iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 4. 2011
22:55 na ČT2

1 2 3 4 5

40 hlasů
5976
zhlédnutí

Velikonoce v Lužici a pod Lužickými horami

Velikonoční zvyky a obyčeje v životě tří národů těchto regionů.

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Velikonoce v Lužici a pod Lužickými horami

 • 00:01:21 Původ velikonočních svátků
 • 00:01:22 je třeba hledat až v dobách
  předkřesťanských,
 • 00:01:26 v oslavách jarního slunovratu.
 • 00:01:28 Jsou to svátky ročního cyklu
 • 00:01:30 řízeného současně Sluncem,
  slunovratem a Měsícem,
 • 00:01:35 prvním dnem jarního úplňku.
 • 00:01:38 Pro křesťany jsou to svátky
 • 00:01:39 nesené poselstvím věčně
  platného příběhu
 • 00:01:42 o umučení a vzkříšení
  Ježíše Krista.
 • 00:01:45 Velikonoce se svými písněmi,
  zvyky a obyčeji
 • 00:01:49 jsou nejvýraznějšími svátky roku,
  výrazem kultury a způsobu života
 • 00:01:53 jak v Horní Lužici,
  v dnešním Sasku,
 • 00:01:56 tak v Dolní Lužici,
  v dnešním Braniborsku,
 • 00:01:59 a rovněž tak u nás v kraji
  pod Lužickými horami.
 • 00:02:03 O tom co dnes znamenají
  a jak se slaví,
 • 00:02:05 vám budeme dnes vyprávět.
 • 00:02:15 Po Gloria při ranní mši
  umlknou zvony
 • 00:02:18 a podle lidové tradice
 • 00:02:19 se v kraji pod Lužickými horami
  říkávalo, že "odlétají do Říma".
 • 00:02:24 Jejich vyzvánění nahrazovali
  až do soboty kluci
 • 00:02:27 hlukem nejrůznějších hrkaček.
 • 00:02:31 Honzo! (hrkání)
  Matěji! (hrkání)
 • 00:02:35 Filipe!
 • 00:02:38 Jirko!
  A Kubo!
 • 00:02:44 Po krátké zkoušce vyráželi
  hrkači po vsi.
 • 00:02:48 Vedl je vždy nejstarší kluk Đ
  kaprál, a za ním šli ostatní.
 • 00:02:52 Věřilo se, že tímto rachotem
  se vyžene všechna havěť
 • 00:02:56 a hlavně myši usídlené přes zimu
  ve staveních, stodolách a chlévech.
 • 00:03:04 Křesťanské Velikonoce navazují
  na židovský svátek pesah,
 • 00:03:08 který je oslavou jedné z největších
  biblických událostí Đ
 • 00:03:12 vysvobození Židů
  z egyptského otroctví.
 • 00:03:20 Zelený čtvrtek je v liturgickém
  kalendáři dnem radosti a žalu.
 • 00:03:24 Křesťané si připomínají
  Poslední večeři Páně,
 • 00:03:28 jeho výstup na horu Olivetskou
  a mučivé motlitby k Bohu Otci.
 • 00:03:32 Zatčení a předvedení před farizeje
 • 00:03:35 a jeho odsouzení k smrti
  ukřižováním.
 • 00:03:39 Kluci hrkali na Zelený čtvrtek
  v poledne,
 • 00:03:42 na Velký pátek o čtvrté ráno
  na ranní,
 • 00:03:45 potom v poledne a večer na klekání.
 • 00:03:48 V sobotu pak jen ráno.
 • 00:03:50 Putovali vsí od křížku ke křížku,
  nebo soch svatých,
 • 00:03:54 kde se zastavovali a pomodlili.
 • 00:03:58 Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé,
 • 00:04:03 přijď království tvé, buď vůle tvá,
  jak v nebi, tak i na zemi.
 • 00:04:08 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
 • 00:04:11 a odpust nám naše viny,
  jako i my odpouštíme našim viníkům.
 • 00:04:18 Amen.
 • 00:04:28 Velikonoce i my jsme měly,
  jako německý děti, vlastně jiný.
 • 00:04:31 U nás nebyla pomlázka v pondělí,
  u nás se chodilo na Zelený čtvrtek.
 • 00:04:37 To jsme vždycky si vzaly košíček,
  byly nás dvě nebo tři,
 • 00:04:42 a chodily jsme ne po baráku,
  jako barák od baráku,
 • 00:04:44 ale chodily jsme k těm lidem,
  který jsme třeba znaly,
 • 00:04:47 k těm babičkám starejm.
