iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 11. 2010
17:15 na ČT2

1 2 3 4 5

63 hlasů
6510
zhlédnutí

Bílá místa IV

Poklady pana Zachariáše z Hradce

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Bílá místa - Poklady pana Zachariáše z Hradce

 • 00:00:02 Události, které právě prožíváme
  se zakrátko stanou historií
 • 00:00:07 a pro většinu našich potomků
  budou jen nezáživnými pojmy.
 • 00:00:12 Protože zaváty časem
  zůstanou i touhy a snažení,
 • 00:00:15 lásky i intriky dnešních hrdinů.
 • 00:00:32 Když pan Zachariáš z Hradce
  6. 2. 1589 ve věku 62 let zemřel,
 • 00:00:40 ukázalo se, že byl
  naprostou výjimkou,
 • 00:00:45 příslovečnou bílou vránou
 • 00:00:46 mezi všemi českými
  a moravskými velmoži.
 • 00:00:49 Nezanechal totiž po sobě
  vůbec žádné dluhy.
 • 00:00:56 Do finančních nesnází ho nepřivedla
 • 00:00:58 ani dlouholetá činnost
  v moravských zemských úřadech,
 • 00:01:02 která nezbytně vyžadovala
  náklady na reprezentaci
 • 00:01:05 úměrné
  jeho společenskému postavení.
 • 00:01:07 A to bylo vysoké.
 • 00:01:10 Už r. 1558 se stal přísedícím,
 • 00:01:14 tj. členem
  Moravského zemského soudu
 • 00:01:18 a 1567 na 6 let dokonce
  moravským zemským hejtmanem.
 • 00:01:23 Tedy hlavou zemské stavovské vlády.
 • 00:01:28 Poté byl plných 14 let
  mužem č. 3 v moravské hierarchii.
 • 00:01:33 Nejvyšším komorníkem.
 • 00:01:36 Nezadlužil se ani rozsáhlou
  stavební činností. Naopak.
 • 00:01:40 V pokladnicích telčského zámku
  zanechal pytle stříbrných mincí,
 • 00:01:45 truhlice šperků a klenotů
  z drahých kovů
 • 00:01:48 a ve slavnostní hodovní síni
  velký stříbrný pozlacený stůl
 • 00:01:53 se soupravou stříbrných křesel,
  vykládaných drahokamy.
 • 00:01:59 To se v 16. stol. zdálo být
  naprosto neuvěřitelné.
 • 00:02:05 Zachariáš se narodil
  v Jindřichově Hradci r. 1527,
 • 00:02:10 jako nejmladší z 5 dětí
 • 00:02:11 nejvyššího kancléře
  českého království
 • 00:02:14 Adama I. z Hradce.
 • 00:02:17 Starý český rod pánů z Hradce
  má kořeny až ve 12. stol.
 • 00:02:22 Stejně, jako páni z Rožmberka,
  Krumlova a Landštejna,
 • 00:02:26 patřili hradečtí páni k potomkům
  Vítka z Prčice.
 • 00:02:30 Tedy k rozrodu Vítkovců.
 • 00:02:33 Jejich erb tvořila zlatá
  pětilistá růže v modrém poli.
 • 00:02:38 Usadili se v Jindřichově Hradci.
 • 00:02:41 Ale už ve 14 stol. vlastnili také
  panství Telč,
 • 00:02:45 které získali od krále
  Jana Lucemburského,
 • 00:02:48 výměnou za východomoravský Bánov.
 • 00:02:51 Nedaleké Slavonice jim patřily
  od doby, kdy je o nich 1. zmínka.
 • 00:02:56 Tedy nejméně od r. 1260.
 • 00:03:01 Vraťme se d 1. pol. 16. stol.
 • 00:03:04 Tehdy byl Zachariášův
  o rok starší bratr Jáchym
 • 00:03:08 poslán do pážecí služby
  a na výchovu k panovnickému dvoru.
 • 00:03:12 To byla výsada prvorozených synů
  z významných šlechtických rodin.
 • 00:03:17 Zachariáš spolu se svou sestrou
  Alžbětou,
 • 00:03:20 se vzdělávali doma,
  v Jindřichově Hradci.
 • 00:03:24 Zanedlouho k nim přibyl ještě
  o 12 let mladší příbuzný.
 • 00:03:28 Druhorozený Rožmberk Petr Vok
  se svými 4 sestrami.
 • 00:03:33 Zachariáš se velmi obstojně
  naučil češtině a latině.
 • 00:03:37 Ale po celý svůj život
  nebyl schopen dorozumět se německy.
 • 00:03:41 Když mu bylo 23 let uzavřel
  s bratrem Jáchymem
 • 00:03:45 rodovou smlouvu
  o rozdělení dědictví.
 • 00:03:49 Jáchymovi zůstala česká panství
