iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 11. 2012
13:40 na ČT2

1 2 3 4 5

11 hlasů
14097
zhlédnutí

Hranice bez hranic

Broumovsko

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hranice bez hranic - Broumovsko

 • 00:00:29 Dostal jsem se zde
  díky Státní bezpečnosti.
 • 00:00:33 Také jsem jim po revoluci
  napsal děkovný dopis,
 • 00:00:36 protože bych se v životě
  nezmohl k majetku.
 • 00:00:42 Neměl bych takový dům.
 • 00:00:47 Dostal jsem se zde
  kvůli Státní bezpečnosti,
 • 00:00:50 protože jsem bydlel v Trutnově
  a jak všichni víme,
 • 00:00:54 tak je to kousek na Hrádeček.
 • 00:00:59 V době,
  kdy jsem tam bydlel,
 • 00:01:01 tak v Rudém právu vycházela
 • 00:01:04 taková tučná výslužka
  z Holandska.
 • 00:01:07 Bylo to v době,
 • 00:01:08 kdy Havel dostal
  Cenu Erasma Rotterdamského,
 • 00:01:11 kterou za něj přebíral
  Jan Tříska.
 • 00:01:15 Občas jsem otočil
  knoflíkem rádia
 • 00:01:18 a poslouchal jsem Hlas Ameriky,
 • 00:01:22 tam zase o Havlovi
  mluvili jinak,
 • 00:01:25 tak jsem si říkal,
  kde je ta pravda.
 • 00:01:28 Tak jsem před hospodou
  ukradl kolo
 • 00:01:31 a dojel jsem na Hrádeček.
 • 00:01:34 Bylo to asi poprvé
  a naposledy,
 • 00:01:36 co jsem dojel
  na kole tak daleko.
 • 00:01:39 Měl jsem štěstí,
  že jsem projel,
 • 00:01:41 že mě nikdo nezadržel,
  a že tam Havlovi byli.
 • 00:01:45 Přijali mě
 • 00:01:46 a zeptal jsem se jich,
  jak to je,
 • 00:01:49 že jsem normální 23letý kluk,
  který neví, která bije.
 • 00:01:53 Byli báječní
  a od té doby jsem věděl,
 • 00:01:57 kde je pravda
  a kde je moje místo,
 • 00:02:01 na které straně barikády jsem.
 • 00:02:07 Stanislav Pitaš žije v Šonově
  nedaleko Broumova
 • 00:02:10 a je to člověk
  několika profesí.
 • 00:02:13 Na česko-polské pomezí
 • 00:02:15 přišel v 80. letech
  jako vlasatý mladík
 • 00:02:18 nepohodlný
  komunistickému režimu.
 • 00:02:20 Hranice byla tehdy uzavřená
  a mladý rebel doufal,
 • 00:02:24 že v ústraní unikne pozornosti
  Státní bezpečnosti.
 • 00:02:28 Pomezí se mu nakonec stalo osudem
  a žije tam dodnes.
 • 00:02:32 Aby si v chudém kraji
  vydělal na chleba,
 • 00:02:34 provozuje firmu
  na vylepování plakátů,
 • 00:02:36 lidem v okolních chalupách
  staví kamna
 • 00:02:39 a ve svém Šonově
  provozuje hospodu.
 • 00:02:45 Tím, že jsem navštěvoval
  tyto lidi,
 • 00:02:47 dělal jsem,
  co jsem dělal,
 • 00:02:50 jezdil jsem na Hrádeček,
  tak jsem byl sledovaný.
 • 00:02:54 Občas mě sebrali v práci
  a bylo to docela napjaté.
 • 00:02:58 Vrcholem všeho bylo,
  když v hospodě Kotva,
 • 00:03:02 která v Trutnově
  existuje dodnes,
 • 00:03:04 tak v ní estébáci měli stůl
  naproti výčepu,
 • 00:03:08 my jsme měli stůl za nimi,
  tak jsme museli chodit přes ně.
 • 00:03:12 Oni měli úžasný přehled o tom,
  kdo v hospodě je a není.
 • 00:03:16 Dnes tam u stolu sedí máničky.
 • 00:03:19 Jednou mě estébák,
 • 00:03:20 který mě měl
  v Trutnově na starosti,
 • 00:03:23 myslím si,
  že se jmenoval Šulc,
 • 00:03:25 tak se mě ptal,
  co budu dělat o víkendu.
 • 00:03:28 Já jsem mu řekl,
  že jedu do Polska
 • 00:03:30 pomoct Solidaritě
  tisknout plakáty.
