iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 1. 2015
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

294 hlasů
592173
zhlédnutí

Případ pro exorcistu

Komisařka Výrová s kolegy vyšetřuje vraždu spojenou s rituálem vymítání ďábla.

65 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Případ pro exorcistu

 • 00:01:10 Ani nevypadáš jako vrah.
 • 00:01:36 ZPĚV: Otče náš,
  jenž jsi na nebesích,
 • 00:01:42 Posvěť se jméno tvé,
  přijď království tvé
 • 00:01:50 Buď vůle tvá
  jako v nebi tak i na zemi
 • 00:01:58 Chléb náš vezdejší
  dej nám dnes
 • 00:02:04 A odpusť nám naše viny,
  jako i my odpouštíme našim viníkům
 • 00:02:17 A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého...
 • 00:02:31 Vysvoboď nás ode všeho zlého,
  Bože.
 • 00:02:34 A dej našim dnům
  svůj mír.
 • 00:02:38 Smiluj se nad námi
  a pomoz nám.
 • 00:02:41 Ať se nikdy nedostaneme
  do područí hříchu,
 • 00:02:45 ať žijeme v bezpečí před každým
  zmatkem a s nadějí
 • 00:02:48 očekáváme požehnaný příchod
  našeho Spasitele, Ježíše Krista.
 • 00:02:56 Buď Tvé království
  i moc i sláva na věky.
 • 00:03:13 ZAKLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:03:53 Dobrý den.
 • 00:03:58 Dobrý den, pane Doula.
  Můžu s váma na chvilku mluvit?
 • 00:04:01 O čem, jako?
 • 00:04:03 Já bych to nerad řešil
  takhle na ulici.
 • 00:04:05 Jestli můžeme
  spíš někde v soukromí.
 • 00:04:07 Možná, že s vámi nechci mluvit,
  pane Karas.
 • 00:04:11 -Jde o vaši manželku.
  -Co je s ní?
 • 00:04:14 Já jsem si dnes
  na bohoslužbě všiml,
 • 00:04:16 že má zase modřiny v obličeji.
 • 00:04:19 Tak ty sis na mě zase byla stěžovat
  u velebníčka, jo?!
 • 00:04:22 Ne, ne, tak to není.
  Tak to není, pane Doula.
 • 00:04:24 Ono to je vidět.
  To všichni vidí.
 • 00:04:27 Jestli nechcete modřiny i vy,
  tak se seberte a palte odsud.
 • 00:04:33 Pojď sem!
  Říkám ti, pojď sem!!!
 • 00:04:43 Tak ty sis na mě byla
  stěžovat u křížku, jo?!
 • 00:04:46 Krávo!
  ŽENA ZASTÉNÁ
 • 00:04:53 Tys mi nerozuměl?
 • 00:04:57 Pane Doula,
  vy mi nechcete rozumět.
 • 00:05:00 Prosím,
  teď mě dobře poslouchejte, ano?
 • 00:05:02 Ještě jednou se na vaší paní
  objeví známky násilí
 • 00:05:06 a já jdu a budu to hlásit
  na policii.
 • 00:05:09 Co to děláš s tím prstíčkem?
  Co to má jako bejt?!
 • 00:05:12 Prst boží, nebo co?!
 • 00:05:15 Já ti říkám, hele,
  jestli ještě jedonu
 • 00:05:17 na mě zvedneš prst
  nebo cokoliv jinýho,
 • 00:05:19 tak ti ho narvu do prdele
  i s tvou tvojí kropenkou.
 • 00:05:22 Je to to jasný?!
  Je ti to...!
 • 00:05:26 ...kurva, jasný?!
 • 00:05:31 Přesně tak, pane Doula,
  ještě jednou!
 • 00:05:46 Je to tady!
 • 00:05:57 -To je posudek na mou knihu?
  -Ano.
 • 00:06:00 -Mohu ho vidět?
  -My jsme vám ho neposílali?
 • 00:06:03 Ten paskvil samozřejmě znám,
  jenom jsem chtěl vědět,
 • 00:06:06 kdo je pod tím podepsanej.
 • 00:06:08 Jména posuzovatelů
  autorům bohužel nesdělujeme.
 • 00:06:18 Teď bych měl říct něco jako děkuji,
  ale asi není zač, že?
 • 00:06:21 Odívejte se, pane doktore,
  naše vydavatelství
 • 00:06:23 se zaměřuje na odbornou
  a vědeckou literaturu.
 • 00:06:26 A ten váš titul
  je spíš populárně zaměřený.
 • 00:06:29 Ale jistě by se našel vydavatel,
  který by o něj měl zájem.
 • 00:06:32 Já vám doporučuji,
 • 00:06:33 abyste si na svoji knížku
  nejdříve našel sponzora.
 • 00:06:37 Já myslel,
  že shánění peněz na vydání knihy
 • 00:06:39 je záležitostí nakladatele.
 • 00:06:41 No, to jistě.
  Titulům, kterým věříme.
 • 00:06:43 Proč tomu nevěříte?
  Je za tím Karas, že?
 • 00:06:48 -Kdo?
  -Ten katolickej fráter.
 • 00:06:51 -Ale, prosím vás...
  -Nic mně neříkejte!
 • 00:06:53 Já vím moc dobře,
  kdo za tím je.
 • 00:07:09 Kdo psal ten posudek?
 • 00:07:11 Nějaký asistent
  z filosofický fakulty.
 • 00:07:13 -A co tam napsal?
  -Že autorovi se mimořádným
 • 00:07:17 způsobem podařilo spojit
  zdánlivě nespojitelné.
 • 00:07:21 Divoké spekulace
  a suchopárnou nudu.
 • 00:07:24 A to, o čem četl v tom rukopise,
  o tom v životě neslyšel.
 • 00:07:30 Já myslím,
  že je to neškodnej idiot.
 • 00:09:11 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:09:14 -Dobrý den.
  -Dobrý den, paní Klusáková.
 • 00:09:16 -Karel Karas.
  -Vítám vás.
 • 00:09:18 -Těší mě.
  -Vy jste kněz bez kolárku?
 • 00:09:21 To víte, já si taky užiju rád
  anonymitu davu.
 • 00:09:24 Pojďte, ještě jedno patro.
  Pojedeme.
 • 00:09:46 -Pane profesore, já vás seznámím.
  -Není třeba.
 • 00:09:49 -My se známe z fakulty.
  -Ano, jistě, dobrý den.
 • 00:09:53 Tak pojďte.
 • 00:10:27 Já si dám čaj s citronem.
 • 00:10:50 Pane profesore,
  již v 60. letech minulého století
 • 00:10:52 byl exorcismus brán
  jako něco středověkého.
 • 00:10:54 Vy určitě znáte směrnice
  2. vatikánského koncilu.
 • 00:10:58 Tam je kladen důraz na naději,
  soucit a dobro.
 • 00:11:02 Což, pochopitelně, konzervativním
  kruhům v církvi nevyhovovalo.
 • 00:11:06 Naopak ti si přáli vzbuzovat
  strach, strach z ďábla.
 • 00:11:10 Ten potřebovali.
 • 00:11:12 A já zase můžu odcitovat
  papeže Pavla VI.:
 • 00:11:15 Zlo není jen pouhý nedostatek
  něčeho,
 • 00:11:17 zlo je účinně působící síla,
  zlo je živoucí duchovní bytost
 • 00:11:20 zvrácená a rozvracející!
  Strašlivá realita.
