iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 1. 2012
20:50 na ČT2

1 2 3 4 5

38 hlasů
35945
zhlédnutí

Po stopách třetího odboje

Král Šumavy

Legenda o nepolapitelném pašerákovi a převaděči ukrývá příběh muže, který dodnes žije v americkém Chicagu.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Po stopách třetího odboje - Král Šumavy

 • 00:00:37 Každý ten příběh zná:
  Král Šumavy se stal dávno legendou.
 • 00:00:41 Vznikl o něm film i kniha.
 • 00:00:43 Ale kdo byl Králem Šumavy
  ve skutečnosti?
 • 00:00:46 Těch, kteří si dělali nárok
  na tento titul, bylo víc.
 • 00:00:49 Jedno měli společné Đ
  byli to převaděči
 • 00:00:52 na západní hranici Československa.
 • 00:00:55 Skutečného Krále Šumavy zná
  málokdo.
 • 00:00:57 Přitom tento odvážný muž
  stále žije.
 • 00:01:00 Poté, co skončila
  jeho převaděčská role,
 • 00:01:02 se usadil v americkém Chicagu
  a svět na něj pomalu zapomněl.
 • 00:01:08 To jsem se dozvěděl,
  když jsem byl v Americe kolik roků,
 • 00:01:12 že tam někdo říká Král Šumavy.
 • 00:01:18 Myslím,
  že to komunisti udělali schválně.
 • 00:01:21 Že to udělali jen tak, aby...
 • 00:01:24 Až mě chytnou, řeknou,
  že dostali Krále Šumavy.
 • 00:01:29 VÝSTŘELY
 • 00:01:31 Když jde někdo přes hranice,
  musí znát, kudy jde.
 • 00:01:35 Když zná cestu, má naději,
  že projde.
 • 00:01:42 Kluci ze Šumavy měli výhodu,
  my z Moravy jsme měli nevýhodu,
 • 00:01:46 protože jsme to tam
  vůbec neznali.
 • 00:01:49 Je otázka, komu termín Král Šumavy
  náleží, je to čestný titul.
 • 00:01:56 Nemusí být jen jeden, lidí,
 • 00:02:00 kteří si tento titul zaslouží,
  je více.
 • 00:02:03 Patřili mezi ně bratři Hasilové,
  hlavně Josef Hasil,
 • 00:02:08 který plnil i po tragické smrti
  bratra úkoly dál až do r. 1952.
 • 00:02:17 Nikdy nebyl chycený,
  proto je jedním
 • 00:02:20 z čestných laureátů
  tohoto označení.
 • 00:02:25 (Hasil)Někdo nám poslal
  nějakou knížku, už nevím kdo.
 • 00:02:30 Tam bylo napsáno "Král Šumavy",
  a že to byl film atd.
 • 00:02:39 A že je tam i zmínka o mně.
 • 00:02:44 To bylo vše, co jsem věděl.
 • 00:02:49 Josefa Hasila označovala přezdívkou
  Král Šumavy i StB.
 • 00:02:53 Ve zprávě Inspekce ministra vnitra
  z r. 1965 se píše:
 • 00:02:57 "Není bez zajímavosti,
  že akce Hasil a spol. se stala
 • 00:03:00 předlohou spisovateli Kalčíkovi
  při zpracování románu KRÁL ŠUMAVY,
 • 00:03:04 neboť tímto jménem byl Hasil
  v prostoru jeho působnosti nazýván."
 • 00:03:13 Poprvé jsem o Králi Šumavy slyšel
  na přelomu 70. a 80. let.
 • 00:03:20 Od poloviny 60. let jezdím
  na Šumavu do Dobré u Českých Žlebů,
 • 00:03:26 kde se ty události odehrávaly.
 • 00:03:29 Historie mne zajímala
  i díky rodinné tradici,
 • 00:03:33 tak jsem se začal pídit
  po dostupných materiálech.
 • 00:03:39 Hodně jsme doma poslouchali
  Svobodnou Evropu,
 • 00:03:41 takže to byly moje první zdroje.
 • 00:03:44 Doma to byly první informace,
  kde jsem se o tom dozvěděl,
 • 00:03:48 a když jsme jezdili na chalupu,
  tak jsem tím žil,
 • 00:03:52 protože to byla místa,
  kde se ty věci staly.
