iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 11. 2013
19:00 na ČT1

1 2 3 4 5

375 hlasů
392543
zhlédnutí

České století

Den po Mnichovu (1938)

Dramatická série rozkrývající tabu klíčových událostí našich moderních dějin.

65 min | další Seriály »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České století

 • 00:00:05 Válka.
 • 00:00:09 Válka.
 • 00:00:13 Vyhrát válku.
 • 00:00:28 Porazit zlo.
 • 00:00:35 Válka.
 • 00:01:41 To nejdůležitější
  se v československé krizi roku 1938
 • 00:01:45 nestalo v Mnichově,
  ale o několik dnů dříve v Praze.
 • 00:01:49 Po mnoha měsících rostoucího napětí
  vyzvaly Anglie s Francií
 • 00:01:52 formou ultimata Prahu,
  aby odstoupila Hitlerovi oblasti
 • 00:01:56 s více než padesátiprocentním
  podílem německého obyvatelstva.
 • 00:02:00 Praha na nátlak
  21.září přistoupila.
 • 00:02:41 Pozor!
 • 00:02:45 Bratře generále!
 • 00:02:46 Co to tady provádíte, chlapi?
  Ne kapitulaci, doufám?
 • 00:02:49 -Už tam má všechny? -Bratře
  generále, zachraň republiku!
 • 00:02:52 Vláda ustupuje.
 • 00:03:05 Jdete pozdě. Už to rozhodli.
 • 00:03:07 Pokud to přijmeme, nebude pro nás
  slitování. Vyhladí nás.
 • 00:03:10 -Jestliže máme zemřít, tak čestně!
  -Jedeme z Brna, pane prezidente,
 • 00:03:13 protože chceme vědět,
  co se to děje v republice.
 • 00:03:15 Opravdu chcete odstoupit okresy,
  kde žije víc než polovina Němců?
 • 00:03:19 Pan prezident
  nám to právě vysvětluje.
 • 00:03:21 Postavili mě před hotovou věc.
  Dnes v noci.
 • 00:03:25 Pánové vyslanci přišli vzbudit
  pana prezidenta ve dvě hodiny.
 • 00:03:28 Takhle dnes
  Anglie a Francie dělají politiku.
 • 00:03:31 Francie nebude bojovat.
  Dnes to řekli jasně.
 • 00:03:34 Naše vojna s Němci
  tedy ztrácí smysl.
 • 00:03:38 Měli jsme válkou
  připoutat Hitlera k sobě
 • 00:03:40 a umožnit tím Francii mobilizaci
  a útok na něho od západu.
 • 00:03:44 Bez této kombinace
  náš osamocený boj nemá smysl.
 • 00:03:47 Francie vypověděla spojenectví
  jen tak, zničehonic?
 • 00:03:50 Vy jste o tom dopředu nevěděl?
 • 00:03:52 Neumíte si představit,
  co jsme s nimi zkusili.
 • 00:03:57 Nemohl jsem jednat jinak,
  než to přijmout.
 • 00:04:18 Vyzkoušel jsem všechno.
 • 00:04:21 Pořád jsem nabízel nová řešení.
 • 00:04:25 Po prvním plánu druhý.
  Potom třetí, čtvrtý.
 • 00:04:29 Ten na radu Britů těsně před
  nacistickým kongresem v Norimberku.
 • 00:04:34 Prý: Když jim dáte autonomii,
  svět uvidí vaši dobrou vůli.
 • 00:04:39 Takže jsem tam napsal autonomie.
 • 00:04:42 Ale on chce území.
  Tak jsem přišel s pátým plánem.
 • 00:04:46 Dáme jim pět tisíc kilometrů území
  s milionem Němců.
 • 00:04:50 Ať si jdou.
  Cheb, Šluknov, Frýdlant.
 • 00:04:54 Vrátíme je zpátky domů,
  jako se to dělá s tuláky.
 • 00:04:58 Uleví se nám.
  Jenže oni chtějí pořád víc.
 • 00:05:02 A vy s tím souhlasíte?
  Bez parlamentu, bez národa?
 • 00:05:07 Pořád se mi zdálo,
  že to nějak půjde.
 • 00:05:10 Chystal jsem republiku nejdřív
  nejdřív na válku s dvěma nepřáteli.
 • 00:05:13 Německem a Maďarskem.
  Když padlo Rakousko,
 • 00:05:16 musel jsem počítat taky s útokem
  z jihu. Ale teď, když se
 • 00:05:19 k nepřátelům přidává i Polsko,
  nic plánovat nejde, pánové.
 • 00:05:23 Bojovat se všemi najednou nedovedu.
 • 00:05:26 Pane prezidente, odpusťte,
  ale co až tak nového se změnilo?
 • 00:05:30 My všichni jsme vám léta říkali,
  že situace je zlá.
 • 00:05:34 Když jsme ve Francii viděli, jak
  se jejich vlast a morálka rozkládá,
 • 00:05:37 šli jsme s tím hned za vámi. Vy
  jste řekl: Když nevěříte Francii,
 • 00:05:40 důvěřujte mně.
  Znám Francii i Západ.
 • 00:05:44 Tak jsme vám věřili.
 • 00:05:45 Šlo to od desíti k pěti. A vy jste
  vždycky říkal, že tak to má být.
 • 00:05:51 Britové nám dělali naděje:
 • 00:05:53 Vydržte do podzimu, potom
  u nás přijde k moci Churchill!
 • 00:05:56 Pořád jste na nás mrkali,
  jako že je všechno v pořádku.
 • 00:05:58 Že to máte pod kontrolou!
 • 00:06:00 Už vím. Snažil jste se
  to utajit tak dlouho,
 • 00:06:03 aby se pak už nedalo nic změnit!
 • 00:06:05 A tak jste nás teď postavil
  před hotovou věc.
 • 00:06:07 Co jsem vám měl říct jiného?
 • 00:06:12 Pravdu.
 • 00:06:17 To, co teď.
 • 00:06:20 Jak jsme na tom ve skutečnosti
  špatně. Od jara nebo déle.
 • 00:06:25 Že s námi spojenci nepůjdou.
 • 00:06:28 Nevěřili byste mi.
  Neunesli byste to.
 • 00:06:31 Lhal jste nám! Lhal jste nám!
 • 00:06:32 Odsouhlasili jste
  okleštění republiky.
 • 00:06:35 Za to by vás měli zavřít.
  Celou vládu!
 • 00:06:48 Vůbec jste neměl právo
  schválit takové rozhodnutí.
 • 00:06:52 Podle ústavy
  jste měl svolat parlament.
 • 00:06:55 Není čas. Lepší přijmout toto
  než dát Německu záminku k invazi.
 • 00:06:58 Měl jste spoustu času. A moc dobře
  jste to celou dobu věděl!
 • 00:07:02 A jestli ne, měl jste vědět!
 • 00:07:04 Za situaci jste odpovědný.
  Musíte najít řešení.
 • 00:07:08 -Přijmout autonomii není řešení.
  -Co navrhujete?
 • 00:07:12 Musíte jmenovat novou vládu.
  Vojenskou.
 • 00:07:14 -Postavit se do jejího čela.
  -A mobilizovat! To chceme!
 • 00:07:18 Musíme ukázat světu,
  že se nepodrobíme.
 • 00:07:21 Oni si testují naši sílu.
  Vy to nechápete?
 • 00:07:23 Ale my teď jsme slabí.
  Bez Francie a Polska jsme slabí.
 • 00:07:26 Sám jste slabý!
 • 00:07:35 To nesmíte přijmout.
 • 00:07:38 Kdo nechce být otrok,
  ten musí bránit svoji čest.
 • 00:07:50 Je to jen kus území.
  Nic to neznamená.
 • 00:07:53 Země je duše národa.
 • 00:07:56 S tou zemí se zbavíme milionu
  zrádců. Budeme menší,
 • 00:07:59 ale zůstaneme samostatní.
  Dál budeme svobodným národem.
 • 00:08:02 A sami ve svém si uspořádáme život
  líp než do teď.
 • 00:08:05 Bude to mrzák, ne stát.
