iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 10. 2011
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

20 hlasů
37219
zhlédnutí

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých

(I. řada)

Frýdlant — Hamrštejn — Ralsko — Lemberk — Děvín — Grabštejn — Raimund — Stohánek — Falkenberk — Milštejn

20 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých

 • 00:01:06 Pod hradem teče potok Vítka,
 • 00:01:08 objímaje je v půlkruhu.
 • 00:01:11 Silné opevnění zámku, dnes již
  v úplnosti nezachované,
 • 00:01:15 jest dílo za několik století
  dokonané,
 • 00:01:19 neboť od založení hradu
  až do 17. století
 • 00:01:22 se na něm ustavičně zpevňovalo
  a stavělo.
 • 00:01:29 Tak trochu zámecké jsou tři
  z dnešních zastávek putování
 • 00:01:33 krajinou příběhů českých hradů.
 • 00:01:37 Nutno však říci, že z Frýdlantu,
 • 00:01:39 Grabštejna i Lemberka hradní
  minulost přímo sálá.
 • 00:01:44 Nejbohatší historii z nich má právě
  Frýdlant,
 • 00:01:47 jehož krajem vedly obchodní stezky
  v době římské říše,
 • 00:01:50 což dokazují nálezy mincí,
 • 00:01:52 a jehož mohutná věž, zvaná Indica,
  dominovala okolí už roku 1014.
 • 00:02:00 Ve 13. století, byl Frýdlantský
  výběžek od zbytku
 • 00:02:03 Českého království oddělen obtížně
  prostupným pralesem Jizerských hor
 • 00:02:08 a tehdejší jádro hradu tvořila
  právě Indica,
 • 00:02:11 která podle legend sloužila kupcům
  a poutníkům na cestách jako maják.
 • 00:02:18 Na jejím plochém vrcholu byl prý
  zapalován oheň nejen jako průvodce
 • 00:02:22 temnou krajinou, ale i jako znamení
  bezpečí a ochrany.
 • 00:02:34 Nejslavnějším majitelem Frýdlantu,
  renesančního zámku,
 • 00:02:37 byl Albrecht z Valdštejna.
 • 00:02:40 Na hradě vévoda pobýval pouze
  krátce,
 • 00:02:43 i přesto jeho panování kraji
  přineslo prosperitu,
 • 00:02:47 zatímco okolní panství pustošily
  probíhající boje třicetileté války,
 • 00:02:51 Frýdlantsko bylo válečných útrap
  ušetřeno
 • 00:02:54 a získalo dokonce přídomek
  "terra felixŞ Đ šťastná země.
 • 00:03:03 Valdštejnovo politikaření ve snaze
  získat český trůn však znamenalo
 • 00:03:07 jeho tragickou smrt.
 • 00:03:09 Pánem Frýdlantu, se stal jeho
  generál
 • 00:03:11 a jeden z nejvýznamnějších
  vojenských velitelů
 • 00:03:14 své doby, Matyáš Gallas.
 • 00:03:17 Frýdlant mu byl odměnou
 • 00:03:19 za spoluúčast na spiknutí právě
  proti Valdštejnovi.
 • 00:03:25 Frýdlant pak byl dále opevňován
  a přestavován až do dnešní podoby.
 • 00:03:30 Je to jeden z nejrozsáhlejších a
  nejvýznamnějších památkových celků
 • 00:03:35 severních Čech a první české
  památky svého druhu
 • 00:03:38 zpřístupněné veřejnosti
  již před 200 lety.
 • 00:03:58 V temném romantickém zákoutí
 • 00:04:01 mezi vysokými zelenajícími
  se horami
 • 00:04:05 a bizarně rozeklanými, k mrakům
  čnícími skalními stěnami,
 • 00:04:09 téměř uprostřed mezi městy
  Chrastavou a Libercem
 • 00:04:13 nalezneme rozvaliny starého
  horského hradu Hamrštejna.
 • 00:04:18 Pozůstatky jeho šedého zdiva se
 • 00:04:21 zrcadlí jako přízrak
  v Lužické Nise,
 • 00:04:24 protékající okolní divokou
  pustinou,
 • 00:04:27 kde hrůzné hrobové ticho přerušuje
  jen tlumené šumění řeky,
 • 00:04:31 krákorání havranů a vran
 • 00:04:34 a nárazy perutí větru do korun
  staletých smrků a buků ,
 • 00:04:38 při nichž tu až zamrazí.
