iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 9. 2012
10:45 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
12023
zhlédnutí

Hranice bez hranic

Jedno město na Olze

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hranice bez hranic - Jedno město na Olze

 • 00:00:22 V místě na česko-polském pomezí
  leží město,
 • 00:00:24 ve kterém složitá historie a změny
  hranic, zamíchaly s osudy
 • 00:00:28 Poláků i Čechů, Němců a Židů tak,
  že vtiskly městu
 • 00:00:31 jedinečnou atmosféru.
 • 00:01:40 Po vzniku samostatného ČSR
  v roce 1918 se město Těšín rozdělilo
 • 00:01:44 mezi dva státy rozdělené řekou Olší.
 • 00:01:47 Brzy se ukázalo,
  že to byl pokus dělit nedělitelné
 • 00:01:50 a tehdy na české straně
  vznikla kavárna,
 • 00:01:53 která chtěla naopak spojovat.
 • 00:01:56 Dnes se jmenuje se Noiva,
  což je pozpátku Avion
 • 00:01:59 a její historie
  je velkým těšínským příběhem.
 • 00:02:02 V roce 1936 otevřela v tomto místě
  svou kavárnu jménem Avion
 • 00:02:06 restauratérka Rosalie Wiesnerová.
 • 00:02:09 Byla tady postavena v předválečném
  období od roku 1933 do roku 1939,
 • 00:02:14 existovala pouhých 6 let.
 • 00:02:16 Měla trošku krátkou
  a smutnou historii,
 • 00:02:19 protože při postupu vojsk
  byla zničena.
 • 00:02:23 Byl bombardován hraniční most
  přes řeku Olši
 • 00:02:26 a zároveň byla zasažená
 • 00:02:29 i kavárna Avion a potom byla
  jako židovský majetek rozebrána.
 • 00:02:34 To se stalo v roce 1942.
 • 00:02:37 Od té doby na břehu Olzy
  na tomto místě nestálo vůbec nic.
 • 00:02:42 Až díky paní básnířce
  Renatě Putzlacher-Buchtové,
 • 00:02:46 která dlouhé roky organizovala
  pořad Kavárna Avion, která není,
 • 00:02:51 udržovala toto povědomí
  a legendu stále živou
 • 00:02:55 a díky ní a městu Český Těšín,
  fondům EU,
 • 00:02:59 euroregionu Těšínské Slezsko
  mohla tato budova znovu vzniknout.
 • 00:03:07 Stavba začala v roce 2009
  a v létě 2010 už jsme mohli otevřít.
 • 00:03:14 Stavba trvala necelé 2 roky.
 • 00:03:18 Tady do čítárny a kavárny Noiva
  chodí běžně na návštěvu hosté
 • 00:03:22 z české i polské strany.
 • 00:03:23 Nevidím v tom žádný rozdíl.
 • 00:03:25 Chodí jak běžně do kavárny
  na chvíli si posedět,
 • 00:03:29 vypít si dobrou kávu,
  sníst dobrý zákusek,
 • 00:03:32 přečíst si noviny,
  ale také přicházejí
 • 00:03:35 na nejrůznější kulturní pořady.
 • 00:03:37 Nelze říct, kdo tady chodí víc,
  jestli Češi, nebo Poláci.
 • 00:03:44 Těšín byl založen koncem 10. století.
 • 00:03:47 Až do poloviny 17. století
  ovládali město Piastovi,
 • 00:03:51 kteří na pahorku
  nad městem vybudovali tvrz.
 • 00:03:54 O tom, jak byla postavena důkladně,
  dodnes svědčí jedna z věží,
 • 00:03:58 jejíž zdi jsou více než 4 m silné.
 • 00:04:02 O založení města vypráví legenda
  už v nejstarších
 • 00:04:05 těšínských kronikách.
 • 00:04:06 Její současná verze je mnohem
  mladší a pochází z doby,
 • 00:04:09 kdy tady kralovali Habsburkové.
