iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 10. 2011
14:33 na ČT2

1 2 3 4 5

4 hlasy
7734
zhlédnutí

Na hranici tradic

Valach z Ostravy

Dokumentární cyklus

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Na hranici tradic - Valach z Ostravy

 • 00:00:41 Všichni Valaši nemůžou bydlet
  na Valašsku, to by nebylo ono.
 • 00:00:45 Valaši se musí trošku potom,
  aby byl důvod ke scházení.
 • 00:00:49 V Ostravě bydlím od r. 1985.
 • 00:00:54 Jsem Valach srdcem i duší,
  jsem pravým Valachem,
 • 00:00:58 protože ovládám i rumunštinu.
 • 00:01:13 Nezáleží na tom,
  kde člověk bydlí,
 • 00:01:16 záleží, co dělá a jak to dělá.
 • 00:01:20 Ne že má chalupu
  a všechno možné.
 • 00:01:25 Ukaž, co umíš,
  to je důležité.
 • 00:01:28 Valach může být i z Ostravy.
 • 00:01:38 Příjmení Kanaloš v překladě
  znamená "výrobce lžiček".
 • 00:01:44 V maďarštině to znamená lžička.
 • 00:01:51 Na této fotce je ještě děda,
  narodil se v r. 1888.
 • 00:02:00 Tady je mamka, taťka,
  tady su já, malý ogarek na rukách.
 • 00:02:06 Když se dívám na tu fotku, vidím,
  že děda byl chlapisko podle rukou.
 • 00:02:12 Tady už byl starý,
  ale ruce jsou vypracované.
 • 00:02:18 Když se podívám na ramena,
  pravé rameno nejčastěji používal
 • 00:02:23 na nošení, takže ho má níž,
  je shrbený.
 • 00:02:31 Už tehdy poznal, že asi budu
  jejich nástupcem té práce.
 • 00:02:40 Když děda přišel,
  byl legionář, vzal si mou babičku
 • 00:02:46 a zůstal tady v republice.
 • 00:02:49 Žil na dědině
  a zásoboval kolem 100 km.
 • 00:02:55 Tehdy se těm lidem
  říkalo všeumělci.
 • 00:02:58 Uměl udělat od malého výrobku
  po velký kus.
 • 00:03:01 Lidé potřebovali lopaty
  na přehazování zrní, vějačky atd.
 • 00:03:09 Děda pro lidi dělal všecko.
 • 00:03:13 Pamatuji si, že ti, co znali dědu,
  říkali, že si stál za svým.
 • 00:03:22 Asi jsem po dědovi.
 • 00:03:27 U nás v rodině se to uchovává
  300 let.
 • 00:03:33 Ti lidi, protože přišli
  za lepší vidinou z Rumunska,
 • 00:03:38 zůstali tu,
  takže to řemeslo patří tady.
 • 00:03:42 Je to valašské řemeslo,
  protože Valaši vymysleli
 • 00:03:45 jednoduchost a účelnost.
 • 00:03:51 Dlátka, co mají řezbáři,
  dnes mají různá dlátka,
 • 00:04:01 ale Valaši ne: stačil mu
  jeden pořádný nůž
 • 00:04:05 a on tím nožem vystrouhal cokoliv.
 • 00:04:12 Začíná to vařečkou, postavičkou,
  ovečkou Đ nebyl problém pro něj
 • 00:04:19 něco vyřezat tím nožem.
 • 00:04:22 Kdysi Valaši dělali ty věci kdekoliv:
  kde ho to chytlo,
 • 00:04:27 tam dělali.
 • 00:04:30 Dneska mají dílničky atd.
 • 00:04:35 Kdysi udělal Valach šindel
  i na poli.
 • 00:04:39 Vytáhni mi z auta
  ten černý kufr.
 • 00:04:42 Jediné, co u Valachů nebylo,
  a to se dodržuje dodnes, konkurence.