 • 00:08:08 Jak chcete dělat
  zahraniční politiku,
 • 00:08:10 když jim teď dáte pevnosti?
  Zahraniční politika jsou bajonety.
 • 00:08:16 Pane prezidente, jak republika
  přežije bez průmyslu,
 • 00:08:20 co máme v pohraničí?
 • 00:08:23 A bez zásob surovin,
  které tam jsou?
 • 00:08:26 Nevidím to
  tak pesimisticky jako vy.
 • 00:08:28 Bez pevností
  je konec Československa.
 • 00:08:31 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:08:40 Zeptal se vás někoho
  na názor štábu?
 • 00:08:43 Jistě. Ale znáš ho.
  Dělá si to všechno sám.
 • 00:08:45 -Panebože, já ho zabiju!
  -Bratře generále!
 • 00:08:48 Zabiju!
 • 00:08:56 Nejsme jako Hitler. Jestli
  se vám zdá, že jeho metody fungují,
 • 00:08:59 neznamená to ještě,
  že je budeme napodobovat.
 • 00:09:01 Ale on zrazuje republiku!
  Prezident!
 • 00:09:05 Generále, přikazuji vám, abyste
  se okamžitě vrátil ke své jednotce!
 • 00:09:08 A v Košicích vyčkáte
  dalších rozkazů. Rozuměl jste mi?
 • 00:09:11 -Ale on...
  -Generále!
 • 00:09:14 Odejděte!
 • 00:09:26 VENKU JE HLUK,
  LIDÉ ZPÍVAJÍ STÁTNÍ HYMNU
 • 00:09:35 Pane prezidente, slyšíte?
  Národ táhne na Hrad.
 • 00:09:40 Před parlamentem
  prý je čtvrt milionu lidí.
 • 00:09:44 Lidi se hněvají. Vojáci mají mlčet?
 • 00:09:48 Ano.
 • 00:09:50 Národ chce armádu.
 • 00:09:54 Děkuji vám.
 • 00:10:35 Z RÁDIA: Museli jsme v létech
  poválečných spoléhati
 • 00:10:39 na pomoc svých přátel.
 • 00:10:41 Bohužel když na nás
  dolehly starosti nejtěžší
 • 00:10:47 a když nám bylo
  pohroženo i násilím,
 • 00:10:51 ukázalo se, že evropská krize
  je takové povahy,
 • 00:10:55 že naši přátelé nám poradili,
  abychom klid a mír vykoupili...
 • 00:11:01 -Nazdar! Budete bojovat?
  -Jen ať přijdou.
 • 00:11:08 Pozor!
 • 00:11:13 Z RÁDIA: Varovaly nás obě
  západoevropské velmoci
 • 00:11:16 Francie a Anglie...
 • 00:11:18 Furt to opakujou.
 • 00:11:22 Jako kdyby takovej
  hnus nestačilo říct jednou.
 • 00:11:24 Proč se s tím
  ten Beneš nepochlubil sám?
 • 00:11:28 Nechá to přečíst herce.
 • 00:11:30 Je toho teď na něj moc.
 • 00:11:32 Předevčírem když oznámili,
  že vláda se vzdává území,
 • 00:11:36 řekl jsem si: To je velká levárna.
 • 00:11:40 Ale potom Beneš jmenoval
  novou vládu. Poslal sraby pryč
 • 00:11:44 a místo nich povolal Syrovýho,
  generála a hrdinu od Zborova.
 • 00:11:49 Tak jsem si řekl:
  Hurá, válka bude.
 • 00:11:53 Jenže od tý doby další den v čudu,
  a pořád nic.
 • 00:11:56 Jestli teď Hitler zaútočí,
  nemohl si vybrat lepší chvíli.
 • 00:12:00 Hranice odkrytý,
  vojsko bez rozkazů.
 • 00:12:04 Bylo by to jako bodákem do másla.
 • 00:12:09 Ať promluví Moravec.
  Ten na to má buňky.
 • 00:12:12 Co ty si, Emane,
  vlastně myslíš o Benešovi?
 • 00:12:19 Že je to prezident.
 • 00:12:23 Řeknu ti, jak to bylo,
  když jsem se s ním poprvé setkal
 • 00:12:26 jako s prezidentem.
 • 00:12:28 Vojíne!
 • 00:12:37 Zavolali mě na Hrad.
  Už nevím, kvůli čemu to bylo.
 • 00:12:41 Bloudím tam barákem,
  rozumíš, chodby vlevo, vpravo,
 • 00:12:44 schodiště nahoru, dolů. A když se
  mi z toho bloudění začal scvrkávat
 • 00:12:48 pinďour, otevřely se dveře
  a za nima on.
 • 00:12:52 Se všem těma oknama na Prahu.
 • 00:12:55 Malej, sám. Přesně ten týpek,
  u kterýho tě napadne:
 • 00:12:59 Tys na sobě
  v životě neměl uniformu.
 • 00:13:02 -Pak promluvil.
  -Co říkal?
 • 00:13:05 Nevím. Pamatuju si,
  jak mi ten hlas k němu neseděl.
 • 00:13:09 Mluvil jak chlápek
  přestrojenej za někoho jinýho.
 • 00:13:14 A tak jsem si řekl: Proč se přede
  mnou tím hlasem převlíkáš?
 • 00:13:17 -Řekls mu to, že jo?
  -To nejde říct.
 • 00:13:20 -Je to Beneš a prezident.
  -Ten hlas má divnej, to je fakt.
 • 00:13:25 Já když k někomu mluvím, taky si to
  hlídám, ale Beneš je něco jinýho.
 • 00:13:29 Mně se na něm líbí,
  jak je houževnatej.
 • 00:13:31 V obecních volbách je 90 procent
  Sudeťáků pro Henleina,
 • 00:13:35 ale Beneš říká:
  Všechno dobře dopadne.
 • 00:13:37 Mele to celou dobu, co je
  v politice. Nejdřív jako ministr
 • 00:13:40 zahraničí, teď jako prezident.
  Hitler mu jeden rok obsadí Porýní,
 • 00:13:44 druhej rok vypoví mírovou dohodu,
  třetí rok bombarduje Španělsko.
 • 00:13:47 Rok co rok visí Beneš na tenčím
  špagátě, a furt říká, že to jde.
 • 00:13:51 Ale to je politika.
  V tom je jeho velikost.
 • 00:13:54 Jenže on to bude opakovat, i když
  všude kolem budou vybuchovat bomby.
 • 00:13:58 Zblbnul
  z toho jeho věčnýho optimismu.
 • 00:14:00 Z tý svý potřeby
  bejt všude před ostatníma napřed.
 • 00:14:04 Myslí si, že je chytřejší
  než my všichni dohromady.
 • 00:14:07 Chytrák!
  Jenomže my si víme rady teď.
 • 00:14:10 -On ne.
  -Co ty máš proti diplomatům?
 • 00:14:13 Všechno. Už to, jak pořád lžou,
  jak se přetvařujou.
 • 00:14:18 Takoví jako on si myslí,
  že je klid,
 • 00:14:20 když se hlavy států tvářej klidně.
  -A ne?
 • 00:14:23 Dej na mě, že když mu vypnou
  mikrofon po každým tom jeho
 • 00:14:26 dalším optimistickým blábolu,
  tak ho musej omejvat.
 • 00:14:30 To, co letos on,
  by nevydržel nikdo.
 • 00:14:33 Ale může si za to sám.
 • 00:14:35 Kdo se ho prosil,
  aby se staral o Evropu?
 • 00:14:38 Jeho místo je tady.
 • 00:14:42 Mohlo mu to stačit.
 • 00:14:44 Je to demokrat.
  Takovej nikdy nevidí hranice.
 • 00:14:48 To, o co mu jde,
  chce dělat na celým světě.
 • 00:14:51 Proč se pak teda na toho demokrata
  všichni vykašlali?
 • 00:14:55 Hitler mu vyfouknul všechny,
  s kým se chtěl domluvit.
 • 00:14:58 Italy, Poláky.
 • 00:15:00 Nakonec proti nám půjdou i Slováci.
 • 00:15:04 On si myslí,
  že se domluví s každým.
 • 00:15:06 Jenomže co když
  se ten druhej domluvit nechce?
