iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 12. 2010
20:10 na ČT2

1 2 3 4 5

53 hlasů
4257
zhlédnutí

Ombudsman stokrát jinak

Funkce veřejného ochránce práv má dlouhou historii, stejně tak bohatý je počet i zaměření ombudsmanů různého druhu.

23 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ombudsman stokrát jinak

 • 00:00:02 Funkce veřejného ochránce práv
  má dlouhou historii.
 • 00:00:06 Ale tak mě napadá,
  že vám vlastně pro úplnost
 • 00:00:09 dlužím definici slova
  "ombudsman?.
 • 00:00:12 Máte ji mít.
 • 00:00:13 Cituji:
 • 00:00:15 "Ombudsman je mimosoudní
  kontrolní úřad,
 • 00:00:18 který je státem pověřen
  k řešení stížností jednotlivců
 • 00:00:22 na jednání veřejné správy.
 • 00:00:25 Trošku jednodušeji řečeno:
 • 00:00:27 je to státní, nezávislý pověřenec
  pro občanské záležitosti.
 • 00:00:31 Toto slovo i institut
  vznikly ve Švédsku,
 • 00:00:35 kde byl obmudsman pověřen králem
  dbát na správné chování úředníků.
 • 00:00:40 V r. 1809 se institut ombudsmana
  dostal do švédské ústavy,
 • 00:00:44 ale hromadného rozšíření
  se dočkal
 • 00:00:46 až ve 2. polovině 20. století.
 • 00:00:50 Nevím přesně,
 • 00:00:51 kolik je v současné době
  kolem nás ombudsmanů,
 • 00:00:53 ale bude jich asi pěkná řádka.
 • 00:00:55 Jenom pro zajímavost:
 • 00:00:56 existuje např. bankovní ombudsman,
  firemní ombudsman,
 • 00:01:00 poštovní ombudsman,
 • 00:01:01 městský či magistrátní ombudsman,
 • 00:01:04 korupční ombudsman,
 • 00:01:06 ombudsman pro čistotu a zeleň,
 • 00:01:08 dokonce policejní ombudsman,
 • 00:01:10 nemocniční ombudsman,
 • 00:01:12 sociální, pracovní...
 • 00:01:15 Tak se podívejme
  třeba na toho nemocničního.
 • 00:01:18 Abych se přiznal,
 • 00:01:21 do této chvíle jsem o jeho
  existenci
 • 00:01:22 neměl ani ponětí.
 • 00:01:25 V podstatě nemocniční ombudsman
  má podobný úkol
 • 00:01:28 jako ombudsman,
  kterého známe.
 • 00:01:31 A to ten,
 • 00:01:32 že by měl pomoci
  prosazovat práva pacientů,
 • 00:01:35 návštěvníků nemocnice,
  v podstatě i občanů,
 • 00:01:39 kteří mají k nemocnici
  teritoriální vztah.
 • 00:01:43 Ale my jsme trošičku
  rozšířili ten jeho úkol
 • 00:01:46 na zaměstnance nebo i na ty,
 • 00:01:48 kteří mají
  třeba jenom informační deficit
 • 00:01:51 nebo potřebují nějakou radu.
 • 00:01:54 Takže chápeme toho ombudsmana
  trochu v širším hledisku,
 • 00:01:57 nejenom pro toho,
  kdo se domáhá nějakého svého práva,
 • 00:02:01 v této chvíli je to nejčastěji
  právo o informacích
 • 00:02:04 a chápeme to tak,
 • 00:02:07 že ho může mít i ten,
  kdo potřebuje nějak poradit,
 • 00:02:09 nejen ten, kdo má pocit,
  že nebyla naplněna nějaká
 • 00:02:12 jeho potřeba.
 • 00:02:13 A mám tu pro vás
  dalšího ombudsmana.
 • 00:02:15 Tedy přesněji řečeno,
 • 00:02:17 magistrátního sociálního
  ombudsmana.
