iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 3. 2014
19:20 na ČT art

1 2 3 4 5

7 hlasů
5709
zhlédnutí

Oskar Nedbal: vzestupy a pády

Životní a umělecká cesta významného českého violisty, dirigenta a skladatele.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Oskar Nedbal: vzestupy a pády

 • 00:00:03 Mistře, oslňující, úžasné! Zázrak!
 • 00:00:10 Úžasné, Mistře!
 • 00:00:13 Kdo se odváží říci,
  že toto není hudba?
 • 00:00:18 Hudba!
 • 00:00:46 V roce 1919
  po svém návratu do nové republiky
 • 00:00:51 píše Oskar Nedbal zásadní dopis.
 • 00:00:54 Je adresován sekčnímu šéfovi
  ministerstva kultury
 • 00:00:57 a národní osvěty, kterým byl známý
  divadelník Jaroslav Kvapil,
 • 00:01:02 autor libreta
  Dvořákovy opery Rusalka.
 • 00:01:06 Nedbal se v něm dlouze
  ospravedlňuje z nečistých útoků,
 • 00:01:09 které jsou proti němu v tisku
 • 00:01:11 a obecně
  v pražské veřejnosti podnikány.
 • 00:01:14 Byl nařčen z kolaborantství,
  pasován na vídeňského slouhu
 • 00:01:19 a snad i vlastizrádce.
  Hrozil mu národní soud.
 • 00:01:24 Byly tyto útoky opodstatněné?
  A kdo byl vlastně Oskar Nedbal?
 • 00:01:43 Oskar Nedbal se narodil roku 1874
  v jižních Čechách ve městě Tábor.
 • 00:02:19 V rodině se pilně muzicírovalo
 • 00:02:21 a malý Oskar začal hrát na své
  housle už v předškolním věku.
 • 00:02:54 Tábor - kdysi kverulantská bašta
  husitských protestantů
 • 00:02:58 bylo v té době město, kde hudba
  a česká národní kultura
 • 00:03:02 hrály významnou roli.
 • 00:03:07 Zatím to byl ale dětský svět
  pohádkových představ,
 • 00:03:11 svět plný tajemství, dobrodružství
  a nejasných příslibů.
 • 00:03:15 Svět budoucí inspirace
  a velkého příběhu.
 • 00:03:25 Má drahá, milená Pepčo!
  Miloval jsem pohádky.
 • 00:03:30 Když jsem jako dítě usínal,
  ten svět se přede mnou zjevoval
 • 00:03:34 jako svět skutečný.
 • 00:03:39 A studiem na pražské konzervatoři
  se ten svět začal otvírat.
 • 00:03:49 V této rané sonátě je určitě velmi
  markantní vliv Antonína Dvořáka,
 • 00:03:53 protože, jak známo,
  Oskar Nedbal byl jeho žákem.
 • 00:03:56 A tam je v té sonátě
  spoustu úžasných nápadů,
 • 00:04:00 které mnozí skladatelé
  nemají za celý život.
 • 00:04:04 A Oskar Nedbal
  psal asi s takovou lehkostí,
 • 00:04:08 alespoň z jeho hudby to cítím,
  že mu vyloženě
 • 00:04:12 ty nádherné melodie
  samy padaly z rukávu, jak se říká.
 • 00:04:19 Josef Suk, Karel Hoffmann,
  Ota Berger a Oskar Nedbal.
 • 00:04:24 Žáci Antonína Dvořáka a kamarádi,
 • 00:04:27 kteří se rozhodli
  pro komorní hudbu.
 • 00:04:30 Už jejich první koncert
  na konzervatoři
 • 00:04:33 naplnil velké očekávání.
 • 00:04:35 Byl to úspěch, který si
  už mladí muzikanti nenechali vzít.
 • 00:04:46 Ve Vídni se pod jménem
  Böhmischen Quartett představili
 • 00:04:50 objevnou interpretací Smetanova
  komorního díla Z mého života.
 • 00:04:55 A to tak suverénně,
  že se Smetanova hudba
 • 00:04:58 stala pro Vídeňáky zcela blízkou.
 • 00:05:25 Na těchto místech se tak otevřela
  cesta Českého kvarteta
 • 00:05:28 k evropské slávě.
 • 00:05:35 V průběhu dalších 10 let podniknou
  ještě nedávní konzervatoristé
 • 00:05:40 přes tisíc koncertů po celé Evropě.
 • 00:05:46 Z toho polovinu
  věnují právě Smetanovi.
 • 00:05:49 A Oskar Nedbal se stane
  evropskou hvězdou ve hře na violu.
 • 00:05:54 Zdálo se, že ho svět zcela pohltí.
 • 00:06:13 Ale pouta k rodnému městu
  byla příliš silná.
 • 00:06:16 Dětská láska se proměnila
  v první milostné vzplanutí.
