iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 12. 2011
17:00 na ČT2

1 2 3 4 5

21 hlasů
29511
zhlédnutí

Návraty k divočině

Národní park Malá Fatra

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Návraty k divočině - Národní park Malá Fatra

 • 00:00:23 Malá Fatra pro mě znamená hory,
  přírodu, divočinu,
 • 00:00:27 prostě Krivánska Fatra od Rozsutce
  přes Stoh, Chleb,
 • 00:00:32 Hromové po Velký Kriváň.
  Podle podmínek kamkoliv rád vyjdu.
 • 00:00:39 Kdysi se tu žilo lépe.
 • 00:00:41 Tam, kde dřív byla salaš,
  je nyní hospoda.
 • 00:00:44 Ráno tam bača hrál na fujarku
  a krásně si zpíval po celé dolině,
 • 00:00:49 ovečky se pásly a zvonily zvonečky.
  Člověk takto žil.
 • 00:00:53 A teď vám tam zapíská co?
 • 00:00:56 Zapískejte si nebo zazpívejte
  a řeknou vám, že jste opilí.
 • 00:01:07 Ej, Janík, Janík, číry zbojník,
  Janík, Janík, číry zbojník,
 • 00:01:20 poznáš v hore každý chodník,
  ej, poznáš v hore každý chodník.
 • 00:01:31 HRA NA KONCOVKU
 • 00:01:37 Tuto koncovku jsem si, pravda,
  přivezl od nás z Beskyd,
 • 00:01:41 ale ta písnička je pravá fatranská.
 • 00:01:44 Konkrétně z Těrchovej.
  Proto ten zbojnický motiv.
 • 00:01:48 Jsme v NP Malá Fatra na konci
  Šútovskej doliny
 • 00:01:53 a ta nádhera za mnou,
  to je Šútovský vodopád.
 • 00:02:00 Největší vodopád v Malé Fatře.
 • 00:02:06 Malá Fatra je nejzápadněji položeným
  pohořím Karpatské soustavy
 • 00:02:10 na Slovensku.
 • 00:02:12 Řeka Váh při Domašínském meandru
  je rozděluje
 • 00:02:14 na část Kriváňskou a Lúčanskou.
 • 00:02:17 Do dnešních dnů si pohoří zachovalo
  širokou přírodní rozmanitost,
 • 00:02:21 proto byla Kriváňská část Malé Fatry
  v roce 1988 vyhlášena národním parkem
 • 00:02:29 Nacházíme se na Starém hradě,
  rovněž nazývaném Zbojnický,
 • 00:02:35 z kterého po vypálení zůstaly
  jen trosky.
 • 00:02:39 Nachází se na jihozápadním cípu
  Národního parku Malá Fatra.
 • 00:02:43 Pod námi je Domašínský meandr
  řeky Váh,
 • 00:02:48 který rozděluje Malou Fatru
  na Kriváňskou část v národním parku
 • 00:02:54 a Lúčanskou část, která už do území
  národního parku nepatří.
 • 00:02:59 Pod hradem na soutoku hradního potoku
  a řeky Váh
 • 00:03:04 leží nejníže položené místo
  národního parku ve výšce 340 m n. m.
 • 00:03:14 Malá Fatra je celkově poměrně malé
  pohoří. Najdeme zde všechno.
 • 00:03:21 Je tu geologická pestrost,
  pestrost reliéfu
 • 00:03:25 a s tím související mikroklimatické
  podmínky
 • 00:03:29 a pestrost bioty jako takové.
 • 00:03:34 Na tak malém území je velká členitost
  nadmořských výšek 340 m až 1709 m.
 • 00:03:43 Vznikají zde převýšení
  okolo 1000 ? 1400 m.
 • 00:03:48 Proto se Malá Fatra dokáže vyrovnat
  ostatním velehorám ve světě.
 • 00:03:53 V 1 dolině člověk vidí to, co vidí
  v jiných pohořích ve 4 dolinách.
 • 00:04:03 Včera večer jsme byli na Stohu.
 • 00:04:07 Byl krásný západ slunce,
  mraky se povalovaly v údolí,
 • 00:04:10 ale napadlo hodně čerstvého sněhu,
  takže jsme se místy bořili až po pás.
 • 00:04:14 Bylo to tam hodně nafoukané,
  ale stálo to za to.
