iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 10. 2011
22:40 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
10239
zhlédnutí

Po stopách třetího odboje

Neohrožení

Agent chodec Štěpán Gavenda dokázal dostat na Západ důležité zpravodajské informace.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Po stopách třetího odboje - Neohrožení

 • 00:00:37 3. odboj Đ téma, které stále vyvolává
  vášnivé diskuze.
 • 00:00:42 Existoval vůbec?
  Jak byl silný?
 • 00:00:44 Nakolik byl ovlivněn
  krutou atmosférou 50. let
 • 00:00:48 a očekáváním 3. světové války?
 • 00:00:50 Nakolik navazoval
  na odboj 2. světové války?
 • 00:00:54 Dnes už můžeme říct,
  že existoval.
 • 00:00:58 Navíc měl mnoho podob.
 • 00:01:00 Toto je příběh mužů,
  kteří se rozhodli pracovat
 • 00:01:02 jako špióni pro Západ.
 • 00:01:04 Neohroženě budovali tajné schránky,
  získávali a předávali informace.
 • 00:01:09 K těm nejodvážnějším z nich
  patřil Štěpán Gavenda,
 • 00:01:12 agent-chodec, který bude dopaden
  a popraven.
 • 00:01:17 VÝSTŘELY
 • 00:01:21 Štěpán Gavenda Đ to byl chlap.
  Se vším, co k tomu patří.
 • 00:01:30 Vydržel a dokázal prosadit to,
  co chtěl.
 • 00:01:38 Měl vždy dobré,
  aby stál někdo za ním
 • 00:01:43 a trochu ho brzdil.
 • 00:01:45 VÝSTŘEL
 • 00:01:46 Štěpán Gavenda odešel do zahraničí
  už v dubnu 1948,
 • 00:01:54 když mu hrozil postih
  za napomáhání k odchodu
 • 00:01:59 neodsunutým Němcům.
 • 00:02:02 V květnu 1948 přichází zpět
  do republiky.
 • 00:02:07 VÝSTŘELY
 • 00:02:09 Byl to Štěpán Gavenda,
  který převedl v říjnu 1948
 • 00:02:15 Františka Bogataje do zahraničí.
 • 00:02:17 Oni se osobně znali.
 • 00:02:21 Krátce nato v listopadu 1948
  dostal nabídku pracovat pro něj
 • 00:02:28 jako agent-chodec.
 • 00:02:33 Česko-slovenské pomezí.
 • 00:02:35 Tady budovali po komunistickém
  převratu svou zpravodajskou síť
 • 00:02:39 Američané za pomoci
  poúnorových exulantů.
 • 00:02:43 Nacházela se zde řada zbrojovek
  a důležité dopravní koridory.
 • 00:02:51 Celá organizace měla fungovat
  prostřednictvím mrtvých schránek.
 • 00:02:58 Když oslovená osoba souhlasila
  se spoluprací,
 • 00:03:01 tak agent-chodec měl s ní
  vybudovat mrtvou schránku.
 • 00:03:08 Zprávy se tam měly
  v určitých termínech odevzdávat.
 • 00:03:13 Agent-chodec ji při svých cestách
  vybíral.
 • 00:03:16 Nemělo už dojít k osobnímu kontaktu.
 • 00:03:21 Teoreticky to mělo zajít tak daleko,
  že schránku měl vybírat
 • 00:03:26 jiný agent-chodec, tj. identita
  pracovníků by nebyla známa.
 • 00:03:34 Pozoruhodné je,
  že do odboje se zapojila
 • 00:03:37 řada silných osobností:
  bratři Bogatajové,
 • 00:03:40 Jan Zeman, bratři Zemánkové,
  Štěpán Gavenda.
 • 00:03:46 Jednou mě navštívil kurýr
  Gavenda a přinesl mi obálku
 • 00:03:52 se 2 dopisy: jeden byl od Pátka
  a druhý od tehdy mi neznámé osoby,
 • 00:04:02 byl to dopis od majora Bogataje.
 • 00:04:09 Obracel se na mne se spoluprací,
  zdůrazňoval,
 • 00:04:16 že se jedná o důležitou činnost
  pro svobodné Československo.
 • 00:04:29 Když jsem o tom rozmýšlel,
  myslel jsem si,
 • 00:04:35 že se jedná o některou americkou
  zpravodajskou organizaci.
