iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 8. 2016
09:00 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
9393
zhlédnutí

Dobrodružství z půdy

Suvenýr tety Hely

Putování a pátrání po stopách věcí z pradědečkovy truhly

14 min | další Děti a mládež »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dobrodružství z půdy - Suvenýr tety Hely

 • 00:00:04 Děda mi odkázal truhlu.
 • 00:00:06 Ještě než zemřel, mi prozradil,
  že její obsah je skládankou,
 • 00:00:10 která mě dovede ke štěstí.
 • 00:00:12 A věřte, nevěřte, děda mi s tím
  skládáním tak trochu pomáhá.
 • 00:00:26 Suvenýr tety Hely
  ze Žďáru nad Sázavou.
 • 00:00:31 Jak zvláštní řemesla tu lidé mají.
 • 00:00:36 Chráněná krajinná oblast
  Žďárské vrchy.
 • 00:00:38 Nádherný kraj, jako by se
  tady zastavil čas.
 • 00:00:42 Jenže mně volný čas spíše tlačí.
 • 00:00:46 Předsevzal jsem si vrátit
  další předmět z dědova odkazu
 • 00:00:50 původnímu majiteli a jsem zatraceně
  zvědav, koho dneska zase potkám.
 • 00:00:58 Co tady dneska máme?
 • 00:01:00 Suvenýr tety Hely
  ze Žďáru nad Sázavou.
 • 00:01:05 Pilník?
 • 00:01:07 Jak zvláštní řemesla tu lidé mají.
 • 00:01:12 Tak alespoň jednou vím, kde začít.
 • 00:01:14 Ve Žďáru, ve Žďáru.
 • 00:01:16 No jo, ale řemesla
  sedí spíše na venkov.
 • 00:01:20 Já si zpívám cestou necestou
  a už si to štráduju.
 • 00:01:27 Hej, mládenče. Nechceš koupit?
 • 00:01:32 Co mám koupit?
 • 00:01:33 Co asi, moje zboží.
 • 00:01:35 Jdu na trh, ale klidně
  prodám i cestou.
 • 00:01:40 Aha, a co prodáváte?
 • 00:01:42 Prosím tě, co asi,
  samý prvotřídní zboží.
 • 00:01:46 Podívej, nezlomili se
  a jazyčisko tím upiluju.
 • 00:01:52 Vy prodáváte pilníky?
 • 00:01:54 To je tedy náhoda.
 • 00:01:55 Však jsi v kraji pilnikářů.
 • 00:01:58 Ale poslouchej, onehdy se
  v Křižánkách usadil jeden Francouz,
 • 00:02:02 a ten to naučil dělat
  všechny chlapy po chalupách.
 • 00:02:06 Neznáte náhodou výrobce tohohle?
 • 00:02:08 Počkejte, nejste to náhodou vy sám?
 • 00:02:11 Tak třeba jo.
 • 00:02:15 A nevzpomněl byste si alespoň,
  komu jste ho prodal?
 • 00:02:19 Víš, co já jich nadělal?
  Tak chceš koupit nebo ne?
 • 00:02:23 Počkejte, tak alespoň nějakou
  Helu, Helču, Helenu neznáte?
 • 00:02:27 Koupit nic nechceš a vytahuješ
  na mě nějakou ženštinu!
 • 00:02:31 Dej mi pokoj.
 • 00:02:34 Tak to nám to pěkně začíná.
 • 00:02:39 S řemeslem jsem na venkově neuspěl,
  tak zkusím město.
 • 00:02:45 Rozštěpená skála, tak to jsem
  od Žďáru, co by kamenem dohodil.
 • 00:02:51 Ha, konečně živá duše.
 • 00:02:54 Prosím?
 • 00:02:57 Co jste to říkal?
 • 00:02:59 Nekoukej tak vyjeveně,
 • 00:03:01 přesně takového, jako jsi ty,
  hledám už nějakou dobu.
 • 00:03:05 Ale já...
 • 00:03:07 Víš, jak je v takové pustině
  těžké najít přítele a pomocníka?
 • 00:03:14 Promiňte, pane, nebyl jste
  moc dlouho na sluníčku?
 • 00:03:17 To víš, že byl.