 • 00:04:46 I když nevíme, kdy byl Hamrštejn
  založen,
 • 00:04:48 už v roce 1357 je připomínán
  v souvislosti s přísahou věrnosti
 • 00:04:53 Bedřicha z Biberštejna
  císaři Karlu IV..
 • 00:04:57 Z toho můžeme soudit,
 • 00:04:59 že jeho vrchními pány byli
  frýdlantští Biberštejnové.
 • 00:05:04 Během husitských válek měl
  Hamrštejn stejně bouřlivé osudy
 • 00:05:07 jako většina českých hradů a stejně
  jako mnoho dalších,
 • 00:05:11 byl i on předmětem nespočtu
 • 00:05:13 majetkových sporů.
 • 00:05:15 A tak v jeho historii sáhněme
  trochu jiným směrem.
 • 00:05:19 A to k jeho pánovi Oldřichu Gotsche
  Schoffovi.
 • 00:05:22 Proslul nejen pronásledováním bandy
  lupičů přepadající kupce,
 • 00:05:27 ale i tím, že jich deset dopadl
  a posléze nechal popravit.
 • 00:05:31 Proslul také věkem,
  kdy opustil tento svět.
 • 00:05:35 Jeho 90 let by se jistě dostalo
 • 00:05:38 do středověké Guinessovy
  knihy rekordů.
 • 00:05:43 Poslední událostí, kterou se zapsal
  Hamrštejn do dějin,
 • 00:05:46 bylo zřícení jeho zdí
  a brány roku 1882.
 • 00:05:51 Muselo být hodně působivé,
 • 00:05:53 že se stalo předmětem mnoha legend
  a povídaček.
 • 00:05:56 Podle jedné legendy místní o celé
  události poslouchali vyprávění
 • 00:06:01 očitého svědka a nemohli uvěřit,
  že se jejich hrad rozpadá
 • 00:06:05 a mění se ve stále větší ruiny,
 • 00:06:08 jejich svědomím to zřejmě nepohlo
  a Hamrštejn smutně chátrá dál.
 • 00:06:28 Starožitný a velmi památný hrad
  Ralsko
 • 00:06:31 stál na vrchu vysokém, daleko
  v okolí viditelném,
 • 00:06:36 jenž asi 694 metrů nad mořem a asi
  400 metrů nad svou patou vyniká.
 • 00:06:45 Počátky dějin hradu jsou skryty
  v mlhách.
 • 00:06:48 Existují nepříliš věrohodné záznamy
  o turnaji v Magdeburku v roce 983,
 • 00:06:53 jehož se zúčastnil jistý rytíř
  Teodor z Ralska.
 • 00:06:57 Majitelem hradu mohl být
  i Heřman z Ralska,
 • 00:07:01 podle Palackého přezdívaný
  Poprocký,
 • 00:07:04 zakladatel rodu Markvarticů.
 • 00:07:07 Oba záznamy se možná týkají
  usedlostí na úpatí kopce.
 • 00:07:11 Doložené je až vlastnictví mocného
  rodu Vartemberků, konkrétně Jana,
 • 00:07:16 který vystavěl kamenný hrad místo
  původního dřevěného
 • 00:07:20 a včlenil jej do soustavy hradů
 • 00:07:22 k ochraně a kontrole
  obchodních cest.
 • 00:07:26 Nejzajímavějším pánem hradu byl
 • 00:07:28 Jan Chudoba z Vartemberka
  na Ralsku.
 • 00:07:31 Tento mocný magnát patřil v době
  sporů o Dekret kutnohorský
 • 00:07:35 k Husovým přátelům.
 • 00:07:37 Už v říjnu 1415 byl jedním ze
  čtrnácti šlechticů,
 • 00:07:41 kteří se v opozici proti
  protestnímu listu odeslanému
 • 00:07:45 zemským sněmem do Kostnice zapsali
  k jednotě,
 • 00:07:48 slibující poslušnost králi,
  církvi a koncilu.
 • 00:07:52 Je proto pochopitelné, že se po
  pražských bouřích v roce 1419
 • 00:07:57 postavil do Zikmundova
  protihusitského tábora.
 • 00:08:01 Ze začátku se podílel i na zabírání
  církevních statků okolním klášterům
 • 00:08:07 Oporou v boji s husity mu byla
  lužická města.
 • 00:08:10 Jeho syn Jan zvaný Ralsko, byl však
  pro údajné nedodržení
 • 00:08:14 dohody ohledně dobytí Rabštejna v
  Žitavě usmýkán koňmi a rozčtvrcen.
 • 00:08:20 To dalo podnět k vleklé válce
  Vartemberků s bývalými spojenci.