 • 00:06:22 Byla to má prateta,
  sestra spolužáka Oskara Nedbala.
 • 00:06:28 Dlouho trvalo, než se ten vztah
  formálně ustanovil.
 • 00:06:31 600 dopisů ze všech koutů Evropy.
 • 00:06:36 Josefina se stala Oskarovi symbolem
  veškeré krásy a poezie života
 • 00:06:40 a smyslem
  jeho příštích velkých činů.
 • 00:06:52 Josefino, Tebou stal jsem se mužem
 • 00:06:56 Tebe nadevše milujícím
  a neohroženým.
 • 00:06:59 V největší naše štěstí
  pevně doufajícím.
 • 00:07:02 Smím Tebe též o totéž prositi?
 • 00:07:06 Tvůj muž, tvůj Oskar
 • 00:07:11 A nakonec došlo
  i ke splnění snu obou manželů.
 • 00:07:15 Narodil se syn Oskar a zdálo se,
  že pod šťastnou hvězdou.
 • 00:07:32 První velká dirigentská příležitost
  se Nedbalovi naskytla
 • 00:07:36 v zahajovací abonentní sezóně
  České filharmonie
 • 00:07:40 díky Antonínu Dvořákovi.
 • 00:07:42 Předvedl zde jeho 7.symfonii
  a úspěch měl
 • 00:07:46 i se svou první symfonickou
  kompozicí Scherzo-Caprice.
 • 00:07:52 Nejenom to. Nedbal na tomto
  koncertě posluchače i kritiku
 • 00:07:55 prostě oslnil. Bylo to
  zejména díky druhé skladbě -
 • 00:07:58 Lalově Španělské symfonii,
  ve které se houslového partu
 • 00:08:02 ujal jeho kolega z kvarteta
  Karel Hoffmann.
 • 00:08:08 I další Nedbalovy kroky
  vedl jeho protektor.
 • 00:08:12 Na 3.abonentním koncertu, který byl
  věnován dílu Antonína Dvořáka,
 • 00:08:17 jeho první polovinu
  Mistr svěřil právě Nedbalovi.
 • 00:08:22 Jednalo se
  o Dvořákův Klavírní koncert
 • 00:08:25 a už z toho je zřejmé, že Dvořák
  o Nedbalově talentu dobře věděl.
 • 00:08:30 Své jméno
  by totiž jen tak neriskoval.
 • 00:08:34 Přesto trvalo více než 3 roky,
  než se Nedbal prosadil.
 • 00:08:39 Stalo se tak
  na památném koncertě v Berlíně
 • 00:08:42 2.března roku 1900.
 • 00:08:46 Nedbal dirigoval
  Berlínskou filharmonii.
 • 00:08:49 Přednesl Dvořáka a úspěšně
  tak otevřel své 20.století.
 • 00:08:57 Jak k tomu došlo? Opět zde ústřední
  roli sehrál Antonín Dvořák,
 • 00:09:01 respektive jeho berlínský
  nakladatel Fritz Simrock.
 • 00:09:05 Ten totiž potřeboval
  Dvořákovo dílo propagovat
 • 00:09:08 a mladý talentovaný dirigent
  se mu k tomu báječně hodil.
 • 00:09:13 Těžko říci, čím vlastně Nedbal
  berlínské publikum uchvátil.
 • 00:09:17 Simrockova reklama
  musela být jistě ohromná,
 • 00:09:20 ale žádná reklama za vás nestojí
  na dirigentském stupínku.
 • 00:09:24 V jeho výkonu se tak zřejmě
  snoubily všechny jeho talenty.
 • 00:09:28 Talent kompoziční se projevil
  v té schopnosti vystavět celé dílo
 • 00:09:34 v tom smyslu pro tektoniku
  a jeho talent interpretační,
 • 00:09:39 ta schopnost postihnout
  i ten nejmenší detail,
 • 00:09:42 vždyť jako člen Českého kvarteta
  měl v té době na kontě
 • 00:09:46 už sto skladeb
  kvartetního repertoáru.
 • 00:09:52 Evropská sláva
  Českého kvarteta vrcholí
 • 00:09:55 a Nedbal jako dirigent
  opakuje svůj berlínský triumf
 • 00:09:59 na Světové výstavě v Paříži.
 • 00:10:02 S francouzským orchestrem
  a s českým repertoárem.
 • 00:10:07 A potom už byla
  jen cesta přes moře do Švédska
 • 00:10:10 a cesty do Dánska a Turecka.
 • 00:10:13 Zájezdová činnost hraje důležitou
  roli v životě každého dirigenta.
 • 00:10:19 V případě Oskara Nedbala
  a České filharmonie
 • 00:10:23 měly zájezdy
  ještě jeden hlubší smysl.
 • 00:10:27 Propagaci české hudby.