  s jindřichohradeckou rezidencí.
 • 00:03:54 Zachariášovi připadlo moravské
  telčské panství se Slavonicemi,
 • 00:03:59 městečkem Želetavou,
  hradem Roštejnem
 • 00:04:02 a ochranným panstvím
  nad klášterem v Nové Říši.
 • 00:04:06 Aby bylo rozdělení
  zcela spravedlivé,
 • 00:04:08 ujal se rovněž 3 městeček
  a rychtářství
 • 00:04:11 na české straně zemské hranice.
 • 00:04:14 Kunžaku, Strmilova a Člunku.
 • 00:04:18 Ve 23 letech se stal nezávislým.
 • 00:04:21 A to mu umožnilo vstoupit
  do veřejného života.
 • 00:04:25 Bratr Jáchym, čerstvě jmenovaný
  do výnosného zemského úřadu
 • 00:04:28 Karlštejnského purkrabího,
 • 00:04:32 ho při velké rodinné audienci
  ve vídeňském Hofburgu
 • 00:04:35 oficiálně představil
  králi Ferdinandu I.
 • 00:04:39 Panovník Zachariášovi udělil
  čestný titul komorníka
 • 00:04:43 a pozval ho k účasti
  na velmi prestižní výpravě
 • 00:04:47 několika set příslušníků šlechty,
  do italského Janova,
 • 00:04:51 k uvitání Maxmiliana II.
 • 00:04:54 a jeho novomanželky
  Marie Španělské,
 • 00:04:57 při jejich příjezdu ze Španěl
  do dědičných rakouských zemí.
 • 00:05:02 Tato výprava, která trvala
  7 měsíců,
 • 00:05:06 se pro Zachariáše z Hradce,
 • 00:05:08 ale i pro další
  české a moravské šlechtice,
 • 00:05:11 stala největším životním zážitkem.
 • 00:05:15 Jejich cesta vedla z Lince
  do Innsbrucku
 • 00:05:18 a přes Brennerský průsmyk,
 • 00:05:19 Brixen, Bolzano a Trident
  do Mantovy,
 • 00:05:23 kde byli nějaký čas hosty
  tamního vladaře z rodu Gonzagů,
 • 00:05:27 v jeho nádherném vévodském sídle.
 • 00:05:30 Setkání Zachariáše z Hradce
  z renesanční Itálií
 • 00:05:34 ovlivnilo celé jeho další
  životní směřování.
 • 00:05:39 Nádhera a pohodlný životní styl
 • 00:05:41 severoitalských
  aristokratických rezidencí
 • 00:05:45 na něho zapůsobil natolik,
 • 00:05:47 že po návratu do Telče
  v něm uzrálo předsevzetí,
 • 00:05:50 vybudovat si zcela nové sídlo.
 • 00:05:54 Bylo mu 25 let, když se rozhodl
  uspořádat svůj osobní život tím,
 • 00:05:59 že se řádně a výhodně ožení.
 • 00:06:02 Vybral si mladou, pohlednou
  a bohatou Kateřinu z Valdštejna.
 • 00:06:08 Pro budoucí manželský život
  začal urychleně upravovat
 • 00:06:12 obytnou část dosti sešlého,
 • 00:06:15 stále ještě pozdně gotického
  telčského hradu.
 • 00:06:20 Jeho vnitřní, tzv. malý dvůr
 • 00:06:22 byl doplněn renesanční arkádou
  a schodišťovým přístavkem,
 • 00:06:26 středověké zdi zvenčí pokrylo
  sgrafitové kvádrování.
 • 00:06:31 A uvnitř, v hodovní síni,
  v tzv. klenotnici, ve zbrojnici
 • 00:06:35 a v dalších síních, zaplnila stěny
  bohatá sgrafitová výzdoba.
 • 00:06:41 S loveckými výjevy, alegoriemi
  7 hlavních hříchů,
 • 00:06:45 s postavami z antické mytologie,
  iluzivní perspektivní architekturou
 • 00:06:49 a hustými ornamentálními
  rostlinnými motivy.
 • 00:06:55 Několik síní dostalo nové
  renesanční klenby.
 • 00:06:58 Sklípkové, hvězdicové a hřebíkové.
 • 00:07:07 A sem si, 5. ledna 1553 přivedl
  svou novomanželku
 • 00:07:13 Kateřinu Hradeckou z Valdštejna.
 • 00:07:16 Ta mu přinesla věnem velká
  a výnosná panství
 • 00:07:19 na českomoravském pomezí,
  Polnou a Přibyslav.
 • 00:07:23 K tomu všemu ještě stříbrné doly
  ve Stříbrných Horách,
 • 00:07:28 u dnešního Havlíčkova Brodu.
 • 00:07:32 Není divu, že se
  za takových podmínek
 • 00:07:34 reprezentační a pohodlné
