iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 12. 2012
12:50 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
10009
zhlédnutí

Hranice bez hranic

Západní Krkonoše

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hranice bez hranic - Západní Krkonoše

 • 00:01:33 Robert Jakusiewicz je rodák
  z vesnice Jagniatków
 • 00:01:36 na úpatí strmých srázů
  severní strany Krkonoš.
 • 00:01:40 V nejvyšších horách
  polsko-českého pomezí
 • 00:01:43 žije od dětství
  a zná tam snad každou pěšinu.
 • 00:01:47 Přímo z jeho obce stoupají stezky
 • 00:01:48 k hraničním patníkům na hřebeni
  ve výšce okolo 1 500 m.
 • 00:01:57 Pan Robert
  se v Krkonoších narodil,
 • 00:01:59 ale táhlo ho to do světa.
 • 00:02:00 Pracoval v Německu,
  Itálii i v Česku
 • 00:02:03 a z ciziny se vždy vracel domů,
  aby zase mohl vyrazit,
 • 00:02:07 tentokrát tajně na české pivo
  v horských boudách
 • 00:02:10 asi hodinu pěšky od rodného domu.
 • 00:02:15 Českou hranici můžete projít
  kdekoliv po turistické cestě.
 • 00:02:20 Ještě než padla hranice,
 • 00:02:22 tak to byla jen
  Cesta česko-polského přátelství.
 • 00:02:25 Tam směli jen Poláci a Češi.
  Cizí národnosti ne.
 • 00:02:30 Čech nesměl přejít do Polska
  a Polák do České republiky.
 • 00:02:37 Nesměli přejít dolů,
  museli se držet hranice.
 • 00:02:40 Byli tady schovaní
  polští pohraničníci.
 • 00:02:44 Hlídali to polští vojáci.
 • 00:02:47 Hraniční hřeben
 • 00:02:48 je nejvyšší položený úsek
  státní hranice v ČR.
 • 00:02:52 Když jdete po hřebeni,
 • 00:02:53 tak se vám do Polska otevírají
  nádherné výhledy,
 • 00:02:57 protože Krkonoše jsou tvořeny
  pevninskou krou,
 • 00:03:01 která byla zdvižena.
 • 00:03:03 Do Polska Krkonoše spadají strmě
 • 00:03:06 a kra byla nakloněna
  směrem do České kotliny.
 • 00:03:10 Krkonoše do České kotliny
  spadají mírně.
 • 00:03:14 Jsou to lesnaté
  a mírně zvlněné kopce.
 • 00:03:19 Také Otakar Schwarz z Harrachova
 • 00:03:21 na české straně hor
  vyrůstal v Krkonoších od narození.
 • 00:03:24 Pracuje v národním parku
 • 00:03:26 a stejně jako jeho soused
  z Jagniatkówa
 • 00:03:29 má hraniční hřeben v nohou.
 • 00:03:35 Kdo chce do horských svahů
  vyrazit opravdu stylově,
 • 00:03:38 pro toho vyrábí pan Robert
  speciální hole.
 • 00:03:42 Svou malou kovárnu má přímo
  u hlavní silnice v Jagniatkówě
 • 00:03:45 a turistům může také posloužit
  historkami o tom,
 • 00:03:48 jak se z Polska do Česka
  pašovali koně.
 • 00:04:35 Pašeráctví
  přes česko-polskou hranici
 • 00:04:37 mělo na krkonošských hřebenech
  dlouhou tradici.
 • 00:04:40 Těžko přístupný terén,
 • 00:04:42 husté lesy a časté mlhy
  pomáhali místním lidem,
 • 00:04:45 kteří se v chudém kraji
  snažili uživit, jak se dalo
 • 00:04:48 a nelegální obchod
  byl běžným řemeslem.
 • 00:06:34 Už v době
  před 2. světovou válkou,
 • 00:06:36 kdy polské podhůří Krkonoš
  leželo v Německu,
 • 00:06:38 byl Jagniatków vyhledávaným
  turistickým centrem.
 • 00:06:42 V éře lidového Polska
  byly hotely znárodněny
 • 00:06:44 a průmyslové podniky
  je přeměnily na zotavovny,
 • 00:06:47 ve kterých se rekreoval
  pracující lid.
 • 00:06:50 To však skončilo z kraje 80. let,
 • 00:06:52 kdy komunisté vytáhli do boje
  s opoziční Solidaritou.
 • 00:09:30 Zatímco v Polsku leží blízko
  hraničního hřebene
 • 00:09:33 více takovýchto vesnic
  jako Jagniatków,
 • 00:09:36 české pohraničí
  je v západních Krkonoších jiné.