 • 00:10:29 Já se domnívám, že byl oknem
  do světa táborské společnosti.
 • 00:10:33 Jeho záběr byl po celé Evropě.
  Do Španělska, do Rumunska,
 • 00:10:40 do Ruska, do Anglie.
  Dirigoval, skládal.
 • 00:10:45 Ten celkový výsledek
  já cítím a chápu,
 • 00:10:48 jako že byl
  táborským zrcadlem do světa.
 • 00:10:57 Předrahá, vím, že ráda máš hudbu.
 • 00:11:01 Chci tedy pracovati
  a se přičiniti,
 • 00:11:04 by jsi do všeho vnikla,
  a tak porozumění měla pro vše,
 • 00:11:07 co dělám.
 • 00:11:12 Jen ve vzácných chvílích se Nedbal
  navracel do rodného Tábora,
 • 00:11:17 aby se alespoň částečně
  věnoval rodině
 • 00:11:20 a zejména své churavějící manželce.
 • 00:11:23 Nedá se říct, že by byl Nedbal
  špatným manželem nebo otcem,
 • 00:11:27 ale jeho hlavní vášní byla hudba.
 • 00:11:29 A jenom prostřednictvím hudby
  se dokázal cítit jako hlava rodiny.
 • 00:11:40 Rok 1902 znamenal pro Nedbala
  i velký úspěch skladatelský.
 • 00:11:45 Už na jeho počátku 24.ledna
  měl pražskou premiéru
 • 00:11:50 jeho balet Pohádka o Honzovi.
 • 00:11:54 Námět baletu
  vycházel přímo z českých pohádek
 • 00:11:57 a Nedbal
  jako by se v Honzovi viděl.
 • 00:12:00 Popisoval člověka
  bodrého a dobromyslného,
 • 00:12:03 v nutném případě však
  nadaného heroickou statečností.
 • 00:12:24 Každá polka musí mít zemitý výraz
  a ta Nedbalova zvlášť,
 • 00:12:29 protože se v ní zrcadlí
  ta jeho dobrosrdečná povaha,
 • 00:12:34 zemitost a to, že polka
  je typicky česká hudba.
 • 00:12:38 Zvláštností pražské premiéry
 • 00:12:43 byl její důraz
  na pantomimickou složku baletu.
 • 00:12:47 V tomto představení
  vystupovaly největší hvězdy
 • 00:12:50 činohry Národního divadla té doby.
 • 00:12:53 Ať to byla Hana Kvapilová,
 • 00:12:57 Jindřich Mošna,
 • 00:12:59 Rudolf Innemann
 • 00:13:01 nebo později
  dokonce i Karel Hašler.
 • 00:13:07 Nebylo to jenom téma,
  ale především srozumitelnost díla,
 • 00:13:12 která diváky přitahovala.
 • 00:13:19 Nedbal se samozřejmě
  inspiroval Wagnerem
 • 00:13:23 jako asi každý skladatel v té době,
  a Dvořákem.
 • 00:13:26 Z Wagnera přejal
  ty příznačné motivy,
 • 00:13:29 které prochází celou pohádkou,
  z Dvořáka pak tu vroucnost
 • 00:13:35 a lyriku, ale pořád je to Nedbal
  se svou laskavou hudbou,
 • 00:13:42 která k nám promlouvá
  a promlouvá přímo k našim srdcím.
 • 00:13:46 Takže bych poprosil ještě jednou
  a vroucněji.
 • 00:14:01 Úspěch pražského nastudování
  byl jednoznačně fenomenální
 • 00:14:05 a Pohádka o Honzovi se stala
 • 00:14:07 páteří baletního repertoáru
  Národního divadla.
 • 00:14:11 Nedbal tak připojil
  ke své slávě violisty a dirigenta
 • 00:14:15 i slávu skladatele.
 • 00:14:29 Byl to můj svět dávný,
  ale nikdy mě neopustil.
 • 00:14:36 Byl to skutečně
  zakladatelský počin,
 • 00:14:39 protože si uvědomme,
  že vyjma Čajkovského
 • 00:14:45 žádný jiný
  slovanský hudební skladatel
 • 00:14:50 se nevěnoval tvorbě baletní hudby.
 • 00:15:00 Na přelomu 19. a 20.století
 • 00:15:03 byla Vídeň nazývána
  hlavním městem hudby.
 • 00:15:07 A nebyly to jen operní sály,
  koncertní síně a divadla,
 • 00:15:11 kde se hudba nabízela.
 • 00:15:14 V areálu vídeňského Prátru
  byl roku 1895
 • 00:15:18 otevřen zábavní podnik
  Vídeňské Benátky.
 • 00:15:22 Jeho vedení sestavilo
  orchestr o 150 členech.