 • 00:04:47 Nikdy.
 • 00:04:48 Každý si dělal svoje,
  protože jeden druhého potřeboval.
 • 00:04:52 Večer se sešli,
  protože zimy byly dlouhé,
 • 00:04:55 přes den něco dělali,
  večer se sešli, popili,
 • 00:04:58 zabékali si a šli domů.
 • 00:05:02 Tady jsem taky,
  fotka je to stará,
 • 00:05:10 doufám, že to jsem já.
 • 00:05:14 Jako malý ogarek jsem měl sekyrku,
  se kterou jsem začínal dělat.
 • 00:05:22 Táta mě vzal do parády ve 4 letech.
 • 00:05:27 Obeznamoval mě se vším:
  s prací, lesem, vyrůstal jsem v tom.
 • 00:05:36 Můj první výrobek byl v r. 1966,
  byla to lžička Đ jako polovýrobek.
 • 00:05:46 Nebyla udělána nožem,
  ale sekyrkou.
 • 00:05:52 Táta už po mně to mohl
  udělat nožem.
 • 00:05:56 Později jsem se začal učit dělat
  misky, abych se naučil dlabat.
 • 00:06:04 Musel jsme udělat 100 lžiček
  a 100 naběraček.
 • 00:06:10 Pak jsem si mohl jít hrát,
  neexistovalo.
 • 00:06:13 Kdybych tátovi řekl, že se nudím,
  to by mi dal, abych se nudil.
 • 00:06:21 Tehdy se to bralo jinak,
  rodiče přežili válku,
 • 00:06:27 byli to tvrdí chlapi.
 • 00:06:31 Táta mě nejdřív učil brousit,
  protože tenkrát,
 • 00:06:36 když dovezl od kováře,
  protože nářadí dělali kováři,
 • 00:06:40 tak mi to dal na špalek,
  upevnil mi to
 • 00:06:49 a brousil jsem to týden, 14 dnů
  i měsíc jsem to brousil,
 • 00:06:53 než jsem to dostal
  do toho tvaru.
 • 00:06:57 Nevěděl jsem, proč mi to dává dělat,
  říkal jsem si,
 • 00:07:00 že se mu to asi nechce,
  tak to musím dělat.
 • 00:07:03 Pak jsem přišel na to,
  že mě učil správný sklon brousku.
 • 00:07:09 Tady se to nebrousí na brusce,
  brousí se to ručně.
 • 00:07:19 Včera jsem byl...
 • 00:07:36 HUDBA
 • 00:07:50 Učím i Filipa, aby poznal les,
  uměl se chovat v lese,
 • 00:07:57 protože v lese se člověk musí
  umět chovat.
 • 00:08:03 Tam se stromy kácí,
  les je nebezpečný.
 • 00:08:09 S lesem se vybabrat nedá,
  vybabrá on se mnou.
 • 00:08:15 Vyberu si strom,
  který potřebuji opracovat,
 • 00:08:20 a to mi stačí,
  víc nepotřebuji.
 • 00:08:26 V tom se vyžívám,
  pouštět stromy je nádhera.
 • 00:08:31 To vidíte, jak to padá,
  a padá to, kam chce člověk,
 • 00:08:34 nedělá si, co on chce,
  není sranda pouštět strom,
 • 00:08:38 protože les je zrádný,
  nezná přátele.
 • 00:08:47 Člověk se musí umět chovat
  v lese.
 • 00:08:58 Ze dřeva vyrábím všechny výrobky
  používané v kuchyni:
 • 00:09:07 vařečky, lžíce, naběračky,
  cedníky, misky na ovoce,
 • 00:09:16 na veškeré použití v kuchyni.
 • 00:09:22 Nejsem kuchař, neumím vařit,
  připálím i čaj,
 • 00:09:27 ale co se týče těchto výrobků,
  udělám pro ženy vše do kuchyně.
 • 00:09:36 Vezmu zástěru.