 • 00:09:39 Do Polska padají hory
  v prudkých srázech,
 • 00:09:42 v Česku se vlní a stoupají k nebi
  v linii kopců s hlubokými lesy
 • 00:09:47 a porosty kosodřevin.
 • 00:09:48 Původní obec Dörfl
  založená v 17. století,
 • 00:09:51 byla o 100 let později
  přejmenována
 • 00:09:53 po svých majitelích
  na Harrachov.
 • 00:09:55 Dominantou je tady
  obří skokanský můstek,
 • 00:09:58 pod kterým se krčí
  hospoda U Krtka,
 • 00:10:00 a také v ní se staré časy
  srovnávají s dneškem.
 • 00:10:05 Na naší straně to nehlídal nikdo.
 • 00:10:08 Bylo to v pohodě,
  co se týče Cesty přátelství.
 • 00:10:13 Od Husitské boudy
  po Cestě přátelství
 • 00:10:16 se objevovali tajní agenti,
 • 00:10:20 kteří měli smotanou deku
  jako Ferda Mravenec
 • 00:10:24 a to bylo jasné,
  že je to polský policista.
 • 00:10:27 Z české strany to nikdo nehlídal.
 • 00:10:29 Hlídaly se hranice
  nebo celní přechod,
 • 00:10:31 ale dále po hranici
  už naši nebyli.
 • 00:10:34 Můj zesnulý kamarád
  na to měl dobrý vtip.
 • 00:10:37 Když na jižní Moravě
  ukradneš prkno,
 • 00:10:40 tak tě ještě 14 dní vidí,
  jak s ním utíkáš.
 • 00:10:43 Když ho ukradneš v Harrachově,
  tak jsi za 3 minuty v lese.
 • 00:10:50 Lidé tady měli slepice,
  chovali králíky,
 • 00:10:53 tak se zde sekaly louky,
  které krásně kvetly,
 • 00:10:57 protože se sekaly jednou za rok.
 • 00:10:59 3 roky po revoluci
  tady bylo skoro mrtvo.
 • 00:11:03 Akorát ze západu se občas
  přijeli podívat nějací zvědavci,
 • 00:11:08 jak vypadá
  národní park v Česku,
 • 00:11:12 ale nebylo tady tolik restaurací,
  hotelů a penzionů.
 • 00:11:20 Pak nastala změna.
 • 00:11:27 Penziony rostly
  jako houby po dešti.
 • 00:11:33 Spousta lidí,
 • 00:11:35 kteří se tady objeví
  po 20letech, tak řeknou,
 • 00:11:39 že kouzlo starého Harrachova
  je pryč.
 • 00:11:42 Když vám v centru postaví
  200 apartmánových bytů,
 • 00:11:46 na začátku Harrachova 50 bytů
 • 00:11:49 a na druhém konci
  dalších 5 paneláků,
 • 00:11:52 tak spousta lidí,
  kteří si pamatují,
 • 00:11:54 jak Harrachov vypadal
  před 20lety,
 • 00:11:57 tak to řeknou oni.
 • 00:12:00 Apartmánových bytů
  je tady údajně víc,
 • 00:12:02 než kolik je tady obyvatel
  Harrachova včetně nemluvňat.
 • 00:12:12 Jeden z těchto areálů
 • 00:12:13 leží nedaleko městečka
  v údolí řeky Mumlavy
 • 00:12:16 asi kilometr
  pod Mumlavskými vodopády.
 • 00:12:19 Stavitelé počítali s tím,
 • 00:12:20 že své apartmány prodají
  především lidem z velkých měst,
 • 00:12:23 kteří sem budou jezdit
  jako na chalupu.
 • 00:12:26 Zájem byl však mnohem menší
  než nabídka
 • 00:12:30 a velká část domů
  je dosud prázdná.
 • 00:12:34 Novodobé chalupáře
  sem nepřilákalo ani místo,
 • 00:12:37 které patří ke skvostům Krkonoš.
 • 00:12:45 Mumlavskou Boudu
  pamatuji ještě jako kluk.
 • 00:12:50 S otcem jsme se tam chodili koupat
 • 00:12:53 a tam mě klouzat
  do Mumlavských vodopádů.
 • 00:12:57 V horní části
  se tomu říká vodopád,
 • 00:13:00 jak jsou ty obří kotle,
 • 00:13:02 tak tam jsme se klouzali
  a koupali.
 • 00:13:04 Do Mumlavské Boudy se otec
  občas zastavil na pivo.
 • 00:13:09 Pamatuji si, že uvnitř byla
  krásná keramická pípa.
