iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 11. 2011
15:10 na ČT2

1 2 3 4 5

22 hlasů
17476
zhlédnutí

Ztracené adresy

Žák

Počítačová současnost probouzí, co minulost pohřbila. Nový dokumentární cyklus České televize

19 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Ztracené adresy - Žák

 • 00:00:52 Procházka lesem patří
  k nejoblíbenějším lidským činnostem.
 • 00:01:01 Navzdory strachu, který hluboké
  hvozdy často vzbuzují,
 • 00:01:05 byly totiž lesy odedávna také
  zdrojem obživy a potravy.
 • 00:01:10 Ne všechny lesy však za svůj vznik
  vděčí jen moudré ruce přírody.
 • 00:01:17 Klánovický les je cíleně vysázenou
  zelenou plochou,
 • 00:01:21 jež je dnes součástí
  hlavního města Prahy.
 • 00:01:26 Nebylo tomu však tak odjakživa.
 • 00:01:31 Svítá. Muži vyrážejí na pole
  a v domě zůstává spousta práce.
 • 00:01:40 Připravit jídlo pro muže, poklidit,
  nakrmit dobytek, připravit dřevo,
 • 00:01:46 tkát, vařit, péct ...
 • 00:01:50 Ne, dnes hlavně nachystat setí.
  To je teď nejdůležitější.
 • 00:01:56 Pole není zdaleka to jediné,
  co nám přináší radost i starosti,
 • 00:02:00 ale je to to hlavní,
  co nás živí.
 • 00:02:04 Připravit jídlo, poklidit, nakrmit,
  připravit a zkontrolovat setbu.
 • 00:02:09 Měla bych. Jenže musím myslet
  na úplně jiné věci.
 • 00:02:18 Osada Hol v místech,
  jimž se dnes říká na Žáku,
 • 00:02:23 byla založena v 1. polovině
  14. století v době,
 • 00:02:27 kdy Karel IV. založil univerzitu,
  království zažívalo ekonomický růst
 • 00:02:34 a když se vrchnost snažila dobýt
  pro sebe další a další území.
 • 00:02:39 Na východ od Prahy vyrostlo
  podobných vsí několik.
 • 00:02:43 Ta Milenina čítající asi 20 dvorů
  se rozkládala ve 2 řadách
 • 00:02:48 na březích nevelkého potoka.
 • 00:02:52 Milenini rodiče si zde postavili
  dům v severní řadě,
 • 00:02:56 tedy v té bohatší na slunce.
 • 00:02:59 Bylo to stavení s výrazným
  podílem kamene.
 • 00:03:02 V době, kdy kámen nebyl zrovna běžný
  stavební materiál.
 • 00:03:07 Domy se stavěly více
  ze dřeva a hlíny.
 • 00:03:13 U nás se na ten kámen vždycky
  tak trochu stýskalo. Byl všude.
 • 00:03:18 Hlíny bylo někde sotva na loket.
  Ale mě dostal až sem.
 • 00:03:24 Jednou jsem byl až v Horoušanech
  na trhu s tím málem,
 • 00:03:29 co se u nás vyrobí navíc.
 • 00:03:31 Byla to tak trochu náhoda, většinou
  jsme chodívali na trhy do Úval.
 • 00:03:36 U horoušanského lomu zrovna hledali
  kameníky do Parléřovy huti.
 • 00:03:41 A u nás bylo z kamene všechno.
  Každý s ním uměl pracovat.
 • 00:03:46 Měl jsem štěstí a chápavého pána,
  i když vyvázání se nebylo zadarmo.
 • 00:03:53 Prodali jsme dům, maminka šla
  na výminek ke mně,
 • 00:03:57 sestra šla žít k manželovi.
 • 00:04:00 Otec nedlouho předtím zemřel
  a takhle to bylo určitě nejlepší.
 • 00:04:06 Nebyl to dobrý obchod.
 • 00:04:09 Bez něho bych sice nedostala žádné
  věno, ale i můj muž mi vyčítal,
 • 00:04:13 že jsme se nechali připravit o lepší.
  Lepší dům, lepší pole.
 • 00:04:20 Ale bratr byl po otcově smrti
  hlava rodiny. On rozhodoval.
 • 00:04:24 Já jsem do toho neměla co mluvit.
 • 00:04:27 A jít s ním do města?
  Co bych tam dělala?
 • 00:04:30 Tam nikdy nevíte, co vás potká.
 • 00:04:33 Tady žiju odmalička,
  i když to bývalo lepší.
 • 00:04:41 V dobách výstavby katedrály