 • 00:15:09 Podle mě si to Beneš
  vůbec neumí představit.
 • 00:15:13 Proč chce Hitler válku?
 • 00:15:16 Baví ho to. Nemá jinej důvod.
 • 00:15:19 Na takovou situaci
  je Benešův rozum krátkej.
 • 00:15:21 Každýho by byl. Slyšels,
  jak na něj Hitler v rádiu řval?
 • 00:15:26 A já si pamatuju to nejtvrdší,
  co řekl Beneš jemu.
 • 00:15:29 Rukulíbám, pane kancléř, nebo tak?
 • 00:15:32 Zajdete-li příliš daleko,
 • 00:15:34 musíte počítat
  s mezinárodními komplikacemi.
 • 00:15:50 Řvaní je zvláštní věc. Vzpomínám,
  jak nás na akademii učili,
 • 00:15:55 co řvával na svý vojáky
  před bitvama Bedřich Velikej:
 • 00:15:58 Prasata, chcete snad žít věčně?
 • 00:16:01 To jim teď Hitler
  určitě říká taky.
 • 00:16:04 Jenže my jsme za to
  toho jejich Fridricha obdivovali.
 • 00:16:07 A jsem si jistej, že německý
  důstojníci ho žerou do teď.
 • 00:16:11 Velitel, kterej svý vojáky
  dořve až k zabíjení.
 • 00:16:14 Já nepotřebuju,
  aby na mě velitel řval.
 • 00:16:17 -Tys to nezažil?
  -Ne.
 • 00:16:19 Tak jsi hovno voják.
  Pruskej voják tohle má.
 • 00:16:23 Takže jeho jedinej úkol je
  pozabíjet co nejvíc těch druhejch.
 • 00:16:26 Co to má společnýho s Benešem?
 • 00:16:28 Snažím se ti vysvětlit, že máme
  v čele jinýho velitele než oni.
 • 00:16:32 Ten náš vůbec nemluví o tom,
  že by se mělo střílet.
 • 00:16:36 Voják je k zabíjení.
 • 00:16:40 Beneš chce mít vojáky
  s mozkama diplomatů. A bez koulí.
 • 00:16:44 V papučích!
 • 00:16:45 Beneš zná zabíjení
  ze světový války, ne?
 • 00:16:48 Jo. Jenže v Paříži
  nad lejstrama a s perem v ruce.
 • 00:16:51 Vy nejste normální. Vy po
  prezidentovi normálně jdete.
 • 00:16:55 Já si ho představuju,
  jak on o Hitlerovi přemýšlí.
 • 00:16:58 Podle mě si ho představuje jako
  sebe. Chlapa, kterej kalkuluje.
 • 00:17:02 Proti francouzsko-ruský přesile
  nepůjdu. To bych mohl prohrát.
 • 00:17:06 A protože nechci prohrát,
  radši vůbec nezaútočím!
 • 00:17:08 -To je Hitler podle Beneše.
  -Jakej je podle tebe?
 • 00:17:12 Jinej.
  Podle mě to Hitlera šíleně baví.
 • 00:17:16 Ale to si Beneš
  vůbec neumí pochopit.
 • 00:17:19 Hitler miluje riziko.
  Kvůli němu to všechno dělá.
 • 00:17:24 Nikdy si nevybere tu možnost,
  kterou mu Beneš kalkuluje.
 • 00:17:27 Vždycky udělá něco divokýho,
  mazanýho, překvapivýho.
 • 00:17:32 Podle mě jsou oba stejný. Představ
  si jednoho nebo druhýho z nich,
 • 00:17:35 jak vykládá vtip.
  ZVONÍ TELEFON
 • 00:17:38 Velitelství. Slyším.
 • 00:17:44 Rozumím. Předám.
 • 00:17:54 Mobilizace.
 • 00:17:57 Tak to vyhlásili.
 • 00:18:00 Ty vole, on to fakt podělal!
 • 00:18:03 Hitler ty Anglány vážně nasral.
 • 00:18:08 Kurva, chlapi! Bude válka!
 • 00:18:11 Vidíš, Emane, jak jsi kecal?
  Náš Beneš není srab.
 • 00:18:34 KOMENTÁŘ V NĚMČINĚ
 • 00:18:42 Můžete, prosím, vypnout zvuk?
 • 00:18:45 VYPNUL ZVUK
 • 00:20:06 Cítím se podivně.
 • 00:20:10 Chvílemi je mi,
  jako kdybych byl mrtvý.
 • 00:20:15 Nevím samozřejmě,
  jak tento stav vypadá,
 • 00:20:17 ale cítím velice silně,
  jak mi něco uvnitř povídá:
 • 00:20:20 Jsi mrtvý.
 • 00:20:24 Pak se probudím živý
  a celé to dál pokračuje.
 • 00:20:27 To jsou jen sny.
  Měl bys víc spát, Eduško.
 • 00:20:36 Zvláštní noc.
 • 00:20:39 Teplá skoro jako v máji.
 • 00:20:44 Myslíte, Prokope, že příroda může
  nějak vnímat, jak nám lidem je?
 • 00:20:49 Jak to myslíte, pane prezidente?
 • 00:20:53 Když jsem v 15.roce odcházel
  do ciziny, bylo to též v září.
 • 00:20:59 Vzpomínám si na ten den,
  jako kdyby to bylo dneska.
 • 00:21:03 Stoupal jsem lesem k hranici
  a hledal směr do bavorského Hofu.
 • 00:21:12 Přišlo mi, že nikdy předtím,
  možná ani potom
 • 00:21:16 nebylo nebe tak krásné
  jako toho dne.
 • 00:21:22 Možná až dnes.
 • 00:21:27 Přitom se hroutí svět.
 • 00:21:32 Vy se bojíte, Prokope?
  Zdá se mi, že máte strach.
 • 00:21:36 Myslím, že ne, pane prezidente.
 • 00:21:38 Buďte, prosím, upřímný.
  Váš otec taky vždycky byl.
 • 00:21:42 Pane prezidente, vy víte,
  že jsem až dodnes nikdy
 • 00:21:45 ani na okamžik nezapochyboval
  o bezpečnosti naší republiky.
 • 00:21:52 Dnes ráno jsem pochyboval.
 • 00:21:55 To přejde.
 • 00:21:56 Mobilizovali jsme.
 • 00:22:00 Jste tak trochu
  jako ti cizí novináři.
 • 00:22:02 Pořád se mě vyptávají na totéž.
  I teď, každý den.
 • 00:22:07 Prý jestli nejsme
  tady na Hradě vystrašení,
 • 00:22:11 jestli se Češi Hitlera nebojí?
 • 00:22:15 Vždycky jim hned ukážu Prahu
  pod okny. To se jim líbí.
 • 00:22:18 Některé z nich to i dojme.
 • 00:22:21 Nato s nimi vždycky promluvím tak,
  že odcházejí spokojení.
 • 00:22:24 Do svých novin pak napíšou:
  Beneš se nebojí, Češi se nebojí.
 • 00:22:28 -Pokaždé to tak je.
  -Nikdy ses nebál. Nikoho.
 • 00:22:34 Oni nechápou,
  že tak to u nás prostě chodí.
 • 00:22:39 Češi jsou v nebezpečí
  přes tisíc let.
 • 00:22:42 Celou dobu, co existují.
  Zvykli si na to.
 • 00:22:46 Takhle ses mi vždycky líbil.
 • 00:22:49 Za Rakouska,
  za války, za republiky.
 • 00:22:52 Vím, že se nebojíš ani teď.
 • 00:22:55 Jde o to, aby se lidi nebáli.
 • 00:22:57 Nesmějí být v panice a psychóze,
 • 00:22:59 ve strachu
  z války a vnitřního rozvratu.
 • 00:23:02 Proto jsme mobilizovali.
 • 00:23:05 Věřím v demokratické instituce.
 • 00:23:10 Nejde být demokrat, a v demokracii
  nevěřit. Takže já věřím, Hančí.
 • 00:23:14 Ale je to čím dál těžší.
 • 00:23:18 Nevěřila bys, jak je to těžké.
 • 00:23:20 Já vím.
 • 00:23:23 Říkají,
  že se Evropa dělí na dva světy.
