iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 4. 2010
21:55 na ČT1

1 2 3 4 5

24 hlasů
9117
zhlédnutí

Přísně tajné vraždy

Zbytečné léky

Proč nesměla být otevřena rakev Josefa Vacka?

14 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přísně tajné vraždy - Zbytečné léky

 • 00:00:31 V 50. letech se za vězeňskými zdmi
  odehrály tisíce tragických případů.
 • 00:00:39 Lidé byli biti, mučeni,
  nedomohli se pomoci ani ochrany.
 • 00:00:44 Někteří dopadli ještě hůř:
  ve vězení zemřeli za okolností,
 • 00:00:48 které nikdy nebyly úplně vyjasněny.
 • 00:00:53 Ale možná ani dnes není
  příliš pozdě.
 • 00:01:04 Jedním z těch, kteří nikdy nevyšli
  z vězení na svobodu,
 • 00:01:07 je Josef Vacek.
 • 00:01:09 Byl jedním ze skupiny, jejíž členové
  byli zatčeni v r. 1953,
 • 00:01:15 obviněni z velezrady
  a spolčování proti republice.
 • 00:01:19 Josef Vacek ale umírá
  už během vyšetřování.
 • 00:01:29 Oficiální příčina Vackovy smrti:
  mozková mrtvice.
 • 00:01:32 Při vyšetření bylo zjištěno,
 • 00:01:34 že se jedná o celkovou sklerózu
  tepen, zvláště mozkových,
 • 00:01:37 vysoký krevní tlak s krvácením
  do kmene mozkového
 • 00:01:40 s následnou spastickou obrnou
  všech končetin.
 • 00:01:44 Přes všechny lékařské zákroky
  se stav pacienta zhoršuje
 • 00:01:47 a umírá 29.3.1954 ve 13 hodin.
 • 00:01:59 Prvotním podnětem bylo podání
  Václava Kotěšovce,
 • 00:02:04 který žádal náš úřad o prověření
  okolností týkající se
 • 00:02:10 jeho dědečka pana Šedivého,
  který byl součástí
 • 00:02:14 protistátní skupiny, ve které
  figuroval i Josef Vacek.
 • 00:02:20 Můj dědeček, Rudolf Šedivý,
  byl souzen v r. 1954
 • 00:02:26 ve vykonstruovaném procesu
  spolu s tzv. skupinou Kooperativa.
 • 00:02:32 V této skupině byli další pánové,
  byli to pan Froněk, Záděra,
 • 00:02:40 Vacek a Říha.
 • 00:02:45 V soudních spisech jsme objevili
  informaci,
 • 00:02:48 že pan Vacek zemřel
  ve vyšetřovací vazbě.
 • 00:02:53 Nedožil se procesu,
  který se konal v dubnu 1954.
 • 00:03:07 K úmrtí Josefa Vacka byla jen
  poznámka ve vyšetřovacím spisu.
 • 00:03:14 Nebyl k tomu podkladový materiál.
 • 00:03:18 Jen jsem se dočetla,
  že pan Vacek byl několikrát dlouze,
 • 00:03:24 několik dnů po sobě,
  dlouze vyslýchán.
 • 00:03:31 Výslechy končily poznámkou:
 • 00:03:34 "Jelikož si dnes nemůžete
  vzpomenout,
 • 00:03:36 budeme pokračovat zítra."
  Byla to poznámka vyšetřovatele.
 • 00:03:41 O tom, že smrt Josefa Vacka
  nenastala ve vyšetřovací vazbě
 • 00:03:44 nešťastnou náhodou, může svědčit
  malý, zdánlivě nedůležitý detail.
 • 00:03:53 Když byl umístěn
  ve vyšetřovací vazbě,
 • 00:03:56 jeho paní navštívila úřadovnu StB
  a přinesla v pytlíčku léky,
 • 00:04:04 které doma běžně užíval.
 • 00:04:06 Byla odmítnuta s tím,
  že ve vyšetřovací vazbě
 • 00:04:10 má lékařské ošetření,
  jsou tam lékaři,
 • 00:04:15 kteří mu předepíší léky.
 • 00:04:18 O dostupnosti léčebné péče
  ve vyšetřovací vazbě
 • 00:04:22 nerozhodoval stav vězněného,
  ale zájem vyšetřování.
 • 00:04:29 Nepředání léků lze vysvětlit
  jediným způsobem:
 • 00:04:34 šlo o záměr vyšetřování,
  záměr ukončit případ Josefa Vacka
 • 00:04:39 tak, aby vypadal
  jako přirozené úmrtí.
 • 00:04:46 Ale důvodů pro podezření,
