iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 7. 2010
19:05 na ČT2

1 2 3 4 5

90 hlasů
28684
zhlédnutí

Mizející místa domova

Krajinou zázračného koně

Místa duchovně svázaná s našimi dějinami, kterým přesto hrozí zapomenutí

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Mizející místa domova - Krajinou zázračného koně

 • 00:00:34 Většina krajů má takové tajemné
  záhyby,
 • 00:00:37 které jsou málo navštěvované,
  které jsou velice autentické,
 • 00:00:41 které jsou úplně jakoby z jiné
  doby.
 • 00:00:44 Ve středních Čechách jedním
  z těchto tajemných ostrovů
 • 00:00:48 je Hostomická kotlina.
  Nad ní se tyčí Plešivec,
 • 00:00:53 jedno z největších hradišť
  v celé střední Evropě.
 • 00:00:56 Ale vchod do kotliny tady
  v Libomyšli sráží mohyla.
 • 00:01:01 Nevíme, jak je stará.
  Pravděpodobně pochází
 • 00:01:03 ze starší doby železné,
  stejně jako hlavní vrstva
 • 00:01:07 na plešiveckém hradišti.
 • 00:01:09 Pokud bych toto místo,
  o kterém vlastně dodneška
 • 00:01:12 nevíme co je,
  protože je tak obrovské,
 • 00:01:15 měl k něčemu přirovnat,
  tak nejbližší analogie -
 • 00:01:18 egyptské pyramidy.
 • 00:01:21 Význam Hostovické kotliny
  ještě víc vynikne,
 • 00:01:25 když se jenom podíváme
  kolem sebe.
 • 00:01:28 Uvidíme -
  Zlatý kůň s hradištěm Kotýz.
 • 00:01:30 Uvidíme Bacín
  s podzemní svatyní.
 • 00:01:33 Kousíček přede mnou je Košík.
  To je jediné pravěké místo,
 • 00:01:37 kde údajně
  sídlil kníže Horymír,
 • 00:01:39 ten, kterého známe z pověsti
  o Šemíku.
 • 00:01:42 A ještě o kousíček dál je Plešivec
  a Hradec.
 • 00:01:45 Takže prakticky z jednoho místa
  vidím
 • 00:01:48 čtyři pravěká hradiště a několik
  dalších dávných lokalit.
 • 00:01:52 Tohle je opravdu hodně stará
  a mýtická krajina.
 • 00:02:00 Jedním ze skutečně záhadných
  a velice krásných míst
 • 00:02:05 Hostomické kotliny jsou
  Šance mezi Osovem a Skřiplí.
 • 00:02:11 Jsou to čtvercové valy,
  o kterých se toho mnoho neví.
 • 00:02:16 Někteří archeologové se domnívají,
  že to jsou valy z 30leté války.
 • 00:02:21 Většina lidí a já taky si
  myslíme,
 • 00:02:24 že by to mohla být nejlépe
  zachovalá keltská svatyně.
 • 00:02:28 A jak by fungovala?
 • 00:02:30 Asi by byl tady uprostřed
  nějaký malý chrámek
 • 00:02:33 a možná,
  že by zde byla studna.
 • 00:02:36 A někdy v těch studních
  bývají pohřbeni bohové,
 • 00:02:39 takže máme někdy takový ten
  pocit,
 • 00:02:42 že bohové z té země vystupují
  nahoru
 • 00:02:44 a přinášej nějakou zprávu.
 • 00:03:00 Já jsem tady několikrát spal,
  nic z toho jsem nezažil,
 • 00:03:04 ale mnohokrát jsem si ověřil ten
  pocit,
 • 00:03:07 jak je odlišné být uvnitř,
  v takovém tom klidu, uzavření.
 • 00:03:13 A jak překročíte ten val,
  atmosféra se na několika metrech
 • 00:03:17 změní a vy jste zase v té celé
  krajině.
