iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 1. 2010
na ČT2

1 2 3 4 5

25 hlasů
12970
zhlédnutí

Rajské zahrady II

Valdštejnův manýrismus

Arnošt Goldflam v roli otce a Josef Polášek coby jeho počítači zhýčkaný syn vyrážejí na výpravy do historických zahrad a parků

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Rajské zahrady II - Valdštejnův manýrismus

 • 00:00:02 .
 • 00:00:03 HUDBA, ZPĚV.
 • 00:00:04 Chlupatý kaktus mám tak rád,
 • 00:00:09 je to můj zelený kamarád.
 • 00:00:16 Chlupatý kaktus mám tak rád,
 • 00:00:22 ten musí na stráži stát,
  když jdu spát.
 • 00:00:33 No tak barák pokračuje pěkně.
 • 00:00:36 Roste, roste.
 • 00:00:37 To bych řekl.
 • 00:00:39 Ale co ta tvoje zahrada?
 • 00:00:40 Co ta tvoje,
  jak bych tak řekl,
 • 00:00:43 manýristická grota?
 • 00:00:44 Prosím tě,
  dej už s tím pokoj!
 • 00:00:46 Ty jsi úplně manýristický maniak.
 • 00:00:49 První musí stát barák,
  potom se budeme zabývat
 • 00:00:51 tvojima blbostma.
 • 00:00:53 Ne, ne, to se pleteš.
 • 00:00:54 Já ti něco řeknu,
  když v roce 1621...
 • 00:00:56 No tak to urychli prosím tě.
 • 00:00:59 ...Valdštějn stavěl
  ten svůj palác uprostřed Prahy,
 • 00:01:02 tak zároveň hned budoval
  tu zahradu kolem něho.
 • 00:01:06 Poněvadž to musí být
  jeden estetický celek rozumíš.
 • 00:01:11 A my se tam půjdeme podívat.
 • 00:01:14 Ne, my se tam nepůjdeme podívat.
 • 00:01:16 My půjdeme teďka domů,
  ty si tam lehneš,
 • 00:01:19 já ti uvařím čaj,
  dám ti do něho med a citrón.
 • 00:01:21 Pojď.
 • 00:01:22 Ne, ne já jsem ležel do teďka.
 • 00:01:24 Si nachcípaný pojď.
 • 00:01:25 Maminka říkala,
  běž už někam neotravuj doma.
 • 00:01:48 Víš ty kdo byl
  Albrecht z Valdštejna?
 • 00:01:51 Nevím, ale nevadí.
 • 00:01:53 To byl český politik
  a vojevůdce, generál.
 • 00:01:58 No.
 • 00:01:59 Ve 30leté válce byl
  vrchní velitel císařského vojska.
 • 00:02:05 Ale?
 • 00:02:06 Zemřel potom úkladnou vraždou
  a to je on.
 • 00:02:12 Víš ty co je partyzána?
 • 00:02:15 No samozřejmě,
  to je pěchotní bodná zbraň.
 • 00:02:19 Je to tato táto?
 • 00:02:21 Je to ona.
 • 00:02:24 úúúááá 1634 v mém Chebu.
 • 00:02:31 Cha chá, lalala....
 • 00:02:40 Ty tati a ten Valdštejn
  jako generál furt harcoval
 • 00:02:44 s vojskem,
  užil si to vůbec tady?
 • 00:02:46 No to ses vyjímečně dobře zeptal.
 • 00:02:49 Dobrý den paní doktorko.
 • 00:02:51 Dobrý den.
 • 00:02:52 Toto je paní
  doktorka Eliška Fučíková.
 • 00:02:54 Toto je paní doktorko můj kluk.
 • 00:02:57 Dobrý den, těší mě.
 • 00:02:58 Toto je můj tata,
  já su jeho kluk.
 • 00:03:00 No, to je pravda,
  protože on zemřel roku 1634
 • 00:03:04 a kdy se to tady dobudovalo?
 • 00:03:06 No Valdštejn si potřeboval tady v
  Praze vybudovat nějakou rezidenci
 • 00:03:11 a protože to spěchalo,
  tak se nastěhoval
 • 00:03:15 do domu pána z Roupova,
  tady za rohem,
 • 00:03:18 ale evidentně se mu
  tohle místo nesmírně zalíbilo,
 • 00:03:21 takže se rozhodl,
  že to tady zakoupí.
