iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 11. 2011
10:45 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
2006
zhlédnutí

Malované opony českých divadel

Nejstarší opony divadel českého obrození

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Malované opony českých divadel

 • 00:00:18 Jaká je to škoda,
 • 00:00:21 že ty nejkrásnější
  a nejstarší opony
 • 00:00:27 zatím zůstávají
  v depozitářích muzeí.
 • 00:00:31 Jaká je to vlastně škoda,
 • 00:00:33 že u nás nemáme
  ještě muzeum českého divadla.
 • 00:00:38 Jaká je to škoda,
 • 00:00:41 že diváci se nemohou podívat
  třeba na tento poklad.
 • 00:00:45 Vznikl v polovině 19.století,
 • 00:00:48 když Chrudimští
  postavili nové divadlo.
 • 00:00:52 To už se tenkrát ochotníci předtím
 • 00:00:55 dvě tři desetiletí pokoušeli
 • 00:00:58 v tom krásném období
  národního obrození
 • 00:01:02 prorazit se svými českými hrami.
 • 00:01:05 Shodou okolností v těch letech
 • 00:01:08 přišel do Chrudimi malíř Jan Kokeš,
 • 00:01:13 který do té doby
  se spíš proslavoval
 • 00:01:18 obrazy v kostelích
  než malbami na oponách.
 • 00:01:22 Jedno dílo
  odevzdal ještě v Chrasti,
 • 00:01:25 ale tady v Chrudimi
  vlastně dal počátek éry,
 • 00:01:32 v které příští opony
  už velmi a velmi čerpaly
 • 00:01:37 z těch mýtů české historie.
 • 00:01:42 Kokešova Libuše věštící
  zdaleka není to,
 • 00:01:47 co jsou potom desítky
  těch různých parafrází
 • 00:01:52 obrazu Ženíškova
  a tady ten motiv věštící Libuše
 • 00:01:58 on ztvárnil
  bez jakýchkoliv dalších vzorů.
 • 00:02:16 Co na té oponě je ještě zvláštního?
 • 00:02:19 Zcela netypicky podepírají
  tu namalovanou oponu dvě sochy.
 • 00:02:27 To už potom dál
  jsme nikde na žádné z opon,
 • 00:02:31 které dosud známe u nás, neviděli.
 • 00:02:34 Za tou oponou vystupoval
  hned dva roky
 • 00:02:39 po jejích prvním spuštění
  Josef Kajetán Tyl,
 • 00:02:44 když připutoval do Chrudimi.
 • 00:02:48 Za tou oponou se odehrála
 • 00:02:51 velká řada
  zpěvoherních operních inscenací.
 • 00:02:56 Však také když opona
  byla poprvé prezentována
 • 00:03:01 veřejnosti, za dirigentským
  pultíkem chrudimského orchestru
 • 00:03:10 stál autor naší hymny Škroup
 • 00:03:16 a dirigoval
  svoji Chrudimskou ouverturu
 • 00:03:22 vlastně věnovanou otevření
  starého chrudimského divadla.
 • 00:03:38 Následovala potom velmi aktivní éra
  ochotnického divadla,
 • 00:03:43 v jejímž čele nejprve stál
  doktor Emanuel Pippich,
 • 00:03:49 který byl velkým organizátorem
  divadelních představení,
 • 00:03:54 a potom koncem 19.století
  Dr.Karel Pippich,
 • 00:03:58 který chrudimskému
  ochotnickému divadelnictví
 • 00:04:02 vybudoval velikánskou slávu
  nejen tím,
 • 00:04:07 že byl výborným hercem,
  režisérem představení,
 • 00:04:11 ale také autorem divadelních her,
 • 00:04:15 z nichž některé pronikly
  i na pražská jeviště.
 • 00:04:24 Celkem Chrudim měla tři opony.
 • 00:04:27 První opona shořela v roce 1850
  při velkém požáru Chrudimi.
 • 00:04:33 Neznáme ani,
  co na této oponě bylo vyobrazeno.
 • 00:04:37 Toto je druhá opona,
  která vznikla před rokem 1854
 • 00:04:42 a v divadle sloužila
  do 90.let 19.století.
 • 00:04:49 Koncem 19.století potom byla
  vystřídána novější secesní oponou,
 • 00:04:56 která se bohužel též nedochovala.
 • 00:05:00 Je znám pouze fotografický záznam
  této opony, jak vypadala.
 • 00:05:05 Přesně nevíme, za jakých okolností
  se do muzea druhá opona dostala.
 • 00:05:09 Pravděpodobně po ukončení
  své kariéry v divadle starém
 • 00:05:14 byla dána do muzea,
  které v té době již existovalo,
 • 00:05:19 ale byla ponechána v takovém stavu,
  v jakém byla dodána.
 • 00:05:23 Je v dosti špatném stavu.
  Malba je částečně setřelá,
 • 00:05:28 jsou zde vidět i některé záplaty,
  nebo částečně i potrhaná.
 • 00:05:46 My jsme si dávali dělat rozbor,
  kolik by stála rekonstrukce
