iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 9. 2011
08:55 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
5125
zhlédnutí

Ekoprůkopníci

Rekultivace

Putování Václava Cílka za lidmi, kteří to zkusili jinak.

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rekultivace

 • 00:00:29 (muž) Jsme v lomu Kobyla
  v Českém krasu.
 • 00:00:32 Před 80 lety to byla taková
  ohavná industriální jáma,
 • 00:00:36 ale dneska je to jeden
  z centrálních bodů
 • 00:00:39 a nejkrásnějších celého
  Českého krasu.
 • 00:00:43 Tady dobře chápeme takové
  ty hlavní otázky rekultivací.
 • 00:00:48 Za prvé: má vůbec cenu
  rekultivovat,
 • 00:00:51 když celá ta krása kolem mne
  vznikla jenom tím způsobem,
 • 00:00:54 že se sem natáhla příroda včetně
  chráněných kytek z celého okolí,
 • 00:00:58 a druhá taková základní otázka je:
  má-li tedy cenu rekultivace,
 • 00:01:04 tak na jakých plochách,
 • 00:01:07 kolik procent území
  by mělo být rekultivováno
 • 00:01:10 a vůbec jaký je rozdíl v měřítku
  krajiny třeba mezi lomem
 • 00:01:14 v Českém krasu
  a severočeskými výsypkami.
 • 00:01:25 Tohle je prostě krajina,
  kde se vždycky něco dělo.
 • 00:01:29 Jsou krajiny české,
  které jsou takové klidné.
 • 00:01:33 Tady třetihory, naprosto dramaticky
  sopečná činnost, vyvřely vulkanity,
 • 00:01:39 tamhle vidíme jeden
  krásnější kopec než druhý,
 • 00:01:42 a ta těžba uhlí ještě dramaticky
  vystupňovala geologický proces.
 • 00:01:50 Čili ono to jakousi logiku má.
  Jde samozřejmě o to,
 • 00:01:55 jak se to potom bude
  v praxi realizovat.
 • 00:02:00 Stanislav Štýs, student lesnické
  fakulty, napsal diplomovou práci
 • 00:02:04 "Zalesňování hald".
  V roce 1956 nastoupil u šachet
 • 00:02:09 a od té doby se věnuje obnově
  krajiny v severních Čechách
 • 00:02:12 a její dokumentaci.
 • 00:02:18 Existují dva rozdílné způsoby,
  jak to uhlí získávat.
 • 00:02:23 To černé uhlí na Ostravsku
  a Kladensku se těží hlubinně,
 • 00:02:28 kdežto hnědouhelná sloj na Mostecku
  a na Sokolovsku je mocná
 • 00:02:34 a těží se povrchově. To znamená,
  že tomu odpovídá potom i ten způsob
 • 00:02:40 obnovy devastovaného území.
 • 00:02:43 Na Kladensku, na Ostravsku vznikají
  poklesy a jednotlivé menší haldy,
 • 00:02:49 kdežto tady se devastuje
  celá krajina.
 • 00:02:54 Ta celá krajina se postupně
  celá zabere,
 • 00:02:57 co je nad uhlím se musí
  někam odtěžit
 • 00:03:01 a pak se zase dává do těch
  vytěžených částí,
 • 00:03:05 takže nakonec zůstávají haldy,
  tedy výsypky,
 • 00:03:10 ale v ohromně velkých prostorách.
 • 00:03:19 Zatáhli jsme do této hry řadu
  výzkumných pracovníků,
 • 00:03:24 řadu schopných úředníků
  na ministerstvech,
 • 00:03:29 včetně ministerstva financí,
  protože to stálo hodně peněz,
 • 00:03:33 a řadu zemědělců, lesníků,
  meliorátorů a tak dále
 • 00:03:39 a postupně díky výzkumu v praxi
  z toho vznikl systém,
 • 00:03:46 který je dneska ve světě známý
  pod pojmem česká škola rekultivací.
 • 00:03:51 Málokdo by hádal,
  že jsme na vnitřní výsypce
 • 00:03:55 bývalého povrchového dolu Benedikt
  v těsné blízkosti Mostu.
 • 00:03:59 Tady se těžilo uhlí hodně dlouhou
  dobu již od předminulého století
 • 00:04:06 a teprve v 70. letech se s těžbou
  skončilo a následovala rekultivace.
 • 00:04:14 Protože jsme vedle města,
  tak rekultivace s vodou
 • 00:04:19 a s okolními parčíky,
  to znamená rekultivace pro lidi.
 • 00:04:26 Miroslav Suchý pracoval léta
  jako horník.
