iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 1. 2012
21:49 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
1621
zhlédnutí

Ekonomika +

Rubrika: Trendy. Téma: Košer produkty nacházejí místo na českém trhu.

8 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Ekonomika +

 • 00:00:12 Košer potraviny se v dnešní době
  zařadily mezi sortiment,
 • 00:00:14 který už má na českém trhu
  své místo.
 • 00:00:17 Produkt od produktu
  se ale stále liší v dostupnosti.
 • 00:00:20 V současné době žije
  v České republice asi 7 000 Židů.
 • 00:00:23 Ryzí košer způsob stravování
  jich ale dodržuje menšina.
 • 00:00:27 Počet zájemců o košer produkty
  se tak odhaduje
 • 00:00:30 na několik desítek
  až několik stovek -
 • 00:00:32 od členů židovské komunity
  až po běžné spotřebitele,
 • 00:00:35 kteří vnímají košer jako symbol
  zdravé a vysoce kvalitní stravy,
 • 00:00:39 třeba i vegetariáni.
 • 00:00:41 Situace na trhu s košer potravinami
  je lepší,
 • 00:00:47 než bývala před 10 nebo 20 lety.
  Co se dá kupovat,
 • 00:00:50 co se vždycky dalo kupovat,
  tak jsou takové
 • 00:00:52 ty základní suroviny
  v nezpracovaném stavu,
 • 00:00:55 které si člověk pak může
  připravit doma.
 • 00:00:57 Čím víc do toho vstupuje
  to zpracování,
 • 00:01:01 tak tím víc je tam procesů,
  které potřebují nějaký dozor
 • 00:01:05 nebo nějaké zvláštní zacházení, tím
  je to samozřejmě komplikovanější.
 • 00:01:11 V současné době už je řada výrobků,
  hotových produktů zpracovaných
 • 00:01:16 na trhu, ale nicméně pořád ještě
  máme daleko do ideálního stavu.
 • 00:01:22 Slovo košer znamená
  vhodný nebo čistý
 • 00:01:25 a označují se jím potraviny
  vyrobené z přesně určených surovin
 • 00:01:28 zpracovaných daným způsobem.
  Zásady pocházejí z bible.
 • 00:01:32 Ta definuje základní kategorie
  potravin, které nejsou košer.
 • 00:01:36 Můžeme nakupovat
  v normálních obchodech s tím,
 • 00:01:42 že máme seznam výrobků,
  které jsou dozorované,
 • 00:01:45 které jsou košer.
  Jsou tam nejrůznější výrobky.
 • 00:01:48 Jsou tam různé rybí konzervy,
  nakládané ryby a tak dále,
 • 00:01:52 některé mléčné výrobky.
  Vcelku bez problému se třeba
 • 00:01:59 dají kupovat bílé jogurty,
  některé druhy tvarůžků,
 • 00:02:05 nápoje, nealkoholické nápoje, pivo,
  některé přepalované nápoje.
 • 00:02:11 Ovocné destiláty jsou
  vcelku bezproblémové.
 • 00:02:15 Na tom seznamu je také řada
  sladkostí, čokolády.
 • 00:02:20 Seznam schválených potravin
  každoročně obnovuje rabinát
 • 00:02:23 Židovské obce v Praze
  a je volně dostupný na internetu.
 • 00:02:27 Rozhodnutí o udělení
  košer certifikátu pak náleží
 • 00:02:30 jednotlivým rabínům
  nebo jejich zástupcům.
 • 00:02:33 V České republice se košer produkty
  vyrábějí jen omezeně.
 • 00:02:36 Většina z nich jde navíc na export,
  zejména do Ameriky a do Izraele.
 • 00:02:42 Vyplatí se výrobcům vyrábět
  košer produkty tam,
 • 00:02:45 kde to pro ně nepředstavuje
  nějaké velké náklady,
 • 00:02:48 protože řada výrobků
  je prakticky košer,
 • 00:02:51 jenom se o tom neví.