 • 00:03:19 Roku 1705 jsem byl za trest vysazen
  na pustém ostrově v Tichém oceáně.
 • 00:03:24 A tam to pralo v jednom kuse.
 • 00:03:27 V Tichém oceáně?
 • 00:03:29 Ostrov, na němž jsem byl vysazen a
  prožil jsem tam 4 roky a 4 měsíce,
 • 00:03:34 než mě náhodou objevili
  a odvezli zpátky do Anglie,
 • 00:03:37 dnes nese moje jméno a patří Chile.
 • 00:03:41 Ale tady jsme
  na Vysočině, podívejte.
 • 00:03:44 To vím taky.
 • 00:03:46 Tak co, budeš mým Pátkem?
 • 00:03:48 Ne, ne, Pátků už jsem měl habakuk,
 • 00:03:51 dovolil bych si ti
  vymyslet nějaké jiné jméno.
 • 00:03:54 Co je po pátku?
 • 00:03:56 Po pátku je sobota, sobotinka...
 • 00:03:58 Budeš Sobotka.
 • 00:03:59 Vy jste Robinson Crusoe?
 • 00:04:01 Vážně, vážně, ty jsi chytrej.
 • 00:04:04 Ty se mi budeš hodit.
 • 00:04:06 Budeš se mi hodit,
  budeš se mi hodit.
 • 00:04:09 Slyšel jsi to? Tam se něco šustlo.
 • 00:04:11 To bude zajíc.
 • 00:04:12 Nadběhneme mu. Pojď, honem.
 • 00:04:15 Jistě, jistě, už běžím.
 • 00:04:18 To určitě, i má dobrodružství
  mají svoje meze.
 • 00:04:26 Tak dělej, dělej, nebo nám uteče.
 • 00:04:28 Ano, já ho nadběhnu.
 • 00:04:31 To určitě, já a lov, to by dopadlo.
 • 00:04:34 Rychle pryč.
 • 00:04:37 Doufám, že se nenaštval
  a neloví mě teď.
 • 00:04:43 Dědo.
 • 00:04:46 Před kýmpak utíkáš dnes?
 • 00:04:49 Dědečku, představ si to,
  Robinson na Vysočině.
 • 00:04:52 Co se divíš hochu?
 • 00:04:54 V nedaleké Moravské Svratce
  se narodil Josef Věromír Pleva,
 • 00:04:58 spisovatel.
 • 00:05:01 Kdo že se tu narodil?
 • 00:05:02 Robinson určitě ne.
 • 00:05:04 Mladý muži, uchop své nevychované
  vychování a nech mě domluvit.
 • 00:05:09 Počkej.
 • 00:05:10 No tak Pleva převyprávěl příběh
  o skotském námořníkovi
 • 00:05:14 Alexandru Selkirkovi, alias
  Robinsonovi Crusoe, do češtiny.
 • 00:05:18 Zřejmě tak chtěl zajistit
  příběhu nadčasovost.
 • 00:05:25 Počkej a jak to všechno
  souvisí s mou hádankou?
 • 00:05:28 Víc, než si myslíš, chlapče.
 • 00:05:30 Josef Věromír Pleva
  byl původním povoláním učitelem.
 • 00:05:33 A psal knihy. Ovšem předtím
  se vyučil knihařem, chápeš?
 • 00:05:38 Ne. Mám přece pilník.
 • 00:05:40 Tak teda jinak: Ve Žďáru
  nad Sázavou je muzeum čeho?
 • 00:05:46 Pilníků?
 • 00:05:47 Co měla teta Hela společného
  s pilníky a jejich muzeem?
 • 00:05:51 Propánakrále, chlapče, mysli!
 • 00:05:54 A nemotej Helu s pilníkem,
  a kdo ví s čím ještě.
 • 00:05:57 Teta Hela četla a četla
  a četla a četla a četla...
 • 00:06:02 až se hory zelenaly.
 • 00:06:06 Leda bych ho vzal za ruku
  a na místo dovedl.
 • 00:06:11 Jsem se do toho nějak zamotal.
 • 00:06:16 Alespoň že vím, kudy do Žďáru.