 • 00:11:23 Tajemná a vzbuzující hrůzu.
 • 00:11:26 Pardon, pánové, šetřte citáty.
 • 00:11:29 Je v přímém rozporu s učením Bible
  a církve odmítat jeho existenci.
 • 00:11:32 -Což vy nepokrytě činíte.
  -Ale to určitě ne.
 • 00:11:35 Víte, on se leckdo podivoval,
  a já patřím mezi ty,
 • 00:11:39 kteří se podivovali,
  že Jan Pavel II.,
 • 00:11:43 dnes uznaný světec,
  že praktikoval údajně exorcismus.
 • 00:11:48 A vy ve své knize uvádíte
  tři takové konkrétní příklady.
 • 00:11:53 Ano, ano.
  Jistě, Jan Pavel II.
 • 00:11:54 byl velký mystik
  a vrátil církvi velké emoce.
 • 00:11:57 Ale to ještě neznamená,
 • 00:11:59 že bychom měli z lidí vyhánět
  čerty.
 • 00:12:02 Jan Pavel II., cituji:
  Bitva proti ďáblu stále probíhá.
 • 00:12:06 Protože ďábel stále žije
  a působí ve světě zlo!
 • 00:12:09 Zlo, které nás obklopuje,
  potíže, které sužují
 • 00:12:12 moderní společnost nejsou pouze
  důsledky prvotního hříchu,
 • 00:12:15 nýbrž i důsledky satanova
  všudepronikajícího temného díla.
 • 00:12:19 Konec citátu.
 • 00:12:22 Uvědomujete si, pane kolego,
 • 00:12:24 že vy svým počínáním
  jeho dílu napomáháte?
 • 00:12:27 No, tak vy snad naznačujete,
  že i já jsem posedlý ďáblem?
 • 00:12:30 Posedlá osoba nehřeší,
  protože k hříchu
 • 00:12:32 je třeba jednat
  ze svobodné vůle skrze pokušení.
 • 00:12:36 Kterému jste vy,
  podle všeho, podlehl.
 • 00:12:38 Pánové, bez osobních invektiv.
 • 00:12:40 Démon je lhář a působí tak,
  že zlé dílo vypadá dobře.
 • 00:13:03 Díky, nashle.
 • 00:13:19 HOUKÁNÍ VLAKU
 • 00:13:35 On se sebral
  a odešel z živého vysílání, jo?
 • 00:13:39 Hm.
 • 00:13:41 -Co jste dělali?
  -Nic.
 • 00:13:42 Ta paní redaktorka se ještě snažila
  nějak se mnou debatovat,
 • 00:13:46 ale vzhledem k tomu,
  že se mnou víceméně souhlasila,
 • 00:13:48 tak to bylo úplně absurdní.
 • 00:14:06 Za tohle přijdeš do pekla,
  víš to?
 • 00:14:09 S tím počítám.
 • 00:14:17 Už našli toho, co srazil tu malou
  holku u vás před školou?
 • 00:14:21 Ne.
 • 00:14:22 Dali tam akorát
  nějakou bezpečností kameru.
 • 00:14:27 -Ta malá co?
  -Zlomený obě nohy, otřes mozku.
 • 00:14:39 -Co je?
  -Nevím.
 • 00:14:41 Mám pocit, že...
 • 00:15:02 -Veronika.
  -Honza.
 • 00:15:20 Proč toho nenecháte?
  O co vám jde?
 • 00:15:47 -Kdo to byl?
  -Honza!
 • 00:16:09 Ano, ano.
  Já jsem u sebe na faře.
 • 00:16:11 Děkuji.
  Na shledanou.
 • 00:16:14 -Vy jste se teda rozešli?
  -Ne, ne.
 • 00:16:17 Jenom nevím, kde je.
  Prostě zmizela.
 • 00:16:20 V sobotu ráno odsud odjela
  do Olomouce.
 • 00:16:22 Počkej, ona byla zase tady u tebe
  ve Štěpánovicích?
 • 00:16:27 Já vím, co jsi mi říkal.
 • 00:16:29 Pak jsme měli jít večer na koncert
  do divadla, tam nepřišla.
 • 00:16:34 Od tý doby je nedostupná,
  na zprávy nereaguje...
 • 00:16:38 Třeba má vypnutej mobil.
 • 00:16:41 No jo, ale tři dny se neozvala.
  To je divný.
 • 00:16:44 Copak je to poprvé,
  co nereaguje na telefon?
 • 00:16:46 Uvidíš,
  všechno se vysvětlí.
 • 00:16:49 Možná se se mnou chce rozejít
  a jenom se bojí mi to říct.
 • 00:16:54 Zeptal ses u ní doma?
 • 00:16:57 Spolubydlící říká,
  že od pátku je pryč.
 • 00:19:54 Karolínko, Barborko,
  pojďte mi tady odtud.
 • 00:19:57 Šup, šup, šup.
 • 00:20:03 Dobrý den, dobrý den.
 • 00:20:06 TICHÝ ROZHOVOR SE ŠTÁBEM TELEVIZE
 • 00:20:10 Zavraždili tady nějakou slečnu
  a to...
 • 00:20:14 Co je? Co je?
 • 00:20:17 -Major Vitouš, kriminálka.
  -Nemrava.
 • 00:20:20 -Cože?
  -Josef Nemrava.
 • 00:20:22 Žádný zbytečný informace,
  jo?
 • 00:20:31 -Nemravová, dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:20:34 -Tady je náš pan starosta.
  -Dobrý den.
 • 00:20:37 -Major Výrová.
  -Antonín Liška, starosta.
 • 00:20:39 Dobrý den.
  To je můj kolega, kapitán Mráz.
 • 00:20:41 -Liška, těší mě.
  -Mráz.
 • 00:20:43 To je paní Skácelová,
  naše kostelnice.
 • 00:20:44 To ona našla tělo.
 • 00:20:46 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:20:48 -Co tady dělá televize?
  -Promiňte.
 • 00:20:53 Paní Semerádová, to víte,
  pro lidi je to obrovská událost.
 • 00:20:57 -Nic se tu nic neděje...
  -Pardon.
 • 00:21:02 -Doktor už je hotovej?
  -Doktor je hotovej už od rána.
 • 00:21:05 A to ještě nezačal.
  Čeká se na vás a na šéfa.
 • 00:21:13 -Půjdou z toho vzít otisky?
  -To nevím, jestli se kdy
 • 00:21:17 našim technikům podařilo
  sejmout otisky ze svaté hostie.
 • 00:21:20 -Hezká holka.
  -Víme, kdo to byl?
 • 00:21:22 Nenašli jsme žádné osobní věci.
 • 00:21:25 -Co znamenají ta čísla?
  -Vy to nevíte?
 • 00:21:27 -Tři devítky?
  -Ne tři devítky, tři šestky.
 • 00:21:30 Vy jste neviděla
  žádný satanistický film?
 • 00:21:32 Ne.
  Může to být čerstvý tetování?
 • 00:21:35 Horší.
  Podívejte se na tohle.
 • 00:21:38 Kůže je puchýřovitá a rudá.
  Někdo jí to do kůže vypálil.
 • 00:21:43 -Nějaký rituál?
  -To netuším.
 • 00:21:46 Ale nikdy jsem nic takového
  neviděl.
 • 00:21:51 Asi ji před smrtí mučili.
  Ten, co jí to udělal,
 • 00:21:55 musel tu holku
  strašně nenávidět.
 • 00:21:57 -Jak dlouho je mrtvá?