 • 00:03:56 V Českých Žlebech jsem byl poprvé
  začátkem 70. let, bylo mi 10 let.
 • 00:04:04 Když jsem se začal později
  těmi věcmi zabývat,
 • 00:04:08 tak jsem tu historii objevil.
 • 00:04:13 (Hasil)Hlavně mě vždy zachránil
  můj sluch,
 • 00:04:17 strašně dobře jsem slyšel.
 • 00:04:20 Jen malounko někde něco prasklo
  a já už jsem zbystřil.
 • 00:04:32 A za chvilku jsem slyšel
  třeba hlasy.
 • 00:04:37 A ti, co byli se mnou,
  neslyšeli nic.
 • 00:04:40 A já to slyšel.
 • 00:04:44 (ředitel)Zhruba od svých 10 let,
  tj. od 1. poloviny 70. let,
 • 00:04:50 se svým dědou začal opravovat
  zničené kříže a boží muka
 • 00:04:55 v okolí naší chalupy
  v Dobré u Českých Žlebů.
 • 00:04:59 Tehdy to bylo trnem v oku
 • 00:05:02 tehdejším ateistickým
  správcům kraje,
 • 00:05:05 protože Prachatický okres měl být
  prý příkladným ateistickým okresem.
 • 00:05:14 -Proč vás na hřbitově zadrželi?
  -V r. 1981 bylo rozhodnuto,
 • 00:05:19 že tento hřbitov má být zlikvidován.
 • 00:05:22 Byla tu řada poničených křížů,
  náhrobků a já se snažil
 • 00:05:26 některé z nich opravovat,
  vytahovat ze země, očistit,
 • 00:05:31 natírat a vracet na původní místa
  nebo na místa jiná,
 • 00:05:35 kde byly kříže zničené.
 • 00:05:37 Asi v r. 1981 jsem byl tady zadržen,
  naše auto obklopily 2 gazíky,
 • 00:05:42 pak i pohraničníci se samopalem,
  obvinili mě,
 • 00:05:48 že tu rozkrádám majetek
  v socialistickém vlastnictví,
 • 00:05:51 ale podle pozdějších zpráv prý
  bylo důvodem i to,
 • 00:05:55 že jsem byl podezřelý,
  že tu hledám hrob
 • 00:05:57 Bohumila Hasila.
 • 00:06:02 Otec nás opustil,
  maminka měla na starosti 8 dětí,
 • 00:06:09 měla co dělat.
 • 00:06:11 Když jsme byli malí,
  museli jsme sloužit,
 • 00:06:15 pracovali jsme u sedláků,
  pásli dobytek.
 • 00:06:21 Zastřelený Bohumil Hasil byl
  jedním ze sourozenců Josefa Hasila.
 • 00:06:25 Josef Hasil chtěl pracovat
  u policie.
 • 00:06:27 Přestože díky malé postavě nesplňoval
  výšku pro výkon služby,
 • 00:06:31 podařilo se mu do SNB dostat.
 • 00:06:39 Sloužili jsme u pěšího pluku
  v Písku.
 • 00:06:43 Pěšímu pluku asi přišla výzva
  od ministerstva národní obrany,
 • 00:06:51 že kdo byl v partyzánské skupině,
  může se přihlásit k SNB.
 • 00:06:58 Přihlásil jsem se taky,
  vyplnil jsem dotazník
 • 00:07:01 a domlouvali jsme se na tom,
  jak pomoci lidem, kteří utíkají.
 • 00:07:15 Domluvili jsme se,
  že nikoho nebudeme zastavovat,
 • 00:07:18 a když někdo přijde,
  ještě mu řekneme,
 • 00:07:21 že to jsou hranice,
  aby mohl utéct.
 • 00:07:27 Za nějakou dobu Vyleta přišel
  ke mně a říkal:
 • 00:07:32 "Josef, potřebuji pomoct,
  mám převést 3 lidi."
 • 00:07:39 Řekl jsem, že kdykoliv bude chtít,
  převedu je.
 • 00:07:42 Jedna chyba byla v tom,
  že jsem je převedl taky,
 • 00:07:46 ale bylo mi to jedno.
 • 00:07:50 Měl jsem službu
  a převedl jsem je ve službě.
