iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 6. 2010
16:55 na ČT2

1 2 3 4 5

51 hlasů
39974
zhlédnutí

Obrázky z Francie

Gurmánské putování za munsterským sýrem

15 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Obrázky z Francie - Alsasko

 • 00:00:07 Ano, socha Svobody stojí uprostřed
 • 00:00:09 velkého silničního kruhového
  objezdu na výjezdu z Colmaru.
 • 00:00:13 Na chodníku je umístěna malá deska,
  která nás upozorní na to,
 • 00:00:17 že sochu Svobody, kterou Francouzi
  věnovali Američanům,
 • 00:00:21 vytvořil colmarský rodák
 • 00:00:23 a slavný sochař
  Frédéric Auguste Bartholdi.
 • 00:00:28 Colmar je nádherné historické
  městečko
 • 00:00:30 ležící nedaleko od Štrasburku.
 • 00:00:33 Můžeme říci, že se jedná o jedno
  z nejzachovalejších historických
 • 00:00:37 měst regionu Alsasko a snad
  i celé Francie.
 • 00:00:41 Colmar stanul na vrcholu své slávy
  v 16. století
 • 00:00:45 jako středisko obchodu a významný
  říční přístav.
 • 00:00:49 Kupci z přístavu rozváželi své
  zboží po kanálech,
 • 00:00:52 které vedly do samotného
  centra města.
 • 00:00:55 Díky tomu vzniklo kouzelné
 • 00:00:57 historické centrum Petite Venise,
  Malé Benátky. A název nepřehání.
 • 00:01:04 Po kanálech je možné se projíždět
  na lodičkách
 • 00:01:07 a kochat se gotickými
  a renesančními domy,
 • 00:01:10 které svojí členitostí a bohatostí
  ornamentů a zdobných prvků
 • 00:01:14 jakoby soutěžily s bohatostí
  přírodních detailů.
 • 00:01:19 Připočteme-li k tomu
  všudypřítomné květináče
 • 00:01:22 přetékajícími barevnými květy,
  napadne vás příměr
 • 00:01:25 přiznaný jinému městu:
  "Vidět Colmar a zemřít."
 • 00:01:35 Když vystoupíte z loďky,
  můžete se potulovat uličkami
 • 00:01:39 a posedět v restauraci.
 • 00:02:14 Jistě vás zaujme stará celnice
 • 00:02:17 s červenozelenou střechou.
 • 00:02:40 Kostel svatého Martina vyniká
  zajímavým jižním portálem.
 • 00:03:07 Určitě vás nadchne
  dům šklebících se hlav.
 • 00:03:11 Stavitel a sochař v jedné osobě
 • 00:03:13 ozdobil tento renesanční dům
  snad stovkou lidských hlav.
 • 00:03:17 Každá hlava se jinak tváří.
  Přesněji řečeno, jinak se šklebí.
 • 00:03:21 Směje se, vysmívá, provokuje,
  vyplazuje jazyk.
 • 00:03:25 Pláče, přetvařuje se nebo lichotí.
 • 00:03:29 Je to náramné panoptikum
  vypovídající o tom,
 • 00:03:32 že neznámý sochař si o lidském
  rodu nemyslel nic dobrého.
 • 00:03:37 Také to tehdejší měšťany štvalo.
 • 00:03:40 Smekněme před jejich velkorysostí,
  že nechali tuto památku
 • 00:03:44 stát do dnešních dnů.
 • 00:03:46 A nikdy nikoho nenapadlo
  šklebící hlavy vyměnit za jiné.
 • 00:04:02 Colmar je městečko, v kterém se
  snoubí francouzská rozmařilost
 • 00:04:06 s německou precizností.
  Šarm se solidností.
 • 00:04:10 Velkorysost s uměřeností.
 • 00:04:13 Hlavně z něho vyzařuje klid
  a pohoda.
 • 00:04:29 Masiv Vosgien ležící ve středu
  Alsaska
 • 00:04:33 nepatří mezi velehory Francie.
  Dosahuje maximální výšky 1 300 m.
 • 00:04:38 Pohoří je malebné a je rájem
  vinařů, chovatelů dobytka
 • 00:04:42 a také turistů.
 • 00:04:49 Prakticky všude se dostanete