 • 00:03:35 On se tomu smál
  a já také.
 • 00:03:37 Měli jsme to v plánu
  a do Wroclawi jsme odjeli.
 • 00:03:41 Tam jsme přes den
  vylepovali plakáty
 • 00:03:44 a v noci
  je policisté strhávali.
 • 00:03:47 V pondělí jsme zase šli
  na pivo do Kotvy
 • 00:03:50 a ten estébák se mě zeptal,
  jak bylo
 • 00:03:54 a já jsem mu odpověděl,
  že dobře
 • 00:03:56 a dal jsem mu dárek.
 • 00:03:58 Byl to zapalovač
  nebo placka Solidarity.
 • 00:04:01 To byla ta poslední kapka.
 • 00:04:06 Udělal jsem si z něho
  před ostatními srandu.
 • 00:04:10 Můj kamarád,
  který se mnou pracoval,
 • 00:04:15 tak tady jezdil na statek
  za příbuznými.
 • 00:04:20 Viděl, jak mě sbírají
  a že je to špatné.
 • 00:04:24 Řekl mi,
  že ví o jedné vesnici,
 • 00:04:26 kde není ani proud,
  tak tam mě nenajdou.
 • 00:04:30 Musel jsem odtamtud pryč.
 • 00:04:34 Krajem, který Stanislav Pitaš
  tak peprně pojmenoval,
 • 00:04:37 se stal Broumovský výběžek
  obklopený Polskem.
 • 00:04:41 Členitá seskupení kopců
  po obou stranách hranice
 • 00:04:45 tady dosahují výšky
  okolo 800 m
 • 00:04:48 a patří mezi ně také
  Javoří hory severně od Broumova.
 • 00:04:52 Z polské strany
 • 00:04:53 nese malé pohoří název
  Góry Suche
 • 00:04:56 a turisty sem láká
  dřevěná chata Andrzejówka.
 • 00:04:59 Stará se o ni žena,
 • 00:05:00 která sem za svým manželem
  přišla z polského vnitrozemí.
 • 00:05:04 Na univerzitě ve Wroclawi
  studovala bohemistiku
 • 00:05:06 a český jazyk teď v horách
  na pozemí učí také své děti.
 • 00:06:36 Městečko, ve kterém chodí děti
  paní Aleksandy do školy,
 • 00:06:39 se jmenuje Sokolowsko.
 • 00:06:41 V polovině 19. století
  tady jako první na světě
 • 00:06:44 vznikly lázně
  na léčení tuberkulózy.
 • 00:06:47 Později se staly vzorem
  pro sanatoria
 • 00:06:50 ve švýcarském Davosu.
 • 00:06:51 Dnes však jejich
  historická část chátrá
 • 00:06:54 a čeká na rekonstrukci.
 • 00:06:57 Nedaleko odtud se narodil
 • 00:06:59 světoznámý režisér
  Krzysztof Kieślowski,
 • 00:07:01 který v Sokolowsku
  na česko-polské hranici
 • 00:07:04 několik let žil.
 • 00:07:23 Mně se na Polácích líbí,
  že se nebojí,
 • 00:07:26 vždy se dokázali postavit.
 • 00:07:30 Nevyklidili pozice
  třeba jako my v roce 1938.
 • 00:07:40 Líbí se mi na nich
  jejich hrdost.
 • 00:07:42 Teď jsem byl na dovolené
  v Chorvatsku
 • 00:07:45 a ve Vídni se mi stala nehoda,
  prorazil jsem 2 kola.
 • 00:07:49 Poláci jsou všude.
 • 00:07:51 Šel jsem do hospody
 • 00:07:53 a chtěl jsem od někoho
  koupit rezervu.
 • 00:07:57 Seděla tam Polka
  a pomohla mi.
 • 00:08:04 S odtahovou službou
  přijel Polák.
 • 00:08:07 Je velice příjemné,
  když ten jazyk slyšíš.
 • 00:08:11 Oba tyto regiony jsou chudé.
 • 00:08:13 Když jedete tady do Polska,
  tak to tam vypadá,
 • 00:08:17 jako by tam skončila
  2. světová válka.
 • 00:08:20 Mají doškové střechy,
  rozbité domy.
 • 00:08:22 Kraj je na této straně chudý.
  Šonov je také chudý.
 • 00:08:29 Z pohledu hospodského
  je to příjemné,
 • 00:08:31 protože přijedou jiní lidé,
  jiný jazyk.
