iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 5. 2011
16:55 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
7298
zhlédnutí

Mizející místa domova

Annín, Vintíř a Mouřenec

Místa duchovně svázaná s našimi dějinami, kterým přesto hrozí zapomenutí

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mizející místa domova - Annín, Vintíř a Mouřenec

 • 00:00:25 Benediktinské arciopatství
  svaté Markéty
 • 00:00:28 v Praze v Břevnově
  má dávnou historii.
 • 00:00:33 V letech 982 až 983
  tu vznikl klášter
 • 00:00:40 z fundance knížete Boleslava II.
  a biskupa Vojtěcha
 • 00:00:46 a s historií kláštera
  s pojí jedno podivuhodné jméno.
 • 00:00:51 A to je "Vintíř".
 • 00:00:57 Pane profesore Royte,
  kdo to ten Vintíř byl?
 • 00:01:00 Viníř, to byla skutečně významná
  osobnost.
 • 00:01:04 Byl to příbuzný císaře Jindřicha,
  Kunhuty,
 • 00:01:08 příbuzný
  uherského krále Štěpána.
 • 00:01:12 Pro duchovní dráhu
  se rozhodl strašně pozdě,
 • 00:01:17 až ve věku tak padesáti let
  vstoupil do kláštera,
 • 00:01:23 ale tam nu to nevyhovovalo
  a odešel do pustiny,
 • 00:01:26 do šumavských hvozdů, kde založil
  kolem roku 1011 klášter.
 • 00:01:35 Ale tam mu to taky nevyhovovalo,
  tak ještě odešel do pustiny
 • 00:01:39 a odešel na českou stranu
  Šumavy.
 • 00:01:43 A to místo se jmenuje
  Dobrá Voda.
 • 00:01:46 Když pak Vintíř umírá,
  na vlastní přání byl pohřben zde,
 • 00:01:49 v Břevnovském klášteře
  a zde má svůj hrob.
 • 00:01:53 Vintířova deska je tady
  v jižní straně kostela sv. Markéty.
 • 00:01:58 Je to prý prázdný náhrobek,
  že ty ostatky tam nejsou.
 • 00:02:04 Pane profesore,
  jak to tedy je?
 • 00:02:07 Ano, je to tak,
  ale za tím je ta románská deska
 • 00:02:12 ze 13. století,
  pod níž mají být i ostatky,
 • 00:02:17 které byly nalezeny
  v Polici nad Metují.
 • 00:02:21 A zároveň je zde i oltář
  svatého Vintíře
 • 00:02:25 s vyobrazením jeho smrti.
  Ten obraz je od Petra Brandla.
 • 00:02:28 Známá je ještě Vintířova stezka.
  Odkud vlastně vede?
 • 00:02:34 Ta Vintířova stezka vedla
  od Poddunají,
 • 00:02:41 přes Ždánidla, přes Dobrou Vodu,
  přes Sušici až dále na Prahu.
 • 00:02:47 A tahle ta Vintířova stezka
  patří skutečně
 • 00:02:50 k těm nejstarším stezkám
  na Šumavě.
 • 00:02:54 A po Vintířově stezce
  dodnes chodí poutníci
 • 00:02:58 do Dobré Vody
  pravidelně každý rok.
 • 00:03:01 A my se po té šumavské části
  vydáme.
 • 00:03:14 Jak to tady vypadalo
  před tisíci lety - nevíme.
 • 00:03:17 Víme ale, že obec Anín,
  před níž právě stojíme,
 • 00:03:22 to jest na levém břehu
  řeky Otavy,
 • 00:03:25 asi 6 km jižně od Sušice,
  tady ještě nebyla.
 • 00:03:33 Její založení souvisí
  až se sklárnou,
 • 00:03:35 která tu vznikla v roce 1796.
 • 00:03:42 Hlavně ale víme,
  že před tisíci lety
 • 00:03:45 tu obrazně řečeno
  Vintíř prošlapával
 • 00:03:48 jednu z nejstarších obchodních
  stezek u nás.
 • 00:04:01 Měřila zhruba 150 km
  na trase od Řezna:
 • 00:04:07 Prášily, Dobrá Voda, Hartmanice,
  Sušice, Blatná.
 • 00:04:12 Tady jsme ve výšce
  596 metrů n.m.
 • 00:04:20 Anín zůstal dole pod námi
  a s ním i komín sklárny.
 • 00:04:24 Vrch nad námi se jmenuje
  Mouřenec.
 • 00:04:27 A místo okouzlilo spisovatele
  a ředitele Národního divadla
 • 00:04:31 Františka Adolfa Schuberta:
 • 00:04:34 "První, co poutá oko tvé
  jest vysoko nad Otavou
 • 00:04:39 o samotě strmící kostelík
  svatého Mouřence."
 • 00:04:45 Dneska tak nevévodí,
  spíše se skrývá v lese.
 • 00:04:50 Nevím, jak to tu vypadalo
  před tisíci lety,
