iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 4. 2013
14:55 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
9276
zhlédnutí

Světlo porozumění (dokument)

Dokumentární film o jednom nápadu, dvou koncertech a mnoha zajímavých názorech na to co spojuje i rozděluje židovské a křesťanské náboženství

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světlo porozumění

 • 00:00:26 V České republice
  je někdy těžké hovořit o Bohu,
 • 00:00:30 protože je to ateistická země,
 • 00:00:32 ale já se stále snažím
  zakončit takovým citátem,
 • 00:00:38 který vystihuje můj pocit,
  proč dělám ten projekt,
 • 00:00:41 i můj pocit, že vedu bohoslužby
  ve Španělské synagoze,
 • 00:00:44 pokud tam nejsou hostující rabíni,
  a to je to, že já mám pocit,
 • 00:00:48 že Bůh stvořil hudbu na to,
  aby mohl komunikovat s lidmi,
 • 00:00:52 aby lidé mohli ten nástroj
  komunikace použít mezi sebou,
 • 00:00:56 protože vy můžete mít miliony,
  miliardy lidí,
 • 00:01:00 a během několika sekund vám hudba
  dokáže změnit náladu těch lidí.
 • 00:01:33 Ty budeš taky přicházet
  pak na konci?
 • 00:01:36 Na konci ano.
 • 00:01:38 Prokop tam chtěl, abychom
  se ještě potkali v synagoze,
 • 00:01:43 abychom se domluvili,
  kudy se dostanu až dopředu.
 • 00:01:46 Už se moc těším.
 • 00:01:52 Já jsem se zabýval
  tou myšlenkou asi rok.
 • 00:01:55 Potom jsem udělal
  takzvaný první ročník.
 • 00:01:58 Já jsem netušil,
  že to bude kontinuální projekt,
 • 00:02:01 který bude takto úspěšný,
  ale jsem za to samozřejmě rád.
 • 00:02:14 Hudba může spojovat
  různá náboženství
 • 00:02:19 a různá vyznání,
  a dokonce je spojuje.
 • 00:02:22 Je to totiž jejich společná řeč.
 • 00:02:24 My se kolikrát nedokážeme
  dohodnout na úplných detailech
 • 00:02:28 a vznikají různé nové církve
  jenom kvůli malým detailům,
 • 00:02:33 ale přitom i dvě náboženství,
  která třeba v dějinách
 • 00:02:37 nějakým způsobem stála proti sobě,
  což jsou určitě židé a křesťané,
 • 00:02:42 tak najdou právě společnou řeč
  v té hudbě.
 • 00:02:45 Nemusí se o to ani nějak snažit.
  To totiž existuje.
 • 00:03:27 Jde tam o to porozumění
  skrz hudbu mezi hudebníky
 • 00:03:30 a nejenom mezi nimi,
  ale i skrz ty posluchače,
 • 00:03:33 kteří sedí v té synagoze,
 • 00:03:35 pak sedí v tom kostele
  a ty kapely tam rotují.
 • 00:03:38 Je to takové logisticky
  trošku těžké,
 • 00:03:41 protože když máte
  čtyřicetičlenný orchestr,
 • 00:03:43 tak přebíhat z jednoho místa
  na druhé je docela těžké.
 • 00:04:27 Jak už sám název naznačuje,
  jde především o rostoucí porozumění
 • 00:04:31 mezi židovskou
  a křesťanskou komunitou.
 • 00:04:37 A to nejen zde, ale nakonec
  o porozumění mezi lidmi vůbec.
 • 00:04:42 Co mají židé a křesťané
  společného?
 • 00:04:44 Starý zákon.
 • 00:04:50 Což jsou tři čtvrtiny bible.
 • 00:04:52 Vždyť to je součást
  i našeho zákona.
 • 00:04:56 A křesťanství,
  a to nemyslím urážlivě,
 • 00:05:00 je židovská sekta.
 • 00:05:03 Je to ta část
  židovského společenství,
 • 00:05:08 která je přesvědčena,
  že Mesiáš už přišel,
 • 00:05:12 že Mesiáš přišel
  v Ježíši Kristu.
 • 00:05:16 Židé mohou říci:
  To my nevěříme.
 • 00:05:20 Až přijde náš Mesiáš,
  tak už nebudou fronty na lístky
 • 00:05:24 nebo prostě svět se změní,
  ale prosím,
 • 00:05:28 to ať si každý věří,
  v co chce.
 • 00:05:53 Když je někdo křesťan,
  tak v mém pojetí je to člověk,
 • 00:05:57 který věří ve svatou Trojici,
  je to člověk,
 • 00:06:00 který musí věřit v Boha,
  nemusí chodit do kostela,
 • 00:06:03 ale věří v Boha,
  věří ve svatou Trojici.
 • 00:06:06 Židem je člověk, který se v první
  řadě narodí židovské matce,
 • 00:06:11 anebo konvertuje, to už je
  další dialog o něčem jiném,
 • 00:06:15 ale židem je hlavně člověk,
  který se narodí židovské matce.
 • 00:06:18 Být židem je sloučení
  několika věcí.
 • 00:06:21 Stále se mě lidé ptají,
  zda židovství je náboženství
 • 00:06:24 nebo je to národnost
  nebo je to etnikum.
 • 00:06:27 Tak je to všechno dohromady.
  A přitom ten jeden člověk
 • 00:06:31 nemusí obsahovat
  všechny tři identity.
 • 00:06:35 Člověk nemusí být věřící,
  nemusí chodit do synagogy,
 • 00:06:39 ale stále je židem.
