iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 10. 2011
22:05 na ČT24

1 2 3 4 5

18 hlasů
20528
zhlédnutí

Císařská koruna

Císařská koruna

53 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Císařská koruna

 • 00:00:03 Císařská koruna - symbol moci
  při správě věcí světských,
 • 00:00:07 spojené s moudrostí a ušlechtilostí
  nejvyšší duchovní autority.
 • 00:00:13 Insignie panovníka
  sdružujícího země střední Evropy
 • 00:00:16 v říši rozkládající se
  od Baltu po Středozemí
 • 00:00:19 a od Francie po Polsko a Uhry.
 • 00:00:24 Symbol Evropy sjednocené
  na principech křesťanství,
 • 00:00:27 jednotě duchovních
  i materiálních hodnot
 • 00:00:30 a obecné prosperity.
 • 00:01:01 Koruna císařů Svaté říše římské
  zdobila hlavy evropských panovníků
 • 00:01:05 téměř tisíc let.
 • 00:01:09 Jako obnovitel Západořímské říše
  a následovník Césarův
 • 00:01:12 si ji dal údajně zhotovit
  sám Karel Veliký,
 • 00:01:15 aby tak navázal na tradici
  vavřínových a zlatých věnců
 • 00:01:19 zdobících hlavy vládců
  věčného města.
 • 00:01:24 V průběhu staletí se
  pod její vládou sdružovalo
 • 00:01:27 15 státních útvarů,
  nosilo ji celkem 66 správců říše,
 • 00:01:31 z nichž 29 císařů, příslušníků
  9 evropských dynastií,
 • 00:01:36 ji přijalo přímo z rukou papeže
  nebo jeho zástupce.
 • 00:01:43 K její tradici se hlásí mnohé státy
  střední a západní Evropy.
 • 00:01:48 Nicméně koruna spolu s dalšími
  odznaky císařského majestátu,
 • 00:01:51 říšským jablkem
  a kopím svatého Longina,
 • 00:01:55 zůstávají už natrvalo v místě
  pobytu svého posledního majitele -
 • 00:01:59 císaře Františka II. ve Vídni.
 • 00:02:10 Jen tři další evropská města ještě
  mají čest vystavit její repliku.
 • 00:02:17 Cáchy, Frankfurt
  a hrad Trifels v Porýní-Falci.
 • 00:02:22 A nyní také hrad Karlštejn,
  jehož zrod i historie jsou
 • 00:02:26 s korunou Svaté říše římské svázány
  víc než kterékoli jiné místo.
 • 00:02:34 Byl totiž postaven
  jako reprezentativní sídlo
 • 00:02:38 hlavy nejvýznamnější evropské říše
  a zároveň nedobytná pevnost
 • 00:02:42 chránící právě císařskou korunu
  a další korunovační klenoty,
 • 00:02:45 které byly součástí pokladu
  římských panovníků.
 • 00:02:55 Karlštejn byl založen
  Karlem IV. v roce 1348.
 • 00:02:58 Podle dochovaných dokumentů
  se tak stalo přesně 10. června 1348
 • 00:03:03 za účasti prvního pražského
  arcibiskupa,
 • 00:03:07 Karlova blízkého přítele a rádce
  Arnošta z Pardubic.
 • 00:03:10 Už ten samotný akt naznačuje,
  že Karel přikládal Karlštejnu
 • 00:03:14 do budoucna významnou úlohu.
 • 00:03:16 A skutečně se tak stalo,
  protože Karlštejn nebyl postaven
 • 00:03:20 jenom jako reprezentativní sídlo
  panovníka,
 • 00:03:22 ale zároveň byl
  i nedobytnou pevností,
 • 00:03:25 která měla chránit císařské
  korunovační klenoty v budoucnu
 • 00:03:29 a vzácnou sbírku svatých ostatků.
 • 00:03:32 Tento hrad se však nestal ochráncem
  největšího pokladu středověku
 • 00:03:36 natrvalo, ale jen na zhruba
  šest desítek let.
 • 00:03:45 V nejistých dobách
  na začátku husitské revoluce
 • 00:03:48 jej dal syn Karla IV.,
  zakladatele Karlštejnu,
 • 00:03:51 císař římský, král český a uherský,
  Zikmund Lucemburský,
 • 00:03:55 odvézt do bezpečí, do Uher
  a poté do Norimberku.
 • 00:04:06 Přestože Karlštejn
  ve své době dobyt nebyl,
 • 00:04:08 císařská koruna se sem vrátila
  až po dlouhých 6 stoletích
 • 00:04:12 v podobě kopie
  historického skvostu,
 • 00:04:15 pro nějž byl hrad kdysi vyzdoben.
 • 00:04:20 Kopie císařské koruny je dílem
  mistra Jiřího Urbana
 • 00:04:23 a jeho spolupracovníků,
  vynikajících šperkařů a výtvarníků
 • 00:04:27 z Čech a Slovenska,
  kteří se ujali nesnadného úkolu
 • 00:04:30 vytvořit obdobu klenotu,
  který ve své době symbolicky
 • 00:04:34 povýšil Karlštejn
  spolu s českou metropolí
 • 00:04:37 mezi centra evropské politiky
  a kultury.
 • 00:04:42 Karlštejnská kopie císařské koruny
  je však definitivně poslední,
 • 00:04:46 kterou rakouští historici
  ještě umožnili vyrobit.
 • 00:04:51 A toto povolení udělili doslova
  v předvečer okamžiku,
 • 00:04:54 kdy se Česká republika stala opět
  symbolickým centrem Evropy
 • 00:04:58 v roli předsednické země Unie.
 • 00:05:02 Profesor Komňacký mi řekl,
  že to je odměna.
 • 00:05:12 Když papež Jan Pavel II.
  poprvé navštívil Československo,
 • 00:05:16 převzal od prezidenta Václava Havla
  křišťálový kříž
 • 00:05:19 s broušenou siluetou Krista.
 • 00:05:22 Také toto umělecké dílo
  vytvořil mistr Jiří Urban.
 • 00:05:26 Kříž pro tuto jedinečnou
  příležitost vyzdobil ryze českými
 • 00:05:29 národními kameny: křišťálem,
  vltavínem a českými granáty.
 • 00:05:35 Temně rudé české granáty použil
  také při tvorbě exkluzivní
 • 00:05:39 soupravy šperků klasického stylu,
  tentokrát pro britskou královnu
 • 00:05:43 Alžbětu II., která ji převzala
  od prezidenta Havla
 • 00:05:46 při své první návštěvě Prahy.
 • 00:06:07 To bylo v podstatě jednoduché.
 • 00:06:09 Ať to byl papež Jan Pavel II.
  nebo Alžběta II.,
 • 00:06:14 tak přesto všechno to byly věci
  spontánní a šly ze mě.
 • 00:06:22 Ale tady ta zakázka
  je jiná v tom,
 • 00:06:25 že se musím přizpůsobit něčemu,
  co udělal někdo před tisíci lety,
 • 00:06:31 a já to mám nějak zopakovat
  v daných podmínkách.