 • 00:04:44 Františka Bogataje bych
  charakterizoval
 • 00:04:46 jako zpravodajce tělem i duší.
 • 00:04:51 Během 2. svět. války,
  krátce po březnu 1939,
 • 00:04:56 fungoval ve vojenské zpravodajské
  organizaci Obrana národa.
 • 00:05:00 Když mu hrozilo zatčení,
  odešel z protektorátu
 • 00:05:03 do zahraničního odboje.
 • 00:05:07 Prošel boji ve Francii
  a Velké Británii,
 • 00:05:11 absolvoval několik
  speciálních kurzů,
 • 00:05:13 např. kurz sabotáže,
  průmyslové špionáže.
 • 00:05:18 Osobně se ho dotklo pronásledování
  příslušníků západního odboje.
 • 00:05:26 V září 1948 byl z armády propuštěn
  v hodnosti majora
 • 00:05:33 a byl sledován OBZ,
  prohlídky atd.
 • 00:05:41 Proto se už v říjnu 1948 rozhodl
  pro svůj 2. odchod do zahraničí
 • 00:05:48 a další zpravodajskou činnost
 • 00:05:51 proti komunistickému režimu
  v Československu.
 • 00:05:55 Úkolem agentů bylo vybudovat v ČSR
  rozsáhlou špionážní síť
 • 00:05:59 a opatřovat zprávy ze všech oblastí
  veřejného i politického života
 • 00:06:03 a snažit se proniknout na exponovaná
  místa ve státním aparátu, SNB
 • 00:06:08 nebo na uranová naleziště
  či do zbrojního průmyslu.
 • 00:06:14 Jedním z klíčových Bogatajových
  spolupracovníků byl
 • 00:06:16 Štěpán Gavenda, odvážný muž,
  který bude komunistickým režimem
 • 00:06:20 2x odsouzen k trestu smrti.
 • 00:06:24 Štěpán přijel do Přerova,
  už jsem nejel dál, vzal jsem ho
 • 00:06:30 a jeli jsme domů přes Tesák.
  Znáte to tam?
 • 00:06:36 Jak jsme se dostali k tomu lomu?
 • 00:06:39 Byl v ráži, vytáhl pistoli
  a z okna tam střílel.
 • 00:06:45 VÝSTŘELY
 • 00:06:51 Mi to vadilo,
  protože tam byla jiná skupina,
 • 00:06:58 Hostýnské hory, která byla
  pod stálým dohledem,
 • 00:07:02 kterou už měli zpracovanou
  estébáci.
 • 00:07:06 Tam asi někde byli.
  To se mi nelíbilo.
 • 00:07:12 Staral jsem se o Štěpána Gavendu
  a Miloše Zemánka, mého bratra.
 • 00:07:21 Když byla třeba doprava
  nebo je někam k někomu dovézt,
 • 00:07:28 např. když Štěpán potřeboval papíry,
  aby si doplnil doklady,
 • 00:07:36 když chtěl do Austrálie.
 • 00:07:39 Protože neměl skoro žádné doklady,
  byly třeba aspoň základní,
 • 00:07:45 tak jsem zašel za panem Krutílkem
  a řekl jsem mu, co potřebuji
 • 00:07:54 a aby až tam přijde Gavenda,
  aby s ním moc nevedl řeči.
 • 00:08:02 Bál jsem se, aby se tam Štěpán
  neprojevil nějak agresivně,
 • 00:08:08 že by si něco vynucoval.
 • 00:08:12 Tím jsem to udržel v mezích,
  které jsem potřeboval.
 • 00:08:18 V této budově v obci Hošťálková
  bývaly kanceláře zdejší pily.
 • 00:08:22 Zde došlo k osudovému setkání
  Štěpána Gavendy
 • 00:08:25 s bratry Zemánkovými.
 • 00:08:28 Pokyny pro konspiraci byly přísné:
  nově získání spolupracovníci
 • 00:08:32 měli vytvořit skupinu 3-5 lidí,
  kteří se navzájem měli znát
 • 00:08:35 pod krycím jménem
  a znali jen vedoucího.
 • 00:08:39 Styk vedoucího s agentem-chodcem
  se děje jen pomocí
 • 00:08:42 mrtvých schránek,
  aby byl zamezen osobní styk.