 • 00:04:48 A tam jsme dostávaly.
 • 00:04:50 Když jsme dostaly korunu,
  tak jsme byly strašně šťastné,
 • 00:04:53 protože to bylo něco pro nás,
  dostat peníze,
 • 00:04:55 ale spíš bonbón nebo sušenku,
  nebo i nějakej obrázek.
 • 00:05:01 A tak jsme chodily
  v ten Zelenej čtvrtek.
 • 00:05:22 No to bylo krásný!
  Vemte si vajíčka.
 • 00:05:26 -Děkuju.
  -Prosím.
 • 00:05:28 -Ještě si vem, ať máš dost.
  -Děkuju.
 • 00:05:30 -Tak na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:05:31 Děkujeme.
 • 00:05:34 V každým baráku jsme něco dostali,
  maličkost, třeba perník,
 • 00:05:42 v papírnictví tužku, nebo piják,
  nebo kružítko,
 • 00:05:47 u řezníka jsme dostali buřta,
 • 00:05:52 a takhle v barákách maličkosti
  jsme dostali.
 • 00:05:58 A chodilo se jenom dopoledne.
  Odpoledne už jsme nešly.
 • 00:06:05 (recitují v němčině)
 • 00:06:20 (recituje v němčině)
 • 00:06:23 Ale náš dialekt byl jinak.
 • 00:06:26 (recituje v dialektu)
 • 00:06:43 Bylo nás 5 sourozenců
 • 00:06:45 a ráno už jsme chodili k známým
  a k sousedům
 • 00:06:51 a řekli jsme následující písničku:
 • 00:06:55 (zpívá v němčině)
 • 00:07:07 A pak nám dali za to nějakou tu,
  nějakej ten dárek.
 • 00:07:13 Bylo to drobný,
  ale měli jsme z toho radost,
 • 00:07:16 protože my jsme nebyli zkažený
  s velkými bonbónami a sladkostmi.
 • 00:07:25 To nebejvalo dříve.
 • 00:07:27 Ale radost jsme měli větší,
  než dnešní děti.
 • 00:07:33 Po západu slunce
 • 00:07:34 vykrápěli hospodáři svěcenou vodou
  celá stavení, dvory i stáje,
 • 00:07:40 aby vše ochránili před temnými
  a nečistými silami Đ
 • 00:07:44 zlými duchy, čarodějnicemi,
  lesními démony a všelikou havětí.
 • 00:07:52 Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
 • 00:07:56 Ve jménu Otce, Syna
  i Ducha Svatého.
 • 00:08:00 Ve jménu Otce, Syna
  i Ducha Svatého.
 • 00:08:05 Slovanské kmeny,
  předchůdci dnešních Lužických Srbů
 • 00:08:08 přicházely mezi 6. až 9. stoletím
 • 00:08:11 na území dnešního Saska
  a Braniborska
 • 00:08:14 pravděpodobně i od jihu.
 • 00:08:16 To, že poselství slovanské
  vzájemnosti je stále živé,
 • 00:08:19 dokládá i tento památník
 • 00:08:21 na Stróžišćí v Horní Lužici,
  vysvěcený v létě roku 2000.
 • 00:08:26 Lužičtí Srbové jako my odvozují
  svou víru a písmo
 • 00:08:30 od věrozvěstů soluňských
  bratří Cyrila a Methoda.
 • 00:08:37 Od 11. století se tento kraj
  nazýval Terra Budissinensis
 • 00:08:41 podle správního centra Budissin Đ
  Budyšín.
 • 00:08:45 Město leží na křižovatce starých
  obchodních cest.
 • 00:08:48 Jedna z nich, Žitavská cesta,
 • 00:08:50 spojovala České království
  s Budyšinem a Horní Lužicí.
 • 00:08:55 Výraznou památkou na panování
  českých králů
 • 00:08:57 je klášter Mariina Hwězda,
 • 00:09:00 který založili bratři z Vesty
  v roce 1248.
 • 00:09:04 Nejvýznamnější z nich
  byl Bernard III. z Kamence,
 • 00:09:08 který byl kancléřem
  na dvoře Václava II.
 • 00:09:14 Chrám je zasvěcen neposkvrněnému
  srdci panny Marie.
 • 00:10:16 V kraji pod Lužickými horami
  býval v lidové víře Velký pátek
 • 00:10:19 spojován s magickou silou země,
  vody
 • 00:10:22 a také vírou v zázraky,
  které se v tento den dějí.