 • 00:04:18 Z geologického hlediska vyvrásnění
  Malé Fatry vzniklo
 • 00:04:23 velkými tlaky příkrovů, které se na
  sebe tlačily v obrovských hloubkách.
 • 00:04:31 Říká se, že i v tomto období
  Malá Fatra roste asi o 2 cm ročně.
 • 00:04:38 Hodnota Malé Fatry je v tom, že má
  nesmírně bohaté geologické složení.
 • 00:04:44 Je tvořena chočským příkrovem.
 • 00:04:47 Jeho jižní část tvoří
  tvrdé žulové jádro
 • 00:04:51 a severní část tvoří
  dolomitické vápence.
 • 00:04:55 Od toho všeho se odvíjí složení
  porostů, rostlinstvo a květena.
 • 00:05:03 Jsou zde zachována všechna lesní
  pásma od dubovo-bukového
 • 00:05:06 až po pásmo smrkového lesa
  a nad tím je pásmo kosodřeviny.
 • 00:05:13 To nikdy nebylo úplně souvislé,
  protože mikroklimatické podmínky,
 • 00:05:18 jako velmi vyfoukávané a vymrazované
  strmé svahy zůstávaly nezalesněné
 • 00:05:23 a byla zde vyvinuta právě
  subalpinská společenstva,
 • 00:05:28 jejichž rostlinstvo se poté rozšířilo
  na holá místa,
 • 00:05:33 která byla určena na pasení
  a která byla vytvořena člověkem.
 • 00:05:42 Najdeme zde západokarpatské endemity,
  například oměj tuhý moravský
 • 00:05:47 a hvozdík lesklý, které mají centrum
  výskytu právě v Malé Fatře.
 • 00:05:54 Stejně tak množství orchidejí,
 • 00:05:58 ale i druhově chudobná, velmi vzácná
  a hodnotná tundrová společenstva atd.
 • 00:06:12 Během horotvorných procesů
  se v dolinách vytvořily
 • 00:06:16 nepřístupné terény, které dodnes
  využívají medvědi, vlci a rysi,
 • 00:06:21 aby tam přežili a našli útočiště
  před rozpínající se civilizací.
 • 00:06:31 Miloši, můžu tě na chvilku zastavit?
  Tento les na mě působí skoro magicky.
 • 00:06:37 Něco podobného znám z Polska
  z Beloveskej Pušče.
 • 00:06:40 Tam jsou stromy také tak
  pokroucené a rozvětvené.
 • 00:06:44 Co jim je, že tak vypadají?
 • 00:06:47 Tyto stromy vytvořili lidé tím,
  že je neřezali u země,
 • 00:06:52 jako se to dělá dnes, protože neměli
  tak výkonnou techniku,
 • 00:06:56 ale 3 metry nad zemí,
  kde se už koruna rozvětvovala.
 • 00:07:00 A ručními pilami mohli větve odřezat.
 • 00:07:05 Dotvořili je do tak bizarních tvarů
  a stromy tak rostou dodnes.
 • 00:07:11 -Takže památka na staré časy.
  -Ano.
 • 00:07:18 Toto území je velmi charakteristické
  druhovou bohatostí,
 • 00:07:23 co se týká živočichů.
 • 00:07:25 Takže tu nacházíme druhy dokonce
  panonské, teplomilné,
 • 00:07:31 které tu mají severní hranici
  rozšíření.
 • 00:07:34 Ale jsou tu i klasické typické
  horské druhy, zejména velké šelmy.
 • 00:07:40 K nim patří medvěd, rys, vlk, občas
  tu můžeme pozorovat kočku divokou
 • 00:07:48 a v zachovalejších částech vodních
  toků se můžeme setkat s vydrou říční.
 • 00:07:53 To jsou nejcharakterističtější
  zajímavé druhy pro toto území.
 • 00:07:57 I orel skalní zde odnepaměti
  nacházel své útočiště
 • 00:08:03 a má tady vyhovující hnízdní
  biotopy a loviště.
 • 00:08:10 Dnes se ve volné přírodě málo pase,
  louky a paseky zarůstají,
 • 00:08:13 takže orli tu mají ztížené
  podmínky pro lov.
 • 00:08:17 Přesto populace orla skalního tady má
  rostoucí tendenci.
 • 00:08:22 Je zde zaznamenán i výskyt sokola
  stěhovavého,
 • 00:08:25 který tu ještě v 90. letech
  vůbec nebyl.
