iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 6. 2010
17:40 na ČT2

1 2 3 4 5

101 hlasů
50655
zhlédnutí

Toulky s Ladislavem Smoljakem

Po Jáchymově za badatelkou Marií Sklodowskou - Curie

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulky s Ladislavem Smoljakem

 • 00:00:16 Marie Sklodowská
  se narodila v roce 1867.
 • 00:00:21 V té době tato státní vlajka
  neexistuje.
 • 00:00:25 Polsko bylo po porážce Napoleona
  u Lipska, v roce 1813,
 • 00:00:30 jako jeho spojenec rozděleno
  mezi Rusko, Prusko a Rakousko.
 • 00:00:36 Dvoudenní bitva určila osud země
  na mnoho let dopředu.
 • 00:00:42 Životní dráha Marie Sklodowské,
  nejmladší z pěti dětí učitele
 • 00:00:47 a profesora matematiky,
  je zdá se určena geny rodičů,
 • 00:00:55 ale její cesta...
  Promiňte.
 • 00:01:04 Ale její cesta k budoucí
  závratné kariéře
 • 00:01:08 nebyla vůbec jednoduchá.
 • 00:01:11 Školní vzdělání si Marie rozšiřuje
  na otcových přednáškách,
 • 00:01:16 ale zapojí se také do akcí
  za polskou samostatnost
 • 00:01:20 a to se ukáže
  jako velmi nebezpečné.
 • 00:01:24 Proto se rozhodne Varšavu, která je
  pod carskou nadvládou, opustit.
 • 00:01:29 O existenci
  malého hornického města
 • 00:01:32 jménem Jáchymov
  nemá zřejmě ani tušení.
 • 00:01:36 Toto město a jeho okolí,
  které sehraje v jejím životě
 • 00:01:40 významnou roli,
  navštíví až mnohem později.
 • 00:01:45 Mariino chápání světa
  a její odklon od katolicismu
 • 00:01:49 ovlivní dvě tragédie.
 • 00:01:53 V roce 1877 umírá na tyfus
  sestra Žofie
 • 00:01:57 a o dva roky později
  na tuberkulózu matka.
 • 00:02:02 Bída v rodině přivede Marii
  a starší sestru Bronislavu
 • 00:02:06 ke zvláštní dohodě.
 • 00:02:09 Podle ní bude Marie sestru
  dva roky finančně podporovat
 • 00:02:13 na studiích medicíny v Paříži,
  a pak se role obou sester obrátí.
 • 00:02:19 Marie zůstává ve vlasti a pracuje
  jako guvernantka u příbuzných.
 • 00:02:26 Tam se zamiluje
  do jejich syna Kazimíra
 • 00:02:31 Ale jeho rodiče nechtějí
  o lásce zchudlé příbuzné k synovi
 • 00:02:34 ani slyšet
  a pošlou Marii domů.
 • 00:02:38 V té době ji zve,
  je to v roce 1890,
 • 00:02:43 čerstvě provdaná sestra Bronislava
  do Paříže,
 • 00:02:48 ale Marie se nechce vzdálit
  od své lásky.
 • 00:02:53 Až v roce 1891
  odchází do Paříže
 • 00:02:57 studovat na Sorbonně fyziku
  a matematické vědy.
 • 00:03:01 Rozhodnutí jí usnadní i dopis,
  ve kterém se s ní Kazimír,
 • 00:03:07 později lektor varšavské
  polytechniky a slavný matematik,
 • 00:03:12 definitivně rozchází.
 • 00:03:15 V Paříži Marie studuje
  a přivydělává si doučováním.
 • 00:03:21 Je v historie Sorbonny první
  ženou,
 • 00:03:25 která ukončuje v roce 1893
  studium fyziky a matematiky.
 • 00:03:31 Prosil bych presso.
  -Prosím.
 • 00:03:34 Je později i první ženou,
  která získá Nobelovu cenu,
 • 00:03:38 první profesorkou Sorbonny
  a první ženou,
 • 00:03:41 které se dostane v roce 1995
  posmrtné pocty
 • 00:03:46 být pochována
  pod panteonem vedle Viktora Huga,
 • 00:03:52 Voltaira
  a dalších francouzských velikánů.
 • 00:03:57 V roce 1894 vstupuje
  do jejího života Pierre Curie,
 • 00:04:03 asistent fyzika Henri Becquerela,
  ale ani tato láska
 • 00:04:08 nezbaví Marii touhy pokračovat
  ve vědecké práci v Polsku.