 • 00:08:36 Přijdou sem po procházce.
  To mám rád.
 • 00:08:40 To jsem s rodiči
  jako dítě absolvoval také.
 • 00:08:43 Procházky za pivem
  a zase zpátky.
 • 00:08:47 Nemám rád,
 • 00:08:48 když někdo přijede autem
  nebo tramvají,
 • 00:08:52 má se tomu něco obětovat.
 • 00:08:55 Poláci,
  kteří ke mně chodí,
 • 00:08:57 tak jsou slušní
  a jezdí i na koncerty.
 • 00:09:08 Kostel sv. Markéty stavěl
  Kilián Ignác Dientzenhofer.
 • 00:09:13 Stavěl ho v letech
  1727 až 1730.
 • 00:09:20 Já jsem člověk,
  který má rád opotřebované věci.
 • 00:09:24 Nemám rád nové a rovné věci,
  proto je tady všechno křivé
 • 00:09:28 a bydlí se ve starém domě.
 • 00:09:31 Když jsem měl doma zedníky,
 • 00:09:33 kteří chtěli dělat rovné zdi,
  tak jsem je vyhnal.
 • 00:09:36 Musí tam být vidět lidská ruka.
 • 00:09:39 Tím, že byl kostel léta otevřen,
  tak je zdevastovaný,
 • 00:09:45 není tam nic
  a je rozkradený,
 • 00:09:47 ale mně to vyhovuje k účelům,
  které potřebuji,
 • 00:09:53 to znamená
  ke koncertům Plastiků.
 • 00:09:56 Plastici nemohou hrát
  v sokolovně.
 • 00:09:58 Ti musejí hrát v něčem rozbitém,
  jako jsou oni sami.
 • 00:10:02 Když hráli v kostele,
  kde bylo 500 lidí,
 • 00:10:05 tak to mělo atmosféru
  a bylo to něco úžasného.
 • 00:10:19 Zatímco za barokními kostely
 • 00:10:21 přijíždí na Broumovsko
  většinou znalci,
 • 00:10:23 které zajímá historie
  a krása církevních staveb,
 • 00:10:26 Adršpašské a Teplické skály
  jsou lákadlem
 • 00:10:29 desítek tisíc návštěvníků
  z Česka i Polska.
 • 00:10:35 Pískovcové monumenty
  v divoké krajině
 • 00:10:37 si také zamilovala Polka
  Iwona Matuszkiewicz,
 • 00:10:40 která se usadila
  v českých Martínkovicích
 • 00:10:43 nedaleko Broumova.
 • 00:10:48 Po Čechách jsme cestovali
  ještě předtím,
 • 00:10:51 než jsme tady začali bydlet.
 • 00:10:54 Začala jsem tady učit
 • 00:10:57 na Střední hotelové škole
  v Teplicích nad Metují.
 • 00:11:04 Byla jsem nadšená z místa,
  kde se škola nacházela.
 • 00:11:12 Pro lidi,
  kteří tady bydlí,
 • 00:11:14 tak pro ně je to samozřejmost,
  že tady jsou skály,
 • 00:11:18 ale pro Poláky,
  kterých je tady hodně,
 • 00:11:21 tak pro ně je to zázrak.
 • 00:11:24 Jezdí jich tady mnoho.
 • 00:11:28 Když je sezóna,
  tak je to polské město.
 • 00:11:35 Propojí se tady
  česko-polská kultura
 • 00:11:38 a je to vidět i ve skalách.
 • 00:12:08 Než jsme se přestěhovali do Čech,
 • 00:12:11 tak jsem pracovala
  v polské škole.
 • 00:12:14 Bylo mi trapně,
 • 00:12:15 že studenti vědí
  o Čechách tak málo.
 • 00:12:19 Bydlí kousek od hranic
  a moc o tomto státě nevědí.
 • 00:12:26 Ještě bylo směšné,
 • 00:12:27 když jsem chtěla se svou třídou
  udělal výlet do Čech,
 • 00:12:31 tak byl problém v tom,
 • 00:12:33 že to byl výlet do zahraničí
  a bylo s tím mnoho papírování.
 • 00:12:37 Nakonec jsme nikam nejeli,
  protože to bylo složité.
 • 00:12:41 Je to jen 6 km od hranice,
  takže je to zvláštní.
 • 00:12:46 Hranice už je zrušená,
 • 00:12:49 ale v hlavách úředníků
  to ještě funguje.