 • 00:02:20 Tak se podívejme,
  co je náplní jeho práce, ne?
 • 00:02:23 Ve studiu teď, milí přátelé,
  vítám Mgr. Hanu Halovou,
 • 00:02:26 dobrý den,
 • 00:02:28 která je u nás dnes ve studiu
  ve funkci sociálního ombudsmana.
 • 00:02:32 Říkám to dobře?
 • 00:02:34 Říkáte to dobře.
 • 00:02:36 Sice my pod pojmem
  sociální ombudsman
 • 00:02:39 používáme pracovní název,
 • 00:02:42 protože oficiální název je
 • 00:02:43 veřejný ochránce práv
  uživatelů sociálních
 • 00:02:46 a sociálně-zdravotních služeb.
 • 00:02:50 Tato kompetence je ale pouze
  na území hlavního města Prahy,
 • 00:02:54 takže můžeme říci,
 • 00:02:55 že se vlastně jedná
  o městského ombudsmana.
 • 00:02:58 Vy jste vyloženě pražský úřad?
 • 00:03:01 Ano,
  je to vyloženě pražský úřad,
 • 00:03:03 protože byl zřízen
  Radou hlavního města Prahy,
 • 00:03:07 vlastně v rámci
  samostatné působnosti,
 • 00:03:10 pouze pro občany a poskytovatele
  hlavního města Prahy.
 • 00:03:17 S jakými problémy
  se na vás lidé mohou obracet,
 • 00:03:19 paní magistro?
 • 00:03:20 Takže, jak už jsem říkala,
 • 00:03:22 tato funkce je zřízena
  kvůli zákonu o sociálních službách,
 • 00:03:27 který je účinný od letošního roku.
 • 00:03:31 Zavádí zásadní změnu
  v této oblasti,
 • 00:03:34 jednak tedy smluvní volnost,
 • 00:03:37 potom svobodnou vůli
  sehnat si a objednat si
 • 00:03:41 sociální službu
  podle individuálních potřeb
 • 00:03:44 toho kterého občana,
 • 00:03:46 a dále zavádí povinnost
  registrace poskytovatelů.
 • 00:03:50 Takže to jsou poměrně zásadní
  změny,
 • 00:03:53 kdy ti občané
  si mnohdy příliš neví rady
 • 00:03:56 a jestliže mají někdy pocit,
 • 00:03:59 ať jsou to tedy
  zájemci o sociální službu
 • 00:04:02 nebo přímo již ti uživatelé,
 • 00:04:04 že nejsou respektována
  jejich práva právě v této oblasti,
 • 00:04:07 tak se mohou na mě obrátit.
 • 00:04:09 Jak těmto lidem
  můžete třeba konkrétně pomoci?
 • 00:04:13 Protože tento úřad
  je otevřen v podstatě 2 měsíce,
 • 00:04:17 tak už jsem si vydefinovala
  4 problémové oblasti.
 • 00:04:22 Zaprvé se na mě obracejí lidé
  s tím,
 • 00:04:25 že dlouho trvá
  řízení o příspěvku na péči.
 • 00:04:28 A to bohužel musím říci,
  že je pravda.
 • 00:04:30 Buďto je to způsobeno
  příslušným úřadem,
 • 00:04:33 který dlouho dělá místní šetření,
 • 00:04:37 anebo častější případy
  jsou u tzv.revizních lékařů,
 • 00:04:40 kteří, jak já jsem zkoumala,
  jsou zahlceni agendou,
 • 00:04:45 takže vypracování
  znaleckého zdravotního posudku
 • 00:04:48 opravdu může trvat
  někdy 2, 3 měsíce.
 • 00:04:51 A to je pak problém,
 • 00:04:53 protože občan
  nejen nedosáhne na peníze,
 • 00:04:56 které aktuálně potřebuje,
 • 00:04:58 aby si tu službu nasmlouval,
 • 00:05:01 ale i ta pomoc se mu trochu
  oddaluje.