  po klikatých silničkách
 • 00:04:53 a když na neplaceném parkovišti
  necháte auto,
 • 00:04:56 můžete se vydat na nenáročnou túru
  ke zdejším jezerům.
 • 00:05:00 Ne všechny mají ledovcový původ.
 • 00:05:02 Některá jsou vytvořena uměle.
  Nic to nemění na jejich půvabu.
 • 00:05:09 My jsme se vydali na schůzku
  s prezidentem
 • 00:05:12 Asociace farmářů Alsaska,
 • 00:05:14 Jeanem Wehreyem,
 • 00:05:16 která se konala na horské farmě
  Martina Bürgra,
 • 00:05:19 ležící uprostřed nádherné
  horské přírody.
 • 00:05:23 Auto jsme nechali
  u Zeleného jezera
 • 00:05:25 a brzy jsme dorazili na farmu,
 • 00:05:27 kde se pěstuje vzácné alsaské
  černobílé kravské plemeno,
 • 00:05:31 které dodává mléko na výrobu
  slavného munsterského sýru.
 • 00:05:39 Nacházíme se na farmě v pohoří
  Vosgien,
 • 00:05:41 kde farmy představují starou
  tradici zemědělského podnikání.
 • 00:05:47 Farem už zbylo pouze 50.
 • 00:05:49 Hlavní činností všech farem
  je chov dobytka na maso,
 • 00:05:53 ale hlavně na produkci mléka,
 • 00:05:55 ze kterého se vyrábí
  munsterský sýr.
 • 00:06:33 Tady na farmě, hostinci,
  kde se nacházíme,
 • 00:06:36 tak jsou krávy od poloviny května
  do podzimu a vidíte je kolem.
 • 00:06:42 V létě se přes den volně pasou
  a někdy dojdou i na hřebeny
 • 00:06:45 do výšky 1 000 metrů.
 • 00:06:48 V noci se shromažďují
  v blízkosti farmy.
 • 00:06:52 Na podzim se krávy vrací do údolí,
  kde ve stájích přečkají zimu.
 • 00:06:56 Jak dlouho jsou pod střechou,
  to záleží na počasí.
 • 00:07:00 V zimě se krmí hlavně siláží.
 • 00:07:03 V polovině května se vrací do hor
  a na zdejší farmu.
 • 00:07:12 Příprava munsterského sýra
  je založena na smíchání
 • 00:07:15 večerního mléka a ranní smetany.
  Pak to nechám uležet hodinu.
 • 00:07:21 Všechno nakrájím na malé kousky.
 • 00:07:24 Pak vezmu naběračku a ještě
  jednou nakrájím na drobno.
 • 00:07:29 Pak vezmu cedník,
 • 00:07:30 abych oddělila větší kousky
  a když je toho hodně,
 • 00:07:34 dám to do formy.
 • 00:07:56 V poledne je třeba zárodek sýru
  obrátit a jemně položit.
 • 00:08:00 Večer se to opakuje ještě jednou
  a další den ráno opět sýr obrátím
 • 00:08:05 a večer při obracení dám ještě
  nahoru sůl.
 • 00:08:10 Další den se opakuje to stejné.
 • 00:08:12 Večer sýr umístím do sklepa,
  kde zraje několik týdnů.
 • 00:08:18 Vedle slavného, pikantního
  munsterského sýru
 • 00:08:22 se ve zdejších horách vyrábí
  dalších 6 druhů aromatických sýrů.
 • 00:08:41 Štrasburk je znám jako město
  Evropského parlamentu.
 • 00:08:45 Teprve návštěvou historického
  centra
 • 00:08:47 se slavným kostelem Notre-Dame
  pochopíme,
 • 00:08:50 že Štrasburk byl odpradávna
  evropskou křižovatkou.
 • 00:08:54 Město nese svůj kosmopolitní odkaz
  s nenucenou samozřejmostí.
 • 00:09:01 Katedrála Notre-Dame vždy sloužila
  katolíkům i protestantům.
 • 00:09:05 Tato pískovcová stavba je zdobena
  tak bohatě,
 • 00:09:09 že si zaslouží přirovnání
  "kamenné krajkářství".
 • 00:09:13 Goethe nad její krásou užasl
  a prohlásil,
 • 00:09:16 že se katedrála vypíná k nebi
  jako nejvznešenější strom.