 • 00:03:24 Nebylo to jednoduché,
  musel tady vykoupit 26 domů
 • 00:03:28 a 3 zahrady
  a začít okamžitě bourat,
 • 00:03:31 aby tenhleten
  úžasný areál mohl vzniknout.
 • 00:03:35 On se taky chtěl
  trochu blejsknout viďte?
 • 00:03:39 On se chtěl vytáhnout.
 • 00:03:41 No já myslím,
  že ctižádost v tomhle směru
 • 00:03:43 hrála obrovskou roli,
  protože si musíte představit,
 • 00:03:47 že on byl opravdu
  z velice chudých poměrů.
 • 00:03:50 Vlastně neměl téměř nic,
  a kdyby se ho neujali příbuzní
 • 00:03:53 a nepomáhali mu v jeho kaiéře,
  tak z největší pravděpodobností
 • 00:03:57 by nedotáhl svou kariéru tam,
  kam ji dotáhl.
 • 00:04:00 On měl štěstí v rozhodování,
  jak dál a jak se posouvat
 • 00:04:05 v tom společenském žebříčku.
 • 00:04:08 Takže v momentě,
  kdy se stal jedním
 • 00:04:10 z předních mužů země,
  tak samozřejmě potřeboval
 • 00:04:13 dostatečně důstojné sídlo.
 • 00:04:15 Na tom nešetřil,
  protože znal Itálii,
 • 00:04:19 znal italské paláce,
  znal Pražský hrad.
 • 00:04:21 To byla jeho inspirace
  a tomu on se chtěl připodobnit.
 • 00:04:25 No a teda jak si to vlastně užil,
  kolikrát tu byl?
 • 00:04:29 Užil si to strašně málo.
 • 00:04:31 Některé ty pobyty
  se dají počítat na dny.
 • 00:04:33 Celkem tu byl pětkrát
  a nejdelší ten pobyt byl půlroční.
 • 00:04:37 On to taky postavil
  strašně rychle viďte?
 • 00:04:40 To je neuvěřitelně
  rychle postavená stavba.
 • 00:04:43 Za 2 roky nejen,
  že ten areál už stál,
 • 00:04:46 ale už se zdobilo vevnitř.
 • 00:04:48 To už přeci byla i ta zahrada ne?
 • 00:04:51 Samozřejmě ten architekt,
  který navhoval palác,
 • 00:04:54 navrhoval zároveň i zahradu.
 • 00:04:56 Byl to Ital,
  nebyl to žádný ledasjaký achitekt.
 • 00:05:00 Byl to,
  žák Galilea Galileiho, Florenťan.
 • 00:05:04 Valdštejn si ho právě proto vybral.
 • 00:05:07 On skutečně vytvořil
  ten areál jako jeden úžasný celek.
 • 00:05:11 Dokonce využil toho terénu,
  aby se trošku členil,
 • 00:05:14 aby vepředu byla taková
  ta zahrada dekorativní.
 • 00:05:17 Tam potom,
  kde je krápníková stěna,
 • 00:05:21 tam bylo takové stinné místo,
  protože samozřejmě dámy
 • 00:05:25 nepreferovaly ležet na slunci,
  jako je to dneska,
 • 00:05:29 ale naopak vyžadovaly stín.
 • 00:05:31 Ta zahrada pokračovala dál
  užitkovou zahradou
 • 00:05:35 a končila stájemi,
  protože Valdštějn samozřejmě
 • 00:05:39 měl spoustu nádherných,
  úžasných koní,
 • 00:05:43 na které se ještě
  po jeho smrti jezdili dívat cizinci
 • 00:05:47 z celého světa.
 • 00:05:48 Vidíš, ty stavíš barák
  a zahradu necháváš pořád plavat
 • 00:05:52 a ta tvoje Růžena
  se pořád válí na sluníčku,
 • 00:05:55 aby byla opálená.
 • 00:05:57 Myslíš, že já jsem
  nějaký Valdštejn nebo co?
 • 00:06:03 Já mám pocit,
  že tou velikostí toho,
 • 00:06:06 co má ten Albrecht z Valdštějna,
  že chtěl trumfnout císaře?
 • 00:06:11 No, máš v podstatě pravdu.
 • 00:06:13 Samozřejmě.
 • 00:06:14 Víš tady ten,
  to není přímo altánek,
 • 00:06:16 to je tak zvaná salaterena.
 • 00:06:19 A to znamená jako terénní sál?