 • 00:15:26 V čele orchestru se střídali
  operetní kapelníci a skladatelé
 • 00:15:32 Richard Hueberger,
  Karel Komzák, Franz Lehár,
 • 00:15:35 ale také se tu objevil
  Richard Strauss i Oskar Nedbal.
 • 00:15:42 Nedbal zde uvedl
  výhradně české skladby
 • 00:15:45 a poprvé ve Vídni
  i kompletní Smetanovu Mou vlast.
 • 00:15:51 Možná i díky vídeňským úspěchům
 • 00:15:54 dostal nabídku
  k vedení České filharmonie.
 • 00:15:58 A možná i z téhož důvodu ji odmítl.
 • 00:16:02 Spíše to však byl projev
  jeho loajality k Českému kvartetu.
 • 00:16:13 V českých pohádkách
  se často hrdina ocitne na rozcestí
 • 00:16:17 a nikdy dopředu neví,
  zda jeho volba bude správná.
 • 00:16:25 A Nedbalovo dilema
  mezi dvojí kariérou vyřeší
 • 00:16:28 až příští události,
  o kterých zatím nemá ani tušení.
 • 00:16:46 Můj drahoušku, má zlatá Pepčo!
 • 00:16:50 Také málo píšeš, jak se ti vede.
 • 00:16:53 Zda se přece trochu lépe
  zase cítíš.
 • 00:17:29 Já vám děkuju.
  Teď jsme slyšeli to téma Honzy.
 • 00:17:31 Stejně jako v té pohádce ten Honza
  často stál na rozcestí,
 • 00:17:36 kudy se dát,
  tak i Nedbal ve chvíli,
 • 00:17:38 kdy tuhle větu psal,
  taky stál na rozcestí,
 • 00:17:42 jestli bude violistou,
  jestli bude dirigentem.
 • 00:17:45 Samozřejmě někdy se rozhodl dobře,
  a někdy špatně
 • 00:17:48 stejně jako v té pohádce.
 • 00:17:53 Přes veškeré úspěchy
  zde bylo ale i trápení.
 • 00:17:57 A nezdálo se, že si to Nedbal
 • 00:17:59 ve víru svého hudebního života
  plně uvědomoval.
 • 00:18:03 O malého Oskara
  se starala jeho babička,
 • 00:18:06 protože Josefina
  byla vážně nemocná.
 • 00:18:09 A brzy to skončilo její smrtí.
 • 00:18:20 Podle rodinné fotografie
  tady někde v těchto místech
 • 00:18:24 se měl nacházet hrob naší
  Josefiny Setunské - Nedbalové,
 • 00:18:29 která by tu měla být pochována
  i se svým synem Oskárkem.
 • 00:18:33 Nevím, jestli to bylo přesně tady,
  nebo snad někde v těchto místech.
 • 00:18:38 Dneska už tedy hřbitov není,
  ale jsme přesvědčeni,
 • 00:18:42 že naše Josefina s Oskárkem
  leží někde právě tady.
 • 00:18:50 Svou nejslavnější skladbu
  Valse Triste
 • 00:18:53 možná inspirovanou
  smrtí své milované ženy
 • 00:18:56 vložil do vídeňské premiéry
  Pohádky o Honzovi ve Dvorní opeře.
 • 00:19:05 O bývalém řediteli Dvorní opery
  Gustavu Mahlerovi se traduje,
 • 00:19:09 že nebyl, mírně řečeno,
  zvláštním příznivcem baletu.
 • 00:19:14 Dokumenty v archivu Dvorní opery
  však hovoří poněkud jinak.
 • 00:19:19 Mahler pouze odmítal
  obyčejné hopsání,
 • 00:19:22 land-läufiges hüpfen,
  jak se vyjadřoval.
 • 00:19:26 Pohádka o Honzovi Oskara Nedbala
  byl první
 • 00:19:30 po dlouhé době uvedený
  celovečerní balet ve Dvorní opeře.
 • 00:19:35 A pro Nedbala
  to bylo obrovské vyznamenání.
 • 00:19:44 Dnes při pohledu na slavné
  dirigenty České filharmonie
 • 00:19:48 si už stěží umíme představit,
  za jak obtížných podmínek,
 • 00:19:52 zejména existenčních
  se rodila její budoucí sláva.
 • 00:19:57 Málokdo třeba ví,
  že příčinou jejího vzniku
 • 00:20:00 byla stávka
  orchestru Národního divadla
 • 00:20:03 a odchod většiny jeho hudebníků.
 • 00:20:11 A byl to právě Oskar Nedbal,
  kdo přispěl k záchraně orchestru
 • 00:20:15 a jeho budoucí stabilizaci
  ať už prací organizační,
 • 00:20:19 dirigentskou, propagátorskou
  a dokonce i pomocí finanční.
 • 00:20:28 Ale hlavní svou interpretační
  energii věnoval Českému kvartetu.
 • 00:20:37 České kvarteto se během 10 let
  stalo fenoménem své doby.