 • 00:07:08 V roce 2005 byl první koncert.
 • 00:07:12 V té době jsem netušil,
  že to bude takzvaný první ročník.
 • 00:07:16 Já jsem netušil,
  že to bude mít takový krásný,
 • 00:07:20 velký a příjemný rozsah,
  ale když řeknu pravdu,
 • 00:07:24 že myšlenka mě napadla
  za pět minut,
 • 00:07:28 tak to bude znít zvláštně,
  ale tak to bylo.
 • 00:07:31 Každý šabat,
  když jsem chodil na bohoslužby,
 • 00:07:34 tak jsem chodil kolem kostela,
  potom je tam Jardova socha
 • 00:07:37 Franze Kafky
  a potom naše synagoga.
 • 00:07:40 Já jsem neměl ambici, aby to
  nějakým způsobem pokračovalo.
 • 00:07:44 Já jsem nadšený tím,
  že moje myšlenka se takto chytila.
 • 00:07:48 Mám z toho radost i starost.
 • 00:07:55 Ta synagoga, ta stará škola,
  ona se nazývala synagogou
 • 00:07:59 v Dušní ulici.
  Dušní ulice pokračuje tímto směrem.
 • 00:08:04 Ta zeď byla opravdu přesně
  tady v rovnoběžce toho zábradlí.
 • 00:08:09 Když se podíváme dolů,
  dalo by se možná říci,
 • 00:08:13 že procházela nebo byla přesně
  na rozhraní toho,
 • 00:08:17 kde je socha Franze Kafky
  Jaroslava Róny.
 • 00:08:24 Výstavba té zdi zcela jistě
  souvisí s požárem
 • 00:08:28 židovského ghetta roku 1689,
  kdy byla řada budov zničena.
 • 00:08:32 Kromě jiného byla poškozena
  i stará škola.
 • 00:08:37 Abychom si rozuměli,
  stará škola je synagogální stavba,
 • 00:08:40 na jejímž místě později, roku 1868,
  vyrostla Španělská synagoga.
 • 00:08:44 Ta v té době tady nebyla,
  nicméně po požáru v roce 1689
 • 00:08:49 se úřady snažily omezit
  židovské osídlení, zabránit tomu,
 • 00:08:54 aby to ghetto se dostalo
  do té podoby
 • 00:08:57 nebo zde bylo tolik domů
  jako předtím.
 • 00:09:00 Ten závěr byl, že zeď,
  která již tam v té době byla,
 • 00:09:03 řekněme teď jsme na počátku
  18. století, má být zvýšena.
 • 00:09:07 Zcela jasný máme doklad
  z roku 1703,
 • 00:09:10 kdy pražské arcibiskupství
  žádalo,
 • 00:09:13 aby dvě okna na západní stěně
  té staré školy byla zazděna,
 • 00:09:18 zřejmě proto, aby se židé nemohli
  dívat na tu stranu toho kostela.
 • 00:09:23 Já to říkám spíš proto,
  že tady taková ta určitá řevnivost
 • 00:09:28 stále byla, ale současně dodám
  zase z opačné strany,
 • 00:09:33 že vlastně v 30. letech
  v synagoze,
 • 00:09:38 která byla poté otevřena
  roku 1837,
 • 00:09:43 tak v té působil František Škroup,
  což byl katolík.
 • 00:09:48 František Škroup zde vedl
  synagogální sbor
 • 00:09:53 a zasloužil se o proměnu
  židovské bohoslužby
 • 00:09:58 myslím ve smyslu reformního ritu,
  protože tam již byly varhany,
 • 00:10:03 takže je to možno vidět
  i z druhé strany,
 • 00:10:06 ale nesporně je zajímavé,
 • 00:10:08 že skladatel české národní hymny
  působil v synagoze.
 • 00:10:13 Ta závěrečná skladba má
  asi dvacet pět minut.
 • 00:10:16 Já jsem ji složil
  na základě modlitby,
 • 00:10:19 která se jmenuje Ve Hi She Amda.
  Ta skladba má několik částí.
 • 00:10:23 První je taková rockovo-jazzová,
  potom to přechází do sopránu.
 • 00:10:27 Je tam opera,
  krásně to zjemňuje ta skladba.
 • 00:10:31 Potom to přechází
  do indického tance.
 • 00:10:35 Potom se připojuje i sbor, který
  přišel z kostela svatého Ducha,
 • 00:10:40 asi čtyřicet lidí.
  Potom je tam ten chaos
 • 00:10:44 a na konci zpívá Ridina,
  já hraji na klavír.
 • 00:10:48 Je tam lidský hlas,
  je to jako takový anděl,
 • 00:10:52 který odchází,
  anděl dobrých zpráv.
 • 00:10:55 Někdy když se člověk chce
  něco naučit,
 • 00:10:58 musí přejít přes turbulence,
  chaosy,
 • 00:11:00 které nejsou velmi příjemné,
  ale když máme tu vůli...
 • 00:11:08 Když byl malý,
  nutila jsem ho hrát na klavír.
 • 00:11:11 Někdy to možná bylo velmi přísné,
  ale myslím si,
 • 00:11:14 že teď to ocení,
  když používá tu hudbu
 • 00:11:17 a zaobírá se tou hudbou,
  a jsem velmi ráda,
 • 00:11:20 že on je vlastně
  takovým organizátorem,
 • 00:11:23 ale nejen organizátorem,
  ale i tvůrcem toho koncertu
 • 00:11:26 Světlo porozumění
  a jsem na něj velmi pyšná.
