iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 6. 1968
na ČT1

1 2 3 4 5

1 hlas
12574
zhlédnutí

Vražda na Buchlově

Televizní pásmo z historie a pověstí hradu Buchlova, spojené s pátráním po nevysvětlitelné vraždě pana Jindřicha Prakšického ze Záztřizlí.

51 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Vražda na Buchlově

 • 00:00:22 Vražda se stala před 385 lety.
  Poznamenejte se datum činu.
 • 00:00:34 Poměrně značný časový odstup
  našeho pátrání od doby,
 • 00:00:37 kdy se vražda stala,
  znesnadňuje odhalení.
 • 00:00:41 Něco se však přece dochovalo.
 • 00:00:45 Smrtící nástroj.
 • 00:00:47 Rapír.
 • 00:00:49 Velmi důkladná řemeslná práce.
 • 00:00:53 Je zdobena nápisem:
 • 00:00:54 Gloria virtutem sequitur,
  Virtus funeri superstes.
 • 00:00:59 Což znamená:
 • 00:01:00 "Sláva je průvodkyně ctnosti
  a ctnost trvá až za hrob.?
 • 00:01:06 Ta vzletnost a ušlechtilost slov
  je v příkrém rozporu se způsobem,
 • 00:01:12 jakým bylo zbraně použito.
 • 00:01:16 Rapírem byl probodnut pan Jindřich
  Prakšický ze Zástřizl,
 • 00:01:21 hradní pán tady na Buchlově.
 • 00:02:04 Buchlovské panství bylo původně
  zbožím královským.
 • 00:02:10 To opravňovalo držitele
  hradu Buchlova,
 • 00:02:13 aby vybírali mýto až v Koryčanech
  při cestě k hradu Cimburku
 • 00:02:17 a rovněž u brány hradišťské.
 • 00:03:03 Málo se tu dochovalo po panu
  Jindřichu Prakšickém ze Zástřizl.
 • 00:03:10 Místnosti, ve kterých žil
  necelá 2 léta.
 • 00:03:14 Po smrti svého bratra se stal,
  jak se tehdy říkalo, čekancem.
 • 00:03:20 Čekancem na hrad Buchlov.
 • 00:03:25 Teprve po smrti manželky zesnulého
  bratra mu hrad připadl.
 • 00:03:30 Stalo se tak v květnu 1581.
 • 00:03:38 A tehdy se 23letý Jindřich
  ze Zástřizl energeticky ujal
 • 00:03:42 panství nad rozsáhlým buchlovským
  hospodářstvím.
 • 00:04:17 A téhož roku, kdy se Jindřich
  Prakšický ujal panství
 • 00:04:20 nad Buchlovem, oženil se
 • 00:04:22 se slečnou Kateřinou Rájeckou
  z Mírova.
 • 00:04:26 S půvabnou Kateřinou se dlouho
  spokojenému životu netěšil.
 • 00:04:29 Byl zabit.
 • 00:04:32 Řekněme si, co víme
  o samotné vraždě.
 • 00:04:36 Zde je místo činu.
 • 00:04:39 Prohlédněte si důkladně malebné
  údolí sirných lázní u Buchlovic.
 • 00:04:43 Jmenují se Leopoldov a lidově
  se jim zde říká Smraďavka.
 • 00:04:48 Pro úplnost rekonstrukce byly
  fotografické snímky pořízeny
 • 00:04:51 ve stejný den a hodinu,
  kdy se vražda stala.
 • 00:04:56 Tak tedy v odpoledních hodinách,
 • 00:04:59 kdy před 385 lety zde svítilo
  slunce zprava.
 • 00:05:06 Na místo tragédie se vydal
  pan Jindřich za lovem.
 • 00:05:11 Jaká byla asi jeho výzbroj?
 • 00:05:14 Renesanční šlechtic měl nepochybně
  střelnou zbraň, kuši, samostříl.
 • 00:05:19 Ovšem v 2.polovině 16.století,
  kde se váš děj odehrává,
 • 00:05:23 už by to mohla být docela
  dobře palná zbraň.
 • 00:05:25 Tedy puška.
 • 00:05:27 Potom měl boční tesák.
  Tzn.široký lovecký nůž
 • 00:05:31 a končíř nebo kord.
 • 00:05:34 Ten ovšem z důvodu
  osobní obrany, nikoliv pro lov.
 • 00:05:36 Nesmíme zapomínat, že kraj byl
  tehdy plný loupežníků a mordýřů.
 • 00:05:41 Odpovídá tedy výzbroj muže
  na té fotografii
 • 00:05:45 pravděpodobné výzbroji
  zavražděného?
 • 00:05:48 V celku ano.
 • 00:05:49 I ta trubka, kterou má váš člověk
  na rameni odpovídá skutečnosti.
 • 00:05:53 Takovou trubkou, loveckým rohem,
  svolávali se lovci roztroušení
 • 00:05:58 při lovu po lesích.
 • 00:06:00 A došlo-li k nějaké nehodě
  nebo neštěstí,
 • 00:06:02 častý byl například pád z koně,
 • 00:06:04 pak taková trubka zněla
  svým hlasem ku pomoci.
 • 00:06:08 Osudného dne číhal pan Jindřich
  na srnu.
 • 00:06:11 Ve zprávě je zmínka,
  že číhal v debří.
 • 00:06:15 V debří znamená staročesky
  v křoví, v houští, v nějaké rokli.
 • 00:06:22 Ovšem není vyloučeno,
  že na toto místo byl pan Jindřich
 • 00:06:27 zavlečen dodatečně.
 • 00:06:31 Zopakujme si tedy situaci krátce
  před vraždou.
 • 00:06:37 Tady je místo odkud by měl
  každý lovec dokonalý výhled.
 • 00:06:42 Slunce má v zádech.
 • 00:06:45 Předpokládejme tedy,
  že zavražděný číhal zde.
 • 00:06:52 Z Buchlova přijel na koni.
  Je to sem asi 10 km.
 • 00:06:55 A zřejmě koně ukryl stranou,
  aby mu neplašil zvěř.
 • 00:06:59 Pravděpodobně tady.
 • 00:07:04 A teď co víme o vrahovi?
 • 00:07:08 Musel to být člověk známý
  panu Jindřichovi,
 • 00:07:11 protože kdyby se setkal s člověkem
  podezřelým, neznámým,
 • 00:07:15 měl přece zbraň, bránil by se.
 • 00:07:19 A tak tedy útočník přišel
  otevřenou mýtinou
 • 00:07:31 nebo se připlížil zezadu.
 • 00:07:42 Oběť omráčil. Teprve potom
  ji probodl rapírem.
 • 00:07:59 Není ovšem vyloučeno,
  že vrahů bylo víc.
 • 00:08:02 Pan Jindřich měl řadu nepřátel.
 • 00:08:05 Za celou událostí mohl stát
  někdo z mocných tehdejšího světa.