 • 00:09:38 To jsme dostali od Strážnice,
  všichni nositelé tradic,
 • 00:09:43 máme ji používat
  při každé prezentaci.
 • 00:09:48 To už je moje třetí.
 • 00:09:53 Člověk musí trošku znát
  svou tradici,
 • 00:09:58 nemůže dělat jen výrobky proto,
  aby vydělal.
 • 00:10:02 Musí je dělat s láskou,
  jinak se to dělat nedá.
 • 00:10:10 Dřevo je citlivé, žena řve,
  když se blbě chytne, ale dřevo ne,
 • 00:10:16 musí se pěkně dělat s ním.
 • 00:10:20 Z toho kusu dřeva se dělá
  polovýrobek.
 • 00:10:26 Čím lépe to sekyrkou opracuji,
  tím lépe to pak opracuji nožem.
 • 00:10:30 Nože musí být ostré,
  aby nebyly vidět nedodělky,
 • 00:10:38 výrobek musí být čistý,
  pěkně udělaný,
 • 00:10:41 aby se nemusel používat
  smirkový papír.
 • 00:10:44 Dlabání má svůj účel:
  když je vnitřek misek vydlabaný,
 • 00:10:50 vydlabává se to začerstva
  a tím, že se výrobek suší,
 • 00:10:56 tak se dřevo stáhne,
  zvlášť měkké,
 • 00:10:59 protože používám lípu a černý topol.
 • 00:11:01 Jak se stáhne do sebe,
  nepropustí to mastnotu, olej, vodu,
 • 00:11:08 výrobek se impregnuje pomalu.
 • 00:11:32 Výrobce je každý, kdo si udělá
  živnostenský list na výrobu.
 • 00:11:35 Nezjišťují, zda to umí dělat,
  nebo ne.
 • 00:11:39 Dneska, když jezdíme na ty akce,
  lidé poznají,
 • 00:11:42 zda je to děláno ručně,
  protože se stane, že přijde
 • 00:11:47 a řekne, že to mám drahé.
 • 00:11:49 Říkám: "Je to drahé, paní, protože
  konečně jsem se naučil dělat.
 • 00:11:55 Pokud chcete nepořádné výrobky,
  tak tam si běžte a kupte si."
 • 00:12:00 "Ne, nechci takové, chci od vás."
 • 00:12:03 Včera jsem byl
  na řemeslném jarmarku.
 • 00:12:10 Bylo to nádherné,
  nebylo tam tisíc stánků, možná 20.
 • 00:12:15 Bylo tam dřevo, to,
  co se kdysi dělávalo.
 • 00:12:20 Znovu se to probouzí k životu
  a chtějí uchovávat tradice,
 • 00:12:26 co se dělaly kdysi.
 • 00:12:28 -Děcka, viděly jste to někdy?
  -Ne.
 • 00:12:31 -Ne? Odkud jste?
  -Z Bohumína.
 • 00:12:34 To je daleko, že?
 • 00:12:37 -To jste utíkali z autobusu, ne?
  -Ne!
 • 00:12:42 Venku jsme do 23.12.
 • 00:12:46 Vydržím sedět doma celé svátky
  a po svátích jsem jak na jehlách.
 • 00:12:55 Manželka říká: "Vypadni,
  jdi pryč z domu."
 • 00:12:58 Tak si sednu do auta, přijdu tu,
  nic nedělám, sednu si, zapálím si
 • 00:13:02 a sedím tu i 2 hodiny.
 • 00:13:05 A nic nedělám, jen sedím
  a je mi lépe.
 • 00:13:08 Přijdu domů: "Co jsi dělal?"
 • 00:13:10 "Nic."
 • 00:13:12 Druhý den to samé,
  ale pak už se dívám,
 • 00:13:17 pozoruji, připravuji si věci,
  brousím, aby mi během roku
 • 00:13:22 nic nescházelo.