 • 00:08:30 PÍPÁNÍ MLÁDĚTE ORLA
 • 00:08:38 Zasněžená krajina má něco do sebe.
 • 00:08:41 Bílý panenský sníh, rozervané skály,
  pod námi roklina Tiesno,
 • 00:08:47 nad námi létají orli, po cestě jsme
  potkali šňůry zvířecích stop.
 • 00:08:54 No prostě divočina.
 • 00:08:56 Co to byly za stopy,
  které jsme potkali, Miloši?
 • 00:08:58 Dole jsme viděli stopy jelení zvěři,
  lišky...
 • 00:09:03 Já jsem doufal, že potkáme medvěda.
  To asi ne, že?
 • 00:09:10 Poslední dva dny nasněžilo půl metru
  sněhu, takže medvědi už asi zalehli.
 • 00:09:15 Právě nad námi nad roklinou
  je několik medvědích brlohů.
 • 00:09:20 Když medvědi brlohy opustí,
  jsou v těch stejných brlohách rysi.
 • 00:09:32 Umístění pohoří je velmi důležité
  pro další okolní krajinu.
 • 00:09:38 Hlavně pro Čechy a Polsko, protože
  toto je jedna z mála možností,
 • 00:09:45 kam mohou zvířata přirozeně migrovat
  z oblasti Malé Fatry,
 • 00:09:49 která se opravdu může považovat
  za jádro minimálně u medvěda.
 • 00:09:53 Je důležité, aby si národní park
  zachoval atributy národního parku,
 • 00:09:59 aby mohly šelmy dále migrovat
  do Beskyd.
 • 00:10:04 Aby se vytvořily životaschopné
  populace i v Čechách,
 • 00:10:07 je velmi důležité, aby volná krajina
  zůstala zachovalá a propustná
 • 00:10:13 pro tato zvířata.
 • 00:10:17 Lov na území NP je povolený,
 • 00:10:20 nesmí se lovit jen v národních
  přírodních rezervacích,
 • 00:10:23 které jsou nejvyšším stupněm ochrany.
 • 00:10:26 Můj pohled na lov je takový,
  že každý revír má na svou rozlohu
 • 00:10:33 až trojnásobek členů,
  než jaký by tam měl působit.
 • 00:10:38 Pak přirození predátoři, jako jsou
  velké šelmy,vlk, rys a medvěd,
 • 00:10:43 nedostávají šanci, kterou plní.
 • 00:10:46 Ale život ukazuje, že když má
  zdravý ekosystém fungovat,
 • 00:10:52 musejí fungovat přirození predátoři.
 • 00:10:55 Kde chybí vlk, je nemocná černá zvěř.
 • 00:10:57 Je dokázáno, že na Slovensku hranici
  moru divokých prasat kopíruje
 • 00:11:03 přirozená hranice výskytu vlka.
  Kde vlk není, je prasečí mor.
 • 00:11:12 Na Slovensku byla 30. léta fatální
  pro medvěda hnědého.
 • 00:11:16 Tvrdilo se, že na Slovensku
  je kolem 20 jedinců,
 • 00:11:20 přitom Malá Fatra byla vždy a dodnes
  je jádrovým územím pro tento druh.
 • 00:11:27 V 60. letech literární údaje hovoří
  o množství do 10 jedinců medvěda.
 • 00:11:33 V 70. a 80. letech se mluví
  o 20 jedincích medvěda.
 • 00:11:40 Dnes je populace
  několikanásobně vyšší.
 • 00:11:45 Má medvěd přirozeného nepřítele?
 • 00:11:49 Medvíďata může ohrozit orel nebo
  vlci, dospělého medvěda jen člověk.
 • 00:12:01 Děje se to tady?
 • 00:12:03 Děje se to dost často. I v této
  dolině jsme měli před 4 lety případ,
 • 00:12:08 kdy pytláci postřelili
  350kilového medvěda.
 • 00:12:13 Bohužel pro ně se jim ho
  nepodařilo dohledat,
 • 00:12:17 protože přešel do jiného revíru,
  kde skonal.
 • 00:12:20 Pak se svou vahou skoulel
  na turistický chodník,
 • 00:12:24 kde ho našli turisté.
 • 00:12:32 350kilový medvěd prostřelený naskrz
  výkonnou zbraní.
 • 00:12:36 Dnes jsou zbraně tak výkonné,
 • 00:12:39 že na několik set metrů dokáží
  medvěda prostřelit skrz naskrz.