 • 00:23:25 Jeden se kloní k Moskvě
  a druhý k Berlínu a Římu.
 • 00:23:30 Podle mě rozdíl vede jinudy.
 • 00:23:33 Mezi demokracií a tím,
  co dál zbývá,
 • 00:23:36 ať už tomu vládne Hitler
  nebo Stalin. Nejsem hlupák,
 • 00:23:39 abych stavěl Moskvu
  proti Berlínu a Římu.
 • 00:23:44 Je to všechno stejná pakáž.
 • 00:23:46 Jsou stejní.
 • 00:23:50 Problém je v tom,
 • 00:23:53 že demokracie
  je v současnosti hodně nemocná.
 • 00:23:57 Přijde mně,
  jako kdyby měla rakovinu.
 • 00:24:01 Oni se vůbec nepřizpůsobili tomu,
  že se o politiku začaly zajímat
 • 00:24:04 miliony malých lidí,
  jako jsme my, Hančí.
 • 00:24:07 Nedokážou se ještě
  v politice orientovat.
 • 00:24:09 Proto poslechnou prvního,
  kdo přijde. Hitlera. Stalina.
 • 00:24:13 Jak by mohli poslechnout?
  Neposlechnou.
 • 00:24:18 Vždycky novinářům říkám, že u nás
  jsme všichni dělníci a rolníci.
 • 00:24:23 Jen samí malí, obyčejní lidi.
 • 00:24:26 Všichni jsme dělali
  a mnozí pořád děláme na poli.
 • 00:24:29 Tak to je.
 • 00:24:31 Mám osm sourozenců.
 • 00:24:35 Dva mí bratři jsou železničáři,
  dva jsou učitelé ve škole.
 • 00:24:39 Další je rolník. Mé dvě sestry
  jsou manželky rolníků.
 • 00:24:45 Bydlím v prezidentském paláci,
  ale moji bratři a sestry
 • 00:24:48 zůstávají na vesnici.
  V naší zemi je to přirozené.
 • 00:24:52 Polovina vlády
  jsou synové dělníků a rolníků.
 • 00:25:12 Hlavně klid.
 • 00:25:14 Člověk musí vyzařovat klid.
 • 00:25:17 Jak ten druhý vycítí,
  že se ho člověk bojí, je konec.
 • 00:25:21 -Nebojím se.
  -Ne.
 • 00:25:25 Pevné nervy. O to jde.
  Jak provazy.
 • 00:25:27 Nikdo mě nikdy neuvidí dole.
 • 00:25:31 -Abych klesl na duchu,
  to nikdo nezažije. -Nikdo.
 • 00:25:35 Nemá cenu
  dávat lidem špatné zprávy.
 • 00:25:38 Nemá smysl říkat jim, jak to je.
 • 00:25:40 Protože když jim to podle pravdy
  řekneš, stejně ti nepomůžou.
 • 00:25:45 Oni doopravdy nechtějí nic jiného,
  než mít své iluze.
 • 00:25:48 Co nejdéle.
  A od politiků, jako jsem já,
 • 00:25:51 chtějí,
  aby se jim o ty iluze postarali.
 • 00:26:00 Jsi moje hlavinka nejlepší.
 • 00:26:04 Ty to všechno víš a řekneš jim,
  jak to dát do pořádku.
 • 00:26:10 Co myslíš?
  Budou bombardovat Prahu už v noci?
 • 00:26:15 Nebo až za svítání?
 • 00:26:17 Pojď spát.
 • 00:26:34 Ti venku
  naprosto nechápou souvislosti.
 • 00:26:39 Víš, kdy jsem si uvědomil, že
  Francie kvůli nám nebude bojovat?
 • 00:26:45 Když jsem uviděl,
  co se děje ve Španělsku.
 • 00:26:50 Stovky mrtvých každý měsíc.
 • 00:26:54 A ve Francii byli rádi,
  že se jich to netýká.
 • 00:26:57 Ale vždyť jsi vždycky všude říkal,
  jak Francii věříš.
 • 00:27:00 A čemu a komu bych pomohl,
  kdybych řekl pravdu?
 • 00:27:04 Existuje dvojí pravda.
  První skutečná a druhá politická.
 • 00:27:07 Ta první je, že všichni jednou
  umřeme, mnozí z nás v bolestech.
 • 00:27:11 No a? Neexistuje důvod,
  proč to lidem říkat.
 • 00:27:14 Takže potom nastupují
  lidé jako já, aby činili lidem
 • 00:27:17 život snesitelnější
  svou pravdou politickou.
 • 00:27:21 Ničeho se nebojte.
 • 00:27:23 Všechno dobře dopadne.
  Máme situaci pod kontrolou.
 • 00:27:28 Víme, co máme dělat, a uděláme to.
 • 00:27:33 Tohle říkáš lidem celý život.
 • 00:27:36 Ty si to nemyslíš?
 • 00:27:40 I já jsem ti to věřila.
 • 00:27:46 Jestli nám Francie nepřijde
  na pomoc, kdo teda?
 • 00:27:56 Panebože!
 • 00:28:12 Spalo jsi, prasátko?
 • 00:28:14 Na mě jsi nepočkalo?
 • 00:28:17 Co jste dojednali?
 • 00:28:23 -Je válka?
  -Bude.
 • 00:28:29 Začne v pár hodinách, myslím.
 • 00:28:33 A kdy máš ten rozvod?
 • 00:28:36 3. nebo 4.října.
 • 00:28:38 Ale nevím, jak to teď bude,
  když bude válka.
 • 00:28:43 Miluju tě, víš to?
 • 00:28:47 Já tebe taky.
 • 00:28:49 -Jsem jenom tvoje?
  -Jo.
 • 00:28:53 -Potom se vezmeme.
  -Potřetí ženatýho?
 • 00:28:57 Máš recht. Nevemu si služku.
  Stačí, když tě šoustám.
 • 00:29:03 -Našim jsi přišel starej.
  -Vaši jsou starý.
 • 00:29:10 Stejně si mě vzít nemůžeš.
  Až za čtyři roky.
 • 00:29:13 -Vojel šestnáctiletou, plukovník.
  -Pan plukovník je na holčičky?
 • 00:29:21 -Uživíš mě? -Tebe? Hravě.
  Vždyť jsi hubená jak lunt!
 • 00:29:27 Říkal jsi,
  že tohle je tvůj nejlepší rok.
 • 00:29:31 Taky že bude.
 • 00:29:33 Vždyť jdeš do války.
  Co když tě zabijou?
 • 00:29:36 Mě nezabijou.
 • 00:29:41 Přijdou velký věci.
 • 00:29:43 Velký věci!
 • 00:29:50 Pane ministře národní obrany,
  nazdar!
 • 00:30:00 Možná se vidíme naposledy.
 • 00:30:04 Možná nás potká něco strašnýho.
 • 00:30:08 Musíš to vydržet.
 • 00:30:16 Jsem silná.
 • 00:30:55 Chlapi, co blbnete?
  Málem jste nás zabili.
 • 00:30:57 Co tady děláte?
  Zde nemáte co dělat.
 • 00:30:59 -Nekecej!
  -Tohle je vojenská cesta!
 • 00:31:01 Co jsme my, do prdele? Pusť nás!
 • 00:31:03 Dejte tu cestu do pořádku.
  Vezeme generála.
 • 00:31:08 Mysleli, že vidí německé auto.
 • 00:31:10 Nervy. Brzo to bude v richtiku,
  pane generále.
 • 00:31:15 Pane generále, velitel
  roznětové hlídky vojín Vlas.
 • 00:31:22 Hoši, prosím vás,
  čekáme je každou chvíli,
 • 00:31:25 tak se mi tu
  zatím nepozabíjejte sami.
 • 00:31:28 Pustíte nás dál?
 • 00:31:32 Tak jsme se konečně dočkali, co?
 • 00:31:35 Konečně válka, pane generále.
 • 00:31:38 Neumíte si představit, co nám dalo
  práce pány v Praze přesvědčit.
 • 00:31:41 Slyšel jsem, že nechtěli mobilizaci
  do poslední chvíle.
