iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 11. 2012
12:55 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
26042
zhlédnutí

Zázračné studánky

Kolem Krvomlýna do pekla

Mělnicko a Kokořínsko

20 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Zázračné studánky - Kolem Krvomlýna do pekla

 • 00:00:17 Studánko v převysokém lese,
  až tvoji píseň neunese
 • 00:00:21 a k tobě přijde sám a sám,
  unavený a ustaraný,
 • 00:00:25 dovol mu napíti se z dlaní,
  ukaž mu cestu k nám.
 • 00:00:29 Jan Skácel.
 • 00:00:39 Dnes vám kromě studánek
  ukážeme také několik studen.
 • 00:00:43 A to proto, že stojíme
  na jedné z největších zásobáren
 • 00:00:48 pitné vody v Evropě.
  Dokonce v jejím hlavním prameništi.
 • 00:00:52 Nevíte? Tak já vám poradím.
 • 00:00:54 Která studna je podle Guinnessovy
  knihy rekordů v Čechách nejširší?
 • 00:01:00 Která je nejhlubší,
  protože vede až do pekla?
 • 00:01:04 A která nejděsivější,
  protože pověst o ní
 • 00:01:07 si mohl vymyslet tak leda
  Jack Rozparovač?
 • 00:01:10 Všechna tato místa kupodivu
  naleznete na jednom cípu země.
 • 00:01:16 Jsme na Kokořínsku a čeká nás cesta
  malebným údolím říčky Pšovky.
 • 00:01:21 Ale začneme na konci.
 • 00:01:25 "Bořivoj měl manželku Ludmilu,
  dceru Slavibora,
 • 00:01:29 knížete ze země slovanské,
  jež za starodávna slula Pšov.
 • 00:01:33 Nyní od dnešního lidu,
  podle hradu nedávno vystaveném,
 • 00:01:37 mělnickém sluje."
 • 00:01:40 Tolik legenda o svaté Ludmile.
 • 00:01:42 Královské věnné město Mělník,
  jak známo, stojí na soutoku
 • 00:01:47 Vltavy a Labe.
 • 00:01:49 Nedaleko odtud je však
  ještě jedna vodní křižovatka.
 • 00:01:53 Do Labe se zde vlévá říčka,
  která nese název podle bájného
 • 00:01:57 kmene Slovanů, ze kterého také
  měla pocházet 1. česká světice.
 • 00:02:02 A v Mělníku také naleznete studnu,
  jejíž důmyslnost vám vyrazí dech.
 • 00:02:13 Vždycky jsem si říkal, že studna
  vlastně není nic jiného
 • 00:02:17 než studánka, které ke zrození
  pomohly lidské ruce.
 • 00:02:21 Ale v tomhle případě
  mnoho set lidských rukou.
 • 00:02:28 -Mělnická studna vznikla
  zhruba ve 13. století,
 • 00:02:31 spolu se středověkým městem.
 • 00:02:37 Byla jediným zdrojem pitné vody
  ve středověkém městě,
 • 00:02:41 zaujímá svými rozměry.
 • 00:02:43 Její šířka je 4,54 metrů,
  hloubka je 54 metrů
 • 00:02:46 a vodní sloupec je zhruba 7,2 m.
 • 00:02:51 V dnešní době je nejširší studnou
  v ČR, je zaznamenaná
 • 00:02:57 v České Guinnessově knize rekordů.
 • 00:03:00 Ta voda je velice dobré kvality,
  mohla by se používat pro člověka,
 • 00:03:05 s výjimkou kojenců.
 • 00:03:07 Studna stávala uprostřed
  středověkého města na náměstí
 • 00:03:12 a všechny domy jsou podsklepené.
 • 00:03:14 Ty sklepy pocházejí zhruba
  ze stejného období jako studna,
 • 00:03:18 čili ze 13. a 14. století.
 • 00:03:21 Všechny byly navzájem
  podzemím propojeny.
 • 00:03:25 První význam byl ten,
  že v případě nebezpečí - požáru
 • 00:03:29 nebo napadení městě -
  mohli utéct do bezpečí.
 • 00:03:34 Další význam byl, že v případě
  napadení se podzemím,
 • 00:03:39 které bylo propojeno,
  mohli dostat ke studni
 • 00:03:43 a vzít si vodu pro svoji potřebu.
 • 00:04:01 -Podzemní chodby sloužily
  také ke skladování vína.