 • 00:12:51 Jsou lidé, kteří se ještě dnes
  dokáží živit pytláctvím.
 • 00:12:56 Nejsou zaměstnaní a celoročně
  střílejí zvěř,
 • 00:13:00 dělají průvodcovské služby
  pro pytláky,
 • 00:13:04 kteří jim platí např. za odstřel
  medvěda, a takto ti lidé žijí.
 • 00:13:12 Při bránění proti pytlákům
  míváme i noční služby
 • 00:13:17 a spolupracujeme s policií.
 • 00:13:22 Ale při počtu strážců na plochu
  chráněných území Slovenska
 • 00:13:26 je těžké někoho chytit, a i když se
  chytí, je těžké mu to dokázat.
 • 00:13:39 Všiml jsem si, že s sebou nosíte
  malý hasicí přístroj. K čemu je?
 • 00:13:42 To není hasicí přístroj
  ale bear sprej.
 • 00:13:47 Kdybychom potkali medvěda,
  mělo by ho to zastrašit.
 • 00:13:51 Když chodím sám, nenosím jej.
 • 00:13:54 Vím, jak se chovat při setkání
  s medvědem, ale toto je takový lovec,
 • 00:13:58 takže nevím, jak by takové setkání
  dopadlo. Tak pro jistotu.
 • 00:14:03 Netvrdím, že medvěd je plyšové zvíře,
  které nikdy člověku neublíží,
 • 00:14:08 ale pro běžnou turistickou veřejnost,
 • 00:14:12 pro lidi, kteří sem chodí
  za turistikou a oddychem,
 • 00:14:14 bych medvěda nepovažoval za ohrožení.
 • 00:14:20 Už jste se setkal s medvědem,
  když tak často jezdíte na Slovensko?
 • 00:14:23 Tváří v tvář ne, ale viděl jsem
  medvěda nad chatou na Grúni.
 • 00:14:31 Když fotím, často scházíme dolů
  až potmě,
 • 00:14:36 tak spíš znaky přítomnosti medvěda.
 • 00:14:40 Bručení, občas stopy ve sněhu.
 • 00:14:43 V tomto kraji to není
  nic výjimečného.
 • 00:14:48 Setkání s medvědem na turistickém
  chodníku je sice pravděpodobné,
 • 00:14:54 protože je to oblast,
  kde se medvědi vyskytují.
 • 00:14:57 Ale aby medvěd přímo zaútočil
  na člověka,
 • 00:15:00 to je minimální pravděpodobnost.
 • 00:15:03 Schválně jsem si v minulosti
  dal tu námahu
 • 00:15:06 a snažil jsem se dopátrat
  publikované údaje,
 • 00:15:09 kolik tu bylo zaevidovaných útoků
  na člověka.
 • 00:15:14 Od r. 1967 do dnešních dní,
  tedy 43 let,
 • 00:15:20 takových údajů z Malé Fatry máme 8.
 • 00:15:33 Teď se nacházíme v masivu
  Velkého Rozsutce,
 • 00:15:35 který je národní přírodní rezervací.
 • 00:15:38 Velký Rozsutec se nachází
  na severní straně NP Malá Fatra,
 • 00:15:44 kde na povrchu převládají
  dolomitické vápence.
 • 00:15:49 Za námi je vstup do Jánošíkových
  dier, do kaňonu,
 • 00:15:54 který vznikl erozí vody
  v tvrdém dolomitickém vápenci.
 • 00:16:11 Je dost pravděpodobné, že se Jánošík
  pohyboval i v Jánošíkových dierách,
 • 00:16:16 protože pochází z Těrchovej
  a toto je nejbližší okolí.
 • 00:16:22 Pohyboval se i v rezervaci Tiesňavy,
  kde je jeden turistický chodník
 • 00:16:27 nazván jako Zbojnický chodník,
  což je pravděpodobně právě po něm.
 • 00:16:32 A traduje se to jako legenda
  mezi lidmi.
 • 00:16:41 Jednoho mého předka Jánošík přepadl,
 • 00:16:45 když přecházel z Liptovské Stolice do
  Oravské.
 • 00:16:50 Vracel se domů a na jednom horském
  přechodu ho zastavil.
 • 00:16:54 Nevím, o co všechno, ale je to
  zaznamenané v muzeu v Těrchové,
 • 00:17:00 kde je to zapsáno
  v historických knihách.