 • 00:10:27 Věřilo se, že země se otevírá,
  aby odhalila své poklady,
 • 00:10:30 voda získává svou čarovnou moc
 • 00:10:33 a v noci se objevují v lesích
  světélka, na lukách zvláštní záře
 • 00:10:37 a mnohde se zjevovaly i čarodějnice
  a divé ženy.
 • 00:10:50 Děvčata brzo ráno přicházela
  k potokům a říčkám
 • 00:10:53 pro velkopáteční vodu.
 • 00:10:55 Vodu, která měla magickou moc,
  čistila pleť a léčila oční choroby.
 • 00:11:03 Vodičko čistá,
  tečeš od Pána Krista.
 • 00:11:07 Očišťuješ břehy, kořeny,
  očisti mne, hříšné stvoření.
 • 00:11:17 Voda - symbol čistoty tělesné
  i duchovní.
 • 00:11:22 Voda, která měla pro Slovany
  svou magickou moc.
 • 00:11:40 Mám modrý vajíčko!
 • 00:11:42 Mám žlutý vajíčko!
 • 00:11:43 Mám modrý vajíčko!
 • 00:11:45 -Mám žlutý!
  -Mám žlutý!
 • 00:11:47 Mám červený!
 • 00:11:49 Mám modrý vajíčko!
 • 00:11:52 Mám žlutý vajíčko!
 • 00:11:53 V příhraničních oblastech
  pod Lužickými horami
 • 00:11:56 říkávaly matky dětem,
 • 00:11:57 že když budou o pašijovém týdnu
  hodné,
 • 00:12:01 tak jim na Velký pátek
  snese kohout barevná vejce.
 • 00:12:06 Zvyk, který byl v různých podobách
  známý v mnoha krajích,
 • 00:12:09 a i v Lužici
  byl mnohde zcela zapomenut.
 • 00:12:23 Velký pátek
  je katolickým postním dnem.
 • 00:12:27 Věřící si připomínají
  Kristovu smrt na kříži.
 • 00:12:30 Proto o Velkém pátku,
  jako na Bílou sobotu,
 • 00:12:33 umlkají v Horní Lužici zvony.
 • 00:12:36 I zde vyrážejí kluci po ránu
  na obchůzky.
 • 00:12:39 Neříkají si hrkači, ale klepotaki.
  Snad kvůli jednotným klapačům.
 • 00:12:50 (chlapci se modlí)
 • 00:14:22 Velký pátek je u evangelíků
  v okolí Slepa ve Střední Lužici
 • 00:14:26 nejvýznamnější církevní svátek.
 • 00:14:29 Nesmí se vykonávat žádná práce
  mimo domácnost
 • 00:14:32 a dbá se i na to,
 • 00:14:33 aby se ničím netlouklo, neklepalo,
  nekřičelo, neklelo
 • 00:14:37 a jinak nehlučelo.
 • 00:14:39 Dopoledne se začíná
  se zdobením kraslic,
 • 00:14:42 které zde má odvěkou tradici.
 • 00:14:45 K debjenje jutrownych jejkow
 • 00:14:47 jsou používány tradiční vzory,
  barvy a techniky,
 • 00:14:50 které se předávají z generace
  na generaci.
 • 00:14:53 Vajíčka zde představují
 • 00:14:54 pradávné symboly nového života,
  světla, zdraví a štěstí.
 • 00:15:02 Zdobení kraslic je nedílnou
  součástí velikonočních rituálů
 • 00:15:06 a zde v Rownu je to přímo obřad,
 • 00:15:09 který je vždy provázen
  téměř slavnostní atmosférou,
 • 00:15:12 při které se zbytečně nemluví.
 • 00:15:16 Každý dospělý se snaží,
 • 00:15:17 aby jeho kraslice byla
  co nejkrásněji vyzdobena,
 • 00:15:20 protože čím jsou vzory bohatší,
 • 00:15:22 tím větší je přízeň,
  kterou svým kmotřencům projevuje.
 • 00:15:28 Občanské sdružení Njepilic dwor
  v Rowně
 • 00:15:30 je nositelem slepských lidových
  tradic, slepského dialektu,
 • 00:15:35 zvyků a obyčejů,
  zvláště pak velikonočního času,
 • 00:15:39 které předvádějí veřejnosti a dětem.
 • 00:15:48 Velký pátek je i v křesťanské
  Horní Lužici dnem hlubokého smutku,
 • 00:15:53 ve kterém si připomínají věřící
  den umučení a ukřižování Krista,
 • 00:15:59 který zemřel na kříži,
  aby vykoupil hříchy světa.
 • 00:16:03 Nekonají se mše a při bohoslužbách
  se čtou a zpívají svaté texty.