 • 00:12:16 Takže poprvé tá dadata
  a podruhé zase tá dadata,
 • 00:12:20 nikoliv tádada ta.
 • 00:12:23 Například bez takového člověka,
  jako je Pavel Trojan mladší,
 • 00:12:26 protože to je syn šéfa
  Pražské konzervatoře,
 • 00:12:29 by to nebylo možné.
  Tam vzadu někdo hrál něco,
 • 00:12:32 já jsem tam seděl
  tak trochu sklíčeně,
 • 00:12:35 on se podíval do not a říká:
 • 00:12:37 Vy tam vzadu, nevím,
  zda to byla viola,
 • 00:12:41 já zde mám napsané, že to je géčko,
  a vy jste hrál, myslím, áčko.
 • 00:12:46 Všichni ztichli a bylo vidět,
  kdo je ten král, kdo je ten vůdce.
 • 00:12:51 Takže bez takových lidí
  by se to nepodařilo určitě.
 • 00:12:55 První repetici v déčku hrají
  kontrabas, violoncella, violy...
 • 00:13:07 Tady vpředu byl Michal Pavlíček,
  mistr Michal Pavlíček.
 • 00:13:11 Já jsem byl tady vlevo.
 • 00:13:13 Ta hudba je vlastně
  strašně silná emotivní věc,
 • 00:13:18 která je schopna tyto zábrany
  odstranit
 • 00:13:21 a zároveň umocnit ty identity,
  a že každý,
 • 00:13:25 ať je jeden z jiného světa,
  druhý z jiného světa,
 • 00:13:30 tak když se setkají v hudbě,
  tak jsme všichni na jedné planetě.
 • 00:13:35 To je právě ta síla toho.
  Ty jsi fantastický kytarista.
 • 00:13:40 Já když hraji s těmi mladšími,
  tak si říkám,
 • 00:13:44 jestli už nepatřím
  do starého železa trošku.
 • 00:15:11 Ten projekt vznikl hlavně proto,
  abychom si byli blíž.
 • 00:15:14 A když už máme tak blízko
  k těmto dvěma svatostánkům
 • 00:15:17 a mezi námi je Franz Kafka,
  tak je dobře,
 • 00:15:20 že máme i umělecké mosty,
  které nás spojují.
 • 00:15:23 Proto jsme vybrali účinkující
  z různého spektra žánrů -
 • 00:15:26 od vážné hudby až po jazz,
  po rock, alternativu.
 • 00:15:56 Když jsem byl vyzván do soutěže
  o pomník Franze Kafky,
 • 00:16:00 tak jsem pochopil,
  že to je asi nejvýznamnější úkol
 • 00:16:05 pro mě v životě.
  Přestože jsem už předtím
 • 00:16:10 dílo Franze Kafky celkem znal,
  tak jsem ho začal studovat
 • 00:16:14 opravdu hodně zevrubně.
  Já vím, že to bude znít hrozně,
 • 00:16:21 ale říkal jsem si, že bych nesnesl
  tu sochu od někoho jiného.
 • 00:16:25 Ale myslím si,
  že tato neskromnost je
 • 00:16:29 vždycky někde na pozadí
  nějakých činů.
 • 00:16:34 Já myslím,
 • 00:16:36 že židovství a křesťanství
  se liší v pojetí Boha.
 • 00:16:44 Vždycky jsem spíš dokázal
  vnitřně pochopit to pojetí
 • 00:16:50 Boha židovského, to znamená
  pojetí Boha nepochopitelného.
 • 00:17:00 Jedině, myslím si,
  se tak dají vysvětlit různé věci,
 • 00:17:05 které se děly
  a které se kolem nás dějí,
 • 00:17:09 že my nemáme úplně právo
  chápat jeho záměry a činy.
 • 00:17:14 Ten Bůh milosrdný křesťanský
  mi byl víc nepochopitelný,
 • 00:17:19 protože jsem kolem sebe
  vskutku viděl milosrdenství málo.
 • 00:17:25 Aspoň teda já jsem ta generace
  krátce po holocaustu.
 • 00:17:35 Abych vůbec mohl věřit
  v nějakého Boha,
 • 00:17:39 tak jsem musel věřit v jakéhosi
  Boha někdy velmi krutého.
 • 00:17:48 Prosím, prosím, prosím.
 • 00:17:56 Vrať mi ho, vrať,
  z temných hlubin,
 • 00:18:01 z ledových zim.
 • 00:18:07 Pár dní, pár chvil být s ním.
 • 00:18:16 Aspoň pár dní, společných dní,
  dní s ním.
 • 00:18:28 Snažil jsem se překonávat
  předsudky,
 • 00:18:31 které jsou na obou stranách,
 • 00:18:36 zejména předsudky,
  které jsou na straně křesťanské
 • 00:18:39 a které vedly ke strašným věcem
  v minulosti.
 • 00:18:42 Zejména to byla ta výčitka,
  že židé ukřižovali Ježíše.
 • 00:18:46 To je samozřejmě nesmysl.
  Římané ukřižovali Ježíše.
 • 00:18:50 A jestliže se na tom rozsudku
  nějakým způsobem podílela
 • 00:18:54 tehdejší židovská velerada,
  tak je naprosto absurdní
 • 00:18:58 vinu za to přičítat
  celému židovskému národu
 • 00:19:02 ani v Ježíšově době, natož
  v pozdějších dějinách, natož dnes.
 • 00:19:06 To je stejně absurdní,
  jako když dnes někdo
 • 00:19:09 dnešním katolíkům vyčítá
  upálení mistra Jana Husa,
 • 00:19:13 křížové výpravy nebo inkvizici.