 • 00:07:54 Do služby jsem nešel,
  šel jsem mu pomoci je převést.
 • 00:08:02 Převedl jsem asi 30 lidí,
  to je asi tak všechno,
 • 00:08:14 nevzpomenu si.
 • 00:08:15 Možná jsme na něco zapomněli.
 • 00:08:22 Na jaké cestě se nacházíme?
 • 00:08:24 Na historické Zlaté stezce,
  o které jsou první historické zmínky
 • 00:08:30 z roku 1010.
 • 00:08:32 Tady je památníček k 1000. výročí.
 • 00:08:35 Vedla z Pasova do Prachatic,
  převáželo se ve středověku po ní
 • 00:08:39 mnoho věcí Đ sůl, obilí, pivo atd.
 • 00:08:43 Stezka pak byla využívána
  i v pozdějších staletích,
 • 00:08:47 a protože vede
  skrz bažinaté oblasti, je pevná,
 • 00:08:51 tak byla využívána
  i jako Stezka svobody,
 • 00:08:54 když padla železná opona.
 • 00:08:57 Část železné opony je
  na stezce zachována.
 • 00:09:01 -Josef Hasil chodil po této cestě?
  -Pravděpodobně asi chodil,
 • 00:09:06 protože bažiny, které zde byly,
  byly nejisté,
 • 00:09:11 zvlášť když se potok rozvodnil,
  tak to bylo neprůchodné.
 • 00:09:15 Cesta byla pevná
  a po ní se dalo jít.
 • 00:09:19 Pravděpodobně po té cestě
  Josef Hasil chodil.
 • 00:09:24 Josef Hasil je při návratu
  od státní hranice zatčen,
 • 00:09:27 navíc má u sebe letáky.
 • 00:09:29 Je zatčen a po několika měsících
  odsouzen k 9 letům vězení.
 • 00:09:33 Maminka i někteří sourozenci se
  na mnoho měsíců ocitají
 • 00:09:37 ve vyšetřovací vazbě.
 • 00:09:40 Bratr byl bitý hodně, byl tvrdý,
  nechtěl nic prozradit.
 • 00:09:51 Byl hodně bitý.
 • 00:09:55 Maminka tam byla půlroku až rok,
  než přišel soud.
 • 00:10:01 Než přišel soud, dali ji pryč,
  aby to asi nedělalo
 • 00:10:07 pro ně špatný dojem,
  že tam tak starou maminku zavřeli,
 • 00:10:14 že byla v kriminále,
  tak ji pustili.
 • 00:10:18 Jinak to byla hrozná doba.
  Hrozná.
 • 00:10:24 Bylo to bezlítostné,
  ti byli tak zlí.
 • 00:10:31 Pak nás odvezli do Plzně na Bory
  a pak za nějakou dobu nás odvedli
 • 00:10:39 do dolů do Dolního Jiřetína,
  uhelné doly u Mostu.
 • 00:10:50 V dolech jsem byl až do května,
  utíkalo se denně,
 • 00:11:01 každý se snažil utéct,
  ale nikdy se to nepodařilo.
 • 00:11:05 Nikdy ta příležitost nepřišla,
  až jsme se domluvili,
 • 00:11:08 že utečeme, až vyfáráme nahoru
  a hned pryč.
 • 00:11:15 Lezli jsme tam před hradbu,
  byla dost vysoká.
 • 00:11:18 Přišli jsem do lesů
  k východním Němcům,
 • 00:11:23 tam jsme se snažili dostat.
 • 00:11:28 9.5.1949 Đ toho dnes se
  Josefu Hasilovi podařilo utéct
 • 00:11:33 z vězení v Dolním Jiřetíně.
 • 00:11:36 Šťastně se dostává do Německa,
  do americké zóny.
 • 00:11:39 Začal pracovat pro Američany.
 • 00:11:42 Úspěšný útěk znamenal nový start
  i poučení Đ nenechat se chytit.
 • 00:11:53 Šli jsme do Čech,
  nedali nám žádné zbraně,
 • 00:11:59 jen jsem si vzal klacek do ruky,
  přešli jsme hranice,
 • 00:12:07 a tak jsme začali pracovat.
 • 00:12:13 Hasila jsem poznal v době,
  kdy patřili do naší organizace.