 • 00:05:05 To je docela vážný problém.
 • 00:05:07 Pak je další,
  se kterým se na mne
 • 00:05:09 občané obracejí,
 • 00:05:10 a to jsou smlouvy.
 • 00:05:12 Zjistila jsem,
 • 00:05:13 že mnoho poskytovatelů
  má tzv. vzorové smlouvy,
 • 00:05:17 kde opisují zákon a přímo chtějí,
 • 00:05:20 aby ten uživatel přišel
  a podepsal je.
 • 00:05:22 A to samozřejmě není dobře.
 • 00:05:24 Protože smlouva, jak říká zákon,
  má být individuální
 • 00:05:27 a pomoci každému jedinci,
  který tu službu potřebuje
 • 00:05:31 v jeho konkrétním případě
  a podle jeho konkrétních potřeb.
 • 00:05:36 Takže i ty potřeby ve smlouvě
  musí být popsány
 • 00:05:39 a ne že opíšu činnosti ze zákona.
 • 00:05:41 Takže to jsou problémy,
 • 00:05:42 které mnohdy ty uživatele zaskočí
 • 00:05:45 a když přijdou za mnou
  a ta smlouva je už podepsaná,
 • 00:05:47 tak je velice těžké
  dělat dodatek této smlouvy,
 • 00:05:51 musíme vést nějaká jednání,
 • 00:05:53 takže jestli bych mohla
  využít tohoto pořadu,
 • 00:05:56 doporučovala bych občanům,
  než cokoliv podepíší,
 • 00:05:59 aby se nad tou smlouvou zamysleli,
 • 00:06:02 aby se případně obrátili na mě,
 • 00:06:04 abych jim poradila,
 • 00:06:06 jak mají případně komunikovat
  s tím sociálním pracovníkem
 • 00:06:09 a jak ta smlouva má vypadat,
 • 00:06:10 abychom předcházeli
  dalším problémům.
 • 00:06:13 Dobře, tak jsme si řekly,
  jak ten úřad zhruba funguje.
 • 00:06:17 Co bylo vlastně jeho vzorem?
 • 00:06:20 Víte, my jsme se dívali
  do různých států,
 • 00:06:23 jestli někde ombudsman je
  a zjistili jsme,
 • 00:06:27 možná trošku překvapivě,
 • 00:06:30 že ve státech,
 • 00:06:32 které mají
  dlouhou demokratickou tradici,
 • 00:06:35 mají těch ombudsmanů
  na různých úrovních docela hodně.
 • 00:06:38 Přímo sociální ombudsman
  je v Německu,
 • 00:06:40 to je tzv. zemský ombudsman,
 • 00:06:43 pak Rakousko
  má také svého ombudsmana,
 • 00:06:46 ten se zase věnuje
  zdravotně postiženým,
 • 00:06:48 mají tedy samozřejmě
  národní ombudsmany
 • 00:06:51 a pak mají v rámci zemí
  svého zřízeného ombudsmana.
 • 00:06:56 Další jsou městští ombudsmani,
  jak jsem o něm hovořila.
 • 00:06:59 To je ve Švýcarsku, Belgii,
  v různých městech.
 • 00:07:03 A městské ombudsmany mají USA,
  Kanada
 • 00:07:07 a přímo ráj ombudsmanů
  je ve Velké Británii,
 • 00:07:11 kteří mají 60 ombudsmanů
  a organizací,
 • 00:07:14 a ti se opravdu věnují
  konkrétním oblastem.
 • 00:07:17 Nebo cílovým skupinám.