 • 00:04:05 Jenomže co se vlastně dělalo,
  když hořelo?
 • 00:04:08 To se museli lidé proplétat
  s vědry kolem sousedova vína,
 • 00:04:12 když běhali oklikou
  přes okolní domy?
 • 00:04:15 Vlastně představa, která mi
  z toho vyplývá, je půvabná...
 • 00:04:21 Ostatně je pravda,
  že Mělník ve svých dějinách
 • 00:04:24 několikrát lehl popelem.
 • 00:04:29 A kniha rekordů?
 • 00:04:30 Oproti studni s pověstí z Housky,
  která má vést až do pekla,
 • 00:04:35 je tahle vlastně mělká.
 • 00:04:37 Rekord je v šířce - 4,54 metry!
 • 00:04:42 Takže do téhle studny byste
  na provázku mohli spustit
 • 00:04:46 i betonářskou automíchačku.
 • 00:05:01 "Uprostřed ourodné roviny leží
  hluboké, ouzké, na mnoho mil
 • 00:05:06 však dlouhé oudolí.
 • 00:05:09 Cestující rozlehlou rovinou
  nenaděje se před sebou ležícího
 • 00:05:14 dolu, až náhle dojde na okraj jeho
  a uleknutý zastaviv krok,
 • 00:05:18 jako by se před ním rozestoupila
  země. Hluboko pod sebou uhlídá
 • 00:05:23 temné vrcholky jedlí a sem tam mezi
  skalami rozestavěných chatrčí."
 • 00:05:29 Karel Hynek Mácha, Cikáni.
 • 00:05:35 Kokořínský důl.
 • 00:05:37 Cesta z mělníka proti proudu Pšovky
  nás zavádí do kraje K. H. Máchy.
 • 00:05:42 Za jeho časů byla Pšovka tokem
  udržovaným místními mlynáři
 • 00:05:46 a po celé své délce byl napájen
  výhradně studánkami.
 • 00:05:51 Byla to taková říčka studánek.
 • 00:06:00 -Studánka u Habešů sloužila
  vždy jako zdroj pitné vody
 • 00:06:03 pro blízkou osadu Vojtěchov.
 • 00:06:05 Spíše pro tu část směrem sem,
  protože těch studánek je tu více.
 • 00:06:09 Dnes nám slouží především
  k napití, hlavně turistům,
 • 00:06:13 teče zde výborná pitná voda.
 • 00:06:15 Určitě k ní byly nějak pověsti,
  jako ke každé studánce,
 • 00:06:19 ale bohužel se nám nedochovaly.
 • 00:06:21 -Prameny lidové slovesnosti
  vyvěraly v lidských myslích,
 • 00:06:25 co je lidstvo lidstvem.
 • 00:06:27 A tato studánka je důkazem,
  že nevysychají ani dnes.
 • 00:06:32 -Náhradou je nahoře umístěná
  kolíbka, kam ženy,
 • 00:06:36 když se opřou rukama,
  tak mají zaručeno,
 • 00:06:40 že brzy otěhotní.
  Tato studánka slouží naopak mužům.
 • 00:06:45 Je pro ně velice vhodná,
  protože když se z ní napijí,
 • 00:06:49 má přímo afrodiziakální účinky.
 • 00:06:52 Působí na ně
  a oni potom jsou skvělí muži
 • 00:06:56 a partnerky jsou velice spokojené.
 • 00:07:04 -Studánka pod Lapkovým polem.
 • 00:07:06 Nebudeme pátrat,
  čím byli sedlákovi předkové,
 • 00:07:10 on sám byl zjevně pracovitý.
 • 00:07:18 -Tato studánka, která má dataci
  1891 - 1892, byla asi vyhloubena
 • 00:07:23 i z toho důvodu, aby se dostal
  k vodě dobytek z přilehlých polí.
 • 00:07:27 Když jsme vytvářeli lávku,
  tak jsme zjistili,
 • 00:07:31 že celé toto místo
  je skalní podloží.
 • 00:07:33 Zřejmě se ze studánky napouštěla
  pískovcová vana a dobytek byl
 • 00:07:38 přiháněn z okolních polí pro vodu.
 • 00:07:53 Další studánka, které nikdo jinak
  neřekne než "za školou",
 • 00:07:57 je zajímavá tím, že místní
  si sem jezdí pro vodu na kafe.
 • 00:08:09 -Vítr hladí vlnky pivovarského
  rybníka - kousek odtud je
 • 00:08:13 pivovarská cesta...