 • 00:08:08 Vedl přece spory se sousedy.
 • 00:08:10 Ano, historicky je také doloženo,
 • 00:08:14 že pan Jindřich byl bodnut
  vlastní zbraní.
 • 00:08:17 A to znesnadňuje rozuzlení.
 • 00:08:22 Rapír patřil šlechtici.
 • 00:08:26 Jenže jak by se dostal vrah
  ke zbrani?
 • 00:08:30 Že by šlechtic, jako pan Jindřich,
  vydal svou zbraň bez boje?
 • 00:08:36 Je pravděpodobné, že pan Jindřich
  byl nejprve odzbrojen.
 • 00:08:40 Teprve potom bodnut vlastní zbraní.
 • 00:08:44 To by ovšem předpokládalo
  početnější skupinu najatých vrahů.
 • 00:08:49 Takový výklad zní věrohodně.
  Lépe řečeno, je možný.
 • 00:08:53 Smrt tehdy 24letého Jindřicha
  jistě vzrušila kdekoho.
 • 00:08:57 Vrah nebyl vypátrán.
  Pro vraždu tak nebyl nikdo souzen.
 • 00:09:02 Jistě se o tom hodně mluvilo.
  Hodně si také lidé přimysleli.
 • 00:09:05 Ještě po více než 200 letech
  na Buchlovicích
 • 00:09:10 paní Marie Eleonora z Petřvaldu
  v době plné romantismu
 • 00:09:14 v půvabném zámečku,
  v italské vile,
 • 00:09:16 obklopené francouzskou zahradou,
  si na tuto událost vzpomněla.
 • 00:09:20 Na místě nešťastné příhody
  dala postavit památníček.
 • 00:09:24 Drobný pomník, pro nás celkem
  nevýznamný, až na nápis.
 • 00:09:27 Tam se totiž dočteme,
  že úkladným vrahem pana Jindřicha
 • 00:09:30 byl jeho vlastní zbrojnoš.
 • 00:09:32 To je ovšem ovšem novoromantická
  verze.
 • 00:09:34 To si lidé tak vymysleli
  a celkem logicky.
 • 00:09:37 Pan Jindřich byl zavražděn
  vlastní zbraní.
 • 00:09:40 Vlastní zbrojnoš měl k ní nejblíže.
  A tak to také odnesl.
 • 00:09:44 A my jsme se vydali
  ten pomník hledat.
 • 00:10:01 Bylo nesnadné pomník najít.
 • 00:10:03 Byl ukryt pod nánosem písku,
  zarostlý travou.
 • 00:10:07 Teprve po odkrytí drnu
  jsme objevili nápis.
 • 00:10:14 Postůj poutníče a čti.
 • 00:10:19 Tady dokonal dráhu životní
  Jindřich Prakšický ze Zástřizl,
 • 00:10:24 byv od svého zbrojnoše vlastním
  kordem zákeřně proboden
 • 00:10:28 dne 25. července roku 1582.
 • 00:10:37 Nyní jdi, vystříhej se hříchu,
  miluj
 • 00:10:42 ctnost a přej mu věčný život.
 • 00:10:56 Upozorňuji, že toho vlastního
  zbrojnoše si skutečně
 • 00:10:58 vymyslela lidská fantazie.
 • 00:11:01 V listinném materiálu, v archivech,
  v Černé knize práv buchlovských,
 • 00:11:05 tam se nikde nedočítáme nic
  o nějakém zbrojnoši.
 • 00:11:08 Ani v náznaku nevíme,
  kdo by mohl být podezřelý z vraždy.
 • 00:11:12 Touto zbraní bodal
  někdo docela jiný.
 • 00:11:15 Uvažme ještě poslední možnost.
 • 00:11:18 Mohla to být sebevražda
  nebo také nešťastná náhoda.
 • 00:11:21 Nešťastná náhoda...
 • 00:11:24 Vidíme tu délku zbraně.
  Má jistě více než 130 cm.
 • 00:11:28 To bych vylučoval téměř předem.
  A sebevražda?
 • 00:11:32 Ta by byla jednoduší
  střelnou zbraní.
 • 00:11:35 Děkuji.
 • 00:11:37 A to je tedy zatím vše,
 • 00:11:40 co víme o zabití pana Jindřicha
  Prakšického ze Zástřizl.
 • 00:11:44 Můžeme udělat první závěry.
 • 00:11:47 Jde o úkladnou vraždu.
 • 00:11:51 Jenže nebyl žalobce,
  nebyl také soudce.
 • 00:11:54 To znamená, že nikdo nežaloval,
  nikdo si nestěžoval.
 • 00:11:57 Nikdo také nesoudil.
  Tak stanovilo právo.
 • 00:12:00 A tím byl celý případ
  tehdy uzavřen.
 • 00:12:05 Jenže my chceme sledovat stopy
  událostí podle staré zásady.
 • 00:12:10 Zabil ten, kdo měl z toho
  prospěch.
 • 00:12:21 Číním tedy zodpovědnými
  za smrt pana Jindřicha
 • 00:12:26 jednoho z těchto čtyř,
  proti nimž vznáším obvinění.
 • 00:12:34 Prvním je Jakub Bílský z Bělé
  opat velehradský.
 • 00:12:40 Soused pana Jindřicha.
 • 00:12:42 Oba jsou neustále ve při.
 • 00:12:44 Člověk nadmíru nesnášenlivý
  a popudivý.
 • 00:12:49 Druhým je pan Jan Šembera
  z Boskovic.
 • 00:12:53 Zabil v souboji bratra pana
  Jindřicha,
 • 00:12:56 za což byl pohnán před soud.
 • 00:12:59 Člověk pověstný jako lovec,
  rváč a výtečný šermíř.
 • 00:13:06 Pokud nepoznáváte,
  Kateřina Rájecká z Mírova.
 • 00:13:10 Manželka zavražděného.
  I na ni padá podezření.
 • 00:13:14 Ostatně sama k tomu zavdala
  příčinu.
 • 00:13:19 Pavel Šerý.
 • 00:13:22 Mordýř, loupežník.
 • 00:13:25 Byl chycen.
 • 00:13:27 Jak se dochovalo v tajných
  Černých knihách,
 • 00:13:29 když se na mučení v několika
  mordech poznal a vyznal,
 • 00:13:34 byl odsouzen a popraven.
 • 00:13:39 Pan Jindřich rozsudek potvrdil.
 • 00:13:43 Zanedlouho byl ukladně
  zavražděn.
 • 00:13:46 Nelze vyloučit, že šlo o krutou
  pomstu společníků Pavla Šerého.
 • 00:13:52 Proti všem obviněným mám
  shromážděna dostatečná fakta
 • 00:13:57 a výpovědi.
 • 00:14:02 Ujímám se obhajoby obviněných.
 • 00:14:05 Shromáždil jsem potřebné listiny,
  předvolal svědky.