 • 00:17:11 Vývoj Malé Fatry v koexistenci
  s člověkem začal velmi významně
 • 00:17:16 až v období valašské kolonizace
  v 15. a 16. století.
 • 00:17:20 Oni si s sebou přinesli tradiční
  způsob hospodaření a chov ovcí.
 • 00:17:24 Velká část Malé Fatry byla odlesněna
 • 00:17:27 a vznikala speciální paseková
  a luční společenství.
 • 00:17:30 Tradiční formy hospodaření
  zanechávaly stopy
 • 00:17:35 i v charakteru krajiny.
 • 00:17:37 Vznikla tradiční liniová struktura
  při obhospodařování polí.
 • 00:17:40 Tyto struktury je stále ještě možné
  vidět v Těrchové,
 • 00:17:44 i když už tam tradiční krajina
  částečně zaniká.
 • 00:17:49 Tyto formy jsou ještě pozorovatelné
  i v obci Zázrivá.
 • 00:17:58 Jsme nedaleko obce Štefanová
  a za mnou je jedna z ukázek,
 • 00:18:03 jak se osidlovala krajina v období
  valašské kolonizace a po roce 1500.
 • 00:18:11 Takto žili lidé, kteří žili daleko
  od osad a obcí.
 • 00:18:18 Neplatili daně a žili tvrdým životem
  odkázaní sami na sebe,
 • 00:18:25 bez pomoci, bez lékaře.
 • 00:18:30 Jejich úkolem bylo zkulturnit krajinu
  pro hospodaření.
 • 00:18:36 Vyklučovali lesy, odstraňovali kamení
  na kopy mimo pole, kde se pak oralo.
 • 00:18:43 Pásli dobytek a žili takovým tvrdým,
  polodivokým životem.
 • 00:18:51 Příchod Valachů a valašská kolonizace
  v Malé Fatře vrcholily
 • 00:18:54 na konci 16. století. Určité prvky
  vnesli i do lidové architektury,
 • 00:19:00 část je zachovaná dodnes.
 • 00:19:06 V horách Malé Fatry se nachází
  spousta takových starých borovic
 • 00:19:10 rostoucích na skalách.
  Některé mají možná i 300 let.
 • 00:19:18 Skoro každá třetí je poškozená
  možná před 100 lety pasáky dobytka,
 • 00:19:24 kteří z kúry vyřezávali obdélníky
  podobné šindelům
 • 00:19:28 a pokrývali jimi střechy salaší.
 • 00:19:35 Nacházíme se v osadě Štefanová,
  která je přímo součástí NP.
 • 00:19:39 Zachovaly se tu ještě objekty,
  které nesou typické znaky
 • 00:19:43 valašské architektury,
  jako je štít s podlomenicí,
 • 00:19:47 která chránila před drsnými
  klimatickými podmínkami,
 • 00:19:51 jako je vítr a sníh.
 • 00:19:54 Není to typické jen pro Štefanovú,
 • 00:19:56 během kolonizace Valaši tento prvek
  rozšířili do osad, kde se usadili.
 • 00:20:07 Ve Štefanové žiji 49 let.
  Kdysi se tu žilo lépe.
 • 00:20:12 Větší rodina, starší lidé si více
  rozuměli a pomáhali.
 • 00:20:17 Jeden pro druhého byli
  jako bratr a sestra.
 • 00:20:20 Pomáhali si navzájem.
  Dnes už je více soukromí a žaluzií.
 • 00:20:29 Kdysi spolu tkali, předli a pracovali
  v horách, stavěli domy.
 • 00:20:35 Dnes víte, jak to je. Dnes to už jen
  rozprodat a všecko zničit.
 • 00:20:42 Nejen život člověka podléhá změně.
 • 00:20:45 I život takové vísky,
  jako je Štefanová, se mění s tím,
 • 00:20:51 jak přicházejí nové časy.
 • 00:20:54 Dole vidíte původní chalupy
  pastevců a dřevorubců,
 • 00:20:57 dnes se pomalinku mění v penziony.
 • 00:21:01 Tam dole dokonce vyrůstá úplně nový.
  Časy se mění.
 • 00:21:08 Lidé tu mají málo peněz.
 • 00:21:10 Je tu těžší život,
  musejí jít pracovat do Čech
 • 00:21:13 nebo se rozutečou po světě.