 • 00:08:48 Šlo o zprávy vojenské, politické,
  průmyslové,
 • 00:08:54 zprávy o vztahu církví a režimu
  v Československu,
 • 00:08:59 školství, kulturu, prostě
  jakákoliv vhodná informace,
 • 00:09:04 která by se podařila
  spolupracovníkovi získat z odvětví,
 • 00:09:08 ve kterém se pohybuje
  a má možnosti získat informace.
 • 00:09:12 Kde jste tehdy pracoval?
 • 00:09:15 Pracoval jsem v Povážských
  strojírnách.
 • 00:09:18 Před námi jsou okna kanceláře,
  kde byla umístěna konstrukce
 • 00:09:29 celozávodní Đ jednak výrobků,
  ale i přípravy výroby.
 • 00:09:37 Vy jste dodal plán,
  kde jste zakreslil
 • 00:09:40 i stanoviště Lidových milicí.
  To bylo kde v továrně?
 • 00:09:46 To byl objekt uvnitř závodu.
 • 00:09:55 -Kolik tady bylo milicionářů?
  -Jak si pamatuji, tak asi 200.
 • 00:10:09 Tehdy se začala zbrojní výroba
  v závodu.
 • 00:10:14 Jednalo se o zapalovače pro granáty
  a další součástky,
 • 00:10:21 které byly dodávány podnikům
  zabývajícím se zbrojní výrobou.
 • 00:10:31 Co se týče jednotlivých počtů
  vyrobených kusů,
 • 00:10:40 tak jsem to měl k dispozici
  z hlediska mého postavení,
 • 00:10:47 a jednak z rozhovorů s kolegy
  v závodu.
 • 00:10:55 Ti nevěděli, proč se ptám,
  asi se domnívali,
 • 00:11:02 že je to osobní zvědavost.
 • 00:11:09 (historik)Spolupracovníci dostali
  šifrovací klíč
 • 00:11:13 a na základě toho šifrovali
  své informace.
 • 00:11:19 V mrtvé schránce se většinou
  používala láhev od zavařeniny,
 • 00:11:24 která byla zakopána těsně
  pod povrchem a viditelně označená,
 • 00:11:28 aby ji agent-chodec našel.
 • 00:11:34 Zprávy byly poskládány v ní.
 • 00:11:38 Tam byla ocelová konstrukce,
  která označovala
 • 00:11:46 triangulační bod.
 • 00:11:49 -Stromy tu tehdy byly?
  -Nebyly.
 • 00:11:52 Stromy byly vysazené až potom.
  Od té doby je víc než 60 let.
 • 00:12:03 Jak to vypadalo,
  když jste s manželkou tam dávali
 • 00:12:07 ty věci do schránky?
 • 00:12:10 Šli jsme spolu
  jako na procházku.
 • 00:12:18 Dávali jsme si pozor,
  aby nás někdo neviděl Đ já i ona.
 • 00:12:32 Když přišel kurýr Gavenda
  ke mně do bytu, byl jsem v práci.
 • 00:12:39 Manželka tehdy přišla za mnou
  do fabriky a řekla mi,
 • 00:12:44 že mám návštěvu,
  abych šel domů.
 • 00:12:49 Když jsem přišel,
  čekal mě tam Gavenda.
 • 00:12:53 Rozhovor, který jsem s ním měl,
  byl za přítomnosti manželky,
 • 00:13:00 a tak se ona dozvěděla,
  co po mně Nikolaj Pátek
 • 00:13:07 a major Bogataj chtějí.
 • 00:13:13 Manželka proti tomu nic nenamítala,
  oba jsme byli naladění
 • 00:13:20 na stejné vlně.
 • 00:13:24 Po celou dobu činnosti mi manželka
  byla nápomocná při šifrování zpráv,
 • 00:13:33 při obsluze tajné schránky.
 • 00:13:44 -Kde jste tehdy bydlel?
  -V tomto domě.
 • 00:13:52 Můj byt je v 1. poschodí,
  ten rohový byt.
 • 00:13:58 To je ten byt,
  kam za vámi chodil pan Gavenda?
 • 00:14:02 Ano, do kterého chodil
  pan Gavenda.
 • 00:14:06 On se nebál?