 • 00:08:15 A ještě v 18. století tady byla
  i pivovarská studánka.
 • 00:08:19 A pivovar nikde!
 • 00:08:24 -Stojíme před budovou vodárny
  Stříbrník, která byla postavena
 • 00:08:28 v roce 1923,
  ale má daleko starší historii.
 • 00:08:32 Již v 18. století zde vyvěral
  silný pramen vody,
 • 00:08:36 který byl zdrojem kvalitní
  pitné vody pro nově založenou osadu
 • 00:08:42 Vojtěchov, a zároveň pro postavený
  pivovar, který patřil k panství
 • 00:08:48 Stránka, které v té době koupili
  augustiniáni z Prahy.
 • 00:08:58 Pivovar potřeboval hodně kvalitní
  vody, a ta voda, která vyvěrá
 • 00:09:02 tady z pramene ze skály,
  byla tak kvalitní, že se říkalo,
 • 00:09:07 že pivo, které se vyrábí
  tady ve Vojtěchově,
 • 00:09:11 je jedno z nejkvalitnějších
  v širokém okolí.
 • 00:09:15 -Nejsou snad augustiniáni
  rozjímavý řád?
 • 00:09:19 Koneckonců nad sklenkou piva,
  to se to rozjímá dobře.
 • 00:09:25 Nemyslete si ovšem, že se zánikem
  pivovaru zanikl také bohatý zdroj
 • 00:09:30 kvalitní vody.
 • 00:09:32 -Vodárna ve Stříbrníku a s ní
  spojený skupinový vodovod,
 • 00:09:36 které byly postaveny ve 20. letech,
  byla vlastně záchrana
 • 00:09:39 pro okolní obce.
 • 00:09:41 Všude nahoře nad údolím je
  osídlení, a chybí tam voda.
 • 00:09:47 -Dřív se sem chodívalo
  s putnami na zádech.
 • 00:09:50 A dnes je vodou z Kokořínského dolu
  zásobována nejen náhorní rovina,
 • 00:09:54 ale také třeba i vzdálené Kladno.
 • 00:10:09 Pšovka není žádný veletok.
 • 00:10:12 Dříve však měla pro místní velký
  význam, protože její tok roztáčel
 • 00:10:17 nemalé množství mlýnů.
 • 00:10:18 Čeho však byl v údolích přebytek,
  toho se na kopcích nedostávalo.
 • 00:10:24 Na náhorních plošinách
  totiž voda nebyla,
 • 00:10:26 takže zatímco sedláci museli
  pro vodu dolů,
 • 00:10:30 mlynáři mleli zrno z obilí,
  které se vypěstovalo nahoře.
 • 00:10:34 To je úžasná ukázka
  krajinné symbiózy.
 • 00:10:46 K některým z pšovských mlýnů
  se pojí dost krutá vyprávění,
 • 00:10:50 ale to nejhroznější je
  o krvomlýnu.
 • 00:10:52 A nebo také Břetislav a Ladka.
 • 00:10:55 Ladčinu studánku najdete
  v Kroužeckém dolu poblíž Harasova,
 • 00:10:59 na cestě mezi Mělníkem a Kokořínem.
 • 00:11:02 Scházeli se u ní věrní milenci.
 • 00:11:05 Na této pískovcové ostrožně
  prý kdysi stávala tvrz,
 • 00:11:09 jejíž majitel, rytíř Slavibor
  z Hrádku, měl krásnou dceru
 • 00:11:14 jménem Ladka. Tu vychovával
  zbožný a znalý poustevník.
 • 00:11:18 Nedaleko odtud na hradě Vidimi
  tehdy vládl starý Milota,
 • 00:11:22 rovněž rytíř bez bázně a hany.
  A ten měl syna Břetislava.
 • 00:11:28 Jednou Břetislav na lovu zabloudil
  a dostal se až do Kroužeckého
 • 00:11:33 údolí, kde, zemdlen, padl a usnul.
 • 00:11:39 Mezitím sem přišla také Ladka,
  která sbírala v lese jahody.
 • 00:11:43 A v údivu zůstala stát
  před spícím mládencem.
 • 00:11:46 Ten, když procitl a viděl
  spanilou dívku, myslel,
 • 00:11:50 že vidí lesní vílu.
 • 00:11:52 Poznal však, že to není přelud
  a upřeně se zadíval do krásných
 • 00:11:57 dívčích očí. A za chvilku
  už si špitali slova lásky.