  že Josef Vacek nezemřel
 • 00:04:49 přirozenou smrtí je víc.
 • 00:04:52 Ve spise je zmínka o tom,
  že byl krutě bit,
 • 00:04:55 což mohlo být pravou příčinou smrti.
 • 00:05:00 Z výpovědi pana Froňka vyplývá,
  že pan Vacek byl podroben
 • 00:05:07 přísnému výslechu, že s ním orgány
  bezpečnosti zacházely krutě
 • 00:05:14 a že mu tloukly hlavou o zeď.
 • 00:05:20 Pan Vacek druhý den, 29.3.1954,
  ve vyšetřovací vazbě zemřel.
 • 00:05:25 Pitevní protokol se nepodařilo
  dohledat.
 • 00:05:29 Jeho tělo bylo vydáno rodině
  k pohřbení s tím,
 • 00:05:32 že rakev nesměla být otevřena.
 • 00:05:36 Vysvětluji si to tak,
  že tělo mohlo nést stopy
 • 00:05:41 po fyzickém týrání, mohl mít modřiny,
  jiná viditelná zranění.
 • 00:05:51 Jak se Josef Vacek dostal
  do vazby?
 • 00:05:53 Byl zatčen se skupinou přátel
  z bezvýznamných důvodů.
 • 00:05:58 Skupinka se scházela v kavárně
  a normálně spolu debatovala.
 • 00:06:02 Občas se sešli v hospůdce
  na popovídání.
 • 00:06:07 Sešlo se těch 6 ? pan Froněk, Záděra,
  Vacek atd.
 • 00:06:13 Oni to měli za protistátní činnost.
  Nebyla to pravda.
 • 00:06:19 Jako když si povídáme se ženami
  o módě, o vaření.
 • 00:06:25 Začátkem roku 1953 se na něm zaměřila
  StB vzhledem k osobě
 • 00:06:29 doktora Záděry.
 • 00:06:34 Byla vykonstruována protistátní
  činnost této skupiny,
 • 00:06:38 která měla spočívat v tom,
  že pánové měli připravovat
 • 00:06:42 organizaci pro případ převratu
 • 00:06:45 ústřední jednoty hospodářských
  družstev
 • 00:06:47 a měli tam obsadit klíčová místa.
 • 00:06:52 Možná řekli, že až by se to změnilo,
  tak bychom družstevnictví
 • 00:06:57 mohli udělat tak a tak,
  bylo by to výhodnější a lepší,
 • 00:07:02 ale že by něco organizovali,
  to je kravina.
 • 00:07:06 Vyšetřovatelé případ nazvali
  "Doktor Záděra a spol."
 • 00:07:10 Ze všech zadržených se jako
  nejslabší článek skupiny jevil
 • 00:07:13 Josef Vacek, a tak ho přinutili
  mluvit.
 • 00:07:22 Jeden výslech sestává z toho,
  že mu chtěli přišít
 • 00:07:26 mimomanželskou aféru.
 • 00:07:29 Další výslech se dotýkal člověka,
  který se skupinou
 • 00:07:33 ani s nikým z nich neměl
  nic společného.
 • 00:07:36 Přesto, když čtu výslechy,
  tak svým způsobem usvědčoval
 • 00:07:43 další členy tzv. protistátní skupiny.
 • 00:07:50 Jedno se zdá být jisté:
  na Vacka byl v ruzyňské vazbě
 • 00:07:53 vyvíjen intenzivní tlak.
 • 00:07:55 Ten se mohl stát
  nemocnému muži osudným.
 • 00:08:02 Tragédie, ke které došlo
  ve vězení, zůstala nevyřešená.
 • 00:08:07 Víme, že jediným důkazem
  je chorobopis poškozeného,
 • 00:08:12 kde je uvedena jako příčina smrti
  mozková mrtvice.
 • 00:08:17 Ale jak došlo ke krvácení do mozku,
  stále jasné není.
 • 00:08:24 Pracovala jsem s verzí,
  že zemřel na nedostatečnou
 • 00:08:29 lékařskou péči v nemocnici tím,
  že nebral léky na vysoký tlak,
 • 00:08:34 a měl již předtím mozkovou mrtvici.
 • 00:08:37 Skutečně mohl přirozeným způsobem
  na následky útrap,
 • 00:08:42 které prodělal, přijít další záchvat,
 • 00:08:45 nebo byl příslušníkem uhozen
  do hlavy
 • 00:08:52 nebo mu bylo hlavou
  tlučeno o zem
 • 00:08:54 a krvácení do mozku bylo zapříčiněno
  další osobou.
 • 00:09:00 Jak mohly vypadat poslední hodiny