 • 00:04:29 Potom dostal nabídku vést
  mostecký hipodrom,
 • 00:04:31 který vznikl na 140 hektarech
  výsypky.
 • 00:04:41 Ještě dodneška mě iritují věci,
  že si všichni myslí,
 • 00:04:44 že sever Čech je pořád jenom
  o rekultivacích,
 • 00:04:48 o haldách, které nejsou osázené
  zelení, které nejsou pod trávou,
 • 00:04:51 kde se práší, kde je smog,
 • 00:04:54 protože to se od těch 90. let
  výrazně změnilo.
 • 00:04:57 Jak v odsíření elektráren přes
  rekultivaci veškerých těchto ploch,
 • 00:05:01 na kterých šachty fungovaly,
  takže dneska se málokdy už pozná,
 • 00:05:06 jestli to je rostlý terén,
  tak, jak to tam bylo,
 • 00:05:10 a nebo jestli je to terén, kde ho
  jakoby ruka uměle vytvořila.
 • 00:05:16 Celou dobu, co jsem tady,
  se snažím udělat areál takový,
 • 00:05:21 aby sem lidi chodili
  na návštěvu každý den.
 • 00:05:24 Je tady dnes areál pro děti,
  je tady založený jezdecký oddíl,
 • 00:05:28 je postavená ilajnová dráha,
  kde rodiče s dětmi mohou bruslit.
 • 00:05:35 Vzhledem k tomu, že sám mám
  tři malé děti, tak vím o tom,
 • 00:05:39 že chci vědět,
  kde se ty děti pohybují.
 • 00:05:42 Vím, jaké to je, když nevím,
  co dělají.
 • 00:05:46 To znamená, že je potřeba mít
  kroužky, aby se ty děti od začátku
 • 00:05:50 uchytily nějakým způsobem a aby
  rodiče věděli, kde je mají,
 • 00:05:54 co dělají, a aby se nepotloukaly
  jenom okolo paneláku.
 • 00:05:58 V roce 2001 jsme přibrali
  parkurový sport,
 • 00:06:03 takže vznikly venkovní plochy
  pro parkury,
 • 00:06:06 v letošním roce se tady objevily
  4 republikové seriály,
 • 00:06:11 Mistrovství České republiky
  juniorů a dětí
 • 00:06:15 a Mistrovství České republiky
  seniorů.
 • 00:06:19 Z každé vytěžené tuny uhlí,
  která odchází z regionu,
 • 00:06:22 se odvádí peníze na rekultivaci.
 • 00:06:25 Roční rozpočet hipodromu je víc než
  velkorysý. Asi 30 milionů korun.
 • 00:06:29 Jednu třetinu hradí Mostecká uhelná
  a zbytek jsou sponzorské dary.
 • 00:06:37 Podívejte se, co příroda umí.
  Tohle je vlastně výsypka.
 • 00:06:41 To je člověkem vytvořená halda,
 • 00:06:43 která dneska vypadá
  jako samotná esence divočiny.
 • 00:06:47 Je to porostlé mechovými
  a lišejníkovými zahrádkami
 • 00:06:50 a tu a tam najdete lomikameny
  a další chráněné rostliny.
 • 00:06:55 Bohužel příroda něco takového umí,
  hlavně jenom ve vápencích.
 • 00:07:00 Buližníkový lom by nikdy takhle
  dobře nezarostl.
 • 00:07:03 Ale jak tomu třeba
  v těch severních Čechách?
 • 00:07:06 Tam se jedná o to, a přírodovědci
  svádí dlouholetý boj,
 • 00:07:11 o to, část ploch ponechat
  té spontánní revitalizaci,
 • 00:07:16 tomu návratu života,
  návratu přírody jako takové,
 • 00:07:19 a část plochy, nejméně dvě třetiny,
  rekultivovat zaběhlým způsobem.
 • 00:07:27 Zemědělci chtějí hodně sedlačiny,
  lesáci by chtěli vše zalesňovat,
 • 00:07:32 rybáři chtějí hodně vodních ploch
  a současní ekologové by rádi,
 • 00:07:39 abychom velkou část tohoto území
  nerekultivovali
 • 00:07:43 a nechali to jako divočinu,
  nechali to přírodě.
 • 00:07:48 Což teoreticky je správné,
  protože bychom měli sledovat
 • 00:07:53 určitá místa
  a sledovat práci přírody,
 • 00:07:58 ovšem v tomto prostoru žijí lidé,
  takže s kompromisem počítáme
 • 00:08:05 a určitý podíl na různých
  stanovištích se takhle nechá
 • 00:08:13 té divoké přírodě, už kvůli tomu,
  aby vědátoři mohli sledovat,
 • 00:08:18 jak se vyvíjí půda,
  jak rostou jednotlivé stromečky,
 • 00:08:23 jak se bude vyvíjet klima
  kolem těchto porostů a tak dále.