 • 00:04:13 Odjede do Krakova,
  ale tamní universita
 • 00:04:15 o její služby nestojí
  z jediného důvodu, je totiž ženou.
 • 00:04:21 Zklamaná Marie se vrací do Paříže,
  kde na ni čeká Pierre.
 • 00:04:27 O rok později
  se koná skromná svatba
 • 00:04:30 a v roce 1897
  přichází na svět dcera Irena.
 • 00:04:35 Také budoucí nositelka
  Nobelovy ceny.
 • 00:04:39 Marie získává v Pierrovi
  nejen milujícího manžela
 • 00:04:42 a otce svých dětí,
  ale i partnera pro vědecké úkoly.
 • 00:04:47 Každý den pracují spolu.
 • 00:04:51 Zkoumají radioaktivitu
  různých uranových rud
 • 00:04:56 a přitom objeví nový prvek,
  který nazvou po Mariině vlasti
 • 00:05:00 Poloniem
  a o rok později najdou ještě
 • 00:05:04 mnohem radioaktivnější
  Radium.
 • 00:05:07 Zjistí také příčinu
  radioaktivity
 • 00:05:10 jako efektu
  při rozpadu atomového jádra.
 • 00:05:14 První desetina gramu Radia,
  kterou izolovali,
 • 00:05:18 pochází právě
  z jáchymovského smolince.
 • 00:05:22 Přesněji řečeno,
  onen gram pocházel
 • 00:05:25 z odpadu vytěženého smolince,
  který se v dřívějších dobách
 • 00:05:28 používal
  při výrobě barevného skla.
 • 00:05:32 Později, jak se přišlo na nové
  možnosti využití rudy,
 • 00:05:37 ukázal se být odpad
  významným obchodním artiklem.
 • 00:05:42 Pravé zmrtvýchvstání Jáchymova
  znamenaly jeho lázně.
 • 00:05:47 Tady v těchto místech totiž,
  na starém dole Svornost,
 • 00:05:51 500m pod zemí
  došlo totiž v roce 1864
 • 00:05:56 k průvalu
  teplých podzemních vod.
 • 00:05:59 Důlní neštěstí vedlo posléze
  k objevu jejich léčivých účinků.
 • 00:06:04 Lázně v průběhu času
  získaly světovou proslulost
 • 00:06:08 v léčbě pohybových ústrojí.
  Au!
 • 00:06:12 Princip spočívá v tom,
  že při koupeli
 • 00:06:18 bublinky radonového plynu
  pokryjí pokožku
 • 00:06:23 a pronikají jejími póry
  k postiženým orgánům.
 • 00:06:29 Díky těmto a dalším objevům
  získává Pierre
 • 00:06:34 profesorské místo na Sorbonně
  a Marie v roce 1903,
 • 00:06:39 jako první žena vůbec,
  titul doktora fyzikálních věd.
 • 00:06:45 Vrcholem je
  Nobelova cena za fyziku,
 • 00:06:48 kterou získají společně
  Pierre, Marie a Henri Becquerel.
 • 00:06:57 V roce 1906
  jakoby se její štěstí vyčerpalo.
 • 00:07:02 29. dubna, v deštivém dni,
  je Pierre na ulici
 • 00:07:07 usmrcen koňským povozem.
 • 00:07:11 Kolují jen dohady,
  zda to byla náhoda
 • 00:07:15 nebo zda to bylo Pierrovým
  fyzickým vyčerpáním.
 • 00:07:19 To mohlo mít původ
  v práci s radioaktivními materiály
 • 00:07:23 bez jakékoli ochrany,
  protože o jejich nebezpečnosti
 • 00:07:26 se tehdy bohužel ještě nic
  nevědělo.
 • 00:07:31 Po Pierrově smrti
  Marie propadá v zoufalství
 • 00:07:34 a zapomnění hledá
  v bádání a práci.
 • 00:07:38 Protože si Curierovi odmítli
  dát patentovat
 • 00:07:41 postup separace radia z rud,
  ochudili se
 • 00:07:45 o značné finanční prostředky.
  A ty teď chyběly
 • 00:07:51 na výstavbu laboratoře
  a další výzkum.
 • 00:07:56 Po Pierrově smrti
  jmenuje Sorbonna
 • 00:07:59 na uvolněné profesorské místo Marii
  jako první ženu v historii.
 • 00:08:07 Přes tyto pocty
  nebyla Sklodowská-Curie
 • 00:08:11 na počátku roku 1911
  zvolena o jediný hlas
 • 00:08:16 za člena
  Francouzské akademie věd.
 • 00:08:22 V roce 1911 je Sklodowská