 • 00:13:24 Jak se rozjedu,
  nejde to zastavit.
 • 00:13:24 Jak se rozjedu,
  nejde to zastavit.
 • 00:13:33 Kromě své práce jiné věci
  dělat neumím.
 • 00:13:39 Dělal jsem si sušák,
  a trefil jsem se do kabelu vrtačkou.
 • 00:13:46 Díra už je zadělaná.
  Do kabelu v takové zdi.
 • 00:13:53 Můj problém je měření,
  neumím měřit metrem.
 • 00:13:57 Když vezmu metr do ruky,
  tak to mám kratší nebo delší.
 • 00:14:01 Měření je můj problém.
 • 00:14:04 Když se podívám na dřevo
  a řeknu, že tady ho potřebuji
 • 00:14:07 uřezat, tak to uřežu přesně.
 • 00:14:09 Když ho změřím,
  má přesně 20 cm.
 • 00:14:11 Kdybych ho změřil metrem,
  bude mít 15 cm, to je můj problém.
 • 00:14:18 Dívejte se, ogaři a dcérky.
 • 00:14:44 Chceš dělat vařečku, ne?
 • 00:14:46 Stáhni hraňky pěkně,
  ale opři si ji,
 • 00:14:55 židli si dej dolů,
  ať nespadneš i se židlí.
 • 00:15:02 Jemně, nesmíš mít hrubé třísky.
 • 00:15:08 Myslím, že z něj něco bude
  po několika letech.
 • 00:15:15 Filip to podědil,
  začal s námi jezdit,
 • 00:15:19 když měl 2,5 roku.
 • 00:15:21 Kolikrát mě viděl brousit,
  že i on chce brousit.
 • 00:15:26 Měl jsem takové dřevo,
  měl jsem to přibité,
 • 00:15:31 ostří jsem mu pod to dal,
  aby se náhodou neříznul.
 • 00:15:34 Dal jsem mu brousek
  a brousil i půl dne.
 • 00:15:39 Pak chodil s mamkou a dcerou
  po městě a každý šutr strkl
 • 00:15:43 do kabelky, že je to pro dědu.
 • 00:15:46 Viděl, že tu mám kameny.
  "To je pro dědu kámen."
 • 00:15:50 Mám kámen, který našel
  jako čtyřletý kluk.
 • 00:16:00 Mám ho dodnes.
 • 00:16:02 Děti, tady vidíte 300letou tradici,
  kterou dělám.
 • 00:16:07 -Dobře vypadám na 300 let?
  -Ne.
 • 00:16:10 -Blbě vypadám?
  -Ne. ĐJeště aby!
 • 00:16:17 Strany pěkně zakulatíš
  a vařečka je hotová.
 • 00:16:21 Nemáš nad tím co přemýšlet.
 • 00:16:28 Táta se mnou tak nemluvil,
  řekl mi jednou, dvakrát,
 • 00:16:32 a když jsem ho neposlechnul
  a třísek kolem něho bylo hodně,
 • 00:16:36 tak mě plácnul
  a bylo hned.
 • 00:16:40 Říkám: "Za co to bylo?"
 • 00:16:43 Říká: "Protože neposloucháš!"
 • 00:16:51 Ukaž mi to.
 • 00:16:53 Tento kraj vezmeš,
  aby tu nebylo nic,
 • 00:17:02 musí to být čisté
  a zakulatit.
 • 00:17:10 Trošku mu dělá ještě problém
  to vybírání,
 • 00:17:15 ale dostaneš pár facek
  a naučíš se to.
 • 00:17:21 Mám rád kvalitu,
  nemám rád nekvalitní práci.
 • 00:17:27 Každý, kdo vezme tu lžičku do ruky,
  aby seděla v ruce.
 • 00:17:34 Udělal vařečku.
  Jak se ti to dělalo?
 • 00:17:37 Blbě.
 • 00:17:41 Toto nářadí používám k dlabání.