  a budování nedaleké Prahy
 • 00:04:45 se na Žáku a v okolí verbovali
  kameníci do stavitelských hutí.
 • 00:04:51 Zkušenosti s kamenem
  byly velmi vzácné.
 • 00:05:00 Svítá. Všichni vstávají,
  já už jsem na cestě.
 • 00:05:06 Při troše štěstí se stihnu dostat
  do kaple dřív,
 • 00:05:09 než začnou svolávat k práci.
 • 00:05:12 Nechci se tam chlubit sám před sebou.
  Stavěly nás to desítky, stovky.
 • 00:05:18 A celá katedrála má ještě daleko
  k dokončení.
 • 00:05:22 Nechci se chlubit.
  Chci prosit.
 • 00:05:26 Ve svatostánku,
  který jsem pomáhal postavit.
 • 00:05:30 Měl bych se chystat do práce,
 • 00:05:33 ale hlasy letí Prahou
  a nikdo nemá klidné spaní.
 • 00:05:37 Stavba je to nádherná, ale já musím
  myslet na úplně jiné věci.
 • 00:05:47 Ani v dobách stavitelského ruchu
  v Praze nebylo obvyklé,
 • 00:05:51 aby se děti rolníka dostaly jinam,
  než kam je rodiče přivedli.
 • 00:05:57 I Bořivoj měl zůstat tam,
  kde jeho sestra Milena.
 • 00:06:01 Měl převzít otcův statek a dobývat
  si živobytí v nepříliš úrodné půdě
 • 00:06:06 ve vsi, na které dnes se rozprostírá
  Klánovický les.
 • 00:06:14 Namísto toho převzal dům
  jejich soused,
 • 00:06:16 Milena se přestěhovala na druhou
  stranu potoka ke svému muži
 • 00:06:21 a Bořivoj se dostal do kamenické
  dílny Petra Parléře.
 • 00:06:27 Mohl být na sebe hrdý.
 • 00:06:30 Pro kámen musíte mít cit.
 • 00:06:34 Milena měla vždycky radši dřevo,
  kámen ji studil. Mě ne.
 • 00:06:39 Nešlo mi o město.
 • 00:06:41 Nakonec, když mě brali,
  slibovali mi práci v Horoušanech.
 • 00:06:45 Praha přišla až pak.
 • 00:06:47 Ale celý život jsem měl před sebou
  jen lopotu na poli,
 • 00:06:52 za nic, jen za to, co si vypěstuju.
 • 00:06:55 Žádná velká překvapení,
  jen věčný strach o úrodu.
 • 00:06:59 Nic, co by neznal už děda mého dědy.
 • 00:07:04 Tohle je přece mnohem lepší.
 • 00:07:06 A Petr Parléř byl starý jako já,
 • 00:07:09 když se stal vedoucím císařské
  stavební huti. Kdo ví, třeba i já.
 • 00:07:17 Petr Parléř byl ovšem synem z
  význačné německé stavitelské rodiny.
 • 00:07:23 Nikdy nestál před takřka nemožným
  úkolem změnit svůj společenský stav.
 • 00:07:29 Do Prahy ho přivedl sám Karel IV.,
  aby dokončil katedrálu,
 • 00:07:33 již rozestavěl Matyáš z Arrasu.
 • 00:07:37 Následně se podílel i na zbudování
  Karlova mostu
 • 00:07:41 a dalších významných staveb
  pražských i mimopražských.
 • 00:07:46 Doba Karla IV. byla dobou rozvoje,
  což se neodrazilo jen na vzniku
 • 00:07:51 nových osad za hranicemi dosavadních
  sídel, ale i v rozkvětu měst.
 • 00:07:59 Už se smrákalo, když jsme konečně
  měli zaseto.
 • 00:08:03 Moc se mu ulevilo, ale ještě ne
  tolik, abych mu to řekla.
 • 00:08:09 Teď přece nebyl čas,
  aby se strachoval ještě víc.
 • 00:08:13 Vždyť jsme sotva zaseli.
  Úrodu nám nic nezaručuje.
 • 00:08:19 Tak se klásky zelenejte,
  teď všichni závisíme jen na vás.
 • 00:08:25 Vždycky to tady byla veliká dřina
  pro muže i ženy.
 • 00:08:29 Počasí zde sice bylo lepší
  než ve zbytku Čech,
 • 00:08:33 ale půda nebyla příliš vhodná
  k zemědělství.
 • 00:08:37 Kamenité podloží mu nepřálo.
 • 00:08:41 Kámen zde byl dokonce dostupnější
  než dřevo,
 • 00:08:45 ale fakt, že měli domy
  ze stejného materiálu,
 • 00:08:48 z jakého v nedaleké Praze
  vznikala katedrála sv. Víta,
 • 00:08:53 rolníkům životy neulehčil.
