iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 4. 2010
18:50 na ČT2

1 2 3 4 5

50 hlasů
21260
zhlédnutí

Toulky s Ladislavem Smoljakem

Po Bečově nad Teplou, Krásně a Karlových Varech za skladatelem Josefem Labitzkým

13 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulky s Ladislavem Smoljakem

 • 00:00:15 Už v roce 1791 si Josef Korb,
  poštmistr z Karlových Varů,
 • 00:00:23 nechal postavit na cestě
  do Březové a Mariánských lázní
 • 00:00:28 přepřahací stanici Poštovní dvůr.
  Stanice měla kromě koní
 • 00:00:34 a dostavníku také restauraci
  a společenský sál.
 • 00:00:39 Poštovní dvůr se brzy stal
  oblíbeným cílem
 • 00:00:44 vycházek karlovarské smetánky.
 • 00:00:47 Sál, kde byl v roce 1816 uvítán
  i generál Blucher,
 • 00:00:52 vítěz
  nad Napoleonem u Waterloo,
 • 00:00:55 byl třetím nejslavnějším sálem
  Karlových Varů.
 • 00:01:00 Po Českém sále a Saském sále
  grandhotelu Pup.
 • 00:01:05 Největší sláva Poštovního dvora
  přišla ale téměř o sto let později.
 • 00:01:11 S mužem bez generálských epolet,
  ale s neomylným hudebním citem.
 • 00:01:17 Josef Labitzký,
  jako autor ve své době konkuroval
 • 00:01:21 i rodině vídeňských Straussů.
 • 00:01:24 Jeho Lázeňský orchestr úspěšně
  koncertoval po celé Evropě.
 • 00:01:28 Byl ozdobou koncertních síní
  nejen ve Vídni,
 • 00:01:32 ale i ve Varšavě, Londýně
  a Petrohradu.
 • 00:01:37 Tady na tom místě,
  v městečku Krásno,
 • 00:01:41 se Josef Labitzký v roce 1802
  narodil.
 • 00:01:45 Ale už rok po jeho narození
  se rodiče přestěhovali
 • 00:01:49 do nedalekého Bečova.
 • 00:01:52 Městečka ležícího
  v hlubokém údolí říčky Teplá,
 • 00:01:55 kudy odedávna vedly staré obchodní
  cesty.
 • 00:02:00 V řídce osídlené krajině
  s nalezišti rud stříbra a cínu
 • 00:02:05 dominoval od 14. století
  hrad Bečov.
 • 00:02:09 Ten chránil obchodní cesty
  a výběr mýta.
 • 00:02:14 Majitelé zdejšího panství
  z nedalekého Slavkova
 • 00:02:17 střídavě bohatli i chudli
  díky důlnímu podnikání.
 • 00:02:23 Úspěšným důlním podnikatelem se
  ukázal být až pan Kašpar Pluh.
 • 00:02:28 Jenže v roce 1547 se postavil
  do čela ozbrojeného odporu
 • 00:02:34 proti Ferdinandovi I.
 • 00:02:40 Ten totiž hodlal uplatnit nárok
  nejen
 • 00:02:42 na místní výnosné cínové
  doly,
 • 00:02:46 ale i na šlikovské doly stříbrné
  na Jáchymovsku.
 • 00:02:49 Ferdinand nakonec zvítězil
  a Kašpar Pluh dopadl zle.
 • 00:02:53 Byl odsouzen k smrti
  a ztrátě majetku.
 • 00:02:56 Zachránil se jen útěkem
  do Míšně.
 • 00:02:59 Panství bylo řadu let pronajímáno
  a nájemci,
 • 00:03:03 včetně města Slavkova,
  náramně zbohatli.
 • 00:03:06 Ale po Bitvě na Bílé hoře museli
  němečtí evangelíci odejít
 • 00:03:12 a uchýlit se do sousedního Saska.
  A tak došlo k úpadku dolování.
 • 00:03:17 Potom,
  co byl hrad vypleněn Švédy
 • 00:03:20 a později prodán,
  začal sloužit jen jako skladiště.
 • 00:03:25 Nové důlní podnikání zahájil
  zase až Dominik Ondřej z Kounic.
 • 00:03:30 Založil
  řadu hornických osad
 • 00:03:33 a v areálu hradu
  vybudoval krásný barokní zámek.
 • 00:03:37 Jenže už jeho syn
  v roce 1813 všechno prodal
 • 00:03:41 vévodovi Frederickovi
  de Beaufort-Spontini.
 • 00:03:45 Bečov se tehdy stal proslulou líhní
  vynikajících hudebníků.