  -Od včerejška.
 • 00:22:18 -Vy ji znáte?
  -Ano.
 • 00:22:28 Konečně vám vzali řidičák
  kvůli chlastu.
 • 00:22:31 -Co?
  -Že jste přijel na kole.
 • 00:23:12 Otče?
 • 00:23:15 Otcové!
 • 00:23:18 Už víme,
  jak se dostali dovnitř?
 • 00:23:21 Tady hlavním vchodem.
  To otevře každej zámečnickém jouda.
 • 00:23:24 Vzadu u hřbitovní branky,
  tam, jak se jde na faru,
 • 00:23:26 tam jsme našli
  čerstvý stopy pneumatik.
 • 00:23:30 Před farou máme teď
  novej kamerovej systém.
 • 00:23:32 -U přechodu.
  -No to je skvělý!
 • 00:23:34 -A ukážete mi ho?
  -Jo.
 • 00:23:36 -Tak pojďte.
  -Prosím.
 • 00:24:09 To byl nápad
  tady doktora Pánka.
 • 00:24:11 Daroval obci kamerový systém,
  který bude dohlížet
 • 00:24:14 na cestu mezi farou a školou.
  -Jak bude dohlížet?
 • 00:24:17 Aby se zvýšila bezpečnost dětí.
  Nedávno tady došlo k nehodě.
 • 00:24:20 Řidič tady srazil holčičku
  a policii se ji nepodařilo najít.
 • 00:24:23 -Kdo sleduje obraz té kamery?
  -No já.
 • 00:24:27 Ale ještě to dovychytávám.
  Takže...
 • 00:24:30 A data z tý kamery
  stahujete jak?
 • 00:24:33 To je bezdrátový signál.
 • 00:24:34 Takže teoreticky
  by se to mělo přenášet
 • 00:24:36 do mýho počítače
  a tam se to ukládá.
 • 00:24:40 Na včerejší noc už jste se
  díval?
 • 00:24:42 No, to ne.
 • 00:24:44 To je kamera jenom
  pro denní snímání.
 • 00:24:46 -Hm.
  -Děti v noci do školy nechodí.
 • 00:24:49 A mohl byste se na to podívat?
 • 00:24:50 Kdyby tam náhodu něco bylo,
  nám by to strašně pomohlo.
 • 00:24:53 -Určitě.
  -Díky.
 • 00:24:54 Pana Pánku, kde vás najdeme,
  kdybychom něco potřebovali?
 • 00:24:57 Dělám na fakultě v Olomouci.
  Přírodovědecký.
 • 00:25:02 Dobře.
 • 00:25:05 Nezlobte se,
  pojedeme vlastním vozem.
 • 00:25:07 Dost na tom,
  že jste byl přítomen výslechu.
 • 00:25:10 Promiňte, jedeme podat svědectví
  dobrovolně?
 • 00:25:13 -Nepotřebujeme žádnou eskortu.
  -Poslyšte...
 • 00:25:16 Viktore?!
  Já myslím, že v tom není problém.
 • 00:25:33 Já tyhle černoprdelníky
  fakt nesnáším.
 • 00:25:38 Jak se tam objímali
  nad tou holkou.
 • 00:25:40 Jedem!
 • 00:26:34 Poslední, co teď potřebujeme,
  aby se nám tady sesypal.
 • 00:26:37 Slibuju, že se nejdřív
  společně pomodlíme.
 • 00:26:41 Pochopila jsem dobře, pane faráři,
  že jste zavražděnou znal?
 • 00:26:44 Ano.
 • 00:26:46 Jmenuje se, nebo jmenovala se
  Veronika Šatavová,
 • 00:26:49 bylo jí 25 let a bydlela v Olomouci
  na Heyrovského ulici.
 • 00:26:53 Vy jste tu slečnu Šatavovou
  znal dobře?
 • 00:26:55 Ano, znal.
 • 00:26:56 A jakou měla vazbu na Štěpánovice,
  když bydlela v Olomouci?
 • 00:26:59 Dovolte mi stručné prohlášení.
 • 00:27:01 Budu mluvit místo Otce Karla,
  protože při jeho rozrušení
 • 00:27:06 není schopen
  prohlášení provést sám.
 • 00:27:20 Loni v létě Otec Karel
  několikrát navštívil
 • 00:27:24 skautský tábor pro mládež
  z dětského domova v...
 • 00:27:33 v Těšíkově u Šternberka.
 • 00:27:35 Aby tam pronesl přednášky
  na duchovní témata.
 • 00:27:41 V té době se Otec Karel
  spřátelil se slečnou
 • 00:27:49 Veronikou Šatavovou, která tam
  pracovala jako vychovatelka.
 • 00:27:54 Po čase toto přátelství
  přerostlo v silný citový vztah,
 • 00:28:00 který po skončení tábora
  se vyvinul v milostný poměr.
 • 00:28:07 ZAHVÍZDÁNÍ
 • 00:28:09 Tyto události znamenaly
  pro Otce Karla velký otřes,
 • 00:28:13 takže se po čase rozhodl,
  že opustí řady církve.
 • 00:28:16 Toto všechno bylo
  slečně Šatavové známo.
 • 00:28:20 Rovněž tak byla seznámena
  s tím,
 • 00:28:22 že jakmile Otec Karel opustí
  církev, uzavřou sňatek.
 • 00:28:28 Já sám jsem o situací Otce Karla
  byl zpraven už od srpna,
 • 00:28:32 kdy se na mě Otec Karel
  obrátil s důvěrou
 • 00:28:35 jako na svého zpovědníka,
  kolegu a taky jako na přítele.
 • 00:28:40 A vy jste mu požehnal!
 • 00:28:42 Na základě svých dosavadních
  zkušeností mohu potvrdit,
 • 00:28:46 že vzájemný vztah obou snoubenců
  nebyl povrchní.
 • 00:28:49 A po vzájemném odděleném
  rozhovoru
 • 00:28:52 jsem se rozhodl Otci Karasovi
  všemožně pomáhat.
 • 00:28:56 A dál jej již nezrazovat,
  aby opustil řady církve.
 • 00:29:01 Lup šup.
  A je to!
 • 00:29:07 Kdy jste viděl
  slečnu Šatavovou naposledy živou?
 • 00:29:16 Ehm...
  Minulý týden v pátek
 • 00:29:19 se Otec Karas se slečnou Šatavovou
  opět sešel
 • 00:29:23 a na konci schůzky se dohodli
 • 00:29:26 na návštěvě koncertu následující
  den.
 • 00:29:30 -Noc jste spolu nestrávili?
  -Prosím?
 • 00:29:35 Ptal jsem se,
 • 00:29:36 jestli jste se slečnou Šatavovou
  nestrávil noc?
 • 00:29:39 Proč vás tohle zajímá?
  Přece to není důležité.
 • 00:29:42 Otázky tady klademe my.
 • 00:29:45 -Ne celou.
  -Jak ne celou?
 • 00:29:48 Nestrávili jsme spolu celou noc.
  Odjela brzy ráno.
 • 00:29:51 A proč tak brzy?
  Proč nejela později?
 • 00:29:54 Protože nechtěla, aby ji někdo
  viděl, jak ode mne odchází.
 • 00:29:58 -A nepohádali jste se spolu?
  -Ne.
 • 00:30:01 My jsme měli koupené lístky
  na koncert na druhý den.
 • 00:30:04 To nevylučuje,
  že jste se chytli.