 • 00:06:37 A to je ten velký rozdíl.
 • 00:06:42 Korunu císařů Svaté říše římské
  dal pravděpodobně zhotovit
 • 00:06:46 Ota I. Veliký
  v polovině 10. století.
 • 00:06:50 Do její podoby pak zasáhly
  i jeho následovníci,
 • 00:06:53 jako o pět desítek let později
  Konrád II. ze sálské dynastie.
 • 00:07:00 Koruna je tvořena osmi deskami
  bohatě zdobenými filigránem,
 • 00:07:04 nesoucími historické smalty,
  víc než tisícovku perel
 • 00:07:07 a množství drahých kamenů
  nevyčíslitelné hodnoty.
 • 00:07:13 Čelní a týlovou desku spojuje
  oblouk s perlami tvořícími
 • 00:07:16 nápis "Konrád - z Boží milosti
  císař Římanů".
 • 00:07:22 Dominantou celé koruny je zlatý
  kříž zdobený safíry, smaragdy,
 • 00:07:26 ametystem a dalšími drahokamy.
 • 00:07:35 Každá z jejích součástí představuje
  samostatné umělecké dílo,
 • 00:07:40 vytvořené mnohdy
  dnes už neznámými technikami,
 • 00:07:43 které museli členové týmu
  Jiřího Urbana znovu objevit
 • 00:07:46 a uvést do života.
 • 00:07:49 Často za cenu složitého hledání
  a desítek marných pokusů.
 • 00:07:56 Vytvoření kopie císařské koruny
  se tak pro ně stalo
 • 00:08:00 skutečným dobrodružstvím,
  které beze zbytku vyplnilo
 • 00:08:03 celkem 14 měsíců
  jejich uměleckého života.
 • 00:08:11 Tohle bude opravdový očistec.
  Ono to vypadá jednoduše, ale...
 • 00:08:15 Dílo vytvořené v turnovské dílně
  Jiřího Urbana je vyrobeno
 • 00:08:19 z pozlaceného stříbra
  a jednotlivé ozdoby, kromě smaltů,
 • 00:08:23 jsou pracemi brusičů, šperkařů
  a uměleckých sklářů
 • 00:08:26 z kolébky českého šperkařství -
  severních Čech.
 • 00:08:32 Smalty provedli manželé Cepkovi
  na Slovensku.
 • 00:08:39 Na oblouku pracuje Honza Jaroš,
  věnuje se designu a zlatničině,
 • 00:08:44 šperkům, takže ten mi pomáhá
  s tím obloukem.
 • 00:08:51 Ani tak zkušený designér,
  jakým je mistr Urban,
 • 00:08:55 však nedokázal
  předem odhadnout úskalí,
 • 00:08:58 která jemu a jeho kolegům
  připravili středověcí umělci.
 • 00:09:02 Jednalo se
  o dávno zapomenuté techniky,
 • 00:09:05 jež se tenkrát učili
  jen od svých mistrů
 • 00:09:07 a předávali si je dál
  z otců na syny.
 • 00:09:14 Hned první problém se objevil
  při zdobení filigránu,
 • 00:09:18 který je tvořen z drátu lisovaného
  do podoby jemných zlatých kuliček.
 • 00:09:22 Připomíná takzvaný filigrán římský,
  jehož struktura je tak jemná,
 • 00:09:26 že ji ani nelze zachytit
  běžnou kamerou
 • 00:09:29 a vynikne teprve
  při velkém zvětšení.
 • 00:09:34 Z tohoto drátu středověcí zlatníci
  vytvarovali celý závoj spirál,
 • 00:09:38 věnečků a dalších ozdob,
  pokrývajících všech osm desek
 • 00:09:42 císařské koruny.
 • 00:09:46 Z nich dál vyrůstají
  zlaté sloupky a věžičky,
 • 00:09:49 tvořené stovkami kuliček
  milimetrových rozměrů,
 • 00:09:52 které bylo třeba připravit dřív,
  než se začne rodit
 • 00:09:55 jemná architektura
  složité filigránské výzdoby.
 • 00:10:03 Ani na výrobu ozdobného drátu
  už stovky let neexistují
 • 00:10:07 potřebné nástroje.
 • 00:10:08 Takže si Jiří Urban
  musel vyrobit vlastní lis,
 • 00:10:11 navíc schopný zpracovat tvrdší
  a houževnatější stříbro.
 • 00:10:15 A to byl teprve začátek.
 • 00:10:19 Nutno podotknout, že Jiří Urban
  nikdy nezískal právo dotknout se
 • 00:10:23 skutečného originálu.
 • 00:10:27 Vídeňské uměleckohistorické muzeum
  mu prodalo přesnou dokumentaci,
 • 00:10:31 speciální makrofotografie pořízené
  při posledním restaurování
 • 00:10:35 císařské koruny,
  a potřebné informace,
 • 00:10:38 které podléhají
  nejpřísnějšímu režimu ochrany.
 • 00:10:41 Umožnilo mu také
  neomezený přístup do expozice,
 • 00:10:44 kde si mohl nafotografovat
  vlastní záběry.
 • 00:10:49 Teprve jejich studiem však získal
  přesnější představu
 • 00:10:52 o složitosti úkolu,
  který na sebe vzal.
 • 00:11:02 Na první pohled si člověk řekne,
  kulička,
 • 00:11:05 jenže pod kuličkou je věneček,
  taky z drátku, ten mám tady,
 • 00:11:09 to je úplně nula nula nic.
 • 00:11:13 Takže kulička je milimetr,
  asi 1,5 až 1,6.
 • 00:11:18 Když máme pod tím tenounký věneček,
  tak 0,15 až 0,20 milimetru.
 • 00:11:25 To by v ryzím stříbře ani nešlo,
 • 00:11:28 v tom zlatě si mohli
  dovolit trochu víc.
 • 00:11:33 A ještě si myslím,
  že to dělali bez pájky,
 • 00:11:36 že oni to v tom ryzím zlatě
  jenom v podstatě spekli k sobě,
 • 00:11:40 že to měli jako stavebnici.
 • 00:11:45 Ono to ryzí se k sobě speče,
  protože pod těmi kuličkami
 • 00:11:49 někde není ani vidět,
  že to je proteklé.
 • 00:11:51 Sem tam, někde jo, někde ne.
 • 00:11:54 Tam jsou i škvírky, to v tom
  stříbře prostě nelze takhle udělat.
 • 00:12:00 Bohatá zlatnická výzdoba
  je tvořena tisíci kuliček a věnečků
 • 00:12:03 milimetrových rozměrů.
 • 00:12:05 Jemný filigrán však není na všech
  deskách úplně stejný,
 • 00:12:09 při bližším zkoumání se objevují
  i drobné prohřešky,
 • 00:12:12 kterých se středověcí zlatníci
  při své práci dopustili.
 • 00:12:20 Každá deska je zezadu
  úplně jinak dozdobená.
 • 00:12:25 Vzhledem k tomu,
  že některé ani nedozdobili,
 • 00:12:28 jsou to třeba dvě desky protilehlé,
  každá jinak zdobená.