 • 00:05:49 této opony, a bylo nám sděleno,
 • 00:05:53 že asi tak
  tři čtvrtě milionu korun,
 • 00:05:56 což je tak vysoká finanční částka,
  že v současné době
 • 00:05:59 teda naše muzeum
  nemá vůbec šanci toto realizovat.
 • 00:06:31 Václav Klement Klicpera to byl,
 • 00:06:34 kdo tady v Hradci Králové
  napsal většinu svých děl.
 • 00:06:40 Byl aktivním divadelníkem,
  režisérem
 • 00:06:45 a také je taková domněnka,
  že vzhledem k tomu,
 • 00:06:48 že své hry uváděl premiérově
  většinou ve Stavovském divadle,
 • 00:06:54 že tam se domluvil
  s tehdejším scénáristou,
 • 00:07:00 scénografem,
  malířem kulis Tobiášem Messnerem
 • 00:07:06 aby pro královéhradecké ochotníky
  namaloval oponu.
 • 00:07:11 Tady je opona, která vlastně
  poprvé zobrazuje krajinu.
 • 00:07:19 Vedutu města.
  Něco, co tady dříve nebylo.
 • 00:07:24 Dříve múzy,
  dříve hrdé postavy vlasti,
 • 00:07:29 a teď domov.
 • 00:07:31 Domácí krajina.
 • 00:07:43 Tu oponu namaloval
 • 00:07:46 zřejmě tedy po domluvě
  s Václavem Klimentem Klicperou
 • 00:07:50 v roce 1838
  a ochotníci jí vyzdobili
 • 00:07:54 nově budovanou
  nebo přebudovávanou scénu
 • 00:08:00 v sále U Zlatého orla.
 • 00:08:03 A Tobiáš Messner ještě navíc
  namaloval celou řadu dekorací.
 • 00:08:09 Ty se bohužel už nedochovaly.
 • 00:08:12 Tady hradecká opona
  Tobiáše Messnera
 • 00:08:16 je jeho jediným dochovaným dílem,
 • 00:08:22 které pro dějiny českého divadla
  má nedocenitelný význam.
 • 00:08:28 Depozitář Muzea východních Čech
  v Hradci Králové
 • 00:08:31 ukrývá ještě jednu oponu.
 • 00:08:34 Je to opona
  divadelního spolku Tyl z Kuklen.
 • 00:08:38 Mnoho o ní nevíme. Jenom to,
  že byla zhotovena v roce 1893
 • 00:08:44 a diváci ji mohli poprvé spatřit
  1.října toho roku
 • 00:08:49 při hře Josefa Štolby
  Maloměstští diplomaté.
 • 00:08:53 Byla to už stošestá hra
  divadelního spolku Tyl.
 • 00:09:28 Víme o ní jenom tolik,
  že její zhotovení zaplatil
 • 00:09:32 místní továrník pan Nejedlý.
 • 00:09:35 Kdo je autorem opony však
  bohužel dosud jsme nezjistili.
 • 00:09:44 Kroniky praví,
  že v Novém Městě nad Metují kupec,
 • 00:09:50 který se jmenoval
  František Venclík,
 • 00:09:54 už v roce 1818
  hrál na náměstí divadlo.
 • 00:10:00 Potom chtěl založit domácí divadlo,
 • 00:10:04 ale to už mu
  hejtmanství nepovolilo.
 • 00:10:08 Prý se to pro mládež nesluší.
 • 00:10:11 Ovšem za rok už měl v sále jeviště
  a na tom jevišti prý byla opona,
 • 00:10:20 která zobrazovala
  okřídleného koně Pegase.
 • 00:10:25 Až 50 let nato, když založili
  hereckou společnost divadelní,
 • 00:10:31 jejímž organizátorem
  byl osvícený páter Rojek,
 • 00:10:38 objednali oponu
  od Josefa Šrůtka z Náchoda.
 • 00:10:44 A ten namaloval vznosné panorama
  zámku novoměstského,
 • 00:10:52 pýchu města.
 • 00:10:58 Josef Šrůtek byl malíř,
 • 00:11:02 který se věnoval
  většinou na svých oponách,
 • 00:11:07 řekl bych, krajinářským tématům.
 • 00:11:10 Podobně jako v Novém Městě
  asi inspirován oponou Messnerovou
 • 00:11:18 z Hradce, která tam už byla 30 let
  před namalováním této opony,
 • 00:11:25 vymaloval ještě
  celou řadu takových pohledů,
 • 00:11:30 vedut na města.
 • 00:11:33 To téma domov,
  to se stalo potom velmi častým
 • 00:11:38 tématem dalších opon
  v mnoha a mnoha místech.
 • 00:11:43 V Letohradě.
 • 00:11:46 V Berouně.
 • 00:11:51 V Poličce.
 • 00:11:54 V Sadské.
 • 00:11:57 V Kácově.
 • 00:11:59 V Chlumci nad Cidlinou.
 • 00:12:03 V Radnicích.
 • 00:12:05 Opony jsou také
  manifestací vztahu lidí k domovu.
 • 00:12:11 Je to takový průvodní rys
  opon národního obrození.
 • 00:12:18 Ale to už byla chvíle,
  kdy byla vyhlášena soutěž
 • 00:12:24 na oponu Národního divadla
 • 00:12:27 a všechny zraky se upřely
  k Zlaté kapličce.
 • 00:12:32 Tam byla další inspirace.
 • 00:12:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2011

Související