 • 00:16:08 Věřící drží přísný půst.
 • 00:16:10 Dbají na pokání,
 • 00:16:12 které je projevem jejich úcty
  k utrpení Ježíše Krista
 • 00:16:15 a poděkováním za spasení.
 • 00:16:18 Je to den hlubokého klidu
  a rozjímání,
 • 00:16:21 které se dodnes odráží v životě
  po celé katolické Horní Lužici.
 • 00:16:40 (dívky zpívají)
 • 00:17:25 Dívky ve starých hornolužických
  krojích
 • 00:17:27 a chlapce v tradičních černých
  šatech s cylindry na hlavách,
 • 00:17:32 sledujeme při obřadu
  Ukládání Krista do Božího hrobu.
 • 00:17:38 Tento zvyk vznikl před lety zde,
  v Chrosčické farnosti,
 • 00:17:42 právě z jejich iniciativy.
 • 00:17:46 Budoucnost tohoto novodobého zvyku
  ukáže, zda se uchytí a rozvine,
 • 00:17:51 nebo časem upadne v zapomenutí.
 • 00:19:01 Svůj postoj k nacistickému režimu
 • 00:19:03 vyjadřovali Lužičtí Srbové
  již od nástupu Hitlera k moci.
 • 00:19:08 Vyvrcholením jejich odporu
  bylo memorandum z roku 1937,
 • 00:19:12 ve kterém DOMOWINA dala mezinárodní
  veřejnosti jasně najevo,
 • 00:19:16 že odmítá jakoukoliv spolupráci
  s nacistickým režimem.
 • 00:19:21 Nacisté pak postupně zakazují
  činnost DOMOWINY, Matice Srbské
 • 00:19:26 a spolkům Cyrila a Metoda,
 • 00:19:28 Kazatelskému evangelickému spolku,
  Sokolům a dalším.
 • 00:19:34 Následně je gestapem obsazen
  Srbský dům v Budyšíně
 • 00:19:37 a zabaven majetek DOMOWINY,
  včetně kartotéky jejích členů,
 • 00:19:41 a uzavřeny srbské tiskárny.
 • 00:19:44 Jsou pozatýkáni čelní představitelé
  srbských institucí,
 • 00:19:48 intelektuálové a vlastenci.
 • 00:19:51 S vypuknutím války se stala Lužice
 • 00:19:53 jedním velkým koncentračním táborem
  bez drátů.
 • 00:19:57 Srbské nápisy vymizely z ulic,
 • 00:19:59 byly zabavovány a ničeny
  srbské knihy.
 • 00:20:02 Trestal se sebemenší projev
  národního života,
 • 00:20:05 a tak docházelo i během války
 • 00:20:07 ke stále častějšímu zatýkání
  gestapem, věznění a popravám.
 • 00:20:13 Když se blížily jednotky
  Rudé a polské armády,
 • 00:20:16 Němci nesmyslně vyhlásili Budyšín
  za obrannou pevnost
 • 00:20:19 a město urputně bránili.
 • 00:20:21 Chtěli zničit zem i národ.
 • 00:20:24 Statistiky o Lužických Srbech
  neexistují.
 • 00:20:27 Nejsou známy ani přesné počty
  uvězněných a obětí nacismu.
 • 00:20:31 Nelze zjistit,
  kolik Srbů bylo odvedeno do války,
 • 00:20:35 ve které museli bojovat
  za cizí zájmy.
 • 00:20:38 Nejsou známy ani počty padlých,
 • 00:20:40 a ani ztráty
  na civilním obyvatelstvu.
 • 00:20:43 Odhaduje se, že v roce 1939
 • 00:20:46 žilo na území Horní a Dolní Lužice
  více než 110 tisíc Lužických Srbů,
 • 00:20:52 po druhé světové válce 60 tisíc.
 • 00:22:09 Z velkých ztrát se Lužice
  probouzí k novému životu
 • 00:22:12 a hlásí se o svá práva
  na sebeurčení národa.
 • 00:22:17 Již 9. května 1945 z koncentračního
  tábora Dachau
 • 00:22:22 obrací se katolický farář Jan Cyž
 • 00:22:24 s prosbou na Dr. Eduarda Beneše
  a československou vládu o pomoc.
 • 00:22:30 V závěru pak zní zvolání:
 • 00:22:32 "Buď věčně žíti v rámci
  Československé republiky,
 • 00:22:36 nebo na věky zahynouti
  v moři germánství."