 • 00:14:08 Bude jen zapotřebí, aby bylo
  osazeno lovecké právo.
 • 00:14:11 Čili sezváni páni lovci.
  Musí být též přizván kat.
 • 00:14:14 I obžaloba má zájem
  na svolání soudu.
 • 00:14:18 Svolat lovecký soud mohl
  tehdy jen hradní pán.
 • 00:14:22 A tím je dnes kastelán,
  správce hradu.
 • 00:14:28 Osazení loveckého práva
  by byl i dneska obtížný úkol,
 • 00:14:35 poněvadž toto právo se skládalo
  celkem ze 24 osob
 • 00:14:40 z různých vesnic kolem Buchlova.
 • 00:14:44 Především to byli páni lovci.
  Bylo jich 12 z vesnice Stříbrnice.
 • 00:14:51 Jim předsedal starosta.
 • 00:14:59 Tohle latinské označení
  je ještě z dob,
 • 00:15:02 kdy páni lovci chránili zemskou
  hranici, zemské stezky,
 • 00:15:06 vodili po nich kupce a vůbec
  chránili pomezní hvozd.
 • 00:15:09 Za to byli svým způsobem
  svobodní.
 • 00:15:12 Nemuseli chodit na roboty,
  nepomáhali při stavbě hradu,
 • 00:15:14 nechodili do válek.
 • 00:15:17 Koho ještě byste pozval?
 • 00:15:19 Další by bylo nutno pozvat
  3 z Polešovic.
 • 00:15:24 To byl starší a mladší starosta,
  fojt polešovský.
 • 00:15:31 Dále k nim rovněž 3.
 • 00:15:36 Starší a mladší starosta,
  fojt z Tupes.
 • 00:15:43 Dále pak z blízkých Buchlovic
 • 00:15:49 To byl starosta starší a mladší.
 • 00:15:53 A pak konečně z Břestku,
 • 00:15:57 který patřil pod panství
  buchlovské.
 • 00:16:01 A ještě vám tu zbyli ti dva.
 • 00:16:03 To jsou páni Hradišťané,
  ale to už na mapě nemáme.
 • 00:16:06 Ti přicházeli z města královského
  Uherského Hradiště.
 • 00:16:09 Zároveň s nimi také kat.
 • 00:16:11 Vy jste mluvil o Stříbrnicích,
 • 00:16:13 tam právě i lovci měli jistou
  povinnost.
 • 00:16:16 Jedni museli přivést kata
  z Hradiště na hrad Buchlov
 • 00:16:19 a druzí zase z Buchlova
  zpět do Hradiště.
 • 00:16:22 Kat nebyl na hradě proto,
  aby popravoval.
 • 00:16:26 On pouze v případě, když nechtěl
  někdo vypovídat,
 • 00:16:29 opakoval otázky pánů lovců ostře,
  dotazoval se právem utrpným.
 • 00:16:34 Ovšem to povoloval pouze
  hradní pán.
 • 00:16:36 Vedly se o tom přísné záznamy
  v Černé knize buchlovské.
 • 00:16:40 Můžeme si přečíst některý
  ze zápisů, který se týká třeba
 • 00:16:44 loupežníka Pavla Šerého,
  známého mordýře,
 • 00:16:47 který také vystupuje
  v našem příběhu.
 • 00:16:51 Léta Páně 1581 vyznal Pavel,
  syn pastýře, na trápení svém,
 • 00:16:59 že ve Slovácích vzal u Šimka
  Hakera kabát, podušku,
 • 00:17:03 2 věrtochy, ručník a pás.
 • 00:17:08 Též s nebožtíkem Mikulášem,
  mužem sestry své Dorny,
 • 00:17:13 zabili na Stříleckých horách
  jednoho ševce.
 • 00:17:18 Šel z Hradiště z jarmarku.
  Z ručnice jej postřelil.
 • 00:17:22 Spolu s Dornou ho svlíkli,
  peníze pobrali,
 • 00:17:27 vzali od něho šaty,
  nahého tak tu ležeti nechali
 • 00:17:32 a odtud šli.
 • 00:17:36 Na druhém trápení vyznal,
  že spolu s Matoušem Žadovským,
 • 00:17:41 pastýřem na Zdouneckých horách
  zabili z Jaroměřic jednoho Václava.
 • 00:17:47 Od něho 7 rýnských vzali.
 • 00:17:51 Též za Jaronovským dvorem
  křesťanu vzali kabát,
 • 00:17:55 boty, váček.
  V tom váčku bylo 5 krejcarů.
 • 00:18:01 A bratr Jan chtěl z ručnice
  udeřiti.
 • 00:18:05 V tom jel pan Bzenecký domů.
  Oni utekli do doubravy.
 • 00:18:13 Při třetím trápením svém vyznal,
  že s jistým Janem Vašínovým,
 • 00:18:18 který pase stádo ve Lhotě
  za Vyškovem
 • 00:18:22 u křížku zabili řezníka.
  Neví odkud byl.
 • 00:18:28 Pobrali od něho 2 rýnský,
  7 krejcarů a šaty.
 • 00:18:34 Vrhli ho do zmoly, nosem obrátili
  k zemi, pravíc, že se utopil.
 • 00:18:45 Takové tedy bylo právo útrpné.
 • 00:18:47 O druzích nás poučila kresba
  nizozemského malíře.
 • 00:18:54 Říká se o tom, že právo
  buchlovské bylo kruté.
 • 00:18:58 Ovšem já mám dojem, že bylo
  stejné jako kterékoliv současné
 • 00:19:02 středověké právo městské.
 • 00:19:11 Opatrný pane starosto,
  páni Hradišťané,
 • 00:19:15 všichni páni lovci,
  ctné a poctivé právo lovecké.
 • 00:19:22 Přesně takto obřadně a podle
  předpisu byl tento soud
 • 00:19:25 naposledy osloven
  asi před 200 léty.
 • 00:19:29 Říkám naposled, protože
  císařovna Marie Terezie
 • 00:19:33 lovecké právo zrušila.
 • 00:19:37 My musíme rozhodnout
  jednu velmi důležitou věc.
 • 00:19:40 V které místnosti tady na hradě
  lovecké právo zasedalo?
 • 00:19:45 O tom ovšem není žádný
  písemný důkaz.
 • 00:19:49 Jsou jenom dohady.
  Ale my rozhodnout musíme.
 • 00:19:52 My si prohlédneme hrad
  a rozhodneme na místě samém.
 • 00:19:55 Vyjdeme ze skutečnosti, že síň,
  kde lovecké právo zasedalo,
 • 00:19:58 musela být veliká, protože
  se tam muselo vejít hodně lidí.
 • 00:20:03 I s písařem 25 lidí.
 • 00:20:06 To záleželo na složení soudu
  a na počtů porotců.
 • 00:20:11 Taneční sál byl zbudován
  v roce 1602.