 • 00:12:34 Jedny jsou začaté
  jenom orámováním těch kamenů
 • 00:12:37 a jen tak sem tam,
  u druhé to je vynechané.
 • 00:12:42 Buď byla korunovace dřív
  a pak už na to nedošlo,
 • 00:12:46 ležela koruna v bedně,
  pámbů ví.
 • 00:12:49 Subtilní architektura sloupků
  a věžiček zvedá drahokamy
 • 00:12:53 nad základnu
  a přivádí pod ně světlo
 • 00:12:55 projasňující jejich barvu a lesk.
 • 00:12:59 Každou součást této složité stavby
  zakončuje závoj zlatých lístků
 • 00:13:03 ve tvaru pestíku trojlisté lilie,
  posvátného květu středověku,
 • 00:13:07 symbolizující trojjediné spojení
  Otce, Syna a Ducha svatého.
 • 00:13:15 Lilie v této podobě
  prostupuje doslova celým
 • 00:13:19 výtvarným uměním středověku.
 • 00:13:21 Jako symbol krásy a panenské
  čistoty ji dodnes můžeme objevit
 • 00:13:25 v podobě stavebních prvků,
 • 00:13:27 například v gotické katedrále
  sv. Barbory v Kutné Hoře
 • 00:13:30 a na dalších historických
  objektech.
 • 00:13:37 Tvar lilie v oknech i kamenických
  ozdobách na římsách a opěrných
 • 00:13:41 sloupech využívali
  stavitelé chrámů záměrně,
 • 00:13:45 aby tak zdůraznili duchovní rozměr
  každé církevní stavby.
 • 00:13:54 Svět středověku byl doslova
  protknut mystikou
 • 00:13:57 a spojení věcí duchovních
  a světských
 • 00:14:00 tvořilo hlavní součást uvažování
  každého člověka.
 • 00:14:05 Pro člověka 14. století všechno
  začínalo a končilo Bohem
 • 00:14:09 a pro ně ty duchovní významy
  byly skutečně velmi hluboké
 • 00:14:13 a dá se říct i hmatatelné,
  zvlášť v případě
 • 00:14:16 třeba svatých ostatků,
  které byly považovány
 • 00:14:19 za zpřítomnění toho svatého
  právě na tom místě.
 • 00:14:22 A císařské korunovační klenoty
  konkrétně byly také považovány
 • 00:14:27 za svátostiny, byly to skutečně
  duchovní symboly,
 • 00:14:30 které symbolizovaly panovníkovu moc
  posvěcenou Bohem.
 • 00:14:36 Říšské korunovační klenoty
  byly uloženy zde,
 • 00:14:40 v kapli sv. Kříže
  karlštejnského hradu.
 • 00:14:43 Právě zde byly uloženy důležité
  státní listiny a dokumenty,
 • 00:14:48 svaté relikvie a císařské
  korunovační klenoty.
 • 00:14:55 Ty byly uloženy v severní stěně,
  která je mimochodem na hradě
 • 00:14:58 nejširší a je tlustá 7 metrů.
 • 00:15:00 A tomu všemu odpovídala
  také její výzdoba.
 • 00:15:03 Stěny jsou vykládány polodrahokamy
  do tvaru křížů
 • 00:15:07 a plochy mezi nimi jsou zlaceny
  pravým plátkovým zlatem.
 • 00:15:13 Jsou zde asi 4 000 těchto plátů
  silných asi 1 centimetr.
 • 00:15:19 Symbolicky ta inkrustace
  představuje
 • 00:15:22 jakousi hradbu Jeruzaléma
  ochraňující ty uložené poklady.
 • 00:15:42 Ve spodní části inkrustace vidíme
  kovovou konstrukci,
 • 00:15:45 říkalo se vždy, že by to mohly
  být nástavce na svíčky,
 • 00:15:49 aby se kaple dále mohla
  dosvětlovat.
 • 00:15:54 Ovšem po restaurování
  žádný z restaurátorů nenašel
 • 00:15:57 zbytky sazí po hoření svící apod.
 • 00:16:03 Ale protože ta konstrukce
  jde také vertikálně,
 • 00:16:06 kam jistě nebylo možné
  svíčky instalovat,
 • 00:16:08 tak je to jeden
  z dalších symbolů v kapli,
 • 00:16:11 který představuje
  Kristovu trnovou korunu.
 • 00:16:18 Zcela unikátní je také kolekce
  129 obrazů
 • 00:16:21 z dílny mistra Theodorika,
  zobrazující svaté panovníky,
 • 00:16:25 církevní hodnostáře, rytíře,
  ale i panny a vdovy,
 • 00:16:29 kteří měli jako nebeské vojsko
  Kristovo střežit
 • 00:16:32 korunovační klenoty a další
  předměty tvořící poklad panovníků
 • 00:16:36 Svaté říše římské a relikvie
  shromážděné Karlem IV.,
 • 00:16:40 ve své době jeden z největších
  duchovních pokladů Evropy.
 • 00:16:52 Když se Karel IV. stal
  po korunovaci v Římě roku 1355
 • 00:16:56 císařem Svaté říše římské,
  směřoval svou snahu
 • 00:17:00 ještě intenzivněji na to,
  aby učinil z Prahy, svého sídla,
 • 00:17:04 hlavní město Evropy.
 • 00:17:10 Po rozšíření se Praha stala
  po Římu a Cařihradu
 • 00:17:14 třetím největším městem kontinentu.
 • 00:17:16 Vltavu překlenul nový kamenný most,
  univerzita přivedla do metropole
 • 00:17:21 výkvět tehdejšího
  intelektuálního světa.
 • 00:17:25 I tato skutečně velkolepá státnická
  rozhodnutí však doprovázela
 • 00:17:29 duchovní podpora zakotvená
  v hluboké křesťanské víře,
 • 00:17:33 spojené s mystikou středověku.
 • 00:17:37 Například se založením mostu
  se proto mělo čekat na úsvit
 • 00:17:41 9. července roku 1357,
  kdy se v 5 hodin a 31 minut
 • 00:17:44 dovršil okamžik ojedinělé
  astrologické konstelace
 • 00:17:48 naplňující vzestupnou i sestupnou
  numerologickou řadu lichých číslic
 • 00:17:54 předpovídajících úspěch
  celého projektu.
 • 00:18:06 Místo pro krále a jeho družinu!
 • 00:18:13 Metropole v Karlově době
  zažívala léta prosperity,
 • 00:18:17 doprovázená rozmachem obchodu,
  řemesel i umění.
 • 00:18:20 Do Prahy se sjížděli učenci,
  šlechta
 • 00:18:23 a vyslanci evropských dvorů,
  ale i měšťané a další poutníci,
 • 00:18:27 pro něž císař každoročně vystavoval
  korunovační klenoty
 • 00:18:31 o takzvaném svátku svátostin
  vždy v první neděli
 • 00:18:35 po Velikonocích.