 • 00:12:19 Několikrát jsme se setkali,
  ale vždy to bylo opatrné,
 • 00:12:24 protože já měl krycí jméno,
  on měl krycí jméno,
 • 00:12:28 znali jsme se pod jinými jmény.
 • 00:12:33 (Hasil)První zkoušku Đ to asi tak
  udělali s každým,
 • 00:12:37 málokomu dali zbraň.
 • 00:12:41 Pak dávali zbraně,
  ale já jsem si opatřil zbraně doma.
 • 00:12:48 Se zbraněmi, které jsem si opatřil,
  automat atd.,
 • 00:12:52 s tím jsem chodil i přes hranice,
  několikrát jsem s tím byl.
 • 00:12:58 Osobně jsem náš podnik nazval
  Klub sebevrahů.
 • 00:13:06 Říkal jsem, že je to otázka štěstí,
  že to nějak přežijeme.
 • 00:13:12 VÝSTŘELY
 • 00:13:15 Noc ze 6. na 7.12.1949.
 • 00:13:18 Josef Hasil převádí
  skupinku uprchlíků do Bavorska.
 • 00:13:22 Přitom se dostane
  do střetu s hlídkou.
 • 00:13:33 Chtěl jsem esenbáky odzbrojit.
  Viděl jsem je dřív než oni mne.
 • 00:13:44 Byla tam silnice, Nové údolí
  a Soumarský most.
 • 00:13:53 Čekali jsme, co bude.
 • 00:13:55 Přišli na stopy, zastavili,
  dívali se, automaty dolů,
 • 00:14:06 koukali do lesa a začali křičet
  "vylezte z lesa ven!".
 • 00:14:13 Nikdo nešel,
  tak se esenbáci rozešli,
 • 00:14:19 jeden tam zůstal,
  jeden šel zpět do Nového údolí.
 • 00:14:25 Ten, co byl u těch stop, vlezl
  do lesa, najednou se začalo střílet
 • 00:14:34 a byl zastřelený.
 • 00:14:38 13.9.1950 převádí skupinu lidí
  do Bavorska cestou
 • 00:14:43 mezi Soumarským mostem
  a Českými Žleby.
 • 00:14:46 VÝSTŘELY
 • 00:14:47 Útěk je ale prozrazen
  a po přestřelce zůstává mrtvý
 • 00:14:50 Bohumil Hasil, Josefův bratr.
 • 00:14:59 Řekl jsem Jardovi, že jdu,
  a bratr Bohouš to taky věděl
 • 00:15:06 a chtěl jít se mnou.
 • 00:15:11 Přemlouvali jsme ho,
  nechtěli jsme, aby chodil.
 • 00:15:17 Říkal: "Musím s tebou jít,
  nemůžu tě tam nechat samotného."
 • 00:15:22 Nakonec jsme povolili,
  ale stalo se to osudným,
 • 00:15:32 nevěděli jsme to,
  byli jsme prozrazeni.
 • 00:15:42 Co se stalo na tomto místě?
 • 00:15:45 Jsme na místě,
  kde bratři Hasilové 13.9.1950
 • 00:15:50 v noci vycházeli z tohoto lesa,
  když přicházeli z Bavorska.
 • 00:15:55 Tehdy šli pro syna
  Bohumila Hasila.
 • 00:15:58 Podle vyprávění Josefa Hasila
  už na ně tady čekali pohraničníci,
 • 00:16:04 začali po nich v noci pálit.
 • 00:16:06 Říkal, že se noc rozzářila,
  bylo to jak za bílého dne.
 • 00:16:10 Tady na kraji lesa Bohumil Hasil
  zemřel, dostal 9 zásahů,
 • 00:16:15 asi za 2 hodiny zemřel.
 • 00:16:19 Josefu Hasilovi se podařilo skrýt
  se zpět v lese
 • 00:16:23 a dostat se zpět do Bavorska.
 • 00:16:25 Říkal, že tam několik hodin
  na bratra čekal,
 • 00:16:28 ale už se ho nikdy nedostal.
 • 00:16:31 Nechtěl jsem jít, kudy šel on.
  On říkal, že jde tady.
 • 00:16:35 Já říkám: "Nejdu tudy,
  jdu tady tím směrem."
 • 00:16:42 Najednou slyším rány
  a křičet "stůj".