 • 00:09:21 Dnes by to možná neřekl,
  protože katedrála je sevřena
 • 00:09:25 úzkými uličkami starého města
 • 00:09:27 a uvidět její průčelí z dálky
  je těžký kameramanský úkol.
 • 00:09:32 Stavba byla zahájena v 11. století,
  dokončena byla roku 1439.
 • 00:09:43 Z vyhlídkové plošiny na samém
  vršku katedrály
 • 00:09:46 je vynikající výhled na město.
 • 00:09:49 Vedle katedrály se nachází slavný
  maison Kammerzell,
 • 00:09:53 který patřil zazobanému kupci.
 • 00:09:56 Dnes je tady vyhlášená kavárna
  a restaurace.
 • 00:09:59 Slavný dům zdobí dekorace
  z 15. - 16. století.
 • 00:10:20 Vedle katedrály se nachází
 • 00:10:22 nejslavnější štrasburská restaurace
  U Yvonny.
 • 00:10:28 20letá servírka si kdysi půjčila
  od zdejších vinařů peníze
 • 00:10:32 a založila tento Winstub,
  jak říkají Francouzi.
 • 00:10:36 Vinárna si okamžitě získala oblibu
  mezi úředníky, umělci a politiky.
 • 00:10:48 Od Yvonny koupil restauraci
  v roce 1960
 • 00:10:51 Jean Pierre de Valmuceur.
 • 00:10:55 Mezi Yvonniny přátele a stálé
  návštěvníky restaurace
 • 00:10:59 patřil také ministr generála
  de Gaulle,
 • 00:11:02 který také působil v městské radě
  a byl jejím blízkým přítelem.
 • 00:11:08 Mezi pravidelné návštěvníky patřil
  také Jacques Chirac,
 • 00:11:11 pozdější prezident, který sem
  chodil v době,
 • 00:11:14 kdy začínal svoji kariéru jako
  úředník na štrasburské radnici
 • 00:11:19 a odtud také vedl svoji volební
  kampaň na úřad prezidenta.
 • 00:11:31 Na to, jaká klientela se zde schází
  jsou zdejší ceny víc než lidové.
 • 00:11:46 Kousek od katedrály
  je Gutenbergovo náměstí,
 • 00:11:49 které zdobí jeho socha.
 • 00:11:51 Díky svému povolání puncíře
  drahých kovů,
 • 00:11:54 kdy pracoval s razidly, tak přišel
  na myšlenku odlévat písmena.
 • 00:11:58 Díky svému objevu knihtisku,
 • 00:12:01 umožnil celému světu nastartovat
  nevídaný rozvoj vzdělanosti.
 • 00:12:08 Nejlépe a nejrychleji se historické
  centrum dá poznat
 • 00:12:11 při vyhlídkové jízdě lodí
  po zdejších kanálech.
 • 00:12:36 Jako první vjíždí lodě
  do nejstarší části města,
 • 00:12:40 které nese název Malá Francie.
 • 00:12:43 Hrázděné domy většinou připomínají
  německý vliv.
 • 00:12:47 Pohoda, půvab, nadhled
 • 00:12:49 jsou typicky francouzské.
 • 00:13:49 Nakonec loď míjí terasu Panoramic,
 • 00:13:51 odkud je nejlepší výhled
  na středověký most,
 • 00:13:54 který je vstupní branou
  do historické části města.
 • 00:15:01 Pak míjíme slavné kostely
  a dostáváme se
 • 00:15:04 k Evropskému soudu a Parlamentu.
 • 00:15:16 Černá budova je místní úřad pro
  stanovování norem a předpisů.
 • 00:15:21 Zde se vymýšlejí normy na křivost
  banánů, velikosti jablek
 • 00:15:24 stejně jako předpisy
  na kvalitu výrobků.
 • 00:15:27 Na závěr při západu slunce
 • 00:15:29 budeme pozorovat z opevnění města
  od slavného architekta Vaubana
 • 00:15:33 most le Ponts Couverts,
 • 00:15:35 za kterým je vidět nejkrásnější
  památky Štrasburku.
 • 00:15:40 Tady je možné si sednout a hodinu
  se kochat pohledem na město.
 • 00:15:48 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související