 • 00:07:19 Dětem,
 • 00:07:21 to je teď, myslím si,
  docela velký problém,
 • 00:07:23 takže se zřizují ombudsmani
  pro děti, pro zdravotně postižené,
 • 00:07:27 pro vězně,
 • 00:07:28 dále mají třeba ombudsmany,
 • 00:07:31 kteří zkoumají nakládání trhu
  s byty,
 • 00:07:34 jak se s byty nakládá apod.,
 • 00:07:36 ochranu spotřebitele,
  což u nás známe,
 • 00:07:40 máme na to speciální úřad.
 • 00:07:44 Takže jednotlivé oblasti
  a samozřejmě i ve zdravotnictví.
 • 00:07:48 Takže všude to funguje dobře?
 • 00:07:51 Všude to funguje dobře
  a byla jsem docela překvapená,
 • 00:07:54 protože já jsem si původně myslela,
 • 00:07:56 že by pro nás měla být
  tato funkce zřízena z toho důvodu,
 • 00:08:01 že přecházíme k novému systému
  v té sociální oblasti,
 • 00:08:06 kde je to spíš přechod
  od socialismu
 • 00:08:08 k demokratické společnosti.
 • 00:08:12 Ale opak je pravdou,
 • 00:08:14 v demokratických společnostech
 • 00:08:16 mají potřebu
  mít těch ombudsmanů více.
 • 00:08:19 Teď strašně důležitá otázka,
  paní magistro:
 • 00:08:21 kde vás lidé najdou
 • 00:08:23 a kde najdou informace
  a kontakt na webu nebo telefon?
 • 00:08:27 Můžete nám říct?
 • 00:08:29 Takže já sídlím
  v Jungmannově ulici 35,
 • 00:08:34 říká se tomu Škodův palác,
 • 00:08:35 takže by všichni občané,
  kteří vědí, kde je magistrát,
 • 00:08:38 tak já sídlím v tomto úřadu.
 • 00:08:40 Jsem ve 3. patře,
 • 00:08:42 číslo dvěří 358...
 • 00:08:44 Vy jste úplně perfektní.
 • 00:08:45 Mám samozřejmě vizitku,
 • 00:08:47 můj mail:
 • 00:08:51 Jinak odkaz je na webových
  stránkách
 • 00:08:54 www.praha-mesto.cz,
 • 00:08:57 samostatné stránky ještě nemám,
 • 00:08:58 protože za ty 2 měsíce
  se nestihlo ještě všechno udělat,
 • 00:09:02 takže podávám informace
  spíše mailovou poštou
 • 00:09:05 nebo telefonicky
 • 00:09:07 nebo za mnou chodí občané
  přímo do kanceláře.
 • 00:09:11 Já si myslím,
  že nejdůležitější na tom je,
 • 00:09:14 že vy jednáte,
  jak jsem s vámi teď hovořila,
 • 00:09:18 velice rychle v těchto případech.
 • 00:09:20 Já jednám rychle,
 • 00:09:22 sice mám úřední hodiny,
 • 00:09:23 ale když někdo přijde
  do mé kanceláře,
 • 00:09:26 tak já ho přijmu
  a nedělám žádné problémy.
 • 00:09:29 Samozřejmě že když mám
  nějaké jednání nebo místní šetření,
 • 00:09:32 tak se v tom kterém problému
  snažím jednat rychle,
 • 00:09:35 takže když někdo přijde
  na konzultaci,
 • 00:09:39 hned si udělám čas a sedneme,
 • 00:09:41 podíváme se na smlouvu,
 • 00:09:44 řekneme si, co a jak je potřeba,
 • 00:09:45 co má dojednat
 • 00:09:48 nebo jdu za tím psokytovatelem
  prošetřit ten konkrétní případ.
 • 00:09:52 Ale můžu vám říci,
  že jsem byla i trochu zaskočená,
 • 00:09:55 když jsem řešila různé stížnosti,
 • 00:09:58 že někdy z té stížnosti
  může potom vyplývat
 • 00:10:01 i domácí násilí.