 • 00:06:21 No ne tak úplně,
  ale z části ano,
 • 00:06:24 poněvadž to je otevřené
  do prostoru, do té zahrady,
 • 00:06:28 v přízemí paláce
  a zároveň přístupné
 • 00:06:32 z toho paláce víš
  a skutečně sem se panstvo
 • 00:06:36 uchylovalo, když pršelo
  nebo svítilo sluníčko.
 • 00:06:42 No a co ty mytologické fresky?
 • 00:06:44 To jsme někde v Římě zas nebo co?
 • 00:06:47 A zase nejsi daleko od pravdy.
 • 00:06:49 To proto,
  že mám být po kom že jo?
 • 00:06:51 Poněvadž on to nechal
  vyzdobit freskami,
 • 00:06:54 jednak na kterých jsou božstva
  a jednak výjevy z Trojské války.
 • 00:07:01 Aha.
 • 00:07:03 On to nechal postavit v roce 1627
 • 00:07:06 nebo projektoval
  ten Andreas Pezza víš.
 • 00:07:10 Nádhera úplně ideální pro divadlo,
  koncerty a nebo svačinku.
 • 00:07:16 Kousneš si?
 • 00:07:18 Rád děkuji.
 • 00:07:19 HUDBA.
 • 00:07:29 Aha Neptun, Laokón,
  no to mi připomíná antiku tati.
 • 00:07:35 A to říkáš velmi správně.
 • 00:07:38 Opět.
 • 00:07:39 Ono to skutečně antiku připomíná
  tady toto manýristické sochařství.
 • 00:07:44 On Valdštejn pověřil totiž
  nebo dal zakázku císařskému sochaři
 • 00:07:50 Adrienu de Vries
  a ono je to v tom jednak,
 • 00:07:54 že ta figura,
  dívej se na mě,
 • 00:07:57 je v pohybu víš,
  v takové rotaci.
 • 00:08:01 Třeba například i tohle?
 • 00:08:04 Například i toto.
 • 00:08:05 Zároveň často to obsahuje nějaký,
  takový fór, žertík, nějaký rozmar.
 • 00:08:11 No a počkej,
  po smrti Valdštejna 30letá válka.
 • 00:08:15 Jak to, že ty sochy tady zůstaly,
  vždyť potřebovali bronz
 • 00:08:20 do kanónů do kulí ne?
 • 00:08:22 No, ony tady úplně nezůstaly.
 • 00:08:24 Je to tak paní doktorko?
 • 00:08:26 Je to tak.
 • 00:08:27 Švédové samozřejmě takovou
  vzácnou sbírku soch,
 • 00:08:31 ještě navíc od sochaře,
  který byl jedním
 • 00:08:34 z nejpřednějších v Evropě,
  nemohli nechat.
 • 00:08:37 Takže ji samozřejmě
  museli odvést královně Kristýně.
 • 00:08:40 Takže hned v řijnu
  naložili všechny sochy na loď
 • 00:08:44 a po Vltavě a po Labi je převezli
  na zámek Drottningholm,
 • 00:08:50 kde jsou vystaveny dodnes.
 • 00:08:53 A jak se sem dostaly?
 • 00:08:55 Valdštejnové měli pořád na mysli,
  že té zahradě chybí
 • 00:08:58 velmi podstatný výzdobný element,
  takže se na začátku 20. století,
 • 00:09:02 rozhodli požádat švédského krále
  o dovolení a to dovolení dostali
 • 00:09:07 a nechali ve Švédsku
  udělat odlitky těch soch
 • 00:09:10 a tak se sem dostaly.
 • 00:09:11 Celý ten komplex Valdštejnský
  je vlastně vyvrcholením takového
 • 00:09:16 zvláštního proudu,
  který začal na hradě Ferdinand I.,
 • 00:09:21 když založil Královskou zahradu,
  kde poprvé se vlastně tady
 • 00:09:25 v Čechách objevila zahrada,
  která skýtá nejrůznější možnosti
 • 00:09:30 zábavy, radovánek,
  zatím co na Pražském hradě
 • 00:09:34 teda byl Belveder to místo,
  kam se chodilo odpočívat,
 • 00:09:38 radovat se, poslouchat hudbu,
  tak tady to byla vlastně
 • 00:09:42 ta salaterena.
 • 00:09:44 Ten vývoj šel
  od takového řekněme více
 • 00:09:48 klasického uspořádání těch zahrad,
  geometrického
 • 00:09:51 k tomu jaksi barvitějšímu
  a vícenabízejícímu,
 • 00:09:58 víceunikajícímu
  do divoké přírody,
 • 00:10:01 což tady samozřejmě byla ta část
  s tou obrovskou krápníkovou stěnou.