  Je tu továrna, plno...
 • 00:14:11 Nebál se, byl to člověk,
  který měl hodně odvahy.
 • 00:14:21 Na tomto místě byla umístěna
  tajná schránka.
 • 00:14:28 -Jak byla hluboko?
  -20-30 cm.
 • 00:14:35 Bylo to zakryté hlínou.
 • 00:14:39 Myslel jsem si,
  že je tady dobře situovaná.
 • 00:14:49 Frekvence byla velmi malá,
  považoval jsem to za bezpečné místo.
 • 00:15:03 Neměl jsem strach,
  žil jsem v domnění,
 • 00:15:10 že je to pořád jak
  za první republiky.
 • 00:15:13 Věděl jsem, že kdyby mě chytli,
  tak dávali ve starém zákoně,
 • 00:15:19 v tom byly veliké měsíce.
 • 00:15:23 Pak přišel nový zákon
  o ochraně republiky,
 • 00:15:28 tak to byla hrůza.
 • 00:15:35 (historik)Skupin bylo několik,
  na sobě nezávislých.
 • 00:15:42 V Praze, na Moravě
  a na Slovensku.
 • 00:15:47 Problém byl v tom, že komunistické
  vojenské zpravodajství vyslalo
 • 00:15:55 na Západ svého agenta
  Oldřicha Miholu,
 • 00:15:59 který 1. srpna 1949
  na pražském Wilsonově nádraží
 • 00:16:08 označil Štěpána Gavendu,
  kterého ihned zatkli
 • 00:16:14 vojenští zpravodajci.
 • 00:16:19 Kousek od stanice byl zatčen
  i Miloš Zemánek.
 • 00:16:24 Byli podrobeni tvrdým výslechům
  na základě informace
 • 00:16:32 jednoho spolupracovníka,
  která se datuje několik měsíců poté.
 • 00:16:40 Údajně byl při Gavendově výslechu
  použit skopolamin, tzv. droga pravdy.
 • 00:16:46 Následně došlo k rozsáhlému zatýkání
  těchto spolupracovníků.
 • 00:17:00 To bylo asi v 8 hodin večer.
 • 00:17:04 Šel jsem dolů po schodech,
  pod schody na mne čekali.
 • 00:17:13 Zjistili moji totožnost,
  neprohlíželi mě a dovezli mě
 • 00:17:20 na StB do Hradiště.
 • 00:17:28 Z Otrokovic mě dovezli do Hradiště.
 • 00:17:30 Tam mě posadili, nevyslýchali mě,
  nechali mě tam.
 • 00:17:36 Seděl jsem tam do 3 hodin do rána.
 • 00:17:40 Ve 3 hodiny přišli a řekli,
  že můžu jít domů.
 • 00:17:50 Doma jsem čekal 14 dní,
  za 14 dní si pro mne přišli.
 • 00:17:59 Pane Zemane, nemá to význam,
  chytili jsme Gavendu a vypovídal.
 • 00:18:07 Tak jsem se dozvěděl,
  že spadla klec,
 • 00:18:11 jak jsme my muklové říkali.
 • 00:18:15 Měl jsem s tím počítat,
  že k tomu dojde.
 • 00:18:19 I můj obhájce, protože kroky,
  které podnikali komunisté v závodě,
 • 00:18:26 nasvědčovaly tomu,
  že budu popravený,
 • 00:18:32 protože ještě než proběhl soud,
  tak už rozšiřovali po městě zprávu,
 • 00:18:40 že se domů nevrátím,
  že budu popravený.
 • 00:18:50 Následovala vlna soudních procesů:
  v Praze, na Moravě, na Slovensku,
 • 00:19:00 kde padaly vysoké tresty.
 • 00:19:05 Doživotí v případě
  slovenských spolupracovníků,
 • 00:19:10 u Jana Zemana, Viliama Šimka
  to byly tresty smrti,
 • 00:19:14 které byly po více než roce
  změněny na doživotí.
 • 00:19:22 Měl jsem výbornou manželku,
  partnerku a kamarádku.
 • 00:19:30 Po všech stránkách.
 • 00:19:34 Souhlasila s každým krokem,
  který jsem udělal.
 • 00:19:41 Snad bylo velkou chybou,
  že jsem nedokázal uchovat
 • 00:19:50 ji v bezpečí.