 • 00:14:07 Pan Matuskiewicz, historik,
  spisovatel a básník,
 • 00:14:11 krajanům z Polska
 • 00:14:12 rád vypráví o historii
  své nové domoviny
 • 00:14:15 a skvostech
  zdejší architektury.
 • 00:14:17 Provází je po barokních
  kostelích na venkově
 • 00:14:19 a pracuje jako průvodce
  v Broumovském klášteře.
 • 00:14:24 Národní kulturní památku
 • 00:14:25 vystavěl v 1. polovině
  14. století řád Benediktínů
 • 00:14:28 a do jeho komplexu patří rovněž
  Chrám sv. Vojtěcha.
 • 00:15:10 Dlouhá staletí
 • 00:15:11 byl Broumovský klášter
  centrem celého regionu
 • 00:15:15 a právě i barokní kostely
  v okolí vyrostly
 • 00:15:18 jako jeho venkovské děti.
 • 00:15:20 Součástí kláštera
  byla také církevní škola.
 • 00:15:23 Na zdejším gymnáziu studoval
  spisovatel Alois Jirásek.
 • 00:15:28 Těžkou ránu zasadilo
 • 00:15:30 klášteru i kostelům
  na Broumovsku 20. století.
 • 00:15:33 Komunistický režim
  přeměnil klášter
 • 00:15:36 na internační tábor
  církevních řádů.
 • 00:15:38 Kostely zavřel
  a nechal je chátrat.
 • 00:15:41 Postupná záchrana památek
  a duchovní obnova
 • 00:15:43 mohla začít až po roce 1989
  a zdaleka není u konce.
 • 00:15:49 Když jsem nastoupil,
  tak kostely působily depresivně.
 • 00:15:57 Pána Boha jsem se ptal,
  kam mě to poslal.
 • 00:16:03 Dnes už to tak nevnímám,
  už jsem si zvykl.
 • 00:16:09 Když přijedou lidé z vnitrozemí
  a ukazuji jim kostely,
 • 00:16:13 které nemají
  dobré vnitřní vybavení,
 • 00:16:17 tak si v této chvíli
  dodatečně uvědomuji,
 • 00:16:24 v jakém prostředí se vyskytuji.
 • 00:16:33 Lidé jsou tady hodní,
  zbožní, skromní.
 • 00:16:38 Jsou to početné rodiny.
 • 00:16:42 Co se týče mezilidských vztahů,
  tak je to tady výborné.
 • 00:16:48 Co se týče kulis,
  tak je to špatné.
 • 00:16:56 Klášter v Broumově
  i velká část města
 • 00:16:59 už jsou zrekonstruované.
 • 00:17:01 Většina barokních kostelů
  na obnovu teprve čeká.
 • 00:17:05 Podobně na tom je
  i polské městečko Chelmsk,
 • 00:17:08 ukryté za hraničním hřbetem
 • 00:17:10 asi 3 km severozápadně
  od Adršpachu.
 • 00:17:14 Dějiny Chelmsku jsou provázány
 • 00:17:17 se zpracováním lnu
  a tkalcovstvím.
 • 00:17:20 Linie tkalcovských domů
 • 00:17:22 se strmými špičatými střechami
  a podloubím
 • 00:17:25 je evropským unikátem
  a skutečnou perlou
 • 00:17:28 jinak zatím chátrajícího
  pohraničního města.
 • 00:18:05 Adam Antas
  je místním patriotem
 • 00:18:07 a bojovníkem
  za obnovu svého města.
 • 00:18:09 V jednom z tkalcovských domů
  provozuje kavárnu,
 • 00:18:12 prodává lněné výrobky
  i české pivo
 • 00:18:15 a nabízí perníkový dezert
 • 00:18:17 podle starých
  německých receptur.
 • 00:18:20 Jeho kavárna je také místem,
 • 00:18:21 kde se hovoří
  o historii i dnešku.
 • 00:18:24 A pan Adam se netají tím,
 • 00:18:25 že by nejraději
  posunul hranici tak,
 • 00:18:27 aby Chelmsk ležel v Česku
  a stal se městem,
 • 00:18:30 o jehož statut přišel.
 • 00:19:18 RECITUJE POLSKY
 • 00:20:36 Zatímco v Chelmsku
  žije tradice starého řemesla
 • 00:20:39 už jen v historických
  domech tkalců
 • 00:20:42 a v básních Adama Antase,
 • 00:20:44 v nedaleké Unizslawi Slazské
  se podařil malý zázrak.