  rezidenční stavby
 • 00:07:37 podle italského vzoru,
 • 00:07:39 staly největší zálibou
  telčského vladaře.
 • 00:07:43 Mohl si to dovolit.
 • 00:07:45 Když se mu podařilo získat
  stavitele, kameníky i štukatéry
 • 00:07:48 přímo ze severní Itálie,
 • 00:07:51 nabrala přestavba telčského sídla
  nový směr.
 • 00:07:55 Ze zlomků informací
  a ze stylových znaků staveb
 • 00:08:00 soudíme, že autorem 2. etapy
  přestavby telčské rezidence
 • 00:08:04 byl stavitel Antonín Vlach,
  zvaný též Antonín Ericer.
 • 00:08:10 Známý také ze staveb, které vedl
 • 00:08:13 pro Zachariášova staršího bratra
  Jáchyma v Jindřichově Hradci.
 • 00:08:17 V Telči přistavěl ke starému
  hradnímu jádru severní palác,
 • 00:08:22 do něhož byly umístěny hlavní
  reprezentační sály.
 • 00:08:26 Zlatý, s nádherným kazetovým
  stropem, datovaným do r. 1561
 • 00:08:46 a modrý s trámovým stropem
  nad malovaným vlysem.
 • 00:09:11 Na protilehlé straně stavitel
  uzavřel nově vzniklé nádvoří
 • 00:09:15 jižním renesančním palácem,
 • 00:09:17 s novým vstupem do zámku
  přímo z náměstí.
 • 00:09:22 Přerod telčského hradu
 • 00:09:24 v dobově moderní, reprezentační
  a pohodlné sídlo,
 • 00:09:28 dovršil teprve další
  severoitalský architekt
 • 00:09:31 Baltazar Maggi z Arogna.
 • 00:09:33 Stavby svého předchůdce
  Antonína Vlacha dokončil
 • 00:09:37 a nové renesanční nádvoří uzavřel
  vznosnými patrovými arkádami.
 • 00:09:52 Zalomená východní arkáda
 • 00:09:54 se v 1. patře otevřela
  do zámecké zahrady.
 • 00:10:00 Obkolopil ji na jižní
  a východní straně
 • 00:10:02 přízemními sloupovími,
  původně malovanými arkádami,
 • 00:10:06 které se sbíhaly v nárožním
  8mibokém věžovém pavilonu.
 • 00:10:11 Její renesanční architektonický ráz
 • 00:10:13 zdůraznil mytologický reliéf
  Neptuna s trojspřežím,
 • 00:10:17 na zahradní fasádě starého
  hradního paláce.
 • 00:10:25 Poslední
 • 00:10:26 z reprezentačních místností
  telčské rezidence,
 • 00:10:29 byl mramorový sál.
 • 00:10:50 Současně vznikala
  nová zámecká kaple Všech svatých.
 • 00:10:54 Pan Zachariáš ji nechal nádherně
  manýristicky vyzdobit.
 • 00:10:58 Přenesl do ní
  k poslednímu odpočinku
 • 00:11:01 ostatky své manželky
  Kateřiny z Valdštejna,
 • 00:11:04 která zemřela už před 9 lety,
  v září 1571.
 • 00:11:12 Jeho přáním bylo, aby jednou
  vedle ní spočinul i on.
 • 00:11:18 Bylo mu 53 let, když se rozhodl
  ve stavbách nepokračovat.
 • 00:11:22 O důvodu můžeme jen spekulovat.
 • 00:11:25 Ale nejspíš ho o životní energii
  a motivaci
 • 00:11:28 připravila smrt
  jeho jediného syna
 • 00:11:31 Menharta Lva z Hradce.
 • 00:11:39 Jak už to na světě chodí,
  současníkům pana Zachariáše
 • 00:11:43 připadala jeho rostoucí zámožnost
  podivná.
 • 00:11:48 Dokud byl zemským hejtmanem,
  mlčeli.
 • 00:11:50 Později však začali šířit
  různá podezření,
 • 00:11:53 ze všelijakých nekalých praktik.
 • 00:11:56 Např., že ožebrčil mladičkou
 • 00:11:58 osiřelou nejbohatší
  moravskou dědičku,
 • 00:12:01 budoucí manželku
  Petra Voka z Rožmberka,
 • 00:12:04 Kateřinu z Ludanic,
 • 00:12:06 když se jako 1 z jejích poručníků
  obohatil na její úkor.
 • 00:12:11 V té době by to nebylo
  vůbec nic výjimečného.
 • 00:12:16 Možná ani dnes.
 • 00:12:18 Z dnešního pohledu na Zachariášovo
  velkolepé dílo
 • 00:12:22 se skutečně mimoděk vnucuje otázka:
 • 00:12:25 Z jakých zdrojů ve skutečnosti