 • 00:30:06 -Nechytli.
  -Nechytli.
 • 00:30:11 Holku už asi nebaví ta hra
  na schovávanou.
 • 00:30:15 Ponižuje ji to nebo...
  Možná cítí vinu.
 • 00:30:21 Nebo je ze všeho unavená.
 • 00:30:23 A nebo chce na poslední chvíli
  cuknout.
 • 00:30:26 Zpočátku jí to možná přišlo
  zajímavý
 • 00:30:28 sbalit katolického kněze,
  to už je něco.
 • 00:30:33 Ale teď?
 • 00:30:36 Přijde jí to najedou
  tak zavazující!
 • 00:30:40 Najednou si uvědomí,
 • 00:30:42 že je mladá chytrá holka
  se spoustou možností.
 • 00:30:45 A zkrátka jí dojde,
  že už vás nechce mít na krku.
 • 00:30:49 Chce pryč, pryč, pryč.
  Pryč...
 • 00:30:54 Chová se jak posedlá.
  Co?
 • 00:30:58 Tohle vás muselo tnout.
  Vzdal jste se kvůli ní všeho.
 • 00:31:02 Povolání,
  všech těch vašich slibů...
 • 00:31:04 A ona si to nakonec rozmyslí.
  To je rána.
 • 00:31:09 Nic takového se nestalo.
 • 00:31:45 Příští den se tedy
  Veronika Šatavová
 • 00:31:47 na domluvenou schůzku nedostavila,
  říkáte.
 • 00:31:50 Ne, já jsem na ni čekal
  asi dvě hodiny.
 • 00:31:52 Pak jsem jí volal,
  nebrala telefon.
 • 00:31:54 Potom jsem ji hledal v práci,
  doma... Nikde nebyla.
 • 00:32:00 Mohu potvrdit, že Otec Karel měl
  o slečnu Šatavovou vážné obavy.
 • 00:32:04 Dovolíte nyní, pane faráři,
  abychom se tady
 • 00:32:06 na bratra Karla obrátili
  s nějakými otázkami.
 • 00:32:09 Děkuju vám.
  Já bych byl velmi rád,
 • 00:32:12 kdybyste odpovídal sám přímo,
 • 00:32:15 nikoliv prostřednictvím
  svého mluvčího.
 • 00:32:18 Prosím, prosím.
  Tak se ptejte.
 • 00:32:20 Číslice 666.
  Tedy tři šestky za sebou.
 • 00:32:23 Co přesně znamenají?
 • 00:32:28 Obecně je to symbol satana,
  jeho vyznavačů, sympatizantů.
 • 00:32:32 Takže číslice 666 znamenají,
  že Veronika Šatavová
 • 00:32:35 byla ve spojení se satanem.
 • 00:32:37 -Ne.
  -Ne, ne? Co ne?
 • 00:32:40 Ne!
  Tato čísla nic neznamenají.
 • 00:32:42 Před chvíli jste přece řekl,
  že jo.
 • 00:32:45 Ano, ale já znám Veroniku
  velmi dobře a...
 • 00:32:51 Myslíte si, že kdyby tam měla
  namalovanou rudou hvězdu,
 • 00:32:54 tak to automaticky znamená,
  že je komunistka? Nebo...?
 • 00:32:57 Ale tohle není namalovaný.
  Tohle není ani vytetovaný.
 • 00:33:06 Vím jenom, že to tam neměla.
  To je všechno, co vím.
 • 00:33:10 Tohle vypadá, že jí to někdo
  na tělo vypálil.
 • 00:33:16 Jak dlouho se zabýváte vymýtáním
  ďábla, pane faráři?
 • 00:33:20 Církev se vymítáním ďábla
  nezabývá.
 • 00:33:23 Vy jste autorem knihy
  vymítání vymítačů ďábla.
 • 00:33:26 -Ano.
  -Zabýváte se exorcismem?
 • 00:33:29 Ne.
  Církev se exorcismem nezabývá.
 • 00:33:31 Tak proč o tom sepisujete
  učebnice?
 • 00:33:34 -Právě proto.
  -Právě proto proč?
 • 00:33:36 Kdybyste si tu knihu přečetl,
  tak byste možná pochopil,
 • 00:33:39 o čem ta kniha je.
  To není žádná učebnice exorcismu,
 • 00:33:43 ale naopak má vyvrátit mýty
  o exorcismu.
 • 00:33:47 Taky jsem napsal knihu
  o čarodějnických procesech.
 • 00:33:49 A to ještě naznamená,
  že lítám na Petrovy kameny.
 • 00:33:52 -Nelétáte.
  -Ne.
 • 00:33:53 -Viktore...
  -Nelétáte.
 • 00:33:55 Já myslím, že to stačí,
  ne?
 • 00:33:58 Tak proč jste tu knihu
  napsal?
 • 00:34:00 Mýty o exorcismu mají
  své kořeny v dobách,
 • 00:34:03 kdy církev ještě měla potřebu
  strašit lidi satanem a peklem.
 • 00:34:07 A já ve své knize mapuji
  několik případů
 • 00:34:10 takzvané posedlosti ďáblem
  a racionálně je demaskuji.
 • 00:34:16 Protože si myslím,
  že moderní církev
 • 00:34:18 by měla lidem dávat dobro, naději
  a pozitivní příklad.
 • 00:34:23 Jsem rád, že právě vy zmiňujete
  pozitivní osobní příklad.
 • 00:34:30 Oni zrušili celibát?
 • 00:34:33 Jsem to nezaregistroval.
 • 00:34:37 To je typický.
 • 00:34:39 Kecy o lásce k Ježíšovi
  a po mši przníme ministranty.
 • 00:34:44 SMÍCH
 • 00:34:48 Vy zřejmě pracujete
  s principem kolektivní viny.
 • 00:34:51 Kdysi církev
  upalovala čarodějnice,
 • 00:34:54 takže já dneska taky
  upaluju čarodějnice.
 • 00:35:08 Co vy?
  Byl jste v partaji?
 • 00:35:11 Mlátil jste demonstranty?
  Nebo jste byl v milici?
 • 00:35:16 Práskal jste lidi?
  Nebo jste je dokonce mučil?
 • 00:35:20 Já vím přesně, jak to bylo.
 • 00:35:23 Ne ona ďáblem, to vy jste byl
  posedlý tou holkou.
 • 00:35:29 Kde jste si o rozdávali?
  V zákristii?
 • 00:35:34 Nebo přímo na oltáři,
  kde jsme ji našli?
 • 00:35:37 Vy vůbec netušíte,
  co je pro mě kostel.
 • 00:35:39 Že ano?
 • 00:35:41 Tohle by si žádný soudní kněz nikdy
  nedovolil.
 • 00:35:43 A kde tady vidíte nějakého
  soudného kněze?
 • 00:35:46 Já vidím jen takového,
  který zneužil mladou holku,
 • 00:35:49 která je teď mrtvá!
 • 00:35:55 -Zabil jste ji, že jo?
  -To je...
 • 00:35:58 Motiv jste měl, příležitost taky.
  Chtěla od vás odejít...
 • 00:36:02 Tak jste ji držel v kostele.
  Klíče máte.
 • 00:36:07 Myslel jste,
  že je posedlá ďáblem, že?
 • 00:36:09 -Já jsem ji nezabil!
  -Já vás ujišťuju,
 • 00:36:10 že budu o vašem postupu
  informovat pana biskupa!
 • 00:36:14 A já si na vás posvítím,
  jestli nejste spoluviník.
