iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 2. 2013
10:05 na ČT2

1 2 3 4 5

37 hlasů
46054
zhlédnutí

Tajemství železnic

Projížďka "továrnou na smrt"

Jižní Morava

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Tajemství železnic - Projížďka "továrnou na smrt"

 • 00:00:31 Milí diváci,
  možná si vzpomínáte,
 • 00:00:32 že když jsme TAJEMSTVÍ ŽELEZNIC
 • 00:00:34 točili v Praze,
  tak jsem poznamenal -
 • 00:00:36 to zas přijde z Brna dopisů.
 • 00:00:39 Měl jsem pravdu.
 • 00:00:40 Např. do Brna přijel první vlak
  v době,
 • 00:00:44 kdy v Praze nebyly ani koleje.
 • 00:00:46 Že tu taky mají Hlavní nádraží,
  a přitom přes něj nemusí jezdit
 • 00:00:50 tisíce aut jako v Praze.
 • 00:00:52 Že to brněnské je hezčí,
  člověk se tam dostane tramvají,
 • 00:00:55 že mají vedle poštu atd.
 • 00:00:57 Prostě končím tuto kapitolu.
 • 00:00:59 Na začátek dnešního dílu
  vám prozradím tajemství:
 • 00:01:03 jižní Morava, po které budeme
  cestovat, není jen Brno.
 • 00:01:11 To zas přijde z Brna dopisů...
 • 00:01:22 Ale přehoďme výhybku
  a vraťme se zpět na jižní Moravu,
 • 00:01:25 kde mohou železniční nadšenci nalézt
  spoustu zajímavých
 • 00:01:28 a někdy i tajemných míst,
  jakými jsou např. Diana,
 • 00:01:32 bývalá válečná továrna na smrt,
  legendární ivančický viadukt,
 • 00:01:37 romantická lokálka
  do Lednicko-valtického areálu
 • 00:01:40 a také ratíškovická velodráha.
 • 00:01:44 Začneme ale na brněnském Hlavním
  nádraží nebo jak říkají Brňané
 • 00:01:47 "na brněnské roli".
 • 00:01:57 Brňané se mohli poprvé svézt vlakem
  taženým parní lokomotivou
 • 00:02:03 na podzim 1838, kdy Severní dráha
  dala do provozu úsek tratě
 • 00:02:11 z Brna do Rajhradu a pořádala
  pro Brňany výletní jízdy.
 • 00:02:18 Se zahájením provozu na celé trati
  z Vídně do Brna došlo 7.7.1839,
 • 00:02:26 kdy do Brna dorazily
  4 slavnostní vlaky obsazené
 • 00:02:32 VIP hosty, pro něž brněnský starosta
  uspořádal v Redutě na Zelném trhu
 • 00:02:38 slavnostní oběd.
 • 00:02:40 Po obědě se hosté rozhlédli po městě
  a nastoupili na zpáteční cestu,
 • 00:02:46 která neskončila úspěšně,
  protože v Rajhradě došlo
 • 00:02:50 k 1. železniční nehodě
  na našem území,
 • 00:02:53 když 3. vlak v pořadí narazil
  na předchozí vlak,
 • 00:02:57 který tam zůstal stát.
 • 00:02:59 Železniční trať vedoucí z Vídně
  přes Břeclav do Brna byla
 • 00:03:03 projektována státní firmou
  c. a k. mocnářství
 • 00:03:06 Severní dráhy císaře Ferdinanda,
  a jelikož to bylo za císaře pána,
 • 00:03:10 tak to byla ještě firma šetrná.
 • 00:03:13 A proto se rozhodla postavit brněnské
  nádraží téměř kilometr
 • 00:03:16 od tehdejších městských hradeb.
 • 00:03:19 Důvod Đ vyhnula by se tak
  financování mostu přes řeku Svratku.