 • 00:19:54 Nakonec musela se mnou prožít
  8 roků vězení.
 • 00:20:06 Vše se to pohybovalo po doživotí,
  25 let, 17.
 • 00:20:10 Šlo o vysoké tresty.
 • 00:20:13 Gavenda byl odsouzen k trestu smrti,
  Zemánek na doživotí,
 • 00:20:19 Gavendovi byl trest milostí
  prezidenta změněn na doživotí.
 • 00:20:23 Agent Gavenda se dostal do věznice
  ve slovenském Leopoldově,
 • 00:20:27 která platila za jedno
  z nejtěžších a nejlépe střežených
 • 00:20:30 vězení v bývalém Československu.
 • 00:20:33 Stará turecká pevnost byla místem,
  odkud bylo téměř nemožné uniknout.
 • 00:20:38 Přesto se to jedné skupině povedlo.
 • 00:20:40 Mezi těmito mukly byl
  i Štěpán Gavenda.
 • 00:20:44 Co se stalo na dvoře tu noc,
  kdy utekl Gavenda z vězení?
 • 00:20:52 Když Gavenda utekl z vězení,
  tak má maminka,
 • 00:20:59 už bylo pozdě večer,
  se koupala v kuchyni.
 • 00:21:06 Měli tam vanu.
 • 00:21:09 Zdálo se jí,
  že tu pořád někdo chodí,
 • 00:21:12 ale neměla odvahu se jít podívat,
  co se tam děje.
 • 00:21:19 Věděla, že v dědině u těch baráků,
  kde někoho měli, tak ho chytali.
 • 00:21:30 Policajt to tam hlídal,
  tak se bála vyjít ven.
 • 00:21:38 Nám to pak říkala,
  že tu někdo chodil.
 • 00:21:43 Až u toho okna do kuchyně.
 • 00:21:49 Říkal jste, že jste si mysleli,
  že to mohl být on.
 • 00:21:53 Když jsme to pak zvažovali,
  tak jsme počítali,
 • 00:21:58 že na tu dobu, kdy utekl,
  že tu byl on.
 • 00:22:11 Gavenda se dostal na Západ, kde se
  setkal s Františkem Bogatajem,
 • 00:22:17 který ho už nepřijal
  do svých služeb,
 • 00:22:24 protože tu bylo riziko,
  že byl naverbovaný
 • 00:22:29 pro komunistickou tajnou službu.
 • 00:22:31 Údajně mu vytkl, že při útěku
  nevzal s sebou
 • 00:22:36 Bogatajova bratra Josefa.
 • 00:22:40 Gavenda se dále pokoušel
  o zpravodajskou práci,
 • 00:22:46 nabídl se Polákům,
  kteří pracovali pro CIC,
 • 00:22:51 ti ho taky odmítli.
 • 00:22:53 Pak se zkontaktoval s agentem CIC
  Janem Cizikem,
 • 00:22:58 který ho vyslal do Československa.
 • 00:23:04 Tady Gavenda získal sumář
  vojenských informací
 • 00:23:09 a při návratu byl zatčen
  na hranicích mezi NDR a NSR.
 • 00:23:23 Byl vydán zpět do Československa,
 • 00:23:25 kde byl odsouzen k trestu smrti
  a popravený.
 • 00:23:36 Litoval jsem toho strašně,
  že už nežije,
 • 00:23:42 že si zasloužil, aby žil.
 • 00:23:51 Já jsem mu vysondoval
  u ing. Jelínka,
 • 00:23:56 jestli by mi udělal plány
  na pálenici,
 • 00:24:02 protože Štěpán uvažoval,
  že by si tam zařídil pálenici.
 • 00:24:08 Viděl to jako nejlepší způsob
  jak vydělat peníze.
 • 00:24:14 V Austrálii.
 • 00:24:23 Vzpomínali jsme na něho.
 • 00:24:29 A tak...
 • 00:24:34 Když tak vidím,
  jak máme ten pomníček,
 • 00:24:38 ten čtyřhran, tak když tam jdu,
  tak si vždy vzpomenu na Štěpána.
 • 00:24:48 Nikdo neví, kdo to byl,
  jsou tam všichni ti popravení.
 • 00:25:31 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2011

Související