 • 00:04:38 Polská část Těšína je dnes
  poměrně velkým městem,
 • 00:04:42 ve kterém žije přes 35 tis. obyvatel.
 • 00:04:45 Přesto v sobě Těšín nemá téměř nic
  z anonymity velkých měst.
 • 00:04:51 Jeho návštěvníci
  proto mohou mít pocit,
 • 00:04:53 že se tady snad všichni znají,
  přinejmenším od vidění.
 • 00:04:57 -V Těšíně jsou navíc místa,
  kde se dobře odpočívá
 • 00:05:00 a kde sousedé po večerech debatují.
 • 00:05:02 V kavárně Herbowa se nejednou
  taková setkání protáhnou
 • 00:05:07 do pozdních nočních hodin
  a výměna názorů
 • 00:05:09 tady bývá velmi svižná.
 • 00:05:42 Zatímco v kavárně se v noci
  pořád jen diskutuje,
 • 00:05:45 v nedalekém lahůdkářství
  se už od 2 h pilně pracuje.
 • 00:06:35 K dobrému vychování patří v Těšíně
  obléknout si tradiční kroj
 • 00:06:39 a vyjít v něm
  při nejrůznějších slavnostech.
 • 00:06:42 Typickým prvkem kroje
  ze Slezského Těšínska
 • 00:06:45 je tzv. filigránová bižuterie.
 • 00:06:47 V době, kdy šperkařský průmysl chrlí
  své zboží ve velkém,
 • 00:06:51 je však stále těžší
  tyto ručně vyráběné šperky najít.
 • 00:06:54 V Těšíně ale žije umělec,
  který filigránové ozdoby
 • 00:06:57 stále vyrábí.
 • 00:07:53 Zatímco polský Těšín je plný památek,
  v Českém Těšíně
 • 00:07:56 jich najdeme výrazně méně.
 • 00:07:58 Ve 2. polovině 19. století,
  kdy rakousko-uherské úřady
 • 00:08:01 rozhodly o vybudování
  košicko-bohumínské dráhy
 • 00:08:04 tady vyrostlo velká nádraží
  a stalo se branou do města.
 • 00:08:10 -Nově zrekonstruovaná budova
  s halou a restaurací
 • 00:08:13 je teď jednou z nejvýraznějších
  památek Českého Těšína.
 • 00:08:19 V roce 1869 zde žilo podle sčítání
  1 800 obyvatel.
 • 00:08:24 O 30 let později obyvatel už bylo
  3x tolik
 • 00:08:29 a uvádí se přes 5 tis. obyvatel.
 • 00:08:34 Samotná trať byla hojně využívána.
 • 00:08:41 Na konci 80. let 19. století
  ji využívalo až 1 mil. cestujících
 • 00:08:48 a před počátkem 1. světové války
  to bylo až 5 mil. cestujících.
 • 00:08:58 Nádraží v Českém Těšíně slouží
  oběma stranám, tzn. české i polské.
 • 00:09:05 Před rokem 1989 tomu tak nemohlo být,
  protože hranice
 • 00:09:10 byly neprodyšně uzavřeny
  a přístup k nádraží v Českém Těšíně
 • 00:09:16 pro polské obyvatele
  nebyl dostatečně možný
 • 00:09:20 a mohlo se procházet
  pouze na propustku.
 • 00:09:24 Tu dostávali
  pouze rodinní příslušníci,
 • 00:09:28 ambasadoři a významné osobnosti.
 • 00:09:34 Přestože jsou oba Těšíny
  zase jedním městem,
 • 00:09:37 nemají tu obyvatelé
  žádnou společnou dopravu
 • 00:09:40 a přitom tento problém Těšíňané
  vyřešili už před 100 lety,
 • 00:09:43 kdy se v ulicích objevily
  první elektrické tramvaje.
 • 00:09:48 Podívej se, mám tady
  pár obrázků nádraží.
 • 00:09:56 Krásné věci kolem zámku.