 • 00:12:01 Rozloučili se při západu slunce
  a pustý Kroužecký důl
 • 00:12:05 s touto studánkou se stal místem
  dostaveníček milenců.
 • 00:12:13 Břetislav tím však hatil plány
  svého otce, starého Miloty,
 • 00:12:17 který jej chtěl oženit s dědičkou
  mocného hradu Houska.
 • 00:12:22 Když zjistil, jak se věci mají,
  schoval se v jedné strži
 • 00:12:25 s napjatým samostřílem.
 • 00:12:27 A jak krásná Ladka spěchala
  okolo na schůzku za svým milým,
 • 00:12:31 vyletěla z úkrytu střela zlotřilého
  starce, aby zlomila útlý květ
 • 00:12:36 života nevinné dívky.
 • 00:12:39 Tělo našel poustevník,
  donesl je do tvrze
 • 00:12:42 a nad Ladčinou mrtvolou odpřísáhl
  Slavibor strašlivou pomstu
 • 00:12:47 celému Milotově rodu.
 • 00:12:50 Dal postavit lešení s mlýnským
  kolem, nad nímž bylo umístěno
 • 00:12:55 stínadlo s ostrým nožem. Od něho
  vedl žlábek k lopatkám kola.
 • 00:13:00 Pomsta prý bude dovršena,
  až tekoucí krev nepřátel
 • 00:13:04 uvede kolo do pohybu.
 • 00:13:06 A její první obětí byl,
  jak jinak, nešťastný Břetislav.
 • 00:13:30 -Nyní se nacházíme v podhradí
  hradu Kokořína.
 • 00:13:34 Ta stavba, která je teď za mnou,
  byla vlastně vrcholek celku,
 • 00:13:41 který byl vybudován na skalním
  pískovcovém ostrohu.
 • 00:13:46 Hrad vznikl přibližně v roce 1320.
 • 00:13:51 Po určité době přestal vyhovovat
  komfortu bydlení.
 • 00:13:56 Vlastně zřejmě ani nebyl
  nikdy dobýván.
 • 00:13:59 Zřejmě opravdu jenom zchátral
 • 00:14:01 a domorodci ho rozebrali
  na stavební materiál.
 • 00:14:04 -Okolo hradu muselo být nějaké
  podhradí, aby mohl dobře fungovat,
 • 00:14:10 takže okolo celého hradu
  kolem dokola bylo
 • 00:14:13 rozsáhlé podhradí,
  které vyživovalo hrad.
 • 00:14:16 Byly tu hospodářské objekty,
  zvířectvo, byl tu také pivovar.
 • 00:14:20 A všechny tyto činnosti
  a všechna tato zařízení
 • 00:14:23 potřebovala velké množství vody.
 • 00:14:28 -Toto je kokořínská studna.
 • 00:14:31 Jak asi musí být hluboká,
  když tady na kopci není kapka vody?
 • 00:14:35 Vždyť taky již Václav Krolmus,
  kněz, spisovatel,
 • 00:14:39 sběratel lidové slovesnosti
  a amatérský archeolog,
 • 00:14:43 o ní ve svých
  Staročeských pověstech píše:
 • 00:14:47 "Na starém, na písčité skále
  postaveným hradě Kokoříně,
 • 00:14:52 pod zdvihacím mostem mezi tvrzí
  a skalou - prosekanou ku straně
 • 00:14:57 sedlecké - je u východu studnice
  hluboká, nyní přes polovici
 • 00:15:03 zasutá, do kteréž za dávných dob
  tamní obyvatelé okolní
 • 00:15:07 prý každoročně kachnu házíváli.
 • 00:15:11 Kteráž opět pode hradským mlejnem
  na potok do jezera živá vyplynula."
 • 00:15:17 Z toho vyplývá, že původní hloubka
  studny byla taková,
 • 00:15:20 že její spodek dosáhl
  až dna údolí.
 • 00:15:23 Při jejím čištění se však dosáhlo
  jen hloubky 72 metry.
 • 00:15:28 Přesto však byste do této studny
  už teď mohli na provázku spustit
 • 00:15:32 jeden a čtvrt Petřínské rozhledny.
 • 00:15:49 Na konci naší cesty k pramenu
  Pšovky stojí hrad Houska.
 • 00:15:54 Mystické místo a ještě více
  ráj mystifikátorů.