 • 00:36:18 Jestli mě nebo tady Otce Karla
  obviňujte ze zločinu,
 • 00:36:22 pak žádám, aby policie
  okamžitě informovala
 • 00:36:24 arcibiskupský úřad,
  protože ten nám poskytne
 • 00:36:27 právní pomoc
  a ochranu před šikanováním!
 • 00:36:31 Už volám, už volám.
 • 00:37:09 Chci s tebou mluvit.
 • 00:37:10 Ne ty se mnou,
  já s tebou chci mluvit!
 • 00:37:11 -Pojď dál.
  -Fajn.
 • 00:37:19 Co to mělo znamenat?
 • 00:37:20 To se tě chci zeptat já,
  co to mělo znamenat.
 • 00:37:22 V tom případě budeme ctít
  subordinaci
 • 00:37:24 a ty mi vysvětlíš,
  proč jsi vypnula záznam
 • 00:37:26 a svévolně odešla uprostřed
  výslechu?
 • 00:37:27 Co jsi tím sledovala?
  Měl jsem je na lopatě!
 • 00:37:30 Vždycky jsem k tobě cítila
  respekt,
 • 00:37:32 Viktore, ale pracovat
  s tebou nemůžu.
 • 00:37:34 Víš proč?
  Protože ty miluješ výslechy.
 • 00:37:36 Ne ti dva, ale ty jsi inkvizitor!
  Ty si to užíváš.
 • 00:37:39 Tobě je líto,
 • 00:37:41 že už se nemůžou používat palečnice
  nebo španělská bota, co?
 • 00:37:44 Ale ty se bez nich obejdeš,
  protože ty používáš psychoteror,
 • 00:37:47 chytání za slovo, jsi cynický,
  jízlivý,
 • 00:37:50 naprosto bezohledný hulvátský
  a agresivní!
 • 00:37:52 Co ti lidé prožívají
 • 00:37:54 a jestli náhodou nejsou bez viny,
  to je ti úplně jedno!
 • 00:37:56 Důležité jsou výsledky
  a ty ty máš!
 • 00:37:58 Tak o co jde?
 • 00:37:59 Děkuji za uznání.
 • 00:38:00 Výborné výsledky ovšem vykazovalo
  i gestapo!
 • 00:38:02 Ale no tak, Marie...
 • 00:38:05 Člověče, dneska mě napadlo,
  že ty jsi možná nemocný.
 • 00:38:08 A měl bys zajít za psychologem.
 • 00:38:10 Ty jsi totiž rekordman
  v počtu sociálních fobií.
 • 00:38:12 -Nepovídej!
  -No.
 • 00:38:14 -Navíc je radostně pěstuješ.
  -Které například?
 • 00:38:16 Nenávist k vybraným skupinám
  lidí.
 • 00:38:18 A to napříč celým
  společenským spektrem.
 • 00:38:21 Nesnášíš skinheady i anarchisty...
 • 00:38:23 Hele, měřím všem tejným metrem.
  To jsi chtěla říct?
 • 00:38:25 Nenávidíš národnostní menšiny
  bez rozdílu,
 • 00:38:27 lidi jakéhokoliv vyznání,
  členy všech politických stran...
 • 00:38:31 Od dob opoziční smlouvy
  je to všechno jeden gang.
 • 00:38:34 Ani sexuálních odlišností,
  jimiž bys nepohrdal.
 • 00:38:36 Tvoje homofonie je přímo
  vyhlášená!
 • 00:38:38 -Buzny se přede mnou třesou!
  -Slovo lesba zní z tvých úst
 • 00:38:41 jako vulgarismus nejhrubšího
  zrna!
 • 00:38:43 Navíc lesby pro tebe znamenají
  podmnožinu feministek
 • 00:38:46 nebo svobodných matek, učitelek
  a umělkyň.
 • 00:38:49 -Přibližně.
  -Ano.
 • 00:38:50 Na spoustu nežádoucích
  společenských úkazů máš lék.
 • 00:38:53 Pedofily bys všechny vykleštil,
  a to osobně. -To jo.
 • 00:38:56 Ano. A to osobně bez poskytnutí
  sebemenší anestesie,
 • 00:38:59 bezdomovci jsou banda nemakačenků,
  povalečů a flákačů,
 • 00:39:03 co je potřeba je spráskat bičem
  a nahnat je všechny do dolů, viď?
 • 00:39:06 Ty jsi zkrátka drsnej policajt,
  protože grázlové,
 • 00:39:10 co je honíme,
  si lepší zacházení nezaslouží.
 • 00:39:12 Mimochodem,
  ještě pořád jsi mi neřekla,
 • 00:39:14 co měl znamenat ten tvůj odchod?
 • 00:39:16 A co měl znamenat
  ten tvůj výslech?!
 • 00:39:18 Místo toho,
  aby ses od nich něco dozvěděl,
 • 00:39:19 tak je proti sobě poštveš
  a s nimi celý arcibiskupství!
 • 00:39:22 Jestli měl s tou holkou poměr,
  tak potřebujeme jeho spolupráci!
 • 00:39:25 Hele, i kdyby se do toho vložil sám
  papež, já ho dostanu!
 • 00:39:28 Krucinál, ale ty máš na švába mozku
  nebo co!
 • 00:39:31 Hele, Marie,
  nerad to připomínám právě tobě,
 • 00:39:33 ale uvědom si,
  kdo je tady šéf, jo?
 • 00:39:36 Tak, podívej se,
  jestli chceš vyšetřování
 • 00:39:38 týhle vraždy vést ty, tak dobře.
  Já se zabavím jinde.
 • 00:39:42 Jestli chceš, abych vraha našla já,
  tak ho najdu svýma metodama.
 • 00:39:45 Je to jasný?
 • 00:39:47 Beze všeho.
 • 00:39:49 Hele, třeba zjistíš víc,
  když se trochu pomazlíte.
 • 00:39:52 A ještě jedna věc, Viktore.
  Zkus na mě ještě jednou přijít
 • 00:39:55 se subordinací
  a bude to poslední věta,
 • 00:39:57 kterou vyslovíš, než dám výpověď.
 • 00:39:59 -Mluvím jasně?
  -Za toho šéfa se ti omlouvám.
 • 00:40:02 A jako ten šéf bys přesně tohle
  měl v sobě kontrolovat.
 • 00:40:07 Tak, případ je tvůj,
  máš volnou ruku,
 • 00:40:12 Mráz na tom dělá s tebou,
  kdokoliv z oddělení.
 • 00:40:14 -Spokojená?
  -Pánbůh s tebou.
 • 00:40:18 I s tebou, Mařenko.
 • 00:41:08 Tohle je pro vás, jo?
 • 00:41:10 Díky. Tak co?
 • 00:41:15 -Takže oni spolu chodili, jo?
  -Měli se brát.
 • 00:41:18 -Hezký.
  -A co máte vy?
 • 00:41:20 Já mám spoustu tlačenky, klobásy,
  jitrnice, slivovici...
 • 00:41:23 Ale prej je tady nějaká Doulová,
  která chodí do kostela.
 • 00:41:26 Její manžel je úplný hovado.
  Dost ji mlátí.
 • 00:41:29 Faráře byl pokárat.
  Prej to bylo dost vyhrocený.
 • 00:41:32 Tak třeba se chtěl Doula
  pomstít farářovi, ne?
 • 00:41:36 A nebo Doulová dostala za to,
  že měla něco s farářem.