 • 00:03:21 A mimochodem -
  kdyby tady nebyly ty stromy,
 • 00:03:24 tak bychom nad nimi krásně viděli
  tyčit se Plešivec,
 • 00:03:28 který tady určuje základní motiv
  krajiny.
 • 00:03:42 Počínaje barokem, lidé velmi dobře
  rozeznávali pravěké objekty.
 • 00:03:46 Často jim říkali
  "hrádek nebo šance".
 • 00:03:51 Ale tohle návrší se jmenuje
  Košík.
 • 00:03:54 Nahoře měl sídlit Horymír.
 • 00:03:56 Archeologický výzkum tam ale našel
  mnohem starší osídlení.
 • 00:04:18 Dalším významným místem Hostomické
  kotliny je obec Neumětely.
 • 00:04:23 Je známá zejména pomníkem
  zázračného bílého koně Šemíka.
 • 00:04:27 Nad ním nechal kníže Schwarzenberg
  postavit řecký chrámek.
 • 00:04:33 V něm je křemencový balvan údajně
  z Plešivce.
 • 00:04:38 S těmito křemencovými kameny
  musí být spjat
 • 00:04:41 nějaký pocit posvátnosti.
 • 00:04:44 Protože jsou použity
  nejenom na Šemíkově hrobu,
 • 00:04:46 ale na Tetíně jsou svázány
  se svatou Ludmilou.
 • 00:04:50 A další podobný kámen
  je ve svatém Janu pod skálou,
 • 00:04:54 kde vytváří oltář
  v jeskyni svatého Ivana.
 • 00:04:57 Hned za Šemíkovým hrobem leží
  starodávný kostelík
 • 00:05:02 svatého Petra a Pavla,
  který byl pravděpodobně
 • 00:05:05 obehnán valem
  a může představovat
 • 00:05:08 ještě starší předkřesťanskou
  lokalitu.
 • 00:05:11 Ten kotel nemá zvonici,
  ale dřevěná zvonice
 • 00:05:14 leží hned vedle,
  zvonu se tady díváme do očí,
 • 00:05:18 je ze 17. století.
 • 00:05:21 A když do něj udeříme,
  tak si uvědomíme,
 • 00:05:24 jak dneska moc mluvíme o těch
  alikvotech,
 • 00:05:27 léčivých zvucích, tibetských
  mísách,
 • 00:05:31 ale v Neumětelích a leckde jinde
  máme něco podobného.
 • 00:05:34 (zvuk zvonu)
 • 00:05:41 Když se naučíme rozeznávat
  Plešivec,
 • 00:05:44 tak ho vidíme
  z překvapivě mnoha míst
 • 00:05:48 západočeského a středočeského
  kraje.
 • 00:05:51 Celá ta táhlá plošina nahoře,
  celých 60 hektarů
 • 00:05:56 byl jeden obrovský pravěký
  objekt,
 • 00:05:59 který byl větší než běžné
  středověké město.
 • 00:06:02 A zároveň vidíme, že i Neumětely
  jsou v nějakém mýtickém kontextu,
 • 00:06:07 protože na jednu stranu kousek
  za námi
 • 00:06:10 je ten zlatý kůň, odkud pochází
  bílý kůň, kůň prusý,
 • 00:06:17 to jsou ty Koněprusy,
  což je vlastně Šemík.
 • 00:06:20 Takže Šemík
  podle jedné ze starých pověstí
 • 00:06:24 se rodí ve zlatém, neboli bílém
  koni,
 • 00:06:27 a po smrti se do něj zase
  vrací.
 • 00:06:30 A přímo nad Neumětely vlastně ční
  vrchol toho kraje,
 • 00:06:34 kterému říkali Olymp,
  protože vždycky tam bývala
 • 00:06:37 představa,
  vidíme to úplně nahoře,
 • 00:06:40 že to je místo,
  které bylo vyhrazené bohům.