 • 00:08:25 Ta se stala osudnou i Ralsku, které
  žitavští lstí roku 1468 dobyli,
 • 00:08:31 což znamenalo počátek
  jeho ústupu ze slávy.
 • 00:08:36 I přes téměř blanickou pověst
  o spícím vojsku čekajícím
 • 00:08:40 na nejtemnější hodinu Čech,
  aby jim přišlo na pomoc,
 • 00:08:44 Ralsko ovládaly už jen hordy
  loupeživých rytířů,
 • 00:08:47 hledačů pokladů a nakonec
  bratrských sovětských posádek,
 • 00:08:52 po kterých ve zdech hradu zůstaly
  jako vzpomínky
 • 00:08:55 na nedalekou minulost vryty desítky
  nápisů v azbuce.
 • 00:09:12 Při severních hranicích nedaleko
  města Jablonného
 • 00:09:16 na výběžku hory Krutiny vypíná
  se hrad Lemberk.
 • 00:09:20 Od severní strany daleko viditelný,
 • 00:09:23 ale od jižní zakrytý vysokým
  stromovým,
 • 00:09:26 tak že ho není viděti,
 • 00:09:28 až když se vstoupí před příkop.
 • 00:09:31 Tu se spatřuje zámek povstalý
  ze starého hradu
 • 00:09:35 nevelkého objemu, jenž nikdy svého
  předhradí neměl,
 • 00:09:39 an stojí na vysokém ostrohu,
 • 00:09:41 jehož boky proměněny jsou
  v úpravné sady.
 • 00:09:47 Naše dnešní druhá zámecká zastávka
  se týká Lemberka.
 • 00:09:52 Původně středověký hrad, o kterém
  se historické prameny zmiňují
 • 00:09:57 již od 1.poloviny 13.století,
 • 00:09:59 byl jedním z prvních panských hradů
  na našem území.
 • 00:10:03 Na soutoku Panenského
  a Kněžického potoka,
 • 00:10:06 na středověké obchodní žitavské
  cestě jej vybudoval
 • 00:10:09 Havel z rozvětveného severočeského
  rodu Markvarticů,
 • 00:10:13 jimž okolní kraj patřil již
  od konce 12. století.
 • 00:10:18 Přestože byl Havel z Lemberka
  ve své době významnou postavou,
 • 00:10:22 byl by dnes téměř zapomenut,
 • 00:10:24 nebýt věhlasu jeho manželky,
 • 00:10:26 který se doslova a do písmene
  nebes dotýká.
 • 00:10:30 Paní Zdislava pocházela z velmi
  významné
 • 00:10:33 a kultivované šlechtické rodiny
 • 00:10:36 a po sňatku s Havlem
  opustila královský dvůr
 • 00:10:39 a následovala svého muže do
  nehostinných krajů v Podještědí.
 • 00:10:45 Po svém příchodu na hrad Lemberk
  proslula zejména
 • 00:10:48 svou pomocí chudým
  a uzdravováním nemocných.
 • 00:10:52 Svým životním postojem se výrazně
  odlišovala od žen své doby.
 • 00:10:56 V průběhu dalších staletí se stala
  předmětem posvátné úcty
 • 00:11:00 obyvatel kraje, na jehož zvelebení
  měla výrazný podíl.
 • 00:11:05 Za své činy a zázraky uzdravení
  byla 21. května 1995 v Olomouci
 • 00:11:11 papežem Janem Pavlem II.
  svatořečena
 • 00:11:14 a její dobrotivý duch se vznáší
  nad jejím domovem dodnes.
 • 00:11:33 Poloha hradu Děvín patří
  k nejkrásnějším.
 • 00:11:37 Málokde vyskytuje se tak pěkný
  obraz jako u Hamru,
 • 00:11:41 kdež viděti rybník, stromy a křovím
  vroubený v pozadí hory tvaru
 • 00:11:46 rozmanitého a mezi nimi Děvín.
 • 00:11:52 Dvě nádvoří zarostlá stromy
  a zbytky silných zdí z hrubě
 • 00:11:55 opracovaného pískovce jen dávají
  tušit někdejší mohutnost
 • 00:12:00 nikdy nedobytého hradu Děvín
  na vrchu u obce Hamry.
 • 00:12:06 Sídlo, které muselo patřit
  ke skvostům své doby
 • 00:12:09 se dodnes složitě dostává
  do povědomí lidí.
 • 00:12:14 Vlastní historie hradu Děvína
  v někdejším Boleslavsku
 • 00:12:17 začíná ve 13. století.