 • 00:10:01 V letech 1911?1921,
  kdy z dnešního Českého Těšína
 • 00:10:06 vyjížděla tramvaj
  a vozila cestující přes řeku Olši,
 • 00:10:10 byla zřejmě nejslavnější érou
  těšínské nádraží.
 • 00:10:52 Zrod samostatného ČSR dal naopak
  vzniknout českému gymnáziu,
 • 00:10:56 které je dnes chráněnou památkou.
 • 00:10:58 Budova vypadá jako současná
  moderní stavba,
 • 00:11:01 ale je to výjimečná ukázka
  funkcionalismu
 • 00:11:03 30. let minulého století.
 • 00:11:05 Autorem je tehdejší český známý
  architekt Jaroslav Fragner.
 • 00:11:11 Funkcionální je celková stavba
  a vzhled budovy,
 • 00:11:15 především to jsou frontální
  obrovská okna
 • 00:11:19 a propojení jednotlivých tříd
  s kabinety.
 • 00:11:26 Funkční je také propojení
  bývalého ředitelského bytu,
 • 00:11:30 který byl záměrně postaven
  přímo u školy,
 • 00:11:33 respektive byl součástí školy.
 • 00:11:37 Výjimečné kouzlo Těšína
  sem láká nové obyvatele.
 • 00:11:41 Patří k nim také rodina
  Leszka Respondeka,
 • 00:11:43 která sem přišla z velké průmyslové
  aglomerace v Polsku.
 • 00:13:24 V těšínských ulicích
  se často současnost mísí s historií.
 • 00:13:29 Je to vidět především
  během různých slavností a festivalů,
 • 00:13:32 kdy se lidé v tradičních krojích
  potkávají
 • 00:13:34 s vojenskými stejnokroji
  různých epoch.
 • 00:13:56 Jsem jediná výjimka,
  jsem z ČR z Karviné za Olší.
 • 00:14:02 Moji rodiče jsou Poláci,
  já jsem taky Polák,
 • 00:14:06 takže mě ta historie zajímá,
  proto jsem našel kamarády
 • 00:14:12 a s nimi mám své hobby.
 • 00:14:22 Bylo by samozřejmě nadsázkou říci,
  že Těšín je město plné historiků.
 • 00:14:26 Pravdou ale je,
  že dějiny svého regionu
 • 00:14:29 tady lidé velmi dobře znají.
 • 00:14:31 A jsou to dějiny živé,
  protože jejich svědci si je předávají
 • 00:14:35 z generace na generaci.
 • 00:14:38 -Pan Krzysztof s kolegy
  v Klubu vojenské historie
 • 00:14:41 na tom mají velký podíl.
 • 00:14:43 Dobře totiž vědí, že dějiny osloví
  mladé lidi pouze tehdy,
 • 00:14:47 pokud jim je nabídnou
  atraktivním způsobem.
 • 00:14:50 Nejvíc pozornosti ale vzbuzuje
  oddíl vojenské historie,
 • 00:14:53 který založil
  se svým českým kamarádem.
 • 00:16:55 Historii spojené se zbraněmi
  vděčí Těšín za to,
 • 00:16:58 že se jeho jméno proslavilo
  po celém světě.
 • 00:17:01 Získat do svých sbírek originální
  exemplář bohatě zdobené pušky
 • 00:17:05 z 16. nebo 17. stoleté
  zvané Těšínka
 • 00:17:09 je přáním nejednoho sběratele
  loveckých zbraní.
 • 00:17:12 Těšínky se tady navíc vyrábějí
  a to stejně jako před stovkami let.
 • 00:18:40 Pro Těšínské Slezsko je typické,
  že se většina věřících obyvatel
 • 00:18:44 hlásí k protestantským církvím.
 • 00:18:46 Ve výrazně katolickém Polsku
  je to výjimečná záležitost,
 • 00:18:49 podobně jako v převážně
  ateistickém Česku.
 • 00:18:52 Svědčí o tom skutečnost,
  že v Českém Těšíně najdeme
 • 00:18:55 pouze jediný katolický kostel,
  zatímco 3 další jsou protestantské.