 • 00:41:39 A nebo Doulová se domákla,
 • 00:41:42 že má farář novou kůži
  a chtěla ji sejmout.
 • 00:41:44 Cha cha.
  Teda, vy jste dvojka s Viktorem.
 • 00:41:47 ten je zase přesvědčený,
  že Karas na té zavražděné holce
 • 00:41:49 prováděl exorcismus
  a že se mu to vymklo z rukou.
 • 00:41:52 No, vidíte!
 • 00:41:54 Mluvil jste s tím Doulou?
 • 00:41:56 Sedí tady v hospodě.
  Jdeme za ním.
 • 00:41:58 -Tak mu půjdeme provětrat...
  -Koule!
 • 00:42:00 -Ne, mandle, Mrázi.
  -Dobře.
 • 00:42:06 Dobrý den.
 • 00:42:10 -Dobrý den.
  -Dobrej.
 • 00:42:11 Policie.
  Kterej z nich je Doula?
 • 00:42:13 Ani nevím.
 • 00:42:17 -Cos proved?
  -Cos proved?
 • 00:42:21 Tak pojďte ven.
 • 00:42:25 Kam ho vedete?
 • 00:42:30 -Pojď sem!
  -Nechoď s nima jako ovce.
 • 00:42:35 Prej jste měl problém s farářem.
  O co šlo?
 • 00:42:37 Strkal noc do věcí,
  do kterých mu nic není.
 • 00:42:39 -To je co?
  -Stará mu něco nakecala.
 • 00:42:41 -A co?
  -Jsem jí fláknul.
 • 00:42:44 -A fláknul?
  -Ne.
 • 00:42:46 -Kde jste byl včera v noci?
  -Tak to pozor.
 • 00:42:49 Já jsem...
  Včera jsme tady s chlapáka
 • 00:42:51 oslavovali, byli jsme spolu
  na rybách
 • 00:42:53 a Franta, jako hospodskej,
  nám pak ty ryby tady udělal.
 • 00:42:56 -V kolik jste skočili?
  -To nevím.
 • 00:42:58 Tak šli jsme k Zdenovi,
  pouštěli si nějaký filmy.
 • 00:43:02 Zdena má internet.
 • 00:43:04 -A kdy jste přišel domů?
  -Usnuli jsme u Klimeše.
 • 00:43:07 Teda jako u Zdeny.
  Mám na to svědky.
 • 00:43:10 Šest. Ne sedm svědků.
 • 00:43:14 Tak jo, v pořádku.
  Tak můžete jít.
 • 00:43:17 -Kam?
  -Kam chcete.
 • 00:43:20 -Můžu?
  -No, jakože můžete.
 • 00:43:24 A ještě slovíčko, pane Doulo.
  Dala jsem starostovi
 • 00:43:26 a místní obecní policii pokyn,
  ať průběžně sledují vaši ženu.
 • 00:43:30 Takže ještě jedou
  a půjdeš do tepláků, jasný?
 • 00:43:33 Do těhle ne.
  Upaluj.
 • 00:43:35 Si nemůžete dovolovat!
 • 00:43:37 Vůbec nemáte tušení,
  co my si můžeme dovolovat.
 • 00:43:42 Hajzl.
 • 00:43:49 To jste řekla moc hezky,
  Mařenko.
 • 00:44:31 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:45:21 -Prosím, posaďte se.
  -Děkuju.
 • 00:45:52 -Děkujeme.
  -Tak prosím.
 • 00:45:57 Já si teda dám.
  -Ještě chvilku. -Dobře.
 • 00:46:03 Tak rádi bychom se vás ještě
  zeptali na pár věcí.
 • 00:46:06 Prosím.
 • 00:46:07 Proč od vás slečna Šatavová
  jela to ráno tak brzo?
 • 00:46:11 Jak už jsem říkal, nechtěla,
 • 00:46:12 aby ji někdo viděl,
  jak odchází tady z fary.
 • 00:46:15 Taky měla každou sobotu dopoledne
  zoologický kroužek
 • 00:46:17 pro děti z dětského domova,
  kde sama kdysi vyrůstala.
 • 00:46:21 Tak teď tam pracovala
  jako dobrovolnice.
 • 00:46:24 -Proč jste ji tam nehodil autem?
  -Nechtěla mě kompromitovat.
 • 00:46:28 Kdo o vašem vztahu ještě
  věděl?
 • 00:46:30 Já jsem se svěřoval výhradně
  mému příteli, Otci Stárkovi.
 • 00:46:35 A Veronika o tom neřekla
  nikomu.
 • 00:46:37 -Určitě?
  -Ano.
 • 00:46:40 Víte, to, že pachatel umístil
  tělo do vašeho kostela
 • 00:46:43 jasně naznačuje,
  že spojuje její smrt s vámi.
 • 00:46:45 Pachatel o vašem vztahu
  musel vědět.
 • 00:46:48 Když říkáte pachatel,
 • 00:46:49 tak to znamená,
  že už nejsem podezřelý?
 • 00:46:52 Sledujeme víc vyšetřovacích
  verzí.
 • 00:46:56 -Tak mohl o tom někdo vědět?
  -No, my jsme si mysleli, že ne.
 • 00:47:00 Ale jestli je pravda, co říkáte,
  tak jsme se mýlili.
 • 00:47:04 Máte nějaké nepřátele?
  Co třeba pan Doula?
 • 00:47:07 -Slyšeli jsme o vašem incidentu.
  -No, no, no.
 • 00:47:09 Tak pan Doula, on bije,
  když se opije, manželku.
 • 00:47:13 Ale jinak je to takový
  neškodný žvanil.
 • 00:47:16 Nešťastný alkoholik.
  Myslím, že ten by to neudělal.
 • 00:47:19 Hm.
  A vy jste něco měl s paní Doulovou?
 • 00:47:23 Určitě nic z toho,
  co naznačujete.
 • 00:47:25 -Já nic nenaznačuju.
  -Naznačil jste.
 • 00:47:29 Můj vztah s Veronikou
  byl vážný prohřešek.
 • 00:47:32 Já jsem porušil sliby,
  které jsem dal církvi,
 • 00:47:35 ale jsem jenom člověk,
  jako vy.
 • 00:47:38 A možná ten můj prohřešek
  ve vás utvrzuje obraz o církvi,
 • 00:47:42 který jste si udělal
  na základě různých skandálů,
 • 00:47:44 kdy faráři osahávají,
  zneužívají ministranty,
 • 00:47:47 lžou, jde jim hlavně o majetek...
 • 00:47:49 Ne, pane faráři,
  ne, ne.
 • 00:47:51 Nezlobte se, ale my jsme
  opravdu nechtěli nic naznačit.
 • 00:47:54 Jestli si myslíte,
  že si udržuji harém od té doby,
 • 00:47:57 co jsem jako kněz selhal,
  tak ne.
 • 00:47:59 S paní Doulovou mám přátelský
  vztah,
 • 00:48:02 je to žena, kterou bije manžel
  a já se jí snažím nějak pomoct.
 • 00:48:05 -Dobře, já se omlouvám.
  -No, dobře. Tak!
 • 00:48:09 Dále si myslíme,
  že vrah musel vědět
 • 00:48:13 o vaší činnosti v oblasti
  exorcismu.
 • 00:48:16 -Děkuju.
  -Ano.
 • 00:48:19 Jak už jsem taky říkal,
  já jsem napsal knihu,
 • 00:48:21 která odmítá exorcismus.