 • 00:06:18 To jsou mi rady, zelené hory, muzea
  pilníků a vím já, čeho všeho ještě.
 • 00:06:31 V dávných dobách pokrýval
  hranice Čech a Moravy
 • 00:06:34 neproniknutelný les.
 • 00:06:36 První osadníci začali les
  vypalovat, tedy žďářit. Odtud Žďár.
 • 00:06:41 Že leží nad řekou Sázavou
  už asi nemusím zmiňovat.
 • 00:06:47 Za svou dnešní krásu město vděčí
  architektu Janu Blažeji Santinimu.
 • 00:06:52 Podle jeho návrhu
  zde vznikla řada staveb.
 • 00:06:55 Například tenhle Dolní hřbitov,
  postavený pro oběti moru,
 • 00:06:59 který se ale Žďáru naštěstí vyhnul.
 • 00:07:01 Santiniho nejznámější stavbou
  je ovšem kostel na Zelené hoře.
 • 00:07:09 Až se hory zelenaly.
  Tak takhle to děda myslel.
 • 00:07:18 Kostel sám stojí
  na půdorysu pěticípé hvězdy.
 • 00:07:21 A pětka se tu opakuje
  hned několikrát.
 • 00:07:24 Do areálu vede pět vchodů,
 • 00:07:27 uvnitř chrámu je
  5 kaplí a 5 oltářů.
 • 00:07:41 Že by kvůli mému obvyklému
  zobrazování s korunou z pěti hvězd?
 • 00:07:48 Jan Nepomucký, světec.
 • 00:07:52 A českému lidu nejmilejší.
 • 00:07:54 Dobrý den, já jsem Tomáš.
 • 00:07:56 Vida, chlapče, zdá se,
  že o mně toho hodně víš.
 • 00:08:03 Ano, býval jste zpovědníkem
  královny Žofie,
 • 00:08:06 manželky krále Václava IV.
 • 00:08:08 Jelikož jste nechtěl prozradit,
  z čeho se Žofie zpovídala,
 • 00:08:12 tak vás krutě mučili a nakonec
  vás shodili z Karlova mostu.
 • 00:08:16 Ale kdepak zpovědník.
 • 00:08:17 Zastával jsem úřad generálního
  vikáře arcibiskupa pražského.
 • 00:08:22 Při sporu Václava IV.
  s arcibiskupem Jenem z Jenštejna,
 • 00:08:27 jsem se postavil
  na Jenštejnovu stranu.
 • 00:08:30 Pardon, nechtěl jsem vás
  rozrušit, omlouvám se.
 • 00:08:33 Ale, to je v pořádku,
  vždyť šlo o vysokou politiku.
 • 00:08:40 Pojď, půjdeme se tam podívat.
 • 00:08:44 Tak jo.
 • 00:08:48 Nezbylo, než přijmout.
 • 00:08:50 A teď, co nyní vím
  o kostelu na Zelené hoře:
 • 00:08:53 Začal se stavět v roce 1719
 • 00:08:56 právě v době, kdy byl
  otevřen hrob Jana Nepomuckého
 • 00:09:00 v katedrále svatého Víta a v něm
  byl nalezen jeho neporušený jazyk.
 • 00:09:05 300 let po jeho smrti,
  všichni to považovali za zázrak,
 • 00:09:09 tomu se nelze divit.
 • 00:09:19 To jsem nečekal.
 • 00:09:24 Kam vedou tvé další
  kročeje, chlapče?
 • 00:09:27 Tak, to bych taky rád věděl, pane.
 • 00:09:30 Rád ti ukážu cestu víry.
 • 00:09:32 Pokračuj dolů do města k místnímu
  klášteru a bůh tě provázej.
 • 00:09:44 Vrátíme se k tématu.
 • 00:09:46 Proč Hela potřebovala
  k náruživému čtení pilník?
 • 00:09:49 To pořád nevím.
 • 00:09:52 Tak zkusím, co říkal Jan.
 • 00:09:56 To jsem blázen, tohle
  všechno a dole rybník.
 • 00:10:06 Klášter ve Žďáru nad Sázavou
  patřil cisterciáckému řádu
 • 00:10:10 a poté rodu Kinských.
 • 00:10:11 Tedy z kláštera se stal zámek.