 • 00:22:39 V témže duchu je psáno memorandum
  lužického lidu
 • 00:22:42 maršálu J.V.Stalinovi
  a prezidentu Benešovi
 • 00:22:45 a prosba nově ustavené DOMOWINY
  ze dne 12. května,
 • 00:22:50 aby naše Lužice připojili
  k Československé republice
 • 00:22:54 jako národně autonomní součást.
 • 00:22:58 V druhém lužickosrbském memorandu,
 • 00:23:00 vydaném Lužickosrbským národním
  výborem v Budyšíně dne 1. června
 • 00:23:04 prohlašují, že Lužičtí Srbové
 • 00:23:07 jsou jednotni ve svém požadavku
  svobody
 • 00:23:10 v rámci sousedního Československa
  a pod ochranou Sovětského Svazu.
 • 00:23:15 V závěru zdůrazňují: "S nadějemi
  a vírou v lepší budoucnost
 • 00:23:19 kráčí slovanský lid v Lužici
  do nového života.
 • 00:23:23 Lužice věří, že dnešní doba
 • 00:23:25 je úsvitem svobody lužickosrbského
  lidu,
 • 00:23:28 že slovanské státy
  v čele se Sovětským svazem,
 • 00:23:31 postaví se plně za požadavky lidu
  v Lužici
 • 00:23:34 a přednesou je na mírové
  konferenci,
 • 00:23:37 od které Lužice očekává
  svoji svobodu.
 • 00:23:41 Nedejte zahynouti nejmenšímu
  slovanskému národu v srdci Evropy!"
 • 00:23:50 Mocnosti ale měly jiné starosti,
 • 00:23:52 a tak naděje Lužických Srbů
  nebyly vyslyšeny.
 • 00:23:56 Nevíme, jak by se Lužice vyvíjela
  v našich podmínkách,
 • 00:23:59 ale víme že po zchlazení hlav
  státotvůrcům
 • 00:24:02 vzal národ pod svá křídla
 • 00:24:04 i nám dobře známý proletářský
  internacionalismus,
 • 00:24:08 ze kterého se zrodilo nadšené
  budování nové socialistické vlasti.
 • 00:24:14 Východní část Lužice
  připadla Polsku
 • 00:24:16 a ostatní Lužice zůstaly
  v sovětské okupační zóně
 • 00:24:20 a následně pod Německou
  demokratickou republikou,
 • 00:24:23 samozřejmě i s Dolní Lužicí
 • 00:24:25 a jejím nerostným bohatstvím Đ
  hnědým uhlím.
 • 00:25:15 Za oběť povrchové těžbě
  padlo 130 lužických obcí a sídel
 • 00:25:20 a další budou následovat,
  jako Wótšowaš, Kerkojce a Grab.
 • 00:25:26 Švédský energetický koncern
  Vattenfall
 • 00:25:29 investoval do modernizace techniky
  300 milionů eur.
 • 00:25:33 Sice 6 tisícům lidí přinesl práci,
 • 00:25:36 ale škody napáchané přesídlováním
  vesnic
 • 00:25:39 a dosídlováním nových obyvatel
 • 00:25:41 na identitu Lužických Srbů
  ve Střední a Dolní Lužici
 • 00:25:45 lze jen těžko vyčíslit.
 • 00:27:23 Ještě smutnější situace
  je ve Spreewaldu v Dolní Lužici,
 • 00:27:27 kde jazyk již téměř vymizel
  v 19. století.
 • 00:27:31 Dnes se přeci jenom díky školskému
  programu Witaj,
 • 00:27:34 iniciativě různých sdružení,
  lidových souborů, pěveckých sborů,
 • 00:27:39 divadelních ochotníků a zapálených
  jedinců, začíná situace měnit.
 • 00:27:45 Můžeme jen doufat,
 • 00:27:47 že se jim podaří
  svůj rodný jazyk oživit.
 • 00:27:49 Na druhé straně ale musíme přiznat,
 • 00:27:51 že v tomto kraji
  s nejméně 300 říčkami a kanály
 • 00:27:55 se díky turistickému ruchu
 • 00:27:56 udržel alespoň jeden
  z nekrásnějších lužických krojů.
 • 00:28:06 Válka se nevyhnula
  ani malým kostelíkům,
 • 00:28:09 jako třeba tady v Ralbicích
  v Horní Lužici.
 • 00:28:12 Kostelík poničený v posledních
  dnech války
 • 00:28:15 se ale znovu zaskvěl ve své kráse.
 • 00:28:23 Již od l8. století se v kostelích
  strojily Boží hroby,
 • 00:28:27 kam se spolu se sochou Krista,
  přenášela i nesvětější svátost.