  Takže pokud jde o to,
 • 00:02:54 že jenom do té fabriky musí
  přijet někdo, rabín, dohlížitel,
 • 00:02:59 zkontrolovat,
  jaký je ten výrobní postup,
 • 00:03:03 a říci ano,
  tento výrobek zařadíme na seznam
 • 00:03:05 a nemusíte v podstatě nic měnit,
  tak se to samozřejmě vyplatí.
 • 00:03:09 Pokud je to
  nějaká komplikovanější záležitost,
 • 00:03:12 kde je potřeba vyčistit linku,
  změnit složení surovin a shánět,
 • 00:03:16 tak tam samozřejmě záleží na tom,
  jaká je motivace toho výrobce.
 • 00:03:23 Problém není sehnat
  například košer alkohol.
 • 00:03:26 Výhradní postavení na trhu
  s ovocnými destiláty
 • 00:03:29 má u nás vizovická likérka,
 • 00:03:30 která si udržuje tradici
  košer výroby už od roku 1934.
 • 00:03:35 Dnes vyprodukuje
  asi 100 000 lahví ročně.
 • 00:03:41 Rodina Jelínků, historický majitel
  a zakladatel firmy,
 • 00:03:43 byla židovská rodina
  a právě v té době oni
 • 00:03:45 už košer slivovici dělali.
  My jsme to vzali
 • 00:03:48 jako pokračování
  té historie firemní.
 • 00:03:51 V roce 1934 první export byla
  košer slivovice bílá.
 • 00:03:55 V tomto výrobku pokračujeme dále.
 • 00:03:58 Portfolio jsme rozšířili
  o zlatou košer slivovici.
 • 00:04:01 V poslední době ještě je to
  hruškovice Williams košer.
 • 00:04:06 A úplně poslední výrobek
  je naše specialita,
 • 00:04:09 kterou nazýváme Silver Slivovitz,
 • 00:04:11 což je výrobek
  Kosher for Passover.
 • 00:04:15 Tato varianta Passover,
  jsou to výrobky,
 • 00:04:18 které jsou určeny na speciální
  židovský svátek Pesach.
 • 00:04:23 Z hlediska dozoru je to opravdu
  ta nejpřísnější kontrola,
 • 00:04:27 která je možná.
 • 00:04:28 U košer výrobku musí být
  kontrolována celá jeho výroba
 • 00:04:32 od začátku až do konce rabínem
  nebo pověřencem rabína.
 • 00:04:37 Dohled nám provádí
  největší americká
 • 00:04:40 židovská ortodoxní organizace
  s názvem Ortodox Union,
 • 00:04:46 kdy jen pro vaši představu
  dneska certifikuje
 • 00:04:48 po celém světě
  více než 70 000 výrobků.
 • 00:04:52 I v Česku je Ortodox Union
  velice respektovaná
 • 00:04:54 a česká židovská obec má důvěru
  v tuto značku.
 • 00:04:58 To znamená, že není potřeba,
  abychom měli ještě
 • 00:05:02 speciální certifikát
  z České republiky.
 • 00:05:04 Každoročně dosahují košer výrobky
  minimálně 7 % celkového obratu,
 • 00:05:09 což je z našeho pohledu
  velice zajímavé číslo.
 • 00:05:13 Přes 50 % košer produkce
  se exportuje.
 • 00:05:17 Největší exportní trhy jsou právě
  Spojené státy americké a Izrael.
 • 00:05:21 Ve Spojených státech amerických
  myslím si,
 • 00:05:23 že máme velmi dobrou distribuci.
  Jednak jsme navázali
 • 00:05:27 na historické kontakty,
  ale i nově obchod
 • 00:05:30 s košer výrobky probíhá
  ve více než 30 státech USA.
 • 00:05:35 Největší trh v rámci Ameriky
  je určitě New York.
 • 00:05:38 Troufnu si říci, že zde máme
  stoprocentní míru distribuce,
 • 00:05:41 takže naše výrobky jsou
  pro židovského zákazníka
 • 00:05:43 velmi dobře dostupné.
 • 00:05:45 Na našem domácím trhu určitě