 • 00:10:19 Á, muzeum knihy.
 • 00:10:22 Tak Pleva se učil knihtiskařem,
  Hela ráda četla.
 • 00:10:26 Kraj zvláštních řemesel.
 • 00:10:29 Ten pilník mi tam
  pořád nějak nesedí.
 • 00:10:32 Tak to zkusím vevnitř.
 • 00:10:37 Jediné muzeum svého druhu u nás.
 • 00:10:40 Mapuje zapisování
  všeho druhu od plenek.
 • 00:10:43 Písmenka se škrabala do hlíny,
  tesala do kamene,
 • 00:10:46 psala na papyrus a pergamen.
 • 00:10:49 Knihy se opisovaly ručně,
  hlavně mnichy v klášterech.
 • 00:10:53 Šlo to dost pomalu,
  a také proto byly knihy vzácné.
 • 00:11:02 Hm, knížky na řetězech.
  Že by proto ten pilník?
 • 00:11:10 Snad není teta Hela zlodějka.
 • 00:11:12 Á, dobrej, dobrej.
 • 00:11:19 Koukám, že tě to zaujalo, co?
 • 00:11:21 Ano, ano.
 • 00:11:24 To se dneska moc nevidí, co?
 • 00:11:26 Dneska je to samý počítač.
 • 00:11:28 Ale prosím tě...
 • 00:11:31 Mně nikdo nerozumí.
 • 00:11:33 Říkám, nemel tady nesmysly
  a pojď se podívat vedle,
 • 00:11:37 ukážu ti svoji dílnu.
 • 00:11:48 Ruční tiskařský lis
  vynalezl kolem roku 1440
 • 00:11:51 německý tiskař Johannes Gutenberg.
 • 00:11:55 Před tím byl knihtisk
  hrozná piplačka,
 • 00:11:59 ovšem Gutenbergův lis
  vytiskl celý arch najednou,
 • 00:12:04 což byla naprostá bomba.
 • 00:12:09 Obkoukal to od starších lisů
  na víno a olivy,
 • 00:12:12 jaké se užívaly už ve starověku.
 • 00:12:22 Jednoduchý nápad, a jakou
  to udělalo díru do světa.
 • 00:12:26 Čistá práce to rozhodně...
 • 00:12:28 Není to čistá práce, není!
 • 00:12:31 Á, tiskařská čerň?
 • 00:12:33 No, hrozně to zalézá za nehty
  a vždycky to musím čistit pilníkem.
 • 00:12:37 Pilníkem to musím čistit.
 • 00:12:39 Viktoria! Není to náhodou váš?
 • 00:12:42 Můj pilníček,
  co jsem se ho nahledal.
 • 00:12:51 Vždycky, když mi nějaké písmenko
  nesedělo, tak jsem si ho přibrousil
 • 00:12:56 a černotu mezi prstama vyčistil.
 • 00:13:04 Kdes ho našel?
 • 00:13:08 No, teta Hela.
 • 00:13:09 Hela? To byla tedy...
 • 00:13:12 Mně nikdo nerozumí.
 • 00:13:14 ... to byla čtenářka,
  ona tady vždycky seděla
 • 00:13:18 a všechno co jsem vytiskl,
  tak ona hned přečetla.
 • 00:13:27 Co já bych ti za to jenom dal?
 • 00:13:30 Aha!
 • 00:13:30 Tohleto, už to nebudu potřebovat.
 • 00:13:36 Vezmi si to a padej.
 • 00:13:37 Nevidíš? Mám moc práce.
 • 00:13:47 Tak nashle.
 • 00:13:52 Záhada vyřešena.
 • 00:13:55 Ale proč si teta Hela půjčila
  od knihtiskaře zrovna pilníček,
 • 00:13:59 to už se asi nikdo nedozví.
 • 00:14:01 Zástěra umazaná od tiskařské černi,
  další kousek do sbírky.
 • 00:14:08 Jak mě tohle přivede ke štěstí?
 • 00:14:13 Štěstí?
 • 00:14:15 Štěstí, to je poznání, chlapče.
 • 00:14:21 Skryté titulky: Hana Riedlová,
  Česká televize 2013

Související