 • 00:18:45 Celkový ekonomický vzestup
  Českého státu zajištěný
 • 00:18:49 Karlovou obratnou zahraniční
  politikou nabízel řadu příležitostí
 • 00:18:53 i pro obveselení Pražanů
  a poutníků,
 • 00:18:56 kteří se sem
  přijížděli poklonit
 • 00:18:58 jednomu z nejvzácnějších
  pokladů Evropy.
 • 00:19:03 Život zpestřovala
  i řada lidových slavností a zábav.
 • 00:19:12 V roce 1347 vladař navázal
  i na tradice svých předchůdců
 • 00:19:16 a uspořádal rytířský turnaj.
 • 00:19:29 Samotné vystavování korunovačních
  klenotů se odehrávalo
 • 00:19:32 za účasti panovnické rodiny,
  šlechty a církevních hodnostářů,
 • 00:19:37 a bylo naplněno ceremoniály
  a církevními úkony.
 • 00:19:43 Mystika celého souboru císařských
  svátostin, ostatkových křížů
 • 00:19:47 i magické síly Longinova kopí,
  Kopí osudu,
 • 00:19:50 jímž byl podle křesťanské tradice
  proboden bok Ježíše Krista
 • 00:19:54 na kříži, prostupuje i celou řadou
  dalších rituálů,
 • 00:19:58 které Karel IV.
  s velkou úctou dodržoval.
 • 00:20:05 Kaple svatého Kříže je touto mříží
  rozdělena na dvě části.
 • 00:20:11 Ta mříž je původní, gotická,
  ještě se zbytky svého zlacení.
 • 00:20:18 Do té přední části prý tehdy mohl
  vstoupit pouze císař a arcibiskup,
 • 00:20:23 nikdo jiný.
 • 00:20:24 A do této druhé části
  pouze vyšší duchovenstvo.
 • 00:20:28 Karel IV. měl před touto svatyní
  takovou úctu, že zde chodil bos,
 • 00:20:33 a jak napsal ve svém životopise,
  když vystupoval po schodišti nahoru
 • 00:20:38 do kaple, tak si připadal,
  jak když vystupuje do nebe.
 • 00:20:45 A ona ta kaple v tom středověku
  vlastně představovala
 • 00:20:49 již něco nadpozemského.
 • 00:20:56 Složitá duchovní symbolika
  korunovačních klenotů
 • 00:20:59 se odráží i v přísně stanoveném
  systému ozdob císařské koruny,
 • 00:21:03 z nichž nejvýraznější jsou
  drahokamy nevyčíslitelné hodnoty.
 • 00:21:07 Vyrobit jejich repliky
  je však poměrně složitý
 • 00:21:10 technologický problém.
 • 00:21:14 Přírodní kameny se liší jak barvou,
  tak množstvím příměsí,
 • 00:21:18 které vytváří v jejich nitru
  specifické kresby a odlesky.
 • 00:21:25 Přestože část menších kamenů
  se Jiřímu Urbanovi podařilo
 • 00:21:28 nahradit přírodními materiály,
 • 00:21:30 největší solitéry bylo nutno
  vytvořit ze skleněného kompozitu.
 • 00:21:34 Nelehkého úkolu se ujali šperkaři
  z Jablonce nad Nisou,
 • 00:21:38 kteří navazují na nejlepší tradice
  českých sklářů,
 • 00:21:41 proslulých po celém světě.
 • 00:21:46 Já jsem dostal referenci
  na pana Petra Svobodu,
 • 00:21:49 který se věnuje výrobě
  skleněných kamenů
 • 00:21:52 a údajně má dosahovat nejvyšších
  a nejlepších výsledků
 • 00:21:56 v tom napodobení,
  takže jsem se obrátil na něj.
 • 00:21:59 Vyšli mi vstříc,
  tak zatím spolupracujeme s ním
 • 00:22:03 a já jsem zatím
  velmi spokojený s tím,
 • 00:22:06 co skláři předvedli v Jablonci.
 • 00:22:11 Těším se. Až to bude celé
  pohromadě, tak to bude překvapení,
 • 00:22:15 jako to potom vyzní,
  protože to dopředu
 • 00:22:18 taky nejde odhadnout.
 • 00:22:20 Kameny umístěné na císařské koruně
  jsou ojedinělé
 • 00:22:24 nejen svou velikostí,
  ale i svým tvarem.
 • 00:22:27 Při výrobě jejich kopií však bylo
  třeba zachovat i množství
 • 00:22:31 dalších detailů, jakými jsou
  například pozůstatky po dřívějším
 • 00:22:35 opracování kamenů klenotníky
  z různých končin Evropy,
 • 00:22:38 možná i z Orientu.
 • 00:22:42 Velké drahokamy se používaly nejen
  na ozdobu diadémů a čelenek,
 • 00:22:46 ale třeba i vzácných mečů,
  takže ještě předtím,
 • 00:22:50 než se dostaly na korunu,
  byly i několikrát provrtány,
 • 00:22:53 obroušeny nebo jinak upraveny
  do požadovaného tvaru.
 • 00:22:59 Zvládnutí každého takového detailu
  však vyžaduje spoustu času,
 • 00:23:03 trpělivosti i skutečného sklářského
  umu při tvarování skloviny.
 • 00:23:09 -Tak když tak to ještě zkusím.
  -Takhle vypadá dobře...
 • 00:23:15 Takže my to zesvětlíme tou hnědou?
 • 00:23:18 -Tou světle zelenou.
  -Touhle světle zelenou?
 • 00:23:22 Já myslela tady tou.
 • 00:23:26 Změny barev se nakonec podařilo
  docílit i tak netradičními metodami
 • 00:23:31 jako například přimísením zlatěnek
  nebo dokonce sazí
 • 00:23:34 do roztavené skloviny a vrstvením
  různých druhů materiálů na sebe.
 • 00:23:50 Nalezení správného odstínu repliky
  smaragdů, safírů či ametystů
 • 00:23:54 se rovnalo pověstnému hledání
  jehly v kupce sena,
 • 00:23:57 ve zdánlivě nekončícím řetězci
  pokusů a omylů.
 • 00:24:11 Takhle.
 • 00:24:14 Tady už bude ploška.
  Tohle je venkovní plocha.
 • 00:24:17 -No, tady ta.-Tohle už je ta hrana
  jakoby nahoru.
 • 00:24:20 Tak nesmíte takhle kolíbat.
 • 00:24:22 No jo, ale já tam musím
  chvíli kolíbat,
 • 00:24:25 abych tam srovnala celou tu plochu.
 • 00:24:29 Najít ideální barevný odstín
  shodný s originálem
 • 00:24:32 je však v tomto případě
  ještě složitější o to,
 • 00:24:35 že skutečná barva skleněného
  kompozitu se objeví
 • 00:24:39 teprve až po úplném zchlazení.
 • 00:24:41 Do té doby je možné jeho výslednou
  barvu jen odhadovat
 • 00:24:44 na základě odborných znalostí
  a zkušeností z praxe.
 • 00:24:51 Výsledek několikaměsíční práce
  nakonec znovu potvrdil
 • 00:24:55 tradiční mistrovství
  českých sklářů.
