim pomáhat se začlenit
  do společnosti,
 • 00:07:02 byl věnován třetí adventní koncert.
 • 00:07:06 Vysílali jsme jej z areálu
  pražské Lorety,
 • 00:07:09 z kostela Nanebevzetí Páně
  a ze Svaté chýše.
 • 00:09:30 Jsme tady s dětma na pobytové akci
  v Podmitrově,
 • 00:09:34 protože mají podzimní prázdniny.
 • 00:09:35 Takže jsme toho využili
  a vzali jsme je do přírody,
 • 00:09:38 trochu si odpočinout od toho
  prostředí, ve kterém vyrůstají.
 • 00:09:43 A jinak v Pavlači jsme stále
  ve starých prostorách,
 • 00:09:45 ale už máme nové prostory, které
  v současné chvíli rekonstruujeme.
 • 00:09:50 Budeme vlastně pořád v sociálně
  vyloučené lokalitě,
 • 00:09:53 ale v domě, který je v lepším
  stavu, než ten stávající.
 • 00:09:58 A už se tam připravuje jak klub
  pro ty mladší děti,
 • 00:10:01 tak i klub pro starší, PC učebna,
  doučovací místnost,
 • 00:10:05 tak, jak to vlastně bylo
  v tom starém klubu.
 • 00:10:08 Takže vznikne tam klub pro děti,
 • 00:10:10 kde budou mít dvě místnosti
  na hraní, na povídání s pracovníky,
 • 00:10:14 doučovací místnost, počítačovou
  místnost
 • 00:10:17 a klub pro starší od 12
  až do 21 let.
 • 00:10:22 Potom tam budou kanceláře,
  zázemí pracovníků,
 • 00:10:25 zbytek peněz, který nevyužijeme
  při rekonstrukci,
 • 00:10:27 tak použijeme na plat speciální
  pedagožky,
 • 00:10:30 která pracuje s předškoláky
  i s dětmi na doučování.
 • 00:10:53 Z Chrámu sv. Mikuláše v Praze
  na Malé Straně
 • 00:10:55 jsme vysílali poslední adventní
  koncert roku 2012
 • 00:10:59 věnovaný občanskému sdružení
  Neratov v Orlických horách.
 • 00:12:18 Díky adventním koncertům se nám
  podařilo postoupit
 • 00:12:21 v rekonstrukci chráněných dílen.
 • 00:12:23 Právě se nacházíme v košíkářské
  dílně
 • 00:12:26 a za námi je vidět vchod
  do obchodu,
 • 00:12:29 který bude zprovozněn
  v příštím měsíci.
 • 00:12:34 A dále se nám podařilo ještě
  vytvořit zázemí
 • 00:12:36 pro další šicí dílnu,
 • 00:12:38 kde budeme mít zaměstnané tři ženy
  od příštího měsíce.
 • 00:12:43 Díky penězům z adventních koncertů
 • 00:12:45 se nám podařilo staticky zabezpečit
  zbytek objektu,
 • 00:12:50 což nám umožní i do budoucna
  vybudovat nové chráněné dílny
 • 00:12:53 a zaměstnat více osob se zdravotním
  postižením.
 • 00:12:57 Ač to tak nevypadá,
 • 00:12:59 tak 14. prosince tady v dílnách
  máme tradiční řemeslný jarmark
 • 00:13:03 a můžete se podívat, tady za námi
  je ještě vidět podlahové topení,
 • 00:13:07 ale do toho 14. prosince
  dílny budou v provozu.
 • 00:13:19 Až začneme si vážit čisté vody
  více, než vína,
 • 00:13:27 a vzduch chápat jako hlavní manu
  žití,
 • 00:13:34 až v každém slušném člověku
  spatříme cherubína,
 • 00:13:42 ne hlupáka, jenž naivitou se sytí.
 • 00:13:49 Až poctivost se stane hlavní hnací
  silou píle
 • 00:13:57 a pomluva špínou, jíž se každý
  štítí,
 • 00:14:04 až bude zřejmý smysl v každém
  započatém díle
 • 00:14:12 a úlovek neoslepí oka sítí.
 • 00:14:19 Kdy přestaneme říkat slůvka
  AŽ, PAK, KDYBY?
 • 00:14:27 Kdy nebudou začínat všechny
  naše sliby
 • 00:14:33 slůvky KDYBY, PAK či AŽ,
  AŽ NAPRŠÍ A USCHNE?
 • 00:14:42 Kdyby lidi byli bez chyby,
  však ty časté průpovídky znáš!
 • 00:14:50 Tak hleď, místo slůvek
  AŽ, PAK, KDYBY
 • 00:14:56 okamžitě říkat rozhodné slovo
  TEĎ, TEĎ.
 • 00:15:04 Teď začli jsme si vážit čisté vody
  víc, než vína
 • 00:15:11 a vzduch chápem jako hlavní manu
  žití.
 • 00:15:19 Teď v každém slušném člověku
  vidíme cherubína,
 • 00:15:26 ne hlupáka, co naivitou se sytí.
 • 00:15:33 A to už je pro dnešek opravdu vše.
 • 00:15:35 Naše krátké ohlédnutí za loňskými
  adventními koncerty končí.
 • 00:15:39 Vám patří naše díky i pozvání
  na koncerty letošní.
 • 00:15:42 U prvního adventního koncertu
  roku 2013,
 • 00:15:45 vysílaného z Břevnovského kláštera,
  se společně setkáme 1. prosince.
 • 00:15:50 Těším se na společné setkání
  s vámi všemi. Na shledanou!
 • 00:16:39 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2013

Související