 • 00:19:16 Tohle jsou věci minulosti
  a je třeba je vyhojit.
 • 00:19:20 Křesťané si musí uvědomit,
  že Ježíš byl žid,
 • 00:19:24 striktně řečeno byl žid
  a ne křesťan.
 • 00:19:28 Ani apoštolové nikdy neslyšeli
  to slovo křesťan.
 • 00:19:32 Název křesťan přichází
  až o generaci později v Antiochii
 • 00:19:37 a ten, kdo způsobil to rozdělení
  následovníků Ježíše
 • 00:19:42 od ostatních proudů
  tehdejšího židovství, byl Pavel,
 • 00:19:46 když přesvědčil apoštolský sbor,
  že ti,
 • 00:19:52 kteří konvertují ke křesťanství
  z pohanství,
 • 00:19:56 se nemusejí napřed stát židy,
  aby se mohli stát křesťany.
 • 00:20:01 To je ten krok,
 • 00:20:03 kde se křesťanství osamostatnilo
  od ostatních židovských proudů.
 • 00:21:20 Ta základní otázka,
  kde vznikají třecí plochy
 • 00:21:24 mezi židy a křesťany,
  a hledat je v teologii,
 • 00:21:28 to je, myslím,
  takový zástupný přístup.
 • 00:21:32 Židé a křesťané se nedostávají
  do střetu proto,
 • 00:21:36 že každý věří v něco jiného.
 • 00:21:39 Vždyť z velké části
  ta víra je společná.
 • 00:21:43 Tak musíme hledat,
  kde v lidské situaci
 • 00:21:48 vznikají důvody k té nenávisti,
  která se potom vybíjí,
 • 00:21:53 svádíme to na víru.
 • 00:21:57 Když se dělaly průzkumy
  toho místa,
 • 00:22:00 a musela se tam vytvořit
  nová platforma pro ten pomník,
 • 00:22:04 protože tam vedly inženýrské sítě
  a stoka,
 • 00:22:07 tak tam jsme zjistili
  podle katastrální mapy,
 • 00:22:12 že opravdu ta hranice
  mezi židovským městem
 • 00:22:17 a křesťanským mu probíhá
  přesně mezi nohama.
 • 00:22:22 To byla taková zvláštní perlička,
  kterou jsem se dozvěděl dodatečně.
 • 00:22:32 Ty třecí plochy vznikají
  obyčejně z něčeho jiného.
 • 00:22:37 Klasický příklad.
 • 00:22:39 Židé směli půjčovat peníze,
  což měli křesťané zakázáno.
 • 00:22:44 Samozřejmě z toho vzniká závist,
  z toho vznikají problémy.
 • 00:22:49 Nebo v českých zemích
  z velké části židé mluvili německy.
 • 00:22:55 Co na tom?
 • 00:22:58 Vždyť Češi nebyli
  ani většina v této zemi.
 • 00:23:03 Ale když se národnost stala
  něčím důležitým,
 • 00:23:08 tak zase vzniká třecí plocha.
 • 00:23:11 Proč mluvíte
  tou divnou hatmatilkou?
 • 00:23:14 Žijete tady u nás v Čechách.
 • 00:23:18 Tak bych řekl,
  že ty třecí plochy je třeba
 • 00:23:22 hledat spíš sociologicky
  než teologicky.
 • 00:23:26 Člověk potřebuje něco,
  čemu by mohl přičítat vinu
 • 00:23:31 za všechno,
  co se mu v životě nedaří.
 • 00:23:36 Vyhraněná náboženská skupina,
  která se koneckonců u nás lišila
 • 00:23:41 i oblečením, už na pohled,
  to je vždycky dobrý terč.
 • 00:24:31 Ten respekt je něco
  na rozumové bázi
 • 00:24:35 a porozumění je
  na srdeční bázi.
 • 00:24:39 Já mohu respektovat někoho,
  ke komu nemám porozumění.
 • 00:24:44 Ale respektuji ho proto,
  že buď to mám naučené,
 • 00:24:48 že to musí tak být,
  nebo ho respektuji proto,
 • 00:24:52 jsem natolik flexibilní člověk,
 • 00:24:55 že umím respektovat
  odlišnost toho člověka.
 • 00:24:58 Ten respekt je takový
  spíš jako trošku odstup.
 • 00:25:03 Je to určitá forma uznání
  nějaké odlišnosti.
 • 00:25:08 Kdežto porozumění
  je trošku hlubší.
 • 00:25:12 Když ten člověk je mi neznámý,
  tak mám určitý odstup,
 • 00:25:17 ale jakmile porozumím tomu,
  proč se chová tak, jak se chová,
 • 00:25:25 proč pro něj toto je důležité
  a toto je pro něj třeba svaté,
 • 00:25:30 tak vlastně to porozumění
  se spojí s tím respektem dohromady
 • 00:25:35 a vznikne něco krásného,
  že ti lidé jsou si blíž.
 • 00:25:44 Porozumění je něco,
  že ten člověk musí strávit
 • 00:25:48 nějaký čas nad tím subjektem
  nebo s tím člověkem na to,
 • 00:25:52 aby mu vůbec porozuměl.
 • 00:25:55 Je někdo, kdo dokáže vyslovit
  své myšlenky
 • 00:25:58 během jedné nebo dvou vět,
  někomu to trvá déle.
 • 00:26:02 To porozumění je právě
  přes všechno možné.
 • 00:26:05 Ten respekt vám dá
  takovou zvláštní izolaci,
 • 00:26:09 že tam nedochází ke konfliktům.