 • 00:24:59 -Ne, ten vršek ona měla leštit.
  -Výborně.
 • 00:25:02 -Ale je to lepší, že jo?
  -Je to výrazně lepší.
 • 00:25:05 Je to lepší, dělá to tam tu barvu.
 • 00:25:07 To bych tam právě přidal ještě.
 • 00:25:13 Definitivní tvar a lesk
  pak jednotlivé kameny získaly
 • 00:25:17 pod rukama brusičů.
 • 00:26:12 Udělat klasický kámen
  dneska není problém,
 • 00:26:15 s klasickým tvarem,
  ale právě v těch nerovnostech,
 • 00:26:18 které tady v tom vidíš,
  v tom je kumšt to dát
 • 00:26:21 do toho původního tvaru.
 • 00:26:26 Lubomír Janků se broušení drahých
  kamenů věnuje už víc než 40 let.
 • 00:26:31 Z jeho unikátní dílny pocházejí
  vynikající šperky
 • 00:26:34 vysoké umělecké hodnoty.
 • 00:26:40 My ten kámen musíme dostat
  do té podoby,
 • 00:26:43 která je vlastně v tom originálu.
 • 00:26:47 Ale postupně jednotlivým broušením
  a úpravou se dostáváme
 • 00:26:50 až k té poslední operaci,
  tzn. leštění,
 • 00:26:53 které vlastně nám ten kámen
  dolaďuje do té konečné podoby.
 • 00:26:59 A ten kámen je potom takový hezký,
  lesklý, jak má být.
 • 00:27:27 On se rozsvítí.
 • 00:27:30 Každý kámen má svoji symboliku,
  svoji historii a hodně se
 • 00:27:33 o kamenech píše v Písmu svatém.
 • 00:27:36 Ale zřejmě nejzajímavější pro mě
  jsou takové ty stěžejní kameny,
 • 00:27:40 které vlastně z té koruny
  vystupují přímo,
 • 00:27:43 takové ty centrální kameny,
  které vypovídají o tom,
 • 00:27:46 že skutečně z těch kamenů vystupuje
  ta krása toho kamene,
 • 00:27:51 ale i ten duchovní rozměr.
 • 00:28:01 Korunu zdobí celkem 169 drahokamů.
 • 00:28:06 Každý z nich však zaujímá
  přesně stanovené místo
 • 00:28:10 ve složité mozaice
  symbolických obrazů,
 • 00:28:12 nesoucích v sobě hluboká poselství
  Starého a Nového zákona,
 • 00:28:16 biblických králů a proroků.
 • 00:28:22 Největší kameny
  jsou umístěny
 • 00:28:24 na čelní a zadní týlové desce
  koruny, kde vytvářejí obraz kříže,
 • 00:28:29 nejdůležitějšího symbolu
  křesťanství,
 • 00:28:31 Kristova ukřižování a vítězství
  nad smrtí a pozemskostí.
 • 00:28:38 Dominantu čelního pohledu
  na císařskou korunu
 • 00:28:41 pak představuje safír
  ve tvaru Kristova srdce,
 • 00:28:44 umocňující duchovní sílu a čistotu.
 • 00:28:49 Fialové až narudlé ametysty
  spolu s růžovým turmalínem
 • 00:28:53 jsou kladeny do tvaru X,
  a symbolizují tak ukřižovaného.
 • 00:29:01 Jím prostupují zelené smaragdy
  osazené do tvaru trojúhelníku
 • 00:29:05 se špičkou nahoru -
  oko Boží prozřetelnosti.
 • 00:29:26 Půdorys koruny je složen
  ze dvou propojených čtverců,
 • 00:29:29 obrazů Říma a nebeského Jeruzaléma,
  dvou svatých měst.
 • 00:29:42 Postranní, takzvané spánkové desky
  vynikají svou souměrností
 • 00:29:46 i barevnou kompozicí
  drahokamů a perel,
 • 00:29:49 výrazně podporující
  celkový estetický dojem
 • 00:29:52 z císařské koruny.
 • 00:29:56 Smaragdy umístěné uprostřed obou
  desek představují Šalamounův chrám,
 • 00:30:01 čtyři pyroalmandiny v jejich rozích
  čtveřici bran jeruzalémských.
 • 00:30:12 Jednotlivé perly tvoří paprsky
  svatozáře vycházející
 • 00:30:15 z chrámové hory.
 • 00:30:20 Trojice spojených perel
  v bezprostřední blízkosti
 • 00:30:24 obou smaragdů vytvářejí rozložený
  obraz Davidovy hvězdy,
 • 00:30:27 která dalším propletením vede
  až k obrazu Kristovy trnové koruny.
 • 00:30:39 Dvakrát 12 drahokamů
  na čelní a temenní desce
 • 00:30:43 odkazuje ke 12 apoštolům
  a 12 kmenům izraelským.
 • 00:30:50 Safíry představují duchovní sílu,
  smaragdy pozemskou moc panovníka.
 • 00:31:04 Symbolika týlové desky vypráví
  starodávný Jákobův příběh,
 • 00:31:08 první zjevení Boha a zvěstování
  lidu Izraele očekávajícího mesiáše.
 • 00:31:19 Do čtverce smaragdů
  ohraničujících hradby Jeruzaléma
 • 00:31:23 směřuje trojice rudých kamenů
  ukazujících na vyvoleného
 • 00:31:27 ve vrcholu desky.
 • 00:31:36 Zlatým obloukem,
 • 00:31:37 na němž přes 1200 perel
  vytváří nebeskou klenbu,
 • 00:31:41 se pak spojuje s Kristem na vnitřní
  straně svatého kříže,
 • 00:31:45 a symbolizuje tak biblické spojení
  Starého a Nového zákona.
 • 00:31:58 Další část příběhu karlštejnské
  kopie císařského skvostu
 • 00:32:02 se po řadu měsíců odehrávala
  poněkud stranou hlavního dění.
 • 00:32:06 Tak trochu ve skrytu malebných
  zákoutí vinic nedaleko Bratislavy,
 • 00:32:11 v ateliéru vynikajících
  slovenských výtvarníků
 • 00:32:14 Blanky a Matúše Cepkových.
 • 00:32:21 Tady vznikaly kopie pravděpodobně
  nejcennějšího uměleckého díla
 • 00:32:25 zdobícího císařskou korunu.
 • 00:32:27 Čtveřice smaltů
  pocházejících z přelomu
 • 00:32:30 1. tisíciletí našeho letopočtu.
 • 00:32:38 Původně románská vyobrazení králů
  Davida, Šalamouna, Ezechiáše
 • 00:32:42 s Izaiášem a Ježíše Krista s anděly
  zobrazují biblické krále
 • 00:32:46 a proroky zosobňující moudrost
  a duchovní osvícení panovníka.
 • 00:32:54 Technologie, jimiž byly smaltované
  obrázky před tisícem let vytvořeny,
 • 00:32:59 jsou však už dávno zapomenuty.
 • 00:33:01 Neznáme barvy ani směsi,
  jimiž středověcí umělci barvili
 • 00:33:05 sklovinu, ani způsoby vypalování
  smaltovaných obrázků.