  oceněná druhou Nobelovou cenou
 • 00:08:28 a je tak prvním člověkem,
  který získá
 • 00:08:32 tuto prestižní cenu dvakrát.
 • 00:08:35 Zakládá ústav pro rádium
  se zaměřením na boj s rakovinou.
 • 00:08:40 V budoucnu z něj vyjdou
  čtyři nositelé Nobelových cen.
 • 00:08:44 Mezi nimi i Mariina dcera Irena
  s chotěm Fredericem Joliotem.
 • 00:08:53 Rok ale není jen úspěšný.
 • 00:08:56 Vypuká skandál kolem Mariina
  starého milostného románku
 • 00:09:01 s o pět let mladším studentem
  jejího zesnulého manžela,
 • 00:09:06 fyzikem Paulem Langevinem.
 • 00:09:09 Ten teď opouští manželku
  a prudérní francouzská veřejnost
 • 00:09:13 označí Marii
  za rozvracečku rodiny.
 • 00:09:18 Ale osudy lidí s ní spojených
  se zase neuvěřitelně spojí.
 • 00:09:23 O mnoho let později
  si vnučka Marie Sklodowské,
 • 00:09:27 Helene Joliotová,
  bere za manžela Michela Langevina,
 • 00:09:32 Paulova vnuka.
 • 00:09:35 Evropu zachvacuje v roce 1914
  šílenství I. světové války.
 • 00:09:41 Curie se zasazuje
  o polní rentgenové stanice.
 • 00:09:45 Ty vyšetřily
  přes 3 miliony zraněných vojáků,
 • 00:09:49 za což se jim dostalo
  roztomilé přezdívky - Malá Curie.
 • 00:09:56 Její paprsky nalézají kulky
  a usnadňují tím operace.
 • 00:10:01 Marie se vzdává zlatých medailí
  Nobelových cen
 • 00:10:06 a výtěžek věnuje
  na válečné sbírky.
 • 00:10:10 V té době se objevuje
  druhá česká stopa
 • 00:10:13 v podobě
  studenta Františka Běhounka.
 • 00:10:17 Jeho píli oceňuje Sklodowská
  prodloužením stipendia.
 • 00:10:23 A je to právě Běhounek,
  kdo po návratu do vlasti
 • 00:10:26 zkoumá radioaktivitu
  v jáchymovských dolech.
 • 00:10:30 Právě zde na Svornosti
  Sklodowská
 • 00:10:34 během své návštěvy v Jáchymově
  sfárala do šachty.
 • 00:10:39 Marie Sklodowská je v té době
  už světovou celebritou.
 • 00:10:44 Ve Spojených státech amerických
  dostává
 • 00:10:48 peněžitý dar
  a jeden celý gram Radia
 • 00:10:52 na výzkumné a lékařské
  účely.
 • 00:10:56 Jedná se o nemalé množství,
  protože na jeho získání
 • 00:10:59 bylo zapotřebí několika tun
  radioaktivní rudy.
 • 00:11:07 V roce 1932
  zakládá Institut pro léčbu Radiem.
 • 00:11:14 Vedením institutu
  není pověřen nikdo jiný
 • 00:11:17 než její sestra Bronislava.
 • 00:11:20 Ano, ta, kterou Marie
  v mládí finančně podporovala.
 • 00:11:26 V druhé polovině života
  se tiché a důstojní madam Curie
 • 00:11:30 dostává úcty a obdivu
  vědců z celého světa.
 • 00:11:34 Je členkou řady významných
  světových organizací,
 • 00:11:37 cestuje po světě
  a její nadace zakládá
 • 00:11:41 ústavy pro léčbu rakoviny.
 • 00:11:46 Dokázala změnit nejen vědu,
  ale i dobové předsudky společnosti
 • 00:11:50 vůči inteligentní, nezávislé
  a emancipované ženě.
 • 00:11:55 Slávou a úspěchy
  se nenechala unést.
 • 00:11:59 Aby usnadnila budoucí
  výzkum -
 • 00:12:03 Pierrovy a své objevy a postupy
  nepatentovala.
 • 00:12:09 Madam Sklodowská-Curie
  umírá 4. července 1934
 • 00:12:15 v sanatoriu nedaleko Paříže
  na leukémii.
 • 00:12:23 Největší génius 20. století
  Albert Einstein
 • 00:12:28 on ní prohlásil:
  "Nevím o nikom,
 • 00:12:31 koho by pocty a sláva
  nepoznamenaly.
 • 00:12:35 Kromě
  Marie Curie-Sklodowské."
 • 00:12:43 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související