 • 00:12:27 telčský velmož
  své stavby financoval?
 • 00:12:31 Vždyť kromě Telče,
 • 00:12:32 mj. přestavěl zámky v Polné
  a Přibyslavi,
 • 00:12:36 stavěl na Roštejně i Budkově.
 • 00:12:39 Historické prameny jsou velmi
  mezerovité
 • 00:12:42 a neumožňují vyčerpávající odpověď.
 • 00:12:46 Přesto, při studiu těch svědectví,
  která se nám dochovala,
 • 00:12:49 zjišťujeme, že základním
  investičním zdrojem
 • 00:12:53 bylo Zachariášovo
 • 00:12:55 vzorně vedené hospodářství
  na vlastních panstvích.
 • 00:13:01 Hospodářští úředníci zakládali
  dvory, ovčíny, pivovary a rybníky.
 • 00:13:13 Navíc panu Zachariášovi
  přálo štěstí.
 • 00:13:17 Na telčském panství
  se našlo stříbro
 • 00:13:20 a umožnilo mu otevřít výnosné doly.
 • 00:13:23 A když k tomu připočteme
 • 00:13:25 už zmíněné věno jeho manželky
  Kateřiny...
 • 00:13:29 Tak, či onak, rezidenční stavby
  pana Zachariáše z Hradce
 • 00:13:34 se staly proslulými
  již v době svého vzniku.
 • 00:13:38 Inspirovaly další příslušníky
  vysoké české a moravské šlechty
 • 00:13:42 a Zachariášovi stavitelé
  záhy rozšířili svou činnost
 • 00:13:46 na modernizační přestavby
  hradních a zámeckých sídel
 • 00:13:51 jeho příbuzných a přátel.
 • 00:13:54 Zámecké stavby ovlivnily také
 • 00:13:56 architekturu měst jihočeských
  a jihomoravských vrchností.
 • 00:14:02 L. P. 1589 pan Zachariáš z Hradce
 • 00:14:06 spočinul vedle své 1. manželky
  Kateřiny z Valdštejna.
 • 00:14:12 Jeho poklady,
  pytle stříbrných mincí,
 • 00:14:15 šperky a klenoty,
  které nashromáždil
 • 00:14:17 a o něž se po dlouhá léta
  přeli jeho dědicové,
 • 00:14:21 však nenávratně zmizely
  v propadlišti času.
 • 00:14:25 Beze stopy se v průběhu
  bouřlivého 17. stol. ztratil
 • 00:14:29 i jeho proslulý stříbrný stůl,
  stolice, stolní náčiní.
 • 00:14:34 Věci, které podle jeho
  poslední vůle
 • 00:14:37 neměly nikdy opustit
  komnaty telčského zámku.
 • 00:14:42 Před téměř 300 lety kamsi znmizelo
  i poslední z pozlacených křesel.
 • 00:14:49 Zbyla jen jeho nezřetelná kresba.
 • 00:14:54 A přece nám pan Zachariáš
  zanechal nesmírné bohatství.
 • 00:14:59 Dodnes se mu v Telči
 • 00:15:00 i na dalších místech
  jeho bývalého panství
 • 00:15:03 obdivují desetitisíce návštěvníků.
 • 00:15:07 V jeho odkazu se nám také zachoval
 • 00:15:08 základní obrys duchovního světa
  a životního stylu,
 • 00:15:13 jakým žila aristokratická
  a měšťanská společnost
 • 00:15:16 2. pol. 16. stol.
 • 00:15:19 Tedy epochy, která patří
  k těm šťastnějším v naší historii.
 • 00:15:25 Dnes nám připadá harmonická,
 • 00:15:28 neopakovatelně iluzivní,
  téměř idylická.
 • 00:15:35 Snad taková byla.
 • 00:15:38 Ale připusťme,
  že jsme v tom hodnocení ovlivněni
 • 00:15:41 historickým odstupem,
 • 00:15:42 který milosrdně smazal
  stinné stránky Zachariášovy doby.
 • 00:15:47 Naštěstí však krása,
 • 00:15:48 kterou dokázali vytvořit lidé
  16. věku nám zůstala dochována.
 • 00:15:55 Skutečnými poklady
  pana Zachariáše z Hradce,
 • 00:15:59 jsou jedinečně cenné
 • 00:16:01 celistvé soubory
  historických kulturních památek,
 • 00:16:04 které byly zaslouženě prohlášeny
  městskými památkovými rezervacemi.
 • 00:16:10 Zachariášova Telč se navíc stala
  národní kulturní památkou
 • 00:16:15 a byla zapsána na seznam
 • 00:16:17 světového kulturního dědictví
  UNESCO.
 • 00:16:21 Skryté titulky
  Eva Svobodová

Související