 • 00:16:52 Ale prvně stříleli.
 • 00:16:54 Vystřelil jsem asi 6 ran,
  pak se mi automat zaseknul,
 • 00:16:58 nemohl jsem střílet víc.
 • 00:17:02 Měl jsem granát,
  ale nechtěl jsem ho házet,
 • 00:17:05 nechtěl jsem ublížit bratrovi,
  abych ho nehodil třeba na bratra.
 • 00:17:14 Vyndal jsem pistoli
  a pomalu jsem couval zpět
 • 00:17:21 na hranice do Německa.
 • 00:17:35 Komu je věnován tento pomník?
 • 00:17:37 Je věnován Rudolfu Kočímu,
  což byl jeden z pohraničníků,
 • 00:17:42 který byl zastřelen 7.12.1949
  Josefem Hasilem při tom,
 • 00:17:50 když jedna skupina,
  kterou Josef Hasil vedl,
 • 00:17:52 myslím, že tam bylo 5 osob,
  vyváděl je ven.
 • 00:17:56 Byl první sníh,
  pohraničníci byli dva,
 • 00:17:59 přišli na ně v tomto prostoru.
 • 00:18:01 Josef Hasil mi říkal,
  že to byla napjatá chvíle,
 • 00:18:03 kdy ve zlomcích sekundy zvažoval,
 • 00:18:06 jestli má zmáčknout spoušť,
  nebo ne.
 • 00:18:08 Říkal: "Bylo to těžké rozhodování,
  ale bylo to kdo z koho:
 • 00:18:11 buď zastřelím já jeho,
  nebo on zastřelí mne a lidi,
 • 00:18:14 za které jsem odpovědný."
  Takže ho musel zastřelit.
 • 00:18:18 Pak skupinu převedl ven.
 • 00:18:22 (Hasil)Mohlo to být kilometr
  od hranic.
 • 00:18:28 Řekli jsme: "Teď už žádné schovávání,
  jde se naostro,
 • 00:18:33 jestli se bude střílet, nebo ne,
  ale jde se naostro."
 • 00:18:39 Udělali jsme to, vše bylo ok,
  když jsme přešli hranice,
 • 00:18:45 řekli jsme,
  že jsme v západním Německu.
 • 00:18:52 Bylo to ok.
 • 00:18:56 (ředitel)Druhého pohraničníka zranil,
  zůstal ležet,
 • 00:19:01 ten se uzdravil, Kočí zemřel.
 • 00:19:05 Co říkáte tomu, že je tady deska
  s nápisem "Čest jeho památce",
 • 00:19:12 na 2. straně třeba Bohumil Hasil
  žádnou desku nemá?
 • 00:19:16 Fakt, že bývalý pohraničník,
  který hájil
 • 00:19:20 mladý komunistický režim,
  má svou památku s dodatkem
 • 00:19:24 "Čest jeho památce",
  a Bohumil Hasil,
 • 00:19:27 který se snažil pomáhat lidem
  dostat se z velkého nebezpečí ven,
 • 00:19:32 dosud památník nemá,
  mě vede k tomu,
 • 00:19:36 že je nutné památník vybudovat.
 • 00:19:41 Nakonec jsem se dozvěděl,
  měl malé dítě,
 • 00:19:44 ale nikomu nám to neřekl,
  chtěl to dítě vzít s sebou,
 • 00:19:50 šel hlavně proto, aby to dítě vzal,
  a takto to dopadlo.
 • 00:19:59 Dodnes neví,
  kde je bratr pochovaný,
 • 00:20:03 bylo to tajně udělané.
 • 00:20:05 Udělali to tak,
  že je někde zakopali
 • 00:20:10 a třeba cesty vedli přes to
  a úplně to zmizelo.
 • 00:20:17 Dodneška neví,
  kde bratr leží.
 • 00:20:24 Na tomto hřbitově byl pochován
  Bohumil Hasil.
 • 00:20:29 Víme, kde to asi bylo?
 • 00:20:32 Bylo to na tomto hřbitově,
  v jeho rohu stála márnice
 • 00:20:36 a podle svědectví bratra Josefa
  to bylo někde pod márnicí.
 • 00:20:42 Přesně najít to místo nejsme schopni,
  ale někde v tomto prostoru.