 • 00:20:15 První zmínky o loveckém
  právu máme už z roku 1544,
 • 00:20:20 takže ten nepřichází v úvahu.
 • 00:20:23 Zařízení tohoto koutu napovídá,
  že šlo o zámeckou kuchyni.
 • 00:20:28 Tu můžeme vyloučit také.
 • 00:20:35 Tady ty místnosti by byly
  už dost prostorné.
 • 00:20:37 Zjistilo se při nedávné
  rekonstrukci,
 • 00:20:40 že sloužily původně...
 • 00:20:42 To byly vlastně jako konírny.
 • 00:20:44 Teď jsou přeadaptovány
  ty prostory
 • 00:20:45 a slouží jako vstupní síň hradu.
 • 00:20:48 Tady máme rytířský sál.
 • 00:20:53 Ještě musíme hledat v dalších
  gotických místnostech.
 • 00:20:57 Původně 2 místnosti nad sebou.
 • 00:20:59 Později byla odstraněna přepážka
  a vznikl tento prostor.
 • 00:21:03 Domníváme se, že to je
  zámecká kaple.
 • 00:21:06 To je ještě před rekonstrukcí,
 • 00:21:07 která by měla být brzy
  dokončena.
 • 00:21:11 To jsou už pokoje Zástřizlů.
  To byly rodinné komnaty.
 • 00:21:14 Tam jistě se soud konat nemohl.
 • 00:21:18 To je další z místností.
 • 00:21:26 Takže vidíte,
  možností tady bylo mnoho.
 • 00:21:29 Snad nejpravděpodobnější
  byl ten rytířský sál.
 • 00:21:32 To byla nejmohutnější místnost
  hradu.
 • 00:21:35 Tam mohlo skutečně lovecké právo
  v 16.století velmi dobře zasedat.
 • 00:21:40 A jste tady tak shromážděni.
 • 00:21:44 To byla asi nejsmutnější místnost.
 • 00:21:47 Jistěže.
 • 00:21:51 Tak by bylo možno začít
  tou starou formulí,
 • 00:21:54 že buchlovské hradní právo
  opět zasedá.
 • 00:21:58 Pane starosto, můžete započít.
 • 00:22:07 Předkládám průkazní materiál
  proti sousedovi
 • 00:22:10 zavražděného Jindřicha,
  proti opatu velehradskému.
 • 00:22:15 Jakub Bílský z Bělé,
  jehož zastupuji.
 • 00:22:19 Stalo se v květnu 1582.
 • 00:22:27 Dva měsíce před vraždou
  jsme my, Jindřich Prakšický,
 • 00:22:31 vám, opatu velehradskému,
  psali.
 • 00:22:34 Z poručení mého v lesích mých
  holota můj ohaříky zapouštěl.
 • 00:22:38 Nějaký služebník váš,
  Růčka mu říkají,
 • 00:22:41 přišel k němu a pravil,
 • 00:22:43 bude-li tu více ohaříky vyváděti,
  že psy mý postříleti dáte,
 • 00:22:48 děje-li se tak z vůle vaší, věřím,
  že mě o tom světle zpravíte.
 • 00:22:53 Jindřich Prakšický.
 • 00:22:56 Kde je odpověď?
 • 00:23:00 Já nevím, jaksi se nezachovala.
  Co dál?
 • 00:23:03 Prosím.
 • 00:23:05 Dne včerejšího.
 • 00:23:11 V horách mých na travném loveno
  bylo na tenata.
 • 00:23:15 Kupodivu tam, kde předešlí opatové
  kláštera velehradského
 • 00:23:18 vůbec nikdy nehonívali.
 • 00:23:21 Máte-li od toho svobodu jakou
  či nadání? Já o tom nic nevím.
 • 00:23:25 Zpravte mne.
  Jindřich Prakšický.
 • 00:23:27 Kde je odpověď?
 • 00:23:30 Čekáte opisy k privileji
  k právu na honitbě?
 • 00:23:32 Ano.
 • 00:23:33 Nedostanete je.
 • 00:23:35 Ovšem můžete poslat vaše
  buchlovské.
 • 00:23:37 Rádi si je prohlédneme.
 • 00:23:39 Nejprve pošlete vy svoje.
 • 00:23:41 Ne, nejprve pošlete svoje vy.
 • 00:23:42 Nevím proč my bychom měli
  posílat první, pošlete svoje vy.
 • 00:23:45 Protože my se domníváme, že...
 • 00:23:46 Pokračujme.
  Jde o vážnou věc.
 • 00:23:52 Předešle jsme vám psaní nejedno
  učinili ze strany
 • 00:23:55 Matouše Pikarda z Važan,
  poddaného vašeho,
 • 00:23:59 kterýž hanebně Vaška Hajného
  ze Sříbrnic,
 • 00:24:02 poddaného mého, zmordoval.
 • 00:24:04 abyste vy podle starobylého
  pořádku práva loveckého
 • 00:24:08 na hrad Buchlov jeho
  do vězení dodali.
 • 00:24:10 A kde je?
 • 00:24:18 Předešlou odpovědí mou
  ze strany toho Pikarda,
 • 00:24:20 poddaného mého z Važan,
  víte, že já takových věcí,
 • 00:24:24 co se mordu týče, nespravuji,
  než že ouředníka na to mám.
 • 00:24:28 S tím se vám míti dobře
  a šťastně spravuji.
 • 00:24:30 Podepsán Jakub Bílský z Bělé.
 • 00:24:34 Prosím, jak si přejete.
 • 00:24:37 Nevydáte Pikarda z Važan,
  odsoudíme vám toho pekaře.
 • 00:24:41 Zloděje z Tupes.
 • 00:24:42 Pekař z Tupes není zloděj,
  ale střelec a poddaný náš.
 • 00:24:45 Byl uvězněn. Našla se u něj
  puška z buchlovské zbrojnice.
 • 00:24:49 Ostatně, když se vám to nelíbí,
  můžete si klidně stěžovat.
 • 00:24:53 Třeba u podkomořího
  Markrabství moravského.
 • 00:24:55 Ano, už se stalo.
  A bude propuštěn.
 • 00:24:58 Nebude.
 • 00:25:00 Pekař neodpovídá
  odkud vzal ručnici.
 • 00:25:03 Hodlám příští sobotu osadit
  lovecký soud.
 • 00:25:10 Víte-li, co to znamená?
 • 00:25:13 Snad si vzpomene při výslechu
  právem utrpným.
 • 00:25:16 Budeme si stěžovat
  u hejtmanského úřadu.
 • 00:25:18 Stihnete-li to ovšem.
 • 00:25:20 Hejtman je na návštěvě
  někde v Čechách.
 • 00:25:22 4 až 5 dnů ostré jízdy koňmo.
  Soud zasedá za 2 dny.
 • 00:25:26 Bůh provázej vašeho posla.
 • 00:25:29 Milosti, tak to asi nestihneme.