 • 00:20:40 Šíře jeho repertoáru
  byla neuvěřitelná.
 • 00:20:44 Původní nadšení se však začalo
  proměňovat v profesionální rutinu.
 • 00:20:48 Byla v tom sláva
  a byly v tom i peníze.
 • 00:20:52 Má předrahá Pepčo,
  přeškoda, že musíme opustit Rigu.
 • 00:20:57 Mají nás zde rádi a 1000 zlatých
  jsou přece jen dobré peníze.
 • 00:21:04 Slávu Českého kvarteta
  si nenechala ujít
 • 00:21:08 manželka primária
  Marie Hoffmannová.
 • 00:21:11 Smrtí Josefiny Nedbalové
  a churavěním manželky Josefa Suka
 • 00:21:15 pominuly domácí sedánky
  a Marie - Máňa z Vodňan -
 • 00:21:19 dcera notáře
  sdílela s Českým kvartetem
 • 00:21:23 pouť po evropských metropolích.
 • 00:21:30 A nejenom to. Stala se jakousi
  první dámou Českého kvarteta,
 • 00:21:34 starající se o vše a opatrující
  všechny členy kvarteta.
 • 00:21:38 Zejména se však zhlédla v Oskarovi.
 • 00:21:43 Byla to zvláštní situace.
 • 00:21:45 Na evropských pódiích
  triumfovala česká hudba
 • 00:21:49 a v budoárech hotelů
  kvetl velký milostný příběh.
 • 00:21:54 Jen ten nejvíce postižený
  primárius Karel Hoffmann,
 • 00:21:58 fanatik hudby a svého nástroje
  o tom nic nevěděl.
 • 00:22:02 Zatím.
 • 00:22:04 Nevíme, zda to odhalil sám,
  či to byla intrika jeho ženy Marie,
 • 00:22:08 která toužila po změně,
  každopádně v Praze vypukl skandál.
 • 00:22:13 A Oskar s Máňou
  ho vyřešili po svém.
 • 00:22:18 V milostném zápalu Nedbal zanevřel
  i na svou milovanou violu,
 • 00:22:24 opustil České kvarteto a vypravil
  se s Marií Hoffmannovou do světa.
 • 00:22:39 Jako svůj příští azyl
  si Oskar a Marie zvolili Vídeň.
 • 00:22:44 Přijeli sem opálení v dobrém
  rozmaru a s velkým předsevzetím.
 • 00:22:50 Nedbal zde byl už dostatečně znám
  a zatím nepospíchal,
 • 00:22:54 neboť pevně věřil
  ve svou šťastnou hvězdu
 • 00:22:57 a ve své předurčení.
 • 00:23:30 Zdá se, že se k sobě hodili.
 • 00:23:33 Oba měli smysl pro slasti života.
  Někdy možná až příliš.
 • 00:23:41 Oba byli zdatnými organizátory.
  Zejména Marie Hoffmannová.
 • 00:23:47 Ještě před sňatkem
  si nechala od Nedbala potvrdit,
 • 00:23:50 že přebírá
  veškerou kontrolu nad jeho příjmy.
 • 00:23:56 Ale samotné uzavření manželského
  svazku nebylo nijak jednoduché.
 • 00:24:02 Tehdejší rakouské zákonodárství
  nepřipouštělo rozvod
 • 00:24:06 ani nový sňatek rozvedených.
  Ten byl možný v Uhrách,
 • 00:24:10 ale bylo k tomu potřeba
  získat uherské občanství.
 • 00:24:13 Tak se adoptivním otcem
  Oskara Nedbala stal
 • 00:24:17 violoncellista David Popper,
  syn židovského kantora z Prahy.
 • 00:24:22 Popper působil
  od roku 1896 v Budapešti.
 • 00:24:26 Z Nedbala se stal
  Oskar Nedbal Popper
 • 00:24:29 a přestože bylo každému jasné,
  že šlo o pouhou formalitu,
 • 00:24:33 později se tento krok
  Nedbalovi velmi vyčítal
 • 00:24:37 jako zrada na vlastním národu.
 • 00:24:39 A samozřejmě hrály roli
  i antisemitské motivy.
 • 00:24:47 Klasická opereta se zrodila
  v polovině 19.století v Paříži,
 • 00:24:52 ale už brzy byla adaptována
  na vídeňský hudební vkus.
 • 00:24:57 Podhoubí tvořila tradice
  vídeňského Singspielu
 • 00:25:00 a vídeňská lidová komedie.
 • 00:25:04 Zatímco francouzskou operetu
  spojujeme s kankánem,
 • 00:25:07 synonymem vídeňské operety
  je třídobý valčík.
 • 00:25:17 Přiznat obdiv
  k hudbě například Johanna Strausse
 • 00:25:20 bylo docela přirozené.