 • 00:31:45 Víte, co mi řekl ministr Šrámek,
  když to ve vládě konečně rozhodli?
 • 00:31:51 Moc se neradujte.
 • 00:31:53 Koho pánbu miluje,
  toho křížkem navštěvuje.
 • 00:31:56 -Jak to myslel?
  -Nevím.
 • 00:32:00 Kdy, myslíte, pane generále,
  že to tamti spustí?
 • 00:32:03 Dnes, až promluví
  ve Sportpalastu Hitler.
 • 00:32:07 Pošlou bombardéry v momentě,
  kdy otevře hubu.
 • 00:32:11 Za kolik sem doletí?
 • 00:32:14 Z Drážďan budou nad Prahou
  za osmnáct minut.
 • 00:32:16 -Tady na Moravě hned.
  -Tak ať už tady jsou!
 • 00:32:19 Udělali chybu,
  že to nespustili hned.
 • 00:32:22 Bál jsem se, že když nám budou
  házet bomby na hlavu
 • 00:32:24 ještě za mobilizace,
  nestačíme schovat letadla.
 • 00:32:28 Vojín Vejdvec, pane generále.
  Myslíte, pane generále, že půjdou
 • 00:32:31 rovnou na Prahu, nebo to vezmou
  obchvatem přes Moravu?
 • 00:32:34 Spíš to druhé.
  Z jihu a ze severu současně.
 • 00:32:39 Budou chtít
  naše v Čechách odříznout.
 • 00:32:41 Je to jedno, kudy půjdou.
  Do tlamy dostanou všude.
 • 00:32:44 -Nebojíte se, hoši?
  -Musím zabít čtyři Němce,
 • 00:32:48 než to koupím sám. Proč ne?
  My tady shoříme,
 • 00:32:51 ale spojenci si nakonec za nás
  pro Hitlera do Berlína dojdou.
 • 00:32:55 Národ přežije
  i největší katastrofu.
 • 00:32:58 Srbové ztratili ve světové válce
  třetinu obyvatel.
 • 00:33:02 Neuplynulo ani deset let
  a je jich tolik co před válkou.
 • 00:33:05 Hele, já chci bejt Srb!
 • 00:33:07 Vzpomínám si na osmnáctý rok.
 • 00:33:10 Politici tenkrát armádu
  vůbec nechtěli.
 • 00:33:13 Museli jim ji vnutit Francouzi.
 • 00:33:15 Pro ně byla republika
  bez armády spojenecky bezcenná.
 • 00:33:19 Lidi si tenkrát mysleli,
  že když bude nejhůř,
 • 00:33:22 budou bojovat spojenci.
 • 00:33:26 Nebo budou stačit milice
  jako ve Švýcarsku.
 • 00:33:29 Každý muž bude mít
  doma pod postelí flintu,
 • 00:33:32 a když začne vojna, řekne:
  Mámo, kde jsou náboje?
 • 00:33:35 Z legií měli všichni srandu.
  Rašín říkal, že se za zásluhy
 • 00:33:38 o vlast se neplatí!
  To mě naštval.
 • 00:33:41 Pak začali mít vojska plnou hubu,
 • 00:33:43 ale ve skutečnosti
  jim dál bylo ukradený.
 • 00:33:45 Víte, jaké to bylo budovat armádu
  v zemi, kde měli všichni
 • 00:33:48 z vojska jenom srandu? V národě,
  kterej nikdy žádnou armádu neměl?
 • 00:34:18 Blanický vojsko přijde, až bude
  nejhůř. A to ještě není.
 • 00:34:23 -Bratře generále,
  Moravec je zde. -Díky.
 • 00:34:53 Pane generále, poručík Galas.
 • 00:34:54 Přivedl jsem
  pana plukovníka Moravce.
 • 00:34:58 Emane!
 • 00:35:01 -Byls u něho?
  -Byl.
 • 00:35:04 -Jedu odtamtud.
  -Z Hradu?
 • 00:35:07 Myslím, že se mě fakt báli.
  Byl jsem mezi nima jedinej
 • 00:35:11 v plný polní.
  Fakt jsem byl nasranej.
 • 00:35:14 Povídám: Z cesty, srabi!
  Voják československý armády
 • 00:35:17 jde za svým vrchním velitelem!
  -Dobrý.
 • 00:35:21 Vpadnul jsem k němu,
  jak jsem byl.
 • 00:35:23 Seděl tam ještě Syrový.
  To mě trochu zaskočilo.
 • 00:35:27 S tím jsem nepočítal.
  Ale rychle jsem se zmátořil.
 • 00:35:30 Řekl jsi mu,
  že ta jeho mobilizace nestačí?
 • 00:35:33 Neřekl. Zařval jsem to na něj.
  Byl jsem fakt rozjetej.
 • 00:35:39 Vypadalo, že se mě bojí.
  Ukázal mi, abych si sednul.
 • 00:35:43 Ale Syrový řekl,
  ať zůstanu stát.
 • 00:35:45 Co ten do toho kecal?
 • 00:35:47 Řval jsem, fakt jsem řval.
 • 00:35:51 Co se tu pořád radíte? Vyhlaste
  válku! Jinak jsme ztracení.
 • 00:35:56 -Byl hotovej?
  -Byl. Ale Syrový nebyl.
 • 00:36:00 -Co udělal?
  -Sjel mě jak psa.
 • 00:36:03 Pane plukovníku,
  kde je vaše divize? U Znojma?
 • 00:36:06 Tak co děláte tady?
  Postavím vás před vojenský soud!
 • 00:36:10 -Cos dělal?
  -Co jsem měl dělat?
 • 00:36:12 Na civila bych se vysral,
  ale Syrový je můj velitel.
 • 00:36:17 Syrový!
  Benešův panák, co dělá Žižku.
 • 00:36:20 Je to předseda vlády.
  Nemohl jsem tam řvát na oba.
 • 00:36:24 Dostali tě.
  Bez války je republika v hajzlu.
 • 00:36:27 Jestli se nezačne střílet,
  dopadne to tak,
 • 00:36:29 jak to má Beneš
  domluvený od začátku.
 • 00:36:41 A co vy tady? Nic?
 • 00:36:47 Nejdou?
 • 00:36:50 Třeba tam vůbec nejsou.
 • 00:36:52 Jsou. Za každým stromem
  nejmíň jeden jako my tady.
 • 00:36:58 Ale nic je nedonutí útočit.
 • 00:37:00 Angláni jednají za ně.
  Bez flint a bez krve.
 • 00:37:05 Ale za hranicema
  se to prej hejbe!
 • 00:37:07 Paříž mobilizovala
  a Londýn kope zákopy.
 • 00:37:11 V Praze se nekopou.
 • 00:37:13 Co Němci v jednotce?
  Dáváš na ně bacha?
 • 00:37:16 Držej se stranou.
  Neupozorňujou na sebe.
 • 00:37:20 Bůhví co plánujou.
 • 00:37:23 Každej pátej
  mobilizovanej je Sudeťák.
 • 00:37:26 300 tisíc zrádců ve zbrani.
  Přijde ti to normální
 • 00:37:28 bojovat s takovouhle armádou?
  -A co jinýho?
 • 00:37:32 Co ti chlapi
  mají co dělat ve zbrani?
 • 00:37:35 Až to začne, nebudu se stačit
  dívat, kdo po mně střílí.
 • 00:37:37 Jestli Němec přede mnou,
  nebo Němec za mnou.
 • 00:37:39 Kdyby zůstali doma,
  bude to mnohem horší.
 • 00:37:41 Takhle aspoň víme, že nemůžou
  vyloženě pomáhat Hitlerovi.
 • 00:37:44 Nikdy jsem neměl
  v jednotce grázly.
 • 00:37:49 Tak se uč.
 • 00:37:54 Panebože, ať už to začne!
  Tohle čekání je nejhorší.
 • 00:37:59 -Pane generále, důležitá zpráva!
  -Válka?
 • 00:38:02 Nová konference. V Mnichově.
  Budou tam všechny čtyři velmoci.
 • 00:38:06 Beneše nepozvali.
 • 00:38:18 Nenávidím to tady.
 • 00:38:20 Jsem tady častěji než
  u svý jednotky. A k ničemu.