 • 00:03:23 Proti tomu se postavil tehdejší
  brněnský starosta Richl,
 • 00:03:29 který v emotivním projevu
  přesvědčil zastupitele,
 • 00:03:33 aby souhlasili se značným příspěvkem
  na to,
 • 00:03:37 aby dráha šla až k brněnským hradbám,
 • 00:03:40 tj. do míst, kde dnes je
  5. a 6. nástupiště,
 • 00:03:44 k Ferdinandově bráně,
  u ústí dnešní ulice Masarykovy.
 • 00:03:51 Díky této částce,
  kterou město přislíbilo,
 • 00:03:54 se vedení Severní dráhy rozhodlo,
  že provede dráhu až k městu,
 • 00:03:59 což vyžadovalo postavit
  mezi hradbami a řekou Svratkou
 • 00:04:04 nákladný viadukt,
  který byl chloubou této dráhy
 • 00:04:09 a byl to viadukt se 72 oblouky.
 • 00:04:13 Dnes z těch oblouků zůstal
  jen několik přes řeku
 • 00:04:17 a pak asi tři, ostatní byly
  v 90. letech zasypány.
 • 00:04:22 Pomníkem vítězství starosty Richla
  byla budova nádraží.
 • 00:04:26 Tedy prvního brněnského nádraží.
 • 00:04:29 Jejím architektem byl
  Antonín Jüngling.
 • 00:04:32 A protože se tehdy počítalo s tím,
  že přes Brno železnice dále
 • 00:04:36 pokračovat nebude,
  byla nádražní empírová budova
 • 00:04:39 situována kolmo ke kolejím.
 • 00:04:43 V r. 1843 byla schválena stavba tratě
  z Brna do České Třebové,
 • 00:04:50 kde měla navázat na dříve
  zahájenou stavbu
 • 00:04:53 olomoucko-pražské dráhy.
 • 00:04:55 Bylo rozhodnuto,
  že nádraží bude průjezdné,
 • 00:04:58 proto Jünglingova budova,
  teprve 10 let stará,
 • 00:05:02 musela být zbořena
  a místo ní vznikla budova
 • 00:05:05 situovaná podél koleje.
 • 00:05:07 Autorem byl opět architekt Jüngling,
  který budovu navrhl
 • 00:05:12 v pozdně klasicistním slohu
  se střední nižší částí,
 • 00:05:17 s dominující hodinovou věžičkou,
  podobně jako tomu bylo v Praze,
 • 00:05:21 a 2 dvoupatrovými bočními křídly.
 • 00:05:25 V této podobě mohli Brněnští
  své nádraží vídat dalších
 • 00:05:28 40 let, než bylo opět přestavěno.
 • 00:05:33 Na konci 90. let 19. století nádraží
  nestačilo provozním podmínkám
 • 00:05:41 a bylo žádoucí nádraží rozšířit.
 • 00:05:46 Projektanty byli architekt Uhl
  a Ehm,
 • 00:05:50 kteří vybourali střední nižší část
  s hodinovou věžičkou
 • 00:05:55 a nahradili rozměrným
  vestibulovým traktem
 • 00:05:58 v novobarokním slohu.
 • 00:06:00 Po obou stranách byly postaveny
  2 hodinové věže.
 • 00:06:04 O jednu z nich obyvatelé Brna přišli
  v roce 1944 při spojeneckém náletu
 • 00:06:10 na místní zbrojovku.
 • 00:06:12 A o samotné nádraží se vlastně teď
  bojuje taky.
 • 00:06:15 A je nutno podotknout,
  že nápad přesunout
 • 00:06:17 hlavní železniční tepnu dál
  od centra není tak úplně nový.
 • 00:06:22 To bylo už za 1. republiky
  a v té době to bylo legitimní -
 • 00:06:26 jednak proto, že parní lokomotivy
  kouřily a dělaly hluk,
 • 00:06:32 jednak proto, že železnice
  jako dopravní prostředek
 • 00:06:35 neměla konkurenci a případní
  cestující by se přizpůsobili.