 • 00:08:55 A že měli jednu z prvních
  celokamenných vesnic v Čechách,
 • 00:09:00 to je zajímalo snad nejméně.
 • 00:09:08 Výnosy na půdě vsi Hol se pohybovaly
  mezi trojnásobkem až čtyřnásobkem
 • 00:09:13 z množství vysetého obilí.
 • 00:09:17 V praxi to znamenalo,
 • 00:09:19 že přežila rodina se 2 dětmi
  z vlastní sklizně jen stěží.
 • 00:09:25 Část obživy pochopitelně skýtal
  dobytek, les a doplňkové plodiny.
 • 00:09:31 Neúroda však přinášela vždy
  těžké existenční starosti.
 • 00:09:38 Kamenů se ale neúroda netýká
  a stavět se musí.
 • 00:09:42 Alespoň zatím to tak vypadá.
  Do měst chodí víc a víc lidí.
 • 00:09:48 I Václav IV., nový král,
  pokračuje ve stavbách,
 • 00:09:51 které započal jeho otec Karel IV.
 • 00:09:55 Zvláštní. Kdybych se nepřestěhoval
  do města, tak jeho jméno ani neznám.
 • 00:10:02 Koho na vesnici zajímá nějaký král?
 • 00:10:06 Platit musíte jiným,
  mnohem méně důstojným pánům,
 • 00:10:10 a je jedno, jestli se vám
  zrovna neurodí.
 • 00:10:14 Kamenictví je v tomhle směru
  mnohem jistější řemeslo.
 • 00:10:17 I když město má i své nevýhody
  a říká se ...
 • 00:10:26 Ano, říkalo se, že se blíží mor.
  A byla to pravda.
 • 00:10:31 R. 1380 zasáhla české země
  obzvláště silná morová rána.
 • 00:10:38 Některé kraje Čech i Moravy
  se skoro vylidnily.
 • 00:10:43 Nastalo velké stěhování,
  zem se vzpamatovávala jen pomalu.
 • 00:10:50 Započatý rozmach země ustal
  na vsích i ve městech
 • 00:10:55 a zemi zachvátila dlouhá krize
  vrcholící v husitských bouřích.
 • 00:11:03 Roku 1399 Petr Parléř umírá.
 • 00:11:08 Jeho slavná katedrála zůstane
  nedostavěna dlouhá staletí.
 • 00:11:17 Svítá. Svítá do nedělního rána.
  Udělám jen nejnutnější věci.
 • 00:11:24 Je den Boží a pracovat se nesmí.
 • 00:11:27 Ve vsi kostel nemáme,
  ale ten lhotský není zas tak daleko.
 • 00:11:33 A v létě to je pěkná cesta.
 • 00:11:35 Ještě pořád jsem se neodhodlala
  mu to říct.
 • 00:11:39 Navrhuje, že bychom mohli
  tu druhou krávu prodat.
 • 00:11:43 Zima byla dlouhá a zásoby skoro
  došly. Do žní bychom nepřečkali.
 • 00:11:49 A když se urodí, koupíme si novou.
  Souhlasím. A konečně mu to řeknu.
 • 00:11:59 Je to rok, co Milena
  prvně otěhotněla.
 • 00:12:04 A loni se moc neurodilo
  a dítě se mělo narodit v zimě.
 • 00:12:10 V takových podmínkách nemělo
  mnoho naděje.
 • 00:12:15 Dítě znamenalo krk navíc,
  mnohdy nenasytitelný.
 • 00:12:20 Rodiny na vsi nebyly velké.
 • 00:12:23 Více než 2 děti bývaly pro rolníky
  z Mileniny vesnice příliš.
 • 00:12:28 Dětí se sice rodilo více,
  ale dětská úmrtnost byla vysoká.
 • 00:12:33 Ne vždy byly příčinou přirozené
  okolnosti.
 • 00:12:39 Je to hřích pochybovat o tom,
  zda dítě chtít?
 • 00:12:43 Pan farář ví jistě svoje.
  Ale on nikdy rodinu neměl.
 • 00:12:47 On nikdy pořádně nepracoval.
  Co vlastně ví o životě?
 • 00:12:53 Je to rouhání?
 • 00:12:59 Kostel ve Lhotě je také zasvěcen
  sv. Václavu.
 • 00:13:03 Povídá se, že když šla Evropou
  poslední morová rána,
 • 00:13:07 sv. Václav nás od ní uchránil.
 • 00:13:10 To bylo ještě před tím, než přišel
  Parléř do Prahy. Než jsem se narodil.
 • 00:13:15 Maminka chce utéct z města,
  bojí se těch zvěstí.
 • 00:13:19 Ale kam utéct před morem?
  Možná nás svatý Václav ochrání zas.
 • 00:13:28 Měl radost. Říkal, že věří,
  že bude dobrá úroda.