 • 00:13:15 Když to po revoluci
  přešlo do soukromých rukou,
 • 00:13:19 tak tyto historické věci
  vyměnili za novější.
 • 00:13:31 Vodopády na řece Mumlavě
 • 00:13:33 padají z žulových prahů
  vysokých až 10 m.
 • 00:13:36 Největší průtok
 • 00:13:37 má Mumlavský vodopád
  při jarním tání.
 • 00:13:40 Naopak v zimě řeka zamrzá
  a vzniká ledopád,
 • 00:13:43 který je jedním z největších
  v českých horách.
 • 00:13:46 Při cestě od vodopádu
  zpět do Harrachova
 • 00:13:49 čeká turisty
  jiné zajímavé místo.
 • 00:13:52 V dole, kde se v 2. polovině
  20. století těžil fluorit,
 • 00:13:56 je dnes soukromé muzeum.
 • 00:14:01 Bylo to jiné.
  Nebyl tady takový dřevěný dům.
 • 00:14:05 Byly tady důlní výztuže
 • 00:14:08 a z vlnitých plechů tunel
  z této štoly.
 • 00:14:16 Tady byly koleje
  a jednotlivé výsypky.
 • 00:14:20 Tady byla hlušinová,
  barytová a fluoritová halda
 • 00:14:25 a 4 zásobníky na fluorit,
 • 00:14:30 kde se vytěžená rubanina
  vysypala do zásobníků,
 • 00:14:33 následně se to sypalo
  do nákladních aut
 • 00:14:36 a odváželo do úpravny.
 • 00:14:38 Letos to bude 20 let,
  co se šachta zavřela.
 • 00:14:43 Těžba skončila v září roku 1992.
 • 00:14:47 Na druhou stranu jsem rád,
 • 00:14:50 že se podařilo muzeum
  a prohlídkovou štolu zprovoznit.
 • 00:14:54 Kolegové, se kterými pracuji,
  tomu byli nakloněni.
 • 00:14:58 Dokázaly se na to najít peníze,
 • 00:15:02 aby se udržela
  hornická tradice tak,
 • 00:15:06 jak ji tady vidíte.
 • 00:15:11 Koleje však v Harrachově
  nenajdete jen v podzemí.
 • 00:15:13 Tradici tady má
  i horská železnice,
 • 00:15:15 která spojuje pohraničí
  s vnitrozemím.
 • 00:15:20 Železniční trať z Tanvaldu
  do Harrachova
 • 00:15:22 patří k nejstrmějším v ČR
 • 00:15:24 a od roku 2010
  už je opět v provozu
 • 00:15:26 také spojení do Szklárské Poreby
  na polské straně hor.
 • 00:15:32 Na malém nádraží v Harrachově
  našel obživu Jaroslav Fišer,
 • 00:15:36 který tady provozuje
  bufet U Mašinky.
 • 00:15:42 Když to začínalo jezdit,
 • 00:15:44 tak první vlak z Polska
  přijížděl v 9 h,
 • 00:15:48 pak to bylo kolem 12 h
 • 00:15:51 a poslední vlak
  odjížděl ve 20 h.
 • 00:15:54 Takže turisté z Polska měli čas
  na procházku po Harrachově
 • 00:15:58 a podívat se po zajímavostech.
 • 00:16:01 Teď je to trochu jinak.
 • 00:16:04 1. vlak přijíždí ve 12:20
  a poslední odjíždí v 16:58,
 • 00:16:09 takže teď moc času nemají
  a pohyb turistů se omezil.
 • 00:16:20 V létě je to závislé na počasí.
 • 00:16:22 Když je pěkně,
  vyloženě neprší a nefouká,
 • 00:16:26 tak se tady objevují cyklisté
  nebo rodiny s dětmi
 • 00:16:30 a někdy nějaké zájezdy.
 • 00:16:36 Je to o počasí.
 • 00:16:38 Když je počasí,
  tak nějací lidé jsou.
 • 00:16:40 Když není pěkné počasí,
  tak jsou tady 2 lidé za den.
 • 00:16:47 V zimě, když bylo hodně sněhu,
  tak se mi stalo,
 • 00:16:51 že z Polska přijel
  otec s dcerou
 • 00:16:55 a snažili se přejít
  sněhovou bariéru,
 • 00:17:01 která vznikla
  od prohnutí kolejí.
 • 00:17:07 Nesundali si lyže,
  takže oba spadli do kolejí.
 • 00:17:11 Otec se vyhrabal,
  v tu chvíli zahoukal vlak,
 • 00:17:15 tak jsem na poslední chvíli
  vytáhl dceru.