 • 00:10:07 To je takový klasický vrcholný
  manýristický prvek,
 • 00:10:10 který vlastně znamená ten návrat
  k syrové neupravené přírodě
 • 00:10:15 na rozdíl od téhle jaksi
  dekortaivně upravené zahrady,
 • 00:10:19 která je klasicky
  ještě renesanční
 • 00:10:22 a stojí
  na počátku toho vývoje zahrad.
 • 00:10:25 HUDBA.
 • 00:10:44 No vidíš kluku,
  v každé manýristické zahradě
 • 00:10:47 byla nějaká vodní plocha že jo.
 • 00:10:49 Jo.
 • 00:10:50 Tadys viděl kašnu,
  no a tady je jezírko
 • 00:10:53 a dokonce tady uprostřed
  postavili ostrov, ostrůvek takový.
 • 00:10:58 Ten tu vidíme.
 • 00:10:59 A tady byl dřevěný altánek.
 • 00:11:01 No a panstvo sem jezdilo lodičkama,
  tady se bavilo,
 • 00:11:05 konverzovalo a tak dále.
 • 00:11:07 Měli svého převozníka
  a teď ti otroka dělám já.
 • 00:11:10 Ty říkáš altánek,
  ale já tady vidím nějakého chlapa,
 • 00:11:14 co mlátí psa.
 • 00:11:15 Prosím tě to není nějaký chlap,
  to je mytologická postava Herkules.
 • 00:11:20 Bojuje tady s tou příšerou že jo.
 • 00:11:23 S nějakým dinosaurem.
 • 00:11:25 No a dokonce představ si
  v roce 1816, dávej pozor,
 • 00:11:30 tady Josef Božek
  zkoušel model parolodi.
 • 00:11:35 Parník na manýristickém jezírku,
  to by měl Valdštejn radost ne tato?
 • 00:11:42 No to nepochybně.
 • 00:11:51 Tatínku podívej se uprostřed Prahy
  a krápníky to je co?
 • 00:11:55 Prosím tě to je umělá, skalní,
  krápníková, manýristická stěna.
 • 00:12:02 Ano.
 • 00:12:03 To se tady postavilo,
  vlastně v té zadní části té zahrady
 • 00:12:08 a to se jmenuje Tajná zahrada,
  Gardina secreta.
 • 00:12:14 Výborně.
 • 00:12:15 Právě tady tyhlety všechny věci,
  to je právě ten manýrismus,
 • 00:12:20 umělá jeskyně.
 • 00:12:22 Podívej se tohleto
  mi připomíná pařáty orla,
 • 00:12:26 nahoře je hlava draka
  a ještě nad ní vpravo hlava lva.
 • 00:12:30 To je co?
 • 00:12:32 No to patří právě
  k tomu manýrismu,
 • 00:12:35 že jednak tady je to umělé
  a jednak,
 • 00:12:40 že v tom můžeš
  hledat různé tajenky, záhady,
 • 00:12:44 tváře, žerty,
  ale co je zajímavé,
 • 00:12:49 tady ta stěna existuje 400 let.
 • 00:12:52 Tehdy ještě nebyl cement,
  to není cementový.
 • 00:12:56 Tak čím to dělali?
 • 00:12:58 To je pálené vápno.
 • 00:12:59 Aha.
 • 00:13:00 No a tady ta krápníková stěna
  pomalu přechází v krásnou voliéru,
 • 00:13:07 která je taky osazena krápníky.
 • 00:13:11 Voliéra, prosím tě,
  vždyť je tam 2,4,10 bratrů
 • 00:13:15 ochrápaných výrů.
 • 00:13:17 To je nějaký manýrismus?
 • 00:13:19 Tehdá se to tady muselo
  hemžit ptáky že jo?
 • 00:13:22 No výr velký, bubo bubo.
 • 00:13:25 Tehda tady lítalo spousta
  pestrobarevného ptactva.
 • 00:13:29 Ano.
 • 00:13:30 Prosím tě,
  pak už je ta salaterena,
 • 00:13:33 ale ještě mezitím
  měl Valdštejn takovou,
 • 00:13:38 jak bys řekl koupelnu,
  lázeň a ta byla taky
 • 00:13:43 jako taková krápníková jeskyně.
 • 00:13:46 Já ti řeknu,
  kdyby toto sis udělal
 • 00:13:49 v té tvé jeskyni,
  v té tvé grotě.