  Vackova života?
 • 00:09:03 Mnohé napoví poměry,
  které panovaly v tehdejších
 • 00:09:06 vyšetřovacích vazbách a věznicích.
 • 00:09:09 Pokud jde o úmrtí,
  tak podle statistiky
 • 00:09:13 v letech 1948-56 zemřelo ve všech
  věznicích na našem území 1266 vězňů.
 • 00:09:26 Ve vyšetřovací vazbě to bylo
  109 vězňů, ale i tak je to vysoké,
 • 00:09:33 protože cílem vyšetřovatelů bylo
  dostat vyšetřovance před soud.
 • 00:09:39 Někdy počátkem března vyšetřovatel
  Kefurt požádal prokurátora,
 • 00:09:49 aby mohl Vacka vyslýchat o samotě,
  tj. bez zapisovatelky
 • 00:09:54 a dalšího člověka,
  který by u výslechu byl.
 • 00:09:58 Tyto výslechy se děly proto,
  aby z člověka dostali informace,
 • 00:10:05 které potřebovali,
  jakoukoliv cestou.
 • 00:10:10 I to nahrává tomu, že pan Vacek
  asi velmi trpěl ve vazbě.
 • 00:10:17 Vyšetřovanci StB byli ubytováni
  ve věznici v Ruzyni,
 • 00:10:23 to byla věznice StB.
 • 00:10:25 Když kolabovali
  po těžkých výsleších,
 • 00:10:28 byli na poslední chvíli převáženi
  do nemocnice,
 • 00:10:33 aby je tam dali dohromady,
  což se nemohlo zdařit,
 • 00:10:38 protože v tak zoufalém stavu,
  v jakém byli,
 • 00:10:42 i kdyby byla nemocnice sebelépe
  vybavená, jakože tehdy nebyla,
 • 00:10:47 tak nemohli s tím dotyčným
  nic udělat.
 • 00:10:51 Mám pak už jen zprávu
  od vězeňské služby,
 • 00:10:56 kde se hovoří o tom,
  že byl přivezen v 9 hodin
 • 00:11:01 do nemocnice vězeň Josef Vacek
  v hlubokém bezvědomí s tím,
 • 00:11:08 že doprovázející příslušník uvedl,
  že v 8:45 náhle upadl.
 • 00:11:17 Doktor tam zdůrazňuje,
  PRÝ náhle upadl.
 • 00:11:21 To mě přivedlo na myšlenku,
  že lékař mohl mít pochybnosti o tom,
 • 00:11:26 zda se událost odehrála tak,
  jak to bezpečnostní pracovník udal.
 • 00:11:40 Případ Josefa Vacka je
  klasickým případem,
 • 00:11:46 kdy byli nuceni z důvodu udržení
  jeho života ho nechat eskortovat
 • 00:11:51 do pankrácké věznice.
 • 00:11:55 Josef Vacek byl jedním z pěti,
  kteří v r. 1954 zemřeli
 • 00:12:01 ve vězeňské nemocnici.
 • 00:12:04 Je třeba konstatovat,
  že celá skupina byla souzena
 • 00:12:06 ve vykonstruovaném procesu
  a zaslouží si satisfakci.
 • 00:12:10 Josef Vacek se soudu nedožil,
  jeho památce se tak nedostalo
 • 00:12:13 ani patřičné rehabilitace.
 • 00:12:16 Také vyšetřování muselo být
  z důvodu důkazní nouze zastaveno.
 • 00:12:22 Pokud došlo k násilí,
  docházelo jen za přítomnosti
 • 00:12:27 příslušníků vězeňské služby,
  kteří mají právo odmítnout vypovídat.
 • 00:12:33 V tuto chvíli spoléháme
  na morální zlom nebo svědomí
 • 00:12:38 těch lidí, že s odstupem času
  mohou přispět k objasnění,
 • 00:12:44 a to i za cenu, že by připustili
  trestní stíhání sebe samých
 • 00:12:50 nebo svých kolegů.
 • 00:12:54 Můžete poskytnout nové svědectví,
  které by umožnilo případ
 • 00:12:58 znovu otevřít?
 • 00:13:00 Řadu diváckých svědectví a námětů
  již nyní zpracovávají vyšetřovatelé
 • 00:13:05 Úřadu dokumentace a vyšetřování
  zločinů komunismu.
 • 00:13:10 Některým z těchto případů se
  budeme věnovat i my
 • 00:13:13 v jednom z dalších pořadů z cyklu
  PŘÍSNĚ TAJNÉ VRAŽDY.
 • 00:13:38 Skryté titulky: Věra Mikulenková,
  Česká televize, 2010

Související