  Máte respekt, tak to necháte tak,
 • 00:26:14 ale když chcete někomu porozumět,
  tak častokrát se s tím člověkem
 • 00:26:19 i pohádáte nebo dojdete
  do nějaké krajnosti s tím člověkem,
 • 00:26:24 ne fyzické, a na konci
  po té kakofonii přichází
 • 00:26:29 takové blues dvanáctkrát,
  kdy každý krásně improvizuje.
 • 00:26:34 Nachází se tam porozumění
  mezi hudebními nástroji
 • 00:26:38 a informacemi, které jsme
  vstřebali z toho člověka.
 • 00:26:42 To porozumění pro mě je
  hlubší pojem než respekt.
 • 00:26:46 Respekt je něco,
  co se dá naučit.
 • 00:26:49 Porozumění musíme získat.
 • 00:27:38 V dějinách raného křesťanství,
  přibližně století po Kristu,
 • 00:27:41 došlo k jedné
  velmi důležité události,
 • 00:27:45 kdy Markion přišel s tím,
  že se pokusil radikalizovat
 • 00:27:50 Pavlovo rozdělení
  mladého křesťanství od židovství
 • 00:27:55 a postavy evangelia
  proti hebrejské bibli.
 • 00:28:00 Ukázat, že ten Bůh,
  o kterém mluví Ježíš,
 • 00:28:03 je vlastně dobrý Bůh,
  a ten Bůh stvořitel,
 • 00:28:06 o kterém mluví Starý zákon,
  to je jakýsi temný Bůh.
 • 00:28:09 Raná církev tomu řekla
  jasně ne.
 • 00:28:12 My také chápeme hebrejskou bibli
  jako součást našeho svatého písma.
 • 00:28:17 My tu židovskou paměť chápeme
  jako součást naší paměti.
 • 00:28:32 Asi to pozitivní je
  ta hluboká tradice,
 • 00:28:37 kdy já si myslím,
  že židé ve skutečnosti
 • 00:28:42 nepotřebují moment toho zázraku,
  který všude je vždycky
 • 00:28:47 na počátku křesťanského uvěření
  nebo toho -
 • 00:28:52 potkal jsem na poli Boha,
  zjevil se mi,
 • 00:28:56 zjevila se mi Panna Maria,
  kdežto v židovství to tak není.
 • 00:29:01 Tam si ten zázrak ti lidé
  přinesou už v genech.
 • 00:29:06 Je to hluboká tradice.
 • 00:29:10 Oni si neumí představit sami sebe
  jako nevěřící lidi.
 • 00:29:16 Není nic mimo Boha.
 • 00:29:20 Oni jsou uvnitř Boha.
  Oni se takhle chápou.
 • 00:29:25 Kdežto křesťané spíš vedou
  s Ježíšem víc dialog,
 • 00:29:30 i když pravda je,
 • 00:29:34 že jeden takový slavný rabín,
 • 00:29:38 který byl znám
  svou pravdomluvností,
 • 00:29:43 že nikdy nelhal, v Haliči,
 • 00:29:46 se zavíral v synagoze
  a celé noci se s Bohem hádal.
 • 00:29:56 Věřící tam stáli kolem synagogy
  a poslouchali je.
 • 00:30:01 Často to byly hádky strašlivé.
 • 00:30:04 Je taková modlitba.
  Ta modlitba se jmenuje Amida.
 • 00:30:09 Je to z hebrejského slova,
  při ní se stojí.
 • 00:30:14 Na šabat,
  když se modlíme tu modlitbu,
 • 00:30:18 tak já se otočím k aron ha-kodeš,
  to je ta přední strana,
 • 00:30:22 nazvěme ji oltář,
  to se takhle nedá,
 • 00:30:26 ale aby to lidé pochopili,
 • 00:30:29 obrátím se k aron ha-kodeš,
  kde je schránka na tóru,
 • 00:30:33 a toto je pro mě takový rozhovor
  s tím,
 • 00:30:36 co někdo nazývá Bůh, osud, naděje
  nebo něco.
 • 00:30:39 Výhoda toho židovství je to,
  že já mohu být opravdu
 • 00:30:44 nahněvaný na něho,
  diskutovat, kritizovat ho nebo ji.
 • 00:30:48 Zda vám to pomůže,
  to nevím.
 • 00:30:52 Ale je to určitě lepší
  než jít k psychologovi.
 • 00:31:17 Jako hudebník jsem
  na určitý rozruch zvyklý,
 • 00:31:20 takže zrovna tato akce
  nepřináší mně osobně problém.
 • 00:31:23 Problém je to třeba technický,
  protože ten kostel je malý,
 • 00:31:27 ale tato akce je veliká.
  Je potřeba tam dostat
 • 00:31:30 kamery, mikrofony, stojany,
  spoustu ostatních věcí.
 • 00:31:34 To je spíš technický problém.
  Jinak co se týká rozruchu,
 • 00:31:38 tak to zrovna mně
  jako hudebníkovi nevadí.
 • 00:32:15 Myslím si, že lidem se to líbí,
  že se to daří.
 • 00:32:19 Já sám jsem hrozně rád,
  Petr je můj dlouholetý kamarád.
 • 00:32:24 Já sám jsem rád,
  že jsem se toho mohl
 • 00:32:28 několik ročníků zúčastnit.
  Naposledy jsem psal jenom noty.
 • 00:32:54 Otázka je, jak se můžeme přiblížit
  k Bohu, kterého nevidíme?
 • 00:32:58 Hledáme nějaké způsoby
  přiblížení Boha.