 • 00:06:41 V neposlední řadě taky proto,
  že v euforii první republiky
 • 00:06:45 se předpokládalo, že Brno jako
  hlavní město Moravy
 • 00:06:47 doroste do velikosti
  600 tisíc obyvatel.
 • 00:06:51 Což se prozatím nestalo,
  navíc s nádražím by se muselo
 • 00:06:54 přesunout i hlavní křížení
  městské dopravy Brna,
 • 00:06:57 a už vůbec není jisté,
  jak by cestující reagovali na to,
 • 00:07:01 že by k nové "roli" museli dojíždět
  speciálně postaveným "šmirglem",
 • 00:07:06 teda "šalinou",
  myslím tramvajovou linkou.
 • 00:07:09 A taky není zcela jasné,
  proč by měla být stávající budova
 • 00:07:13 nabídnuta ke komerčním účelům.
 • 00:07:16 Uvidíme, jak to nakonec
  s "brněnskó roló" dopadne.
 • 00:07:19 Třeba bude mít jednou Brno
  svůj Těšnov jako Praha.
 • 00:07:22 Ale opusťme Brno, Prahu a Těšnov
  a vydejme se do Tišnova.
 • 00:07:26 Odhalím vám tam tajemství,
  ze kterého běhá mráz po zádech.
 • 00:07:30 Umíte si představit,
  že takové jméno, jako je Diana,
 • 00:07:34 může být synonymem smrti?
 • 00:07:38 Vydáte-li se vlakem z Brna
  do Havlíčkova Brodu,
 • 00:07:41 tak hned za Tišnovem projedete
  3 tunely.
 • 00:07:45 Ty tady ovšem v roce 1885,
  kdy tato trať vznikla, nebyly.
 • 00:07:50 Vlaky tehdy totiž jezdily
  trochu jinudy.
 • 00:07:53 Ale jak říkají železničáři:
  "Trať celou tu dobu nějak blbla."
 • 00:07:59 A tak bylo koncem 30. let
  20. století rozhodnuto,
 • 00:08:01 že bude přestavěna, posunuta
  a že na ní budou vyhloubeny
 • 00:08:05 již zmiňované tunely.
 • 00:08:08 V r. 1938 se začalo stavět,
  pak přišel Mnichov
 • 00:08:12 a přes noc přišla spousta
  stavebních firem,
 • 00:08:14 která stavěla tehdejší opevnění,
  o práci.
 • 00:08:19 Jelikož tady práce skomíraly
  a lidí byl nedostatek,
 • 00:08:21 byly firmy nasazeny sem.
 • 00:08:23 A ve stavbě se pokračovalo
  i za okupace.
 • 00:08:26 Dokonce byly tunely rozšířeny.
 • 00:08:28 Z Berlína totiž tenkrát přišel příkaz
  vybudovat dvoukolejnou trať.
 • 00:08:32 Jenže...
 • 00:08:35 V r. 1942 byly veškeré práce
  na stavbách zastaveny
 • 00:08:40 ve prospěch vojenské výroby.
 • 00:08:42 V r. 1943 byla zničena továrna
  na meserschmity
 • 00:08:49 ve vídeňském Novém městě.
 • 00:08:51 Ještě tentýž rok se tu objevili
  muži v německých uniformách,
 • 00:08:55 prováděli průzkum
 • 00:08:56 a začala se budovat továrna Diana
  v tunelech.
 • 00:09:00 Začalo se betonovat,
  prováděly se tam rozvody vody,
 • 00:09:04 stlačeného vzduchu,
  budovala se úzkorozchodná dráha.
 • 00:09:09 Od poloviny roku 1944 byla továrna
  na výrobu stíhaček
 • 00:09:13 už v plném provozu a nuceně nasazeno
  zde bylo přes 9 tisíc dělníků.
 • 00:09:19 Samozřejmě pracovali na směny,
  i když jen na dvě - 12hodinové.