 • 00:28:31 Po celý Velký pátek
  jsou místem modliteb věřících.
 • 00:28:37 Na každém hrobě
  prostý dřevěný kříž.
 • 00:28:40 Bílá znamená nevinnost v Bohu.
 • 00:28:43 Bílý kříž tak není znamením
  zoufalství,
 • 00:28:45 ale symbolem naděje a vykoupení
  pro všechen lid.
 • 00:28:50 Také hroby jsou zde stejné,
 • 00:28:51 protože před Bohem
  jsme si všichni rovni.
 • 00:28:55 Bůh miluje každého
  jednotlivého člověka,
 • 00:28:57 protože každý život je jedinečný.
 • 00:29:00 Zde v Ralbicích tato tradice
  vznikla již v polovině 19. století.
 • 00:31:02 (chlapci se modlí)
 • 00:31:32 V Lužici chodí V pátek navečer
  klepotaki naposled.
 • 00:31:36 Nachodili toho hodně,
  protože ve vesnicích kolem Kamence
 • 00:31:40 stojí křížky nebo sochy svatých
  snad před každým domem.
 • 00:31:51 Bílá sobota nebyla ve starém
  křesťanském světě dnem liturgickým.
 • 00:31:55 Konala se jen noční bohoslužba Đ
  vigilie.
 • 00:31:58 Všude je to ale den klidu,
  rozjímání.
 • 00:32:00 Je to Den očekávání Vzkříšení
  Ježíše Krista - Spasitele,
 • 00:32:05 s jeho slavnostním "Aleluja".
 • 00:32:09 V Horní Lužici
  se ale všichni připravují
 • 00:32:11 na netrpělivě očekávaný den Đ
  Boží hod velikonoční.
 • 00:32:16 Den jízd Velikonočních jezdců Đ
  Křižerjů,
 • 00:32:19 kterých se v 9 procesích
  zúčastňuje ročně na 1700 jezdců.
 • 00:32:25 Celý kraj již od časných ranních
  hodin žije přípravami.
 • 00:32:28 Najíždějí poslední vozy s koňmi.
 • 00:32:54 Koně se musí řádně umýt,
  vyhřebelcovat,
 • 00:32:57 zaplést jim ocasy a hřívy,
 • 00:32:59 a hlavně se musí jezdci
  s nimi seznámit.
 • 00:34:21 (zpívají)
 • 00:35:44 Budyšín, město se starým hradem
  Ortenburgem
 • 00:35:48 vysoko nad řekou Sprévou,
 • 00:35:50 byl jedním z měst takzvaného
  Šestiměstí,
 • 00:35:53 což byl Kamenec, Löbau, Chotěbuz,
  Žitava, Zhořelec,
 • 00:35:58 měst, která byla historicky
  německá.
 • 00:36:01 Lužičtí Srbové se zde do roku 1856
  nesměli usazovat,
 • 00:36:05 ve středověku museli měšťané
 • 00:36:07 dokonce dokazovat původ
  z čisté německé krve.
 • 00:36:12 Budyšín má dnes přes 40 tisíc
  obyvatel,
 • 00:36:15 z toho je asi 5 procent
  Lužických Srbů.
 • 00:36:19 Přesto je jejich kulturním
  a společenským centrem.
 • 00:36:32 Já zdobím kraslice reliéfní
  voskovou kresbou.
 • 00:36:36 Je to tradiční technika.
 • 00:36:39 Používal se dřív pouze včelí vosk,
 • 00:36:41 v dnešní době se vosk
  barví voskovkama,
 • 00:36:45 vlastně voskovka sama o sobě
  obsahuje dost vosku.
 • 00:36:49 Motivy, které na to používám,
 • 00:36:52 se v podstatě používají
  v celé republice, mísí se.
 • 00:36:57 Květina třeba znamená štěstí,
  tráva znamená úrodu,
 • 00:37:03 klásek znamená také úrodu,
  hvězda znamená štěstí,
 • 00:37:06 ptáčci a srdíčka lásku,
 • 00:37:08 a zrovna tak i barvy kraslic
  mají nějakou svoji symboliku.
 • 00:37:14 Červená, která je nejoblíbenější,
  to je právě barva lásky a radosti,
 • 00:37:18 žlutá je barva slunce,
  zelená je barva úrody a hojnosti,
 • 00:37:24 hnědá je barva země
 • 00:37:26 a černá barva, ta se používala
  třeba na zdobení slámou
 • 00:37:31 a mělo to symbolizovat
  noční oblohu s hvězdama.