 • 00:25:32 Já vím, budete nám připomínat
  spor o víno a desátky z Tupes,
 • 00:25:36 o chrastí Hradišťanům darované,
 • 00:25:38 spor o výboji v Břestku
  a tak dále.
 • 00:25:41 Samozřejmě spory mezi
  buchlovským hradním pánem
 • 00:25:44 a velehradským opatem byly
  na denním pořádku.
 • 00:25:47 Nezapomínejte, že byli každý
  jiného vyznání.
 • 00:25:51 Co tím chcete dokázat?
 • 00:25:55 Nic jiného než to, že opat
  velehradský měl ze smrti
 • 00:26:02 pana Jindřicha prospěch.
 • 00:26:05 Po jeho smrti nastal klid.
  Ten on potřeboval.
 • 00:26:08 Nezapomínejte, že už to byl
  stařec chorý,
 • 00:26:11 popudlivý a zlostný.
 • 00:26:14 Obvinění druhé.
 • 00:26:17 I tento pán si náramně oddechl
  po smrti pana Jindřicha.
 • 00:26:21 Potomek nejslavnějšího rodu
  moravského.
 • 00:26:24 Pan Jan Šembera z Boskovic.
 • 00:26:27 Zabil ve rvačce pana Zikmunda
  ze Zástřizl.
 • 00:26:31 To byl bratr zavražděného
  Jindřicha.
 • 00:26:34 Přesněji řečeno šlo o souboj,
 • 00:26:37 ke kterému byl pan Šembera
  donucen.
 • 00:26:39 Nikoli, šlo o zabití ve rvačce.
  Nečestným způsobem.
 • 00:26:42 Prosím, přesvědčíme se
  o pravdě.
 • 00:26:45 Když dovolíte, rád bych
  celou událost sehrál
 • 00:26:47 s pány herci, které jsem pozval.
 • 00:26:53 Chytře nastrojeno.
  Dochovala se jistá písemnost.
 • 00:26:58 Šemberova výpověď.
 • 00:27:00 Šembera z obavy před soudem
  sám sepsal obšírné vyprávění,
 • 00:27:04 ve kterém popisuje celý souboj
  a sám sebe jako ztělesněnou ctnost.
 • 00:27:10 Doufejme, že hra bude aspoň
  veselá, když už není pravdivá.
 • 00:27:20 K příhodě došlo na rohu ulice
  Minoritské a ulice Svatojánské.
 • 00:27:24 Nároží tvoří dům číslo 12
  z ulice Svatojánské
 • 00:27:28 a dům číslo 2 z Minoritské.
 • 00:27:31 Tady naproti kostelu
  minoritskému.
 • 00:27:34 Toto je ovšem dnešní
  pohled na místo činu.
 • 00:27:37 Stalo se Léta Páně 1581
  odpoledne za silného větru.
 • 00:27:46 Přítomni byli:
 • 00:27:48 pan Jan Šembera,
  šlechtic převýborný.
 • 00:27:52 Pan Adam Lestvic.
 • 00:27:54 Prosím, pánové.
  Oba dlí v domě pana Šembery.
 • 00:27:59 Dále byli hosty pana Šembery
 • 00:28:01 Petr Chvojnický, Jindřich
  Jurský a pan Krajíř.
 • 00:28:06 Všichni tito výteční lidé
  tráví společně
 • 00:28:12 veselé odpoledne.
 • 00:28:15 Ano, děkuji to stačí.
  Děkuji vám.
 • 00:28:18 Pan Zikmund, bratr
  zavražděného Jindřicha.
 • 00:28:22 Prosím, přistupte si blíž.
 • 00:28:24 Výpověď praví.
 • 00:28:26 Pan Zikmund,
 • 00:28:29 majíce prve se mnou nějakou
  zlou vůli, do domu mého šel.
 • 00:28:33 Píše pan Šembera.
 • 00:28:46 Adam Lestvic jej prosil,
  aby z domu mého šel.
 • 00:28:51 Tu vyhlédl jsem oknem.
 • 00:28:53 Viděl jsem pana Zikmunda
  do okna škaredě pohlédati
 • 00:28:56 a zbraň svou do polovice
  vydobýti.
 • 00:28:58 I zeptal jsem se.
 • 00:29:00 Co to má býti?
 • 00:29:02 Na koho svou zbraň
  dobýváte?
 • 00:29:05 A Zikmund mlčel.
 • 00:29:07 Pan Šembera vidouc,
  že odpovídati nechce,
 • 00:29:10 zbraně své dobývá,
  zeptal se:
 • 00:29:13 Na mne to mínite?
  Či na koho?
 • 00:29:16 Na tebe! Nelíbí-li se?
  Jsi-li dobrý, pojď, sprav se!
 • 00:29:31 Ještě okamžik.
 • 00:29:33 Upozorňuji, že pan Zikmund není
  odpovědný za své činy.
 • 00:29:37 Je přece jasné, že je opilý.
 • 00:29:39 No dobře, ale je to přesně
  podle zápisu.
 • 00:29:40 To přece na věci nic nemění.
 • 00:29:42 Prosím vás, neprotahujme
  jednání.
 • 00:29:44 Prosím, opakujte ještě jednou
  poslední slova pana Zikmunda.
 • 00:29:47 Jsi-li dobrý, sprav se!
 • 00:29:50 A Chvojínský?
 • 00:29:52 -Nuže, koho myslel jste?
  -S tebou nemám nic co do činění.
 • 00:29:58 Tam s tím činit co mám.
 • 00:30:04 Stop! Stop!
 • 00:30:07 Oba sokové byli přítomnými
  pány roztrženi.
 • 00:30:09 Jak praví zápis,
  pan Šembera nabyl domnění,
 • 00:30:12 že pan Zikmund se tím spokojí
 • 00:30:14 a nechá se klidně panem Lestvicem
  do hospody dovésti.
 • 00:30:17 Tu však doslechl se těchto slov.
 • 00:30:20 No tak pojď, hrome panský,
  vyděděný.
 • 00:30:26 Je-li v tobě dobrá žíla,
  braň se!
 • 00:30:30 Pusť, hrome! Pusť!
 • 00:30:33 ZAKŘIČÍ BOLESTÍ.
 • 00:30:34 A teď je to důležité.
  Čtěme dál.
 • 00:30:37 Když se pak Zikmund trhal,
 • 00:30:39 tak hrubě Lestvice na ruce
  pokousal,
 • 00:30:42 tu Šembera na Chvojnického
  a Lestvice zakřičel.
 • 00:30:45 Poněvadž se tak hrubě na mě
  trhá a bez toho býti nechce,
 • 00:30:48 pusťte ho!
  Vždyť mě nesežere.
 • 00:30:54 Zikmundovi padá zbraň.
 • 00:30:59 Pan Šembera raněn.
 • 00:31:02 Pan Krajíř zasahuje.