 • 00:48:24 Díky tomu mě taky pozvali
  do Českého rozhlasu,
 • 00:48:27 kde proběhla taková zajímavá
  debata, poměrně kontroverzní.
 • 00:48:32 Hm.
  A o čem byla?
 • 00:48:35 Já vám na ni můžu poslat odkaz,
  jestli chcete.
 • 00:48:39 To chceme, ano.
  Děkujeme.
 • 00:48:41 A vy tušíte, jaký byl milostný
  život slečny Šatavové předtím,
 • 00:48:45 než jste se seznámili?
 • 00:48:48 Měla poměr se svým pedagogem
  na vysoké škole, který byl ženatý.
 • 00:48:52 Ale to skončilo
  ještě než jsme se seznámili.
 • 00:48:55 -Jak se jmenoval?
  -To já nevím, nesvěřila se mi.
 • 00:49:00 -Proč?
  -Já nevím, nevím.
 • 00:49:05 On se jí potom ještě
  snažil kontaktovat.
 • 00:49:07 Jí to nebylo příjemné.
 • 00:49:09 -Sešli se?
  -Ne.
 • 00:49:12 -Jste si jistý?
  -My jsme si nelhali.
 • 00:49:17 Takže si nejste jistej.
 • 00:49:21 ZVONÍ MOBIL
 • 00:49:24 Dobře, tak to je všechno.
 • 00:49:28 Ještě jsem se chtěl zeptat.
 • 00:49:30 Já bych se rád přesunul k rodičům,
  protože tady budu končit.
 • 00:49:33 -Tak jestli...
  -Ano. Ne, to vůbec nevadí.
 • 00:49:35 Až ale budete odjíždět,
  tak nás o tom informujte.
 • 00:49:38 Dobře.
 • 00:49:40 Můžu si na chvilku půjčit
  váš mobil?
 • 00:49:42 A proč?
 • 00:49:44 Jak máte uloženou slečnu
  Šatavovou?
 • 00:49:49 Veronika?
 • 00:49:53 Nebo ji tam nemáte?
 • 00:49:56 Vy už jste ji vymazal?
 • 00:50:13 Já mám pocit že vás snad dneska
  všechny něco posedlo.
 • 00:50:16 Šéfa, teď vás...
 • 00:50:19 Já mám zase pocit,
  že jste zapomněla,
 • 00:50:21 že je to náš hlavní podezřelý
  z vraždy.
 • 00:50:23 Ježiš, pitomost.
  A vy to víte stejně dobře jako já.
 • 00:50:26 Vymazal si ji z telefonu.
 • 00:50:29 Všechny přijatý,
  všechny odeslaný zprávy.
 • 00:50:31 Vám to nepřipadá divný?
 • 00:50:37 Dobrý den.
 • 00:51:29 ZVONÍ TELEFON
 • 00:51:40 Čau.
 • 00:51:43 Ne, teď jsem přišel.
 • 00:51:48 Adélka s tím souhlasí?
 • 00:51:54 Můžu ji vidět?
 • 00:51:59 Chci to slyšet od ní.
 • 00:52:02 Dobře.
 • 00:52:04 Kde se sejdeme?
  Někde v centru?
 • 00:52:08 Hm.
  Dobrý. Tak čau.
 • 00:52:36 TELEVIZE NENÍ SLYŠET
 • 00:52:45 V místním kostele svatého Vavřince
  byla dnes ráno
 • 00:52:51 nalezena mrtvá dívka.
 • 00:52:52 O koho se jedná policie
  neřekla.
 • 00:52:54 I tak se nám ale pár podrobností
  k případu podařilo zjistit.
 • 00:52:56 A sice to, že tělo zavražděné leželo
  přímo na hlavním oltáři.
 • 00:52:59 Dokonce to vypadá
  na rituální vraždu.
 • 00:53:02 Podole svědků měla dívka na těle
  popáleniny...
 • 00:53:04 To jsou hovada!
 • 00:53:06 Zda se jedná o dílo jednotlivce
  nebo nějaké náboženské sekty,
 • 00:53:09 to zůstává s otazníkem.
 • 00:53:11 Co víme s určitostí je fakt,
  že na místě byl zadržený
 • 00:53:14 místní farář Karel Karas,
 • 00:53:16 stejně jako známý olomoucký
  monsignor Stárek.
 • 00:53:19 Zda byl ale policií odveden
  farář Karas jako svědek,
 • 00:53:23 nebo jako podezřelý,
  to jsme se, bohužel, nedozvěděli.
 • 00:53:26 I tak zůstáváme na místě.
  Situaci sledujeme.
 • 00:53:31 Paní Semorádová, na místě byl
  zadržený farář Karel Karas.
 • 00:53:35 Znáte ho?
  Co o něm můžete říct?
 • 00:53:37 Velmi dobře ho znám.
 • 00:53:39 Je to velmi chytrý
  a spolehlivý kněz.
 • 00:53:43 A mám k němu naprostou
  důvěru.
 • 00:53:46 A proto nevěřím, že by
  něco takového mohl udělat.
 • 00:53:48 To je absolutně vyloučeno.
 • 00:53:51 Paní Skácelová, údajně měla dívka
  na těle vypálené satanské symboly.
 • 00:53:54 -Můžete to potvrdit?
  -No, to ani nevím.
 • 00:53:58 Já jsem se tam ani pořádně
  nemohla dívat.
 • 00:54:02 Vím, že byly nějaké hostie
  na ní, nebo něco takového.
 • 00:54:08 Já to pořád mám před očima.
  Bylo to strašné.
 • 00:54:14 Zatím toho moc nevíme.
 • 00:54:16 Veronika Šatavová zmizela
  minulý týden v sobotu ráno.
 • 00:54:19 Po pěti dnech
  byla nalezena ve Štěpánovicích
 • 00:54:21 v kostele svatého Vavřince
  zavražděná.
 • 00:54:23 Fotodokumentace je ve zprávě.
  Ale toto je důležitý:
 • 00:54:26 Žádám vás všechny o maximální
  zdrženlivost
 • 00:54:29 při poskytování jakýchkoliv
  informací.
 • 00:54:31 A to především vzhledem k tomu,
  že zavražděná
 • 00:54:33 měla milostný poměr
  s katolickým knězem,
 • 00:54:35 což pro vás po včerejším rozruchu
  patrně není žádná novina.
 • 00:54:39 To se samozřejmě novinářům líbí,
  že jo?
 • 00:54:41 -Zavražděná holka a...
  -A kněz prcíř.
 • 00:54:44 No, to víš, že jo.
  No.
 • 00:54:46 Pro začátek musíme zmapovat
  život zavražděné,
 • 00:54:48 popřípadě její zázemí,
  přátele a tak dále.
 • 00:54:51 Nenašly se žádné její
  osobní věci.
 • 00:54:54 Vyšetřování vedu já
  a kolega Mráz.
 • 00:54:57 Já jsem včera vyslechl
  spoustu lidí ve Štěpánovicích,
 • 00:54:59 ale výsledky nic moc.
 • 00:55:02 Zavražděná bydlela na ubytovně
  v Heyrovského ulici číslo 35
 • 00:55:07 se spolubydlící.
  Její jméno zatím neznáme.
 • 00:55:09 Učila na soukromém gymnáziu
  v Loučné.
 • 00:55:11 Ta spolubydlící by měla být
  její kolegyně.
 • 00:55:14 Vy dva ji najdete
  buď doma nebo v práci
 • 00:55:16 a zajistíte přístup do bytu.