 • 00:10:03 Takže já podávám i podněty
  k šetření sociální situace
 • 00:10:06 v té dotyčné rodině
  nebo v té sociální situaci,
 • 00:10:09 ve které se ten občan nachází.
 • 00:10:14 Já vám moc děkuju
  za vaše informace,
 • 00:10:15 paní magistro.
 • 00:10:16 Děkuju taky za pozvání,
  na shledanou.
 • 00:10:22 Jak jste sami viděli,
 • 00:10:24 není u nás o ombudsmany
  zrovna nouze.
 • 00:10:27 A když budete hledat,
  tak jich najdete určitě víc.
 • 00:10:30 Já se ale, když dovolíte,
 • 00:10:32 vrátím ještě jednou
  k našemu historicky
 • 00:10:33 1. ombudsmanovi,
 • 00:10:35 panu JUDr. Otakaru Motejlovi.
 • 00:10:38 Do budovy za mými zády
  se s ním přišla rozloučit
 • 00:10:41 obrovská spousta lidí,
 • 00:10:43 z nichž některé s panem doktorem
  spojovalo přátelství,
 • 00:10:46 ale všechny bez rozdílu
  hluboká úcta k němu.
 • 00:10:50 Večer na jeho památku
  moderoval můj kolega
 • 00:10:52 Břetislav Rychlík,
 • 00:10:54 kterého můžete znát z cyklu pořadů
  "Případ pro ombudsmana?.
 • 00:11:00 Toto dopoledne má být vzpomínkou
  na muže,
 • 00:11:03 který byl takovým andělem radosti,
 • 00:11:06 v bláznivých dobách,
 • 00:11:08 má to být vzpomínka,
 • 00:11:11 která má místy mít
  i trochu lehčí tón,
 • 00:11:14 takže já hned na začátku
  požádám bratra skauta,
 • 00:11:19 aby udělal ten krůček
  z druhé strany,
 • 00:11:22 skauty si pan doktor vždycky přál,
  i když byl vodní skaut
 • 00:11:26 ale v Brně máme oddíly,
 • 00:11:29 kterým se mezi skauty
  říká "blátošlapky?.
 • 00:11:33 Teď bych poprosil
  3 první řečníky v pořadí,
 • 00:11:39 JUDr. Jitka Seitlová,
  zástupkyně veřejného ochránce práv,
 • 00:11:42 potom pana JUDr. Pavla Rychetského,
  předsedu Ústavního soudu
 • 00:11:46 a posléze pana JUDr. Baxu,
 • 00:11:49 předsedu Nejvyššího správního
  soudu.
 • 00:11:52 Tak, prosím.
 • 00:11:55 Dámy a pánové,
  vážení a milí hosté!
 • 00:12:00 Dovolte,
  abych navázala na mého předřečníka,
 • 00:12:03 Břetislava Rychlíka,
  a přivítala vás všechny tady u nás,
 • 00:12:08 u veřejného ochránce práv.
 • 00:12:12 Je nepochybné, že tento pojem,
 • 00:12:15 kterému pan doktor Motejl
  vložil obsah, formu i význam,
 • 00:12:21 zůstane vždy spojován
  s jeho osobností.
 • 00:12:30 S jeho osobností
  budou vždy spojována i tato místa.
 • 00:12:37 Setkáváme se tady,
  abychom vzpomněli pana doktora,
 • 00:12:42 ve chvílích,
  kdy to místo je pro nás prázdné
 • 00:12:45 a ještě rozjitřené.
 • 00:12:53 Na kancelář přicházejí další lidé,
 • 00:12:55 další stížnosti,
 • 00:12:57 na stole se nám kupí papíry,
 • 00:13:01 stohy spisů
 • 00:13:03 a každého opětovně napadne
  myšlenka:
 • 00:13:06 půjdu se poradit za panem doktorem.
 • 00:13:09 Můžu jít konzultovat
  za panem doktorem.