 • 00:09:25 V tunelu za mnou jich mělo pracovat
  2 000.
 • 00:09:29 Aby to bylo možné,
  udělalo se tam 2. patro
 • 00:09:32 dřevěnou konstrukcí.
 • 00:09:34 Byl tam dřevěný strop
  a výrobní plocha se zvýšila.
 • 00:09:39 V nejdelším tunelu u Dolních Louček,
  s krycím názvem Storch, Ursula
 • 00:09:43 anebo taky Verk I.,
  se vyráběly trupy letadel.
 • 00:09:47 Šlo o pásovou výrobu
  v tunelových podmínkách.
 • 00:09:50 Na začátku byl holý skelet
 • 00:09:52 a na konci se kontrolovala vysílačka.
 • 00:09:55 A tudy se hotové kusy spouštěly
  do údolí.
 • 00:09:58 Druhý tunel nebyl přepažen
  na poschodí.
 • 00:10:01 Vyráběla se tam totiž křídla,
  a tak byl potřebný prostor.
 • 00:10:05 A v přízemí třetího tunelu se
  kompletovala hydraulika.
 • 00:10:09 Zajímavá byla činnost ve 2. patře
  tunelu, která je dodnes záhadná.
 • 00:10:15 Tradovalo se, že se tam měla vyvíjet
  tajná zbraň.
 • 00:10:19 Podle pamětníků se tam prováděly
  zkoušky s nějakými střelami,
 • 00:10:22 asi se jednalo o střely
  na procházení betonem atd.
 • 00:10:29 Podobalo se to zkouškám
  protipancéřové munice.
 • 00:10:33 Lidé pracující v Dianě byli ubytováni
  v nedalekém
 • 00:10:35 pracovním táboře na samotě Kutiny,
  kde bylo postaveno 28 baráků,
 • 00:10:41 přičemž jeden obývalo
  až 160 dělníků.
 • 00:10:45 Samozřejmě že zde byla také kuchyně,
  jídelna, "odvšivovna",
 • 00:10:49 ošetřovna a barák
  pro policejní ostrahu.
 • 00:10:52 Část tábora se dochovala dodnes
  a byla přestavěna na hospody
 • 00:10:56 nebo ubytovny pro turisty.
 • 00:10:59 Na původní samotu Kutiny vedla
  úzkorozchodná drážka z Tišnova,
 • 00:11:04 která byla postavena pro zásobování
  materiálem,
 • 00:11:07 vozily se na ní potraviny,
  pošta.
 • 00:11:11 Vedla od tišnovského nádraží
  přibližně v trase dnešní trati.
 • 00:11:15 Touto drážkou se nikdy nedopravovaly
  hotové výrobky proto,
 • 00:11:19 že drážka měla 760 mm
  a nebyla by zajištěna stabilita.
 • 00:11:25 Navíc byla drážka udělána
  tak nekvalitně,
 • 00:11:28 že budila podezření, že to dělali
  naši dělníci Němcům naschvál.
 • 00:11:34 Také na továrnu Diana čekal
  její konec.
 • 00:11:36 Přišel čas, který přál zase o trochu
  víc cestování než válčení,
 • 00:11:41 a tak bylo strojní vybavení továrny
  demontováno Rudou armádou
 • 00:11:45 a zabaveno coby válečná kořist.
 • 00:11:48 Prý nejen Rusové si tady naloupili.
 • 00:11:52 V okolí stojí spousta kůlen, skleníků
  a bazénů, které byly postaveny
 • 00:11:57 z plechů, součástek
  a hydraulických komponentů,
 • 00:12:00 které byly určeny
  na výrobu stíhaček.
 • 00:12:03 Takové malé české znárodnění.
 • 00:12:06 Abychom nekončili tak male česky,
  podíváme se na tu nádheru za mnou.
 • 00:12:13 Most Míru se klene hned za prvním
  z "válečných" tunelů nad obcí
 • 00:12:17 Dolní Loučky.