  Potom se vrátíte do školy
 • 00:55:18 a zjistíte všechno,
  co se zjistit dá.
 • 00:55:20 Evangelista. Ve spise je telefonní
  číslo zavražděné.
 • 00:55:25 Pokusíš se vystopovat její mobil
 • 00:55:28 a zjistíš přehled všech SMS
  a hovorů.
 • 00:55:32 Tak. Šrek. Je možný, že zločin
  má sexuální podtext.
 • 00:55:37 Zjistíš, jestli někdo
  ve Štěpánovicích
 • 00:55:40 má záznam v rejstříku
  a jestli se někde kolem
 • 00:55:42 nevyskytují nějací úchylci.
 • 00:55:44 Spacák. Zajistíš koordinací
  všech hlídek na místě činu.
 • 00:55:48 Hledáme kostel a hřbitov.
 • 00:55:51 Kubík. Zavražděná měla odjet
  autobusem
 • 00:55:53 někdy v sobotu brzy ráno,
  ale nejspíš nikdy neodjela.
 • 00:55:56 Najdeš řidiče toho autobusu
  a prověříš to.
 • 00:55:58 Snoopy může dále dělat
  na svých případech.
 • 00:56:01 Pokud ho neodvoláme.
  Další porada tady ve 4 hodiny.
 • 00:56:04 -Nějaký dotazy?
  -Skvělý.
 • 00:56:08 -Díky.
  -Tak jdeme na to.
 • 00:56:56 -Zdravíčko.
  -Brý den.
 • 00:57:01 -Co to je tady?
  -Zahradnictví.
 • 00:57:05 -Chcete nějaký?
  -Ne, děkuju.
 • 00:57:10 Zahradnictví.
 • 00:57:13 -Tak děkuju, nashle.
  -Nashle.
 • 00:57:28 Takže byla uškrcena,
  ovšem před smrtí ji někde drželi.
 • 00:57:31 Podívejte se na tohle.
 • 00:57:33 Tyhle holky o sebe dost dbají
  a tahle má pod paží strniště.
 • 00:57:35 Takže bych to viděl
  na tři čtyři dny.
 • 00:57:37 Doba smrti?
 • 00:57:39 Předevčírem
  mezi 21. a 23. hodinou.
 • 00:57:42 Znásilněna?
 • 00:57:44 To nemohu potvrdit.
  Ejakulát se nenašel.
 • 00:57:46 -Díval jste se pořádně?
  -Prosím?
 • 00:57:48 -Pokračujte.
  -To samozřejmě ukáže laboratoř.
 • 00:57:52 -Možná to byl nějaký deviant.
  -To už je vaše práce.
 • 00:57:55 Já řeknu jo, vy budete hledat
  devianta a pak se ukáže,
 • 00:57:57 že to udělal nějaký zhrzený
  milenec. Tak dál.
 • 00:58:00 Byla svázaná, ovšem nevypadá to,
  že by měla roubík.
 • 00:58:03 Museli ji tedy držet někde,
 • 00:58:05 kde nehrozilo, že ji někdo uslyší
  křičet.
 • 00:58:08 Vzorky jsem poslal do laboratoře,
  ale už podle toho,
 • 00:58:10 co jsem našel já,
  tipoval bych nějakou dílnu
 • 00:58:12 nebo sklad nebo starou fabriku.
  Ve vlasech měla něco jako
 • 00:58:15 kovové piliny
  a na zádech stopy od oleje.
 • 00:58:19 No a teď k těm ranám.
  8krát řada tří šestek.
 • 00:58:23 Asi jste měl pravdu
  s tou cejchovačkou na dobytek.
 • 00:58:26 Rozžhavené železo.
 • 00:58:28 Můžeme tady hledat nějakou
  kovářskou dílnu.
 • 00:58:30 Něco, kde mohli takovou věc
  rozžhavit.
 • 00:58:32 Nebo nějaký opuštěný statek
  na venkově.
 • 00:58:35 Kdo se postará o tělo,
  když neměla žádnou rodinu?
 • 00:58:38 -Měla snoubence, tak asi ten.
  -Ale ten je taky podezřelý.
 • 00:58:41 Tohle nebyla
  obyčejná vražda z vášně.
 • 00:58:44 Podívejte se na tohle.
  Vitální reakce.
 • 00:58:48 -Co to znamená?
  -Že jí to udělali zaživa.
 • 00:58:52 Takže před smrtí.
 • 00:58:59 To je hroznej smrad.
 • 00:59:15 Proč si myslíte,
  že v tom farář nemá prsty?
 • 00:59:17 Protože si nemyslím,
 • 00:59:18 že hned každý kněz musí být
  rovnou deviant.
 • 00:59:21 Tak každý ne.
 • 00:59:24 Já vím, vám nesedí ta vloupačka
  do kostela, co?
 • 00:59:27 Přece, když provedete
  něco takového,
 • 00:59:29 tak se budete chtít zbavit těla
  a všech stop.
 • 00:59:32 A tihle ne.
  Riskují.
 • 00:59:34 Vloupají se do kostela uprostřed
  vesnice, kam je odevšud vidět.
 • 00:59:37 Proč?
  Na tohle musíme najít odpověď.
 • 00:59:41 Takže vrah chce, abychom si
  mysleli, že to udělal farář.
 • 00:59:44 Ale vrah vůbec netuší,
 • 00:59:46 že pro kněze není kostel
  jenom budova nebo kulisa rituálu.
 • 00:59:49 Karas chtěl přece z církve
  vstoupit, ne?
 • 00:59:51 On odchází z církve kvůli lásce
  k Veronice.
 • 00:59:53 V takovou chvíli přece nezhanobí
  kostel.
 • 00:59:56 A tohle samozřejmě vrah netuší.
 • 00:59:57 Jako většina vrahů postrádá
  fantazii.
 • 01:00:00 Asi máte pravdu.
  Těžko si představit,
 • 01:00:02 že by měl farář nějakou mučírnu,
  kde by týral své ovečky.
 • 01:00:06 To je kravina.
  Takže proč v kostele?
 • 01:00:10 Tady nejde jenom o tu vraždu,
  ale i vzkaz Otci Karasovi.
 • 01:00:13 Karas si myslí, že o jeho poměru
 • 01:00:14 nikdo neví a on mu tím vzkazuje,
  že o tom věděl.
 • 01:00:17 Ale na tý vesnici o tom nikdo
  nevěděl. To by báby rozkecaly.
 • 01:00:21 Promiň.
 • 01:00:23 Pane starosto.
 • 01:00:25 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 01:00:27 Tak je všechno v pořádku.
  Děkujeme mockrát.
 • 01:00:28 -Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 01:00:31 Musíme zjistit,
  kdo o tom poměru ještě věděl.
 • 01:00:33 To je cesta k vrahovi.
 • 01:01:49 -Paní Skácelová?
  -Ano.
 • 01:01:52 Dovolte, abych se představil.
 • 01:01:54 Jsem arcibiskupský pověřenec,
  doktor Timotheus Suchý.
 • 01:02:00 Mým úkolem je prověřit
  ony neblahé události,
 • 01:02:02 které se tak tragickým způsobem
  dotkly zdejšího chrámu Páně.
 • 01:02:07 Kdyby to bylo možné, rád bych si
  s vámi o tom chvíli pohovořil.
 • 01:02:10 -Ovšem mezi čtyřma očima.
  -Prosím.
 • 01:04:11 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2015

Související