 • 00:17:18 Bylo to akorát.
 • 00:17:28 Jednokolejka z Harrachova
  do Szklárské Poreby
 • 00:17:31 kopíruje rozhraní Krkonoš
  a Jizerských hor.
 • 00:17:34 Státní hranici protíná
  v osadě jménem Jakuszyce,
 • 00:17:38 která je skvělým výchozím místem
  pro túry do obou pohoří.
 • 00:17:42 Zatímco východním směrem
 • 00:17:44 můžete vyrazit
  na hlavní hřeben Krkonoš,
 • 00:17:47 na západě už čekají Jizerské hory.
 • 00:17:50 Trať je nejvýše položenou
  železnicí
 • 00:17:52 v česko-polském pohraničí.
 • 00:18:52 Zatáčka smrti už leží
  v Jizerských horách.
 • 00:18:55 Projedete tudy každý,
  kdo po silnici zamíří
 • 00:18:57 do lázeňského města
  Swieradów Zdrój.
 • 00:19:00 Monumentální panorama hor
  je odtud opravdu jako na dlani
 • 00:19:04 a to je pro polskou stranu typické.
 • 00:20:02 Na rozdíl od Harrachova
  neztratila Szklarska Poreba
 • 00:20:05 svou historickou atmosféru
  starého horského města.
 • 00:20:08 Do češtiny by se dal
  název města přeložit
 • 00:20:11 asi jako Sklářská mýtina
  a je to jméno přiléhavé.
 • 00:20:15 Výroba skla tady začala
  už ve 14. století
 • 00:20:18 a město je dodnes obklopeno lesy.
 • 00:20:22 Díky své romantické poloze
  a přívětivému géniu loci
 • 00:20:26 si Porembu v minulosti
  oblíbili výtvarníci,
 • 00:20:29 kteří tu nacházeli inspiraci
  pro svou tvorbu.
 • 00:20:32 Patřil mezi ně také pražský rodák
 • 00:20:34 a jeden z nejslavnějších
  polských malířů Vlastimil Hoffman.
 • 00:21:52 Za více než 20 let,
 • 00:21:54 kdy rodák z Prahy,
  Vlastimil Hoffman,
 • 00:21:56 v polském podhůří Krkonoš působil,
 • 00:21:58 srostl s krajinou
  a lidmi natolik,
 • 00:22:00 že je to stále patrné.
 • 00:22:02 Namaloval desítky portrétů
  místních obyvatel,
 • 00:22:05 které jim většinou daroval.
 • 00:22:09 Když dnes Muzeum
  ve Szklarské Porebě
 • 00:22:11 chystá výstavu
  Hoffmanových obrazů,
 • 00:22:13 přicházejí lidé z okolí
  i ze vzdálenějších koutů Polska
 • 00:22:17 a přinášejí portréty svých předků,
 • 00:22:19 které maloval jejich slavný
  čecho-polák.
 • 00:23:17 Z polské strany lanovkou,
  z české pouze pěšky.
 • 00:23:20 Jedním z míst,
 • 00:23:22 kde se Češi a Poláci
  potkávají velmi často
 • 00:23:25 je přes 1 330 m vysoký
  vrchol Szrenica.
 • 00:23:28 Dominanta hlavního hřebene
  západních Krkonoš.
 • 00:23:35 Také horská chata Petrova bouda,
  kde chodil pan Robert na pivo,
 • 00:23:40 bývala místem setkávání,
  už ale není.
 • 00:23:43 Jedna z nejstarších chat
  v Krkonoších v roce 2011 vyhořela
 • 00:23:47 a ukázalo se,
  že ji někdo zapálil úmyslně.
 • 00:23:54 Bouda před necelým rokem vyhořela.
  Přesně to bylo 1. 8. 2011.
 • 00:24:01 Byla zapálena.
  To se prověřilo.
 • 00:24:05 Smutné bylo to,
 • 00:24:07 že dovršovala
  200 let své existence.
 • 00:24:13 Celých 200 let fungovala
  jako celoroční bouda.
 • 00:24:17 Byla vybudována v roce 1811.
 • 00:24:48 Hraniční hřeben je tvořen
  nejvyššími vrcholy Krkonoš.
 • 00:24:53 Je tam vysokohorská tundra
  a nejdrsnější podmínky.
 • 00:24:58 Jste tam jako někde
  na dalekém severu.
 • 00:25:01 Je to úplně něco jiného
  než dole v údolích.
 • 00:25:37 Skryté titulky: Leona Kminiaková,
  Česká televize, 2012

Související