 • 00:12:20 Široké okolí až k pohraničním
 • 00:12:22 hvozdům bylo tehdy v rukou rodu
  Markvarticů.
 • 00:12:26 Za Přemysla Otakara II. však již
  hrad patřil králi,
 • 00:12:29 neboť v zápise z roku 1283 je Děvín
  jedním ze čtyř hradů,
 • 00:12:35 které Václav II. postoupil
  Janovi z Michalovic.
 • 00:12:41 Od poloviny 14. století se Děvín
 • 00:12:43 vrátil do rukou původních stavitelů
  Vartemberků
 • 00:12:46 a spolu s nedalekou Stráží,
  Ralskem, Zákupy
 • 00:12:50 i vzdálenějším Tolštejnem tvořil
  děvínské panství,
 • 00:12:53 jehož vnitřní hranice se často
  měnily neustálým dělením
 • 00:12:57 mezi sourozence, opětným scelováním
 • 00:13:00 i majetkovými převody
  mezi příbuznými.
 • 00:13:04 Mimořádně významná úloha
  Vartemberků
 • 00:13:07 v dějinách českého státu,
  sice vytvářela příznivé podmínky
 • 00:13:11 pro rozkvět všech jejich hradů,
  v případě Děvína,
 • 00:13:14 stejně jako Ralska však přinesla
  i počátek jeho konce.
 • 00:13:21 Za dnes už zmiňované války bývalých
  spojenců,
 • 00:13:24 to je vartemberského rodu
  s lužickými městy,
 • 00:13:27 byl hrad obležen
  a i když nebyl dobyt,
 • 00:13:30 byly zpustošeny a vypáleny všechny
  vesnice k němu náležející.
 • 00:13:35 Následné rozpadání vartemberských
  držav pak jen znamenalo
 • 00:13:39 z našeho putování už dostatečně
  známé upadání významu,
 • 00:13:43 pustnutí a zařazení
  se mezi místa bohatá
 • 00:13:46 na stavební materiál
  pro okolní vesnice.
 • 00:14:03 Hrad Grabštejn, ze všech stran
  vysokými vrchy obklíčený,
 • 00:14:07 vypíná se na vysoké hoře nedaleko
  města Hrádku.
 • 00:14:11 Odsud přijde se pěšinou pěkně
  upravenou,
 • 00:14:14 tak aby se minul nový zámek
  pod starým hradem postavený,
 • 00:14:18 až na vrch hory, na kterém stojí
  hmotné sice,
 • 00:14:22 ale nikoliv již tak pyšné stavení
  starého zámku,
 • 00:14:26 jako bývalo ještě před stoletími.
 • 00:14:30 Naše poslední hrado-zámecké
  zastavení patří sídlu,
 • 00:14:34 kde na místě dnešního zámku stával
  jeden z nejstarších hradů
 • 00:14:38 severních Čech, chránící údolí Nisy
 • 00:14:41 a jím vedoucí cestu z Čech
  do Lužice.
 • 00:14:45 Hrad byl ze tří stran chráněn
  příkrými svahy
 • 00:14:48 a ze severu půlkruhovým příkopem.
 • 00:14:53 Dějiny hradu jsou vlastně neustálým
  opakováním jednoho motivu.
 • 00:14:57 Loupeživých výprav do Lužic
 • 00:14:59 a následných odplat.
 • 00:15:02 Plných pět let podnikal Mikuláš
  z Kaišperka nájezdy
 • 00:15:05 na bohatá lužická města,
  než byl zajat.
 • 00:15:08 Další pán Grabštejna Jan Čapek
  ze Sán se nepoučil,
 • 00:15:12 či ho zaslepila bohatá kořist
  z jeho výprav,
 • 00:15:15 a Lužice kontrovaly vysláním vojska
  a dobytím hradu.
 • 00:15:20 A do třetice Grabštejn padl
  po další odplatě Lužičanů
 • 00:15:23 v době pánů z Donína.
 • 00:15:26 A tak ze stereotypu
  grabštejnských dějin
 • 00:15:29 vybočuje snad jen krutě potlačené
  povstání poddaných,
 • 00:15:33 bouřících se roku 1569 proti
 • 00:15:37 rostoucímu panskému útisku.
 • 00:15:55 Už v roce 1460 je v listině
  Jiříka z Poděbrad řeč
 • 00:15:59 o zbořeném hradu Raimundu,
 • 00:16:02 jehož zakladateli byli páni
  z Donína.