 • 00:04:53 ten kostel tady ještě nestál,
  možná tu nebylo vůbec nic,
 • 00:04:58 ale muselo to být místo posvátné,
  když tu pak
 • 00:05:02 zhruba 190 let
  po Vintířově smrti
 • 00:05:05 kolem roku 1230
  tento kostel založili.
 • 00:05:10 Jako Vintíře
  by mě tohle místo přitahovalo.
 • 00:05:19 V 15. století byl kostel
  goticky přestavěn a rozšířen.
 • 00:05:24 Současná podoba je barokní,
  mohutná věž ale zůstala románská.
 • 00:05:32 Mouřenec bývala osada,
  která zanikla po válce,
 • 00:05:36 po odsunu Němců.
 • 00:05:38 Zůstala tady po ní pouze
  budova bývalé školy.
 • 00:05:44 A někde prý
  také ovocné stromy,
 • 00:05:47 to bychom museli hledat.
 • 00:05:49 To, že to tak bylo,
  dosvědčuje jeden kříž.
 • 00:05:55 Pojďme se podívat.
  Josef Pöschl z Mouřence.
 • 00:06:13 Za Vintíře tady pochopitelně
  žádná kostnice nebyla.
 • 00:06:18 Je až barokní,
  je to jako muzeum.
 • 00:06:22 Lebky,
  dokud byly živými hlavami,
 • 00:06:25 tady mluvily povětšině
  německy.
 • 00:06:28 Já tomu moc nerozumím,
  ale podle mého soudu
 • 00:06:33 kostnice obsahuje
  3 458 femurů,
 • 00:06:39 což jsou kosti stehenní.
 • 00:07:07 Lidově se kostelu říká
  Mouřenec.
 • 00:07:11 Ale zasvěcen je svatému Mořici,
  latinsky Mauritius.
 • 00:07:17 Byl to světec a mučedník,
  který se narodil
 • 00:07:22 ve 3. století v Egyptě.
 • 00:07:25 Velel římské legii,
  která potlačovala vzpoury
 • 00:07:29 proti římskému císaři.
 • 00:07:35 Chór, jak vidíme,
  je zaklenutý hvězdovou klenbou.
 • 00:07:40 Původní románská loď
  byla čtvercová,
 • 00:07:42 ale to nejvzácnější jsou
  gotické nástěnné malby,
 • 00:07:46 takzvaného kresebného stylu,
  které se objevily
 • 00:07:49 až při opravě kostela.
 • 00:07:52 Za přispění
  bývalých německých obyvatel
 • 00:07:54 a jejich potomků,
  po roce 1989.
 • 00:08:00 Z těchto raně gotických fresek,
  které se objevily poměrně nedávno,
 • 00:08:05 mě nejvíce zaujaly
  dva motivy.
 • 00:08:08 Tady vidíme archanděla Michaela
  jako vážiče duší.
 • 00:08:14 Tady vidíme ty,
  které propadají peklu.
 • 00:08:17 A vedle je legenda
  O třech živých a o třech mrtvých.
 • 00:08:23 To jsou ty kostry.
 • 00:08:32 Na těch šálách,
  které oni drží,
 • 00:08:35 mohl být nápis:
  "Co jste vy, byli jsme mi my.
 • 00:08:41 A co jsme my, budete i vy!"
 • 00:08:50 Tahle malba v románské absidě
  je pozdější.
 • 00:08:54 Je až ze 70. let 14. století.
 • 00:08:58 Je to typický motiv,
  který znázorňuje ukřižování Krista,
 • 00:09:03 ale tady je zajímavé to,
  že na jeho nohou vidíme lana.
 • 00:09:08 A natahováním těchto lan
  se zvyšovalo Kristovo utrpení.
 • 00:09:16 Mouřenecké malby,
  které tady vidíme,
 • 00:09:18 nám trochu mohou přiblížit
  Vinířovu dobu,
 • 00:09:21 i když jsou pozdější,
  protože žádný dřívější
 • 00:09:25 otisk kultu a kultury
  nemáme.
 • 00:09:29 Už tehdy jsme byli spojeni
  s Evropou.
 • 00:09:33 Italské vlivy tady
  v šumavských hvozdech!
 • 00:09:52 Dobrá Voda nad Hartmanicemi
  je starým poutním místem
 • 00:09:57 s kostelem svatého Vintíře,
  jediným toho zasvěcení na světě.
 • 00:10:03 Vidíme, je tady i studánka.
 • 00:10:06 A voda podle tradice
  má léčebné účinky.
 • 00:10:12 Hlavně na oči.
 • 00:10:21 Vida!
  Dál můžeme bez brýlí.
 • 00:10:28 Před rokem 1989
  se do Dobré Vody 40 let nesmělo.
 • 00:10:34 Jako známé a režimu nevítané
  poutní místo
 • 00:10:37 se stala součástí vojenského
  výcvikového prostoru.
 • 00:10:41 V té době vojáci zlikvidovali
  v okolí několik obcí
 • 00:10:45 a Dobrá Voda málem zmizela
  také.
 • 00:10:51 Kostel založil v roce 1706