 • 00:25:23 Je známo politování
  Johanesa Brahmse,
 • 00:25:26 že valčík Na krásném modrém Dunaji
  není od něj.
 • 00:25:30 Leider nicht von mir.
 • 00:25:32 A dokonce takoví modernisté jako
  Arnold Schoenberg a jeho žáci
 • 00:25:37 se bavili tím, že upravovali
  Straussovy valčíky
 • 00:25:41 pro komorní ansámbl.
  Mimochodem mistrovsky.
 • 00:26:25 V souvislosti
  s touto kulturní emancipací
 • 00:26:28 vzniklo ve Vídni
  třetí velké hudební těleso
 • 00:26:33 a Oskar Nedbal si okamžitě
  uvědomil, že přichází jeho chvíle.
 • 00:27:14 Pomohla mu k tomu
  velmi úspěšná účast
 • 00:27:16 na hudebním festivalu v Turíně,
 • 00:27:19 jeho pověst a podpora ze strany
  vídeňských hudebních veličin.
 • 00:27:23 A své ovoce přinesly
  i společenské dýchánky jeho ženy.
 • 00:28:58 Druhou velkou skladbu, kterou
  Nedbal tehdy ve Vídni zkomponoval,
 • 00:29:02 byl balet, pohádková pantomima
  Z pohádky do pohádky.
 • 00:29:07 Jeho pražská premiéra
  sice byla opět úspěšná,
 • 00:29:10 ale balet ve Vídni
  příliš publikum nepřitahoval.
 • 00:29:14 Musíme si uvědomit,
  jaká byla umělecká a technická
 • 00:29:19 úroveň baletu v té době.
 • 00:29:21 A jednoznačně preferovaným žánrem
  té doby byla opereta.
 • 00:29:28 ZPÍVAJÍ NĚMECKY
 • 00:31:55 A tak se Oskar Nedbal
  pustil do komponování žánru,
 • 00:31:58 který nesliboval
  žádné umělecké vavříny,
 • 00:32:02 zato byl dobrým obchodním artiklem.
 • 00:32:06 Samozřejmě číslo 1 v Nedbalových
  operetách je Polská krev.
 • 00:32:12 Sám jsem ji inscenoval za svůj
  umělecký život několikrát.
 • 00:32:16 Záhadou je snad ten její název.
  Šlo přece o Puškinovu povídku,
 • 00:32:21 a tak to klidně mohlo být
  z české vsi a z českých salónů.
 • 00:32:27 Nevíme, čí to byl nápad, přeložit
  příběh Polské krve do Polska.
 • 00:32:32 Možná libretistův, možná Nedbalův.
 • 00:32:35 Ale třeba to byl marketingový tah,
  jak bychom asi dneska řekli.
 • 00:32:39 Ve Vídni tehdy žilo
  téměř půl milionu Čechů,
 • 00:32:42 ti zde byli vlastně doma.
 • 00:32:44 S Ruskem nemělo Rakousko-Uhersko
  tehdy zrovna nejlepší vztahy.
 • 00:32:49 Ale Poláci,
  zvláště polská aristokracie,
 • 00:32:52 měli ve Vídni
  jakési privilegované postavení.
 • 00:32:58 Dalším obchodním tahem
  byla volba libretisty.
 • 00:33:01 I za tím stála
  Nedbalova druhá manželka -
 • 00:33:04 krásná paní Máňa,
  jak ji Nedbalovi přátelé nazývali.
 • 00:33:08 Vyhledala Leo Steina,
  tehdejší hvězdu vídeňské operety.
 • 00:35:41 Já jsem měl to štěstí,
 • 00:35:43 že jsem opravdu
  tou Polskou krví byl provázen.
 • 00:35:48 Spoustu lidí, ač vědělo o mé lásce,
 • 00:35:51 já jsem soukromě studoval
  dirigování od 50.roku
 • 00:35:54 u Václava Jiráčka, tak mně říkalo:
  Člověče, ale ty bys měl zůstat
 • 00:36:01 na jevišti, ty děláš pro divadlo
  tak jako zajímavý úseky
 • 00:36:05 ve svých malých rolích,
  že by ses tomu měl věnovat.
 • 00:36:09 Ale já jsem nechtěl uhnout
 • 00:36:10 a taky jsem celý život
  na tomto postu.
 • 00:37:04 NĚMÝ FILM
 • 00:38:05 -Jste krásná jako drahokam.
  -A já? -Vy též.
 • 00:38:09 -Vy vždycky lichotíte nám.
  -Vám ne. -Mně též.
 • 00:38:12 -Však téměř poslední je čas.
  -Kdo ví?
 • 00:38:16 Jen má-li dáma zpoždění,
  pak tónu vyhoví.
 • 00:38:21 -Já se o vás už trochu bál.
  -A já. -Vy též.
 • 00:38:26 -Jste jediný můj ideál.