 • 00:38:23 Nejdřív jste nám řekl,
  že odstupujeme území,
 • 00:38:25 pak jste dal rozkaz k mobilizaci.
 • 00:38:27 Dal jste nám naději. Všem lidem.
 • 00:38:29 A teď nám ji berete.
  Podruhé během několika dní.
 • 00:38:32 Toto se nesmí lidem dělat!
 • 00:38:34 My jsme připraveni k válce,
  pane prezidente!
 • 00:38:37 Ne, ne, ne.
  Nejde o to, co děláme my.
 • 00:38:41 Oni s ním celou tu dobu jednají.
  Každý den.
 • 00:38:45 I po tom,
  co doporučili mobilizaci.
 • 00:38:47 Nenaslouchejte jim.
  Mluvte s námi, kteří jsme ochotni
 • 00:38:49 položit za vás životy.
 • 00:38:52 Celou tu dobu, co si myslíte,
  že jednají se mnou,
 • 00:38:54 domlouvají se s ním.
  Brity zajímá jenom časový rozvrh,
 • 00:38:57 ve kterém vyklidíme pohraničí.
  Včera večer jsme jim řekli,
 • 00:39:00 že nemůžeme opustit území, odvolat
  mobilizaci a vydat pevnosti,
 • 00:39:04 bez toho, abychom dostali
  slíbené mezinárodní záruky.
 • 00:39:07 A co oni na to, proboha?
 • 00:39:09 Vytýkají nám, že si pořád
  klademe nové podmínky.
 • 00:39:14 Neposlouchejte je!
 • 00:39:18 Děkuji vám. Čekal jsem,
  že promluvíte nějak takto.
 • 00:39:22 Je ke cti naší armádě, že jste
  dnes v jejím čele právě vy.
 • 00:39:25 Vím, že si náš lid přeje totéž.
 • 00:39:29 Ještě nikdy v našich dějinách
  armáda a národ
 • 00:39:31 nebyly v hodině dvanácté
  tak zajedno.
 • 00:39:35 Ale, pánové,
  já jsem v jiné situaci než vy.
 • 00:39:37 Říkáte, že nemáme žádného spojence,
  ale to není pravda.
 • 00:39:41 Poláci se pořád ještě nerozhodli.
 • 00:39:43 Napsal jsem znovu polskému
  prezidentovi Moszcickému.
 • 00:39:46 Dnes od něho přišla
  zamítavá odpověď.
 • 00:39:50 Jediné, co pány ve Varšavě zajímá,
  je odstoupení Těšínska.
 • 00:39:56 To že napsali?
 • 00:40:00 Sledují, co dělá Hitler,
  a taky chtějí kus kořisti.
 • 00:40:06 Teď tedy proti nám stojí
  všichni naši sousedé.
 • 00:40:10 Celé naše hranice
  kromě pár kilometrů s Rumunskem
 • 00:40:13 jsou frontou.
  -Jako za husitů. Proti všem!
 • 00:40:18 Bratře náčelníku,
  můžeme proti Polákům k hranicím
 • 00:40:21 přesunout ještě nějaké vojsko?
 • 00:40:30 Chce někdo něco říci?
 • 00:40:34 Máme tedy na vybranou
  jenom ze dvou možností.
 • 00:40:36 Buď se rychle domluvit s Němci
  a nedat nic Polákům,
 • 00:40:39 nebo se dohodnout s Poláky,
  a nedat nic Němcům.
 • 00:40:43 Československo tím v obou případech
  přestane existovat.
 • 00:40:46 Vtělí se buď do Velkoněmecka,
  nebo do Velkopolska.
 • 00:40:49 Obojí je Bílá Hora nová,
  nové Lipany. A bez války.
 • 00:40:56 Nebyl jsem proto
  celý život vojákem,
 • 00:41:02 abych se vyhnul válce.
 • 00:41:05 Ale válka bude, pánové.
 • 00:41:08 Bude. Ale ne teď.
 • 00:41:10 Slibuji vám
  tu největší válku, jaká kdy byla.
 • 00:41:12 A vy si v ní zabojujete.
  Ve větších a slavnějších bitvách,
 • 00:41:15 než by byly ty,
  které by snad vypukly zítra.
 • 00:41:17 A všichni, kdo dnes rozbíjejí
  náš stát, budou potrestáni.
 • 00:41:20 -To vám slibuji.
  -Co bude dál, pane prezidente?
 • 00:41:24 Do té doby, než to ve světě začne,
  musíme zachránit náš stát.
 • 00:41:27 -Stát ale nebude. -Musíme
  zachránit to, co z něj zbude.
 • 00:41:32 Ale jak to uděláme?
 • 00:41:34 Menší a slabší.
  S novými hranicemi.
 • 00:41:42 Takový bude
  váš a můj úkol, pánové.
 • 00:41:46 Děkuji vám.
 • 00:41:49 Umíš si představit,
  jak tohle řeknu vojákům?
 • 00:41:52 Víte, co teď dělají ti moji?
  Na můj rozkaz kopou zákopy.
 • 00:41:56 Natahujou dráty.
 • 00:42:08 Tohle vám nikdy nezapomenu.
 • 00:42:23 Neměli jsme to dělat s ním.
 • 00:42:27 A s kým teda?
 • 00:42:30 Nevím. S někým.
 • 00:42:35 S někým, kdo chce bojovat.
 • 00:42:39 Zase by to musel být politik.
 • 00:42:43 Někdo, s kým by lidi šli.
  Ne jak se Syrovým.
 • 00:42:49 Co Zenkl? Jako jediný z vlády
  prý s Benešem nesouhlasí.
 • 00:42:54 Pražskej primátor, to by šlo.
 • 00:42:58 Taky Láďa Rašín je dobrej.
  Po tátovi.
 • 00:43:04 Kluci, doufám, že kdyby něco,
  že to nejsou jenom kecy, že?
 • 00:43:09 KLAPLY NA DVEŘE
 • 00:43:36 Pane prezidente!
 • 00:43:55 Excellence, z příkazu své vlády
  mám čest odevzdati vám
 • 00:44:00 v příloze znění dohody, která
  byla mezi říšským kancléřem,
 • 00:44:04 královským britským ministerským
  předsedou, šéfem italské vlády
 • 00:44:07 a francouzským ministerským
  předsedou v Mnichově ujednána.
 • 00:44:12 Spojené království, Francie
  a Itálie se shodují v tom,
 • 00:44:15 že vyklizení území
  bude provedeno do 10.října 1938.
 • 00:44:21 Obsazení převážně
  německého území vojsky německými
 • 00:44:24 po etapách počne 1.října 1938.
 • 00:44:29 Podepsáni: Adolf Hitler,
  Neville Chamberlain,
 • 00:44:31 Benito Mussolini,
  Edouard Daladier.
 • 00:45:14 Pánové, je to hrozné.
 • 00:45:18 Rozhodnutí mnichovské konference
  je hrozné.
 • 00:45:23 Ale není pro nás nečestné.
 • 00:45:29 Podléháme přesile lidí,
 • 00:45:31 kteří nám ještě před týdnem
  radili mobilizovat.
 • 00:45:37 Nemohu udělat nic jiného
  než navrhnout,
 • 00:45:39 abychom ultimatum přijali.
 • 00:45:41 Nevím, co říct.
 • 00:45:44 Je to rozhodování
  mezi vraždou a sebevraždou.
 • 00:45:48 Musíme se řídit chladným rozumem.
 • 00:45:51 Není rozumné vyhlídky
  na úspěšnou obranu.
 • 00:45:57 Ani do eventuální
  ruské pomoci pozemními silami.
 • 00:46:06 Pan prezident má pravdu.
 • 00:46:11 Jako voják musím přijmout
  každé politické zadání,
 • 00:46:19 které nejdřív znělo,
 • 00:46:22 že v prvních týdnech
  budeme čelit německému náporu
 • 00:46:26 bez podpory Anglie a Francie.
 • 00:46:29 Pak jsme se dozvěděli,
  že proti nám vystoupí Maďarsko.
 • 00:46:33 Potom jsme zjistili, že Hitler
  zaútočí také z Rakouska,
 • 00:46:36 se kterým jsme
  v původních plánech počítali
 • 00:46:40 jako s naší vysunutou
  operační zónou.