 • 00:03:51 Dosvědčuje to i zápis z roku 1684
  o vzniku hudebního kroužku.
 • 00:03:58 Členy Bratrstva chrámové hudby,
  podporovaného majitelem panství,
 • 00:04:04 jsou prominenti panské
  správy,
 • 00:04:07 církevní hodnostáři i místní
  rektor.
 • 00:04:11 Pánové ale zřejmě
  nebyli jen milovníky hudby,
 • 00:04:16 jak svědčí úřední napomenutí členů
  spolku.
 • 00:04:20 Cituji: "Aby peníze spolku byly
  vynakládány na užitečnější věci
 • 00:04:26 a ne na pitky jako dosud.?
  Inu muzikanti.
 • 00:04:32 Po ukončení hudebního studia
  a účinkování v kočovných kapelách
 • 00:04:38 nastoupil Josef Labitzký
  do proslulého orchestru
 • 00:04:42 v Mariánských lázních.
  Jeho skvělá hra
 • 00:04:45 mu přinesla angažmá mimo jiné
  ve švýcarském Bernu a v Mnichově.
 • 00:04:52 Rodiče ale usoudili, že pro syna
  bude jistější řemeslo,
 • 00:04:57 a tak Josef Labitzký
  získal v roce 1824
 • 00:05:02 od bečevského magistrátu certifikát
  "postřihačského mistra?.
 • 00:05:08 Já bych řekl krejčího.
 • 00:05:11 Brzy ale vyměnil nůžky
  za smyčec.
 • 00:05:15 Jeho hudební dráha pokračovala
  v Karlových Varech,
 • 00:05:18 kde se v roce 1824 oženil
  s dcerou bečovského starosty.
 • 00:05:25 O jedenáct let později tu začal
  budovat svůj lázeňský orchestr
 • 00:05:30 a otevřel si tak cestu k budoucí
  slávě.
 • 00:05:35 Za 300 čtverylek, kvapíků, pochodů
  a polek, ale hlavně valčíků,
 • 00:05:42 si vysloužil přídomek
  "král českého valčíku?.
 • 00:05:55 V té době jsou na Bečově pány
  vévodové z rodu Beaufort-Spontini.
 • 00:06:01 Uprchli během napoleonských válek
  z území dnešní Belgie do Vídně.
 • 00:06:07 Později si ale nechali pro sebe
  upravit areál bečevského hradu,
 • 00:06:12 zejména novější zámek,
  a sem také přestěhovali
 • 00:06:17 řadu rodových cenností
  a starožitností.
 • 00:06:21 Byla mezi nimi i nesmírná vzácnost,
  dnes ukrytá za těmito dveřmi -
 • 00:06:27 pozdně-románský skříňový relikviář
  svatého Maura.
 • 00:06:48 Ostatky svatého Maura byly původně
  uloženy v remešské katedrále.
 • 00:06:54 V roce 1012 pro ně byl v opatství
  ve Florennes zhotoven relikviář.
 • 00:07:01 Po zrušení opatství ho spolu
  s množstvím
 • 00:07:04 dalších nepotřebných věcí
  získali Beaufortové.
 • 00:07:08 Nechali ho zrestaurovat.
 • 00:07:12 A v 60. letech 19. století
  ho přivezli do Bečova.
 • 00:07:18 Vzhledem k nástupu nacismu
  a blížící se 2. světové válce
 • 00:07:23 byl relikviář Jindřichem Beaufortem
  z obav o jeho bezpečnost ukryt.
 • 00:07:30 Po odtržení Sudet Beaufortové
  zůstali na Bečově,
 • 00:07:35 ale museli přijmout říšské
  občanství.
 • 00:07:39 Z obou synů, odvedených
  do wehrmachtu na východní frontu,
 • 00:07:44 se vrátil jen jeden.
 • 00:07:48 Po válce nastalo v Sudetech období
  nekontrolovaného drancování.
 • 00:07:54 Tragédii dokončil násilný odsun
  na jaře roku 1945,
 • 00:07:59 ve kterém byl
  Jindřich Beaufort-Spontini
 • 00:08:03 se synem, dcerou a s příbuzným
  nucen Bečov opustit.
 • 00:08:09 V nastalém chaosu si na relikviář
  nikdo ani nevzpomněl.
 • 00:08:14 Po odsunu Němců byly zámek i hrad
  zestátněny.
 • 00:08:19 Předpokládalo se, že si Beaufortové
  stihli
 • 00:08:22 všechny cennosti včas odvézt.
  Opak byl pravdou.