 • 00:13:14 Byly to dlouhé a poctivé debaty,
 • 00:13:19 hledání toho řešení,
 • 00:13:22 které by pro osobu,
  která se na nás obrátila,
 • 00:13:26 byly vždy tím nejlepším
  a z našeho pohledu
 • 00:13:31 nejsprávnějším
  a nejspravedlnějším řešením.
 • 00:13:38 Pan doktor
  přijal tu obrovskou odpovědnost
 • 00:13:42 a s určitou lehkostí,
  která mu byla vlastní,
 • 00:13:47 a s poctivostí,
 • 00:13:51 do hloubky
  a do kořene toho problému jít,
 • 00:13:54 se snažil každému pomoci.
 • 00:14:00 Stal se symbolem,
 • 00:14:01 stal se symbolem a garantem
  hodnot, které jsou trvalé.
 • 00:14:07 Hodnot, zásad,
  které dneska postrádáme.
 • 00:14:15 Ty hodnoty a myšlenky,
 • 00:14:17 ty principy a úsměv pana doktora,
 • 00:14:21 zůstává.
 • 00:14:23 Za ten děkujeme.
 • 00:14:24 Teď záleží na nás,
  jak s ním naložíme.
 • 00:14:28 Dobrý den,
 • 00:14:31 já mám strach,
 • 00:14:32 jestli nebudu hodně trochu
  odlehčená.
 • 00:14:36 Ale já jsem s panem doktorem
  zažívala trochu jiné situace,
 • 00:14:38 než lidé z této instituce.
 • 00:14:41 Jsem velmi špatný řečník,
  nejsem žádný řečník,
 • 00:14:43 když jsem si v autě zkoušela,
  co bych tak mohla říci,
 • 00:14:46 tak jsem si říkala,
  že jestli mě pan doktor vidí,
 • 00:14:48 tak se musí asi velmi dobře bavit,
 • 00:14:51 a proto bude asi rozumné,
  když budu opravdu stručná.
 • 00:14:55 My jsme se scházeli dlouhou dobu,
 • 00:14:58 scházeli jsme se často
  a pravidelně,
 • 00:15:01 protože jsme pracovali na knize,
 • 00:15:04 výsledkem je tedy
  "Lexikon Otakara Motejla?.
 • 00:15:09 Ta kniha je vtipná, chytrá,
  je prostě jako pan doktor.
 • 00:15:15 Je prostě dobrá
  a já si to můžu dovolit říct,
 • 00:15:18 protože pan doktor
  mi ji vlastně úplně celou
 • 00:15:19 nadiktoval.
 • 00:15:22 Já jsem byla vlastně
  takové 3 roky písařka pana doktora
 • 00:15:26 a ty schůzky s ním byly úžasné.
 • 00:15:30 Odehrávaly se
  v jeho pražském bytě na Újezdě,
 • 00:15:33 a pan doktor,
  vždycky než jsem přišla,
 • 00:15:36 nakoupil spoustu dobrot,
 • 00:15:37 protože on podléhal panice
  při představě,
 • 00:15:39 že bychom třeba při práci
  vyhladověli,
 • 00:15:42 nebo něco takového.
 • 00:15:45 Takže my jsme seděli, kouřili,
  pili, jedli,
 • 00:15:49 já jsem mlčela,
  pan doktor mluvil...
 • 00:15:53 Nejradši jsem měla,
  když pan doktor mluvil o sobě.
 • 00:15:57 To bylo opravdu neskutečné
  sledovat,
 • 00:15:59 jak se ten člověk dokázal bičovat.
 • 00:16:01 Ta jeho sebeironie,
  to bylo něco,
 • 00:16:04 co jsem já vlastně nikdy nezažila.
 • 00:16:08 On byl vtipný v každé situaci.