 • 00:06:50 Jsme nahoře na Plešivci,
  asi jenom 15 kilometrů od Příbrami.
 • 00:06:55 Příbram je známá svojí
  Svatou horou,
 • 00:06:58 která tam funguje posledních
  5 nebo 6 století.
 • 00:07:03 Ale tady si nemůžeme pomoct
  a myslíme na Plešivec
 • 00:07:08 jako na Svatou horu, která funguje
  možná 6 tisíciletí.
 • 00:07:14 Proč si tohle to myslíme?
 • 00:07:17 Především na vrcholové plošině
  tu a tam
 • 00:07:20 jsou rozptýlené neolitické sekyrky
  z hlazeného amfibolitu.
 • 00:07:25 A ono vlastně vůbec není
  jasné,
 • 00:07:28 proč by neolitici
  měli chodit po lese
 • 00:07:31 a ty sekyrky ztrácet
  nebo zahazovat,
 • 00:07:35 ale zdá se,
  že sem možná chodili nahoru
 • 00:07:37 a ukládali je jako obětiny
  do štěrbin mezi skalami.
 • 00:07:42 Pak jsou tady další pozůstatky
  několika kultur,
 • 00:07:45 ale to podstatné začíná
  před nějakými 3 tisíci lety,
 • 00:07:52 kdy sem přicházejí lidé mladé
  a pozdní doby bronzové.
 • 00:07:56 Plešivec je pověstný velkým
  množstvím pokladů, depotů,
 • 00:08:02 které byly různě nalézány
  v suti nebo u bran,
 • 00:08:07 nebo v akropoli.
 • 00:08:10 Máme spolehlivé doklady možná
  o deseti pokladech.
 • 00:08:15 V některých případech se opravdu
  jedná o poklady.
 • 00:08:18 To znamená -
  je nějaká nejistá válečná doba,
 • 00:08:21 tak si najdete nějakou štěrbinu
  ve skalách,
 • 00:08:24 zaházíte to kameny,
  nikdy se pro to nevrátíte
 • 00:08:28 a zůstane to tam.
 • 00:08:32 Ale jindy ty depoty,
  hlavně okolo vysokých skal
 • 00:08:35 nebo v jeskyňkách, ve škvírách
  spíš působí dojmem obětin.
 • 00:08:41 Dokonce se zdá,
  že tady nějakou dobu fungovala
 • 00:08:44 metalurgická dílna.
  Metalurgové byli vždycky posvátní,
 • 00:08:49 protože oni vlastně
  transformovali
 • 00:08:52 takovou tu ošklivou rudu
  na krásný kov.
 • 00:08:57 Celá staletí předtím,
  než byl založen Řím,
 • 00:09:01 jste tady v dobách,
  kdy ještě neexistovala Akropole,
 • 00:09:06 a přesto odtud pochází
  nádherné šperky,
 • 00:09:13 nárameníky, různé spony, kopí,
  dokonce srpy.
 • 00:09:17 Pochází odtud kusy bronzových
  předmětů,
 • 00:09:21 které byly záměrně zničeny.
 • 00:09:24 Když chcete něco obětovat,
  tak to zabijete,
 • 00:09:28 tak to zlomíte a odložíte
  někde stranou.
 • 00:09:33 Ale tímhle ta historie nekončí,
  protože ona pokračuje přes Kelty.
 • 00:09:38 Několik zlatých mincí
  zde bylo objeveno.
 • 00:09:42 A potom,
  kupodivu ještě za Slovanů,
 • 00:09:45 tady máme několik nálezů a celý
  poklad středověkých mincí.
 • 00:09:52 Pro mne
  a celou řadu dalších lidí,
 • 00:09:56 takových jako znalců Brd,
  Plešivec představuje místo,
 • 00:10:02 kam se člověk pravidelně vrací
  jednou za rok nebo za dva.