 • 00:31:04 Šembera potupen.
 • 00:31:09 ZIKMUND ZAKŘIČÍ BOLESTÍ.
 • 00:31:14 Smrt.
 • 00:31:18 -Chvojínský:
  -Račte domů jíti, pane.
 • 00:31:20 -Jurský:
  -Však má už dosti.
 • 00:31:23 Výpověď pana Šembery
  končí slovy:
 • 00:31:27 "A tak jsem do domu šel."
 • 00:31:29 Domnívám se, že jeho nevina
  je naprosto jasná.
 • 00:31:33 -Ještě okamžik.
  -Děkuji vám.
 • 00:31:35 -Ještě okamžik.
  -Prosím.
 • 00:31:37 Plná pravda je zapsána zde.
 • 00:31:40 To je soudní žaloba,
  v úhon, jak se tehdy říkalo.
 • 00:31:43 -V níž se okolnosti rvačky...
  -Souboj-Rvačky...
 • 00:31:47 ...jeví poněkud jinak.
  Místo souhlasí, den rovněž.
 • 00:31:51 Prosím pány herce.
 • 00:31:58 Sem pan Zikmund velmi
  opilý veden byl.
 • 00:32:05 Pan Šembera s rapírem a tulichem
  přiběhl proti panu Zikmundovi.
 • 00:32:16 Když jeho drželi rapírem,
  kolmo šermoval.
 • 00:32:19 A ty, kteří ho drželi, napomínal,
  aby ho pustili.
 • 00:32:41 A tu zbraň nebožtíka
  po několika ranách,
 • 00:32:44 které ne sespolu učinili,
  na zem upadla.
 • 00:32:46 A pak Šembera témuž
  Zikmundovi řekl.
 • 00:32:49 Vezmi zbraň svou zase.
  Netřeba se báti. Neudělám ti nic.
 • 00:32:56 A když se Zikmund pro zbraň
  svou, kteráž na zemi ležela,
 • 00:33:00 sehnul a pro ni sáhl,
 • 00:33:07 v tom jej pan Šembera
  rapírem probodl a řekl.
 • 00:33:14 Teď máš již dosti.
 • 00:33:17 Pan Zikmund od toho probodení
  umřel.
 • 00:33:25 Jedna událost má dvojí výklad.
 • 00:33:27 Ať už šlo o rvačku, souboj
  nebo holou vraždu,
 • 00:33:31 spor skončil a nikdo nebyl
  souzen podle zásady,
 • 00:33:34 kde není původa, není ani súda,
  což znamená,
 • 00:33:38 kde není žalobce, není ani soudce.
 • 00:33:41 Žalobu proti Šemberovi
  nepodal nikdo jiný
 • 00:33:45 než buchlovský hradní pán.
 • 00:33:55 Pan Jindřich Prakšický
  ze Zástřizl.
 • 00:34:00 Jeho život skončil úkladnou
  vraždou krátce po souboji.
 • 00:34:09 Zabil ten, kdo měl z toho
  prospěch.
 • 00:34:18 Třetí obvinění směřuje
  proti této ženě.
 • 00:34:25 Paní Kateřině Rájecké
  z Mírova.
 • 00:34:28 Její manželství se zavražděným
  vzniklo v roce 1581.
 • 00:34:33 -Je tomu tak?
  -Ano, ovšem.
 • 00:34:36 Poznává obhajoba tyto znaky?
 • 00:34:44 Zajisté, to je horoskop.
 • 00:34:47 Výborně.
 • 00:34:51 Týž horoskop je připojen
  k zápisu zavražděného.
 • 00:34:55 Zapsal si do své pamětní knihy.
 • 00:34:59 30.dne měsíce ledna v úterý
  před Hromicemi
 • 00:35:03 na znamení bejka a planet
  aspektů těchto
 • 00:35:06 o polednách v hodinu půlorla
  dvanáctou v Buchlovicích
 • 00:35:11 od paní Kateřiny Rájecký
  z Mírova, manželky mý milý,
 • 00:35:17 narodil se syn můj Jiří Zikmund.
 • 00:35:23 Upozorňuji, že pan Jindřich
  zde nazývá paní Kateřinu
 • 00:35:27 pouze milou.
 • 00:35:29 Nikoliv nejmilejší,
  jak by se tehdy slušelo.
 • 00:35:32 A to dokazuje neshody.
 • 00:35:35 To je nějaké nedopatření
  nebo přehlédnutí.
 • 00:35:37 -Co tím sledujete?
  -Hned se dozvíte.
 • 00:35:40 Poznáte tohoto muže?
 • 00:35:43 Lépe řečeno tohoto
  krásného muže?
 • 00:35:46 Ano, zajisté, to je pan
  Vilém Zoubek ze Zdětína.
 • 00:35:50 Druhý choť paní Kateřiny.
 • 00:35:52 Přesně tak.
 • 00:35:54 A teď prosím znalce, aby se
  vyjádřil k tomuto sňatku.
 • 00:35:58 Hodlám tím doložit prospěch
  paní Kateřiny na celé tragédii.
 • 00:36:03 O prvním manželství paní
  Kateřiny víme zatím tolik,
 • 00:36:06 že skončilo tragickou událostí
  v červenci 1582.
 • 00:36:10 Ovšem vdovský úděl paní
  Kateřiny netrval dlouho.
 • 00:36:14 Ještě téhož roku se vdala.
 • 00:36:17 Můžeme říct, že i v uvolněnější
  morálce renesance 16.století
 • 00:36:21 bylo to trochu brzy.
 • 00:36:24 Celá ta svadba byla unáhlená
  a snad ne příliš slušná.
 • 00:36:28 To jste měla na mysli?
 • 00:36:30 -Romantická láska.
  -Snad.
 • 00:36:32 I kdybychom vzpoměli
  toho zápisu, co pan Jindřich
 • 00:36:35 učinil při narození svého syna,
  je to všechno trochu málo,
 • 00:36:39 aby byla mohla být
  paní Kateřina obviněna.
 • 00:36:42 -Já bych ji zprostil obžaloby.
  -Děkuji.
 • 00:36:46 Když už pro nic jiného,
  alespoň pro nedostatek důkazů.
 • 00:36:50 Sláva jsme tedy osvobozeni,
  paní Kateřino.
 • 00:36:53 Paní Kateřina byla mezi
  podezřelými jediná žena.
 • 00:36:56 Společnost pro ni nebyla
  příliš vybraná.
 • 00:37:02 Obvinění čtvrté.
 • 00:37:08 Pavel Šerý, loupežník.
 • 00:37:12 -Vzdává se obhajoby.
  -Se všemi důsledky?
 • 00:37:15 -Ano, se všemi důsledky.
  -Prosím.
 • 00:37:18 Na Buchlov se dostal jen jednou
  a svůj život zde skončil.
 • 00:37:22 Před loveckým soudem stál
  pro lesní pych, mordy, loupeže.