 • 00:33:11 (slovensky)
 • 00:33:12 My jsme to vlastně vyvinuli
  asi od začátku,
 • 00:33:17 tomuto se málokdo věnuje.
 • 00:33:18 Aspoň tedy na Slovensku neznám
  nikoho, kdo by se tomu věnoval,
 • 00:33:22 v Čechách tedy také nikoho.
 • 00:33:24 A ve Francii vlastně
  jsou buď v Moraigne,
 • 00:33:27 anebo v Limoges, tam jsou dílny,
  kde se vlastně ještě zabývají
 • 00:33:32 přihrádkovým smaltem.
 • 00:33:38 Skleněný obraz vzniká tak,
  že se smalt,
 • 00:33:41 původně jemně rozetřené
  barevné sklo,
 • 00:33:44 vkládá do přihrádek
  jemných jako lidský vlas.
 • 00:33:47 V nich se po vypálení v peci
  přetaví v pevnou sklovinu.
 • 00:33:52 Blanka Cepková tuto techniku
  studovala v jižní Francii,
 • 00:33:56 v oblasti Limoges,
  odkud si přivezla nejen
 • 00:33:59 cenné zkušenosti se současnými
  možnostmi uměleckého smaltu,
 • 00:34:03 ale i poznatky o jeho historii.
 • 00:34:06 Už vlastně staří Egypťané používali
  tento smalt nebo Mezopotámie,
 • 00:34:11 v období Byzance
  to bylo velmi oblíbené.
 • 00:34:16 Původně se tím nahrazovaly
  vlastně drahé kameny.
 • 00:34:19 Uměleckým smaltům se věnovala
  i matka Matúše Cepky, výtvarnice,
 • 00:34:23 na jejíž tvorbu
  současný ateliér navázal.
 • 00:34:26 Její smalty manželé Cepkovi
  uchovávají ve svém ateliéru
 • 00:34:30 jako cenný poklad,
  protože jejich barevná škála
 • 00:34:33 už nemá ve střední Evropě obdoby.
 • 00:34:39 (slovensky)
 • 00:34:41 Tyto smalty jsou starší než 40 let,
  byly nakoupeny před 40 lety.
 • 00:34:45 Třeba červený smalt
  se barví ryzím zlatem,
 • 00:34:48 žluté odstíny tvoří kadmium,
  zelené sklo pak vzniká
 • 00:34:51 přidáním dalších sloučenin,
  jejichž míchání si stále uchovává
 • 00:34:55 tajemnou příchuť
  středověké alchymie.
 • 00:34:59 Limoges má velmi dobrou barevnost -
  vzorkovník, který vyrábějí.
 • 00:35:03 České smalty používám, co mám ještě
  ze starých zásob tady v té skříni.
 • 00:35:08 Potom používám francouzské,
  limogeské smalty a maďarské.
 • 00:35:14 Ale přesto například na tu tvář
  jsem vůbec nemohla sehnat smalt,
 • 00:35:18 který by byl barevně identický.
 • 00:35:22 Takže jsem si musela ten smalt
  míchat ze světlejšího a z tmavšího.
 • 00:35:28 Takže s tím jsme měli problémy,
  potom s tou zelenou barvou,
 • 00:35:32 ta se trochu musí pálit
  na jiné teplotě,
 • 00:35:35 na vyšší než ostatní barvy.
 • 00:35:38 Takže vlastně při jiné teplotě
  vzniká jiná barevnost.
 • 00:35:44 Takzvané umělecké smalty,
  které se svou brilancí a leskem
 • 00:35:48 hodí k výrobě šperků a obrazů,
  přilnou jen na zlato,
 • 00:35:51 stříbro a měď.
 • 00:35:53 Právě tato jejich vlastnost
  nakonec otevřela dveře
 • 00:35:57 k definitivnímu řešení technologie
  pro vytvoření mikroskopických lůžek
 • 00:36:02 k nanášení skleněného prášku.
 • 00:36:05 Matúš Cepka se už dříve zabýval
  problematikou tištěných spojů
 • 00:36:09 v elektrotechnice,
  a právě to ho inspirovalo
 • 00:36:12 k odleptání jemných drážek
  z povrchu základních desek.
 • 00:36:16 Bylo však nutné zajistit,
  aby se přihrádky odleptávaly
 • 00:36:19 jen do hloubky a ne do stran,
  což u tištěných spojů nevadí.
 • 00:36:23 Zkušební lepty a měření
  doslova nebraly konce.
 • 00:36:27 Těch tabulek jsem snad už vyleptal
  okolo padesáti, strašně moc.
 • 00:36:33 Zrušil prázdniny i dovolenou.
 • 00:36:35 Teprve po několika měsících
  soustředěné práce
 • 00:36:39 se mu konečně podařilo najít
  optimální způsob leptání mědi tak,
 • 00:36:43 aby vlasové přepážky zůstávaly
  přesně v rozměrech originálu.
 • 00:36:48 Fakt jsou to jen setiny,
  je to těžké odhadnout tak,
 • 00:36:52 aby to bylo dobře.
 • 00:36:54 Těch smaltů je zkažených hodně,
  neboť než jsme vlastně přišli
 • 00:36:58 na to, jaká teplota,
  jaká hloubka toho lůžka
 • 00:37:02 a jaká barevnost,
  tak ten proces byl dost dlouhý.
 • 00:37:05 Celé se to musí nakládat za vlhka.
 • 00:37:08 A problém je, že mi trvá
  asi 10 hodin, než to naložím,
 • 00:37:11 a mně to hrozně rychle prosychá.
 • 00:37:15 Musím za tím sedět
  v podstatě bez pohnutí.
 • 00:37:20 Mnohahodinové úsilí by mohl zhatit
  třeba jen prudší závan větru
 • 00:37:24 nebo obyčejné kýchnutí.
 • 00:37:44 To by byl problém,
  protože tyto transparentní skloviny
 • 00:37:48 nebo tento bižuterní smalt
  neobsahuje kaolín,
 • 00:37:51 tak jako obsahují technické smalty.
 • 00:37:53 A když mi ta plocha,
  kterou nanesu, vyschne -
 • 00:37:57 ona musí jít do pece dokonale
  vyschlá,
 • 00:38:00 nesmí tam být žádná voda,
  která by se nějakým způsobem
 • 00:38:03 odtud vypařovala
  a mohla by vytvořit póry.
 • 00:38:07 Tak to musí být dokonale vysušené
  a tehdy musím dávat velký pozor,
 • 00:38:11 abych do toho ani trošku nestrčila,
  jinak se mi to okamžitě sesype.
 • 00:38:15 Smalty s vyobrazením starozákonních
  mudrců a Krista s anděly
 • 00:38:19 symbolicky překlenují tisíce let
  historie a navazují na nejlepší
 • 00:38:23 kulturní tradice západního světa.
 • 00:38:29 Zdůrazňují především duchovní odkaz
  biblických vládců,
 • 00:38:32 před jejichž moudrostí se sklání
  i pozemská moc panovníkova.