 • 00:17:45 Tomu se říká těslica.
 • 00:17:48 S touto větší těslicí se dělají
  troky, tácky,
 • 00:17:55 protože má široký záběr.
 • 00:17:59 S tou prostřední se dělají
  kulaté misky.
 • 00:18:06 S úzkou se dělají misky podlouhlé.
 • 00:18:12 Používá se k tomu poříz,
  bez toho to nejde.
 • 00:18:19 Každý správný hospodář to měl
  v dílně,
 • 00:18:24 viselo mu to na hřebíku,
  protože potřeboval něco vystrouhat.
 • 00:18:29 Různé nože Đ toto je skoba,
  menší jsou na lžičky,
 • 00:18:39 větší na naběračky.
 • 00:18:43 Toto jsou klasické rovné nože.
 • 00:18:46 Tento nůž mám po tátovi,
  je památeční.
 • 00:18:53 Ještě mám jeden,
  nosím ho s sebou jako talisman.
 • 00:19:06 Ten je nejstarší,
  má přes 100 let.
 • 00:19:10 Byl takový,
  tak se opracoval.
 • 00:19:23 To jsou staré stromy,
  které jsou na opracování:
 • 00:19:30 lípy i černý topol.
 • 00:19:33 To je originál černý topol,
  to jsou naše stromy,
 • 00:19:36 žádný dovoz nebo míchanina
  jiné odrůdy, které dělají dnes.
 • 00:19:46 Klasické naše dřevo,
  je nejlepší.
 • 00:19:50 Z toho bude mísa,
  je to na zadělávání těsta,
 • 00:19:53 na salát, na slivovici
  pro návštěvu.
 • 00:19:57 Nalije se slivovice,
  dáte slámku návštěvě
 • 00:20:00 a můžou pít.
 • 00:20:12 Podle struktury dřeva vidíte,
  jak má krásné dřevo.
 • 00:20:17 To duhování zůstává i ve výrobku.
 • 00:20:26 Nejradši mám takové místo,
  kde si mohu vybrat strom.
 • 00:20:30 Čím hrubší topol,
  tím je hezčí struktura
 • 00:20:33 a lépe se opracovává.
 • 00:20:35 Nemám rád tenké stromy.
 • 00:20:37 Těm mladým říkám "štěňátka",
  to není ono.
 • 00:20:42 Strom není vyzrálý,
  špatně se opracovává.
 • 00:20:45 Buď je to lípa,
  nebo topol.
 • 00:20:47 Čím hrubší lípa,
  tím líp se opracovává.
 • 00:20:50 Čím hrubší topol,
  tím líp se opracovává.
 • 00:20:53 Stromy si člověk
  musí umět vybrat.
 • 00:20:57 Za rok 2 stromy zpracuji,
  záleží podle výrobků.
 • 00:21:13 Když to štípám, předem vím,
  na co si štípám.
 • 00:21:19 Dopředu si to naštípu.
 • 00:21:21 Neexistuje, že bych si to naštípal
  a půlhodiny přemýšlel,
 • 00:21:26 co budu dělat.
 • 00:21:29 Táta říkával, že když se podívá
  na strom, vidí tam hotové výrobky.
 • 00:21:34 Já říkám: Když se podívám na strom,
  vidím tam hotové peníze.
 • 00:21:39 To bylo prvořadé,
  když mě táta učil v lese chodit,
 • 00:21:44 jako dětem nám ukazoval.
 • 00:21:47 Vzal sekyru,
  bez sekyry v lese nechodil.
 • 00:21:50 Když zaklepal na strom,
  tak podle zvuku poznal,
 • 00:21:54 zda je strom zdravý,
  nebo ne.
 • 00:21:59 Zespodu je suk,
  takže ho drží.
 • 00:22:05 Suk půjde pak ven,
  žádné klíny neexistují.
 • 00:22:19 Takže tak.