 • 00:08:29 Protože tu pravou přírodu u nás
  už skutečně nikde nemáme.
 • 00:08:36 Vzpomínám si na své rodné město
  Duchcov, kde ty okolní lesíky,
 • 00:08:43 které byly tedy rekultivované
  uměle, tak byly dost nudné.
 • 00:08:50 Především potřebujeme takovou
  zákonnou úpravu,
 • 00:08:54 která umožní nerekultivovat,
  nechat celé velké krajinné celky
 • 00:09:00 nebo aspoň taková ta místa,
  tu mozaiku,
 • 00:09:03 rekultivovaných
  a nerekultivovaných ploch.
 • 00:09:08 Další důležitá věc jsou kvalitní
  rekultivační projekty
 • 00:09:12 a ty se vždycky odvíjejí
  od daného místa.
 • 00:09:15 Od kvality substrátu,
  od stavu okolní přírody
 • 00:09:19 a od velikosti dané lokality.
 • 00:09:32 Stezka, která tady nyní vznikla,
  tak je hodně rozmanitá.
 • 00:09:37 Je využito vědeckých poznatků,
  nejenom přírodních věd,
 • 00:09:42 ale i humanitních věd.
  Na prvním zastavení je řečeno,
 • 00:09:49 jaká je estetická funkce haldy
  v krajině.
 • 00:09:53 Jak se na ni dívalo
  v minulých letech,
 • 00:09:56 jak se na ni dívají lidé teď.
 • 00:10:03 Na poměrně malém území
  rostou různé rostliny
 • 00:10:09 a ten les, když už je vzrostlý,
  tak je jiný,
 • 00:10:13 právě proto je tak oku
  docela lahodící.
 • 00:10:17 Je to mnohem hezčí místo než místo,
  které se vytvoří uměle.
 • 00:10:21 Nějakou rekultivací,
  protože i laik pozná,
 • 00:10:26 že když se projde po nějaké
  přírodně vzniklé části lesa,
 • 00:10:31 že je mu blíž k srdci,
  než když se projde po nějakém lese
 • 00:10:35 nebo remízku,
  kde jsou stromy v řadách.
 • 00:10:40 Na Kladensku vzniká prostor
  pro sledování přírodních procesů.
 • 00:10:43 Vědci byli překvapeni výskytem
  vzácnějších druhů flóry a fauny.
 • 00:10:47 Můžete tu například potkat králíka
  divokého, bramborečníka černohlavho
 • 00:10:52 či bělořita šedého.
 • 00:10:55 To, co teď uvidíte, to je tutinek
  z Ferdy mravence: mravkolev tutinek
 • 00:11:00 To zná každý, ale nikdo to nikdy
  neviděl živé.
 • 00:11:02 Tak ho musíme teď preparovat,
  musíme odstředit hlínu, písek,
 • 00:11:07 a co zbyde, bude tutinek.
  Už ho mám! Podívejte se!
 • 00:11:11 To je pistolník!
  Tohle je larva mravkolva.
 • 00:11:17 Podívejte se, jak běhá pozadu,
  vepředu obrovská klešťovitá kusadla
 • 00:11:27 Zkrátka to nejvzácnější se nachází
  tam, kde bychom to nejmíň čekali,
 • 00:11:32 na těch otevřených plochách, kde
  zdánlivě je jen měsíční krajina,
 • 00:11:39 kamení a jen pár kytiček,
  troška trávy,
 • 00:11:42 ale ono ve skutečnosti
  to je právě stanoviště,
 • 00:11:45 které tady trvalo celých
  sedm tisíc let kulturní krajiny,
 • 00:11:50 a není divu, že tím pádem tahleta
  místa jsou ochranářsky nejcennější.
 • 00:11:56 Tohle je další obyvatel
  těhle otevřených ploch,
 • 00:12:01 který v nějakém uzavřeném lese
  by neobstál. Mladičká ještěrka.
 • 00:12:08 Ještěrka obecná, mladičká.
 • 00:12:15 Když se nasype halda,
  nebo když se znova odtěží,
 • 00:12:18 prakticky okamžitě začne zarůstat
  rostlinami.
 • 00:12:23 Během jednoho dvou let
  ta semínka létají,
 • 00:12:26 ta semínka jsou velmi často
  už v té haldovině přítomná,
 • 00:12:31 a některé mezi nimi jsou i kytky
  docela vzácné.