 • 00:38:38 Celý soubor těchto čtyři vyobrazení
  však povyšuje císařskou korunu
 • 00:38:42 na dílo nejvyšší umělecké hodnoty.
 • 00:38:52 Souběžně s výrobou kamenů
  a uměleckých smaltů
 • 00:38:56 probíhala na severu Čech příprava
  další unikátní kolekce ozdob,
 • 00:39:00 více než 1200 umělých perel,
  které se svým tvarem a barvou
 • 00:39:04 přesně podobají originálům
  zdobícím říšský klenot.
 • 00:39:10 Na první pohled nenápadná dílna
  v Jablonci nad Jizerou
 • 00:39:13 je jedním z největších exportérů
  umělých perel v České republice,
 • 00:39:17 a náhrdelníky, náušnicemi
  nebo prsteny ozdobenými
 • 00:39:21 výrobky zdejších řemeslníků
  se krášlí ženy
 • 00:39:25 od Spojených států až po Japonsko.
 • 00:39:29 Právě zdejší designéři se ujali
  speciální zakázky na výrobu
 • 00:39:33 desítek velikostí a tvarů
  skleněných perel
 • 00:39:36 různých barevných odstínů,
  jež beze zbytku kopírují
 • 00:39:39 přírodní materiál.
 • 00:39:45 Musím přiznat, že v mnoha případech
  je to trošku tajemno.
 • 00:39:49 Ta příroda si s námi v mnoha
  ohledech dost zahrává.
 • 00:39:52 Perličky, které jsou na originále
  císařské koruny,
 • 00:39:55 jsou každá v jiném rozměru,
  což je velice pracné dosáhnout
 • 00:39:59 a napodobit tu kopii co nejvěrněji.
 • 00:40:04 Nemuseli jsme míchat
  speciální odstíny,
 • 00:40:07 protože naše nabídka obsahuje
  přes 700 barev,
 • 00:40:10 takže se nám podařilo vlastně
  využít tu současnou škálu
 • 00:40:13 i pro císařskou korunu.
 • 00:40:15 Ta škála je opravdu od naprosto
  jasně bílých barev
 • 00:40:19 přes krémové, přes žluté, červené,
  hnědé, bronzové, zlaté,
 • 00:40:23 až po šedé, černé.
 • 00:40:28 To všechno, co nám spektrum nabízí,
  dokážeme zpracovat v barvách.
 • 00:40:35 Nezměrná zdobnost císařské koruny
  náležela jen klenotům
 • 00:40:39 zdobícím hlavy panovníků
  stojících na samém vrcholu
 • 00:40:43 mocenské hierarchie.
 • 00:40:45 Královské korunovační klenoty
  nesly obecně nižší počet ozdob.
 • 00:40:52 Když císař Karel IV. nechával
  zhotovit české korunovační klenoty,
 • 00:40:56 také odvozoval jejich dekor
  a symboliku od klenotů císařských.
 • 00:41:02 Svatováclavská koruna je proto
  osazena 20 perlami a 96 drahokamy
 • 00:41:06 nevyčíslitelné hodnoty.
 • 00:41:10 Jsou to hlavně růžové a červené
  spinely a safíry modré barvy,
 • 00:41:14 tvořící dokonalou harmonii umělecké
  i duchovní stránky celého díla.
 • 00:41:29 Po téměř ročním úsilí vstoupila
  výroba kopie císařské koruny
 • 00:41:33 do své závěrečné fáze.
 • 00:41:37 Téměř 3 kilogramy ryzího stříbra,
  proměněného v náročné
 • 00:41:40 šperkařské dílo,
  bylo třeba pozlatit,
 • 00:41:43 aby tak získaly definitivní vzhled
  historického klenotu.
 • 00:41:59 Bylo třeba namíchat zcela ojedinělý
  barevný odstín zlatého kovu,
 • 00:42:04 odpovídající temně starobylému
  lesku originálu,
 • 00:42:07 což však dovedou jen skuteční
  mistři svého oboru.
 • 00:42:13 Jemná alchymie barvení zlata
  vyžaduje kromě profesionálních
 • 00:42:17 znalostí i spoustu zkušeností,
  na něž se museli
 • 00:42:20 tvůrci císařské koruny
  bezvýhradně spolehnout.
 • 00:42:24 Tuto operaci totiž nelze zopakovat.
 • 00:42:27 Zlatníci měli jen jediný pokus,
  který mohl roční úsilí
 • 00:42:30 celého týmu šperkařů a výtvarníků
  z Čech a Slovenska výrazně pokazit
 • 00:42:35 nebo završit úspěchem.
 • 00:42:38 Jiří Urban se proto opět obrátil
  na zkušené severočeské mistry -
 • 00:42:42 Družstvo umělecké výroby Granát
  v Turnově,
 • 00:42:44 jejichž stříbrné a zlacené šperky
  si vydobyly doslova světový ohlas.
 • 00:42:54 Historie granátového šperku
  sahá zpátky 17 století.
 • 00:42:57 Největší rozkvět byl
  za Rudolfa II.,
 • 00:43:00 kdy ti jeho lékaři, alchymisté
  a znalci si český granát našli
 • 00:43:06 jako raritní kámen.
 • 00:43:11 A od té doby vznikl název
  Granati Bohemici,
 • 00:43:14 čili že české granáty.
 • 00:43:16 A od té doby se tady traduje
  prospektorskou činností sbírání
 • 00:43:20 českých granátů jako takových,
  jejich zpracování, broušení.
 • 00:43:28 České granáty nosily například
  ruská carevna Kateřina Veliká,
 • 00:43:32 královny Belgie, Švédska
  i Velké Británie.
 • 00:43:36 A šperky zdobené českými granáty
  z Turnova obdržely také:
 • 00:43:40 první dáma Spojených států
  Michelle Obamová
 • 00:43:43 a ministryně zahraničí USA
  Hillary Clintonová.
 • 00:43:48 Český granát je opravdu unikátní,
  zaprvé tím, že má stálou
 • 00:43:52 tmavě rudou, nebo tzv. holubičí
  krve se říkalo, barvu.
 • 00:43:58 To je jedna věc, což u kamenů
  také nebývá příliš obvyklé.
 • 00:44:04 Zadruhé má vynikající fyzikální
  vlastnosti, to znamená,
 • 00:44:07 český granát kupříkladu jako jediný
  přírodní kámen na světě
 • 00:44:11 vydrží teplotu
  víc než 1 800 stupňů,
 • 00:44:14 aniž by byl destruován.
 • 00:44:18 Jenom pro příklad: většina drahých
  kamenů při teplotě 400 stupňů
 • 00:44:22 už ztrácí barvu, popraská,
  nelze je dál zpracovávat a použít.
 • 00:44:26 A třeba ten nejvzácnější drahokam,
  diamant, je vlastně čistý uhlík
 • 00:44:30 a při 1000 stupních shoří.
 • 00:44:35 Zvláště v minulosti byly tyto
  kameny zasazovány
 • 00:44:38 do zlaceného stříbra,
  takže s proměnami bílého kovu
 • 00:44:42 ve zlato mají zdejší šperkaři
  ty nejlepší zkušenosti.