 • 00:46:46 Nakonec se stala velmi spornou
  slibovaná pomoc Sovětského svazu.
 • 00:46:50 A nyní se od nás,
  jak oznámil prezident,
 • 00:46:54 odvrátilo i Polsko.
 • 00:47:01 Jako člověk jsem
  velmi nešťastný z politiky,
 • 00:47:05 která toto způsobila.
 • 00:47:10 Ale jako voják musím politické
  vedení nadále respektovat.
 • 00:47:22 Děkuji.
 • 00:47:24 Pane generále?
 • 00:47:26 O tom, jestli bojovat, nerozhodují
  vojáci, ale politici.
 • 00:47:33 Čekáme na rozkaz bít se
  proti čtyřnásobné přesile.
 • 00:47:38 Ale podrobíme se
  každému vašemu rozhodnutí.
 • 00:47:45 Vím, že mnozí z vás
  vkládají naději v sovětské Rusko.
 • 00:47:52 Je nějaká naděje, že by se našim
  armádám podařilo probít se
 • 00:47:55 na východ do Sovětského svazu?
 • 00:47:58 Jen u malých jednotek.
 • 00:48:05 Je tedy rozhodnuto.
 • 00:48:13 Ty bláho!
  Vždyť oni ani nehlasujou.
 • 00:48:16 Podrobujeme se
  vnucenému rozhodnutí.
 • 00:48:19 Nemůžeme za to.
 • 00:48:22 I kdyby nám sovětské Rusko
  jako jediné přišlo na pomoc,
 • 00:48:25 nastala by válka všech
  proti Rusku.
 • 00:48:27 Anglie by šla proti nám.
 • 00:48:32 Vojáci musí bezpodmínečně
  poslechnout rozkazy.
 • 00:48:41 Z RÁDIA: Náš stát
  nebude z nejmenších na světě.
 • 00:48:44 Jsou mnohem menší
  a jsou zdravé i odolné.
 • 00:48:48 Zůstává nám prostor,
  který dává možnost dalšího...
 • 00:48:52 V Mnichově sešly se
  4 evropské velmoci
 • 00:48:55 a usnesly se vyzvat nás
  k přijetí nových hranic,
 • 00:48:58 které odloučí německé kraje
  od našeho státu.
 • 00:49:03 Měli jsme volbu mezi zoufalou
  a bezvýslednou obranou,
 • 00:49:07 které by znamenala oběť
  nejen celého dospělého pokolení,
 • 00:49:11 ale i dětí a žen...
 • 00:49:13 Do prdele!
 • 00:49:20 Kde mám, do prdele, opasek?
 • 00:49:24 Chtěli jsme přispět k míru.
  Rádi bychom byli přispěli.
 • 00:49:28 Ale nikoli tak,
  jak to bylo na nás vynuceno.
 • 00:49:32 Byli jsme však optimisty.
  Zůstali jsme sami.
 • 00:49:38 Emane, tohle jsou ty velký věci?
 • 00:49:43 Drž se! Ať to dopadne jakkoli!
  Čus!
 • 00:50:10 Zítra bude Hitler v Karlových
  Varech. Tam jsem se narodil.
 • 00:50:15 Kam až půjdou?
 • 00:50:17 Určitě mnohem dál,
  než se dohodlo v Mnichově.
 • 00:50:21 Jediný, kdo o tom rozhoduje,
  jsou oni sami.
 • 00:50:23 Armáda furt ještě drží pevnosti.
  Dokud je máme, tak jsme neprohráli.
 • 00:50:26 Co na to říká Beneš?
 • 00:50:28 Vykašlete se na Beneše
  a pojďte něco dělat!
 • 00:50:31 Češi, kdo z vás miluje
  tohle svý starý království
 • 00:50:35 tak jako já?
  -Všichni!
 • 00:50:37 -A co jste ochotní pro ně udělat?
  -Všechno!
 • 00:50:48 Pánové, dá si někdo kávu, prosím?
 • 00:50:55 Co budeš jako voják
  v nový republice dělat?
 • 00:50:59 Ta vojsko nebude potřebovat.
  Vůbec ji nepůjde bránit.
 • 00:51:02 Chlapi, proberte se! Proč jsme
  se od začátku krize scházeli?
 • 00:51:07 Protože jsme chtěli
  bránit republiku!
 • 00:51:11 To chceme pořád!
 • 00:51:13 Bez Beneše to nejde!
 • 00:51:15 Právě že bez Beneše.
 • 00:51:19 Celá ta jejich taktika
  stála na něm a on nezklamal.
 • 00:51:21 Měl jsem ho zastřelit. Zastřelit!
 • 00:51:24 Člověče,
  on je toho vážně schopnej.
 • 00:51:27 Když uklidíme Beneše, nebudou
  na Hradě mít chvilku s kým jednat.
 • 00:51:31 Než se vzpamatujou, zaútočíme.
  Ještě je čas.
 • 00:51:36 Pánové, nesouhlasit s Benešem
  je jedna věc.
 • 00:51:41 Ale zbavit ho moci je věc jiná.
 • 00:51:46 A přece je nutný udělat právě to.
 • 00:51:50 Lidi se třesou na to, že přijde
  chlap, co řekne: Já do toho jdu.
 • 00:51:54 Všichni čekají, že se něco stane!
  Že někdo přijde a něco udělá.
 • 00:52:00 Vynesli by ho
  na ramenou až na Hrad,
 • 00:52:02 kdyby se někdo takovej objevil.
 • 00:52:05 Mě zastavila na ulici jedna ženská,
  aby se vybrečela.
 • 00:52:10 Kteří generálové
  do toho teda jde kromě vás?
 • 00:52:13 S Lužou je to dohromady celá
  Morava. A s Vojcechovským Čechy.
 • 00:52:16 Co nižší generálové?
  Ti vás podpoří?
 • 00:52:18 -Spousta. Rychtrmoc. Zmek.
  -Husárek?
 • 00:52:21 -To nevím.
  -Ingr? -Ten do toho jde.
 • 00:52:24 Se svou divizí obsadí Prahu Ingr.
 • 00:52:26 To je dohromady skoro celá armáda!
 • 00:52:28 Šlo by to líp, kdyby ještě lidi
  byli v ulicích. Ale stáhli se.
 • 00:52:32 Až uslyší, že armáda táhne
  na Prahu, vrátí se?
 • 00:52:36 Nečekají na nic jinýho.
 • 00:52:38 Dobře.
  Kdo to teda domluví s tím Benešem?
 • 00:52:42 Kdo mu to řekne? Že kapituluje?
 • 00:52:46 Já ne! Já nejsem voják.
 • 00:52:49 Ty jsi Petr, to je skála.
 • 00:52:52 Sedím v Syrového vládě,
  ale nemám na nic vliv.
 • 00:52:54 To není vláda, to je kamufláž.
  Beneš na vás kašle.
 • 00:52:57 Ano, je to kamufláž.
  Proto jsem už ve čtvrtek 29.září,
 • 00:53:04 před Mnichovem, pánové,
  podal prezidentovi demisi.
 • 00:53:08 A co prezident udělal?
 • 00:53:12 Nic.
 • 00:53:30 Já bych do toho šel.
 • 00:53:35 Máte někoho jinýho než mě?
 • 00:53:38 Chce tam jít někdo z vás?
 • 00:54:17 -Je tam, pane kancléři?
  -Koho myslíte?
 • 00:54:19 -Je tam?
  -Je.
 • 00:54:27 Neumíte si představit,
  kolik toho nesu.
 • 00:54:30 Vyčítají mi,
  že jsem postupoval neústavně,
 • 00:54:33 že jsem kapituloval bez toho,
  abych se poradil s parlamentem.
 • 00:54:36 Ale já jsem to tak udělal schválně.
 • 00:54:39 Vzal jsem to na sebe právě proto,
  aby jednou bylo možné říct:
 • 00:54:42 Neudělal to podle ústavy,
  takže to neplatí!
 • 00:54:46 Ta Benešova kapitulace
  nic neznamená.
 • 00:54:49 Jak to že nic neznamená?