  majoritním zákazníkem
 • 00:05:49 není židovská komunita.
 • 00:05:51 Samozřejmě také úzce spolupracujeme
  i s židovskými obcemi
 • 00:05:55 v České republice,
  ale v České republice
 • 00:05:59 pro českého zákazníka slovo košer
  nemá tolik náboženský význam,
 • 00:06:05 ale je to především záruka kvality.
 • 00:06:09 Jiná situace je například
  s výrobou českého košer vína.
 • 00:06:13 Na běžném trhu šlo dlouho
  o prakticky nedostatkové zboží.
 • 00:06:17 Židovská obec se musela
  spoléhat na dovoz.
 • 00:06:19 Dnes se u nás produkcí košer vína
  zabývají dvě vinařství -
 • 00:06:22 v severočeských Chrámcích
  a jihomoravských Mikulčicích.
 • 00:06:26 Speciálně víno má
  i poměrně důležité postavení
 • 00:06:29 v rituálech a v liturgii,
  používá se na zahájení šabatu
 • 00:06:34 a na ukončení šabatu
  a při řadě dalších svátků.
 • 00:06:39 Na rozdíl od ovocných destilátů
  nebo piva se proto
 • 00:06:43 smí v průběhu výroby dotknout
  vína i nádob,
 • 00:06:46 ve kterých se uchovává,
  pouze ortodoxní Žid.
 • 00:06:49 My jsme vlastně
  podle dostupných informací
 • 00:06:51 asi jediné vinařství na světě,
  kde se vyrábí košer víno
 • 00:06:56 v úplně nežidovském prostředí.
  Ta specifika je dána tím,
 • 00:06:59 že veškeré operace,
  protože tady nejsou
 • 00:07:01 v dostatečné dostupnosti
  ortodoxní Židé,
 • 00:07:04 tak vlastně musí provádět
  sám pan rabín,
 • 00:07:07 v tomto případě Kučera
  z Židovské obce z Brna.
 • 00:07:10 V posledních letech se produkce
  ustálila na dvou odrůdách -
 • 00:07:13 Chardonnay a Cabernetu Moravia.
  Protože pravidla košer výroby
 • 00:07:16 nepřipouštějí žádné přídavky, jedná
  se o stoprocentní přírodní vína.
 • 00:07:22 K dispozici máme
  pro židovskou obec box
 • 00:07:25 se třemi tanky
  a nejsme schopni vyrobit víc
 • 00:07:28 než 2 600 až 2 800 litrů
  košer vína roční produkce.
 • 00:07:35 Naprostou většinu si odebírají
 • 00:07:36 dvě největší židovské obce
  na Moravě.
 • 00:07:39 Je to Židovská obec Olomouc
  a Židovská obec Brno.
 • 00:07:42 Zbylou část produkce si necháváme
  vysloveně pro reklamní
 • 00:07:45 a soutěžní účely
  a pro drobný prodej.
 • 00:07:48 Dodáváme například do několika
  synagog v České republice
 • 00:07:52 a také do jiných židovských obcí.
 • 00:07:55 Košer v České republice stále nemá
  takovou podpůrnou kampaň
 • 00:07:58 jako například produkty bio.
  Čeští zákazníci si na nákup
 • 00:08:01 potravin vysoké kvality
  teprve zvykají.
 • 00:08:04 Zájem ale postupně roste.
 • 00:08:07 Ohledně perspektivy košer trhu
  v České republice
 • 00:08:13 těžko dělat nějaké odhady.
  Na jednu stranu je tady
 • 00:08:18 řada rodin s malými dětmi,
  takže dorůstá další generace.
 • 00:08:23 Nějaká poptávka určitě bude.
 • 00:08:26 Nakolik se bude zvětšovat
  či zmenšovat,
 • 00:08:29 to se opravdu těžko odhaduje.
 • 00:08:32 Samozřejmě sám za sebe
  bych byl velice rád,
 • 00:08:35 když by se ten trh rozšířil
  a když bychom tady mohli
 • 00:08:39 nakupovat a ne shánět.
 • 00:08:48 Skryté titulky: Věra Kotlínová
  Česká televize, 2012

Související