 • 00:12:18 Jeho stavba započala v roce 1939,
  dokončen však byl až v 50. letech.
 • 00:12:24 Je 30 m vysoký, 300 m dlouhý
  a 110m rozpětí jeho hlavního
 • 00:12:30 železobetonového oblouku je jedním
  z největších v Evropě
 • 00:12:34 a vůbec největším v ČR.
 • 00:12:36 Při jeho stavbě bylo poprvé
  v dějinách mostního stavitelství
 • 00:12:39 u nás použito trubkového lešení.
 • 00:12:42 Spotřebováno bylo tehdy
  na 170 km trubek.
 • 00:12:46 To muselo být trubek...
 • 00:12:48 Trubka by mohl být nešikovný
  moderátor,
 • 00:12:51 který se za dalším tajemstvím
  vydá z mosta do prosta.
 • 00:12:56 To se mi nemůže stát,
  protože já se za tajemstvím
 • 00:13:00 vydám z mosta do mosta.
 • 00:13:03 Jako na most.
 • 00:13:05 Z mosta na most.
 • 00:13:07 Když to neřeknu dobře,
  tak se dostanu z mosta pod most.
 • 00:13:11 A tam zůstanu na věky.
  Ale to nechme být.
 • 00:13:13 Teď vás česká po loučském viaduktu
  ten ivančický. Jdeme!
 • 00:13:36 Když se řekne Ivančice,
  každého napadne,
 • 00:13:38 že se jedná o rodiště herce
  Vladimíra Menšíka.
 • 00:13:42 Ale možná málokdo ví,
  že zde stojí ivančický viadukt.
 • 00:13:48 Jestli se nepletu,
  to je on.
 • 00:13:51 Je, ale s tím Menšíkem bychom
  to mohli říct obráceně,
 • 00:13:56 protože ten most je starší -
  je z r. 1870
 • 00:14:00 a Vladimír Menšík ho o 10 let přežil,
 • 00:14:04 protože po 108 letech existence
  tohoto mostu přestal sloužit
 • 00:14:09 svému účelu a byl nahrazen novým,
  který je v jeho sousedství,
 • 00:14:15 a začala se řešit otázka,
  co s mostem,
 • 00:14:18 který už neslouží dopravě.
 • 00:14:22 Jednalo se o technickou památku
  1. řádu,
 • 00:14:26 ale nikdo neměl dost peněz
  na jeho udržování
 • 00:14:29 a na zajištění bezpečnosti,
  takže postupně chátral,
 • 00:14:32 až byl rozebrán a v r. 1999 zůstalo
  jen poslední mostní pole
 • 00:14:39 s jediným pilířem
  jako technická památka.
 • 00:14:44 A že se skutečně jedná
  o technickou památku,
 • 00:14:46 je naprosto neoddiskutovatelné.
 • 00:14:48 Ivančický most byl totiž
  se svými 373 m na délku a 48 m
 • 00:14:54 na výšku největším železničním mostem
  v c. a k. mocnářství.
 • 00:14:59 A nejen to, byl také prvním viaduktem
  s celoželeznou konstrukcí,
 • 00:15:03 stal se tedy navěky legendárním.
 • 00:15:06 S legendárností bych přibrzdil,
  spíš se k němu váže řada legend.
 • 00:15:14 Jedna z legend praví,
  že autorem projektu
 • 00:15:18 na ivančický viadukt je
  Gustave Eiffel,
 • 00:15:20 architekt Eiffelovy věže.
 • 00:15:23 To je legenda,
  ve skutečnosti to bylo jinak.
 • 00:15:28 Projekt vznikl v technické kanceláři
  rakouských státních drah,
 • 00:15:35 ale nutno přiznat,
  že v rodném listě cosi
 • 00:15:38 francouzského měl.