 • 00:37:28 Důkladně se obeznámil
  s buchlovským vězením.
 • 00:37:31 A to stojí za prohlídku.
 • 00:38:53 Buchlovská hladomorna.
  Jedna ze tří.
 • 00:38:56 Schůdky sem ovšem nevedly,
  jsou vestavěny dodatečně.
 • 00:39:00 Vězeň sem byl prostě strčen,
  vhozen.
 • 00:39:03 Při nejlepším spuštěn po laně.
 • 00:39:08 Vyhlídka na útěk naprosto
  žádná.
 • 00:39:19 Lože: otep slámy.
 • 00:39:21 Denní dávka vězně:
  voda a krajíc chleba.
 • 00:39:28 Kdykoli Pavel Šerý spatřil
  denní světlo,
 • 00:39:32 tak jedině proto,
  aby byl odveden touto cestou.
 • 00:40:04 Aby byl odveden
  do buchlovské mučírny.
 • 00:40:11 Tady byl obviněný dotazován
  katem.
 • 00:40:15 Mučící nářadí se nedochovalo.
 • 00:40:17 Okovy, řetězy, cejch,
  španělská bota.
 • 00:40:27 Přítomen tu byl vždycky písař,
  který zapisoval do Černé knihy.
 • 00:40:33 Výslech se dělal buď právem
  suchým, to znamená na žebříku
 • 00:40:38 čili napínáku, v kládě
  nebo palečnice,
 • 00:40:43 anebo právem horkým.
  To už bylo horší.
 • 00:41:00 Kat to neměl lehké.
  Jeho bezpečnost byla nejistá.
 • 00:41:05 Kdekdo by si s ním rád
  vyřídil účty.
 • 00:41:08 Proto musel být sem na Buchlov
  i zpátky doprovázen.
 • 00:41:13 Když byl Pavel Šerý dotázán,
  poznal se.
 • 00:41:18 Ve všech mordech se vyznal.
 • 00:41:21 Lovecké právo buchlovské
  jej navezlo na čtvrcení.
 • 00:41:25 To znamená, že byl odsouzen
  k rozčtvrcení.
 • 00:41:29 Tady je návrh rozsudku.
 • 00:41:33 Než jej kat provede, musí
  jej hradní pán schválit.
 • 00:41:36 Je ještě naděje, že krutý ortel
  bude zmírněn.
 • 00:41:40 To zmírnění znamená popravu
  zahrdoušením provazem
 • 00:41:49 nebo smrt polámání kolem
  a do kola vpletení.
 • 00:41:54 Stětí je vyloučeno.
 • 00:41:57 Pavel Šerý nebyl ani rytíř,
  ani šlechtic.
 • 00:42:03 Jindřich ze Zástřizl ortel
  nezmírnil a nález loveckého
 • 00:42:07 práva buchlovského potvrdil.
 • 00:42:11 Poprava se stanoví na zítřek.
 • 00:42:15 Pochybuji, že hradišský kat,
  kdy tak děsnou práci konal.
 • 00:42:23 Prosím, mistře popravní.
 • 00:42:35 Podle starobylého buchlovského
  obyčeje poseděl odsouzený
 • 00:42:39 před svou poslední cestou.
 • 00:42:41 Bylo mu podáno poslední
  občerstvení.
 • 00:42:49 Pravděpodobně i Pavel Šerý
  byl pohoštěn.
 • 00:42:53 Prosím.
 • 00:43:00 Pohoštěn snad, ale nevěřím,
  že byl pomstěn.
 • 00:43:04 -Nevěříte?
  -Ne.
 • 00:43:07 Představte si, že třeba my dva
  bychom tady v okolí
 • 00:43:11 Buchlova loupili a vraždili.
 • 00:43:14 Mě chytnou a rozčtvrtí.
  Budete mě mstít?
 • 00:43:18 Riskovat, že vás také jednou
  popraví?
 • 00:43:20 Nebo jednoduše zmizíte z kraje?
 • 00:43:23 Tak to nevím, ale pokračujme
  v pátrání.
 • 00:43:24 Vrah nám pořád ještě uniká.
 • 00:43:26 Vrah vám pořád uniká.
 • 00:43:30 Ostatně já se s vámi vsadím,
  že spíše se ujme lípa
 • 00:43:33 zasazená korunou do země,
  než vy vypátráte vraha.
 • 00:43:36 Pouhé pověsti.
 • 00:43:38 Nevsázejte se, protože to
  byste mohl velmi lehce prohrát.
 • 00:43:42 Ostatně ta pověst s lípou
  s naším případem nesouvisí.
 • 00:43:45 -Myslíte?
  -Ne.
 • 00:43:47 Tak dovolte, abych vám
  připomenul jednu zajímavost.
 • 00:43:50 Můžete se jí dočíst v knize
  Pověsti moravských hradů...
 • 00:43:54 ...a slovenských.
 • 00:43:56 Vy to znáte? Vy jste to četla?
 • 00:43:58 Tak si jistě vzpomenete,
  že tam hlavní roli
 • 00:44:00 v tom jednom příběhu
  hraje jistý pan Jindřich.
 • 00:44:06 Co když je to náš
  pan Jindřich ze Zástřizl?
 • 00:44:10 -Dovolíte?
  -Prosím.
 • 00:44:14 A jeho osobní myslivec,
  který se jmenoval Vlček
 • 00:44:20 Třetí osobou příběhu je jistý...
 • 00:44:22 -Pekař.
  -Ano, výborně, pekař.
 • 00:44:26 A jednou se stalo, že ten Vlček
  jel v noci lesem na koni.
 • 00:44:33 Byl přepaden, což tenkrát nebylo
  nic neobvyklého.
 • 00:44:37 Bránil se, volal o pomoc.
  A když mu bylo opravdu nejhůř,
 • 00:44:39 tak mu přispěchal na pomoc
  náš neznámý pekař.
 • 00:44:44 A tím mu zachránil život.
 • 00:44:47 Asi za rok po této příhodě
  jel pan Jindřich
 • 00:44:51 s panem Vlčkem na lov.
  V lese uviděli pytláka.
 • 00:44:56 Pan Jindřich nařídil Vlčkovi,
  aby pytláka dostihl a potrestal.
 • 00:45:00 Což se Vlčkovi podařilo,
  protože byl na koni,
 • 00:45:03 kdežto pytlák šel pěšky.
 • 00:45:06 Když Vlček pytláka dostihl,
  zjistil ke svému překvapení,
 • 00:45:10 že to není nikdo jiný než jeho
  zachránce pekař.
 • 00:45:14 Co teď?
 • 00:45:16 Musel se mu odměnit,
  tak ho propustil.
 • 00:45:18 Ano, správně. To také udělal.
 • 00:45:20 Když se vrátil k panu Jindřichovi
  oznámil mu,
 • 00:45:22 že se mu nepodařilo
  pytláka dostihnout.