 • 00:37:34 Jinak jak vidíte, já tady mám třeba
  i růžové kraslice, fialové,
 • 00:37:39 protože dneska zase už
  si žádají kraslice podle toho,
 • 00:37:47 jak se jim hodí do bytu,
 • 00:37:49 aby jim ladily třeba
  s nějakým nábytkem, s výzdobou.
 • 00:37:56 Velikonoční jidášky
  se dělají z kynutého těsta
 • 00:38:00 neboli velikonoční provazy.
 • 00:38:04 Dělají se z kynutýho těsta
  jako bochánky, je to to samý těsto.
 • 00:38:09 Já je teda zadělávám ponejvíc
  z dvojí mouky,
 • 00:38:10 buď z hladký
  a z polohrubý dohromady,
 • 00:38:13 dávám tam svoje vajíčka,
  protože žiju na vesnici,
 • 00:38:18 a dávám tam do nich sádlo.
 • 00:38:23 Když vykynou, tak je dám na plech,
  natřu je vajíčkem,
 • 00:38:27 jako tyhlety jidášky.
 • 00:38:29 Můžete do toho vajíčka
  dát trochu rumu, trochu mlíka,
 • 00:38:33 podle toho, kdo co máte doma,
  ale ponejvýš se dává s vodou.
 • 00:38:38 To vajíčko je takový kypřejší
  s tou vodou.
 • 00:38:43 Když potom se upečou,
 • 00:38:44 tak jsou takový jako,
  hodně dlouho vydržej.
 • 00:38:48 A vydržej tím,
  že tam je to sádlo domácí.
 • 00:39:06 O tradičním slavení Velikonoc
  v našem regionu
 • 00:39:08 se dozvídáme dnes už pouze
  z dobové literatury,
 • 00:39:12 ze vzpomínek starousedlíků,
 • 00:39:16 anebo ze vzpomínek
  pravidelně zveřejňovaných
 • 00:39:17 v měsíčníku Unser Niederland,
 • 00:39:19 který dodnes vydávají
  odsunutí Němci,
 • 00:39:21 protože ti si sebou po odsunu
  po 2. světové válce
 • 00:39:25 zvyky a obyčeje odnesli do regionu,
  kam se přestěhovali,
 • 00:39:30 protože pro dnešní obyvatelstvo,
  nové osídlence,
 • 00:39:36 už je synonymem Velikonoc
  pouze velikonoční obchůzka.
 • 00:41:15 Utíkejte!
 • 00:41:21 V sobotu po poledni
  se vydávali hrkači po vsi
 • 00:41:23 a vybírali si svou výslužku,
 • 00:41:26 o kterou se pak spravedlivě
  podělili.
 • 00:41:28 Nesměli vynechat ani jedno stavení,
  to aby nenadělali zlou krev.
 • 00:41:33 My Jidáše honíme
  a dřevem mu zvoníme.
 • 00:41:37 Kdo ho viděl,
  ať nám poví,
 • 00:41:40 o nevěrném Jidášovi.
 • 00:41:42 Kirije eleison,
  peníze zde nejsou.
 • 00:41:46 Kirije eleison,
  vejce nejsou.
 • 00:41:51 Mládenci, tady máte výslužku za to,
  že jste po vsi hrkali,
 • 00:41:55 na jitřní, na poledne a na klekání.
 • 00:42:02 Zaplať Pánbůh.
 • 00:43:20 Ralbice. První zmínky
  jsou ze 13. století.
 • 00:43:25 Obec má 1749 obyvatel, z toho je
  80 procent Lužických Srbů,
 • 00:43:32 a ani dnes nemá problém s dětmi,
 • 00:43:35 takže se zde udržela jedna ze dvou
  posledních srbských národních škol.
 • 00:43:41 Vesnička je známa svým kostelem
  a hřbitovem,
 • 00:43:43 ale především od 15. století
  vyhlášenými Velikonočními jízdami.
 • 00:43:48 Jízd se zde každoročně zúčastňuje
  na 200 jezdců,
 • 00:43:52 kteří jezdí pravidelně z Ralbic
  do Kulova,
 • 00:43:55 do Ralbic zase přijíždí
  250 jezdců z Kulova,
 • 00:44:00 ale to vše až na Boží hod
  velikonoční.
 • 00:44:09 Jezdci a koně se musí především
  vzájemně sblížit,
 • 00:44:13 i když je to někdy bolestivé.
 • 00:46:48 Vše odpuštěno.
 • 00:46:50 A teď jen pořádně umýt,
  ale voňavým šamponem!