 • 00:16:12 Teď nevím,
 • 00:16:13 jestli zrovna nebudu
  příliš odlehčená,
 • 00:16:15 ale vyprávěl mi, jak šel po ulici
 • 00:16:17 a potkal starou paní,
 • 00:16:21 byla to hodně stará paní,
 • 00:16:24 taková silná paní,
 • 00:16:26 skočila mu kolem krku
  a začala ho objímat,
 • 00:16:31 líbat na tváře,
  on byl docela vyděšený
 • 00:16:35 a pak z něj tedy vypadlo,
 • 00:16:37 že to byla
  jeho spolužačka ze základní školy
 • 00:16:39 a pan doktor byl rozhořčený
  a říkal mi:
 • 00:16:44 "Taková stará bába,
  co jsem měl dělat na té ulici??
 • 00:16:49 Já jsem se tak na něho koukla
  a řekla si:
 • 00:16:50 pane bože, dyť jste stejně starý...
 • 00:16:52 A pak mi došlo, že on byl mladý.
 • 00:16:54 Že prostě zůstal duchem mladý...
 • 00:16:56 To se mi na něm strašně líbilo.
 • 00:16:59 Byly tedy i dojemné chvíle
  při té knížce.
 • 00:17:02 My jsme vždycky pracovali
  v obýváku
 • 00:17:05 a jednou, nevím proč,
  jsme seděli v pracovně,
 • 00:17:09 on seděl za svým pracovním stolem,
 • 00:17:10 bylo šero, kouřil,
  mluvil potichu
 • 00:17:14 a vzpomínal na to,
  jak z tohoto světa odcházela
 • 00:17:17 jeho žena.
 • 00:17:21 A brečel.
 • 00:17:23 Prostě ačkoli to byl politik,
 • 00:17:26 tak to byl člověk,
  kterého bylo velmi snadné mít rád.
 • 00:17:31 Děkuju.
 • 00:17:33 POTLESK
 • 00:17:44 HUDBA ZPĚV
 • 00:17:45 Když jsem seděl
  tam na tý Pankráci,
 • 00:17:48 všude kolem mě
  jenom chlapi v teplácích.
 • 00:17:52 Já ve snu viděl všechno krajkový,
 • 00:17:56 ženský, ty jsou fajnový.
 • 00:18:01 Ženský ty jsou fajn, se ví, se ví,
 • 00:18:05 ženský ty jsou fajn, to se ví,
  se ví.
 • 00:18:10 Já ve snu viděl všechno krajkový,
 • 00:18:15 ženský, ty jsou fajnový.
 • 00:18:19 Co doma, já začal jsem se bát,
 • 00:18:24 vtom mi Stáňa píše,
 • 00:18:26 že bude při mně stát.
 • 00:18:29 Jak ty řádky jen dovedou hřát,
 • 00:18:33 ženský, ty jsou fajnový.
 • 00:18:37 Když tabák dojde,
 • 00:18:39 hrozně zle je mi,
 • 00:18:42 všude hledám vajgla,
 • 00:18:44 už lezu po zemi.
 • 00:18:46 Vtom daj mi balík se startkami,
 • 00:18:50 ženský, ty jsou fajnový.
 • 00:18:55 U soudu, vidím právu žehná tu,
 • 00:19:00 krásná předsedkyně senátu,
 • 00:19:04 tak to jdem domů, to je hotový,
 • 00:19:09 vždyť ženský, ty jsou fajnový.
 • 00:19:14 Budete, vy ženy, litovat,
 • 00:19:18 že jste se nám chtěly
 • 00:19:20 furt emancipovat.
 • 00:19:22 Až budete chtít vládnout nad tvory,
 • 00:19:27 už nebudete fajnový.
 • 00:19:31 Až budete chtít vládnout nad tvory,
 • 00:19:36 budete jak my, potvory.
 • 00:19:40 Ženský, ty jsou fajn,
  se ví, se ví,
 • 00:19:45 ženský, ty jsou fajn, to se ví,
  se ví.