 • 00:20:49 Navzdory ohromné konkurenci
  globalizovaných trhů
 • 00:20:52 vyrostla v chudém pohraničí
  keramická firma,
 • 00:20:54 která prosperuje
  a prodává své zboží
 • 00:20:56 v několika zemích Evropy.
 • 00:21:00 Svou keramičku
  postavili majitelé
 • 00:21:02 na zelené louce
  téměř uprostřed lesa,
 • 00:21:05 odkud míří džbánky,
  hrnky, talíře a misky
 • 00:21:08 do Anglie, Německa i ČR.
 • 00:22:15 Ať už na polské
  nebo české straně hranice,
 • 00:22:18 také na Broumovsku
  má pomezí svůj 3. rozměr
 • 00:22:21 a tím je společná
  německá historie Sudet.
 • 00:22:25 Police nad Metují
  do Sudet nikdy nepatřila.
 • 00:22:28 Dávnou atmosféru,
 • 00:22:29 kterou zahlušila válka
  a jež měnila hranice,
 • 00:22:32 si tady však rádi připomínají.
 • 00:22:35 Díky několika nadšencům,
  kteří pořádají podobná setkání,
 • 00:22:39 přišli lidé na náměstí
  oblečeni ve stylu
 • 00:22:41 30. let 20. století.
 • 00:22:44 Až si dají kávu
  a něco na zahřátí,
 • 00:22:46 vyrazí cestou společně
  do Broumovských stěn
 • 00:22:50 k chatě jménem Hvězda
  přímo na sudetské hranici.
 • 00:22:54 My máme štěstí,
  že jsme za horami.
 • 00:22:58 Broumov je už pro nás
  trochu konec světa.
 • 00:23:04 Teď sedíme na hranici Sudet.
 • 00:23:14 Na jednu stranu
  teče řeka do Baltského moře
 • 00:23:18 a na druhou stranu
  do Severního moře.
 • 00:23:24 V každém případě
  jsme tady na hranici.
 • 00:23:27 Já si myslím,
  že nám tady nic nechybí.
 • 00:23:30 Celý den byla krajina
  česko-polského pomezí
 • 00:23:33 v mracích a mlze.
 • 00:23:35 Teď v podvečer však už do lesů
 • 00:23:36 s pískovcovými balvany
  prosvítá slunce.
 • 00:23:39 Deštníky splaskly,
 • 00:23:41 do chaty Hvězda
  už je to jen kousek cesty
 • 00:23:43 a do rána se tam bude vzpomínat,
 • 00:23:45 jak spontánně
  tohle před lety začínalo.
 • 00:23:49 Byly jsme 2 party
  asi 3 roky od sebe.
 • 00:23:57 Jedni kamarádi přišli s tím,
  že uděláme garden párty.
 • 00:24:02 Nikdo nevěděl, co to je.
 • 00:24:05 Měli jsme se obléknout do obleku.
 • 00:24:08 Když bylo člověku 20 let,
 • 00:24:10 tak čekal na kamaráda,
  aby vůbec mohl jít ven.
 • 00:24:14 Styděli jsme se.
 • 00:24:17 Když už jsme byli 2,
  tak to bylo lepší.
 • 00:24:20 Na náměstí už nás bylo 30.
 • 00:24:23 Teď už se nestydíme
  a chodíme tak 10x do roka.
 • 00:24:31 V dobovém jezdíme i na lyže.
 • 00:24:33 Člověk se uvolní.
 • 00:24:37 Myšlenku přinesl
  Miloš Berka z Obuku.
 • 00:24:43 Ten byl na 1. ročníku
  a pak až na 20. ročníku.
 • 00:24:49 On to vymyslel,
  dal nám svoji energii.
 • 00:24:56 Pak jsem zapomněl,
 • 00:24:58 že stojím u frézy,
  pracuji na 3 směny.
 • 00:25:01 Teď jsem pan továrník.
 • 00:25:05 Reprezentuji firmu.
 • 00:25:07 Stojí to nějaké peníze,
 • 00:25:09 ale člověk je v jiném prostředí
  a je to nádhera.
 • 00:25:15 Když se ráno vzbudíme,
  vychází sluníčko
 • 00:25:21 a vidíme Broumovsko
  zalité ranní mlhou,
 • 00:25:25 je to k nezaplacení.
 • 00:25:28 Dovolená v Chorvatsku
  to nemůže vynahradit.
 • 00:25:38 Skryté titulky: Leona Kminiaková,
  Česká televize, 2012

Související