 • 00:16:05 Ti se však již od konce 14. století
  na svém hradě necítili bezpečně,
 • 00:16:10 protože v okolí řádily loupežné
  tlupy v čele
 • 00:16:13 s Janem z Vartemberka, který
  Raimund několikrát obléhal.
 • 00:16:17 Po dohodě místo získal a proslavil
  ho jako obávané loupežnické sídlo.
 • 00:16:23 Loupeživé tlupy na Raimundu sídlily
  i v dobách,
 • 00:16:26 kdy už se o něm mluví jako
  o troskách.
 • 00:16:29 Kraj této pohromy zbavil
  až roku 1512 Mikuláš II. z Donína,
 • 00:16:35 který vyhnal bandity.
 • 00:16:37 A pravděpodobně nechal rozmetat
  i zbytky hradu.
 • 00:16:44 Další z hradů, který v kraji měli
  Vartemberkové, byl Stohánek.
 • 00:16:49 Malé skalní sídlo s dřevěnými
  konstrukcemi,
 • 00:16:52 proslavené především jako poustevna
  v 18. století.
 • 00:16:56 Druhý z poustevníků, který zde
  sídlil, Johan Wenzel Steinfelder,
 • 00:17:01 se již od mládí toulával a žebral.
 • 00:17:04 Dostal se až do Itálie,
  kde vstoupil
 • 00:17:06 do kongregace poustevníků
  svatého Ivana
 • 00:17:09 a po návratu do Čech začal působit
  právě na Stohánku.
 • 00:17:14 Za tučné almužny podával
  rozhřešení a rady.
 • 00:17:17 Přijal i pomocníka, mladého chlapce
  Aloyse Kaysera.
 • 00:17:21 Uměl dobře vařit, krásně zpívat a
  byl velice milý ke všem příchozím.
 • 00:17:26 Později se ukázalo, že mladík je
  dívka Anna Alžběta Kayserová,
 • 00:17:32 která na Stohánek utekla,
 • 00:17:34 protože ji obtěžoval kupec,
  u kterého sloužila.
 • 00:17:38 Kerhartický farář ji tedy odvezl
  do kláštera alžbětinek v Praze.
 • 00:17:42 Poustevníkovi se péče Anny
  natolik zalíbila,
 • 00:17:45 že pořídil pomocnici novou,
  což se mu stalo osudným.
 • 00:17:49 Roku 1773 byl obviněn z nemravného
  života a ze Stohánku vyhnán.
 • 00:17:57 Poustevna pak byla zrušena a celý
  příběh proslavila
 • 00:18:01 Karolína Světlá ve své povídce
  Poslední poustevnice.
 • 00:18:08 Hrad Falkenberk na česko-lužickém
  pomezí stával na vrcholu
 • 00:18:12 zalesněného kopce Sokolu
  mezi Petrovicemi,
 • 00:18:15 Heřmanicemi a Kněžicemi,
 • 00:18:17 jež od nejstarších dob patřívaly
 • 00:18:19 k městečku Jablonnému v Podještědí.
 • 00:18:22 Jeho počátky jsou nejasné a téměř
  nic se neví ani o jeho dějinách.
 • 00:18:29 Roku 1437 Falkenberk vyhořel
  a císař vzápětí nařídil,
 • 00:18:34 aby byl zbourán.
 • 00:18:37 Kamennou suť, jediný zbytek
  někdejší pohraniční pevnosti
 • 00:18:40 tak pokryl les.
 • 00:18:46 Historie Milštejna, založeného
  Berky z Dubé, není příliš dlouhá.
 • 00:18:50 Jeho jméno, Mlýnský kámen,
  napovídá,
 • 00:18:54 že těžba křemenného pískovce
 • 00:18:56 vhodného na výrobu mlýnských
  kamenů,
 • 00:18:58 zřejmě začala ještě před
  vybudováním opevněného sídla
 • 00:19:02 a pokračovala v jeho bezprostředním
  okolí nejspíše po celý středověk.
 • 00:19:08 Tvar skaliska, z něhož se původně
  vypínaly tři vrcholky,
 • 00:19:11 určil nepravidelný půdorys
  hradiště,
 • 00:19:14 obehnaného pevnou hradbou
  se střílnami.
 • 00:19:17 Ta vyplňovala i průrvy
  mezi skalami.
 • 00:19:22 Většina středověkého sídla i skály,
  na kterém stávalo,
 • 00:19:26 prohrály svou bitvu s lomem
 • 00:19:28 a dnes existenci Milštejna
  připomínají
 • 00:19:31 pouze skrovné zbytky hradeb
  mezi skalami.
 • 00:20:03 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související