 • 00:15:40 Most montovaly a dodaly
  francouzské firmy,
 • 00:15:43 protože společnost Státní dráhy
  na jeho postavení vypsala
 • 00:15:46 veřejnou soutěž,
  v níž nejvýhodnější nabídku podaly
 • 00:15:50 2 francouzské firmy - jedna vyrobila
  díly, druhá provedla montáž.
 • 00:15:59 Rychlost realizace stavby je dodnes
  obdivuhodná.
 • 00:16:02 Pouhých 30 mužů most postavilo
  za 150 dnů. Bez jeřábů!
 • 00:16:08 Ty totiž neměli.
  A jak to dělali?
 • 00:16:11 Na jedné straně údolí montovali
  mostovku
 • 00:16:13 a pomocí kladek ji posouvali
  centimetr po centimetru na již
 • 00:16:17 vztyčené pilíře.
 • 00:16:20 Bajce o tom,
  že most projektoval ing. Eiffel,
 • 00:16:24 podlehl i významný historik
  profesor Josef Hons,
 • 00:16:29 který ve své knize
  "Velké mosty světa" z r. 1996
 • 00:16:34 napsal, že rakouští inženýři,
  když navštívili světovou výstavu
 • 00:16:38 v Paříži, tak tam obdivovali
  Eiffelův příhradový most,
 • 00:16:42 který se klenul nad výstavištěm.
 • 00:16:45 Zalíbil se jim, zakoupili ho,
  nechali ho rozmontovat,
 • 00:16:49 dovézt na staveniště
  a tady ho smontovat na pilířích.
 • 00:16:54 Ke vší úctě k panu profesorovi
  bych řekl "bez komentáře".
 • 00:16:58 Nemůžu si pomoct - určitá podobnost
  s Eiffelovkou tu je.
 • 00:17:03 I architektonická.
 • 00:17:04 Opravdu nemůže být autorem
  pan Eiffel?
 • 00:17:07 Neříkejte mi, že si v Ivančicích
  někdo vymyslel,
 • 00:17:10 že to postavil Eiffel.
 • 00:17:12 Ta legenda musí mít
  nějaký základ.
 • 00:17:14 Je to úsměvná otázka,
  ale jediná podobnost je v pilířích,
 • 00:17:20 které mají podobný tvar
  jako Eiffelova věž.
 • 00:17:23 V tom je háček - tyto pilíře jsou
  až z r. 1892,
 • 00:17:30 kdy nahradily původní
  z litinových trub.
 • 00:17:34 Eiffelova věž byla dokončena
  už v r. 1889,
 • 00:17:38 takže je to podobnost nesrovnatelná.
 • 00:17:44 Pod vašimi důkazy se nám legendy
  bortí jako domečky z karet.
 • 00:17:49 Náš pořad se jmenuje
  TAJEMSTVÍ ŽELEZNIC.
 • 00:17:51 Už se vás bojím zeptat
  na Frantu Pepu jedničku.
 • 00:17:54 Myslíte císaře Františka Josefa I.?
 • 00:17:56 To vás potěším -
  existuje legenda o tom,
 • 00:18:01 že císař František Josef I.,
  když měl jet poprvé vlakem
 • 00:18:05 přes tento viadukt,
  tak se bál přes to přejet.
 • 00:18:10 Prý vystoupil z vlaku
  a přešel most pěšky.
 • 00:18:16 Když se na most podíváme,
  já bych přes něj nešel pěšky,
 • 00:18:20 takže pochybuji, že císařpán,
  který asi pěšky moc nechodil,
 • 00:18:23 že by si to troufl.
 • 00:18:26 Takže zase mýtus a legenda.
 • 00:18:31 Opusťme legendami opředený
  ivančický viadukt
 • 00:18:37 a podívejme se do Břeclavi,
  tam se taky psaly legendy
 • 00:18:40 naší železnice.
 • 00:18:42 Když se dívám dolů do údolí
  a na ten nový most,
 • 00:18:45 kterému už je 35 let,
  raději to vezmu po svých -
 • 00:18:50 jako Franta Pepa jednička.