  Kdo může, pozemek rychle prodá.
 • 00:21:21 Stavebním boomem z krásné původní
  osady s lidovou architekturou,
 • 00:21:27 kterou Štefanová ještě na začátku
  90. let byla,
 • 00:21:31 se stává nově vybudované rekreační
  a turistické centrum.
 • 00:21:37 Mladí si to nepamatují
  a nechtějí tak žít.
 • 00:21:43 Chtějí žít po novu.
 • 00:21:44 Staré časy, kdy si lidé vážili
  přírody, jsou pryč.
 • 00:21:49 Ti lidé už zemřeli.
 • 00:21:51 Zůstalo nás jen pár a snažíme se
  našemu pokolení dát lásku k přírodě,
 • 00:21:56 protože z přírody žijeme.
 • 00:21:58 Ona je nám tu zadarmo daná,
  tak si toho máme vážit.
 • 00:22:03 Nic pro to nemusíme dělat,
  jen ji chránit.
 • 00:22:10 Krajina se nám zdá
  jako něco samozřejmého,
 • 00:22:14 jako nedělitelná součást.
 • 00:22:16 Ve skutečnosti ale charakteristické
  výhledy do krajiny
 • 00:22:20 vlivem člověka zanikají.
 • 00:22:22 Nehospodaří se tradiční formou, velké
  škody způsobila i kolektivizace.
 • 00:22:28 Byli tu koně, byla radost tu žít.
 • 00:22:31 Každý měl své,
  políčka byla obhospodařená
 • 00:22:33 a nebyla tak zarostlá jako dnes.
 • 00:22:35 Je tam plno dřeva,
  které bychom chtěli uklidit,
 • 00:22:38 ale musíme za ně zaplatit.
 • 00:22:41 Velmi zvláštní stavby,
  které mají velký dosah pro krajinu,
 • 00:22:46 jsou liniové stavby jako lanovky
  a cesty.
 • 00:22:51 To jsou zařízení,
  která jsou v krajině na staletí.
 • 00:22:57 Do krajiny a vizuálních pohledů
  se vnáší jiný prvek.
 • 00:23:00 Když tam dříve byl les a dnes je tam
  průsek, krajina už vypadá jinak.
 • 00:23:09 Když vidíte, jak jsou hory prosekané,
  kolik je tam lanovek,
 • 00:23:13 které nejsou funkční, jsou zrušené ?
  a přitom tolik stromů šlo pryč.
 • 00:23:20 Pak vidíte ty pásy.
 • 00:23:22 Když přijdou deště, kde jsou kořeny?
  To může shrnout celý břeh.
 • 00:23:28 Lidé si neváží ničeho, co tu mají,
  co je tu dané.
 • 00:23:42 Příroda je všude. Stromy jsou všude.
  Všecko dýchá a žije.
 • 00:23:47 Všeho živého je třeba si vážit.
  Ještě tu zatím je život.
 • 00:23:52 Ráno slunce, večer západ slunce,
  hvězdy, mráz, sníh.
 • 00:23:58 Všecko, co vidíte. Všecko.
 • 00:24:15 Miloši, prošli jsme Malou Fatru
  křížem krážem.
 • 00:24:19 Viděli jsme spoustu nádherných míst,
  tušili jsme přítomnost velkých šelem,
 • 00:24:23 dravých ptáků.
 • 00:24:26 Řekni mi, jak se vám daří tuto
  nádheru uchránit a jak to děláte?
 • 00:24:31 Samotnou ochranu území zabezpečuje
  personál Správy NP Malá Fatra,
 • 00:24:36 strážci národního parku,
  kteří jsou celý týden v terénu.
 • 00:24:43 Ale hrstka lidí toto nádherné území
  neochrání. Ochrana je na lidech.
 • 00:24:50 Jak bude toto území vypadat
  do budoucna, je na lidech
 • 00:24:54 a na návštěvnících,
  kteří toto území navštěvují.
 • 00:24:58 Díky, Miloši.
 • 00:25:00 Já myslím, že to jsou slova,
  která by se měla vtesat do kamene.
 • 00:25:03 Je na každém z nás,
  jak se tady budeme chovat.
 • 00:25:06 V této nádherné krajině,
 • 00:25:09 kde každý zlomek krajiny je součtem
  velkého krásna na malé ploše.
 • 00:25:15 To je Národní park Malá Fatra.
 • 00:25:19 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2010

Související