 • 00:20:49 (Hasil)Byli jsme na tom hřbitově,
  dali jsme tam věnec.
 • 00:20:52 Chtěli jsme vědět, kde to místo je,
  ale oni řekli, že to nikdo neví,
 • 00:20:58 prý to má být někde vzadu u zdi.
 • 00:21:04 Byl to důsledek
  i tehdejších předpisů, je to tak?
 • 00:21:09 To, že byl pochovaný na ne zcela
  identifikovatelném místě
 • 00:21:14 na hřbitově v Českých Žlebech bylo
  následkem dobových předpisů
 • 00:21:18 a snahy režimu utajit ty,
  kteří byli obětí režimu.
 • 00:21:26 S tím se setkáváme u řady obětí
  z řad politických vězňů,
 • 00:21:30 jejichž pozůstatky byly pochovávány
  pod kódy nebo čísly,
 • 00:21:34 aby paměť těchto lidí zmizela.
 • 00:21:40 (Hasil)Hlavně ti esenbáci...
 • 00:21:43 A nepotrestali nikoho,
  to není možné, byli to krutí lidé!
 • 00:21:50 Bez milosti.
 • 00:21:56 Jinak jsem nezanevřel,
  jsem tam narozený,
 • 00:22:02 na svou vlast nezapomenete,
  ať je to, jak chce.
 • 00:22:05 Když se tam člověk narodí,
  pořád je to místo, kde...
 • 00:22:10 Jen jsme nevěděli,
  že to tak dlouho bude.
 • 00:22:13 Věděli jsme, že hospodářsky to musí
  někdy prasknout,
 • 00:22:17 že není možné, aby to udrželi,
  ale udrželi to 40 let.
 • 00:22:22 Drželi to Rusáci.
 • 00:22:27 Kdyby člověk věděl,
  že to bude tak dlouho...
 • 00:22:32 Usilujete o pamětní desku
  na připomínku Bohumila Hasila.
 • 00:22:38 Kde by ta deska měla být
  a proč?
 • 00:22:41 Předpokládáme,
  že by měla být na hřbitově,
 • 00:22:44 kde Bohumil Hasil je pochovaný,
  taky pamětní deska,
 • 00:22:48 která tohoto vojáka studené války
  bude připomínat,
 • 00:22:51 bojovníka za svobodu.
 • 00:22:52 Podle mne by nejlepší místo
  bylo na vnější stěně kapličky,
 • 00:22:57 která je součástí hřbitovní zdi
  hřbitova v Českých Žlebech,
 • 00:23:02 tam by se vyjímala nejlépe.
 • 00:23:04 Je to oběť, která by v kapličce
  mohla být duchovně přítomna.
 • 00:23:14 (Hasil)Každého lituji Đ ať to byl
  esenbák, každého lituji.
 • 00:23:21 Život je život.
 • 00:23:25 Nemuselo k tomu dojít,
  ale došlo k tomu, nedá se nic dělat,
 • 00:23:31 nemůžeme to vzít zpět.
 • 00:23:36 Bylo to kdo z koho Đ buď zastřelím já
  jeho, nebo on mne a lidi,
 • 00:23:40 za které mám odpovědnost.
 • 00:23:42 Myslím si, že tyto extrémní momenty
  nelze hodnotit optikou
 • 00:23:46 mírových dob, byla studená válka,
  zločinný byl ten režim,
 • 00:23:52 ne ti, kdo proti němu bojovali.
 • 00:23:55 To byli vojáci studené války,
  vojáci svobody.
 • 00:23:59 Hluboce si jich vážím,
  byly to extrémní momenty,
 • 00:24:03 které se v normálních situacích
  asi nedají doporučovat,
 • 00:24:07 ale jsou-li vyčerpány všechny
  mírové nenásilné prostředky
 • 00:24:12 k řešení konfliktů,
  pak i třeba křesťanská morálka
 • 00:24:16 připouští řešení násilné.
 • 00:24:20 Měli jsme štěstí,
  Pánbůh s námi.
 • 00:24:26 Dnes, když si na to vzpomenu,
  tak Pánbůh s námi byl,
 • 00:24:33 andělé a Panna Maria.
 • 00:24:35 Modlil jsem se vždy k Panně Marii,
  když jsem šel.
 • 00:25:11 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2011

Související