 • 00:18:52 Když neubylo císaře,
  neubyde ani mne.
 • 00:19:02 Břeclav byla prvním městem
  na našem území,
 • 00:19:04 do něhož přijel vlak tažený
  parní lokomotivou.
 • 00:19:07 Takže ani Praha, ani Brno.
 • 00:19:10 Ale ani Lednice Đ
  cíl našeho dalšího zastavení.
 • 00:19:14 Městečko s romantickým nádražím
  a více než 10km tratí
 • 00:19:19 knížete Lichtensteina vedoucí
  mezi pohádkovými stavbami
 • 00:19:22 Lednicko-valtického areálu.
 • 00:19:25 Místní dráha z Břeclavi do Lednice
  pochází z r. 1902,
 • 00:19:29 tj. z období tzv. lokálkového boomu,
  kdy v zemích rakouského mocnářství
 • 00:19:36 vznikaly desítky místních drah,
  zejména díky velkorysé podpoře státu
 • 00:19:44 a jednotlivých zemí.
 • 00:19:47 Do této kategorie,
  jak už jsem naznačil,
 • 00:19:49 Lednická místní dráha nepatří.
 • 00:19:52 Nechala si ji totiž vybudovat
  lednická správa
 • 00:19:54 Lichtenštejnských knížecích statků,
  a to u Brněnské společnosti
 • 00:19:58 místních drah.
 • 00:20:00 Aby si společnost zajistila
  návratnost své investice,
 • 00:20:06 musela se správa knížecích
  velkostatků zavázat,
 • 00:20:10 že ročně po této trati naloží
  a připraví k přepravě
 • 00:20:15 min. 4 000 vagonů - pokud závazek
  nesplní,
 • 00:20:21 tak za každý nenaložený vůz
  zaplatí 16 rakouských korun.
 • 00:20:27 K tomu nedošlo, protože nákladní
  doprava vzkvétala.
 • 00:20:32 Vozilo se po ní dříví
  z knížecích lesů,
 • 00:20:36 uhlí do knížecích továren
  a taky keramické výrobky
 • 00:20:38 z knížecí keramičky v Poštorné.
 • 00:20:41 Ta také dala oku lahodící podobu
  místnímu nádraží,
 • 00:20:44 které je obloženo právě výrobky
  zmiňované továrny.
 • 00:20:47 A taková nádraží jsou u nás jen dvě:
  jedno v Lednici a druhé v Poštorné.
 • 00:20:53 Nyní na této trati není
  pravidelný provoz,
 • 00:20:57 pouze v turistické sezoně
  o víkendech sem zajíždějí
 • 00:21:01 nostalgické vlaky Českých drah,
  do kterých jsou zařazovány
 • 00:21:05 historické motorové vozy,
  např. vůz řady M 262.
 • 00:21:11 Zajíždí sem ale taky 131,
  tzv. Hurvínek,
 • 00:21:15 který vás proveze po krásách rozlehlé
  zámecké obory.
 • 00:21:18 Za pozornost stojí raritní zastávka
  Lednice-rybníky,
 • 00:21:22 jež se nachází přímo na hrázi
  mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem
 • 00:21:26 na dohled od Apollonova chrámu.
 • 00:21:29 Nádražní budova neslouží zcela
  svému původnímu účelu,
 • 00:21:33 ale můžete si tu půjčit kola,
  elektrokola nebo koloběžky,
 • 00:21:36 což je při rozloze
  Lichtenštejnského panství,
 • 00:21:38 přesahující 280 km2,
  docela dobrý nápad.
 • 00:21:44 Mně už ale dnes po pěším výletu
  z Ivančic nikdo na kolo nedostane,
 • 00:21:48 takže na ratíškovickou železnici
  vyrážím autem.
 • 00:21:53 Ale nikomu to neříkejte,
  bude to naše železniční tajemství.