 • 00:19:49 Já ve snu viděl všechno krajkový,
 • 00:19:53 ženský, ty jsou fajnový.
 • 00:19:59 POTLESK
 • 00:20:14 Jsem vybral tuto píseň
  pro tuto příležitost,
 • 00:20:20 z mých mnoha písní,
 • 00:20:22 neboť ona zachycuje příběh
  i atmosféru
 • 00:20:26 mého a našeho seznámení
 • 00:20:29 s JUDr. Otakarem Motejlem.
 • 00:20:34 Když jsem seděl na té Pankráci
  v r. 1976,
 • 00:20:38 v procesu s Plastikama,
 • 00:20:42 tak jsem poprvé spatřil
  JUDr. Motejla,
 • 00:20:46 který za mnou přišel a sdělil mně,
  že mě bude obhajovat.
 • 00:20:55 Jako můj obhájce
  za mnou chodil pravidelně,
 • 00:20:59 kromě své profesní zdatnosti
  se pečlivě připravoval
 • 00:21:06 na nadcházející proces.
 • 00:21:10 Zajímal se o detaily,
 • 00:21:12 nechal si vypracovávat
  mnohé expertízy,
 • 00:21:18 prostě strašně poctivě
  se připravoval.
 • 00:21:25 Ale jeho hlavní role byla v tom,
 • 00:21:27 že byl jediným lidským pojítkem
  s mými blízkými,
 • 00:21:31 kteří byli na svobodě.
 • 00:21:36 Žena Martina Jirouse Juliana,
  moje žena Stáňa
 • 00:21:40 za ním docházely, mluvily s ním
  a on mně prostředkoval
 • 00:21:44 jejich vzkazy,
 • 00:21:47 jejich slova,
 • 00:21:50 a naopak moje jim.
 • 00:21:54 Věc uvedu na příkladu:
 • 00:21:57 asi po 5-měsíční vazbě
  přišel za mnou JUDr. Motejl
 • 00:22:03 a vyřídil mi nabídku strůjců
  procesu,
 • 00:22:09 měli jsme tehdy s mou ženou Stáňou
  2 malé děti,
 • 00:22:14 a on vyřizoval ten vzkaz:
 • 00:22:19 když vypovím,
 • 00:22:20 že jsem nebyl o koncertech Plastiků
  informován,
 • 00:22:27 že mě celé to hnutí
  českého undergroundu
 • 00:22:29 moc nezajímalo,
 • 00:22:31 že jsem příliš neznal
  Martina Jirouse,
 • 00:22:36 a že jsem jen zazpíval
  svých pár písní...
 • 00:22:42 Že když toto vypovím,
 • 00:22:44 tak že budu propuštěn
  ještě před soudem.
 • 00:22:48 Odpověděl jsem bez váhání,
  že to nepřipadá v úvahu.
 • 00:22:52 Podíval se na mě
  nezapomenutelným pohledem a řekl:
 • 00:22:58 vaše paní Stáňa to odmítla
  stejně radikálně,
 • 00:23:03 děkuji vám a vážím si
  vašeho postoje.
 • 00:23:09 Tedy "co doma,
  já začal jsem se bát,
 • 00:23:13 vtom mi Stáňa píše,
 • 00:23:16 že bude při mně stát?.
 • 00:23:19 Něco málo mně mohla napsat,
 • 00:23:22 ale mnohem víc
  a mnohem podstatnější věci
 • 00:23:26 mezi námi právě zprostředkoval
  náš advokát.
 • 00:23:33 A tak se stal Ota Motejl
  naším bližním.
 • 00:23:39 On nehájil pouze mne,
 • 00:23:41 ale mnohé jiné lidi,
 • 00:23:43 kteří se dostali pod kola
  minulého režimu.
 • 00:23:48 POTLESK
 • 00:23:51 Skryté titulky:
  Hana Svanovská, ČT Brno
 • 00:23:53 .

Související