 • 00:45:25 -A to bylo zle.
  -Ano to bylo velmi zle.
 • 00:45:28 Pan Jindřich se na Vlčka
  velmi rozhněval.
 • 00:45:30 Dokonce ho dal vsadit do vězení.
 • 00:45:32 Ovšem Vlček se s tím nechtěl
  smířit a...
 • 00:45:35 ...zasadil strom korunou do země
  kořeny vzhůru
 • 00:45:38 Strom se ujal.
 • 00:45:40 a soud přijal tento zázrak
  jako důkaz neviny.
 • 00:45:43 Ale stejně ta pověst
  s naším případem nesouvisí.
 • 00:45:45 No dobře, a co ta jména?
 • 00:45:47 Pan Jindřich, to by mohl být
  pan Jindřich ze Zástřizl.
 • 00:45:50 Pekař, pekař z Tupes.
 • 00:45:53 To je docela náhodná shoda
  jmen.
 • 00:45:56 A já vám snadno dokážu,
  že ta pověst s naším
 • 00:45:58 případem opravdu nesouvisí.
 • 00:46:11 Mohl byste mi říct, jestli je
  možné, aby se ujal strom,
 • 00:46:15 který je zasazený korunou
  do země kořeny vzhůru?
 • 00:46:18 Možné to je.
 • 00:46:19 Ony mají dřeviny schopnost
  vytvářet na kořenech přímo výhony,
 • 00:46:24 tak také mohou vytvořit
  na větvích kořeny.
 • 00:46:28 Tady takovou větvičku.
 • 00:46:31 To by byla ta lípa zasazená
  větvemi do země.
 • 00:46:34 Vytvořila by si kořeny,
  a tak by došlo k ujmutí té lípy.
 • 00:46:38 Tady by vlastně měly být listy.
 • 00:46:41 Tady by byly listy a výhony
  později.
 • 00:46:43 Tak to byla expertiza Vladimíra
  Láňka, inspektora univerzitní
 • 00:46:47 Botanické zahrady v Brně.
 • 00:46:51 Mohl byste nám říct, jak stará
  je zdejší buchlovská lípa?
 • 00:46:56 Přesný odhad je velice těžký.
 • 00:47:00 Dal by se snadno odhadnout,
  kdyby se lípa porazila,
 • 00:47:03 sčítáním letokruhů.
 • 00:47:05 Nebo existuje metoda,
  že by se dala odvrtat trubička
 • 00:47:09 od povrchu od kůry do středu,
 • 00:47:11 kde by se zase přesně sčítaly
  letokruhy.
 • 00:47:14 Lípu porazit nemůžeme.
  Trubičkou by to také nešlo.
 • 00:47:17 Tak jenom váš odborný odhad.
 • 00:47:20 S přihlédnutím na ty ztížené
  podmínky,
 • 00:47:22 tady roste na skále.
 • 00:47:24 Víme, že i lípa tady bývá
  zavlažována,
 • 00:47:26 aby se udržela ve vegetaci.
  Takových 300 - 320 roků.
 • 00:47:32 300 - 320 let, děkuji vám pěkně.
 • 00:47:41 Tak a teď počítejme.
 • 00:47:44 Lípa je stará 320 let.
  Vražda se stala před 385 lety.
 • 00:47:51 65 let tedy schází, aby lípa
  s naším případem sovisela.
 • 00:47:55 To je velmi přibližný odhad.
  Co ta jména?
 • 00:47:58 Pekař z Tupes,
  Pan Jindřich ze Zástřizl.
 • 00:48:03 To si vysvětlujeme tak,
  že místní lidé, že si pověst
 • 00:48:07 o lípě spojili s tou největší
  událostí, která se tehdy stala.
 • 00:48:11 S vraždou pana Jindřicha.
 • 00:48:13 Budíž. A kdo je vrah?
 • 00:48:16 A kdo je vrah?
 • 00:48:18 Já to nevím, já jsem obhájce.
 • 00:48:20 Vy nemusíte být obhájce.
  To je jednoduché.
 • 00:48:23 Stačí, když si vyměníme role.
 • 00:48:28 Vy si myslíte, že bych já dodatečně
  topil svoje chráněnce?
 • 00:48:33 Tak tedy především paní
  Kateřina Rájecká z Mírova.
 • 00:48:41 Tu jste velmi lehce osvobodila.
 • 00:48:43 Co když se chtěla svého manžela
  zbavit?
 • 00:48:46 No a Pavel Šerý?
  Pavel Šerý, ten je nevinný.
 • 00:48:49 Myslíte? Pavel Šerý nevinný?
 • 00:48:51 Ten přece pocházel z velké
  loupežnické rodiny.
 • 00:48:54 Bratři, sestry, švagrové,
  bratranci.
 • 00:48:58 Prostě plná Morava loupežníků.
 • 00:49:00 Já bych za to nic nedal,
  že Pavel Šerý...
 • 00:49:04 A co Jakub Bílský z Bělé,
  opat velehradský?
 • 00:49:07 To byl velmi zkušený
  a moudrý diplomat.
 • 00:49:10 Protahoval do nekonečna
  různé písemné spory
 • 00:49:12 mezi buchlovským pánem
  a na druhé straně mezitím
 • 00:49:16 jeho lidé s puškou v ruce
  v lesích prosazovali jeho zájmy.
 • 00:49:19 A Jan Šembera?
 • 00:49:21 To už bych se vůbec nedivil.
  Ovšem co když...
 • 00:49:25 Myslíte?
 • 00:49:27 Co když je vrahem někdo
  úplně jiný,
 • 00:49:30 někdo, o kom jsme tu
  vůbec nemluvili?
 • 00:49:32 Vy to moc komplikujete.
 • 00:49:34 Třeba ale vím, kdo je vrah.
 • 00:49:40 Nemohl jím být nikdo jiný,
  ale opravdu nikdo jiný než...
 • 00:49:44 Počkejte, neříkejte to.
 • 00:49:47 I já mám svůj typ.
  Svého podezřelého.
 • 00:49:51 Ano, to je zajímavé, já také.
 • 00:49:54 -Prosím.
  -Prosím.
 • 00:50:01 SMĚJÍ SE
 • 00:50:06 Tak to snad ne, ale my vám
  stejně dnes neřekneme,
 • 00:50:09 kdo je vrah.
 • 00:50:11 Ono to také není dost dobře možné
  po 385 letech přesně identifikovat,
 • 00:50:16 kdo to udělal.
 • 00:50:18 My své dohady máme.
 • 00:50:20 Vy víte všechno, co se nám
  podařilo společně vypátrat.
 • 00:50:24 Napište nám, kdo je vrahem
  a proč?
 • 00:50:30 Na shledanou na Buchlově.
  Na místě činu.
 • 00:50:40 "Skryté titulky: Yveta Bartlová
  Česká televize"
 • 00:50:42 .

Související