 • 00:15:58 Již Václav Hájek z Libočan,
  kronikář, který by mohl být
 • 00:16:01 jejich patronem, uvádí,
  že v roce 1878 tu Slavibor,
 • 00:16:05 otec svaté Ludmily,
  nechal postavit dřevěný hrádek
 • 00:16:09 pro svého syna Houseka.
 • 00:16:11 Jak na to přišel? To netuší nikdo.
 • 00:16:14 Ve své kronice však Hájek uvádí
  zajímavou pověst:
 • 00:16:18 "Když byl dokonán, nalezena jest
  nedaleko toho hradu díra
 • 00:16:24 jedna u veliké skále, v kteréžto
  díře množství duchů ho obývalo.
 • 00:16:34 Kteří lidem tu obývajícím
  množství překážek činili.
 • 00:16:39 A někdy rozličných hovad tvářností,
  proměňujíce se lidem tu obývajícím,
 • 00:16:45 tak hrozně ukazovali,
  že lidé tudy nesměli choditi.
 • 00:16:53 Takže pro rozličné lidem
  od tých duchů překážky a přísahy
 • 00:16:59 ten hrad byl pustým zvostaven."
 • 00:17:06 Jiná pověst však říká,
  že šlo o studnu,
 • 00:17:09 na jejímž dně se usadil čert
  a zahradil všechny prameny.
 • 00:17:13 A proto na hradě nebyl
  dostatek vody.
 • 00:17:16 Možná, že středověcí studnaři
  tehdy kopali příliš hluboko.
 • 00:17:26 A tady pod podlahou zámecké kaple
  by měla být studna, brána do pekel.
 • 00:17:32 Lidé se ji prý pokoušeli zasypat
  kamením, ale protože se zdála být
 • 00:17:36 bezedná, raději se rozhodli
  nad ní postavit hrad.
 • 00:17:40 Ten neměl za úkol chránit lidi
  před nebezpečím zvnějšku,
 • 00:17:44 nýbrž zevnitř.
 • 00:17:46 Dlužno říci, že kdyby si
  psychotronici a záhadologové
 • 00:17:50 chtěli udělat festival,
  hrad Houska by byl
 • 00:17:53 asi tím nejvhodnějším místem.
 • 00:17:59 -V roce 1878, přesně na tomto
  místě, kde stojíme, pukla zem.
 • 00:18:03 Vznikla štěrbina tak hluboká,
  že ji tehdejší lidé komentovali
 • 00:18:07 jako díru nebo bránu do pekel.
 • 00:18:10 A budu-li pouze jen opakovat knihy,
  pak "skrzevá onen otvor
 • 00:18:16 na světlo Boží kromě sirného
  zápachu měla vystupovat
 • 00:18:21 hovada pekelná, ďábelská,
  beroucí na sebe nelidskou podobu
 • 00:18:26 polozvířat, pololidí.
  Říkali jim nelidé."
 • 00:18:32 Té díry, nebo brány do pekel,
  se naši předci báli,
 • 00:18:36 rozhodli se proto ji utěsnit.
 • 00:18:38 Později jako těžítkem
  opatřit kaplí.
 • 00:18:43 Ještě dříve, než tak učinili,
  nabídli vězni žalářovanému
 • 00:18:46 na Housce výměnou za milost -
  spustíme tě po provaze dolů.
 • 00:18:51 Ty to peklo pro nás zdokumentuješ,
  až tě vytáhneme ven,
 • 00:18:55 budeš moci svobodně odejít.
 • 00:18:57 Souhlasil, ale na půli cesty tam
  si to rozmyslel.
 • 00:19:01 Komentoval tak, že peklo
  dole pod Houskou je daleko horší
 • 00:19:05 než trest, který jej zde čeká.
 • 00:19:08 Tam spouštěli mladíka,
  nahoru vytáhli šíleného starce.
 • 00:19:14 -A abych nezapomněl, říká se,
  že spousta fotografií na hradě
 • 00:19:18 prý pořízených tak nějak nevyjde.
  Že by peklo nestálo o medializaci?
 • 00:19:25 Nevím, ale v každém případě myslím,
  že by bylo dobré odtud
 • 00:19:29 rychle zmizet.
  Tady je to vážně takový divný.
 • 00:19:35 Znáte takový ten pocit,
  jako kdyby někdo byl za vámi?
 • 00:19:38 Já ho teď mám. Ale fakt strašně!
 • 00:19:42 Víte co, já mizím.
  Dejte tam titulky!
 • 00:19:46 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2012

Související