 • 00:22:20 Jak to, že se trefíte vždy
  do jednoho místa?
 • 00:22:22 Zavřu oči
  a vždycky se strefím.
 • 00:22:31 Snažím se vybrat si kousek dřeva,
  podívat se a tisíckrát ho
 • 00:22:35 zkontrolovat, abych před lidmi
  nedělal nepodarek,
 • 00:22:40 že až po půlhodině zjistím,
  že je to špatně, a vyhodím, to ne.
 • 00:22:44 Každý kousek dřeva,
  co vezmu do ruky,
 • 00:22:46 tak musím vědět,
  že z něj bude výrobek.
 • 00:22:52 Někteří přijdou
  a že to nic není to udělat.
 • 00:22:57 Pokud je to dospělý člověk,
  rád ho tu pustím.
 • 00:23:03 Říkám - To není problém, ogarku,
  sedni si, dám ti kousek dřeva
 • 00:23:07 do ruky, dám mu předlohu, lžičku,
  udělej to samé.
 • 00:23:13 Sekne jednou, 2x a řekne:
  "Nezlobte se."
 • 00:23:16 Lidi se na něj dívají.
 • 00:23:18 "Ne, že nezlobte, udělej to."
 • 00:23:22 Rychle zmizne a není ho.
 • 00:23:26 Vypadá to jednoduše,
  ale není to jednoduché.
 • 00:23:30 Ze začátku mě to rozčilovalo,
  bavil jsem se s těmi lidmi
 • 00:23:35 o té práci, dělal jsem jim
  i hodinový výklad,
 • 00:23:38 ale oni si ze mne
  dělali srandu.
 • 00:23:41 Tak já si z vás taky budu dělat.
  Na to jsem expert.
 • 00:23:47 Občas přijdou takoví
  šikovní lidé a říkají:
 • 00:23:51 "To samé mají i v těch
  nových obchodech, co jsou teď."
 • 00:23:56 Dívám se na ni a říkám:
  "Paní, to samé?"
 • 00:24:00 Říká: "Tu samou misku."
 • 00:24:02 Říkám: "Půjdu si nakoupit,
  ať nemusím tolik dělat."
 • 00:24:06 Většinu lidí zajímá,
  jak se to dělá,
 • 00:24:09 jak se to udržuje,
  aby to vydrželo.
 • 00:24:12 Pokud si někdo něco vezme
  a drží se našich rad,
 • 00:24:15 tak to vydrží dlouho.
 • 00:24:17 Taková mísa má výdrž
  až 300 let.
 • 00:24:24 Moc dlouho to trvá.
 • 00:24:26 Kolikrát se mě ptají:
  "A reklamace?"
 • 00:24:29 Reklamace bude u prapraprapravnuka.
 • 00:24:33 Něco mě napadne,
  ale nikdy to nehážu na dřevo
 • 00:24:36 nebo kousek desky, že bych zkusil,
  jak to bude vypadat.
 • 00:24:40 Vezmu výrobek a hned to dělám,
  zkouším to na výrobku.
 • 00:24:44 Pak se podívám,
  zda něco zlepšit, tak to zlepším.
 • 00:24:49 Nikdy nic nezkouším,
  hned to dělám.
 • 00:24:53 To je můj vrubořez,
  který jsem si vymyslel.
 • 00:24:57 Dělám ho jen jedním nožem,
  ale jsou určité vrubořezy,
 • 00:25:03 které udržuji.
 • 00:25:05 Tomuto vrubořezu se říká
  "vlčí zub".
 • 00:25:09 Ale po novém se to jmenuje 3D,
  protože Valaši to vymysleli
 • 00:25:19 300 let dozadu.
 • 00:25:23 Jsem optimista, pořád se směju.
 • 00:25:26 -Baví vás to?
  -Baví, kdyby nebavilo,
 • 00:25:31 neseděl bych tady.
 • 00:25:35 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2011

Související