 • 00:10:08 A kde cítíte ten kontakt s těmi
  všemi lidmi,
 • 00:10:15 kteří zde žili před námi.
 • 00:10:18 Ale to nebyli jenom Slované,
  to nebyli jenom Kelti,
 • 00:10:21 to jde ještě o mnoho etnik hlouběji
  a mizí to v nějaké nepaměti.
 • 00:10:30 Jak vlastně vypadaly pravěké
  valy?
 • 00:10:33 Tyhle hromady kamení,
  které jsou někdy třeba
 • 00:10:36 15 metrů široké a jsou třeba
  jenom jeden nebo dva metry vysoké,
 • 00:10:40 jsou valy staré
  skoro tři tisíce let.
 • 00:10:43 Ale původně,
  když byly vytvářeny,
 • 00:10:46 tak situace vypadala úplně
  jinak.
 • 00:10:49 Lidé přišli, zarovnali,
  udělali terén, zarovnali plošiny,
 • 00:10:52 většinou to vysypali menším
  kamením,
 • 00:10:55 někdy to zpevnili jílem,
  položili přes to
 • 00:10:58 dřevěnou konstrukci a začali
  vyzdívat suché zídky.
 • 00:11:02 Je pravděpodobné,
  že některé z těchto valů
 • 00:11:05 mohly být vysoké čtyři mety,
  nebo i víc.
 • 00:11:08 V některých případech byla ještě
  nahoře palisáda.
 • 00:11:12 A dokonce ty valy mohly mít vnitřní
  ochoz.
 • 00:11:16 Tady na Plešivci bylo víckrát
  zjištěno,
 • 00:11:20 že Plešivec zanikl pravděpodobně
  dobitím,
 • 00:11:23 protože ty valy jsou spálené
  a kameny
 • 00:11:27 mají takovou růžovou barvu od toho,
  jak je chytil oheň.
 • 00:11:33 I lidé doby bronzové šetřili
  prací.
 • 00:11:36 To znamená, že oni hrozně důkladně
  využívali
 • 00:11:39 kdejakých přirozených skalek,
  aby z nich udělali
 • 00:11:42 součást opevnění.
 • 00:11:45 A jinde ty valy schází,
  protože naopak tam byla propast.
 • 00:11:50 Hornina, která tvoří Plešivec
  je ordovický křemenec.
 • 00:11:54 Je to hornina,
  která má tak 99% barviva.
 • 00:11:58 To znamená, že i když zvětrá,
  tak nevytvoří žádné půdy.
 • 00:12:01 Takže třeba tady ty půdy,
  co jsou po lese,
 • 00:12:04 tak to je prach navátý větrem
  a humus od rostlin.
 • 00:12:09 Do puklin v hornině zatéká voda
  a v zimě,
 • 00:12:13 když se přes den topí sníh,
  v noci mrzne a trhá skály.
 • 00:12:19 A tím jednak ty skály neustále
  ustupují
 • 00:12:23 a málokdy jsou opravdu
  velké.
 • 00:12:26 Jsou rozbité tím zvětráváním.
  A další důležitá věc je ta,
 • 00:12:29 že pod námi se potom hromadí
  ta velká suťová pole.
 • 00:12:37 Na hradištích byl vždycky problém
  s vodou.
 • 00:12:41 Často měli jenom cisterny
  nebo jímali dešťovky.
 • 00:12:45 Takže ochutnáme,
  jakou vodu mají na Plešivci.
 • 00:12:49 No, není to tak úplně špatný,
  ale je z toho cítit,
 • 00:12:52 že to je povrchová voda,
  která se snadno zkazí.
 • 00:12:56 Každé pohoří mívalo svého
  tradičního ochranného ducha.
 • 00:13:02 V případě Krkonoš je to Krakonoš,
  velice dobře známý.
 • 00:13:06 Jinde to je
  Praděd nebo Radhošť.
 • 00:13:10 A v případě Plešivce a Brd
  je to Fabián.