 • 00:33:03 Různé tradice vyvinuly
  různé způsoby.
 • 00:33:08 Židé Boha zobrazují opravdu
  přísně jenom slovy.
 • 00:33:13 Nikdy nenajdete
  nějaký židovský obraz Boha.
 • 00:33:21 To je jad.
 • 00:33:22 Jad se používá na to,
  abychom mohli číst tóru,
 • 00:33:26 protože tóry se nesmíme dotknout,
  protože to je svaté písmo.
 • 00:33:32 V katolické církvi se stalo zvykem
  hovořit názorně
 • 00:33:37 k středověkým křesťanům
  s nízkým vzděláním,
 • 00:33:42 a tak jste potřeboval ilustrace.
 • 00:33:46 Katolická církev si vyvinula
  bohatý způsob zobrazování.
 • 00:33:56 Evangelíci začínali s daleko
  vzdělanějším kádrovým základem.
 • 00:34:02 Ti daleko víc také
  zobrazují slovy
 • 00:34:07 a zdůrazňují Krista vzkříšeného.
 • 00:34:12 V evangelických kostelech
  v Čechách najdete kalich,
 • 00:34:17 ale po celém světě najdete kříže,
  ale bez Krista,
 • 00:34:22 protože Kristus už vstal
  z mrtvých, na kříži už není,
 • 00:34:28 a tak nám zbývá
  jenom ten holý kříž.
 • 00:35:02 Já mám k židovství vztah
  docela hluboký,
 • 00:35:07 protože sám jsem napůl žid.
  Podle halachy nejsem žid,
 • 00:35:12 ale jsem míšenec židovský
  po otci.
 • 00:35:17 Vždycky jsem byl vychováván
  někde na půl cesty
 • 00:35:23 mezi synagogou a kostelem,
  ale dlužno dodat,
 • 00:35:28 že moje matka vůbec nebyla
  nijak z pobožné křesťanské rodiny
 • 00:35:34 a zrovna tak můj otec nebyl
  vůbec z pobožné židovské rodiny
 • 00:35:40 nebo částečně pobožné.
  Na něm se to rozpoznat nedalo.
 • 00:35:46 Já jsem vyrůstal
  v takovém zvláštním...
 • 00:35:51 Mezi dvěma tradicemi
 • 00:35:54 bez pochopení jednoho
  a bez pochopení druhého.
 • 00:36:18 Křesťanství, jak známo,
  se vydělilo ze židovství,
 • 00:36:23 přičemž ten poměr židovství
  k judaismu nebyl nijak vstřícný,
 • 00:36:29 ale to je historie dávná.
  Je třeba říci,
 • 00:36:34 že ty vztahy se podstatně
  změnily specificky
 • 00:36:38 od druhého vatikánského koncilu
 • 00:36:42 a pak za pontifikátu
  Jana Pavla II.,
 • 00:36:45 takže zcela jistě se dá říci,
  že v českých zemích jsou
 • 00:36:49 ty kontakty mezi židy a křesťany
  velice dobré,
 • 00:36:53 s vědomím toho,
  že ta historie úplně lehká nebyla.
 • 00:36:57 To, co ti vyčítám,
  je z poloviny moje vina.
 • 00:37:04 A ty se nebráníš, jdeš spát,
  ale sny vrážíš do lidí.
 • 00:37:09 Bezmocně necháš mě tu stát.
 • 00:37:18 A ty se nebráníš, jdeš spát,
  i když ti život z rukou utíká.
 • 00:37:23 Bezmocně necháš mě tu stát.
 • 00:37:27 Kvůli tomu to neříkám.
 • 00:37:34 To, na co se často poukazuje,
 • 00:37:35 že je velké množství židů
  mezi nositeli Nobelovy ceny,
 • 00:37:41 že je mnoho židů
  významných vynálezců,
 • 00:37:45 já bych to nevysvětloval
  nějak rasově.
 • 00:37:48 Já si myslím,
  že tím kořenem je ta skutečnost,
 • 00:37:53 že židé od počátku jsou
  národem knihy
 • 00:37:57 a že studium, zejména studium
  bible a studium talmudu,
 • 00:38:01 bylo jednou z hlavních
  židovských náboženských povinností,
 • 00:38:06 že tento národ dokázal mnoho času
  věnovat studiu a přemýšlení.
 • 00:38:12 To se určitě nějakým způsobem
  vepsalo
 • 00:38:16 do židovského kulturního dědictví.
 • 00:38:21 Já si myslím, že tam jsou
  dost základní věroučné rozdíly,
 • 00:38:25 ale ty věroučné rozdíly nejsou
  jenom mezi židy a křesťany,
 • 00:38:29 ale třeba mezi luterány
  a kalvinisty.
 • 00:38:33 To je velice jiná mentalita.
  Mezi katolíky a evangelíky.
 • 00:39:38 Ta skladba je o tom,
  že nás provází jedním směrem,
 • 00:39:42 druhým směrem, je nahoře, je dole,
  je tam jazz, je tam tanec.
 • 00:39:46 Je tam všechno.
  To je vyjádření mojí osobnosti.
 • 00:39:50 Já mám rád, když dávám lidi
  dohromady, když spojuji lidi.
 • 00:39:54 Tady se spojují žánry.
  Bylo to velmi frustrující,
 • 00:39:58 protože ti,
  kteří byli na koncertě,
 • 00:40:01 tak tam viděli sto nebo sto dvacet
  lidí hrát tu závěrečnou skladbu.
 • 00:40:06 Nebylo možné z žádných důvodů,
  z finančních ani časových,
 • 00:40:10 dát ty lidi dohromady,
  až den před koncertem.