  -A já? -Vy též.
 • 00:38:32 Mně bez vás hlava třeští
  a bez konců mi plyne čas.
 • 00:38:40 Nuž můžete jen zářit štěstím,
  že obě máte tady nás.
 • 00:38:48 Zdálo se, že manželům Nedbalovým
  nastávají zlaté časy.
 • 00:38:52 Najali si opulentní byt
  v průčelí divadla Na Vídeňce,
 • 00:38:55 kde Marie pořádala dýchánky.
 • 00:38:58 Každý Nedbalův koncert
  byl provázen velkým očekáváním
 • 00:39:02 a nakladatelské domy
  se předháněly o jeho přízeň.
 • 00:39:09 Můj drahoušku, snaž se mě pochopit.
 • 00:39:13 Jen umělecký úspěch
  nás může zachrániti
 • 00:39:16 před bědami tohoto světa
 • 00:39:22 Ach, vyhlíží tak vnadná.
 • 00:39:28 Ona pravá ta, nebo žádná,
 • 00:39:32 kterou chceš navěky svou jen zvát,
 • 00:39:37 pro ni svůj
  i život snad v sázku dát.
 • 00:39:43 Leč s jinou-li svede tě
  náhody soud,
 • 00:39:49 pak zavoláš sám,
  já jsem byl bloud...
 • 00:39:56 Pražská premiéra Polské krve
  se odehrála až téměř po roce.
 • 00:40:01 Ale to už brzy
  následovaly výstřely v Sarajevu.
 • 00:40:07 Ach, vyhlíží tak vnadná.
 • 00:40:14 Ona pravá ta, nebo žádná.
 • 00:40:33 Vojáci začali brzy odjíždět
  kamsi na Východ,
 • 00:40:35 nicméně Vídeň
  dál prožívala svůj zlatý věk.
 • 00:40:40 Zatím.
 • 00:40:45 Zpočátku se zdálo,
  že válečné události
 • 00:40:48 mobilizují v lidech
  veškerou aktivitu.
 • 00:40:51 I Nedbal v té době
  neúnavně dirigoval.
 • 00:40:54 V době války se kladl důraz
  hlavně na německé autory,
 • 00:40:58 ale v Nedbalových programech
  se objevovala velmi často
 • 00:41:02 díla Smetanova,
  Dvořákova, Foersterova
 • 00:41:05 a dalších českých skladatelů.
  Také samozřejmě dál komponoval,
 • 00:41:09 a to v žánru,
  v kterém měl takový úspěch.
 • 00:41:14 Zde v tomto nádherném divadle
 • 00:41:17 měla premiéru
  jeho opereta Vinobraní.
 • 00:41:58 Současně ale rok 1916
  byl pro Nedbala rokem zlomovým.
 • 00:42:05 I jeho se začala válka
  bezprostředně dotýkat.
 • 00:42:09 Nejprve se obával,
  že i on bude odveden na frontu.
 • 00:42:12 V kritických válečných letech
  se výjimky neudělovaly.
 • 00:42:16 Oskar Nedbal se však dozvěděl,
 • 00:42:19 že v případě nějakého
  prokazatelného vlasteneckého činu
 • 00:42:23 by mohl dosáhnout
  osvobození od vojenské služby.
 • 00:42:28 A příležitost se naskytla.
 • 00:42:30 Zemský správce
  hrabě Adalbert von Schoenborn
 • 00:42:33 vypsal a také
  ze svých peněz dotoval soutěž,
 • 00:42:38 která by vyjadřovala vlastenecký
  poměr Čechů k monarchii.
 • 00:42:42 Organizací pověřil Českou akademii
  pro vědy, slovesnost a umění.
 • 00:42:48 Hrabě si vytipoval Oskara Nedbala,
  pilní úředníci obstarali text
 • 00:42:53 a soutěž zmanipulovali tak,
  že z ní Nedbal vyšel jako vítěz.
 • 00:43:02 Byl to oblíbený skladatel,
 • 00:43:04 ale rakousko-české
  politické vášně nechápal.
 • 00:43:07 Jemu byla vášní hudba
  a té podřídil všechno.
 • 00:43:22 Válečnou obětí
  se ale stal jeho syn.
 • 00:43:25 Jako kadet
  Vojenské akademie v Bratislavě
 • 00:43:28 se v červnu roku 1918 při výkonu
  strážní služby zastřelil.
 • 00:43:59 Drahá, přemilovaná!
  A mamince vyřiď poděkování
 • 00:44:04 za její péči a starost
  o našeho Oskárka.
 • 00:44:08 Věřím, že obé brzy převezmeme.
  Tvůj muž, tvůj Oskar
 • 00:44:34 Když skončila ta bezohledná válka,
  tak se samozřejmě hledal viník.
 • 00:44:39 A nacionalistické
  vášně kulminovaly.