  Německé tanky jsou v Bruntále
 • 00:54:54 a Hitler míří do Varů!
 • 00:54:56 Co chcete dělat s tím, když velmoci
  rozhodnou o vás bez vás?
 • 00:55:01 Pane prezidente,
  pral jste se někdy jako kluk?
 • 00:55:06 Dostal jste někdy ránu?
 • 00:55:08 Nechcete se, doufám, prát?
 • 00:55:10 Kdybyste se pral,
  věděl byste jedno.
 • 00:55:14 S tím, kdo je silnější, často
  vyjdete, jenom když ho donutíte,
 • 00:55:16 aby si vůbec nezačal.
  Nedostanete po hubě jenom proto,
 • 00:55:20 že si ten druhej řekne,
  že to nemá cenu. Chápete?
 • 00:55:24 Střílet, střílet. To je to jediné,
  co jste schopni dát dohromady.
 • 00:55:28 Ale přesně na to on čeká.
  Aby mohl pozabíjet vaši matku,
 • 00:55:31 ženu a rodinu.
  -Vy to pořád překrucujete.
 • 00:55:35 Porážka neznamená smrt lidí.
  Je to smrt myšlenek.
 • 00:55:38 Mimochodem,
  vy jste se zabil úplně sám.
 • 00:55:40 Stáhl jste gatě dřív,
  než v Bavorsku vůbec nabili.
 • 00:55:44 Nemůžete mě urazit,
  protože nevíte, co říkáte.
 • 00:55:47 Já nepovedu národ na jatka
  kvůli prázdnému hrdinství.
 • 00:55:51 Pane prezidente,
  od čeho, si myslíte, že armáda je?
 • 00:55:57 Nač, si myslíte, že má stát armádu?
 • 00:56:07 Pane plukovníku,
  já bych doopravdy...
 • 00:56:09 Armáda je tady od toho, aby ukázala
  lidem, kteří se na to nehodí,
 • 00:56:13 že umírání za vyšší princip
  má smysl.
 • 00:56:20 Smysl má život podle mě.
 • 00:56:24 A když ta armáda shoří,
  budou mít v každém domě,
 • 00:56:29 v každé rodině hrdinu. Muže,
  na kterého se ještě za sto let
 • 00:56:33 bude vzpomínat jako na hrdinu.
 • 00:56:37 A budou cítit bolest
  a budou cítit obdiv.
 • 00:56:42 A miliony takových bolestí
  a obdivů tvoří dohromady národ.
 • 00:56:47 Když lidem seberete jejich hrdiny,
  pomelete je do jitrnic.
 • 00:56:52 A z národa vám zbude
  akorát tak obyvatelstvo.
 • 00:56:54 Já nemohu bojovat bez spojenců.
 • 00:56:58 Pokud nechápou,
  v čem je síla spojenectví,
 • 00:56:59 tak musím počkat, až jim to dojde.
 • 00:57:02 A celý národ musí počkat s vámi?
 • 00:57:04 Samozřejmě!
  Bude to zápas na mnoho let.
 • 00:57:07 Jsem první, kdo ho s Hitlerem vede.
 • 00:57:08 A já v tom ty spojence vyválím.
  Budou se přede mnou stydět,
 • 00:57:11 jako se ještě nikdo nikdy
  před nikým nestyděl.
 • 00:57:13 A co když, až tu válku
  za ta léta vyhrajete, bude pozdě?
 • 00:57:18 Vaše velký, slavný vítězství
  nad Adolfem Hitlerem
 • 00:57:20 bude k ničemu,
  protože lidi si budou pamatovat
 • 00:57:23 jenom to,
  jak se v roce 1938 podělali.
 • 00:57:26 Na rovinu, pane plukovníku.
  Nestane se jim to poprvé.
 • 00:57:33 Víte, co já si myslím?
 • 00:57:37 Že kdo se jednou podělá,
  zůstane podělanej napořád.
 • 00:57:48 Do teď měli před očima
  nás legionáře jako hrdiny.
 • 00:57:52 Jako živou odvahu v zádech.
 • 00:57:54 Tohle jim teď berete.
 • 00:57:56 Teď budeme srabi,
  co jenom krčili ramenama.
 • 00:58:00 Od teď už nebudou odvážný národ.
 • 00:58:03 Od teď budou jen sviňáčkovsky
  dumat, co se jim vyplatí.
 • 00:58:06 Co bude pro ně výhodnější.
 • 00:58:08 A když dojdou k tomu,
  že bude výhodnější se podrobit,
 • 00:58:11 plazit se po kolenou,
  tak to udělají.
 • 00:58:17 Protože jejich pan prezident
  to udělal taky.
 • 00:58:25 Musíte pochopit, že tady se nehraje
  o duševní zdraví jednoho národa,
 • 00:58:31 ale o to, kdo bude vládnout Evropě
 • 00:58:34 a jestli to bude
  vládnutí snesitelné.
 • 00:58:37 Vy pořád řešíte celej svět.
 • 00:58:43 Přece jste to tady vybudoval.
 • 00:58:48 Teď to vraždíte!
 • 00:59:06 Jistě, vraždím.
 • 00:59:14 Pane plukovníku, máte děti?
 • 00:59:18 Mám tři syny.
 • 00:59:19 Jak se jmenují?
 • 00:59:23 Igor, Jura a Pavel.
 • 00:59:26 Jejich fotky máte?
 • 00:59:50 Já děti nemám.
 • 00:59:54 Měl jsem tuhle republiku.
 • 00:59:59 Když vám řeknu, že byla mé dítě,
  nebudete mě doufám podezřívat,
 • 01:00:01 že chci být sentimentální.
 • 01:00:04 Chápejte. Co dělám,
  pro mě nebude bez následků.
 • 01:00:09 Vraždím své dítě a vím, co dělám.
 • 01:00:16 Vy nejste normální člověk.
 • 01:00:21 Ani vy ne.
 • 01:00:23 Můžeme pro ty lidi
  spolu udělat jenom to,
 • 01:00:26 že jim to na sebe nepovíme.
 • 01:00:35 Pane plukovníku, vy máte rád box
  a nerad šachy, viďte?
 • 01:00:39 -Válka je jako box.
  -Ne. Válka jsou šachy.
 • 01:00:43 A život taky. Jestli se životem
  jenom proboxováváte,
 • 01:00:46 nedožijete se vysokého věku.
 • 01:00:49 Slyšel jste někdy dělo?
 • 01:00:55 Poslouchám teď názory boxera,
  ale za dveřmi téhle místnosti
 • 01:00:59 začíná svět, ve kterém poroučejí
  lidé komplikovanější, než jste vy.
 • 01:01:03 Jste úplně vedle, když to vnímáte
  jako spor Beneše s Hitlerem.
 • 01:01:05 Tohle je spor Hitlera s celým
  světem a s vesmírem a s Bohem.
 • 01:01:09 Můj problém je jenom v tom,
  že to kromě mě nikdo nechápe.
 • 01:01:14 Vám vůbec málokdo rozumí, co?
 • 01:01:16 Já taky chci válku.
  Možná že víc než vy.
 • 01:01:19 Jenže k té vaší válce
  se národ musí prokapitulovat.
 • 01:01:21 Ano. Náš národ čeká těžký úkol.
  Bude to muset všechno snést,
 • 01:01:25 a zůstat přitom demokratickým.
  -Jenomže to žádný národ nevydrží.
 • 01:01:29 -Nevěříte národu? Nevěříte sobě?
  -Zase to bude trvat 300 let.
 • 01:01:50 A Češi nemají morálních sil nazbyt.
 • 01:02:14 Mě osobně jste už zničil.
 • 01:02:17 Každý se ničí sám.
 • 01:02:20 Vaše válka dnes končí.
  Ta moje začíná.
 • 01:02:41 -Pane prezidente, stalo se něco?
  -Už nejsem prezident, Prokope.
 • 01:03:19 Heil Hitler!
 • 01:03:22 Heil Hitler!
 • 01:03:32 Madame!
 • 01:03:34 -Viel Glück.
  -Danke.
 • 01:03:38 -Viel Glück.
  -Danke.
 • 01:04:57 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2013

Související