 • 00:45:01 Přestože stříbrný skelet
  a filigrán císařské koruny
 • 00:45:05 váží více než 2,5 kilogramu,
  zlata se na jeho pokrytí
 • 00:45:08 spotřebovalo jen asi tolik,
  kolik by bylo třeba na zhotovení
 • 00:45:12 třech párů snubních prstenů.
 • 00:45:16 Na překážku však bylo obrovské
  množství detailů,
 • 00:45:19 které nesměly vytvořit
  žádnou vzduchovou bublinu,
 • 00:45:22 bránící proniknutí
  a přilnutí zlatící lázně.
 • 00:45:28 Do poslední chvíle nikdo nedokázal
  s určitostí říct,
 • 00:45:31 jak všechno dopadne.
 • 00:45:35 Napětí trvalo nekonečné dvě hodiny.
 • 00:45:49 Výsledek však předčil
  všechna očekávání.
 • 00:46:11 Já bych mu dal pusu, tomu klukovi,
  co to takhle pozlatil,
 • 00:46:15 kdybych se nestyděl.
  Opravdu tu barvu - klobouk dolů.
 • 00:46:27 Povedlo se, pane,
  barevnost je fakt pěkná.
 • 00:46:37 -Chtěl jste to světlejší?
  -Je to zlaté, je to ono.
 • 00:46:40 Replika císařského skvostu
  mohla být osazena
 • 00:46:43 zbývajícími perlami
  a definitivně dokončena.
 • 00:46:56 Mistr Jiří Urban
  a jeho nejbližší spolupracovníci
 • 00:46:59 tak po 14 měsících mohli zakončit
  další kapitolu
 • 00:47:03 svého uměleckého životopisu,
  naplněnou tentokrát hledáním
 • 00:47:07 dávno zapomenutých
  šperkařských technik,
 • 00:47:10 nesoucích odkaz starší
  než 1000 let.
 • 00:47:23 (slovensky)
 • 00:47:25 Ten smalt je prostě zajímavý,
  on je hrozně riskantní, bych řekla.
 • 00:47:29 To je riziko, které stále láká.
 • 00:47:31 Člověk si nikdy nemůže být
  stoprocentně jistý, že ví,
 • 00:47:34 co z té pece vyjde.
 • 00:47:36 I tento smalt,
  který je vlastně transparentní,
 • 00:47:40 tak zase on má takovou hloubku,
  takovou zářivost,
 • 00:47:43 že zase tím je zajímavý,
  tím svým materiálem,
 • 00:47:47 že to je něco
  takového fascinujícího.
 • 00:47:51 Je to poselství našich předků,
  kteří vlastně nám ukázali,
 • 00:47:57 že i v této podobě jaksi
  se nechá skloubit
 • 00:48:04 ten světský pojem koruny,
  ale i duchovní.
 • 00:48:12 To si myslím,
  že v tom je zakomponované
 • 00:48:15 a že to poselství
  ta koruna s sebou nese.
 • 00:48:20 A my to takto chápeme
  a takto to vnímáme.
 • 00:48:23 A snažíme se jaksi
  tu práci takto pojímat,
 • 00:48:26 aby to poselství ta koruna
  nesla s sebou i v té replice.
 • 00:48:33 Ona má toho ducha
  a tu symboliku,
 • 00:48:39 to všechno já si uvědomuju.
 • 00:48:42 Právě... Já to nemůžu hodnotit,
  tohle, to nejde.
 • 00:48:47 Prostě já jsem šťastný,
  že mě to potkalo.
 • 00:48:54 To je prostě čest, vyznamenání,
  já nevím.
 • 00:48:57 Ale to ne ani tak od zadavatele,
  ten si mě pouze vybral,
 • 00:49:01 ale pro mě to znamená -
  to setkání té historie k tomu,
 • 00:49:07 že to je symbol právě v podstatě
  Evropy, ten klenot té říše,
 • 00:49:12 toho vývoje, té historie.
 • 00:49:16 Tam je toho moc,
  co na člověka zapůsobí.
 • 00:49:19 Takže...
 • 00:49:24 Já bych ji potřeboval dělat
  o tři roky déle,
 • 00:49:27 aby tak člověk ji udělal...
 • 00:49:33 Celý život by ji mohl dělat
  a pořád by nemusela být dokonalá.
 • 00:49:37 To už je vztah,
  to už je komunikace s tou korunou,
 • 00:49:41 to už není normální práce.
 • 00:49:50 Profesor Komňacký mi řekl,
  že to je odměna.
 • 00:50:04 Když Karel IV. nechával vyzdobit
  kapli sv. Václava
 • 00:50:08 ve Svatovítském chrámu
  na Pražském hradě,
 • 00:50:11 dal pro její výzdobu hledat
  drahé kameny právě na severu Čech.
 • 00:50:17 Nepřímo tak už tehdy otevřel cestu
  brusičům a šperkařům,
 • 00:50:21 kteří se od počátku podíleli
  na unikátní výzdobě
 • 00:50:24 nejposvátnějších míst svého národa,
  kde byly také uloženy
 • 00:50:28 české korunovační klenoty.
 • 00:50:33 Stejně jako před šesti stoletími
  se tedy i tentokrát vydal
 • 00:50:36 císařský klenot nejprve sem,
  na Pražský hrad,
 • 00:50:40 kde se jeho cesta symbolicky
  spojila s místem
 • 00:50:43 zasvěceném patronovi Českého státu
  a jeho staleté historii.
 • 00:50:51 Sešli své požehnání na nás všechny,
  na celou naši zemi, na ty,
 • 00:50:56 kdo jí slouží, na ty,
  kdo jí mají sloužit,
 • 00:51:02 a provázej je všechny svou milostí.
 • 00:51:11 Pro korunu římských císařů
  však Karel IV. vytvořil kapli,
 • 00:51:15 stojící na samém vrcholu
  třístupňové architektury
 • 00:51:19 Karlštejna - kapli svatého Kříže,
  svatostánek postavený
 • 00:51:23 podle vzoru nebeského Jeruzaléma,
  jehož zlatá klenba symbolizuje
 • 00:51:29 nebesa se sluncem,
  měsícem a hvězdami.
 • 00:51:37 Klenotníci střežící
  jeden z nejvzácnějších pokladů
 • 00:51:40 tehdejší Evropy -
  soubor svátostin
 • 00:51:43 a korunovační klenoty
  Svaté říše římské.
 • 00:51:49 Klenot, s nímž v rukou
  českého krále spočinula světská moc
 • 00:51:53 nad velkou částí Evropy,
  a jehož prostřednictvím
 • 00:51:57 vložil náměstek Boží na jeho hlavu
  i odpovědnost za duchovní hodnoty.
 • 00:52:05 Klenot, který pomohl změnit Prahu
  v metropoli a země Koruny české
 • 00:52:09 v jedno z nejvýznamnějších
  center Evropy.
 • 00:52:27 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2011

Související