 • 00:44:42 Navíc Češi byli v očích Rakušanů
  původci rozbití nadnárodní říše.
 • 00:44:48 A někdy se šlo
  v tomto ohledu až do extrémů.
 • 00:45:01 A tak se Oskar Nedbal
  na vrcholu své dirigentské dráhy
 • 00:45:05 rozhodl změnit své působiště.
 • 00:45:09 Jeho žena Marie dala sbalit
  a naložit rodinný movitý majetek.
 • 00:45:13 Bylo třeba přistavit
  tři nákladní vagóny.
 • 00:45:17 A začátkem podzimu roku 1919
  manželé odjeli do nové republiky.
 • 00:45:26 A jako by tušili,
  že začátky nebudou lehké,
 • 00:45:29 usadili se zde,
  na půl cesty mezi Vídní a Prahou
 • 00:45:34 v bývalém loveckém zámečku
  Ferdinanda d'Este.
 • 00:45:38 V Praze se mezitím začaly po vzniku
  republiky rozdávat nové karty
 • 00:45:43 a Nedbal si přivážel
  punc rakušáctví.
 • 00:45:48 Bylo v tom až cosi obludného.
 • 00:45:50 Příliš český pro Vídeň
  a příliš rakouský pro Prahu.
 • 00:46:01 Pro Nedbala se nakonec
  důstojné povolání v Praze nenašlo.
 • 00:46:06 Jménem a osobou následníka trůnu
  Ferdinanda d'Este
 • 00:46:10 pro něho válka začala i skončila
  s fatálními následky.
 • 00:46:15 Po všech stránkách.
 • 00:46:18 Dobře věděl, že jeho jediným
  a spolehlivým útočištěm je hudba,
 • 00:46:23 a tak nakonec
  přijal nabídku z Bratislavy
 • 00:46:26 v nově založeném
  Slovenském národním divadle.
 • 00:46:30 Nedbalovi se po příchodu do
  Bratislavy podařilo stabilizovat
 • 00:46:33 personálně soubor.
  Především sólisty.
 • 00:46:36 Za druhé to mezinárodní
  bratislavské publikum,
 • 00:46:40 v kterém byla velká
  německomaďarská menšina,
 • 00:46:44 přitáhl jednak
  velmi pestrým repertoárem
 • 00:46:48 a jednak tím, že zval do operních
  představení špičkové hosty.
 • 00:46:52 A co se týká mezinárodního renomé
  bratislavského souboru,
 • 00:46:56 pokoušel se ho zvýšit zájezdy.
 • 00:47:39 Myslím si, že v tragické smrti
  Oskara Nedbala
 • 00:47:42 sehrálo roli více faktorů.
 • 00:47:45 Jednak to byla určitá finanční
  nesolventnost divadla,
 • 00:47:50 respektive Nedbala
  jako soukromého podnikatele,
 • 00:47:52 který si nadělal dluhy.
  Samozřejmě ty dluhy vznikly tím,
 • 00:47:56 že v Bratislavě uváděl
  velké umělecké projekty.
 • 00:48:00 Dále to byl negativní postoj
  určité části tisku vůči němu.
 • 00:48:05 A možná v tom bylo i cosi osobního.
 • 00:48:10 On byl člověk takový impulzivní,
  temperamentní.
 • 00:48:13 A jestli to byla sebevražda,
  nebo to byla náhoda,
 • 00:48:17 k tomu si netroufám se vyjadřovat.
 • 00:48:23 V těžké finanční situaci divadla
 • 00:48:25 nebyla Nedbalovi oporou
  ani jeho vlastní žena.
 • 00:48:29 Už léta frustrovaná
  pobytem v této periferii
 • 00:48:33 uplatnila
  svou předmanželskou smlouvu
 • 00:48:36 a peníze vydat odmítla.
 • 00:48:44 Milá Luiso, pozítří
  budeme slavit vánoční svátky
 • 00:48:49 zde v Záhřebu, na konci světa.
 • 00:48:54 Ale dnešní koncert měl velký úspěch
 • 00:48:57 a tvůj bratr byl úžasný
  jako za starých časů.
 • 00:49:03 Nebyla to pravda.
  Sál byl navštíven pouze z poloviny
 • 00:49:08 a Nedbal už byl
  myšlenkami zcela mimo hudbu.
 • 00:49:11 Pohádka o Honzovi skončila a těžko
  říci, že to byl šťastný konec.
 • 00:49:21 Oslňující! Úžasné! Zázrak!
 • 00:49:26 Mistře, buďte opatrný!
  To zábradlí je nízké.
 • 00:49:34 Mistře!
 • 00:49:40 Marie Nedbalová nechala pohřbít
  svého muže zde na konci světa,
 • 00:49:46 na záhřebském hřbitově Mirogoj.
 • 00:51:37 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2014

Související