 • 00:40:14 Ani to jsme nemohli
  nacvičovat všichni spolu,
 • 00:40:17 takže my jsme tu skladbu
  hráli
 • 00:40:20 na tom jednom místě
  tehdy na tom koncertě.
 • 00:40:56 Ten koncert je dlouhý a náročný,
  ale po dobu těch dvou hodin
 • 00:41:00 vznikají umělecké, duchovní,
  hudební vazby,
 • 00:41:04 mosty mezi lidmi,
  kteří by se jinak nepoznali,
 • 00:41:07 a to v rámci obecenstva
  i v rámci hudebníků.
 • 00:41:53 Tam je Norman Eisen, ambasador
  Spojených států amerických.
 • 00:41:57 Přivítejme Jeho Excelenci.
 • 00:42:37 Jednou důležitou součástí
  židovské moudrosti
 • 00:42:40 jsou židovské anekdoty.
  Mně strašně pomohlo,
 • 00:42:43 když mi jeden židovský přítel
  řekl:
 • 00:42:45 Víš, vlastně ta Ježíšova
  podobenství mají charakter
 • 00:42:49 židovské anekdoty.
  To jsou krátké příběhy,
 • 00:42:52 kde je něco,
  kde musí přeskočit to pochopení.
 • 00:42:55 Když se Ježíše ptali,
  jak vypadá boží milosrdenství,
 • 00:42:59 tak nezačíná to definicí
  budeme si definovat Boha
 • 00:43:03 a pak si budeme definovat
  milosrdenství.
 • 00:43:06 Říká: Víte, jedna ženská ztratila
  peníze a teď je našla pod postelí.
 • 00:43:10 Svolala svoje kamarádky a říká:
  Holky, musíme to oslavit.
 • 00:43:14 Takhle Bůh slaví návrat hříšníka.
  Člověk vždycky musí říci:
 • 00:43:18 Á, tak tohle je
  to boží milosrdenství.
 • 00:43:21 To je, jako když pochopí vtip.
 • 00:43:24 To je o tom,
  jak byly volby v nebi.
 • 00:43:29 Andělská komise sčítá hlasy
  a najednou je tam jeden hlas.
 • 00:43:34 Někdo volil komunisty.
  Tak komise se nad tím zamýšlí.
 • 00:43:38 Prosím vás, tady v nebi
  kdo by mohl volit komunisty.
 • 00:43:42 Potom někoho napadne,
  to asi ten Josef.
 • 00:43:45 On je to dělník,
  má takové sympatie, jdeme za ním.
 • 00:43:50 Tak komise vejde.
  Josef stojí u ponku, hobluje.
 • 00:43:55 Andělé se ho ptají:
  Josef, tys volil komunisty?
 • 00:44:00 A on říká: Ale dejte mi pokoj.
  Já se o politiku nestarám.
 • 00:44:06 Andělé říkají:
  Ale tohle je vážné.
 • 00:44:10 Tys volil komunisty?
  Josef se otočí,
 • 00:44:15 takhle si opře ruce o bok a řekne:
  A teď hybaj z dílny ven,
 • 00:44:20 nebo vezmu ženu a dítě
  a máte po náboženství.
 • 00:44:26 Jedna z mnohých,
  která mě teď napadá.
 • 00:44:30 Kardinál Spellman jel v New Yorku
  ve svém cadillaku
 • 00:44:34 a narazil do pana Kohna,
  který přecházel ulici.
 • 00:44:37 Pan Kohn stál,
  zřetelně se mu nic nestalo.
 • 00:44:40 Za nějakou dobu dostane kardinál
  Spellman předvolání k soudu
 • 00:44:45 a tam pan Kohn na vozíčku
  a žádá milion dolarů odškodného.
 • 00:44:50 Nakonec to vysoudí.
 • 00:44:53 Kardinál Spellman
  vysolí milion dolarů.
 • 00:44:58 Pak k němu přijde a říká:
  Dobře, tak jste to vyhrál.
 • 00:45:02 Teď na tom vozíčku musíte být
  už celý život.
 • 00:45:06 Pan Kohn se usměje,
  ukáže obálku a říká:
 • 00:45:10 Tady mám lístek do Lurd.
  To uvidí ten zázrak.
 • 00:45:15 Můj otec vydal takovou úzkou knížku
  židovských anekdot.
 • 00:45:20 Byly to anekdoty,
  které on nasbíral za celý život.
 • 00:45:26 Já jsem mu občas k narozeninám
  kupoval židovské vtipy.
 • 00:45:30 Koupil jsem mu takovou
  obrovskou tlustou antologii
 • 00:45:34 židovských vtipů
  a asi rok nato on mi říká:
 • 00:45:39 Člověče, mám fakt docela dobrou
  knihu židovských vtipů.
 • 00:45:44 Nechtěl bys to k narozeninám?
  Tak jsem si to od něj vzal
 • 00:45:49 a asi rok jsem to měl
  jako čtivo na toaletě,
 • 00:45:54 kde jsem jednou, dvěma
  nebo třemi hvězdičkami
 • 00:45:59 označoval kvalitu těch vtipů
  s tím, že z toho udělám výbor.
 • 00:46:06 Nejkratší židovský vtip.
  Znáte ho? Platím.
 • 00:46:13 Mně to přijde dobré.
 • 00:46:21 Myslím si,
 • 00:46:22 že někteří židé vytvořili
  z humoru životní filozofii.
 • 00:46:27 V tom si myslím,
  že to ti židé dotáhli dál.