 • 00:47:07 V sobotu pak večer bylo vzkříšení
  a tam jsme byli kolem kostela
 • 00:47:17 a farář tam zaklepal
 • 00:47:21 na uzavřenou bránu,
  na hlavní vchod toho kostela.
 • 00:47:27 A třikrát zaklepal křížkem,
  a volal: "Efeta!" - otevři se.
 • 00:47:34 A pak se otevřely dveře
  a ve vnitřku bylo všecko osvětleno
 • 00:47:42 a pan řídící hrál:
 • 00:47:45 (recituje v němčině)
 • 00:47:55 A kolem domečky měly ve voknech
  svíčky rozsvícený v tuhle dobu,
 • 00:48:03 aby to bylo...
  Protože už se stmívalo večer.
 • 00:48:07 Všichni šli s velikou radostí domů.
 • 00:48:09 Každej byl rád,
  že už byly Velikonoce,
 • 00:48:13 že už to jaro přišlo,
 • 00:48:15 a že Pán Ježíš vstal,
  povstal z mrtvých.
 • 00:48:35 Svěcení ohně - světla,
 • 00:48:38 je uchováváno v různých nejstarších
  křesťanských liturgiích.
 • 00:48:42 Doloženo je také
 • 00:48:43 ve staroslovanských bohoslužbách
  Cyrila a Metoda.
 • 00:48:55 (zpívají latinsky)
 • 00:49:02 Před noční bohoslužbou, vigilií,
  se světí oheň,
 • 00:49:06 od kterého se zapálí Paškál Đ
  velikonoční svíce,
 • 00:49:11 a jím se symbolicky vnáší
  nové světlo do kostela.
 • 00:49:19 (zpívají latinsky)
 • 00:50:03 Při slavnostním Vzkříšení
  se pak rozzáří všechna světla
 • 00:50:07 a rozeznějí zvony,
  které se vrátily z Říma.
 • 00:52:02 Zlatým věnečkem jsou dekorováni
  jezdci po padesáti jízdách,
 • 00:52:06 stříbrným po pětadvaceti
 • 00:52:09 a zeleným myrtovým věnečkem ti,
  kteří jedou poprvé.
 • 00:52:14 Pro všechny je to však velký den,
 • 00:52:15 na který budou po celý život
  vzpomínat.
 • 00:53:28 Po bohoslužbě se Paškál
  nese procesím,
 • 00:53:31 spolu se sochou
  Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
 • 00:53:34 a rozsvícenými svíčkami věřících.
 • 00:53:56 Ve vsích a městečkách
  po celé Horní Lužici
 • 00:53:59 se konají procesí s Paškálem.
 • 00:54:01 Symbolicky tak roznáší
  věřícím zprávu,
 • 00:54:04 která je stvrzením vzkříšení Páně,
 • 00:54:07 a s ní zároveň přináší do všech
  domovů nové čisté světlo světa.
 • 00:54:13 Tento obřad
  má staré pohanské kořeny.
 • 00:54:16 Bylo to pálení ohňů
  v období jarního slunovratu
 • 00:54:19 a přenášení nového ohně, světla,
  do svých příbytků.
 • 00:54:40 Velikonoční pálení ohňů Đ
  jatšowny wogńe,
 • 00:54:44 hrálo dříve v dějinách Lužických
  Srbů důležitou roli.
 • 00:54:48 Věřilo se v jejich ochrannou moc
  proti všem zlým silám a duchům,
 • 00:54:53 ochranu dobytka před úhonou,
  temnými čarami a kouzly.
 • 00:54:58 Kolem ohňů mládež tančila.
  Chlapci přeskakovali přes oheň.
 • 00:55:03 Jarními ohni byla symbolicky
  vyháněna zima.
 • 00:55:06 Staré dolnolužické přísloví praví,
 • 00:55:09 že kam všude je vidět záře ohně,
  tam se stávají pole úrodnějšími
 • 00:55:14 a bude na nich v tomto roce
  dobrá úroda.
 • 00:55:19 O půlnoci ze soboty na Boží hod
  velikonoční
 • 00:55:22 se v Dolní Lužici stále drží
  tradice Velikonočních ohňů,
 • 00:55:26 které vzplanou ve stovce srbských
  i německých vesnic
 • 00:55:29 v Dolní a Střední Lužici.
 • 00:55:32 Stará tradice ale,
  jak jste sami viděli,
 • 00:55:34 dnes má spíš charakter
  lidové slavnosti.
 • 00:55:40 Skryté titulky: Barbora Valentová
  Česká televize 2011

Související