 • 00:08:28 V roce 1984 se objevila
  ve francouzském tisku
 • 00:08:33 zmínka o možnosti,
  že relikviář odvezen nebyl.
 • 00:08:37 To rozpoutalo dramatický příběh
  k jeho hledání.
 • 00:08:42 Na základě minimálních indicií
  byl po devíti měsících
 • 00:08:45 objeven tehdejší bezpečností
  tady pod podlahou hradní kaple.
 • 00:08:50 Skrýval se
  asi pod metrovou vrstvou zeminy.
 • 00:08:54 Historie nálezu byla také
  zfilmována Českou televizí.
 • 00:09:02 Relikviář byl se vší opatrností
  vyzvednut,
 • 00:09:05 převezen do Prahy
  a řadu let restaurován.
 • 00:09:10 Ukázalo se, že je pokladem,
  který ho historickou
 • 00:09:13 a uměleckou hodnotou
  řadí hned za korunovační klenoty
 • 00:09:18 českých králů.
 • 00:09:29 Vše bylo hojně komentováno
  v odborném i denním tisku.
 • 00:09:33 Jen zlý jazykové tvrdí,
  že se kromě relikviáře
 • 00:09:37 našlo i sto lahví starého
  francouzského koňaku.
 • 00:09:42 Přes četné dotazy se nepodařilo
  zjistit,
 • 00:09:46 co se s tímto druhým pokladem
  stalo.
 • 00:09:50 Nikdo ze zúčastněných
  se nemohl rozpomenout.
 • 00:09:54 Vraťme se však k rodině
  Labitzkých.
 • 00:09:58 V roce 1868 převzal po otci
  Karlovarský lázeňský orchestr
 • 00:10:05 jeho syn August.
  Narodil se v roce 1832
 • 00:10:11 a po Pražské konzervatoři získal
  další hudební vzdělání v Lipsku.
 • 00:10:17 Otcův orchestr
  vedl August Labitzký celých 34 let.
 • 00:10:24 Prosadil u rady města hudební
  vystoupení i mimo letní sezónu.
 • 00:10:29 A také páteční symfonické orchestry
  v Poštovním dvoře.
 • 00:10:34 S početnou rodinou jedenácti
  dětí
 • 00:10:37 patřil k významným karlovarským
  patriciům a váženým osobnostem.
 • 00:10:43 Spolu s otcem Josefem patří
  k zakladatelům taneční hudby.
 • 00:10:48 V Anglii si dobyl Josef Labitzký
  věhlas svou Čtverylkou národů.
 • 00:10:53 Zanechal po sobě na 300 skladeb,
  které jsou dodnes zastoupeny
 • 00:10:57 v archivech a ve školních osnovách
  konzervatoří.
 • 00:11:03 August Labitzký nedosáhl sice
  evropského věhlasu svého otce,
 • 00:11:08 ale i on po sobě zanechal
  mnoho dobrých skladatelských děl.
 • 00:11:14 Zemřel
  tady v Bečově v roce 1903.
 • 00:11:20 V Poštovním dvoře, kde se svým
  orchestrem otec i syn vystupovali,
 • 00:11:26 zase zní šum hovorů
  a tóny promenádních koncertů.
 • 00:11:31 Můžeme vnímat krásu interiéru,
  jitřit fantazii
 • 00:11:36 a hledat,
  kde sedí na odpolední kávě
 • 00:11:40 se dvěma loupáčky
  Johan Wolfgang Goethe,
 • 00:11:44 zkoušet zaslechnout hlas slavné
  italské zpěvačky Angeliky Catalani,
 • 00:11:51 či ptát se, kolik z přítomných dam
  by asi omdlelo
 • 00:11:55 při poslechu ďábelského virtuóza
  Nicoly Paganiniho.
 • 00:12:01 Ti všichni, a mnoho dalších,
  byli tady hosty.
 • 00:12:07 20. července 1894 zde v evropské
  premiéře
 • 00:12:13 pod taktovkou Augusta Labitzkého
  zazněla
 • 00:12:17 Dvořákova Symfonie Z nového světa.
 • 00:12:22 Ale nadále tu zní
  i valčíky jeho otce Josefa.
 • 00:12:26 Valčíky, které tak idylicky
  uzavřely 19. století.
 • 00:12:31 Málokdo tušil, že století,
  které čeká za dveřmi,
 • 00:12:36 bude znít hudbou jinou.
 • 00:12:39 Hudbou vojenských pochodů
  a poplachových sirén.
 • 00:12:51 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2009

Související