 • 00:21:57 Pst!
 • 00:22:12 Dobrý den, už na vás čekám,
  máte to nachystané.
 • 00:22:14 Dobrý den, děkuji.
 • 00:22:18 Můžeme jet.
 • 00:22:19 Tady máte dres,
  tady se šlape.
 • 00:22:23 Děkuju.
 • 00:22:25 Ty bláho, věděl jsem,
  že v Ratíškovicích je 3km úsek
 • 00:22:30 staré Baťovy železniční dráhy,
  na které se dá jezdit
 • 00:22:32 na šlapacích drezínách,
  ale že mi to lenošení nevyjde
 • 00:22:36 a budu šlapat sám,
  to jsem netušil.
 • 00:22:40 Na 2. stranu - když tady dostanete
  žlutý dres,
 • 00:22:44 tak vám ho těžko kdo vezme,
  protože na tom 3km úseku
 • 00:22:49 se dá těžce předjíždět.
 • 00:22:52 Kupředu!
 • 00:23:04 Každý ví, že Baťa dělal boty,
  ale málokdo ví,
 • 00:23:08 že v Ratíškovicích těžil uhlí.
 • 00:23:11 Aby uhlí mohl dostat do Otrokovic,
  do své elektrárny,
 • 00:23:16 postavil tuto dráhu.
 • 00:23:19 Uhlí bylo hnědé
  a nepříliš kvalitní.
 • 00:23:22 Traduje se ale,
  že vybudováním lignitových dolů
 • 00:23:25 chtěl Baťa uhlobaronům dokázat
  soběstačnost
 • 00:23:28 a vylepšit si tak
  vyjednávací pozici.
 • 00:23:36 Při stavbě dolu T. Baťa v r. 1932
  zahynul,
 • 00:23:40 proto na jeho počest dostal důl
  jméno Tomáš.
 • 00:23:45 Uhlí, které se zde těžilo,
  bylo po ratíškovické vlečce
 • 00:23:48 dopraveno až do Rohatce
  a potom dál k ústí Baťova kanálu.
 • 00:23:54 Přijelo tam 16 vozů,
  které se přeložily do člunů,
 • 00:23:59 které původně tahaly koně,
  pak traktor,
 • 00:24:03 až v r. 1943 to mělo motor.
 • 00:24:06 Ratíškovická vlečka
  během 2. světové války začala
 • 00:24:10 sloužit také osobní dopravě,
  a to jí vydrželo až do roku 1955.
 • 00:24:15 Měla 6 zastávek a délku 6,5 km.
 • 00:24:19 Ruku v ruce s vytěžením posledního
  uhlí z dolu Tomáš byla ale zrušena.
 • 00:24:24 V r. 2003 se zrodila myšlenka
  pořídit tuto turistickou atrakci.
 • 00:24:29 Měli jsme první drezínu
  zhruba pro 4 osoby.
 • 00:24:33 Pak jsme pořídili 3 drezíny
  po 6 lidech,
 • 00:24:37 takže odvezeme až 18 lidí.
 • 00:24:40 Roku 2004 přibyly k tomu 2 vagony,
  takže první je Rybák,
 • 00:24:46 druhý Hytlák a udělalo se tam
  Muzeum Tomáše Bati.
 • 00:24:52 Druhý je těžba uhlí na Ratíškovsku.
 • 00:25:00 Protože se tady jezdí kolem
  po kolejích ke kanálu,
 • 00:25:04 místní nazývají tento projekt KKK.
 • 00:25:07 Doufám, že po mém dnešním výkonu
  nepřipojí další K - jako kašpar.
 • 00:25:13 Návštěva místního velodromu končí,
  stejně jako končí dnešní putování.
 • 00:25:18 Vy se můžete těšit na to,
  kam vás zavezu příště.
 • 00:25:25 Skryté titulky: Milena Nečadová
  Česká televize, 2013

Související