 • 00:46:34 Úplně jednoduchá věc
  být jeden den normálnější.
 • 00:46:39 To znamená usmívat se,
  v Čechách se málokdo usmívá.
 • 00:46:42 Na Moravě se lidé usmívají
  víc než v Čechách.
 • 00:46:45 Nevím, nechci stereotypně
  se na to dívat.
 • 00:46:49 Ale jeden obyčejný den,
  když nejsou ani Vánoce,
 • 00:46:53 ani zprofanovaný Halloween
  nebo valentýnský den,
 • 00:46:57 prostě něco,
  aby si lidé porozuměli víc.
 • 00:47:00 Ale porozumění neznamená,
  že budu nějaký frivolní
 • 00:47:03 nebo budu ustupovat lidem,
  kteří do mě tlačí,
 • 00:47:06 jen zkusit si zažít
  jeden normální den,
 • 00:47:10 který by neměl žádné kartičky
  v obchodě, kupte si.
 • 00:47:13 Den porozumění,
  pět korun, kupte květiny,
 • 00:47:17 kupte zákusky,
  ale jeden obyčejný normální den,
 • 00:47:22 tak to by bylo super,
  kdyby se toto podařilo.
 • 00:47:26 Projekt Světlo porozumění je,
  myslím, skvělý,
 • 00:47:31 a to z několika důvodů.
  Jednak reflektuje něco,
 • 00:47:34 co nebylo moc dobré,
  symbol toho je ta zeď,
 • 00:47:38 co ale může se obrátit
  ve velice korektní a pěkné vztahy,
 • 00:47:43 to znamená zeď byla zbořena
  kontakty mezi židy a křesťany,
 • 00:47:48 jsou velice hezké.
  Je to pod symbolem světla,
 • 00:47:52 což je asi to nejsilnější,
  co si dovedeme představit,
 • 00:47:56 a je to hlavně ve znamení
  kvalitního kulturního programu,
 • 00:48:00 takže účinkující,
  kteří jsou jednak v kostele
 • 00:48:04 a jednak ve Španělské synagoze,
  tak je to symbolická nabídka,
 • 00:48:08 že všichni se účastníme téhož,
  byť na různém místě.
 • 00:48:13 To je asi to podstatné.
  Takhle je možno si představit,
 • 00:48:18 řekl bych, dobrou koexistenci
  mezi lidmi různých vyznání,
 • 00:48:24 že se podílíme na něčem stejném,
  nicméně každý ze svého prostoru,
 • 00:48:30 se svou tradicí,
  se svým vlastním přístupem,
 • 00:48:34 která tím druhým
  není nijak rušena.
 • 00:48:40 To je tak mimořádná událost.
 • 00:48:52 Je na tom spousta práce
  a Petr to připravuje celý rok.
 • 00:48:55 Tvůj názor je,
  že to má smysl?
 • 00:48:58 Je to naprosto úchvatné,
  unikátní.
 • 00:49:00 Já si myslím,
  že to má velký smysl.
 • 00:49:04 Mám z toho obrovskou radost,
  že se mi poštěstilo být
 • 00:49:07 u toho blízko nebo být součástí
  tohoto setkání
 • 00:49:10 a této naprosto napříč žánry,
  společností, vyznáními
 • 00:49:14 a vnímáním světa, najednou
  se můžeme potkat jako lidi.
 • 00:49:18 To je úžasné. A porozumět si.
 • 00:49:21 To, co bylo na tom krásné,
  že pan kardinál Vlk přišel
 • 00:49:25 v té zimě z kostela do synagogy,
  sedl si, hned jak si sedl,
 • 00:49:30 jsem ho poprosil,
  aby řekl pár slov.
 • 00:49:33 On se postavil, měl projev
  a v tom projevu vystihl
 • 00:49:37 úplně fantasticky
  celou tu myšlenku.
 • 00:49:41 Kdo miluje, má světlo.
 • 00:49:45 Kdo nenávidí, je slepý.
 • 00:49:51 Takže já děkuji za to,
 • 00:49:55 že takovýto program
  je zorganizováván
 • 00:49:58 nejen aby si synagoga a kostel
  byly blízko,
 • 00:50:02 ale abychom dali znamení,
  abychom dali do tohoto světa
 • 00:50:06 a do této situace,
  ve které žijeme,
 • 00:50:09 abychom dali znamení,
  tohle je cesta, jdi po ní.
 • 00:50:19 Stavovali jsme se ve Zlaté uličce,
 • 00:50:22 kde můj spolužák a kamarád
  prodával suvenýry.
 • 00:50:24 A když jsem ho po nějakém čase
  potkal, říkal:
 • 00:50:27 Poslyš, co to bylo za lidi,
  co šli s tebou?
 • 00:50:30 Víš, já tady mám spoustu lidí,
  vysoce vzdělaných, méně vzdělaných
 • 00:50:35 i nevzdělaných,
  prochází tady mládež, starší,
 • 00:50:40 ale ti tvoji lidé, ti byli zvláštní
  a byli takoví milí.
 • 00:50:46 A oni na potvoru šli
  právě z kostela z bohoslužby.
 • 00:50:55 To způsobilo to světlo.
 • 00:51:08 Katolíci a židi dokáží žít
  vedle sebe i spolu.
 • 00:51:11 Já jsem Veronika Loulová
 • 00:51:13 a jsem dcera varhaníka
  od svatého Ducha.
 • 00:51:16 To je Daniel Sidon,
  syn rabína.
 • 00:51:19 A to je to světlo porozumění.
 • 00:51:55 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2013

Související