 • 00:19:00 Učení Martina Luthera
  sem proniklo velmi brzy
 • 00:19:02 a už ve 20. letech 16. století
  se mu tady dostalo dobrého přijetí.
 • 00:19:14 Oblast Českého Těšína
  i Těšína sousedního
 • 00:19:18 je zastoupena relativně
  velkým počtem věřících.
 • 00:19:23 Projevuje se tu to,
  co bylo někdy v polovině 16. století,
 • 00:19:30 když vzniklo nové město Český Těšín
  po roce 1920,
 • 00:19:35 tak věřící potřebovali mít
  i své chrámy.
 • 00:19:42 Pozice evangelické církve
  ve městě je velice silná.
 • 00:19:48 Ve srovnání s ostatními územími
  nebo městy ČR je výjimečná.
 • 00:19:55 Je to dáno historickým vývojem.
 • 00:19:59 Pastoři, kteří zde přicházeli,
  měnili náladu
 • 00:20:04 a multikulturní prostředí ve městě.
 • 00:20:07 Můžeme zde vidět střet
  evangelické církve,
 • 00:20:13 katolické církve
  i jistou míru zastoupení judaismu.
 • 00:20:23 Těšín i celý okolní kraj
  je známý tím,
 • 00:20:26 že tady lidé mají zájem
  o svůj původní folklor.
 • 00:20:30 Soubory nemají problém
  s nábory mladých
 • 00:20:32 a znalost lidových písní
  je tady téměř povinná.
 • 00:20:37 ZPÍVAJÍ A TANCUJÍ
 • 00:21:52 ZPÍVAJÍ A TANCUJÍ
 • 00:22:09 Zřejmě největším lákadlem
  pro návštěvníky české strany hranice
 • 00:22:13 je skanzen starého slovanského
  hradiště v Chotěbuzi
 • 00:22:16 nedaleko Českého Těšína.
 • 00:22:18 Obnovené sídlo Slovanů
  z 8. až 11. století teď znovu žije
 • 00:22:23 a v jeho kulisách můžeme nahlédnout
  hluboko do historie tohoto místa
 • 00:22:27 a jeho obyvatel.
 • 00:22:30 Čím blíže je těžiště v ruce,
  tím je meč
 • 00:22:34 ve vašich rukách lehčí
  a dá se s nim velice dobře pracovat.
 • 00:22:38 Unikátní je vál,
  který patří
 • 00:22:39 k nerochovanějším na našem území.
 • 00:22:41 Má délku kolem 200 m.
 • 00:22:46 Potom je unikum, jakým způsobem
  tady bylo nalezeno jedlové dřevo,
 • 00:22:56 tzn. opevnění Akropole
  a jednotlivé stavební slohy.
 • 00:23:02 Stavěli zemnice,
  polozemnice nebo srbové domky
 • 00:23:09 a repliky nálezů,
  které tady na hradišti máme.
 • 00:23:24 Obyvatelé hradiště hovořili
  společným jazykem,
 • 00:23:28 tzv. staroslověnským a nebyl rozdíl
  mezi českou a polskou hranicí,
 • 00:23:34 takže jsme žili společně.
 • 00:23:39 Bratři šli severním směrem,
  kdežto Češi tady zůstali.
 • 00:23:52 Takovým způsobem se rozdělila
  i jazyková bariéra.
 • 00:23:55 Víme, že byly neprostupné lesy
  Českomoravské vrchoviny
 • 00:24:02 a na základě toho,
  že se lidé nenavštěvovali,
 • 00:24:07 tak vznikla čeština a potom polština.
 • 00:24:13 Těšíny jsou úředně stále dva,
  jeden polský a druhý Český a na dobu,
 • 00:24:18 kdy tady lidi rozdělovala hranice
  a nesmyslné překážky
 • 00:24:21 se ještě stále nepodařilo
  úplně zapomenout.
 • 00:25:10 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize 2012

Související