 • 00:12:35 V dnešní krajině, která je
  přehuštěná dusíkem, fosforem,
 • 00:12:40 tohle jsou poslední ostrůvky,
  kde ty kytky mají to, co potřebují,
 • 00:12:45 a sice málo živin - nepřehnojeno.
 • 00:12:51 Jaká je současnost a budoucnost
  kladenských hald?
 • 00:12:55 No, především pestrá,
 • 00:12:57 a čím je pestřejší, a že bude
  pestřejší, tím líp.
 • 00:13:02 Na některých částech mohou být
  dokonce i takové věci
 • 00:13:05 jako sjezdovky, na jiných mohou
  být motokrosy, paintballová hřiště,
 • 00:13:12 může tam být úplně cokoliv,
  a zároveň vždycky zůstane
 • 00:13:16 velká část toho využitá jen tak
  jako úplně málo extenzivně
 • 00:13:21 pro lidi, pro houbaře,
  pro milence,
 • 00:13:25 pro lidi se psem, nebo s lahví.
 • 00:13:29 Sochařka Dagmar Šubrtová
  se narodila na Sokolovsku
 • 00:13:33 a do Kladna se odstěhovala
  po studiích na AVU.
 • 00:13:42 Na Kladně bydlím nějakých 10 let
  a taky mi trvalo chvilku,
 • 00:13:48 než jsem objevila ty krásy,
  které tady kolem jsou.
 • 00:13:52 Industriální stavby se staly
  mojí láskou, dá se říci.
 • 00:13:57 A důl Mayrau byl pro mě objeven
  mým kamarádem,
 • 00:14:02 a to díky tomu, že jsme zachránili
  staré kameny z jiného dolu.
 • 00:14:08 Pískovcové obrovské bloky,
  ze kterých jsou teď
 • 00:14:12 tady v areálu Mayrau, dá se říct,
  monumentální sochy.
 • 00:14:17 Za mnou můžete vidět poskládanou
  z kvádrů hlavu od Kurta Gebauera.
 • 00:14:24 A je to jako začátek dialogu
  mezi starým průmyslovým areálem,
 • 00:14:30 starým dolem a novou myšlenkou,
  jak skombinovat moderní umění,
 • 00:14:35 aby sem lidé chodili
  a vnímali tu krásu
 • 00:14:39 v kombinaci s tím
  interaktivním prostorem.
 • 00:14:48 Já jsem horníkům,
  průvodcům, nabídla,
 • 00:14:51 že se jim tady postarám o to,
  aby sem chodili i jiní lidé
 • 00:14:56 než jenom milovníci
  technické architektury,
 • 00:15:00 takže se tady každoročně několikrát
  konají různá divadla
 • 00:15:06 a autorská čtení, pravidelně sem
  jezdí umělci, aby sem vytvořili
 • 00:15:11 pro tento prostor přímo nějaké
  své instalace nebo sochy.
 • 00:15:36 V současné době se odehrává
  takový trošku mentální zlom.
 • 00:15:40 My jsme vždycky brali ty výsypky,
  haldy a lomy jako jizvy krajiny,
 • 00:15:43 jako něco, co musíme zasypat,
 • 00:15:46 co musíme nějakým způsobem
  zlikvidovat
 • 00:15:49 a odsunout z našeho pohledu.
  Ale udělejme si srovnání
 • 00:15:53 středních Čech a severních Čech
  dejme tomu za 30 nebo za 50 let.
 • 00:15:58 Za 30 let mohou být střední Čechy
  takovým místem zchátralých suburbií
 • 00:16:03 a ruin logistických center
  a může to být krajina
 • 00:16:08 mnohem víc zastavěná
  a mnohem ošklivější.
 • 00:16:12 Zatímco v těch severních Čechách
  máme kupodivu potenciál,
 • 00:16:17 protože těžba anulovala ta sídla,
  vytvořit pěknou přirozenou krajinu.
 • 00:16:23 Ale on ten potenciál
  je i průmyslový.
 • 00:16:27 Představte si situaci, kdy dejme
  tomu za 30 nejpozději za 50 let
 • 00:16:32 začne docházet hnědé uhlí
  a my budeme potřebovat energii.
 • 00:16:36 Co se bude hodit do severních Čech?
  Pravděpodobně jaderná elektrárna.
 • 00:16:41 A tehdy bude dobré, aby jedno
  z těch nových jezer bylo tak velké,
 • 00:16:45 aby umožnilo efektivní chlazení
  této elektrárny.
 • 00:16:52 Skryté titulky: Václav Píbl
  Česká televize 2011

Související