 • 00:13:13 Byla to nesmírně populární postava
  takového jako horského ducha,
 • 00:13:19 který se zjevoval uhlířům,
  pytlákům,
 • 00:13:22 prováděl různé kousky
  a jindy zase vládl počasí.
 • 00:13:27 A nakonec na Plešivci dojdete
  v severní části hradiště do místa,
 • 00:13:33 které se jmenuje Fabiánova
  zahrádka.
 • 00:13:36 Je to něco jako Krakonošova zahrada
  v Krkonoších,
 • 00:13:38 ale tady to je místo,
  kde se stýkají dva valy.
 • 00:13:42 Ten vyšší, ten val akropole,
  toho vlastního hradiště,
 • 00:13:47 a val předhradí.
 • 00:13:50 A vytváří takové malé kouzelné
  místo,
 • 00:13:52 které je kouzelné nejenom pro nás,
  ale právě pro lidi doby bronzové,
 • 00:13:56 protože v jeho okolí bylo nalezeno
  několik bronzových pokladů.
 • 00:14:17 Tento pořad je o místech,
  které mizí.
 • 00:14:21 A přesto v Hostomické kotlině
  jakoby zůstávala
 • 00:14:25 většina toho starého,
  toho původního a velmi krásného.
 • 00:14:31 Já si skoro myslím,
  že je důležitější starat se
 • 00:14:34 o mechanizmy,
  které zabraňují mizení krajiny,
 • 00:14:38 mizení objektu nebo mizení náplně
  než potom na poslední chvíli
 • 00:14:41 zachraňovat něco,
  co se nám rozpadá před očima.
 • 00:14:46 Jaké jsou prvky,
  které zabraňují tomu vyprázdnění
 • 00:14:51 a té zkáze krajiny nebo kláštera?
  První věc je poznání.
 • 00:14:56 Musím vědět,
  jaké jsou tady hodnoty,
 • 00:14:59 co je tady vlastně důležité.
  Často se stává,
 • 00:15:02 že lidé něco zničí ne ze špatné
  vůle,
 • 00:15:05 ale proto, že nevěděli,
  že to má hodnotu.
 • 00:15:08 Druhá věc je respekt.
  Žiji v této zemi na tomto místě,
 • 00:15:14 budu tady žít celý život
  a měl bych mít zájem,
 • 00:15:18 aby ta krajina
  nebo místo nebo architektura
 • 00:15:21 tady se mnou zůstávala,
  abychom stárli společně.
 • 00:15:25 Další věc je ta,
  že nikdy nestačí jenom se postarat
 • 00:15:30 o běžnou ochranu přírody
  nebo o rekonstrukci kláštera,
 • 00:15:34 ale vždycky je nutný nějaký
  kulturní nebo duchovní přesah.
 • 00:15:41 Někdy před pěti lety jsme se ptali,
  kam zmizel bratr Paleček?
 • 00:15:46 Šemík, čeští světci...
 • 00:15:49 To, co vlastně vytvářelo
  takové to povědomí o národu.
 • 00:15:53 A báli jsme se, že se tak nějak
  rozplyneme v Evropské unii,
 • 00:15:56 ve světě nebo bůhví kde.
 • 00:15:59 Dneska o pět let později je ta
  situace už poněkud odlišná.
 • 00:16:03 Školní výpravy jezdí k Šemíkovu
  hrobu...
 • 00:16:07 Zdá se, že s tou krizí Evropské
  unie, možná s finanční krizí,
 • 00:16:11 s tím, jak se jakoby najednou
  vracíme domů,
 • 00:16:17 tahle ta místa se začínají
  vracet
 • 00:16:21 a postavy dávno zapomenuté,
  právě z toho Jiráska,
 • 00:16:25 ze Starých pověstí českých,
  kupodivu začínají znovu žít.
 • 00:16:34 Skryté titulky: Alena Fenclová
  Česká televize 2010

Související