 • 00:13:33 A jeden krk navíc uživit zvládneme.
  Musíme!
 • 00:13:37 Kdo by po nás převzal dům?
 • 00:13:39 A víc rukou hospodářství
  jen prospěje.
 • 00:13:45 Úbytek obyvatel započatý
  morovou epidemií
 • 00:13:48 a vrcholící válkami husitského hnutí
  způsobil zánik mnoha vesnic.
 • 00:13:55 První na řadě byly ty ekonomicky
  nejslabší
 • 00:13:58 vesnice postavené na špatné půdě.
 • 00:14:03 Jejich obyvatelé odcházeli
  na uprázdněná lepší místa.
 • 00:14:08 Mileně se narodilo zdravé dítě.
  3 roky nato pak ještě jedno.
 • 00:14:14 Další 2 zemřely krátce po narození.
 • 00:14:18 Žádné z nich ale rodičovský statek
  nepřevzalo.
 • 00:14:23 I jich se týkalo stěhování.
  Za lepším.
 • 00:14:30 Vesnici postupně opustili všichni.
 • 00:14:33 My jsme šli mezi prvními.
  Na východ k Labi.
 • 00:14:38 Vedli jsme si s sebou 4 krávy.
  Hodí se prodat, až budeme stavět.
 • 00:14:44 Dceři už jsme našli ženicha
  a syn nám zatím pomůže s novým domem,
 • 00:14:48 než i pro něho muž někoho najde.
 • 00:14:51 A kdo ví, třeba se ještě ten náš
  opravený dům někomu hodí.
 • 00:14:58 Na místě opuštěných vesnic
  u Klánovic byl vysázen les.
 • 00:15:04 Tam, kde byla Milenina osada,
  byly postupně založeny
 • 00:15:07 a pak vypuštěny 2 rybníky.
 • 00:15:10 Tak většinou končily nevýnosné vsi.
 • 00:15:15 Během středověku jich u nás
  zaniklo na 4000.
 • 00:15:19 Les a rybník přinášely vrchnosti
  aspoň nějaký užitek.
 • 00:15:24 A místo pro práci rolníků
  se našlo vždycky.
 • 00:15:29 Vždyť na nich tenhle svět stál.
  I klečel.
 • 00:15:36 S lesem přišli loupežníci.
 • 00:15:39 Kus od naší vesnice se táhla
  obchodní cesta na východ.
 • 00:15:43 A z rostoucí Prahy vyjížděli
  denně obchodníci,
 • 00:15:46 kterým nezbylo nic než se modlit,
  že na divoké lapky nenatrefí.
 • 00:15:53 Zdejší loupeživé bandy se staly
  předobrazem Petrovských
 • 00:15:57 ze známé pohádky o zvířátkách
  a loupežnících.
 • 00:16:02 Různě velké loupeživé skupiny podél
  zdejší obchodní cesty řádily
 • 00:16:07 dlouhá staletí. A po celé ty roky se
  domy vesnice Hol pozvolna rozpadaly.
 • 00:16:15 Přece však nezmizely docela.
 • 00:16:18 V r. 2006 byla zaniklá vesnice
  zařazena do sídelně historického
 • 00:16:24 výzkumu Ústavu pro pravěk
  a rannou dobu dějinnou
 • 00:16:30 Filozofické fakulty
  Univerzity Karlovy v Praze.
 • 00:16:34 Byly zde identifikovány
  a dokumentovány relikty domů
 • 00:16:38 jednotlivých usedlostí
  a rekonstruována podoba vesnice
 • 00:16:42 v době jejího zániku, který se dlouho
  kladl do 17. namísto 15. století.
 • 00:16:51 Vcházíme do usedlosti č. 14,
 • 00:16:54 což je největší statek dochovaný
  zde na vesnice Hole.
 • 00:16:59 Nacházíme se na reliktech
  obytného domu.
 • 00:17:02 Ty vyvýšené hřbety jsou zbytky zdí.
 • 00:17:07 Nejblíže k návsi se nachází
  bývalá světnice,
 • 00:17:12 na ni navazovala síň,
  která byla vstupním prostorem.
 • 00:17:17 Dále do hloubi parcely navazují
  další 2 prostory.
 • 00:17:23 Průzkum zde stále pokračuje
  za pomoci detektoru kovů
 • 00:17:26 a archeologickým odkryvem.
 • 00:17:31 Pokud se podaří předstihnout
  lesní dělníky
 • 00:17:34 a všudypřítomné lovce pokladů,
 • 00:17:38 čeká nás odhalení dalších tajemství
  ze života a zániku vesnice Hol.
 • 00:17:48 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2011

Související