 • 00:13:51 Ale prosím tě.
 • 00:13:53 Víš to by byla krása.
 • 00:13:54 To by byla blbost,
  co tě to zas napadá?
 • 00:13:57 Ty si myslíš,
  že budu vyhazovat peníze
 • 00:14:00 na tvoje manýristické hračičky?
 • 00:14:02 Ale prosím tě,
  ty si myslíš,
 • 00:14:04 že ten manýrismus pochází
  od slova rozmar
 • 00:14:07 nebo od něčeho takového?
 • 00:14:09 No z části bys mohl mít pravdu,
  ale to byl celý výtvarný styl,
 • 00:14:14 to byla obrovská fantazie.
 • 00:14:16 On vlastně ten manýrismus
  v určitém směřování
 • 00:14:20 a v určitých dílech
  trvá až dodneška.
 • 00:14:29 Člověče tady musí být práce
  jak na kostele.
 • 00:14:32 To se ti Valdštejnové
  o to celou tu dobu starali?
 • 00:14:35 Celou dobu.
 • 00:14:36 Ono se to taky proměňovalo
  podle dobové módy.
 • 00:14:40 Například v 18. století
  to byla zahrada v anglickém stylu
 • 00:14:45 a tak dále, a tak dále
  až do roku 2001,
 • 00:14:49 kdy došlo k poslední úpravě.
 • 00:14:52 Tak je to zase zpět
  v té manýristické módě,
 • 00:14:56 která se nám vlastně
  nebo mě docela líbí víš.
 • 00:15:00 Já vím,
  že už koncem 19. století
 • 00:15:02 Valdštějnové zpřístupnili zahradu
  každý čtvrtek a neděli Pražanům.
 • 00:15:08 No ale v roce 1945 už
  o tu zahradu přišli.
 • 00:15:13 Bohužel.
 • 00:15:14 Vzalo se jim to.
 • 00:15:16 To já nevím jestli bohužel
  nebo bohudík,
 • 00:15:19 ale vzali jim to.
 • 00:15:20 Oni ti Valdštejnové,
  to ale byli kulturní lidé,
 • 00:15:24 oni třeba sbírali obrazy,
  měli velké sbírky obrazů.
 • 00:15:29 Oni taky pořádali
  tydlety hudební akce.
 • 00:15:33 Hostili významné lidi,
  například u nich byl Casanova
 • 00:15:39 třeba že?
 • 00:15:40 Čao.
 • 00:15:41 Ó Giacomo.
 • 00:15:45 Ernesto.
 • 00:15:46 Čao.
 • 00:15:49 No čau come stai?
 • 00:15:51 Io sé bene e tu?
 • 00:15:52 Grazia, molto bene.
 • 00:15:54 Jo chtěl jsem ti představit.
 • 00:16:00 Si.
 • 00:16:01 Mio kluko, ragazzaccio.
 • 00:16:05 Tu ragazzaccio dove, dove?
 • 00:16:07 Já nevím.
 • 00:16:09 Kluku!
 • 00:16:10 Kluku kde jsi?
 • 00:16:12 Guarda da veder eco.
 • 00:16:14 Ježíšmarjá tady seš.
 • 00:16:18 No prosím tě teď tady byl Casanova.
 • 00:16:22 Ne.
 • 00:16:23 Já jsem tě s ním chtěl seznámit.
 • 00:16:25 Ne já má takovou smůlu,
  já jsem se s ním
 • 00:16:28 taky chtěl seznámit.
 • 00:16:29 Mě to vždycky nevyjde.
 • 00:16:31 I když já ti řeknu,
  on ten Casanova
 • 00:16:33 je nebezpečný chlapík.
 • 00:16:34 Kdyby tady byla
  ta tvoje Růženka,
 • 00:16:36 ona je chytlavá,
  jak se říká.
 • 00:16:38 Nech čagan viset.
 • 00:16:40 On je sice trošku senilní,
  ale je s ním pořád sranda.
 • 00:16:43 Ty kluku jeden.
 • 00:16:45 Já ti řeknu, ale někdy,
  když tady nebude ten Casanova
 • 00:16:49 nebo jiný nebezpečný muž,
  třeba ten James Bond,
 • 00:16:53 tak bysme mohli vzít maminku sem
  a někdy i tu Růženku tvou.
 • 00:16:57 Skryté titulky: Marie Butula Cichá.
 • 00:17:00 .

Související