  baron a český obrozenec
 • 00:10:55 František Karel Villani
  na místě staré kaple
 • 00:11:00 a byl po 50 letech minulého
  století,
 • 00:11:04 jak se tak říká - vybydlen.
 • 00:11:07 Sám svatý Vintíř
  byl odtud vystrnaděn.
 • 00:11:14 Tohle skleněné oltářní retabulum
  je novodobé.
 • 00:11:18 V roce 2001 je vytvořila
  sklářská výtvarnice
 • 00:11:22 Vladěna Tesařová,
  která v Dobré Vodě žije a tvoří.
 • 00:11:27 Zelené sklo připomíná
  šumavskou sklářskou tradici.
 • 00:11:32 Oltář prý váží skoro čtyři tuny
  a zobrazuje významné světce,
 • 00:11:36 dnes bychom řekli
  středoevropského prostoru.
 • 00:11:41 Jsou to patroni české země.
 • 00:11:44 Mezi nimiž je i řezenský biskup
  svatý Wolfgang
 • 00:11:47 a pochopitelně Vintíř.
 • 00:11:51 Shromáždili se kolem ukřižovaného
  Krista.
 • 00:11:54 Jsou to alespoň namátkou -
  Václav, Ludmila,
 • 00:11:58 Anežka, Prokop, Vojtěch
  a další.
 • 00:12:05 Sochařka Vladěna Tesařová
  interiér kostela
 • 00:12:08 postupně doplňuje.
 • 00:12:10 Jedna z posledních plastik
  je sám svatý Vintíř.
 • 00:12:14 Tady ho vidíme
  v takové romantické podobě.
 • 00:12:19 Je asi tak 50letý,
  tedy zrovna v době,
 • 00:12:21 kdy se rozhodl pro mnišský
  život.
 • 00:12:25 Vintíř ve stáří dožil v poustevně
  pod Březníkem,
 • 00:12:30 a to je nedaleko odtud,
  tam se teď vydáme.
 • 00:12:44 Tady pod Březníkem
  se Vintíř vždycky zastavil,
 • 00:12:49 aby se vydýchal.
 • 00:12:58 V jeho době tahle sušická oblast
  byla součástí domény
 • 00:13:04 bavorských hrabat
  a Šumava, jak ji tu vidíme,
 • 00:13:08 byla vlastně překážkou uvnitř
  území, které k sobě patřilo.
 • 00:13:13 Teď jsme totiž
  o více než 400 metrů výše
 • 00:13:16 než byl Mouřenec nad Anínem.
 • 00:13:19 Překonat Šumavu nebylo
  snadné.
 • 00:13:22 Tak krkolomně nechodil
  jen Vintíř,
 • 00:13:24 který se nám může jevit
  jako nějaký podivín,
 • 00:13:28 ale tudy se do Čech vozila
  například alpská sůl
 • 00:13:32 a opačným směrem zlato.
 • 00:13:37 Vintíř jako solnička.
 • 00:13:40 Sype se z něho
  patrně alpská sůl.
 • 00:13:46 Symbolizuje nám
  česko-německé smíření po našem.
 • 00:13:49 Zepředu Vintíř,
  zezadu Gunther.
 • 00:13:54 Vintíř se stává
  takovým Krakonošem Šumavy.
 • 00:14:09 Jsme u Vintířovy kapličky.
 • 00:14:13 Mé kapličky.
 • 00:14:18 Ale já jsem tady měl
  poustevnu!
 • 00:14:28 Vůbec to tu nepoznávám.
 • 00:14:31 Kolem byl prales!
  Tady nezbylo nic!
 • 00:14:36 Aspoň pár kamenů
  nebo pahýlnatý peň starý,
 • 00:14:42 kdyby tu byl!
 • 00:14:44 Kameny ze základů!
 • 00:14:47 Křivolakou stezkou
  se drali soumaři.
 • 00:14:52 A teď?!
 • 00:15:08 Jsme kilometr nad mořem.
 • 00:15:11 A tuhle skálu?
  Tu já poznávám!
 • 00:15:16 Těch tisíc let ji ani neomlelo!
 • 00:15:19 A kříž!
  No, kříž tu byl!
 • 00:15:25 Ale byl dřevěný.
 • 00:15:36 Hospodinovo oko bdí nad těmi,
  kdo se ho bojí.
 • 00:15:40 Nad těmi,
  kdo doufají v jeho milost.
 • 00:15:43 Aby jejich duše vyrval
  ze smrti,
 • 00:15:46 aby jim život zachoval
  za hladu.
 • 00:15:56 Poznávám i hvozdy,
  které mizí do dáli
 • 00:16:01 na Západ přes Železnou Rudu
  a do Bavor!
 • 00:16:06 A kůrovce na hřebenech,
  to já taky znám.
 • 00:16:11 Po stezce dneska znovu
  proudí
 • 00:16:16 kamiony se zlatem a solí,
  ale kde mizí ta moje stezka?
 • 00:16:28 Na tuhle skálu
  jsem denně vycházel!
 • 00:16:34 Na tuhle skálu Vintíř
  denně vycházel,
 • 00:16:37 protože Boha chtěl velebit
  ustavičně
 • 00:16:41 do konce svých dnů.
 • 00:16:55 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2011

Související